of 133 /133
Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 Statistical Yearbook of Traffic Accidents, 2014 Központi Statisztikai Hivatal Hungarian Central Statistical Office Budapest, 2015

Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI...

Page 1: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014Statistical Yearbook of Traffic Accidents, 2014

Központi Statisztikai HivatalHungarian Central Statistical Office

Budapest, 2015

Page 2: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

<<Kötetazonosító>>

© Központi Statisztikai Hivatal, 2015© Hungarian Central Statistical Office, 2015

Készült a KSH Szolgáltatás- és külkereskedelem-statisztikai főosztály Információ- és szállításstatisztikai osztályán

Prepared by the Information and Transport Statistics Section of the Services and Foreign Trade Statistics Department

Felelős kiadó – Responsible publisherDr. Vukovich Gabriella elnök – president

Főosztályvezető – Head of DepartmentSzabó Péter

(Felelős szerkesztő – Responsible editor)

Osztályvezető – Head of Section:Lovászné Skach Edit

Olvasószerkesztő – Reader editor:

Cz. Tóth János

Tördelőszerkesztő – Lay-out editor:Kerner-Kecskés Beatrix, Trybek Krisztina

További információ – Further information: Németh András Telefon: (+36-1) 345-6113, E-mail: [email protected]

Internet: www.ksh.huInformációszolgálat – Information service: [email protected]

(+36-1) 345-6789 (telefon – telephone), (+36–1) 345–6788 (fax)

Borítóterv – Cover design: Lounge Design Kft.Nyomdai kivitelezés – Printed by: Xerox Magyarország Kft. – 2015.077

*Internetes melléklet

Elérhető: www.ksh.hu/polc Ehhez szükséges az egyszeri ingyenes

regisztráció, illetve az alábbi kötetazonosító aktiválása, melynek eredményeként a melléklet felkerül az Ön felhasználói

polcára, ahonnan bármikor elérheti azt.A kód csak egyszer aktiválható.

Internet annex

It is accessible at: www.ksh.hu/shelf For this, a one-time free registration is required as well as the activation of the

volume identifier below, as a result of which the annex will be loaded on your user

shelf, where you can access it at any time.The code can only be activated once.

Page 3: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

III

Fejezetek jegyzéke – List of chapters GRAFIKONOK CHARTS 1. ÁTTEKINTÉS – OVERVIEW

1.1. Közlekedési balesetek ................................................................................................................................. 2 Traffic accidents total

1.2. Vasúti balesetek .......................................................................................................................................... 3 Railway accidents

1.3. Vízi és légi balesetek ................................................................................................................................... 5 Waterway and air traffic accidents

2. SZEMÉLYSÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ROAD TRAFFIC ACCIDENTS INVOLVING PERSONAL INJURY

2.1. Közúti balesetek időpont szerinti bontásban ............................................................................................. 10 Road traffic accidents by time

2.2. A közúti balesetek a baleset természete, időjárási és látási viszonyok szerint ........................................ 14 Road traffic accidents by type of accidents and by weather and light condition

2.3. Közúti balesetek okozók és okok szerint .................................................................................................. 20 Road accidents by causer and cause

2.4. Közúti balesetek útalakzat, az utak jellemzői és útvonalak szerint .......................................................... 40 Road accidents by road configuration

2.5. Közúti balesetek területi bontásban .......................................................................................................... 50 Road accidents by region

3. KÖZÚTI BALESETEK KÖVETKEZTÉBEN MEGHALT, MEGSÉRÜLT SZEMÉLYEK PERSONS KILLED OR INJURED IN ROAD ACCIDENTS

3.1. A személysérüléses közúti közlekedési balesetben meghalt, megsérült személyek .............................. 67 Persons killed or injured in accidents involving personal injury

3.2. A személysérüléses közúti közlekedési balesetben meghalt, megsérült személyek területi bontásban . 84 Persons killed or injured in accidents by region

4. ITTASAN OKOZOTT KÖZÚTI BALESETEK ROAD ACCIDENTS CAUSED BY DRUNK PERSONS

4.1. Ittasan okozott balesetek .......................................................................................................................... 94 Accidents caused by drunk persons

4.2. Az ittasan okozott balesetek következtében meghalt, megsérült személyek ........................................ 102 Persons killed or injured in accidents involving drunk persons

5. KÖZÚTIJÁRMŰ-ÁLLOMÁNY ...................................................................................................................... 105 ROAD VEHICLE FLEET MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK ................................................................................................................ 109 METHODOLOGICAL NOTES

Page 4: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

IV

Jelmagyarázat

+ = Előzetes adat. R = Revideált adat. – = A megfigyelt statisztikai jelenség nem fordult elő. .. = Az adat nem ismeretes. ... = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. ___ , I = A vonallal elválasztott adatok összehasonlíthatósága korlátozott. x = A mutató nem értelmezhető. üres hely = Az üresen hagyott blokkba eső mutatókat nem értelmezzük. 0 = A mutató értéke olyan kicsi, hogy kerekítve zérust ad.

Explanation of symbols

+ = Preliminary data. R = Revised data. – = Non-occurrence. .. = Not available. ... = Confidential data under disclosure protection. ___ , I = Break in series (limited comparability). x = Not applicable. empty space = Block of not applicable items. 0 = Less than half of unit.

Page 5: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

GRAFIKONOK – CHARTS I V

GrafikonokCharts

1. A személysérüléses közúti közlekedési balesetek és a meghalt személyek száma Number of accidents involving personal injury and the number of persons killed

2. A személysérüléses közúti közlekedési balesetek havi adatai Monthly number of road traffic accidents

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

Db/fő/pcs/persons

Balesetek / Accidents Meghaltak / Killed

Lineáris (Balesetek / Accidents)

trendvonal/trendline

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Balesetek / Accidents Meghaltak / Killed Lineáris (Balesetek / Accidents)

500

700

900

1 100

1 300

1 500

1 700

1 900

2 100

2 300

Db/pcs

trendvonal/trendline

2005.január

2006.január

2007.január

2008.január

2009.január

2010.január

2011.január

2012.január

2013.január

2014.január

2015.január

Page 6: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

VI I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014

3. A leggyakoribb személysérüléses közúti közlekedési járműbalesetek, 2014 The most frequent types of vehicle accidents involving personal injury, 2014

4. A leggyakoribb személysérüléses közúti közlekedési gyalogosbalesetek, 2014 The most frequent types of pedestrian accidents involving personal injury, 2014

Balesetek száma / Number of accidents 1 864 Balesetek száma / Number of accidents 916 Típus / Type:501 Típus / Type:603

Keresztiránybólérkező, egyenesenhaladó járművek ütközése Accidents between moving vehicles at interchanges

Keresztirányból érkező járművek ütközése, azegyik jármű balra kanyarodik Accidents between moving vehicles at interchanges, one is turning to left

Balesetek száma / Number of accidents 793 Balesetek száma / Number of accidents 622 Típus / Type:901 Típus / Type:902

Pályaelhagyás járművel egyenes úton, menetirány szerinti jobb oldalon Single vehicle accidents, vehicle is leaving the line on the right side

Pályaelhagyás járművel kanyarban, a menetirány szerinti jobb oldalon Single vehicle accidents, vehicle is leaving the line on the right side in curve

Balesetek száma / Number of accidents 430 Balesetek száma / Number of accidents 422 Típus / Type:1007

Gyalogos elütése útkereszteződésben, kijelölt gyalog-átkelőhelyen Pedestrian accidents at pedestrian crossings at junctions

Gyalogos elütése, nemkijelölt gyalogátkelőhelyen,útkereszteződésen kívűl Pedestrian accidents outside pedestrian crossings excluding junctions

Balesetek száma / Number of accidents 364 Balesetek száma / Number of accidents 235 Típus / Type:1003 Típus / Type:1008

Típus / Type:1004

Gyalogos elütésekijelölt gyalog-átkelőhelyen, útkereszteződésenkívül Pedestrian accidents at pedestrian crossings excluding junctions

Gyalogos elütése útkereszteződésbennem kijelölt gyalog-átkelőhelyen Pedestrian accidents at junctions outside pedestrian crossings

Page 7: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

GRAFIKONOK – CHARTS I VII

5. A balesetek száma a hét napjai szerint Accidents by day of week

6. A balesetek száma régiós bontásban Accidents by region

1 700

1 500

1 900

2 100

2 300

2 500

2 700

2 900

HétfőMonay

KeddTuesday

SzerdaWednesday

CsütörtökThursday

PéntekFriday

SzombatSaturday

VasárnapSunday

Db / pcs

2010 2011 2012 2013 2014

30001500

20142013201220112010

Page 8: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

VIII I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014

7. A balesetek okozók szerint, 2014 Accidents by causer, 2014

8. Az ittasan okozott balesetek leggyakoribb típusai, 2014 The most frequent types of accidents caused by drunk persons, 2014

motorkerékpár motorcycle

4%

személygépkocsicar61%

tehergépkocsilorry10%

kerékpárbicycle12%

segédmotoros kerékpár moped

5%

gyalogospedestrian

6%

egyébother3%

Balesetek száma / Number of accidents / Number of accidents

209 Balesetek száma

142

Type: 901 Típus / Type: 902

Pályaelhagyás járművelegyenes úton, menetirány szerinti jobboldalon Single vehicle accidents, vehicle is leaving the lineon the right side

Pályaelhagyás járművelkanyarban, menetirányszerinti jobb oldalon Single vehicle accidents, vehicle is leaving the line on the right side in curve

Page 9: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

GRAFIKONOK – CHARTS I IX

9. A közúti közlekedési balesetekben meghalt személyek száma egymillió lakosra vetítve, 2013 Number of persons killed in road traffic accidents per million population, 2013

92

87

87

86

85

82

81

65

63

62

61

61

59

58

54

54

53

52

50

48

42

42

41

37

34

32

29

28

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

RO

PL

LU

LT

LV

BG

EL

BE

CZ

PT

SI

EE

HU

IT

MT

AT

CY

EU-27

FR

FI

SK

IE

DE

ES

NL

DK

UK

SE

Forrás – Source: European Commission, Mobility and Transport DG, BE-1049 Brussels © European Union, 2014

Page 10: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014

10. A személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma az Európai Unióban, 2005–2013 Number of road traffic accidents in the EU, 2005–2013

11. A közúti balesetben meghalt személyek száma az Európai Unióban, 2005–2013 Road fatalities in the EU, 2005–2013

1000 db/1000 pcs

trendvonal/trendline

trendvonal/trendline

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fő/persons

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

trendvonal/trendline

Forrás – Source: CARE (EU road accidents database) or national publications European Commission / Directorate General Energy and Transport, March 2015

Forrás – Source: CARE (EU road accidents database) or national publications European Commission / Directorate General Energy and Transport, March 2015

Page 11: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

ÁTTEKINTÉS – OVERWIEV | 1

1. ÁTTEKINTÉS OVERWIEV

1.1. Közlekedési balesetek .............................................................................................................. 2 Traffic accidents

1.1.1. A balesetek és a meghalt, megsérült személyek száma közlekedési módozatonként ............... 2 Accidents and the number of persons killed or injured by mode of transport

1.2. Vasúti balesetek ........................................................................................................................ 3

Railway accidents 1.2.1. A balesetek száma természet szerint .......................................................................................... 3

Accidents by type 1.2.2. A balesetek száma a baleset természete és kimenetele szerint, 2014 ...................................... 3

Accidents by type and result, 2014 1.2.3. A balesetek és a meghalt, megsérült személyek száma ............................................................. 4

Accidents and the number of persons killed or injured 1.2.4. A meghalt személyek száma a baleset természete és az áldozatok megjelölése szerint, 2014 .... 4

Accidents Number of persons killed, by type of accident and by category of person, 2014

1.3. Vízi és légi balesetek ................................................................................................................. 5 Waterway and air traffic accidents

1.3.1. A balesetek száma a baleset jellege és kimenetele szerint, 2014 ............................................... 5 Accidents by type and result, 2014

1.3.2. A meghalt és megsérült személyek száma a baleset jellege és az áldozatok megjelölése szerint, 2014 ............................................................................................................. 5 Number of persons killed, or injured by type of accident and by category of person, 2014

Page 12: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

2 | KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014

1.1. Közlekedési balesetek Traffic accidents

1.1.1. A balesetek és a meghalt, megsérült személyek száma közlekedési módozatonként Accidents and the number of persons killed or injured by mode of transport

Év Year

Közúti személysérüléses Road, involving personal

injury

Vasúti Railway

Vízi személysérüléses Waterway, involving

personal injury

Légi személysérüléses Air, involving personal injury

Balesetek száma – Number of accidens 1995 19 817 2 627 1 11996 18 393 2 340 2 01997 19 097 2 285 1 11998 20 147 2 295 3 01999 18 923 2 246 0 02000 17 493 2 098 1 12001 18 505 2 050 0 02002 19 686 2 347 1 02003 19 976 2 186 6 02004 20 957 2 355 1 12005 20 777 2 242 3 12006 20 977 145a) 5 02007 20 635 137 8 21a)

2008 19 174 155 4 312009 17 864 180 6 362010 16 308 142 4 252011 15 827 147 8 252012 15 174 152 7 222013 15 691 171 4 172014 15 847 208 3 30

Balesetek következtében meghalt személyek száma, főa) – Number of persons killed in accidentsa) 1995 1 589 126 0 01996 1 370 122 1 01997 1 391 112 0 21998 1 371 115 0 01999 1 306 106 0 02000 1 200 105 0 02001 1 239 96 0 02002 1 429 108 0 02003 1 326 118 0 02004 1 296 94 0 02005 1 278 91 0 22006 1 303 65 0 02007 1 232 59 9 52008 996 115 8 62009 822 91 14 82010 740 82 3 52011 638 84 4 52012 605 72 5 32013 591 103 2 12014 626 108 3 4

Balesetek következtében megsérült személyek száma, fő – Number of persons injured in accidents 1995 25 886 420 1 11996 23 939 431 1 01997 24 757 370 1 01998 26 392 370 3 01999 24 670 359 0 02000 22 698 387 3 12001 24 149 426 0 02002 25 978 428 1 02003 26 627 324 6 02004 28 054 357 1 12005 27 505 322 3 02006 27 977 98a) 5 02007 27 452 92 0 19a)

2008 25 369 60 1 362009 23 274 86 0 412010 20 917 70 1 262011 20 172 76 4 262012 18 979 88 2 212013 20 090 89 2 162014 20 124 94 0 27

a) A közúton történt balesetek a 30 napon belül meghalt személyek, a vasúti, vízi és légi közlekedési balesetek a helyszínen meghalt személyek számát tartalmazzák. – The number of killed in road accidents contains the number of persons died within 30 days after the acccidents and the number of killed in railway, waterway and air accidents the number of persons died on the spot.

Page 13: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

ÁTTEKINTÉS – OVERWIEV | 3

1.2. Vasúti balesetek Railway accidents

1.2.1. A balesetek száma természet szerint Accidents by type A baleset természete

Types 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Vasúti járművek ütközése – Collisions 0 1 0 1 3 0

Vasúti járművek kisiklása – Derailments

1 1 1 3 4 5

Közúti járművel ütközés Collision with road vehicles

39 42 38 37 19 18

Személygázolás – Collision with persons

136 96 104 107 132 135

Egyéb – Others 4 2 4 4 13 22

Összesen – Total 180 142 147 152 171 180

Forrás: Nemzeti Közlekedési Hatóság – Source: National Transport Authority

1.2.2. A balesetek száma a baleset természete és kimenetele szerint, 2014 Accidents by type and result, 2014

A baleset természete Types

Sérülés nélküli, anyagi káros

Damages without injury

Sérüléses Involving personal injury

Összes – Total

Vasúti járművek ütközése – Collision 0 0 0

Vasúti járművek kisiklása – Derailment 5 0 5

Ütközés közúti-vasúti szintbeni kereszteződésben – Accidents involving level crossings

0 18 18

Személygázolás – Collision with persons 0 135 135

Tűzeset a mozgó állományban – Fire in rolling stock 9 0 9

Egyéb – Others 0 13 13

Összesen – Total 14 166 180

Forrás: Nemzeti Közlekedési Hatóság – Source: National Transport Authority

Page 14: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

4 | KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014

1.2.3. A balesetek és a meghalt, megsérült személyek száma Accidents and the number of persons killed or injured

Megnevezés Denomination

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Balesetek száma – Number of accidents Sérüléses – Involving personal injury 176 141 143 144 163 166

Személysérülés nélküli, anyagi káros Damages without injury

4 1 4 8 8 14

Összesen – Total 180 142 147 152 171 180 Meghalt személyek száma – Number of persons killed

Vasutasok – Railway employees 1 2 1 1 0 1

Utasok – Passengers 0 3 3 3 4 3

Idegen személyek – Others 90 77 80 68 99 104

Összesen – Total 91 82 84 72 103 108 Megsérült személyek száma – Number of persons injured

Vasutasok – Railway employees 0 1 1 1 5 7

Utasok – Passengers 43 29 32 41 21 23

Idegen személyek – Others 43 40 43 46 63 64

Összesen – Total 86 70 76 88 89 94

Forrás: Nemzeti Közlekedési Hatóság – Source: National Transport Authority

1.2.4. A meghalt személyek száma a baleset természete és az áldozatok megjelölése szerint, 2014 Accidents Number of persons killed, by type of accident and by category of person, 2014

A baleset természete Types

Utas Passengers

Vasutas Railway

employees

Idegen személy Others

Összesen Total

Meghalt személyek száma – Number of persons killed

Vasúti járművek ütközése – Collision 0 0 0 0

Vasúti járművek kisiklása – Derailment 0 0 0 0

Ütközés közúti-vasúti szintbeni kereszteződésben Accidents involving level crossings

0 1 18 19

Személygázolás – Collision with persons 3 0 85 88

Tűzeset a mozgó állományban Fire in rolling stock

0 0 0 0

Egyéb – Others 0 0 1 1

Összesen – Total 3 1 104 108

Forrás: Nemzeti Közlekedési Hatóság – Source: National Transport Authority

Page 15: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

ÁTTEKINTÉS – OVERWIEV | 5

1.3. Vízi és légi balesetek Waterway and air traffic accidents

1.3.1. A balesetek száma a baleset jellege és kimenetele szerint, 2014 Accidents by type and result, 2014

A baleset jellege Types

Sérülés nélküli, anyagi káros

Damages without injury

Sérüléses Involving personal injury

Összes Total

Vizi forgalmi baleset – Waterway traffic accidents 5 0 5

Ebből – Of which

Dunán – on the Danube 4 0 4

Balatonon – on the lake Balaton 0 0 0

Tiszán – on the river Tisza 1 0 1

Légi forgalmi baleset – Air traffic accidents 4 27 31

Összesen – Total 9 27 36

Forrás: Közlekedésbiztonsági Szervezet. – Source: Transportation Safety Bureau.

1.3.2. A meghalt és megsérült személyek száma a baleset jellege és az áldozatok megjelölése szerint, 2014 Number of persons killed, or injured by type of accident and by category of person, 2014

A baleset jellege Types

Utas Passengers

Forgalmi személyzet Employees

Idegen személy Others

Összesen Total

Meghalt személyek száma – Number of persons killed Vizi forgalmi baleset – Waterway traffic accidents 1 2 0 3

Ebből – Of which

Dunán – on the Danube 0 2 0 2

Balatonon – on the lake Balaton 0 0 0 0

Tiszán – on the river Tisza 1 0 0 1

Légi forgalmi baleset – Air traffic accidents 1 3 0 4

Összesen – Total 2 5 0 7 Megsérült személyek száma – Number of persons injured

Vizi forgalmi baleset – Waterway traffic accidents 0 0 0 0

Ebből – Of which

Dunán – on the Danube 0 0 0 0

Balatonon – on the lake Balaton 0 0 0 0

Tiszán – on the river Tisza 0 0 0 0

Légi forgalmi baleset – Air traffic accidents 1 27 1 29

Összesen – Total 1 27 1 29

Forrás: Közlekedésbiztonsági Szervezet. – Source: Transportation Safety Bureau.

