Kuum või mitte?

 • View
  223

 • Download
  8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

38,6 C Kuum või mitte? Kristo Sepp 24.10.2012 Investeerimiskliinik

Text of Kuum või mitte?

 • Swedbank

  38,6 C Kuum vi mitte?

  Kristo Sepp24. oktoober 2012

 • Swedbank

  38,6 C Kuum vi mitte?

  Finantsaruanne Suhtarvud Hinnasiht Portfelliteooria ning varaklassid Uudiste mju aktsiaturgudele Kuidas valida aktsiaid?

 • Swedbank

  Finantsaruanne

  Kasumiaruanne Tulud, kulud, kasum

  Bilanss Varad, kohustused,

  omakapital

  3

 • Swedbank

  Finantsaruanne

  Rahavoogude aruanne ritegevus,

  investeerimistegevus, finantseerimistegevus

  4

 • Swedbank

  Kasumiaruanne

  5

  2009 2010 2011

  Mgitulu 105.213 100.750 -4.2% 147.802 46.7%Mdud teenuste ja kaupade kulu -106.552 -94.145 -136.285Brutokasum -1.339 -1.3% 6.605 6.6% 11.517 7.8%

  Turunduskulud -0.350 -0.3% -0.426 -0.4% -0.515 -0.3%ldhalduskulud -5.025 -4.8% -4.887 -4.9% -4.641 -3.1%Muud ritulud 0.200 0.250 0.265Muud rikulud -1.687 -0.300 -0.250rikasum (EBIT) -8.201 -7.8% 1.242 1.2% 6.376 4.3%

  Finantstulud 0.365 0.442 0.425Finantskulud -0.752 -0.826 -0.813

  Maksustamiseelne kasum -8.588 0.858 5.988Tulumaks -0.030 0.030 -0.045Puhaskasum -8.618 0.888 5.943

  EPS -0.28 0.03 nm 0.19 569.3%

  Mgitulu kasv aastasel baasil

  Brutokasumi marginal= Brutokasum/Mgitulu

  Kulu mgi kohta = Kulu/Mgitulu

  Kulu mgi kohta = Kulu/Mgitulu

  rikasumi marginal = rikasum/Mgitulu

  Kasumi kasv aktsia kohta

 • Swedbank

  Bilanss

  6

  Varad KohustusedKibevara 2009 2010 2011 Lhiajalised 2009 2010 2011Raha ja ekvivalendid 4.7 5.8 9.9 Laenud 12.4 19.8 18.7

  Nuded ostjate vastu 27.7 31.3 37.9 Vlad hankijatele 19.6 23.4 32.5

  Varud 23.1 25.0 24.1 Ettemaksed 5.3 4.4 10.6Kibevara kokku 55.5 62.1 71.9 Lhiajalised kohustused kokku 37.3 47.6 61.8

  Phivara 2009 2010 2011 Pikaajalised 2009 2010 2011Nuded ostjate vastu 2.0 2.2 2.5 Laenud 8.7 16.3 9.1Kinnisvarainvesteeringud 0.5 4.9 4.9 Vlad hankijatele 0.3 0.2 0.2Materiaalne phivara 10.5 9.0 7.4 Ettemaksed 0.7 0.8 1.1Immateriaalne phivara 16.0 15.5 15.0 Pikaajalised kohustused kokku 9.7 17.3 10.4Phivara kokku 29.0 31.7 29.8

  Omakapital 2009 2010 2011Varad Kokku 84.5 93.7 101.8 Aktsiakapital 19.7 19.7 19.7

  Reservkapital 2.6 2.6 2.6

  Jaotamata kasum (kahjum) 15.3 6.6 7.4

  Omakapital kokku 37.5 28.8 29.6

  Kohustused ja omakapital kokku 84.5 93.7 101.8

  Finantsvimendus = (Lhiajalised Laenukohustused + Pikaajalised Laenukohustused) / Omakapital Kokku

  Vlakordaja = Kohustused / KoguvaradQuick ratio = (Kibevara - Varud) / Lhiajalised kohustused

  Raamatupidamuslik vrtus = Kogu vara - Immateriaalne vara - Kohustused

  2009: 1. 56.3% 2. 0.87 3. 55.6% 4. 21.5 2010:? 2011: ?

