Ky Thuat Thu Hoi LPG

  • View
    44

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Ky Thuat Thu Hoi LPG

K THUT THU HI LPGMY THU HI GAS VN HNH BNG KH NN

CNG TY TNHH MTV K THUT THANH BNH a ch : 04 ng 45, P. Bnh Thun, TP. H Ch Minh in thoi : 0905290006 Fax: 08 3 775 3315 Email : tbitpump@gmail.com

A. C TNH CA KH HA LNG LPG ( tham kho ca hng Blackmer Hoa K) 1. trng thi hi nng hn khng kh 2. Kh nng khuch tn vo khng kh rtKh nng bc chy khi trn vi 3. chm khng kh 4. Phun nc l gii php c th gim c s chy ca LPG 5. p sut ha hi ca LPG cao hn cc nhin liu khc nh xng, do vic tn tr, vn chuyn c yu cu cht ch vi cc tiu chun 6. Trong trng thi lu tr dng bn, bnh. nhit an ton mi trng, LPG lun trng thi si 7. S rt LPG bnh bn di trng thi hi hot lng u lm gim p v nhit ca bnh/ bn cha.

8. Khng c np y bnh cha LPG. Khi np y, nhit mi trng tng s gy n bnh cha dng lng khi thot ra s gim nhit 9. Gas n mc ha tuyt. S b bng lnh nu tip xc trc tip vi gas lng. 10. LPG s b ng bng cc b trn ng dn nu p sut ti thp hn p sut ha hi. 11. Kh ha lng LPG l cht tng i tt vi vt liu cao su, do mt s khp ni, c cu tip xc vi LPG c th c ch to bng cao su

B. TI SAO PHI THU HI GAS ? * V VN MI TRNG V S NNG LN CA KH HU TON CU Kh LPG ni ring v cc kh nh CO2, FS6, Metan, Feron, CFC l nguyn nhn chnh gy nn tnh trng nhim bu khng kh. Hin nay c th gii ang lo lng vi s bin i kh hu cng ngy cng nghim trng. Cc kh trn l nguyn nhn lm mng dn tng ozon, thng tng Ozon Thu hi, ccs dng ny l tiu hy l nhim v ca mi Thu hi ti loi kh hoc mt vn cn c ngiVN ca KINH nhn, t chc, quc gia * V tm mi cc quan T nm c trn Hngth gii hng ngn tn LPG cng nh cc kh gas khc c thi ra mi trng. Nu thu hi v ti s dng, s t c hiu qu to ln ( nu u t mt dy chuyn thu hi gi tr thu hi trong mt nm ca mt trm chit np LPG loi nh ( 500 bnh /ngy) trong mt nm s tit kim tin u t thm 6 h

C. CC GiI PHP THU HI LPG HiN NAY- HNG CH V U iM C1) THU HI BNG CHNH LCH P XuT ( TO RA BI CHNH LCH NHIT ) Phng php ny cn tng i ph bin Vit Nam, u im : n gin , gi thnh thp Nhc im : Khng thu hi c ht, cn li rt nhiu, Nc tn nhiu cng sc, khng hiu qu. Khng an ton p lc P1 LP G LP G p lc P2

Do chnh lch nhit => chnh lch p LPG s chy t bnh ny sang bnh kia

C2) THU HI BNG MY NN LPG

My nn hng Blackmer Dng my nn thu hi gas t bn sang bn, hot bnh sang bn Phng php ny tng i ph bin Vit Nam, u im : Thu hi c bn cha dung tch ln, ph hp vi cc trm cha, loi ln, p lc bnh xut t c 15% p sut ha hi. Thu hi nhanh. Nhc im : Gi thnh cao, khng ph hp v mang li li ch kinh t i vi dng chit np trung bnh v

C3) THU HI BNG MY BM PT TNG Hin nay nhiu hng trn th gii ch to thnh cng loi bm pit tng thu hi LPG. Tuy nhin gi thnh con kh cao. Khng em li li ch kinh t nn cc doanh nghip khng mun u t. Do cn rt t cc doanh nghip Vit Nam u t vo loi my ny. D. MC TIU K THUT CA GiI PHP a) Nguyn l hoc nguyn tc x l cc vn k thut. L h thng my c nghin cu, thit k, ch to mi 100% v kt cu, v cc chi tit. V nguyn l hot ng, n gin, trc quan.

C) CU TO V NGUYN TC HoT NG C1) Phng php tng p

S1

S2

Nguyn l tng p da trn nguyn tc chnh lch in tch. S1/S2 =P1/P2

C2) S NGUYN L

Van phn phi kh Po

Pi Van hnh trnh Pi: p lc gas u vo Po: p lc gas u ra Pa: p lc kh dn ng Pms: p lc tn tht do ma st v h s lm kn

C3) NG C TNH

Model A1.5120s =P Pa

9272 s= =P Pa

90 s= =P Pa

08 =1 i ps

i ps

64

5 .2 36 s= =P Pa

L/min

i ps

Ps: gas supply

5 .2 36 s= =P Pa

36

i ps

Pa: Air driven

i ps

28

0 0

50 3.4

100 6.8

150 10.3

200 13.8

250 17.2

300 20.6

-PSI _Bar

NG C TNHModel A2.51140

8 10 s= =P Pa

910

90 s= =P Pa

i ps

72 s= =P Pa

680

i ps

L/min

s =P Pa 5 .2 36 s= =P Pa

i ps

25 6. =3

Ps: gas supply

460

i ps

Pa: Air driven

i ps

230

0 0

30 2.6

60 4.13

90 6.2

120 8.27

150 10.34

180 12.4

PSI _Bar

THNG S K THUT . Model : A1.5 T s nn : 1/1 p lc gas u ra ln nht: 13 bar Th tch dch chuyn ca pittng / hnh trnh: 138.4mml Cng kt ni u vo: 3/8 NPT Cng kt ni u ra: 3/8 NPT Model : A 1.25 T s nn : 1/ 2.5 p lc gas u ra ln nht: 20 bar Th tch dch chuyn ca pittng / hnh trnh: 25.12mml Cng kt ni u vo: 3/8 NPT Cng kt ni u ra: 3/8 NPT

PHNG PHP THU HI LPG DO C TNH CA LPG NN CC BNH LPG C DC NGCLPG LPG LPG LPG

Po

LPG TANK

BN V CHI TiT

BN V LP

MY CH TO HON CHNH

D) KT QU GiI PHP 1) HiN NAY MY C CH TO HON TT 2) KiM TRA THC T VI LPG TI PHNG NGHIN CU RING 3) THC HiN TEST P LC KT Qu T YU CU 4) HiN ANG KiM TRA SC BN . KiM TRA LIN TC 3 THNG V HiN TiP TC KiM TRA 5) S KiM TRA AN TON TI TRUNG TM KiM NH VO THNG 6 NM 2009

T NH GI V GiI PHPTNH MI V SNG TO -. L h thng my c thit k v ch to mi 100% 2. TRIN VNG V P DNG TRIN KHAI Gi c ph hp nn s c s dng trn cc phng din thu hi gas nh LPG, FS6, CO2.. 3. HiU Qu K THUT, KINH T , X HI K thut an ton i vi LPG hot cc kh gas d gy chy n. Kinh t: Gim c gi thnh sn xut, u t s c li. Khng thua l. V mt x hi: gp phn ci to mi trng sng, ngn s nng ln ton cu v nhim kh quyn1. -