Page 16: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses
Page 17: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

SZEMÉLYSÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK – ROAD TRAFFIC ACCIDENTS INVOLVING PERSONAL INJURY | 7

2. SZEMÉLYSÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ROAD TRAFFIC ACCIDENTS INVOLVING PERSONAL INJURY

2.1. Közúti balesetek időpont szerinti bontásban ....................................................................... 10

Road traffic accidents by time 2.1.1. A balesetek száma hónapok szerint .......................................................................................... 10

Accidents by month 2.1.2. A balesetek száma havonta, kimenetel szerint, 2014 ............................................................... 10

Accidents by month and result, 2014 2.1.3. A balesetek száma a hét napjai szerint ..................................................................................... 10

Accidents by day of week 2.1.4. A balesetek száma a nap órái szerint ....................................................................................... 11

Accidents by hour of day 2.1.5. A balesetek száma a nap órái és a hét napjai szerint, 2014 ..................................................... 11

Accidents by hour of day and day of week, 2014 2.1.6. A balesetek száma a hét napjai és a balesetek kimenetele szerint, 2014 ................................. 12

Accidents by day of week and result, 2014 2.1.7. A balesetek száma a nap órái és a balesetek kimenetele szerint, 2014 ................................... 12

Accidents by hour of day and result, 2014 2.1.8. A balesetek száma a nap órái, a hét napjai és a balesetek okozói szerint, 2014 ...................... 13

Accidents by hour of day, day of week and causer, 2014

2.2. A közúti balesetek a baleset természete, időjárási és látási viszonyok szerint .............. 14 Road traffic accidents by type of accidents and by weather and light condition

2.2.1. A balesetek száma természet szerint ........................................................................................ 14 Accidents by type

2.2.2. A balesetek száma természet és kimenetel szerint, 2014 ....................................................... 14 Accidents by type and result, 2014

2.2.3. A balesetek száma természet, kimenetel és a baleset helyének beépítettsége szerint, 2014 .. 15 Accidents by type, result and location, 2014 .............................................................................. 15

2.2.4. A balesetek száma az időjárási viszonyok szerint .................................................................... 16 Accidents by weather condition

2.2.5. A balesetek száma az időjárási viszonyok és természet szerint, 2014 ..................................... 16 Accidents by weather condition and type, 2014 ......................................................................... 16

2.2.6. A balesetek száma látási viszonyok szerint .................................................................................... Accidents by light condition 2.2.7. A balesetek száma látási viszonyok és természet szerint, 2014 ............................................... 17

Accidents by light condition and type, 2014 2.2.8. A balesetek száma látási viszonyok és kimenetel szerint, 2014 ................................................ 17

Accidents by light condition and result, 2014 2.2.9. A balesetek száma okok és látási viszonyok szerint, 2014 ....................................................... 18

Accidents by cause and light condition, 2014

2.3. Közúti balesetek okozók és okok szerint .............................................................................. 20 Road accidents by causer and cause

2.3.1. A balesetek száma okozók szerint ............................................................................................ 20 Accidents by causer

2.3.2. A balesetek száma okozók és kimenetel szerint, 2014 ............................................................. 20 Accidents by causer and result, 2014

2.3.3. A balesetek száma okozók és a baleset természete szerint, 2014 ........................................... 21 Accidents by causer and type, 2014

2.3.4. A balesetekben részt vevő járművek száma hónapok szerint, 2014 ........................................ 22 Number of vehicles involved in accident, by month, 2014

2.3.5. A balesetet okozó és a balesetekben részt vevő járművek száma, 2014 ................................. 22 Number of vehicles causing or involved in accidents, 2014

2.3.6. A járművezetők által okozott balesetek száma nem és életkor szerint ..................................... 23 Accidents caused by driver by sex and age group of driver

2.3.7. A járművezetők által okozott balesetek száma nem, életkor és természet szerint, 2014 ........ 23 Accidents caused by driver by sex and age group of driver and type,2014

Page 18: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

8 | KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014

2.3.8. A gépjárművezetők által okozott balesetek száma fő okok és a gépjárművezetők életkora szerint, 2014 ........................................................................................................................... 24 Accidents caused by motor vehicle driver by main cause and age group of driver, 2014

2.3.9. A gépjárművezetők által okozott balesetek száma vezetési gyakorlat szerint .......................... 24 Accidents caused by motor vehicle driver by driving experience

2.3.10. A gépjárművezetők által okozott balesetek száma vezetési gyakorlat és természet szerint, 2014 ........................................................................................................................... 25

Accidents caused by driver by driving experience and type, 2014 2.3.11. A járművezetők által okozott balesetek száma fő okok és vezetési gyakorlat szerint, 2014 ..... 25 Accidents caused by driver by main cause and driving experience, 2014 2.3.12. Közlekedési szabálysértésekben a helyszínen megbírságolt, szabálysértési és közigazgatási

eljárásban elmarasztalt személyek száma ............................................................................. 26 Number of persons find for violation of traffic rules

2.3.13. A nem magyar állampolgárok által okozott balesetek száma kimenetel szerint, 2014 .............. 26 Accidents caused by foreign drivers by result, 2014

2.3.14. A balesetek száma okok szerint ................................................................................................. 27 Accidents by cause

2.3.15. A balesetek száma okok és kimenetel szerint, 2014 ................................................................. 29 Accidents by cause and result, 2014

2.3.16. A balesetek száma okok és természet szerint, 2014 ................................................................. 31 Accidents by cause and type, 2014

2.3.17. A lakott területen történt balesetek száma okok és természet szerint, 2014 ............................. 33 Accidents inside built up areas by cause and type, 2014

2.3.18. A nem lakott területen történt balesetek száma okok és természet szerint, 2014 ..................... 35 Accidents outside built up areas by cause and type, 2014

2.3.19. A balesetek száma okok és okozók szerint, 2014 ..................................................................... 37 Accidents by cause and causer, 2014

2.4. Közúti balesetek útalakzat, az utak jellemzői és útvonalak szerint .................................... 39

Road accidents by road configuration 2.4.1. A balesetek száma útalakzat szerint ......................................................................................... 39

Accidents by road configuration 2.4.2. A balesetek száma útalakzat és kimenetel szerint, 2014 ........................................................... 39

Accidents by road configuration and result, 2014 2.4.3. A gyalogoselütések száma természet és a gyalogosforgalom helye szerint, 2014 .................. 40

Accidents of pedestrians by place of pedestrian traffic, 2014 2.4.4. A balesetek száma természet és útalakzat szerint, 2014 ......................................................... 40

Accidents by type and road configuration, 2014 2.4.5. A lakott területen történt balesetek száma okok és útalakzat szerint, 2014 .............................. 41

Accidents inside built up areas by cause and road configuration, 2014 2.4.6. A nem lakott területen történt balesetek száma okok és útalakzat szerint, 2014 ..................... 43

Accidents outside built up areas by cause and road configuration, 2014 2.4.7. Útkereszteződésekben történt balesetek száma okok szerint, 2014 ........................................ 45

Accidents at junctions by type of junction, 2014 2.4.8. A balesetek száma az utak forgalmi jellege szerint ................................................................... 46

Accidents by character of traffic on the road 2.4.9. A balesetek száma az utak forgalmi jellege és természet szerint, 2014 .................................... 47

Accidents by character of traffic on the road and type, 2014 2.4.10. A balesetek száma az úttest lejtviszonyai és minősége szerint ................................................ 47

Accidents by grading and quality of road 2.4.11. A balesetek száma az úttest lejtviszonyai, minősége és természet szerint, 2014 .................... 47

Accidents by grading and quality of road and type, 2014 2.4.12. A balesetek száma okok és az útburkolat felületének állapota szerint, 2014 ............................ 48

Accidents by cause and road surface condition, 2014 2.4.13. A balesetek száma az útburkolat felületének állapota szerint ................................................... 50

Accidents by road surface condition 2.4.14. A balesetek száma az útburkolat felületének állapota és természet szerint, 2014 .................... 50

Accidents by road surface condition and type, 2014 2.4.15. A balesetek száma az útvonalak típusa és kimenetel szerint, 2014 .......................................... 50

Accidents by category of road and result, 2014 2.4.16. A balesetek száma természet és az útvonalak típusa szerint, 2014 .......................................... 51

Accidents by type and category of road, 2014

Page 19: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

SZEMÉLYSÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK – ROAD TRAFFIC ACCIDENTS INVOLVING PERSONAL INJURY | 9

2.4.17. A balesetek száma fő okok és az útvonalak típusa szerint, 2014 .............................................. 52 Accidents by main cause and category of road, 2014

2.4.18. A balesetek száma útvonalak szerint ........................................................................................ 52 Accidents by route

2.4.19. A balesetek száma útvonalak és a baleset helyének beépítettsége szerint .............................. 53 Accidents by route and location

2.4.20. A balesetek száma útvonalak és kimenetel szerint, 2014 ......................................................... 53 Accidents by route and result, 2014

2.4.21. A balesetek száma útvonalak, kimenetel és a baleset helyének beépítettsége szerint, 2014 .. 54 Accidents by route, result and location, 2014

2.4.22. A balesetek száma útvonalak és okozók szerint, 2014 ............................................................. 55 Accidents by route and causer, 2014

2.4.23. A balesetek száma útvonalak és természet szerint, 2014 ......................................................... 55 Accidents by route and type, 2014

2.5. Közúti balesetek területi bontásban ...................................................................................... 56 Road accidents by region

2.5.1. A balesetek száma területi bontásban ...................................................................................... 56 Accidents by region

2.5.2. A balesetek száma területi bontásban, kimenetel szerint, 2014 ............................................... 56 Accidents by region and result, 2014

2.5.3. A balesetek száma területi bontásban, természet szerint, 2014 ................................................ 57 Accidents by region and type, 2014

2.5.4. A balesetek száma területi bontásban, okozók szerint, 2014 .................................................... 58 Accidents by region and causer, 2014

2.5.5. A balesetek száma városonként, kimenetel szerint, 2014 ......................................................... 59 Accidents by town and result, 2014 ............................................................................................ 62

2.5.6. A balesetek száma területi bontásban, okok szerint, 2014 ........................................................ 63 Accidents by region and cause, 2014

2.5.7. A Budapesten történt balesetek száma a nap órái, a hét napjai és a balesetek okozói szerint, 2014 ............................................................................................................................ 63 Accidents by hour of day, day of week and causer in Budapest, 2014

2.5.8. A Budapesten történt balesetek száma okozók és kimenetel szerint, 2014 ............................. 63 Accidents by causer and result in Budapest, 2014

Page 20: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

10 | KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014

2.1. Közúti balesetek időpont szerinti bontásban Road traffic accidents by time

2.1.1. A balesetek száma hónapok szerint Accidents by month

Hónap Month

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Január – January 1 175 1 023 970 1 031 905 986

Február – February 1 047 860 942 768 781 907

Március – March 1 089 1 034 1 040 1 047 999 1 134

Április – April 1 551 1 306 1 198 1 153 1 142 1 267

Május – May 1 628 1 436 1 429 1 364 1 390 1 347

Június – June 1 697 1 500 1 560 1 483 1 498 1 580

Július – July 1 783 1 731 1 482 1 501 1 741 1 501

Augusztus – August 1 757 1 762 1 657 1 671 1 664 1 549

Szeptember – September 1 687 1 579 1 575 1 568 1 439 1 510

Október – October 1 643 1 527 1 555 1 356 1 512 1 415

November – November 1 460 1 363 1 068 1 080 1 345 1 247

December – December 1 347 1 187 1 351 1 152 1 275 1 404

Összesen – Total 17 864 16 308 15 827 15 174 15 691 15 847

2.1.2. A balesetek száma havonta, kimenetel szerint, 2014 Accidents by month and result, 2014

Hónap Month

Baleset – Accident

Összesen Total

Megoszlás, % – Distribution, %

Együtt Total halálos

fatal

súlyos with

serious

könnyű with slight halálos

fatal

súlyos with

serious

könnyű with slight

sérüléses – injury sérüléses – injury

Január – January 38 302 646 986 3,9 30,6 65,5 100,0

Február – February 35 243 629 907 3,9 26,8 69,3 100,0

Március – March 53 358 723 1 134 4,7 31,6 63,8 100,0

Április – April 40 366 861 1 267 3,2 28,9 68,0 100,0

Május – May 36 418 893 1 347 2,7 31,0 66,3 100,0

Június – June 52 485 1 043 1 580 3,3 30,7 66,0 100,0

Július – July 40 429 1 032 1 501 2,7 28,6 68,8 100,0

Augusztus – August 56 481 1 012 1 549 3,6 31,1 65,3 100,0

Szeptember – September 37 442 1 031 1 510 2,5 29,3 68,3 100,0

Október – October 59 415 941 1 415 4,2 29,3 66,5 100,0

November – November 51 364 832 1 247 4,1 29,2 66,7 100,0

December – December 76 410 918 1 404 5,4 29,2 65,4 100,0

Összesen – Total 573 4 713 10 561 15 847 3,6 29,7 66,6 100,0

2.1.3. A balesetek száma a hét napjai szerint Accidents by day of week

Nap Days

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Hétfő – Monday 2 558 2 269 2 309 2 184 2 246 2 409

Kedd – Tuesday 2 497 2 236 2 208 2 037 2 214 2 229

Szerda – Wednesday 2 533 2 335 2 287 2 259 2 232 2 287

Csütörtök – Thursday 2 604 2 505 2 367 2 305 2 397 2 229

Péntek – Friday 2 955 2 766 2 637 2 491 2 594 2 658

Szombat – Saturday 2 678 2 327 2 254 2 221 2 277 2 270

Vasárnap – Sunday 2 039 1 870 1 765 1 677 1 731 1 765

Összesen – Total 17 864 16 308 15 827 15 174 15 691 15 847

Page 21: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

SZEMÉLYSÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK – ROAD TRAFFIC ACCIDENTS INVOLVING PERSONAL INJURY | 11

2.1.4. A balesetek száma a nap órái szerint Accidents by hour of day

Óra Hours

2009 2010 2011 2012 2013 2014

0 01 – 6 00 9 66 784 763 766 736 706

6 01 – 12 00 4 843 4 777 4 769 4 614 4 620 4 712

12 01 – 18 00 6 616 6 213 5 937 5 740 6 034 6 185

18 01 – 24 00 5 439 4 534 4 358 4 054 4 301 4 244

Összesen – Total 17 864 16 308 15 827 15 174 15 691 15 847

2.1.5. A balesetek száma a nap órái és a hét napjai szerint, 2014 Accidents by hour of day and day of week, 2014

Óra Hours

Hétfő Monday

Kedd Tuesday

Szerda Wednesday

Csütörtök Thursday

Péntek Friday

Szombat Saturday

Vasárnap Sunday

Összesen Total

0 01 – 1 00 14 11 11 19 10 41 52 158 1 01 – 2 00 9 11 9 19 15 35 44 142 2 01 – 3 00 6 6 14 11 14 29 31 111 3 01 – 4 00 5 9 7 14 9 32 26 102 4 01 – 5 00 22 20 26 19 16 46 44 193 5 01 – 6 00 73 50 59 42 47 35 36 342 6 01 – 7 00 125 99 94 107 102 74 43 644 7 01 – 8 00 199 175 193 183 151 64 46 1 011 8 01 – 9 00 146 118 143 121 137 117 61 843 9 01 –10 00 134 147 149 136 124 141 80 911 10 01 –11 00 125 134 138 122 184 155 103 961 11 01 –12 00 128 109 109 128 170 155 88 887 12 01 –13 00 127 110 138 125 149 154 90 893 13 01 –14 00 153 145 132 132 182 117 93 954 14 01 –15 00 168 179 156 137 188 128 117 1 073 15 01 –16 00 175 157 175 152 192 133 116 1 100 16 01 –17 00 211 198 186 208 201 134 140 1 278 17 01 –18 00 224 186 153 162 193 137 162 1 217 18 01 –19 00 123 131 134 129 156 147 140 960 19 01 –20 00 83 89 83 70 124 101 90 640 20 01 –21 00 52 46 65 59 98 96 60 476 21 01 –22 00 50 49 46 65 68 71 45 394 22 01 –23 00 33 30 33 41 72 72 32 313 23 01 –24 00 24 20 34 28 56 56 26 244 Összesen – Total 2 409 2 229 2 287 2 229 2 658 2 270 1 765 15 847

Budapesten – In Budapest 0 01 – 1 00 4 2 4 1 3 14 11 39 1 01 – 2 00 1 3 4 6 4 8 7 33 2 01 – 3 00 0 0 2 3 5 9 5 24 3 01 – 4 00 0 1 0 3 4 7 2 17 4 01 – 5 00 1 2 4 5 3 7 4 26 5 01 – 6 00 7 10 5 4 9 9 9 53 6 01 – 7 00 20 18 14 20 18 6 0 96 7 01 – 8 00 49 47 44 39 26 10 5 220 8 01 – 9 00 36 33 34 21 34 14 9 181 9 01 –10 00 34 21 37 34 29 29 10 194 10 01 –11 00 33 39 28 35 32 22 16 205 11 01 –12 00 25 19 25 32 31 21 17 170 12 01 –13 00 22 27 34 36 38 25 11 193 13 01 –14 00 26 35 23 19 46 24 8 181 14 01 –15 00 41 41 38 29 49 21 19 238 15 01 –16 00 37 28 32 30 49 23 20 219 16 01 –17 00 44 46 55 43 47 26 15 276 17 01 –18 00 66 52 37 36 53 26 28 298 18 01 –19 00 27 27 40 29 39 30 33 225 19 01 –20 00 16 23 19 15 29 11 22 135 20 01 –21 00 12 10 14 18 19 10 11 94 21 01 –22 00 19 12 15 12 18 10 7 93 22 01 –23 00 8 9 10 5 18 18 15 83 23 01 –24 00 4 4 14 8 24 13 6 73 Összesen – Total 532 509 532 483 627 393 290 3 366

Page 22: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

12 | KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014

2.1.6. A balesetek száma a hét napjai és a balesetek kimenetele szerint, 2014 Accidents by day of week and result, 2014

Nap Days

Lakott területen – Inside built up areas Lakott területen kívül – Outside built up areas

halálos fatal

súlyos with

serious

könnyű with slight összes

total halálos

fatal

súlyos with

serious

könnyű with slight összes

total sérüléses – injury sérüléses – injury

Hétfő – Monday 30 536 1 230 1 796 44 185 384 613

Kedd – Tuesday 31 472 1 162 1 665 43 198 323 564

Szerda – Wednesday 34 479 1 146 1 659 51 179 398 628

Csütörtök – Thursday 30 433 1 160 1 623 59 196 351 606

Péntek – Friday 44 530 1 360 1 934 40 234 450 724

Szombat – Saturday 37 441 1 059 1 537 54 264 415 733

Vasárnap – Sunday 23 321 748 1 092 53 245 375 673

Összesen – Total 229 3 212 7 865 11 306 344 1 501 2 696 4 541

2.1.7. A balesetek száma a nap órái és a balesetek kimenetele szerint, 2014 Accidents by hour of day and result, 2014

Óra Hours

Lakott területen – Inside built up areas Lakott területen kívül – Outside built up areas

halálos fatal

súlyos with

serious

könnyű with slight összes

total halálos

fatal

súlyos with

serious

könnyű with slight összes

total sérüléses – injury sérüléses – injury

0 01 – 1 00 2 36 66 104 9 16 29 54 1 01 – 2 00 4 26 55 85 8 22 27 57 2 01 – 3 00 2 16 45 63 5 22 21 48 3 01 – 4 00 3 15 38 56 5 19 22 46 4 01 – 5 00 10 29 71 110 12 27 44 83 5 01 – 6 00 12 66 132 210 14 49 69 132 6 01 – 7 00 9 132 279 420 12 68 144 224 7 01 – 8 00 10 227 509 746 16 86 163 265 8 01 – 9 00 11 184 432 627 7 68 141 216 9 01 –10 00 11 194 479 684 17 78 132 227 10 01 –11 00 7 200 497 704 14 79 164 257 11 01 –12 00 12 169 463 644 23 80 140 243 12 01 –13 00 10 163 462 635 17 90 151 258 13 01 –14 00 6 170 505 681 15 88 170 273 14 01 –15 00 12 217 580 809 15 81 168 264 15 01 –16 00 8 206 561 775 31 102 192 325 16 01 –17 00 22 278 658 958 23 104 193 320 17 01 –18 00 14 283 618 915 26 90 186 302 18 01 –19 00 13 200 475 688 26 94 152 272 19 01 –20 00 14 133 280 427 20 59 134 213 20 01 –21 00 17 95 209 321 11 57 87 155 21 01 –22 00 8 79 178 265 11 55 63 129 22 01 –23 00 7 45 151 203 6 43 61 110 23 01 –24 00 5 49 122 176 1 24 43 68

Összesen – Total 229 3 212 7 865 11 306 344 1 501 2 696 4 541

Page 23: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

SZEMÉLYSÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK – ROAD TRAFFIC ACCIDENTS INVOLVING PERSONAL INJURY | 13

2.1.8. A balesetek száma a nap órái, a hét napjai és a balesetek okozói szerint, 2014 Accidents by hour of day, day of week and causer, 2014

Óra, nap Hours, days

Jármű-vezetők

összesen Drivers

total

Ebből – Of which

Gyalogo-sok

Pedestri-ans

Egyéb Others

Összes baleset Total

motor-kerékpár-vezetők motor riders

személy-gépkocsi-vezetők

car drivers

teher-gépkocsi-vezetőka)

lorry driversa)

kerék-párosok cyclists

segéd-motoros- kerékpár-vezetők moped drivers

Órák szerint – By hour 0 01 – 1 00 142 5 103 13 10 9 14 2 158 1 01 – 2 00 127 4 106 8 6 3 12 3 142 2 01 – 3 00 102 0 73 18 7 3 8 1 111 3 01 – 4 00 99 3 65 21 4 4 3 0 102 4 01 – 5 00 177 1 127 25 9 10 11 5 193 5 01 – 6 00 323 5 213 61 22 16 12 7 342 6 01 – 7 00 610 7 415 99 57 21 28 6 644 7 01 – 8 00 934 20 638 104 116 37 65 12 1 011 8 01 – 9 00 801 22 556 97 99 17 36 6 843 9 01 –10 00 863 22 566 123 96 37 41 7 911 10 01 –11 00 928 38 592 121 110 44 23 10 961 11 01 –12 00 838 33 521 107 103 48 43 6 887 12 01 –13 00 852 41 546 94 111 42 36 5 893 13 01 –14 00 909 42 565 107 124 47 40 5 954 14 01 –15 00 1 012 52 638 104 142 49 51 10 1 073 15 01 –16 00 1 016 51 618 102 160 56 72 12 1 100 16 01 –17 00 1 182 84 731 94 187 58 90 6 1 278 17 01 –18 00 1 094 56 743 82 132 61 114 9 1 217 18 01 –19 00 883 47 561 58 152 51 70 7 960 19 01 –20 00 580 19 405 42 69 41 55 5 640 20 01 –21 00 429 12 288 33 58 28 36 11 476 21 01 –22 00 347 11 229 26 52 21 35 12 394 22 01 –23 00 282 9 211 14 28 17 24 7 313 23 01 –24 00 220 13 162 13 18 11 22 2 244

Összesen – Total 14 750 597 9 672 1 566 1 872 731 941 156 15 847 Napok szerint – By day

Hétfő – Monday 2 244 58 1 500 275 267 100 148 17 2 409

Kedd – Tuesday 2 087 73 1 314 275 270 108 120 22 2 229

Szerda – Wednesday 2 123 59 1 367 274 289 87 146 18 2 287

Csütörtök – Thursday 2 071 59 1 314 252 305 96 128 30 2 229

Péntek – Friday 2 441 92 1 635 266 285 109 190 27 2 658

Szombat – Saturday 2 125 138 1 405 144 261 126 117 28 2 270

Vasárnap – Sunday 1 659 118 1 137 80 195 105 92 14 1 765

Összesen – Total 14 750 597 9 672 1 566 1 872 731 941 156 15 847

a) Nyergesvontatóval, vontatóval, dömperrel és különleges gépjárművel együtt. – Drive trucks, road tractors, dumpers and vehicles for specific purpose included.