 • Swedbank

  Rahavoogude aruanne

  7

  Rahavood ritegevusest 2009 2010 2011Laekumised ostjatelt 115.9 120.7 185.1Maksed hankijatele -112.3 -105.5 -160.8Tasutud maksud -2.1 -3.9 -2.4Maksed ttajatele -14.3 -15.0 -13.5Netorahavoog ritegevusest -12.8 -3.6 8.5

  Rahavood investeerimistegevusest 2009 2010 2011Materiaalse phivara soetamine 0.0 -0.2 -0.6Phivara mk 1.3 0.9 0.3Kinnisvarainvesteeringud -0.3 0.7 0.0Antud laenud -0.6 -0.5 -0.2Antud laenude laekumised 1.3 0.2 1.7Saadud intressid 0.3 0.3 0.2Saadud dividendid 0.0 0.0 0.0Netorahavoog investeerimistegevusest 1.9 1.3 1.5

  Rahavood finantseerimistegevusest 2009 2010 2011Saadud laenud 7.5 6.6 1.9Saadud laenude tagasimaksed -3.2 -8.6 -4.9Kapitalirendi maksed -2.0 -2.4 -1.9Makstud intressid -1.1 -1.1 -1.1Netorahavoog finantseerimistegevusest 1.2 -5.5 -6.0

  Rahavoog kokku -9.7 -7.9 4.0

  Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul 22.3 12.6 4.8Raha jgi muutus -9.7 -7.9 4.0Raha ja raha ekvivalendid perioodi lpul 12.6 4.8 8.7

 • Swedbank

  Rahavoogude aruanne

  8

  Rahavood ritegevusest 2009 2010 2011rikasum 2.6 2.8 3.5Amortisatsioon 1.2 1.1 1.1Laekumiste muutus -2.1 -3.9 -2.4Varude muutus 1.5 -0.3 -0.6Vlgnevuste muutus -0.4 0.6 1.1Intressi maksed -0.3 -0.3 -0.2Maksud -0.1 0.0 -0.2Netorahavoog ritegevusest 2.4 0.1 2.3

  Alternatiivne vimalus kajastada ritegevuse rahavoogusid..

 • Swedbank 9

  Skano Grupp

  9 k 2011 puhaskasumEUR 2.78m

  Kasum aktsia kohtaEUR 0.53

  P/E ~ 2.42

  Odav aktsia?

 • Swedbank

  Suhtarvud

  10

  ETTEVTTE TPSOBIVAD

  SUHTARVUDKOMMENTAAR

  TstusettevttedP/E = Aktsia turuhind /

  Puhaskasum aktsia kohta

  Tihti kasutatakse jrgmise aasta prognoositavat kasumit

  TehnoloogiafirmadPEG = P/E / Oodatav kasumikasvu mr jrgmisel 5 aastal

  Kuna firmade kasvumrad on erinevad, on P/E-sid raske vrrelda

  Kiire kasvuga veel kahjumis firma

  P/S, EV/S Eeldatakse, et tulevikus on marginalid positiivsed

  InfrastruktuuriettevttedEV/EBITDA = Firma

  koguvrtus / rikasum + Kulum

  Kasuminumbrid sltuvad olulisel mral amortisatsioonimradest

  FinantsettevttedP/B = Aktsia turuhind /

  Omakapitali raamatupidamisvrtus

  Firma varad on bilansis tihti hinnatud turuvrtusega

  JaekaubandusP/S = Aktsia turuhind /

  Ettevtte netokive Juhul kui firma vlatase on sektoriga sarnane

  JaekaubandusEV/S = Firma

  koguvrtus / Ettevtte netokive

  Juhul kui firma vlatase erineb sektorist

 • Swedbank

  Hinnasiht

  Diskonteeritud rahavoogude mudel

  Suhtarvud P/E

  P/S

  P/B

  EV/EBITDA

  Muud tegurid Turgude vljavaade

  Sektori ajalooline le/alahinnatus

  Dividendi mr

  Riskitase

  11

 • Swedbank

  Portfelliteooria ning varaklassid

  Hajutatus vastavalt investeeringute... Oodatavale tootlusele

  Riskile

  Omavahelisele korrelatsioonile

  Varaklassidele

  Geograafilistele regioonidele

  Tstusharudele

  ra pane kiki mune hte korvi!

