Kustvaart update juli 2015

 • Published on
  22-Jul-2016

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

 • Kustvaart - branche update Economisch Bureau Nederland

  Nadia Menkveld | +31 20 628 6441

  3 juli 2015

  Kustvaart belangrijke modaliteit voor Europa

  Kustvaart (short sea shipping) is het zeevervoer

  tussen havens waarvan de kustlijn langs de

  binnenzeen van Europa loopt. Volgens de

  definitie van de Europese Unie vallen er circa 40

  landen in de Europese kustvaart regio.

  Nederland is een van de belangrijkste kustvaart

  landen en voert samen met Groot Brittanni,

  Turkije en Itali de lijst aan. Samen zijn ze goed

  voor bijna 50% van de vervoerde volumes door

  de Europese kustvaart.

  In een groot aantal landen is de kustvaart in

  volumes uitgedrukt belangrijker dan de zeevaart.

  Ook in Duitsland, met Hamburg als derde

  grootste haven van Europa, is dit het geval. In

  Nederland blijft het aandeel zeevaart groter. Dit

  komt vooral door Rotterdam; een belangrijke

  haven voor de grote zeevaartschepen.

  Economische groei in Europese kustvaart

  landen

  De volumes die per schip binnen Europa

  vervoerd worden zijn in belangrijke mate

  afhankelijk van de economische groei in Europa.

  Het nieuws over de Europese economie wordt

  voornamelijk gedomineerd door Griekenland. Nu

  een Grexit reler lijkt te worden, zal het ook de

  economie van de eurozone niet onberoerd laten.

  Toch is dit niet vergelijkbaar met 2011/2012,

  toen Griekenland de eurozone in een recessie

  drukte. ABN AMRO verwacht dat de economie

  van de eurozone zich relatief snel weer zal

  herstellen van een

  Nederland belangrijk kustvaartland

  Bron: Eurostat

  Groei volumes droge bulk kustvaart De kustvaart is voor veel landen in Europa een belangrijke modaliteit. Nu het economisch wat beter gaat

  en de prognoses van de eurozone, ondanks een dreigende Grexit, positief zijn, profiteert de kustvaart

  daarvan. De volumes in de staalindustrie en de bouwindustrie in Europa zullen naar verwachting groeien

  en daarmee ook de benodigde grondstoffen, zoals zand, cement, kolen en ijzererts. Ook de tarieven

  hebben de afgelopen vier jaar een stijging laten zien. Op alle routes zijn de tarieven toegenomen. De

  laatste maanden echter zijn de tarieven gedaald. ABN AMRO verwacht dat dit een tijdelijke dip is.

 • eventuele Grexit. Voor nu blijven onze laatste

  prognoses staan, al is het neerwaartse risico

  toegenomen door de ontwikkelingen rondom

  Griekenland.

  Economische groei in de vier belangrijkste

  Europese kustvaartlanden

  Bron: Datastream Thomson Reuters, ABN AMRO Economisch

  Bureau

  De Turkse economie profiteert van een

  economische groei in de eurozone, waardoor de

  export toeneemt. Maar ABN AMRO verwacht

  dat de binnenlandse bestedingen op een laag

  pitje blijven. Daarnaast zorgen de politieke

  polarisatie in Turkije en de nabijheid van de

  oorlog in Syri voor relatief hoge geopolitieke

  risicos. Per saldo verwacht ABN AMRO voor

  2015 een groei van 3%.

  De economie van het Verenigd Koninkrijk heeft

  zich relatief goed weten te herstellen na de

  crisis. Ook in 2015 en 2016 zal de groei zich (op

  een lager pitje) voortzetten. De werkloosheid is

  afgenomen en de particuliere bestedingen

  nemen toe. Daarnaast is de lage olieprijs een

  stimulans voor verschillende sectoren in de VK,

  die hierdoor te maken hebben met lagere input

  kosten.

  Ook Nederland profiteert van de lage olieprijs en

  daarnaast tevens van de gedaalde koers van de

  euro. Het vertrouwen is toegenomen en de

  particuliere bestedingen nemen toe. ABN AMRO

  verwacht dit jaar dat de economie met ruim 2%

  zal groeien.

  Bron: Eurofer, World Steel Association, Euroconstruct

  Na een lange recessie wordt er dit jaar weer

  groei verwacht voor de Italiaanse economie. De

  groei zal van de export komen, maar zich naar

  verwachting uitbreiden naar de particuliere

  consumptie. De werkloosheid is hoog, maar

  economische groei zal voor een lichte daling

  zorgen. Voor 2015 verwacht ABN AMRO een

  groei van 0,5% voor de BBP van Itali.

  Volumegroei voor belangrijke droge

  bulkgoederen

  Dat het economisch wat beter gaat in is ook

  terug te zien in de ex- en import cijfers van de

  verschillende bulkgoederen van en naar Europa,

  die zich na de crisis redelijk hersteld hebben.

 • Alleen ijzererts blijft nog wat achter. IJzererts

  wordt onder meer gebruikt door de

  staalindustrie. De staalindustrie heeft te maken

  met heftige concurrentie uit China, waardoor de

  groeiprognoses voor deze sector in Europa

  matig zijn. Toch zijn de verwachtingen voor de

  staalindustrie positief. Analisten verwachten dat

  de consumptie van staal in de eurozone, maar

  ook in de rest van de wereld de komende twee

  jaar zal stijgen.De prognoses voor de

  bouwsector liggen hoger. Volgens Euroconstruct

  zal de bouwproductie toenemen. De grootste

  drijver achter deze groei is, net zoals in

  Nederland, vooral de nieuwbouw.