Page 24: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

14 | KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014

2.2. A közúti balesetek a baleset természete, időjárási és látási viszonyok szerint Road traffic accidents by type of accidents and by weather and light condition

2.2.1. A balesetek száma természet szerint Accidents by type

A baleset természete Types

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Járművek ütközése – Collisions

azonos irányba haladó – rear-end 2 683 2 637 1 840 1 787 1 789 1 870

szembehaladó – head on 1 727 1 618 1 125 949 988 1 008

keresztező irányba haladó és kanyarodó due to crossing or turning

4 904 4 483 5 394 5 140 5 456 5 676

körforgalomban – in the roundabout – – 111a) 116 87 96

Haladó járművek ütközése összesen Collisions between vehicles in motion total

9 347 8 772 8 470 7 992 8 320 8 650

Álló, parkoló járműnek ütközés Collision with parked vehicles

301 315 383 377 382 435

Ütközés vasúti járművel, HÉV-vel, villamossalb)

collision with rail, suburban rail and tramb) 33 34 22 23 21 19

Szilárd tárgynak ütközés – Collision with obstructions

2 372 1 958 739 682 604 649

Megcsúszás, farolás, felborulás, pályaelhagyás

Skidding, capsizing, veering off the road 2 347 1 986 2 603 2 547 2 689 2 501

Gyalogosok elütése Accidents between vehicles and pedestrians

2 804 2 678 2 486 2 365 2 468 2 499

Állatok elütése – Collision with animals 105 86 119 130 103 97

Egyéb baleset – Others 588 513 1 005 1 058 1 104 997

Mindösszesen – Total 17 864 16 308 15 827 15 174 15 691 15 847

a) Módszertani változás. – Changing methodology b) 2010-ig az adatok csak a vasúti járművel ütközést tartalmazzák. – Till 2010 collision with suburban rail and tram are excluded

2.2.2. A balesetek száma természet és kimenetel szerint, 2014 Accidents by type and result, 2014

A baleset természete Types

Halálos Fatal

Ebből: a helyszínen

Of which: on the spot

Súlyos With serious

Könnyű With slight Összes

Total

Az előző év = 100,0 Previous

year = 100,0sérüléses – injury

Járművek ütközése – Collisions

azonos irányba haladó – rear-end 51 39 433 1 386 1 870 104,5

szembehaladó – head on 125 106 366 517 1 008 102,0

keresztező irányba haladó és kanyarodó due to crossing or turning

105 80 1 525 4 046 5 676 104,0

körforgalomban – in the roundabout 0 0 26 70 96 110,3

Haladó járművek ütközése összesen Collisions between vehicles in motion total

281 225 2 350 6 019 8 650 104,0

Álló, parkoló járműnek ütközés Collision with parked vehicles

11 9 105 319 435 113,9

Ütközés vasúti járművel, HÉV-vel, villamossal Collision with rail, suburban rail and tram

8 8 6 5 19 90,5

Szilárd tárgynak ütközés – Collision with obstructions

25 22 219 405 649 107,5

Megcsúszás, farolás, felborulás, pályaelhagyás

Skidding, capsizing, veering off the road 84 70 754 1 663 2 501 93,0

Gyalogosok elütése Accidents between vehicles and pedestrians

149 115 827 1 523 2 499 101,3

Állatok elütése – Collision with animals 0 0 41 56 97 94,2

Egyéb baleset – Others 15 9 411 571 997 90,3

Mindösszesen – Total 573 458 4 713 10 561 15 847 101,0

Page 25: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

SZEMÉLYSÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK – ROAD TRAFFIC ACCIDENTS INVOLVING PERSONAL INJURY | 15

2.2.3. A balesetek száma természet, kimenetel és a baleset helyének beépítettsége szerint, 2014 Accidents by type, result and location, 2014

A baleset természete Types

Halálos Fatal

Ebből: a helyszínen

Of which: on the spot

Súlyos With serious

Könnyű With slight Összes

Total

Az előző év = 100,0

Previous year= 100,0 sérüléses – injury

Lakott területen – Inside built up areas Járművek ütközése – Collisions

azonos irányba haladó – rear-end 13 5 232 940 1 185 107,2 szembehaladó – head on 21 14 148 262 431 105,6 keresztező irányba haladó és kanyarodó

– due to crossing or turning 49 37 1 235 3 523 4 807 103,8

körforgalomban – in the roundabout 0 0 18 50 68 89,5 Haladó járművek ütközése összesen Collisions between vehicles in motion total

83 56 1 633 4 775 6 491 104,4

Álló, parkoló járműnek ütközés Collision with parked vehicles

6 4 82 267 355 107,9

Ütközés vasúti járművel, HÉV-vel, villamossal

Collision with rail, suburban rail and tram 4 4 2 5 11 100,0

Szilárd tárgynak ütközés – Collision with obstructions

12 10 111 219 342 102,7

Megcsúszás, farolás, felborulás, pályaelhagyás

Skidding, capsizing, veering off the road 33 28 281 650 964 94,5

Gyalogosok elütése Accidents between vehicles and

pedestrians

79 51 755 1 453 2 287 100,9

Állatok elütése – Collision with animals 0 0 21 20 41 132,3 Egyéb baleset – Others 12 6 327 476 815 93,2 Összesen – Total 229 159 3 212 7 865 11 306 102,0

Lakott területen kívül – Outside built up areas Járművek ütközése – Collisions

azonos irányba haladó – rear-end 38 34 201 446 685 100,1 szembehaladó – head on 104 92 218 255 577 99,5 keresztező irányba haladó és kanyarodó due to crossing or turning

56 43 290 523 869 105,2

körforgalomban – in the roundabout 0 0 8 20 28 254,5 Haladó járművek ütközése összesen Collisions between vehicles in motion total

198 169 717 1 244 2 159 102,8

Álló, parkoló járműnek ütközés Collision with parked vehicles

5 5 23 52 80 150,9

Ütközés vasúti járművel, HÉV-vel, villamossal

Collision with rail, suburban rail and tram 4 4 4 0 8 80,0

Szilárd tárgynak ütközés – Collision with obstructions

13 12 108 186 307 113,3

Megcsúszás, farolás, felborulás, pályaelhagyás

Skidding, capsizing, veering off the road 51 42 473 1 013 1 537 92,1

Gyalogosok elütése Accidents between vehicles and

pedestrians

70 64 72 70 212 105,0

Állatok elütése – Collision with animals 0 0 20 36 56 77,8 Egyéb baleset – Others 3 3 84 95 182 79,1 Összesen – Total 344 299 1 501 2 696 4 541 98,5 Mindösszesen – Total 573 458 4 713 10 561 15 847 101,0

2.2.4. A balesetek száma az időjárási viszonyok szerint Accidents by weather condition

Időjárási viszonyok Weather conditions

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Derült – Clean 11 978 10 502 10 897 10 678 10 259 10 227 Borult – Overcasted 3 868 3 583 3 441 3 175 3 747 3 815 Köd – Fog 259 218 372 239 245 227 Eső – Rain 1 396 1 464 882 790 999 1 415 Vihar, zivatar – Storm 58 71 28 27 36 51 Havazás – Snow-fall 305 470 186 222 351 103 Havas eső, ónos eső – Sleet, black ice – – 21 43 54 9

Összesen – Total 17 864 16 308 15 827 15 174 15 691 15 847

Page 26: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

16 | KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014

2.2.5. A balesetek száma az időjárási viszonyok és természet szerint, 2014 Accidents by weather condition and type, 2014

Időjárási viszonyok Weather conditions

Haladó járművek ütközése

Collision of vehicles in

motion

Álló, parkoló járműnek,

szilárd tárgynak ütközésa)

Collision with parking

vehicle or obstructionsa)

Megcsúszás, farolás,

felborulás, pálya-

elhagyás Skidding, capsizing,

leaving line

Gyalogosok elütése

Accidents between

vehicles and pedestrians

Egyéb balesetekb)

Othersb)

Összesen Total

Derült – Clean 5 870 705 1 415 1 483 754 10 227

Borult – Overcasted 1 906 261 727 651 270 3 815

Köd – Fog 94 24 73 25 11 227

Eső – Rain 717 88 238 319 53 1 415

Vihar, zivatar – Storm 21 8 16 5 1 51

Havazás – Snow-fall 40 17 29 14 3 103

Havas eső, ónos eső – Sleet, black ice 2 0 3 2 2 9

Összesen – Total 8 650 1 103 2 501 2 499 1 094 15 847

a) Ütközés vasúti járművel, HÉV-el, villamossal – Collision with rail, suburban rail and tram. b) Állatok elütése – Collision with animals.

2.2.6. A balesetek száma látási viszonyok szerint Accidents by light condition

Látási viszonyok Light conditions

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Lakott területen – Inside built up areas Nappal, természetes fény Daylight

8 642 8 208 8 202 8 162 8 193 8 375

Korlátozott látási viszonyok Daylight with low visibility

577 601 436 374 433 502

Éjszaka – Darkness 3 024 2 467 2 342 2 248 2 457 2 429

Ebből – Of which

közvilágítással with public lighting

2 838 2 292 2 206 2 114 2 325 2 285

közvilágítás nélkül, és nem működő közvilágítással

without public lighting and with public lighting out of order

186

175

136

134

132

144

Összesen – Total 12 243 11 276 10 980 10 784 11 083 11 306 Lakott területen kívül – Outside built up areas

Nappal, természetes fény Daylight

3 676 3 274 3 208 2 932 3 066 3 055

Korlátozott látási viszonyok Daylight with low visibility

402 410 394 310 342 296

Éjszaka – Darkness 1 543 1 348 1 245 1 148 1 200 1 190

Ebből – Of which

közvilágítással with public lighting

146 95 83 88 83 91

közvilágítás nélkül, és nem működő közvilágítással

without public lighting and with public lighting out of order

1 397

1 253

1 162

1 060

1 117

1 099

Összesen – Total 5 621 5 032 4 847 4 390 4 608 4 541 Mindösszesen – Total 17 864 16 308 15 827 15 174 15 691 15 847

Page 27: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

SZEMÉLYSÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK – ROAD TRAFFIC ACCIDENTS INVOLVING PERSONAL INJURY | 17

2.2.7. A balesetek száma látási viszonyok és természet szerint, 2014 Accidents by light condition and type, 2014

Látási viszonyok Light conditions

Haladó járművek ütközése

Collison of vehicles in

motion

Álló, parkoló járműnek,

szilárd tárgynak ütközésa)

Collsion with parking

vehicle or obstructionsa)

Megcsúszás, farolás,

felborulás, pálya-

elhagyás Skidding, capsizing,

leaving line

Gyalogosok elütése

Accidents between

vehicles and pedestrians

Egyéb balesetekb)

Othersb)

Összesen Total

Lakott területen – Inside built up areas Nappal, természetes fény Daylight

5 243 438 560 1 489 645 8 375

Korlátozott látási viszonyok Daylight with low visibility

289 24 47 117 25 502

Éjszaka – Darkness 959 246 357 681 186 2 429 működő közvilágítással with public lighting

917 232 319 645 172 2 285

nem működő közvilágítással with public lighting out of order

11 3 3 8 0 25

közvilágítás nélkül without public lighting

31 11 35 28 14 119

Összesen – Total 6 491 708 964 2 287 856 11 306 Lakott területen kívül – Outside built up areas

Nappal, természetes fény Daylight

1 591 267 990 53 154 3 055

Korlátozott látási viszonyok Daylight with low visibility

144 28 97 14 13 296

Éjszaka – Darkness 424 100 450 145 71 1 190 működő közvilágítással with public lighting

41 8 22 16 4 91

nem működő közvilágítással with public lighting out of order

10 1 6 1 0 18

közvilágítás nélkül without public lighting

373 91 422 128 67 1 081

Összesen – Total 2 159 395 1 537 212 238 4 541 Mindösszesen – Total 8 650 1 103 2 501 2 499 1 094 15 847

a) Ütközés vasúti járművel, HÉV-el, villamossal – Collision with rail, suburban rail and tram. b) Állatok elütése – Collision with animals.

2.2.8. A balesetek száma látási viszonyok és kimenetel szerint, 2014 Accidents by light condition and result, 2014

Látási viszonyok Lights conditions

Halálos Fatal

Ebből: a helyszínen

Of which: on the spot

Súlyos With serious

Könnyű With slight Összes

Total

Az előző év = 100,0

Previous year = 100,0 sérüléses – injury

Lakott területen – Inside built up areas Nappal, természetes fény Daylight

126 77 2 341 5 908 8375 102,2

Korlátozott látási viszonyok Daylight with low visibility

14 10 155 333 502 115,9

Éjszaka – Darkness 89 72 716 1 624 2429 98,9 Ebből – Of which közvilágítással with public lighting

84 68 665 1 536 2285 98,3

közvilágítás nélkül without public lighting

5 4 51 88 144 109,1

Összesen – Total 229 159 3 212 7 865 11 306 102,0 Lakott területen kívül – Outside built up areas

Nappal, természetes fény Daylight

199 171 978 1 878 3 055 99,6

Korlátozott látási viszonyok Daylight with low visibility

15 13 99 182 296 86,5

Éjszaka – Darkness 130 115 424 636 1 190 99,2 Ebből – Of which közvilágítással with public lighting

7 7 35 49 91 109,6

közvilágítás nélkül without public lighting

123 108 389 587 1 099 98,4

Összesen – Total 344 299 1 501 2 696 4 541 98,5 Mindösszesen – Total 573 458 4 713 10 561 15 847 101,0

Page 28: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

18 | KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014

2.2.9. A balesetek száma okok és látási viszonyok szerint, 2014 Accidents by cause and light condition, 2014

A baleset oka Cause

Lakott területen

Inside built up areas

Ebből – Of which Lakott

területen kívül

Outside built up areas

Ebből – Of which

nappala) day-

lighta)

éjszaka, közvilágí-

tással darkness

with public

lighting

éjszaka, közvilágí-tás nélkül darkness without

p. l.

nappala) day-

lighta)

éjszaka, közvilágí-

tással darkness with p. l.

éjszaka, közvilágí-tás nélküldarkness without

p. l.

A járművezetők hibája – Drivers’ fault total

10 332 8 182 2 020 130 4 284 3 242 86 956

Ebből – Of which Sebesség nem megfelelő alkalmazása Inappropriate speed

2 421 1 682 680 59 2 217 1 595 45 577

Ezen belül – Of which 1. az útviszonyokhoz – to the road

condition 1 603 1 071 492 40 1 630 1 190 29 411

2. a forgalmi viszonyokhoz – to the traffic condition

252 210 41 1 157 126 3 28

3. az időjárási és látási viszonyokhoz to the weather and visibility condition

133 69 56 8 261 155 9 97

4. előírt sebesség meg nem tartása exceeding the speed limit

62 32 26 4 44 31 0 13

Előzés szabályainak megsértéseNon observance of rules for overtaking

408 345 59 4 352 295 1 56

Ezen belül – Of which 5. szembejövő forgalom zavarásadisturbing the opposite traffic

39 29 9 1 91 79 0 12

6. megfelelő oldaltávolság hiányalack of appropriate distance between

171 148 22 1 90 69 0 21

7. megelőzött jármű zavarása disturbing the vehicle after overtaking

43 38 5 0 21 18 0 3

8. balra kanyarodó jármű balról előzése left overtaking while the other vehicle

turning left

53 46 7 0 25 23 0 2

Elsőbbség meg nem adása – Denied priority

3 603 2 980 598 25 364 296 11 57

Ezen belül – Of which 9. a közúti jelzőtábla utasítása ellenére despite of road sign

2 039 1 734 295 10 302 242 10 50

10. a jobbról érkező járműnek to the vehicle coming on the right side

237 215 22 0 3 2 0 1

11. a szilárd burkolatú úton haladó járműnek

to the vehicle on the paved road33 33 0 0 15 15 0 0

12. a forgalomba való bekapcsolódáskor joining the traffic

386 342 42 2 25 22 0 3

13. gyalogosnak kijelölt gyalogátkelőhelyen

to pedestrian at marked crossing664 452 201 11 1 0 1 0

Irányváltoztatás, haladás és bekanyarodás szabályainak meg nem tartása

Non observance of traffic regulations

2 843

2 406

415

22

969

785

17

167

Ezen belül – Of which 14. egyenes irányban haladó jármű

forgalmának akadályozása disturbing the vehicle moving ahead

230 203 27 0 57 46 1 10

15. jobbra kis ívű, balra nagy ívű kanyarodási szabály megszegése

non observance of rules of turning left sweep round and right narrowly

110 95 15 0 10

9

0 1

16. a balra kanyarodó jármű vezetője a szemben haladó és jobbra kanyarodó járműnek nem adott elsőbbséget

left turning vehicle denied priority of vehicles going ahead or turning right

547 464 79 4 78 68 2 8

17. a balra kanyarodó jármű nem győződött meg a balra kanyarodás előtt, hogy az előzést más jármű megkezdte-e

left turning vehicle did not attend to the other which began to turn

172

156

15

1

99

95

0

4

18. az úttest bal oldalának szabálytalan igénybevétele

illegitimate using the left side on the road 182 145 30 7 210 144 5 61

19. követési távolság be nem tartása denied follow distance

734 617 112 5 377 311 3 63

a) Nappal, természetes fény Daylight és Korlátozott látási viszonyok. – Daylight with low visibility.

Page 29: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

SZEMÉLYSÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK – ROAD TRAFFIC ACCIDENTS INVOLVING PERSONAL INJURY | 19

2.2.9. A balesetek száma okok és látási viszonyok szerint, 2014 (folytatás) Accidents by cause and light condition, 2014 (continued)

A baleset oka Cause

Lakott területen

Inside built up areas

Ebből – Of which Lakott

területen kívül

Outside built up areas

Ebből – Of which

nappala) day-

lighta)

éjszaka, közvilágí-

tással darkness

with public

lighting

éjszaka, közvilágí-tás nélkül darkness without

p. l.

nappala) day-

lighta)

éjszaka, közvilágí-

tással darkness with p. l.

éjszaka, közvilágí-tás nélküldarkness without

p. l.