  12

  Ei ole olemas ht ja iget portfelli koostamise phimtet ehk iga ksik indiviid peab portfelli koostama lhtuvalt iseenda riskitaluvusest ja investeerimiseemrkidest ning panema paika oma portfelli allokatsiooni.

  N: aktsiad 35%, vlakirjad 20%, toorainde 25% ning kinnisvara 20%.

 • Swedbank

  Varaklassid Raha ja hoius

  Igapevased vahendid, ootamatuste tagavara, investeeringute ootel

  Vlakirjad Regioonid, riigid, ettevtted, sektorid, yield vs risk

  Aktsiad Regioonid, sektorid, ettevtte elutskkel, kapitali

  kasv vs dividend

  Toorained Energia, (vris)metall, pllumajandussaadused

  Kinnisvara Kodu, ripind, pllumaa, mets, kinnisvarafond

  Valuutad Kursimuutus, rahaturuintress

  Alternatiivsed investeeringud Hedge-fondid, private equity, kunst, mndid, jne

  13

 • Swedbank

  Uudiste mju aktsiaturgudele

  Buy the Rumor,

  Sell the News!

  Pevakauplemine

  Emotsioonid

  Uudis kui phjus

  Uudise mju

  investeerimisteesile

  14

 • Swedbank

  Arco Vara 17. oktoober 2012...

  15

  Ettevtte uueks juhatajaks sai kohtulikult karistatud Tarmo Sildning aktsia kukkus esimese hooga enam kui 8%

 • Swedbank

  Olainfarm 9. oktoober 19. oktoober...

  Suuromanik mainis hes intervjuus ettevttele tehtud levtupakkumisi suurusjrgus EUR 160m (MCAP ~EUR 60m). Aktsia rallis seejrel ~5%.

  16

 • Swedbank

  Kuidas valida aktsiaid?

  Kaasa aitab:

  Makrokeskkonna anals

  Fundamentaalanals

  Tehniline anals

  Osta ri, mitte aktsiat

  17

  Warren Buffett: Buy wonderful companies at wonderful prices and hold them forever Stick to what you know Be self-confident

 • Swedbank

  Ideed Balti aktsiaturgudelt

  Kasv Silvano FG (EUR 4.5 & Strong Buy)

  Apranga Group (EUR 2.15 & Buy)

  Olainfarm (EUR 5.28 & Strong Buy)

  Stabiilsus Tallinna Kaubamaja (EUR 6.7 & Buy)

  Tallink (EUR 0.95 & Strong Buy)

  Harju Elekter (EUR 3.0 & Strong Buy

  Dividend Tallinna Vesi (EUR 9.1 & Buy)

  TEO LT (EUR 0.75 & Buy)

  Olympic EG (EUR 1.7 & Buy)

  18

 • Swedbank

  Hoiatus

  Kesolev dokument ei kujuta endast Swedbanki krediidi- vi muude toodete pakkumust ega soovitust teha mistahes tehing Swedbanki vi muu siin mainitud kolmanda isikuga. Siin esitatud informatsioon prineb avalikest allikatest, mida Swedbank peab usaldusvrseks, ning see on ksnes kirjeldava iseloomuga. Kuigi dokumendi koostamisel on rakendatudmistlikku hoolt, et esitatud andmed ei oleks ebaiged vi eksitavad, ei kinnitata helgi viisil vastavate andmete tpsust vi tielikkust ning ei veta mingit vastutust mistahes kahju eest, mis tekib kesolevale dokumendile tuginemise tagajrjel. Dokumenti ega htki selle osa ei tohi tlgendada kui investeerimis- vi muud nustamist. Dokumendis vlja toodud indeksite ja muu finantsvara vrtus vib ajas nii tusta kui langeda ning minevikutootlus ei taga samasugust tootlust tulevikus. Kesolev dokument on konfidentsiaalne ning seda ei tohi Swedbanki nusolekuta reprodutseerida vi kolmandatele isikutele edasi anda.

 • Swedbank

  Tnud kuulamast ning kaasa mtlemast!

  20