  De bouw komt uit een diep dal, dus in tonnen

  uitgedrukt zal het niveau nog relatief laag liggen.

  De volumegroei van de staalindustrie en de

  bouwsector is belangrijk voor de droge

  bulkvaart, die goederen als zand, cement, kolen

  en ijzererts vervoert. Zij zal in 2015 en 2016

  profiteren van de toenemende productie in deze

  sectoren.

  Anders dan bij zeevaart groeien de tarieven

  van droge bulk kustvaart wel

  Veel modaliteiten hebben te maken met

  overcapaciteit en daardoor met lage tarieven.

  Voor de kustvaart geldt dat de tarieven sinds de

  financile crisis langzaam weer opkrabbelen.

  Nog steeds ligt het niveau laag, maar anders

  Bron: Datastream Thomson Reuters, Clarkson

  dan bij de zeevaart waar de tarieven voor het

  vervoer van droge bulk nog steeds aan het

  dalen zijn, heeft de kustvaart de afgelopen vier

  jaar een stijging laten zien. Het belangrijkste

  probleem voor de zeevaart is de groei

  van de capaciteit, die hoger ligt dan de groei van

  de vrachtvolumes, met overcapaciteit als gevolg.

  De kustvaart lijkt minder last te hebben van een

  dergelijk probleem. Op alle routes zijn de

  tarieven sinds de crisis toegenomen. Het laatste

  half jaar echter, zijn de tarieven teruggevallen.

  Werd er mei vorig jaar nog USD 36 per ton

  betaald voor de route UK/ARAG W.Med. In

  mei van dit jaar was dit bedrag met 18%

  afgenomen naar USD 31 per

  ton. Voor alle andere routes geldt hetzelfde. Ook

  daar zijn de laatste paar maanden de tarieven

  gedaald. ABN AMRO verwacht dat dit een

  tijdelijke dip is. De verwachtingen voor de

  economie in de eurozone, Verenigd Koninkrijk

  en Turkije zijn positief en dat zal vooral in de

  volumes, maar ook in de tarieven tot uiting

  komen, zij het gematigd.

 • Economisch Bureau | Nederland

  Contactgegevens ABN AMRO | Economisch Bureau Nederland:

  Aandachtsgebied Telefoonnummer: E-mailadres:

  Jacques van de Wal (hoofd) Algemeen 020 628 0499 jacques.van.de.wal@nl.abnamro.com

  Eric Huliselan Zakelijke Dienstverlening 020 628 2138 eric.huliselan@nl.abnamro.com

  Casper Burgering Industrie (w.o. industrile materialen) 020 383 2693 casper.burgering@nl.abnamro.com

  Nadia Menkveld Transport & Logistiek 020 628 6441 nadia.menkveld@nl.abnamro.com

  Frank Rijkers Agrarisch, Food 020 628 6437 frank.rijkers@nl.abnamro.com

  Mathijs Deguelle Retail, Leisure 020 344 2179 mathijs.deguelle@nl.abnamro.com

  Hans van Cleef Olie & Gas 020 343 4679 hans.van.cleef@nl.abnamro.com

  Madeline Buijs Bouw, Real Estate 020-383 8201 madeline.buijs@nl.abnamro.com

  Nico Klene Macro-economie 020-625 4204 nico.klene@nl.abnamro.com

  Philip Bokeloh Woningmarkt, Macro-economie 020-383 2657 philip.bokeloh@nl.abnamro.com

  Theo de Kort Informatieanalist, Autohandel 020 628 0489 theo.de.kort@nl.abnamro.com

  Ingrid Kroeze Research ondersteuning 020 383 5161 ingrid.kroeze@nl.abnamro.com

  Volg ons ook op Twitter: @ABNAMROeconomen

  Disclaimer This document has been prepared by ABN AMRO. It is solely intended to provide financial and general information on the energy market. The information in this document is strictly proprietary and is being supplied to you solely for your information. It may not (in whole or in part) be reproduced, distributed or passed to a third party or used for any other purposes than stated above. This document is informative in nature and does not constitute an offer of securities to the public, nor a solicitation to make such an offer. No reliance may be placed for any purposes whatsoever on the information, opinions, forecasts and assumptions contained in the document or on its completeness, accuracy or fairness. No representation or warranty, express or implied, is given by or on behalf of ABN AMRO, or any of its directors, officers, agents, affiliates, group companies, or employees as to the accuracy or completeness of the information contained in this document and no liability is accepted for any loss, arising, directly or indirectly, from any use of such information. The views and opinions expressed herein may be subject to change at any given time and ABN AMRO is under no obligation to update the information contained in this document after the date thereof. Before investing in any product of ABN AMRO Bank N.V., you should obtain information on various financial and other risks and any possible restrictions that you and your investments activities may encounter under applicable laws and regulations. If, after reading this document, you consider investing in a product, you are advised to discuss such an investment with your relationship manager or personal advisor and check whether the relevant product considering the risks involved- is appropriate within your investment activities. The value of your investments may fluctuate. Past performance is no guarantee for future returns. ABN AMRO reserves the right to make amendments to this material.

  ABN AMRO, 2015