Megállási kötelezettség elmulasztása Denied stop-sign and obligation

309 218 86 5 21 20 1 0

Ezen belül – Of which

20. rendőr vagy lámpa jelzésére at signal of police or traffic lights

265 195 67 3 8 7 1 0

21. kijelölt gyalogátkelőhely előtt before marked pedestrian crossing

22 10 11 1 0 0 0 0

22. sorompó, illetve fénysorompó jelzésére

at signal of level crossing with gate or light

13

9

3

1

10

10

0

0

Világítási szabályok megszegése Denied lighting obligations

2 1 0 1 17 3 0 14

A járművezető egyéb hibája Other faults of drivers

746 550 182 14 344 248 11 85

Ezen belül – Of which

23. figyelmetlen, gondatlan vezetés careless driving

419 311 97 11 135 98 6 31

A jármű hibája – Defects of vehicles 28 22 5 1 49 38 1 10 Ebből – Of which

24. fékhiba defect of brake

3 2 1 0 2 1 1 0

25. gumidefekt puncture

5 4 0 1 22 18 0 4

A pálya hibája – Defects of road 13 11 1 1 10 8 0 2

Gyalogosok hibája – Pedestrians’ fault 826 574 240 12 115 22 4 89 Ebből – Of which

26. vigyázatlan, hirtelen lelépés az úttestre

careless sudden entering the road 404 288 111 5 39 12 1 26

27. tilos jelzésen való áthaladás crossing the road despite traffic light

105 64 40 1 1 1 0 0

28. tiltott helyen való áthaladás crossing the road at forbidden place

86 50 34 2 8 2 0 6

29. álló jármű vagy oszlop előtt való áthaladás

crossing the road before standing vehicle or column

129

107

22

0

2

1

1

0

30. zavaró magatartás áthaladás közben disturbing behaviour while crossing

33 23 8 2 16 1 1 14

Utasok hibája – Passengers’ fault 43 35 8 0 1 1 0 0 Egyéb okok – Other causes 64 53 11 0 82 40 0 42 Mindösszesen – Total 11 306 8 877 2 285 144 4 541 3 351 91 1 099

a) Nappal, természetes fény Daylight és Korlátozott látási viszonyok. – Daylight with low visibility.

Page 30: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

20 | KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014

2.3. Közúti balesetek okozók és okok szerint Road accidents by causer and cause

2.3.1. A balesetek száma okozók szerint Accidents by causer

A baleset okozója Causers

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Motorkerékpár – Motorcycles 742 571 668 681 658 597

Személygépkocsi – Passenger cars 11 203 10 051 9 527 8 752 9 234 9 672

Tehergépkocsi – Lorries 1 541 1 569 1 517 1 452 1476 1 566

Autóbusz – Buses 189 200 179 201 218 182

Villamos – Trams 6 6 7 9 8 7

Trolibusz – Trolleybuses 9 16 13 9 8 9

Kerékpár – Bicycles 1 829 1 832 1 814 1 970 2 004 1 872

Segédmotoros kerékpár – Mopeds 921 790 829 808 764 731

Állati erővel vont jármű – Animal driven vehicle

61 41 38 52 61 40

Egyéb jármű – Other vehicles 96 81 90 88 92 74

Járművek összesen – Vehicles total 16 597 15 157 14 682 14 022 14 523 14 750

Gyalogosok – Pedestrians 1 104 1 003 961 940 981 941

Utasok – Passengers 27 34 50 46 63 44

Állatok – Animals 136 114 134 166 124 112

Mindösszesen – Total 17 864 16 308 15 827 15 174 15 691 15 847

2.3.2. A balesetek száma okozók és kimenetel szerint, 2014 Accidents by causer and result, 2014

A baleset okozója Causers

Halálos Fatal

Ebből: a helyszínen

Of which: on the spot

Súlyos With serious

Könnyű With slight Összes

Total

Az előző év = 100,0

Previous year = 100,0 sérüléses – injury

Motorkerékpár – Motorcycles 34 30 310 253 597 90,7

Személygépkocsi – Passenger cars 284 234 2507 6881 9672 104,7

Tehergépkocsi – Lorries 97 80 429 1040 1566 106,1

Autóbusz – Buses 8 7 51 123 182 83,5

Villamos – Trams 1 0 3 3 7 87,5

Trolibusz – Trolleybuses 0 0 4 5 9 112,5

Kerékpár – Bicycles 55 38 690 1127 1872 93,4

Segédmotoros kerékpár – Mopeds 10 6 318 403 731 95,7

Állati erővel vont jármű – Animal driven vehicle

2 2 13 25 40 65,6

Egyéb jármű – Other vehicles 5 5 29 40 74 80,4

Járművek összesen – Vehicles total 496 402 4354 9900 14750 101,6

Gyalogosok – Pedestrians 75 55 301 565 941 95,9

Utasok – Passengers 0 0 12 32 44 69,8

Állatok – Animals 2 1 46 64 112 90,3

Mindösszesen – Total 573 458 4713 10561 15847 101,0

Page 31: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

SZEMÉLYSÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK – ROAD TRAFFIC ACCIDENTS INVOLVING PERSONAL INJURY | 21

2.3.3. A balesetek száma okozók és a baleset természete szerint, 2014 Accidents by causer and type, 2014

A baleset okozója Causers

Haladó járművek ütközése

Collision of vehicles in

motion

Álló, parkoló járműnek,

szilárd tárgynak ütközés

Collision with parking

vehicle or obstructions

Megcsúszás, farolás,

felborulás, pálya-

elhagyás Skidding, capsizing,

leaving line

Gyalogosok elütése

Accidents between

vehicles and pedestrians

Egyéb baleseteka)

Othersa)

Összesen Total

Összesen – Total Motorkerékpár – Motorcycles 244 32 184 18 119 597

Személygépkocsi – Passenger cars 5 780 746 1 754 1 227 165 9 672

Tehergépkocsi – Lorries 1034 91 210 191 40 1 566

Autóbusz – Buses 76 6 12 32 56 182

Villamos – Trams 1 0 0 1 5 7

Trolibusz – Trolleybuses 1 2 0 1 5 9

Kerékpár – Bicycles 1 167 136 148 70 351 1 872

Segédmotoros kerékpár – Mopeds 283 64 164 35 185 731

Állati erővel vont jármű – Animal driven vehicle

12 2 6 2 18 40

Egyéb jármű – Other vehicles 39 5 15 8 7 74

Járművek összesen – Vehicles total 8 637 1 084 2 493 1 585 951 14 750

Gyalogosok – Pedestrians 7 1 1 913 19 941

Utasok – Passengers 3 14 1 1 25 44

Állatok – Animals 3 4 6 0 99 112

Mindösszesen – Total 8 650 1 103 2 501 2 499 1 094 15 847 Budapesten – in Budapest

Motorkerékpár – Motorcycles 87 5 15 7 22 136

Személygépkocsi – Passenger cars 1 519 107 121 333 50 2 130

Tehergépkocsi – Lorries 174 10 8 30 2 224

Autóbusz – Buses 25 3 1 7 35 71

Villamos – Trams 1 0 0 0 5 6

Trolibusz – Trolleybuses 1 1 0 1 2 5

Kerékpár – Bicycles 165 13 9 21 22 230

Segédmotoros kerékpár – Mopeds 57 10 17 9 25 118

Állati erővel vont jármű – Animal driven vehicle

0 0 0 0 0 0

Egyéb jármű – Other vehicles 0 1 1 1 0 3

Járművek összesen – Vehicles total 2 029 150 172 409 163 2 923

Gyalogosok – Pedestrians 0 0 0 406 8 414

Utasok – Passengers 2 6 0 1 18 27

Állatok – Animals 0 0 0 0 2 2

Mindösszesen – Total 2 031 156 172 816 191 3 366 Lakott területen – Inside built up areas

Motorkerékpár – Motorcycles 159 16 72 18 83 348

Személygépkocsi – Passenger cars 4 335 436 595 1 154 121 6 641

Tehergépkocsi – Lorries 605 42 43 173 25 888

Autóbusz – Buses 62 6 6 29 51 154

Villamos – Trams 1 0 0 1 5 7

Trolibusz – Trolleybuses 1 2 0 1 5 9

Kerékpár – Bicycles 1 050 128 119 66 308 1 671

Segédmotoros kerékpár – Mopeds 238 55 114 32 158 597

Állati erővel vont jármű – Animal driven vehicle

8 2 6 2 14 32

Egyéb jármű – Other vehicles 23 5 8 7 4 47

Járművek összesen – Vehicles total 6 482 692 963 1483 774 10 394

Gyalogosok – Pedestrians 5 0 0 803 18 826

Utasok – Passengers 3 14 1 1 24 43

Állatok – Animals 1 2 0 0 40 43

Mindösszesen – Total 6 491 708 964 2287 856 11 306

a) Állatok elütése – Collision with animals.

Page 32: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

22 | KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014

2.3.4. A balesetekben részt vevő járművek száma hónapok szerint, 2014 Number of vehicles involved in accident, by month, 2014

Hónap Month

Összes jármű

All vehicles

Ebből – Of which

motor-kerékpár motor-cycles

személy-gépkocsi

cars

autóbusz buses

teher-gépkocsia)

lorriesa)

kerékpár bicycles

segéd-motoros kerékpár mopeds

Január – January 1539 13 1071 35 176 182 32

Február – February 1452 19 999 44 143 171 41

Március – March 1886 107 1092 47 203 286 99

Április – April 2106 103 1244 36 229 304 154

Május – May 2298 141 1350 53 204 376 138

Június – June 2660 209 1460 58 282 419 184

Július – July 2601 154 1480 46 287 435 153

Augusztus – August 2597 179 1488 54 271 406 164

Szeptember – September 2549 147 1467 52 288 409 143

Október – October 2394 129 1432 57 266 330 125

November – November 2066 55 1334 53 221 250 107

December – December 2303 22 1674 57 224 237 54

Összesen – Total 26451 1278 16091 592 2794 3805 1394

a) Nyergesvontatóval, vontatóval, dömperrel és különleges gépjárművel együtt. – Drive trucks, road tractors, dumpers and vehicles for specific purpose included.

2.3.5. A balesetet okozó és a balesetekben részt vevő járművek száma, 2014 Number of vehicles causing or involved in accidents, 2014

Jármű Vehicles

Motor-kerékpár Motor-cycles

Személy-gépkocsi

Cars

Autóbusz Buses

Teher-gépkocsia)

Lorriesa)

Kerékpár Bicycles

Segéd-motoros kerékpár Mopeds

Egyéb járművek

Other vehicles

Összes jármű

All vehicles

Lakott területen – Inside built up areas Balesetben részt vevő Involved in accident

871 11 239 500 1 491 3 437 1 193 320 19 051

Ebből – Of which

balesetet okozó – causer 348 6641 154 888 1 671 597 95 10 394

Lakott területen kívül – Outside built up areas Balesetben részt vevő Involved in accident

407 4 852 92 1 303 368 201 177 7 400

Ebből – Of which

balesetet okozó – causer 249 3031 28 678 201 134 35 4 356

Összesen – Total Balesetben részt vevő Involved in accident

1 278 16 091 592 2 794 3 805 1 394 497 26 451

Ebből – Of which

balesetet okozó – causer 597 9 672 182 1 566 1 872 731 130 14 750

a) Nyergesvontatóval, vontatóval, dömperrel és különleges gépjárművel együtt. – Drive trucks, road tractors, dumpers and vehicles for specific purpose included.

Page 33: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

SZEMÉLYSÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK – ROAD TRAFFIC ACCIDENTS INVOLVING PERSONAL INJURY | 23

2.3.6. A járművezetők által okozott balesetek száma nem és életkor szerint Accidents caused by driver by sex and age group of driver

Nem, életkor Sex, age groups

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Férfi – Male 12 428 11 176 10 773 10 410 10 558 10 818

Nő – Female 3 514 3 329 3 304 2 990 3 293 3 284

Ismeretlen – Unknown 655 652 605 622 672 648

Összesen – Total 16 597 15 157 14 682 14 022 14 523 14 750 –24 éves – 24 years and under 3 082 2 576 2 355 2 169 2 183 2 146

25–30 éves – 25 to 30 years 2 443 2 060 1 779 1 706 1 682 1 743

31–35 éves – 31 to 35 years 2 162 2 039 1 849 1 615 1 527 1 491

36–45 éves – 36 to 45 years 3 140 2 937 3 083 2 959 3 188 3 210

45 éves felett – 45 years and over 5 055 4 839 5 018 4 951 5 272 5 508

Ismeretlen – Unknown 715 706 598 622 671 652

Összesen – Total 16 597 15 157 14 682 14 022 14 523 14 750

2.3.7. A járművezetők által okozott balesetek száma nem, életkor és természet szerint, 2014 Accidents caused by driver by sex and age group of driver and type,2014

Nem, életkor Sex, age groups

Haladó járművek ütközése

Collision of vehicles in

motion

Álló, parkoló járműnek,

szilárd tárgynak ütközés

Collision with parking

vehicle or obstrutions

Megcsúszás, farolás,

felborulás, pálya-

elhagyás Skidding, capsizing,

leaving line

Gyalogosok elütése

Accidents between

vehicles and pedestrians

Egyéb baleseteka)

Othersa)

Összesen Total

Férfi – Male 6 202 856 1 908 1 111 741 10 818

Nő – Female 2 056 208 545 307 168 3 284

Ismeretlen – Unknown 379 20 40 167 42 648

Összesen – Total 8 637 1 084 2 493 1 585 951 14 750 –17 éves – 17 years and under 266 36 38 9 40 389

18–20 éves – 18 to 20 years 273 60 162 35 32 562

21–24 éves – 21 to 24 years 633 105 301 93 63 1 195

25–30 éves – 25 to 30 years 968 139 396 147 93 1 743

31–35 éves – 31 to 35 years 860 107 287 159 78 1 491

36–45 éves – 36 to 45 years 1 902 234 514 354 206 3 210

46–64 éves – 46 to 64 years 2 287 278 579 443 302 3 889

65 éves és idősebb – 65 years and over

1 066 105 175 178 95 1 619

Ismeretlen – Unknown 382 20 41 167 42 652

Összesen – Total 8 637 1 084 2 493 1 585 951 14 750

a) Állatok elütése – Collision with animals.

Page 34: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

24 | KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014

2.3.8. A gépjárművezetők által okozott balesetek száma fő okok és a gépjárművezetők életkora szerint, 2014 Accidents caused by motor vehicle driver by main cause and age group of driver, 2014

A baleset fő oka Main causes of accidents

Össze-sen

Total

Ebből – Of which age group of drivers

–17 éves years

18–20 éves years

21–24 éves years

25–30 éves years

31–35 éves years

36–45 éves years

46–64 éves years

64 év felett és ismeret-

len over and unknown

balesetek száma – number of accidents

Mindösszesen – Total 12 043 40 422 992 1 528 1 313 2 823 3 172 1 753 Ebből – Of which

Sebesség nem megfelelő alkalmazása

Inappropriate speed 3 684 28 212 450 574 441 862 827 290

Előzés szabályainak megsértése Non observance of rules for

overtaking

652 0 23 52 95 49 122 143 168

Elsőbbség meg nem adása Denied priority

3 327 4 76 182 315 357 792 978 623

Irányváltoztatás, haladás és bekanyarodás szabályainak meg nem tartása

Denied rules for changing lines, going ahead and turning

3 212 4 81 233 404 348 770 875 497

Megállási kötelezettség elmulasztása

Denied stop-sign and obligation 285 1 8 20 38 24 77 74 43

Világítási szabályok megszegése Denied lighting obligations

6 0 0 2 0 0 0 4 0

2.3.9. A gépjárművezetők által okozott balesetek száma vezetési gyakorlat szerint Accidents caused by motor vehicle driver by driving experience

Megnevezés Description

2009 2010 2011 2012 2013 2014

A gépjárművezetők vezetési gyakorlata Driving experience of drivers

1 hónapnál kevesebb – Under one month

35 9 69 53 56 60

1–3 hónap között – 1 to 3 month 83 72 68 55 50 46

3–6 hónap között – 3 to 6 month 172 98 80 105 95 103

6–12 hónap között – 6 to 12 month 326 233 188 178 190 227

1–2 év között – 1 to 2 years 568 472 449 379 346 392

2–5 év között – 2t o 3 years 1 546 1 317 1 231 1 062 1 036 1 019

5–10 év között – 5 to 10 years 1 885 1 708 1 627 1 664 1 777 1 759

10 évnél több – Over 10 years 7 492 7 164 7 036 6 665 7 129 7 537

Ismeretlen – Unknown 1 583 1 342 1 105 934 925 900

Összesen – Total 13 690 12 415 11 853 11 095 11 604 12 043

Page 35: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

SZEMÉLYSÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK – ROAD TRAFFIC ACCIDENTS INVOLVING PERSONAL INJURY | 25

2.3.10. A gépjárművezetők által okozott balesetek száma vezetési gyakorlat és természet szerint, 2014 Accidents caused by driver by driving experience and type, 2014

Megnevezés Description

Haladó járművek ütközése

Collision of vehicles in

motion

Álló, parkoló járműnek,

szilárd tárgynak ütközés

Collision with parking

vehicle or obstructions

Megcsúszás, farolás,

felborulás, pálya-

elhagyás Skidding, capsizing,

leaving line

Gyalogosok elütése

Accidents between

vehicles and pedestrians

Egyéb baleseteka)

Othersa)

Összesen Total

Összesen – Total 7 144 878 2 161 1 470 390 12 043Ebből – Of which A gépjárművezetők vezetési gyakorlata Driving experience of drivers

1 hónapnál kevesebb – Under one month 28 5 7 16 4 601–3 hónap között – 1 to 3 month 23 4 17 2 0 463– 4 hónap között – 3 to 4 months 22 4 9 2 1 384– 6 hónap között – 4 to 6 months 33 8 17 2 5 656–12 hónap között – 6 to 12 month 127 19 61 11 9 2271– 2 év között – 1 to 2 years 181 34 123 41 13 3922–3 év között – 2 to 3 years 187 27 97 23 9 3433– 5 év között – 2 to 5 years 380 62 163 50 21 6765–10 év között – 5 to 10 years 1 013 139 358 187 62 1 75910–15 év között – 10 to 15 years 779 87 227 147 35 1 27515 évnél több – Over 15 years 3 936 416 893 850 167 6 262Ismeretlen – Unknown 435 73 189 139 64 900

a) Állatok elütése – Collision with animals.

2.3.11. A járművezetők által okozott balesetek száma fő okok és vezetési gyakorlat szerint, 2014 Accidents caused by driver by main cause and driving experience, 2014

A baleset fő oka Main causes of accidents

Össze-sen

Total

Ebből: vezetési gyakorlat – Of which: driving experience

0–1 hónap month

1–3 hónap months

3–6 hónap months

6–12 hónap months

1–2 év year

2–5 év year

5–10 évyear

10 évnél több over

A járművezető hibája – Drivers fault 14 616 63 56 109 246 427 1 086 1 824 7 860Ebből – Of which Sebesség nem megfelelő alkalmazása Inappropriate speed

4 638 18 30 49 116 198 463 660 2 180

Ezen belül – Of which az útviszonyokhoz – to the road

condition 3 233 11 21 33 89 146 333 485 1 441

a forgalmi viszonyokhoz – to the traffic condition

409 2 2 5 9 14 46 50 223

az időjárási és látási viszonyokhoz to the weather and visibility condition

394 1 3 3 10 15 41 53 237

az előírt sebesség túllépése –speeding

106 1 2 2 4 6 16 16 49

Előzés szabályainak megsértése Non observance of rules for overtaking

760 4 2 3 14 24 57 95 370

Elsőbbség meg nem adása – Denied priority

3 967 18 8 26 45 79 204 425 2 429

Ezen belül – Of which a közúti jelzőtábla utasítása ellenére despite of road sign

2 341 4 5 23 32 49 146 256 1 450

gyalogosnak kijelölt gyalogátkelőhelyen

to pedestrian at marked crossing 665 6 0 2 7 23 22 84 467

Irányváltoztatás, haladás és bekanyarodás szabályainak meg nem tartása

Denied rules for changing lines, going ahead and turning

3 812 17 8 24 54

94

267 488 2 141

Megállási kötelezettség elmulasztása Denied stop-sign and obligation

330 1 1 0 5 7 29 37 192

Világítási szabályok megszegéseDenied lighting obligations

19 0 0 0 0 0 1 2 5

A járművezető egyéb hibája Other faults of drivers

1 090 5 7 7 12 25 65 117 543

A jármű hibája – Defect of vehicles 77 0 0 2 1 0 2 8 51A pálya hibája – Defects of road 23 0 0 1 0 0 1 1 7Egyéb okok – Other causes 34 1 0 0 1 1 2 8 15

Mindösszesen – Total 14 750 64 56 112 248 428 1 091 1 841 7 933

Page 36: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

26 | KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014

2.3.12. Közlekedési szabálysértésekben a helyszínen megbírságolt, szabálysértési és közigazgatási eljárásban elmarasztalt személyek száma Number of persons find for violation of traffic rules

A szabálysértés típusa Types

2009 2010 2011 2012 2013 2014

A helyszínen megbírságoltak száma Fined in the site of violation

566 535 554 811 558 191 608 141 626 366 601 343

Elmarasztalt személyek száma Number of persons fined for violation

288 273 262 089 233 044 154 221 251 607 135 739

Járművezetéstől eltiltottak száma Number banned from driving

22 304 21 505 17 521 9 701 9 367 11 490

Sebességtúllépés (közigazgatási eljárás)a)

Speeding (administrative procedures)a)

– 627 557 525 986 535 234 355 754 264 837

a) A sebesség túllépés (közigazgatási eljárásban) jogalapja a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 21. §. – The legal basis of speeding in administrative proceedings is the § 21 of Act I of 1988 about the Road Traffic.

2.3.13. A nem magyar állampolgárok által okozott balesetek száma kimenetel szerint, 2014 Accidents caused by foreign drivers by result, 2014

Járművezetők állampolgársága Nationality

Halálos Fatal

Súlyos With serious

Könnyű With slight Összesen

Total sérüléses – injury

Mindösszesen – Total 30 185 388 603 Ebből – Of which

bolgár – Bulgarian 0 4 7 11

cseh – Czech 1 3 11 15

szlovák – Slovakian 3 21 49 73

francia – French 0 2 4 6

horvát – Croatian 0 3 8 11

holland – Dutch 0 5 3 8

lengyel – Polish 0 7 15 22

szlovén – Slovenian 1 0 5 6

német – German 1 14 29 44

olasz – Italian 0 6 7 13

orosz – Russian 0 0 5 5

osztrák – Austrian 6 10 29 45

román – Romanian 13 58 119 190

svájci – Swiss 0 0 9 9

török – Turkish 0 5 5 10

ukrán – Ukrainian 0 6 14 20

amerikai – American 0 0 2 2

belga – Belgian 0 0 1 1

dán – Danish 0 0 1 1

brit – British 0 3 7 10

görög – Greek 0 1 1 2

izraeli – Israeli 0 1 3 4

japán – Japanese 0 0 1 1

moldáv – Moldavian 1 3 1 5

svéd – Swedish 1 1 1 3

Egyéb külföldi – Other foreigner 3 32 51 86

Page 37: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

SZEMÉLYSÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK – ROAD TRAFFIC ACCIDENTS INVOLVING PERSONAL INJURY | 27

2.3.14. A balesetek száma okok szerint Accidents by cause

A baleset oka Causes of accident

2009 2010 2011 2012 2013 2014

A járművezetők hibája – Drivers’ fault total 16 511 15 064 14 522 13 877 14 356 14 616 Ebből – Of which

Sebesség nem megfelelő alkalmazása Inappropriate speed

4 901 4 416 4 497 4 375 4 656 4 638

Ezen belül – Of which

1. az útviszonyokhoz – to the road condition 3 837 3 289 3 174 3 025 3 215 3 233

2. a forgalmi viszonyokhoz – to the traffic condition

218 212 195 241 335 409

3. az időjárási és látási viszonyokhoz to the weather and visibility condition

424 520 378 363 399 394

4. előírt sebesség meg nem tartása exceeding the speed limit

170 124 143 127 103 106

Előzés szabályainak megsértése Non observance of rules for overtaking

816 722 741 709 734 760

Ezen belül – Of which

5. szembejövő forgalom zavarása disturbing the opposite traffic

202 170 113 111 119 130

6. megfelelő oldaltávolság hiánya lack of appropriate distance between

207 213 222 219 245 261

7. megelőzött jármű zavarása disturbing the vehicle after overtaking

61 52 56 61 56 64

8. balra kanyarodó jármű balról előzése left overtaking while the other vehicle turning

left

115 93 107 85 99 78

Elsőbbség meg nem adása – Denied priority 4 323 4 046 3 579 3 414 3 619 3 967 Ezen belül – Of which

9. a közúti jelzőtábla utasítása ellenére despite of road sign

2 683 2 508 2 001 1 929 2 016 2 341

10. a jobbról érkező járműnek to the vehicle coming on the right side

234 214 242 232 220 240

11. a szilárd burkolatú úton haladó járműnek to the vehicle on the paved road

76 53 58 41 64 48

12. a forgalomba való bekapcsolódáskor joining the traffic

350 333 391 392 423 411

13. gyalogosnak kijelölt gyalogátkelőhelyen to pedestrian at marked crossing

662 624 572 514 598 665

Irányváltoztatás, haladás és bekanyarodás szabályainak meg nem tartása

Non observance of traffic regulations 3 722 3 662 3 583 3 334 3 583 3 812

Ezen belül – Of which

14. egyenes irányban haladó jármű forgalmának akadályozása

disturbing the vehicle moving ahead 240 272 222 253 266 287

15. jobbra kis ívű, balra nagy ívű kanyarodási szabály megszegése

non observance of rules of turning left sweep round and right narrowly

111

144

143

151

129

120

16. a balra kanyarodó jármű vezetője a szemben haladó és jobbra kanyarodó járműnek nem adott elsőbbséget

left turning vehicle denied priority of vehicles going ahead or turning right

701 617 609 553 573 625

17. a balra kanyarodó jármű nem győződött meg a balra kanyarodás előtt, hogy az előzést más jármű megkezdte-e

left turning vehicle did not attend to the other which began to turn

348 328 328 261 314 271

18. az úttest bal oldalának szabálytalan igénybevétele

illegitimate using the left side on the road 381 337 357 329 356 392

19. követési távolság be nem tartása denied follow distance

1 123 1 149 1 076 1 006 1 067 1 111

Page 38: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

28 | KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014

2.3.14. A balesetek száma okok szerint (folytatás) Accidents by cause (continued)

A baleset oka Causes of accident

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Megállási kötelezettség elmulasztása Denied stop-sign and obligation

347 317 298 288 329 330

Ezen belül – Of which

20. rendőr vagy lámpa jelzésére at signal of police or traffic lights

265 245 235 236 258 273

21. kijelölt gyalogátkelőhely előtt before marked pedestrian crossing

32 26 29 19 30 22

22. sorompó, illetve fénysorompó jelzésére at signal of level crossing with gate or light

24 40 25 24 30 23

Világítási szabályok megszegése Denied lighting obligations

24 29 21 21 18 19

A járművezető egyéb hibája Other faults of drivers

2 391 1 872 1 803 1 736 1 417 1 090

Ezen belül – Of which

23. figyelmetlen, gondatlan vezetés careless driving

1 611 1 277 1 225 1 219 850 554

A jármű hibája – Defects of vehicles 60 71 77 72 81 77 Ebből – Of which

24. fékhiba defect of brake

3 3 4 6 8 5

25. gumidefekt puncture

20 15 27 22 21 27

A pálya hibája – Defects of road 22 22 27 19 26 23 Gyalogosok hibája – Pedestrians’ fault 1 104 1 003 961 939 981 941 Ebből – Of which

26. vigyázatlan, hirtelen lelépés az úttestre careless sudden entering the road

533 444 412 400 458 443

27. tilos jelzésen való áthaladás crossing the road despite traffic light

139 156 137 107 126 106

28. tiltott helyen való áthaladás crossing the road at forbidden place

136 133 120 126 100 94

29. álló jármű vagy oszlop előtt való áthaladás crossing the road before standing vehicle or

column

124 116 128 136 154 131

30. zavaró magatartás áthaladás közben disturbing behaviour while crossing

50 40 43 45 39 49

Utasok hibája – Passengers’ fault 27 34 50 47 63 44 Egyéb okok – Other causes 140 114 190 220 184 146 Mindösszesen – Total 17 864 16 308 15 827 15 174 15 691 15 847

Page 39: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

SZEMÉLYSÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK – ROAD TRAFFIC ACCIDENTS INVOLVING PERSONAL INJURY | 29

2.3.15. A balesetek száma okok és kimenetel szerint, 2014 Accidents by cause and result, 2014

A baleset oka Causes of accident

A balesetek kimenetele – Accidents by result

Összes Total

Az előző év = 100,0 Previous

year = 100.0

halálos fatal

ebből: a helyszínen

of which: on the spot

súlyos with serious

könnyű with slight

sérüléses – injury

A járművezetők hibája – Drivers’ fault total

496 402 4 300 9 820 14 616 101,8

Ebből – Of which Sebesség nem megfelelő alkalmazása Inappropriate speed

227 193 1 532 2 879 4 638 99,6

Ezen belül – Of which 1. az útviszonyokhoz – to the road

condition 147 122 1 065 2 021 3 233 100,6

2. a forgalmi viszonyokhoz – to the traffic condition

22 20 107 280 409 122,1

3. az időjárási és látási viszonyokhoz to the weather and visibility condition

26 23 137 231 394 98,7

4. előírt sebesség meg nem tartása exceeding the speed limit

11 11 40 55 106 102,9

Előzés szabályainak megsértéseNon observance of rules for overtaking

40 32 223 497 760 103,5

Ezen belül – Of which 5. szembejövő forgalom zavarása disturbing the opposite traffic

14 11 44 72 130 109,2

6. megfelelő oldaltávolság hiánya lack of appropriate distance between

12 10 83 166 261 106,5

7. megelőzött jármű zavarása disturbing the vehicle after overtaking

0 0 16 48 64 114,3

8. balra kanyarodó jármű balról előzése left overtaking while the other vehicle

turning left

0 0 20 58 78 78,8

Elsőbbség meg nem adása – Denied priority

61 41 1 107 2 799 3 967 109,6

Ezen belül – Of which 9. a közúti jelzőtábla utasítása ellenére despite of road sign

32 27 647 1 662 2 341 116,1

10. a jobbról érkező járműnek to the vehicle coming on the right side

0 0 47 193 240 109,1

11. a szilárd burkolatú úton haladó járműnek

to the vehicle on the paved road 0 0 14 34 48 75,0

12. a forgalomba való bekapcsolódáskor joining the traffic

6 2 120 285 411 97,2

13. gyalogosnak kijelölt gyalogátkelőhelyen

to pedestrian at marked crossing 18 9 202 445 665 111,2

Irányváltoztatás, haladás és bekanyarodás szabályainak meg nem tartása

Non observance of traffic regulations

108

83

1 014

2 690

3 812

106,4

Ezen belül – Of which 14. egyenes irányban haladó jármű

forgalmának akadályozása disturbing the vehicle moving ahead

6 3 92 189 287 107,9

15. jobbra kis ívű, balra nagy ívű kanyarodási szabály megszegése

non observance of rules of turning left sweep round and right narrowly

3

2

30

87

120

93,0

16. a balra kanyarodó jármű vezetője a szemben haladó és jobbra kanyarodó járműnek nem adott elsőbbséget

left turning vehicle denied priority of vehicles going ahead or turning right

15 11 172 438 625 109,1

17. a balra kanyarodó jármű nem győződött meg a balra kanyarodás előtt, hogy az előzést más jármű megkezdte-e

left turning vehicle did not attend to the other which began to turn

9

7

82

180

271

86,3

18. az úttest bal oldalának szabálytalan igénybevétele

illegitimate using the left side on the road 51 40 139 202 392 110,1

19. követési távolság be nem tartása denied follow distance

9 7 198 904 1 111 104,1

Page 40: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

30 | KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014

2.3.15. A balesetek száma okok és kimenetel szerint, 2014 (folytatás) Accidents by cause and result, 2014 (continued)

A baleset oka Causes of accident

A balesetek kimenetele – Accidents by result

Összes Total

Az előző év = 100,0 Previous

year = 100.0

halálos fatal

ebből: a helyszínen

of which: on the spot

súlyos with serious

könnyű with slight

sérüléses – injury

Megállási kötelezettség elmulasztása Denied stop-sign and obligation

15 13 80 235 330 100,3

Ezen belül – Of which

20. rendőr vagy lámpa jelzésére at signal of police or traffic lights

3 2 61 209 273 105,8

21. kijelölt gyalogátkelőhely előtt before marked pedestrian crossing

1 1 11 10 22 73,3

22. sorompó, illetve fénysorompó jelzésére

at signal of level crossing with gate or light

11

10

6

6

23

76,7

Világítási szabályok megszegése Denied lighting obligations

2 2 7 10 19 105,6

A járművezető egyéb hibája Other faults of drivers

43 38 337 710 1 090 76,9

Ezen belül – Of which

23. figyelmetlen, gondatlan vezetés careless driving

17 15 162 375 554 65,2

A jármű hibája – Defects of vehicles 0 0 28 49 77 95,1

Ebből – Of which

24. fékhiba defect of brake

0 0 2 3 5 62,5

25. gumidefekt puncture

0 0 10 17 27 128,6

A pálya hibája – Defects of road 0 0 9 14 23 88,5 Gyalogosok hibája – Pedestrians’ fault 75 55 301 565 941 95,9

Ebből – Of which

26. vigyázatlan, hirtelen lelépés az úttestre

careless sudden entering the road 27 22 145 271 443 96,7

27. tilos jelzésen való áthaladás crossing the road despite traffic light

7 3 37 62 106 84,1

28. tiltott helyen való áthaladás crossing the road at forbidden place

6 3 24 64 94 94,0

29. álló jármű vagy oszlop előtt való áthaladás

crossing the road before standing vehicle or column

4

1

44

83

131

85,1

30. zavaró magatartás áthaladás közben disturbing behaviour while crossing

10 9 12 27 49 125,6

Utasok hibája – Passengers’ fault 0 0 12 32 44 69,8 Egyéb okok – Other causes 2 1 63 81 146 79,3 Mindösszesen – Total 573 458 4 713 10 561 15 847 101,0

Page 41: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

SZEMÉLYSÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK – ROAD TRAFFIC ACCIDENTS INVOLVING PERSONAL INJURY | 31

2.3.16. A balesetek száma okok és természet szerint, 2014 Accidents by cause and type, 2014

A baleset oka Causes of accident

A baleset természete – Accidents by type

Összesen Total

haladó járművek ütközése

collision of vehicles in

motion

álló, parkoló járműnek,

szilárd tárgynak ütközés

collision with parking

vehicle or obstructions

megcsúszás, farolás,

felborulás, pálya-

elhagyás skidding, capsizing,

leaving line

gyalogosok elütése

accidents between

vehicles and pedestrians

egyéb baleseteka)

othersa)

A járművezetők hibája – Drivers’ fault total 8 614 1 069 2 457 1 583 893 14 616Ebből – Of which Sebesség nem megfelelő alkalmazása Inappropriate speed

1 086 602 2 095 220 635 4 638

Ezen belül – Of which 1. az útviszonyokhoz – to the road condition 472 448 1 785 61 467 3 2332. a forgalmi viszonyokhoz – to the traffic

condition 267 40 21 49 32 409

3. az időjárási és látási viszonyokhoz to the weather and visibility condition

108 52 152 62 20 394

4. előírt sebesség meg nem tartása exceeding the speed limit

21 25 47 10 3 106

Előzés szabályainak megsértéseNon observance of rules for overtaking

637 23 27 62 11 760

Ezen belül – Of which 5. szembejövő forgalom zavarásadisturbing the opposite traffic

118 2 7 1 2 130

6. megfelelő oldaltávolság hiányalack of appropriate distance between

209 17 2 33 0 261

7. megelőzött jármű zavarása disturbing the vehicle after overtaking

57 0 2 1 4 64

8. balra kanyarodó jármű balról előzése left overtaking while the other vehicle

turning left

78 0 0 0 0 78

Elsőbbség meg nem adása – Denied priority

3 089 13 8 843 14 3 967

Ezen belül – Of which 9. a közúti jelzőtábla utasítása ellenére despite of road sign

2 315 5 4 7 10 2 341

10. a jobbról érkező járműnek to the vehicle coming on the right side

240 0 0 0 0 240

11. a szilárd burkolatú úton haladó járműnek to the vehicle on the paved road

47 0 1 0 0 48

12. a forgalomba való bekapcsolódáskor joining the traffic

379 0 1 29 2 411

13. gyalogosnak kijelölt gyalogátkelőhelyen to pedestrian at marked crossing

3 0 0 662 0 665

Irányváltoztatás, haladás és bekanyarodás szabályainak meg nem tartása

Non observance of traffic regulations 3 283 132 52 280 65 3 812

Ezen belül – Of which 14. egyenes irányban haladó jármű

forgalmának akadályozása disturbing the vehicle moving ahead

279 1 4 0 3 287

15. jobbra kis ívű, balra nagy ívű kanyarodási szabály megszegése

non observance of rules of turning left sweep round and right narrowly

104 4 4

4

4 120

16. a balra kanyarodó jármű vezetője a szemben haladó és jobbra kanyarodó járműnek nem adott elsőbbséget

left turning vehicle denied priority of vehicles going ahead or turning right

616 3 1 0 5 625

17. a balra kanyarodó jármű nem győződött meg a balra kanyarodás előtt, hogy az előzést más jármű megkezdte-e

left turning vehicle did not attend to the other which began to turn

268 0 1 1 1 271

18. az úttest bal oldalának szabálytalan igénybevétele

illegitimate using the left side on the road 340 15 25 9 3 392

19. követési távolság be nem tartása denied follow distance

1 059 26 6 7 13 1 111

a) Állatok elütése – Collision with animals.

Page 42: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

32 | KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014

2.3.16. A balesetek száma okok és természet szerint, 2014 (folytatás) Accidents by cause and type, 2014 (continued)

A baleset oka Causes of accident

A baleset természete – Accidents by type

Összesen Total

haladó járművek ütközése

collision of vehicles in

motion

álló, parkoló járműnek,

szilárd tárgynak ütközés

collision with parking

vehicle or obstructions

megcsúszás, farolás,

felborulás, pálya-

elhagyás skidding, capsizing,

leaving line

gyalogosok elütése

accidents between

vehicles and pedestrians

egyéb baleseteka)

othersa)

Megállási kötelezettség elmulasztása Denied stop-sign and obligation

265 18 3 41 3 330

Ezen belül – Of which

20. rendőr vagy lámpa jelzésére at signal of police or traffic lights

247 2 3 18 3 273

21. kijelölt gyalogátkelőhely előtt before marked pedestrian crossing

5 0 0 17 0 22

22. sorompó, illetve fénysorompó jelzésére at signal of level crossing with gate or light

10 13 0 0 0 23

Világítási szabályok megszegése Denied lighting obligations

14 1 2 2 0 19

A járművezető egyéb hibája Other faults of drivers

240 280 270 135 165 1 090

Ezen belül – Of which

23. figyelmetlen, gondatlan vezetés careless driving

144 117 101 107 85 554

A jármű hibája – Defects of vehicles 17 8 25 2 25 77 Ebből – Of which

24. fékhiba defect of brake

1 0 3 0 1 5

25. gumidefekt puncture

6 6 9 0 6 27

Apálya hibája – Defects of road 4 2 5 0 12 23 Gyalogosok hibája – Pedestrians’ fault 7 1 1 913 19 941

Ebből – Of which

26. vigyázatlan, hirtelen lelépés az úttestre careless sudden entering the road

4 0 0 433 6 443

27. tilos jelzésen való áthaladás crossing the road despite traffic light

0 1 0 101 4 106

28. tiltott helyen való áthaladás crossing the road at forbidden place

0 0 0 94 0 94

29. álló jármű vagy oszlop előtt való áthaladás

crossing the road before standing vehicle or column

0

0

0

130

1

131

30. zavaró magatartás áthaladás közben disturbing behaviour while crossing

0 0 0 48 1 49

Utasok hibája – Passengers’ fault 3 14 1 1 25 44 Egyéb okok – Other causes 5 9 12 0 120 146 Mindösszesen – Total 8 650 1 103 2 501 2 499 1 094 15 847

a) Állatok elütése – Collision with animals.

Page 43: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

SZEMÉLYSÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK – ROAD TRAFFIC ACCIDENTS INVOLVING PERSONAL INJURY | 33

2.3.17. A lakott területen történt balesetek száma okok és természet szerint, 2014 Accidents inside built up areas by cause and type, 2014

A baleset oka Causes of accident

A baleset természete – Accidents by type

Összesen Total

haladó járművek ütközése

collision of vehicles in

motion

álló, parkoló járműnek,

szilárd tárgynak ütközés

collision with parking

vehicle or obstructions

megcsúszás, farolás,

felborulás, pálya-

elhagyás skidding, capsizing,

leaving line

gyalogosok elütése

accidents between

vehicles and pedestrians

egyéb baleseteka)

othersa)

A járművezetők hibája – Drivers’ fault total 6 474 685 952 1 481 740 10 332 Ebből – Of which Sebesség nem megfelelő alkalmazása Inappropriate speed

592 351 796 166 516 2 421

Ezen belül – Of which 1. az útviszonyokhoz – to the road condition 219 268 696 50 370 1603 2. a forgalmi viszonyokhoz – to the traffic

condition 161 24 3 36 28 252

3. az időjárási és látási viszonyokhoz to the weather and visibility condition

34 13 37 40 9 133

4. előírt sebesség meg nem tartása exceeding the speed limit

12 19 23 6 2 62

Előzés szabályainak megsértéseNon observance of rules for overtaking

324 19 6 49 10 408

Ezen belül – Of which 5. szembejövő forgalom zavarása disturbing the opposite traffic

34 1 2 0 2 39

6. megfelelő oldaltávolság hiánya lack of appropriate distance between

132 16 0 23 0 171

7. megelőzött jármű zavarása disturbing the vehicle after overtaking

37 0 1 1 4 43

8. balra kanyarodó jármű balról előzése left overtaking while the other vehicle turning

left

53 0 0 0 0 53

Elsőbbség meg nem adása – Denied priority

2 738 12 4 836 13 3 603

Ezen belül – Of which 9. a közúti jelzőtábla utasítása ellenére despite of road sign

2 017 5 1 6 10 2 039

10. a jobbról érkező járműnek to the vehicle coming on the right side

237 0 0 0 0 237

11. a szilárd burkolatú úton haladó járműnek to the vehicle on the paved road

32 0 1 0 0 33

12. a forgalomba való bekapcsolódáskor joining the traffic

354 0 1 29 2 386

13. gyalogosnak kijelölt gyalogátkelőhelyen to pedestrian at marked crossing

3 0 0 661 0 664

Irányváltoztatás, haladás és bekanyarodás szabályainak meg nem tartása

Non observance of traffic regulations

2 409 91 21 262 60 2 843

Ezen belül – Of which 14. egyenes irányban haladó jármű

forgalmának akadályozása disturbing the vehicle moving ahead

226 1 0 0 3 230

15. jobbra kis ívű, balra nagy ívű kanyarodási szabály megszegése

non observance of rules of turning left sweep round and right narrowly

94

4

4

4

4

110

16. a balra kanyarodó jármű vezetője a szemben haladó és jobbra kanyarodó járműnek nem adott elsőbbséget

left turning vehicle denied priority of vehicles going ahead or turning right

539 2 1 0 5 547

17. a balra kanyarodó jármű nem győződött meg a balra kanyarodás előtt, hogy az előzést más jármű megkezdte-e

left turning vehicle did not attend to the other which began to turn

170 0 0 1 1 172

18. az úttest bal oldalának szabálytalan igénybevétele

illegitimate using the left side on the road 152 11 12 5 2 182

19. követési távolság be nem tartása denied follow distance

705 12 2 6 9 734

a) Állatok elütése – Collision with animals.

Page 44: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

34 | KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014

2.3.17. A lakott területen történt balesetek száma okok és természet szerint, 2014 (folytatás) Accidents inside built up areas by cause and type, 2014 (continued)

A baleset oka Causes of accident

A baleset természete – Accidents by type

Összesen Total

haladó járművek ütközése

collision of vehicles in

motion

álló, parkoló járműnek,

szilárd tárgynak ütközés

collision with parking

vehicle or obstructions

megcsúszás, farolás,

felborulás, pálya-

elhagyás skidding, capsizing,

leaving line

gyalogosok elütése

accidents between

vehicles and pedestrians

egyéb baleseteka)

othersa)

Megállási kötelezettség elmulasztása Denied stop-sign and obligation

251 12 3 40 3 309

Ezen belül – Of which

20. rendőr vagy lámpa jelzésére at signal of police or traffic lights

239 2 3 18 3 265

21. kijelölt gyalogátkelőhely előtt before marked pedestrian crossing

5 0 0 17 0 22

22. sorompó, illetve fénysorompó jelzésére at signal of level crossing with gate or light

5 8 0 0 0 13

Világítási szabályok megszegése Denied lighting obligations

0 0 0 2 0 2

A járművezető egyéb hibája Other faults of drivers

160 200 122 126 138 746

Ezen belül – Of which

23. figyelmetlen, gondatlan vezetés careless driving

115 88 43 100 73 419

A jármű hibája – Defects of vehicles 7 0 5 2 14 28 Ebből – Of which

24. fékhiba defect of brake

0 0 2 0 1 3

25. gumidefekt puncture

2 0 1 0 2 5

A pálya hibája – Defects of road 0 2 3 0 8 13 Gyalogosok hibája – Pedestrians’ fault 5 0 0 803 18 826

Ebből – Of which

26. vigyázatlan, hirtelen lelépés az úttestre careless sudden entering the road

2 0 0 396 6 404

27. tilos jelzésen való áthaladás crossing the road despite traffic light

0 0 0 101 4 105

28. tiltott helyen való áthaladás crossing the road at forbidden place

0 0 0 86 0 86

29. álló jármű vagy oszlop előtt való áthaladás

crossing the road before standing vehicle or column

0

0

0

128

1

129

30. zavaró magatartás áthaladás közben disturbing behaviour while crossing

0 0 0 32 1 33

Utasok hibája – Passengers’ fault 3 14 1 1 24 43 Egyéb okok – Other causes 2 7 3 0 52 64 Mindösszesen – Total 6 491 708 964 2 287 856 11 306

a) Állatok elütése – Collision with animals.

Page 45: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

SZEMÉLYSÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK – ROAD TRAFFIC ACCIDENTS INVOLVING PERSONAL INJURY | 35

2.3.18. A nem lakott területen történt balesetek száma okok és természet szerint, 2014 Accidents outside built up areas by cause and type, 2014

A baleset oka Causes of accident

A baleset természete – Accidents by type

Összesen Total

haladó járművek ütközése

collision of vehicles in

motion

álló, parkoló járműnek,

szilárd tárgy-nak ütközés

collision with parking

vehicle or obstructions

megcsúszás, farolás,

felborulás, pálya-

elhagyás skidding, capsizing,

leaving line

gyalogosok elütése

accidents between

vehicles and pedestrians

egyéba) balesetek

othersa)

A járművezetők hibája – Drivers’ fault total 2 140 384 1 505 102 153 4 284Ebből – Of which Sebesség nem megfelelő alkalmazása Inappropriate speed

494 251 1 299 54 119 2 217

Ezen belül – Of which 1. az útviszonyokhoz – to the road condition 253 180 1 089 11 97 16302. a forgalmi viszonyokhoz – to the traffic

condition 106 16 18 13 4 157

3. az időjárási és látási viszonyokhoz to the weather and visibility condition

74 39 115 22 11 261

4. előírt sebesség meg nem tartása exceeding the speed limit

9 6 24 4 1 44

Előzés szabályainak megsértéseNon observance of rules for overtaking

313 4 21 13 1 352

Ezen belül – Of which 5. szembejövő forgalom zavarásadisturbing the opposite traffic

84 1 5 1 0 91

6. megfelelő oldaltávolság hiányalack of appropriate distance between

77 1 2 10 0 90

7. megelőzött jármű zavarása disturbing the vehicle after overtaking

20 0 1 0 0 21

8. balra kanyarodó jármű balról előzése left overtaking while the other vehicle turning

left

25 0 0 0 0 25

Elsőbbség meg nem adása – Denied priority

351 1 4 7 1 364

Ezen belül – Of which 9. a közúti jelzőtábla utasítása ellenére despite of road sign

298 0 3 1 0 302

10. a jobbról érkező járműnek to the vehicle coming on the right side

3 0 0 0 0 3

11. a szilárd burkolatú úton haladó járműnek to the vehicle on the paved road

15 0 0 0 0 15

12. a forgalomba való bekapcsolódáskor joining the traffic

25 0 0 0 0 25

13. gyalogosnak kijelölt gyalogátkelőhelyen to pedestrian at marked crossing

0 0 0 1 0 1

Irányváltoztatás, haladás és bekanyarodás szabályainak meg nem tartása

Non observance of traffic regulations 874 41 31 18 5 969

Ezen belül – Of which 14. egyenes irányban haladó jármű

forgalmának akadályozása disturbing the vehicle moving ahead

53 0 4 0 0 57

15. jobbra kis ívű, balra nagy ívű kanyarodási szabály megszegése

non observance of rules of turning left sweep round and right narrowly

10 0 0

0

0 10

16. a balra kanyarodó jármű vezetője a szemben haladó és jobbra kanyarodó járműnek nem adott elsőbbséget

left turning vehicle denied priority of vehicles going ahead or turning right

77 1 0 0 0 78

17. a balra kanyarodó jármű nem győződött meg a balra kanyarodás előtt, hogy az előzést más jármű megkezdte-e

left turning vehicle did not attend to the other which began to turn

98 0 1 0 0 99

18. az úttest bal oldalának szabálytalan igénybevétele

illegitimate using the left side on the road 188 4 13 4 1 210

19. követési távolság be nem tartása denied follow distance

354 14 4 1 4 377

a) Állatok elütése – Collision with animals.

Page 46: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

36 | KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014

2.3.18. A nem lakott területen történt balesetek száma okok és természet szerint, 2014 (folytatás) Accidents outside built up areas by cause and type, 2014 (continued)

A baleset oka Causes of accident

A baleset természete – Accidents by type

Összesen Total

haladó járművek ütközése

collision of vehicles in

motion

álló, parkoló járműnek,

szilárd tárgynak ütközés

collision with parking

vehicle or obstructions

megcsúszás, farolás,

felborulás, pálya-

elhagyás skidding, capsizing,

leaving line

gyalogosok elütése

accidents between

vehicles and pedestrians

egyéba) balesetek

othersa)

Megállási kötelezettség elmulasztása Denied stop-sign and obligation

14 6 0 1 0 21

Ezen belül – Of which

20. rendőr vagy lámpa jelzésére at signal of police or traffic lights

8 0 0 0 0 8

21. kijelölt gyalogátkelőhely előtt before marked pedestrian crossing

0 0 0 0 0 0

22. sorompó, illetve fénysorompó jelzésére at signal of level crossing with gate or light

5 5 0 0 0 10

Világítási szabályok megszegése Denied lighting obligations

14 1 2 0 0 17

A járművezető egyéb hibája Other faults of drivers

80 80 148 9 27 344

Ezen belül – Of which

23. figyelmetlen, gondatlan vezetés careless driving

29 29 58 7 12 135

A jármű hibája – Defects of vehicles 10 8 20 0 11 49 Ebből – Of which

24. fékhiba defect of brake

1 0 1 0 0 2

25. gumidefekt puncture

4 6 8 0 4 22

A pálya hibája – Defects of road 4 0 2 0 4 10 Gyalogosok hibája – Pedestrians’ fault 2 1 1 110 1 115

Ebből – Of which

26. vigyázatlan, hirtelen lelépés az úttestre careless sudden entering the road

2 0 0 37 0 39

27. tilos jelzésen való áthaladás crossing the road despite traffic light

0 1 0 0 0 1

28. tiltott helyen való áthaladás crossing the road at forbidden place

0 0 0 8 0 8

29. álló jármű vagy oszlop előtt való áthaladás

crossing the road before standing vehicle or column

0

0

0

2

0

2

30. zavaró magatartás áthaladás közben disturbing behaviour while crossing

0 0 0 16 0 16

Utasok hibája – Passengers’ fault 0 0 0 0 1 1 Egyéb okok – Other causes 3 2 9 0 68 82 Mindösszesen – Total 2 159 395 1 537 212 238 4 541

a) Állatok elütése – Collision with animals.

Page 47: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

SZEMÉLYSÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK – ROAD TRAFFIC ACCIDENTS INVOLVING PERSONAL INJURY | 37

2.3.19. A balesetek száma okok és okozók szerint, 2014 Accidents by cause and causer, 2014

A baleset oka Causes of accident

ÖsszesenTotal

Ebből okozók – Of which causers

motor-kerékpármotor-cycle

személy-gépkocsi

cars

teher-gép-

kocsia) lorriesa)

autó-busz

buses

kerékpár bicycles

segéd-motoros kerékpármopeds

állati erővel vont

jármű animal driven

vehiclesA járművezetők hibája – Drivers’ fault

total 14 616 591 9 619 1 542 175 1 855 719 32

Ebből – Of which Sebesség nem megfelelő alkalmazása Inappropriate speed

4 638 358 2 860 396 62 530 398 7

Ezen belül – Of which 1. az útviszonyokhoz – to the road

condition 3 233 264 2 016 241 10 368 316 5

2. a forgalmi viszonyokhoz – to the traffic condition

409 40 253 50 7 33 26 0

3. az időjárási és látási viszonyokhoz to the weather and visibility condition

394 9 302 43 4 10 23 0

4. előírt sebesség meg nem tartása exceeding the speed limit

106 10 83 10 0 3 0 0

Előzés szabályainak megsértéseNon observance of rules for overtaking

760 36 497 115 2 73 27 2

Ezen belül – Of which 5. szembejövő forgalom zavarásadisturbing the opposite traffic

130 6 100 13 0 9 1 0

6. megfelelő oldaltávolság hiányalack of appropriate distance between

261 6 152 60 1 30 9 2

7. megelőzött jármű zavarása disturbing the vehicle after overtaking

64 1 49 7 1 5 1 0

8. balra kanyarodó jármű balról előzése left overtaking while the other vehicle

turning left

78 9 42 14 0 5 7 0

Elsőbbség meg nem adása – Denied priority

3 967 38 2 884 372 32 532 92 4

Ezen belül – Of which 9. a közúti jelzőtábla utasítása ellenére despite of road sign

2 341 15 1 740 232 13 282 49 2

10. a jobbról érkező járműnek to the vehicle coming on the right side

240 8 158 16 2 42 14 0

11. a szilárd burkolatú úton haladó járműnek

to the vehicle on the paved road48 1 20 6 0 17 3 1

12. a forgalomba való bekapcsolódáskor joining the traffic

411 0 213 29 1 156 8 1

13. gyalogosnak kijelölt gyalogátkelőhelyen

to pedestrian at marked crossing665 10 558 68 12 6 9 0

Irányváltoztatás, haladás és bekanyarodás szabályainak meg nem tartása

Non observance of traffic regulations

3 812

112

2 519

524

50

447

133

7

Ezen belül – Of which 14. egyenes irányban haladó jármű

forgalmának akadályozása disturbing the vehicle moving ahead

287 4 185 45 3 41 7 1

15. jobbra kis ívű, balra nagy ívű kanyarodási szabály megszegése

non observance of rules of turning left sweep round and right narrowly

120 1 62 14 0

35 3 2

16. a balra kanyarodó jármű vezetője a szemben haladó és jobbra kanyarodó járműnek nem adott elsőbbséget

left turning vehicle denied priority of vehicles going ahead or turning right

625 0 521 50 5 40 8 0

17. a balra kanyarodó jármű nem győződött meg a balra kanyarodás előtt, hogy az előzést más jármű megkezdte-e

left turning vehicle did not attend to the other which began to turn

271 1 132 28 0 87 17 1

18. az úttest bal oldalának szabálytalan igénybevétele

illegitimate using the left side on the road 392 13 244 42 3 73 14 1

19. követési távolság be nem tartása denied follow distance

1 111 80 685 212 26 39 68 0

a) Nyergesvontatóval, vontatóval, dömperrel és különleges gépjárművel együtt. – Drive trucks, road tractors, dumpers and vehicles for specific purpose included

Page 48: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

38 | KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014

2.3.19. A balesetek száma okok és okozók szerint, 2014 (folytatás) Accidents by cause and causer, 2014 (continued)

A baleset oka Causes of accident

ÖsszesenTotal

Ebből okozók – Of which causers

motor-kerékpármotor-cycle

személy-gépkocsi

cars

teher-gép-

kocsia) lorriesa)

autó-busz

buses

kerékpár bicycles

segéd-motoros kerékpármopeds

állati erővel vont

jármű animal driven

vehicles

Megállási kötelezettség elmulasztása Denied stop-sign and obligation

330 11 240 26 7 38 6 0

Ezen belül – Of which

20. rendőr vagy lámpa jelzésére at signal of police or traffic lights

273 11 203 18 6 29 4 0

21. kijelölt gyalogátkelőhely előtt before marked pedestrian crossing

22 0 19 2 0 0 1 0

22. sorompó, illetve fénysorompó jelzésére

at signal of level crossing with gate or light 23 0 11 5 1 5 1 0

Világítási szabályok megszegése Denied lighting obligations

19 0 3 2 0 8 1 1

A járművezető egyéb hibája Other faults of drivers

1 090 36 616 107 22 227 62 11

Ezen belül – Of which

23. figyelmetlen, gondatlan vezetés careless driving

554 28 273 37 15 143 48 4

A jármű hibája – Defects of vehicles 77 2 41 14 4 10 4 0 Ebből – Of which

24. fékhiba defect of brake

5 0 3 0 0 1 1 0

25. gumidefekt puncture

27 1 16 7 1 0 2 0

A pálya hibája – Defects of road 23 2 4 5 1 4 3 0 Gyalogosok hibája – Pedestrians’ fault 941 0 0 0 0 0 0 0

Ebből – Of which

26. vigyázatlan, hirtelen lelépés az úttestre

careless sudden entering the road 443 0 0 0 0 0 0 0

27. tilos jelzésen való áthaladás crossing the road despite traffic light

106 0 0 0 0 0 0 0

28. tiltott helyen való áthaladás crossing the road at forbidden place

94 0 0 0 0 0 0 0

29. álló jármű vagy oszlop előtt való áthaladás

crossing the road before standing vehicle or column

131

0

0

0

0

0

0

0

30. zavaró magatartás áthaladás közben disturbing behaviour while crossing

49 0 0 0 0 0 0 0

Utasok hibája – Passengers’ fault 44 0 0 0 0 0 0 0 Egyéb okok – Other causes 146 2 8 5 2 3 5 8 Mindösszesen – Total 15 847 597 9 672 1 566 182 1 872 731 40

a) Nyergesvontatóval, vontatóval, dömperrel és különleges gépjárművel együtt. – Drive trucks, road tractors, dumpers and vehicles for specific purpose included

Page 49: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

SZEMÉLYSÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK – ROAD TRAFFIC ACCIDENTS INVOLVING PERSONAL INJURY | 39

2.4. Közúti balesetek útalakzat, az utak jellemzői és útvonalak szerint Road accidents by road configuration

2.4.1. A balesetek száma útalakzat szerint Accidents by road configuration

Az út alakzata Road configuration

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Összesen – Total Egyenes útvonal – Road section 8 809 8 040 8 576 8 652 8 696 8 436 Útkereszteződés – Intersections 6 596 6 208 4 684 4 196 4 686 5 104 Ebből – Of which

útkereszteződés automata irányítássala) intersection with automatic traffic lightsa)

1 055 1 062 590 507 643 704

útkereszteződés egyéb irányítással vagy anélkül

intersection with other control or without control

5 541

5 146

4 094

3 689

4 043

4 400

Útkanyarulatok – Bends and double bends 2 248 1 850 2 076 1 998 2 028 2 049 Egyéb hely – Other places 211 210 491 328 281 258 Mindösszesen – Total 17 864 16 308 15 827 15 174 15 691 15 847

Budapesten – In Budapest Egyenes útvonal – Road section 1 592 1 441 1 975 2 159 2 004 1 891 Útkereszteződés – Intersections 1 761 1 641 1 050 754 1 103 1 277 Ebből – Of which

útkereszteződés automata irányítássala) intersection with automatic traffic lightsa)

623 613 290 224 337 403

útkereszteződés egyéb irányítással vagy anélkül

intersection with other control or without control

1 138

1 028

760

530

766

874

Útkanyarulatok – Bends and double bends 6 5 201 154 149 153 Egyéb hely – Other places 3 0 52 53 54 45 Mindösszesen – Total 3 362 3 087 3 278 3 120 3 310 3 366

a) Módszertani változás: nem működő automata irányítás kikerült a 2011. évtől. – Change in methodology: intersection with automatic traffic lights out of order excluded from 2011.

2.4.2. A balesetek száma útalakzat és kimenetel szerint, 2014 Accidents by road configuration and result, 2014

Az út alakzata Road configuration

Halálos Fatal

Ebből: a helyszínen

Of which: on the spot

Súlyos With serious

Könnyű With slight Összes

Total

Az előző év = 100,0

Previous year = 100.0 sérüléses – injury

Összesen – Total Egyenes útvonal – Road section 340 276 2 556 5 540 8 436 97,0 Kereszteződés összesen Intersections total

98 71 1 412 3 594 5 104 108,9

Ebből – Of which automata irányítással intersection with automatic traffic

lights

18 13 171 515 704 109,5

egyéb irányítással intersection with other control

80 58 1 241 3 079 4 400 108,8

Útkanyarulat – Bends 128 105 636 1 285 2 049 101,0 Egyéb hely – Other places 7 6 109 142 258 91,8 Mindösszesen – Total 573 458 4 713 10 561 15 847 101,0

Ebből: Lakott területen – Inside built up areas

Egyenes útvonal – Road section 123 81 1 667 3 936 5 726 97,8 Kereszteződés összesen Intersections total

64 46 1 198 3 227 4 489 108,7

Ebből – Of which automata irányítással intersection with automatic traffic

lights

17 13 166 500 683 110,5

egyéb irányítással intersection with other control

47 33 1 032 2 727 3 806 108,4

Útkanyarulat – Bends 37 28 252 575 864 103,0 Egyéb hely – Other places 5 4 95 127 227 88,0 Mindösszesen – Total 229 159 3 212 7 865 11 306 102,0

Page 50: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

40 | KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014

2.4.3. A gyalogoselütések száma természet és a gyalogosforgalom helye szerint, 2014 Accidents of pedestrians by place of pedestrian traffic, 2014

Gyalogoselütések helye Place of occurence

Halálos Fatal

Súlyos With serious

Könnyű With slight Összesen

Total sérüléses – injury

Úttesten, álló jármű vagy egyéb akadály előtt (mögött) áthaladva On the road before or behind obstructions

6 33 64 103

Úttesten, tömegközlekedési jármű megállójában – On the road at stops of public means

1 12 30 43

Kijelölt gyalogátkelőhelyen – At marked pedestrian crossing 23 265 563 851 Útkereszteződésben, nem kijelölt gyalogátkelőhelyen At intersections without marked pedestrian crossing

11 98 162 271

Úttesten kívül (járdán, megállóban) Off the road at stops of public means or at sidewalk

4 32 47 83

Egyéb helyen – At other places 104 387 657 1 148 Mindösszesen – Total 149 827 1 523 2 499

2.4.4. A balesetek száma természet és útalakzat szerint, 2014 Accidents by type and road configuration, 2014

A baleset természete Types of accident

Egyenes útvonal Road

section

Út-keresz-teződés

Inter-section

Ebből – Of which Út-

kanya-rulat

Bends

Egyéb hely

Other places

Össze-sen

Total

T vagy Y alakú

Formation: T or Y

négyágú cross-road

kör-forgalom

round-about

Összesen – Total Járművek ütközése – Collisions

azonos irányba haladó – rear-end 1 559 218 114 101 3 85 8 1 870 szembehaladó – head on 580 71 25 44 0 349 8 1 008 keresztező irányba haladó és kanyarodó

– due to crossing and turning 1 677 3 814 1 308 2 427 29 135 50 5 676

Körforgalomban – In roundabout 12 79 0 2 77 2 3 96 Haladó járművek ütközése összesen Collisions between vehicles in motion total

3 828 4 182 1 447 2 574 109 571 69 8 650

Álló, parkoló járműnek ütközés Collision with parked vehicles

395 15 7 8 0 20 5 435

Ütközés vasúti járművel, HÉV-vel, villamossal

Collision with rail, suburban rail and tram

8

4

0

2

0

2

5

19

Szilárd tárgynak ütközés With obstructions

518 31 15 14 1 95 5 649

Megcsúszás, farolás, felborulás, pálya elhagyásaf

Skidding, capsizing, veering of the road

1 212

152

83

46

20

1 126

11

2 501

Gyalogosok elütése – Accidents between vehicles and pedestrians

1 721 568 193 352 18 100 110 2 499

Egyéb baleset – Others 754 152 79 62 11 135 53 1 094 Mindösszesen – Total 8 436 5 104 1 824 3 058 159 2 049 258 15 847

Lakott területen – Inside built up areas Járművek ütközése – Collisions

azonos irányba haladó – rear-end 954 178 86 89 3 46 7 1 185 szembehaladó – head on 245 63 19 42 0 120 3 431 keresztező irányba haladó és kanyarodó

– due to crossing and turning 1 341 3 338 1 060 2 210 28 81 43 4 807

Körforgalomban – In roundabout 6 59 0 2 57 1 2 68 Haladó járművek ütközése összesen Collisions between vehicles in motion total

2 546 3 638 1 165 2 343 88 248 55 6 491

Álló,parkoló járműnek ütközés Collision with parked vehicles

324 12 5 7 0 15 4 355

Ütközés vasúti járművel, HÉV-vel, villamossal

Collision with rail, suburban rail and tram

5

2

0

1

0

1

3

11

Szilárd tárgynak ütközés With obstructions

263 29 14 14 1 46 4 342

Megcsúszás, farolás, felborulás, pálya elhagyása

Skidding, capsizing, veering of the road

472

110

60

40

8

376

6

964

Gyalogosok elütése Accidents between vehicles and

pedestrians

1 539 555 188 345 17 87 106 2 287

Egyéb baleset – Others 577 143 73 62 8 91 45 856 Mindösszesen – Total 5 726 4 489 1 505 2 812 122 864 227 11 306

Page 51: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

SZEMÉLYSÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK – ROAD TRAFFIC ACCIDENTS INVOLVING PERSONAL INJURY | 41

2.4.5. A lakott területen történt balesetek száma okok és útalakzat szerint, 2014 Accidents inside built up areas by cause and road configuration, 2014

A baleset oka Causes of accident

Egyenes útvonal Road

section

Útkeresz-teződés Intersec-

tion

Útkanya-rulat

Bends

S kanyar Double bends

Bukkanó Humps

Egyéb hely

Other places

Összesen Total

A járművezetők hibája – Drivers’ fault total

4 975 4 336 756 65 3 197 10 332

Ebből – Of which Sebesség nem megfelelő alkalmazása Inappropriate speed

1 415 395 521 38 0 52 2 421

Ezen belül – Of which 1. az útviszonyokhoz – to the road

condition 883 209 453 30 0 28 1 603

2. a forgalmi viszonyokhoz – to the traffic condition

192 45 9 3 0 3 252

3. az időjárási és látási viszonyokhoz to the weather and visibility condition

93 17 20 2 0 1 133

4. előírt sebesség túllépése exceeding the speed limit

36 9 16 0 0 1 62

Előzés szabályainak megsértéseNon observance of rules for overtaking

282 93 25 2 0 6 408

Ezen belül – Of which 5. szembejövő forgalom zavarásadisturbing the opposite traffic

30 3 6 0 0 0 39

6. megfelelő oldaltávolság hiányalack of appropriate distance between

131 23 13 2 0 2 171

7. megelőzött jármű zavarása disturbing the vehicle after overtaking

28 15 0 0 0 0 43

8. balra kanyarodó jármű balról előzése left overtaking while the other vehicle

turning left

25 28 0 0 0 0 53

Elsőbbség meg nem adása – Denied priority

920 2 582 50 9 2 40 3 603

Ezen belül – Of which 9. a közúti jelzőtábla utasítása ellenére despite of road sign

132 1 888 7 1 2 9 2 039

10. a jobbról érkező járműnek to the vehicle coming on the right side

22 212 1 0 0 2 237

11. a szilárd burkolatú úton haladó járműnek

to the vehicle on the paved road 13 17 3 0 0 0 33

12. a forgalomba való bekapcsolódáskor joining the traffic

272 77 14 2 0 21 386

13. gyalogosnak kijelölt gyalogátkelőhelyen

to pedestrian at marked crossing

390 248 20 5 0 1 664

Irányváltoztatás, haladás és bekanyarodás szabályainak meg nem tartása

Non observance of traffic regulations

1 729

947

96

12

1

58

2 843

Ezen belül – Of which 14. egyenes irányban haladó jármű

forgalmának akadályozása disturbing the vehicle moving ahead

114 112 4 0 0 0 230

15. jobbra kis ívű, balra nagy ívű kanyarodási szabály megszegése

non observance of rules of turning left sweep round and right narrowly

26 76 5 1

0

2 110

16. a balra kanyarodó jármű vezetője a szemben haladó és jobbra kanyarodó járműnek nem adott elsőbbséget

left turning vehicle denied priority of vehicles going ahead or turning right

168 371 6 0 0 2 547

17. a balra kanyarodó jármű nem győződött meg a balra kanyarodás előtt, hogy az előzést más jármű megkezdte-e

left turning vehicle did not attend to the other which began to turn

89 82 1 0 0 0 172

18. az úttest bal oldalának szabálytalan igénybevétele

illegitimate using the left side on the road 122 18 36 5 0 1 182

19. követési távolság be nem tartása denied follow distance

574 138 20 1 0 1 734

Page 52: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

42 | KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014

2.4.5. A lakott területen történt balesetek száma okok és útalakzat szerint, 2014 (folytatás) Accidents inside built up areas by cause and road configuration, 2014 (continued)

A baleset oka Causes of accident

Egyenes útvonal Road

section

Útkeresz-teződés Intersec-

tion

Útkanya-rulat

Bends

S kanyar Double bends

Bukkanó Humps

Egyéb hely

Other places

Összesen Total

Megállási kötelezettség elmulasztása Denied stop-sign and obligation

59 244 3 1 0 2 309

Ezen belül – Of which

20. rendőr vagy lámpa jelzésére at signal of police or traffic lights

30 233 2 0 0 0 265

21. kijelölt gyalogátkelőhely előtt before marked pedestrian crossing

17 5 0 0 0 0 22

22. sorompó, illetve fénysorompó jelzésére

at signal of level crossing with gate or light 6 3 1 1 0 2 13

Világítási szabályok megszegése Denied lighting obligations

2 0 0 0 0 0 2

A járművezető egyéb hibája Other faults of drivers

568 75 61 3 0 39 746

Ezen belül – Of which

23. figyelmetlen, gondatlan vezetés careless driving

308 53 23 3 0 32 419

A jármű hibája – Defects of vehicles 14 6 5 0 0 3 28 Ebből – Of which

24. fékhiba defect of brake

1 2 0 0 0 0 3

25. gumidefekt puncture

4 0 1 0 0 0 5

A pálya hibája – Defects of road 8 1 4 0 0 0 13 Gyalogosok hibája – Pedestrians’ fault 642 140 22 2 0 20 826 Ebből – Of which

26. vigyázatlan, hirtelen lelépés az úttestre careless sudden entering the road

326 62 11 2 0 3 404

27. tilos jelzésen való áthaladás crossing the road despite traffic light

51 47 2 0 0 5 105

28. tiltott helyen való áthaladás crossing the road at forbidden place

68 14 0 0 0 4 86

29. álló jármű vagy oszlop előtt való áthaladás

crossing the road before standing vehicle or column

115

9

3

0

0

2

129

30. zavaró magatartás áthaladás közben disturbing behaviour while crossing

29 2 2 0 0 0 33

Utasok hibája – Passengers’ fault 35 2 3 1 0 2 43 Egyéb okok – Other causes 52 4 5 1 1 1 64 Mindösszesen – Total 5 726 4 489 795 69 4 223 11 306

Page 53: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

SZEMÉLYSÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK – ROAD TRAFFIC ACCIDENTS INVOLVING PERSONAL INJURY | 43

2.4.6. A nem lakott területen történt balesetek száma okok és útalakzat szerint, 2014 Accidents outside built up areas by cause and road configuration, 2014

A baleset oka Causes of accident

Egyenes útvonal Road

section

Útkeresz-teződés Intersec-

tion

Útkanya-rulat

Bends

S kanyar Double bends

Bukkanó Humps

Egyéb hely

Other places

Összesen Total

A járművezetők hibája – Drivers’ fault total

2 492 604 1 055 106 9 18 4 284

Ebből – Of which Sebesség nem megfelelő alkalmazása Inappropriate speed

1 150 97 860 97 3 10 2 217

Ezen belül – Of which 1. az útviszonyokhoz – to the road

condition 732 45 756 88 2 7 1 630

2. a forgalmi viszonyokhoz – to the traffic condition

135 9 12 0 1 0 157

3. az időjárási és látási viszonyokhoz to the weather and visibility condition

183 12 61 5 0 0 261

4. előírt sebesség túllépése exceeding the speed limit

23 6 14 1 0 0 44

Előzés szabályainak megsértése Non observance of rules for overtaking

287 22 37 1 4 1 352

Ezen belül – Of which 5. szembejövő forgalom zavarása disturbing the opposite traffic

73 1 16 0 1 0 91

6. megfelelő oldaltávolság hiánya lack of appropriate distance between

83 1 5 0 0 1 90

7. megelőzött jármű zavarása disturbing the vehicle after overtaking

17 1 3 0 0 0 21

8. balra kanyarodó jármű balról előzése left overtaking while the other vehicle

turning left

14 11 0 0 0 0 25

Elsőbbség meg nem adása – Denied priority

65 291 5 1 0 2 364

Ezen belül – Of which 9. a közúti jelzőtábla utasítása ellenére despite of road sign

27 272 1 1 0 1 302

10. a jobbról érkező járműnek to the vehicle coming on the right side

1 2 0 0 0 0 3

11. a szilárd burkolatú úton haladó járműnek

to the vehicle on the paved road6 9 0 0 0 0 15

12. a forgalomba való bekapcsolódáskor joining the traffic

19 3 3 0 0 0 25

13. gyalogosnak kijelölt gyalogátkelőhelyen

to pedestrian at marked crossing0 1 0 0 0 0 1

Irányváltoztatás, haladás és bekanyarodás szabályainak meg nem tartása

Non observance of traffic regulations

678

174

107

7

1

2

969

Ezen belül – Of which 14. egyenes irányban haladó jármű

forgalmának akadályozása disturbing the vehicle moving ahead

33 18 6 0 0 0 57

15. jobbra kis ívű, balra nagy ívű kanyarodási szabály megszegése

non observance of rules of turning left sweep round and right narrowly

5

5

0

0

0

0

10

16. a balra kanyarodó jármű vezetője a szemben haladó és jobbra kanyarodó járműnek nem adott elsőbbséget

left turning vehicle denied priority of vehicles going ahead or turning right

33 43 2 0 0 0 78

17. a balra kanyarodó jármű nem győződött meg a balra kanyarodás előtt, hogy az előzést más jármű megkezdte-e

left turning vehicle did not attend to the other which began to turn

47 49 2 1 0 0 99

18. az úttest bal oldalának szabálytalan igénybevétele

illegitimate using the left side on the road 128 7 68 6 1 0 210

19. követési távolság be nem tartása denied follow distance

317 43 17 0 0 0 377

Page 54: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

44 | KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014

2.4.6. A nem lakott területen történt balesetek száma okok és útalakzat szerint, 2014 (folytatás) Accidents outside built up areas by cause and road configuration, 2014 (continued)

A baleset oka Causes of accident

Egyenes útvonal Road

section

Útkeresz-teződés Intersec-

tion

Útkanya-rulat

Bends

S kanyar Double bends

Bukkanó Humps

Egyéb hely

Other places

Összesen Total

Megállási kötelezettség elmulasztása Denied stop-sign and obligation

8 11 1 0 1 0 21

Ezen belül – Of which

20. rendőr vagy lámpa jelzésére at signal of police or traffic lights

1 7 0 0 0 0 8

21. kijelölt gyalogátkelőhely előtt before marked pedestrian crossing

0 0 0 0 0 0 0

22. sorompó, illetve fénysorompó jelzésére at signal of level crossing with gate or light

5 3 1 0 1 0 10

Világítási szabályok megszegése Denied lighting obligations

15 1 1 0 0 0 17

A járművezető egyéb hibája Other faults of drivers

289 8 44 0 0 3 344

Ezen belül – Of which

23. figyelmetlen, gondatlan vezetés careless driving

116 4 13 0 0 2 135

A jármű hibája – Defects of vehicles 36 4 7 0 0 2 49 Ebből – Of which

24. fékhiba defect of brake

0 2 0 0 0 0 2

25. gumidefekt puncture

19 0 3 0 0 0 22

A pálya hibája – Defects of road 3 1 5 1 0 0 10 Gyalogosok hibája – Pedestrians’ fault 102 6 6 0 0 1 115 Ebből – Of which

26. vigyázatlan, hirtelen lelépés az úttestre careless sudden entering the road

35 2 2 0 0 0 39

27. tilos jelzésen való áthaladás crossing the road despite traffic light

0 0 0 0 0 1 1

28. tiltott helyen való áthaladás crossing the road at forbidden place

7 0 1 0 0 0 8

29. álló jármű vagy oszlop előtt való áthaladás

crossing the road before standing vehicle or column

1

1

0

0

0

0

2

30. zavaró magatartás áthaladás közben disturbing behaviour while crossing

14 2 0 0 0 0 16

Utasok hibája – Passengers’ fault 0 0 0 0 0 1 1 Egyéb okok – Other causes 77 0 5 0 0 0 82 Mindösszesen – Total 2 710 615 1 078 107 9 22 4 541

Page 55: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

SZEMÉLYSÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK – ROAD TRAFFIC ACCIDENTS INVOLVING PERSONAL INJURY | 45

2.4.7. Útkereszteződésekben történt balesetek száma okok szerint, 2014 Accidents at junctions by type of junction, 2014

A baleset oka Causes of accident

T vagy Y alakúa)

T or Ya)

Négyágú Crossroad

Többágúa) Multiple

junctiona)

Körforgalom Roundabout

Egyéb Other

Összesen Total

A járművezetők hibája – Drivers’ fault total 1 775 2 953 46 152 14 4 940 Ebből – Of which Sebesség nem megfelelő alkalmazása Inappropriate speed

241 198 7 42 4 492

Ezen belül – Of which 1. az útviszonyokhoz – to the road condition 133 84 3 32 2 254 2. a forgalmi viszonyokhoz – to the traffic

condition 25 27 0 1 1 54

3. az időjárási és látási viszonyokhoz to the weather and visibility condition

17 8 0 4 0 29

4. előírt sebesség meg nem tartása exceeding the speed limit

10 4 0 0 1 15

Előzés szabályainak megsértése Non observance of rules for overtaking

65 43 0 7 0 115

Ezen belül – Of which 5. szembejövő forgalom zavarása disturbing the opposite traffic

3 1 0 0 0 4

6. megfelelő oldaltávolság hiánya lack of appropriate distance between

14 6 0 4 0 24

7. megelőzött jármű zavarása disturbing the vehicle after overtaking

10 5 0 1 0 16

8. balra kanyarodó jármű balról előzése left overtaking while the other vehicle turning

left

22 17 0 0 0 39

Elsőbbség meg nem adása / Denied priority 907 1 853 29 79 5 2 873 Ezen belül – Of which

9. a közúti jelzőtábla utasítása ellenére despite of road sign

708 1 367 23 58 4 2 160

10. a jobbról érkező járműnek to the vehicle coming on the right side

27 185 1 1 0 214

11. a szilárd burkolatú úton haladó járműnek to the vehicle on the paved road

16 9 0 0 1 26

12. a forgalomba való bekapcsolódáskor joining the traffic

35 42 1 2 0 80

13. gyalogosnak kijelölt gyalogátkelőhelyen to pedestrian at marked crossing

71 163 1 14 0 249

Irányváltoztatás, haladás és bekanyarodás szabályainak meg nem tartása

Non observance of traffic regulations 494 602 5 19 1 1 121

Ezen belül – Of which 14. egyenes irányban haladó jármű

forgalmának akadályozása disturbing the vehicle moving ahead

67 55 2 6 0 130

15. jobbra kis ívű, balra nagy ívű kanyarodási szabály megszegése

non observance of rules of turning left sweep round and right narrowly

44

36

0

0

1

81

16. a balra kanyarodó jármű vezetője a szemben haladó és jobbra kanyarodó járműnek nem adott elsőbbséget

left turning vehicle denied priority of vehicles going ahead or turning right

135 278 1 0 0 414

17. a balra kanyarodó jármű nem győződött meg a balra kanyarodás előtt, hogy az előzést más jármű megkezdte-e

left turning vehicle did not attend to the other which began to turn

77 54 0 0 0 131

18. az úttest bal oldalának szabálytalan igénybevétele

illegitimate using the left side on the road 13 10 1 1 0 25

19. követési távolság be nem tartása denied follow distance

94 82 0 5 0 181

a) Egyik alárendelt. – One with priority.

Page 56: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

46 | KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014

2.4.7. Útkereszteződésekben történt balesetek száma okok szerint, 2014 (folytatás) Accidents at junctions by type of junction, 2014 (continued)

A baleset oka Causes of accident

T vagy Y alakúa)

T or Ya)

Négyágú Crossroad

Többágúa) Multiple

junctiona)

Körforgalom Roundabout

Egyéb Other

Összesen Total

Megállási kötelezettség elmulasztása Denied stop-sign and obligation

21 224 5 1 4 255

Ezen belül – Of which

20. rendőr vagy lámpa jelzésére at signal of police or traffic lights

20 215 5 0 0 240

21. kijelölt gyalogátkelőhely előtt before marked pedestrian crossing

0 4 0 1 0 5

22. sorompó, illetve fénysorompó jelzésére at signal of level crossing with gate or light

0 2 0 0 4 6

Világítási szabályok megszegése Denied lighting obligations

1 0 0 0 0 1

A járművezető egyéb hibája Other faults of drivers

46 33 0 4 0 83

Ezen belül – Of which

23. figyelmetlen, gondatlan vezetés careless driving

32 24 0 1 0 57

A jármű hibája – Defects of vehicles 3 5 0 2 0 10 Ebből – Of which

24. fékhiba defect of brake

0 0 0 0 0 0

25. gumidefekt puncture

0 3 0 1 0 4

A pálya hibája – Defects of road 0 0 0 2 0 2 Gyalogosok hibája – Pedestrians’ fault 44 98 3 1 0 146 Ebből – Of which

26. vigyázatlan, hirtelen lelépés az úttestre careless sudden entering the road

28 35 1 0 0 64

27. tilos jelzésen való áthaladás crossing the road despite traffic light

3 44 0 0 0 47

28. tiltott helyen való áthaladás crossing the road at forbidden place

4 9 1 0 0 14

29. álló jármű vagy oszlop előtt való áthaladás

crossing the road before standing vehicle or column

6 4 0 0 0 10

30. zavaró magatartás áthaladás közben disturbing behaviour while crossing

0 3 1 0 0 4

Utasok hibája – Passengers’ fault 1 0 0 1 0 2 Egyéb okok – Other causes 1 2 0 1 0 4 Mindösszesen – Total 1 824 3 058 49 159 14 5 104

a) Egyik alárendelt. – One with priority.

2.4.8. A balesetek száma az utak forgalmi jellege szerint Accidents by character of traffic on the road

Az utak forgalmi jellege Character of traffic on the road

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Egyirányú útvonal – One way road 688 663 725 757 740 774

Kétirányú osztatlan pályás útvonal Two ways road with undivided carriageway

15 260 13 896 13 311 12 706 13 025 13 289

Kétirányú osztott pályás útvonal Separated carriageway for two directions

1 594 1 440 1 493 1 406 1 628 1 495

Egyéb – Others 322 309 298 305 298 289

Összesen – Total 17 864 16 308 15 827 15 174 15 691 15 847

Page 57: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

SZEMÉLYSÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK – ROAD TRAFFIC ACCIDENTS INVOLVING PERSONAL INJURY | 47

2.4.9. A balesetek száma az utak forgalmi jellege és természet szerint, 2014 Accidents by character of traffic on the road and type, 2014

Az utak forgalmi jellege Character of traffic on the road

Haladó járművek ütközése

Collision of vehicles in

motion

Álló, parkoló járműnek,

szilárd tárgynak ütközés

Collision with parking

vehicle or obstructions

Megcsúszás, farolás,

felborulás, pálya-

elhagyás Skidding, capsizing,

leaving line

Gyalogosok elütése

Accidents between

vehicles and pedestrians

Egyéb baleseteka)

Othersa)

Összesen Total

Egyirányú útvonal – One way road 416 61 72 181 44 774

Kétirányú osztatlan pályás útvonal Two ways road with undivided

carriageway

7288 879 2265 1955 902 13289

Kétirányú osztott pályás útvonal Separated carriageway for two

directions

864 149 157 241 84 1495

Ideiglenes forgalmi rend Temporary traffic regulation

4 0 0 0 1 5

Egyéb – Others 78 14 7 122 63 284

Összesen – Total 8650 1103 2501 2499 1094 15847

a) Állatok elütése – Collision with animals.

2.4.10. A balesetek száma az úttest lejtviszonyai és minősége szerint Accidents by grading and quality of road Az úttest lejtviszonyai, felületének minősége

Grading and quality of road surface 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Sík – Plain 16 338 14 935 14 189 13 623 14 140 14 340

Lejtő – Slope 1 526 1 373 1 638 1 551 1 551 1 507

Összesen – Total 17 864 16 308 15 827 15 174 15 691 15 847 Hibátlan – Free from defects 14 323 13 131 12 069 11 415 11 354 11 415

Töredezett, gödrös vagy nem úttest Cracked, cored out or off road

3 541 3 177 3 758 3 759 4 337 4 432

Összesen – Total 17 864 16 308 15 827 15 174 15 691 15 847

2.4.11. A balesetek száma az úttest lejtviszonyai, minősége és természet szerint, 2014 Accidents by grading and quality of road and type, 2014

Az úttest lejtviszonyai, felületének minősége

Grading and quality of road surface

Haladó járművek ütközése

Collision of vehicles in

motion

Álló, parkoló járműnek,

szilárd tárgynak ütközés

Collision with parking

vehicle or obstructions

Megcsúszás, farolás,

felborulás, pálya-

elhagyás Skidding, capsizing,

leaving line

Gyalogosok elütése

Accidents between

vehicles and pedestrians

Egyéb baleseteka)

Othersa)

Összesen Total

Sík – Plain 8 031 1 000 2 083 2 327 899 1 4340

Lejtő – Slope 347 66 274 100 147 934

Emelkedő- Uphill 272 37 144 72 48 573

Összesen – Total 8 650 1 103 2 501 2 499 1 094 1 5847 Hibátlan – Free from defects 6 380 794 1 659 1 911 671 1 1415

Töredezett, hullámos Cracked, corrugated

1 974 249 678 474 302 3677

Gödrös, kátyús – Cored out, miry 252 43 139 65 60 559

Burkolatlan vagy nem úttest Unpaved or off road

44 17 25 49 61 196

Összesen – Total 8 650 1 103 2 501 2 499 1 094 15 847

a) Állatok elütése – Collision with animals.

Page 58: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

48 | KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014

2.4.12. A balesetek száma okok és az útburkolat felületének állapota szerint, 2014 Accidents by cause and road surface condition, 2014

A baleset oka Causes of accident

Lakott területen

belül Inside

built up areas

Ebből – Of which on Lakott területen

kívül Outside built up areas

Ebből – Of which on

normál normal

nedves wet

havas, jeges

snowy, icy

normál normal

nedves wet

havas, jeges

snowy, icy

útfelületen – road surface útfelületen – road surface

A járművezetők hibája – Drivers’ fault total

10 332 7 799 2 093 98 4 284 2 890 1 182 143

Ebből – Of which Sebesség nem megfelelő alkalmazása Inappropriate speed

2 421 1 703 546 61 2 217 1 244 797 131

Ezen belül – Of which 1. az útviszonyokhoz – to the road

condition 1603 1 130 356 45 1 630 914 583 96

2. a forgalmi viszonyokhoz – to the traffic condition

252 203 42 1 157 134 23 0

3. az időjárási és látási viszonyokhoz to the weather and visibility condition

133 34 84 12 261 62 162 35

4. előírt sebesség meg nem tartása exceeding the speed limit

62 45 16 0 44 28 15 0

Előzés szabályainak megsértéseNon observance of rules for overtaking

408 342 53 2 352 272 75 3

Ezen belül – Of which 5. szembejövő forgalom zavarásadisturbing the opposite traffic

39 34 3 0 91 65 25 1

6. megfelelő oldaltávolság hiányalack of appropriate distance between

171 142 24 0 90 73 15 1

7. megelőzött jármű zavarása disturbing the vehicle after overtaking

43 36 6 1 21 15 5 1

8. balra kanyarodó jármű balról előzése left overtaking while the other vehicle

turning left

53 45 8 0 25 23 2 0

Elsőbbség meg nem adása – Denied priority

3 603 2 629 874 24 364 281 75 3

Ezen belül – Of which 9. a közúti jelzőtábla utasítása ellenére despite of road sign

2 039 1 546 444 19 302 239 59 2

10. a jobbról érkező járműnek to the vehicle coming on the right side

237 194 39 0 3 1 2 0

11. a szilárd burkolatú úton haladó járműnek

to the vehicle on the paved road 33 26 4 1 15 10 5 0

12. a forgalomba való bekapcsolódáskor joining the traffic

386 288 73 0 25 19 3 1

13. gyalogosnak kijelölt gyalogátkelőhelyen

to pedestrian at marked crossing664 403 255 4 1 0 1 0

Irányváltoztatás, haladás és bekanyarodás szabályainak meg nem tartása

Non observance of traffic regulations

2 843

2 307

447

6

969

783

175

4

Ezen belül – Of which 14. egyenes irányban haladó jármű

forgalmának akadályozása disturbing the vehicle moving ahead

230 185 42 1 57 47 10 0

15. jobbra kis ívű, balra nagy ívű kanyarodási szabály megszegése

non observance of rules of turning left sweep round and right narrowly

110 87 19 0 10

10

0 0

16. a balra kanyarodó jármű vezetője a szemben haladó és jobbra kanyarodó járműnek nem adott elsőbbséget

left turning vehicle denied priority of vehicles going ahead or turning right

547 452 87 1 78 64 14 0

17. a balra kanyarodó jármű nem győződött meg a balra kanyarodás előtt, hogy az előzést más jármű megkezdte-e

left turning vehicle did not attend to the other which began to turn

172 152 17 0 99 88 11 0

18. az úttest bal oldalának szabálytalan igénybevétele

illegitimate using the left side on the road 182 149 29 0 210 164 41 2

19. követési távolság be nem tartása denied follow distance

734 600 128 2 377 300 74 2

Page 59: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

SZEMÉLYSÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK – ROAD TRAFFIC ACCIDENTS INVOLVING PERSONAL INJURY | 49

2.4.12. A balesetek száma okok és az útburkolat felületének állapota szerint, 2014 (folytatás) Accidents by cause and road surface condition, 2014 (continued)

A baleset oka Causes of accident

Lakott területen

belül Inside

built up areas

Ebből – Of which on Lakott területen

kívül Outside built up areas

Ebből – Of which on

normál normal

nedves wet

havas, jeges

snowy, icy

normál normal

nedves wet

havas, jeges

snowy, icy

útfelületen – road surface útfelületen – road surface

Megállási kötelezettség elmulasztása Denied stop-sign and obligation

309 244 60 0 21 16 3 0

Ezen belül – Of which

20. rendőr vagy lámpa jelzésére at signal of police or traffic lights

265 217 46 0 8 7 1 0

21. kijelölt gyalogátkelőhely előtt before marked pedestrian crossing

22 12 10 0 0 0 0 0

22. sorompó, illetve fénysorompó jelzésére

at signal of level crossing with gate or light

13

8

2

0

10

8

1

0

Világítási szabályok megszegése Denied lighting obligations

2 2 0 0 17 14 2 0

A járművezető egyéb hibája Other faults of drivers

746 572 113 5 344 280 55 2

Ezen belül – Of which

23. figyelmetlen, gondatlan vezetés careless driving

419 303 69 3 135 110 21 1

A jármű hibája – Defects of vehicles 28 20 4 0 49 39 5 0 Ebből – Of which

24. fékhiba defect of brake

3 3 0 0 2 1 1 0

25. gumidefekt puncture

5 3 2 0 22 17 4 0

A pálya hibája – Defects of road 13 5 0 0 10 2 3 0 Gyalogosok hibája – Pedestrians’ fault 826 614 172 6 115 86 26 2 Ebből – Of which

26. vigyázatlan, hirtelen lelépés az úttestre

careless sudden entering the road 404 306 88 1 39 31 7 1

27. tilos jelzésen való áthaladás crossing the road despite traffic light

105 76 21 0 1 1 0 0

28. tiltott helyen való áthaladás crossing the road at forbidden place

86 58 21 1 8 6 2 0

29. álló jármű vagy oszlop előtt való áthaladás

crossing the road before standing vehicle or column

129

99

26

1

2

1

1

0

30. zavaró magatartás áthaladás közben disturbing behaviour while crossing

33 26 6 1 16 13 3 0

Utasok hibája – Passengers’ fault 43 38 2 0 1 0 0 0 Egyéb okok – Other causes 64 53 9 0 82 69 12 0 Mindösszesen – Total 11 306 8 529 2 280 104 4 541 3 086 1 228 145

Page 60: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

50 | KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014

2.4.13. A balesetek száma az útburkolat felületének állapota szerint Accidents by road surface condition

Az úttest felülete Road surface

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Nedves – Wet 3 095 2 850 2 792 2 446 3083 3508

Havas, jeges – Snowy, icy 743 1 000 618 720 732 249

Olajos – Greasy 5 6 42 38 37 31

Egyéb szennyezett – Contaminated 52 42 54 41 51 66

Normál és egyéb – Normal and others 13 969 12 410 12 321 11 929 11788 11993

Összesen – Total 17 864 16 308 15 827 15 174 15691 15847

2.4.14. A balesetek száma az útburkolat felületének állapota és természet szerint, 2014 Accidents by road surface condition and type, 2014

Az úttest felülete Road surface

Haladó járművek ütközése Collision

vehicles in motion

Álló, parkoló járműnek,

szilárd tárgynak ütközés

Collision with parking

vehicle or obstructions

Megcsúszás, farolás,

felborulás, pálya-

elhagyás Skidding, capsizing,

leaving line

Gyalogosok elütése

Accidents between

vehicles and pedestrians

Egyéb baleseteka)

Othersa)

Összesen Total

Nedves – Wet 1 701 239 744 653 171 3 508

Havas, jeges – Snowy, icy 83 29 103 23 11 249

Olajos – Greasy 7 2 14 8 31

Egyéb szennyezett – Contaminated 18 9 17 8 14 66

Normál és egyéb – Normal and others 6 841 824 1 623 1 815 890 11 993

Összesen – Total 8 650 1 103 2 501 2 499 1 094 15 847

a) Állatok elütése – Collision with animals.

2.4.15. A balesetek száma az útvonalak típusa és kimenetel szerint, 2014 Accidents by category of road and result, 2014

Az útvonal típusa Category of road

Halálos Fatal

Ebből: a helyszínen

Of which: on the spot

Súlyos With serious

Könnyű With slight Összes

Total

Az előző év = 100,0

Previous year = 100.0 sérüléses – injury

Lakott területen – Inside built up areas Autópálya – Motorways 0 0 0 0 0 0,0

Autóút – Motorroads 0 0 4 14 18 112,5

Főútvonal – Main roads 90 55 1 037 3 084 4 211 105,4

Egyéb útvonal – Other roads 139 104 2 171 4 767 7 077 100,1

Összesen – Total 229 159 3 212 7 865 11 306 102,0 Lakott területen kívül – Outside built up areas

Autópálya – Motorways 25 22 114 226 365 86,7

Autóút – Motorroads 7 7 31 69 107 91,5

Főútvonal – Main roads 185 162 705 1 322 2 212 107,1

Egyéb útvonal – Other roads 127 108 651 1 079 1 857 92,6

Összesen – Total 344 299 1 501 2 696 4 541 98,5 Mindösszesen – Total 573 458 4 713 10 561 15 847 101,0

Page 61: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

SZEMÉLYSÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK – ROAD TRAFFIC ACCIDENTS INVOLVING PERSONAL INJURY | 51

2.4.16. A balesetek száma természet és az útvonalak típusa szerint, 2014 Accidents by type and category of road, 2014

A baleset természete Types

Autópálya Motorways

Autóút Motorroads

Főútvonal Main roads

Egyéb útvonal Other roads

Összesen Total

Lakott területen – Inside built up areas Járművek ütközése – Collisions

azonos irányba haladó – rear-end 0 7 627 551 1 185

szembehaladó – head on 0 0 141 290 431

keresztező irányba haladó és kanyarodó – due to crossing or turning

0 6 1 866 2 935 4 807

körforgalomban- in roundabout 0 0 24 44 68

Haladó járművek ütközése összesen Collisions between vehicles in motion total

0 13 2 658 3 820 6 491

Álló, parkoló járműnek ütközés Collision with parked vehicles

0 0 81 274 355

Ütközés vasúti járművel, HÉV-vel, villamossal

Collision with rail, suburban rail and tram 0 0 1 10 11

Szilárd tárgynak ütközés – With obstructions 0 0 86 256 342

Megcsúszás, farolás, felborulás, pályaelhagyás

Skidding, capsizing, veering off the road 0 2 273 685 964

Gyalogosok elütése Accidents between vehicles and pedestrians

0 2 901 1 384 2 287

Egyéb baleseta) – Othersa) 0 1 211 648 856

Mindösszesen – Total 0 18 4 211 7 077 11 306 Lakott területen kívül – Outside built up areas

Járművek ütközése – Collisions

azonos irányba haladó – rear-end 151 43 338 153 685

szembehaladó – head on 1 11 356 209 577

keresztező irányba haladó és kanyarodó – due to crossing or turning

25 10 519 315 869

körforgalomban- in roundabout 0 0 21 7 28

Haladó járművek ütközése összesen Collisions between vehicles in motion total

177 64 1 234 684 2 159

Álló, parkoló járműnek ütközés Collision with parked vehicles

9 4 41 26 80

Ütközés vasúti járművel, HÉV-vel, villamossal

Collision with rail, suburban rail and tram 0 0 2 6 8

Szilárd tárgynak ütközés – With obstructions 73 12 99 123 307

Megcsúszás, farolás, felborulás, pályaelhagyás

Skidding, capsizing, veering off the road 86 20 649 773 1 537

Gyalogosok elütése Accidents between vehicles and pedestrians

9 4 99 100 212

Egyéb baleseta) – Othersa 11 3 88 145 238

Mindösszesen – Total 365 107 2 212 1 857 4 541

a) Állatok elütése – Collision with animals Egyéb baleset – Others

Page 62: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

52 | KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014

2.4.17. A balesetek száma fő okok és az útvonalak típusa szerint, 2014 Accidents by main cause and category of road, 2014

A baleset fő oka Main causes

Autópálya Motorways

Autóút Motorroads

Főútvonal Main roads

Egyéb útvonal Other roads

Összesen Total

Lakott területen – Inside built up areas A járművezetők hibája összesen Drivers' fault total

0 17 3 767 6 548 10 332

Ebből – Of which

sebesség nem megfelelő alkalmazása inappropriate speed

0 6 693 1 722 2 421

előzés szabályainak megsértése non observance of rules for overtaking

0 0 130 278 408

elsőbbség meg nem adása denied priority

0 3 1 186 2 414 3 603

irányváltoztatás, haladás, bekanyarodás szabályainak meg nem tartása

non observance of traffic regulations 0 8 1 318 1 517 2 843

megállási kötelezettség elmulasztása denied stop obligation

0 0 238 71 309

A jármű hibája – Defects of vehicles 0 0 4 24 28

A pálya hibája – Defects of road 0 0 4 9 13

A gyalogosok hibája – Pedestrians’ fault 0 1 404 421 826

Az utasok hibája – Passengers’ fault 0 0 24 19 43

Egyéb okok – Other causes 0 0 8 56 64

Összesen – Total 0 18 4 211 7 077 11 306 Lakott területen kívül – Outside built up areas

A járművezetők hibája összesen Drivers' fault total

344 104 2091 1745 4284

Ebből – Of which 0

sebesség nem megfelelő alkalmazása inappropriate speed

152 50 956 1 059 2 217

előzés szabályainak megsértése non observance of rules for overtaking

10 2 203 137 352

elsőbbség meg nem adása denied priority

0 3 236 125 364

irányváltoztatás, haladás, bekanyarodás szabályainak meg nem tartása

non observance of traffic regulations 108 36 539 286 969

megállási kötelezettség elmulasztása denied stop obligation

0 0 12 9 21

A jármű hibája – Defects of vehicles 16 2 17 14 49

A pálya hibája – Defects of road 0 0 7 3 10

A gyalogosok hibája – Pedestrians’ fault 4 1 66 44 115

Az utasok hibája – Passengers’ fault 0 0 0 1 1

Egyéb okok – Other causes 1 0 31 50 82

Összesen – Total 365 107 2 212 1 857 4 541

2.4.18. A balesetek száma útvonalak szerint Accidents by route

Útvonal Route

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Autópályák, autóutak Motorways, motorroads

569 578 500 457 557 490

Ebből – Of which

M0 autóút – Motorroad M0 62 56 53 49 56 62

Főútvonalak – Main roads 3 646 3 331 5 986 5 702 6 059 6 423

Egyéb utak – Other roads 13 649 12 399 9 341 9 015 9 075 8 934

Összesen – Total 17 864 16 308 15 827 15 174 15 691 15 847

Page 63: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

SZEMÉLYSÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK – ROAD TRAFFIC ACCIDENTS INVOLVING PERSONAL INJURY | 53

2.4.19. A balesetek száma útvonalak és a baleset helyének beépítettsége szerint Accidents by route and location

Útvonal Route

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Lakott területen – Inside built up areas Autópályák, autóutak Motorways motorroads

15 22 15 23 19 18

Ebből – Of which

M0 autóút – Motorroad M0 2 2 1 0 1 0

Főútvonalak – Main roads 1 273 1 195 3 818 3 686 3 994 4 211

Egyéb utak – Other roads 10 955 10 059 7 147 7 075 7 070 7 077

Összesen – Total 12 243 11 276 10 980 10 784 11 083 11 306 Lakott területen kívül – Outside built up areas

Autópályák, autóutak Motorways motorroads

554 556 485 434 538 472

Ebből – Of which

M0 autóút – Motorroad M0 60 54 52 49 55 62

Főútvonalak – Main roads 2 373 2 136 2 168 2 016 2 065 2 212

Egyéb utak – Other roads 2 694 2 340 2 194 1 940 2 005 1 857

Összesen – Total 5 621 5 032 4 847 4 390 4 608 4 541

2.4.20. A balesetek száma útvonalak és kimenetel szerint, 2014 Accidents by route and result, 2014

Útvonal Route

Halálos Fatal

Halálos az összes baleset %-ában

Fatal compared to

the total figure

Súlyos With serious

Könnyű With slight

Összes Total

Az előző év = 100,0 Previous

year = 100.0 sérüléses – injury

Autópályák, autóutak Motorways, motorroads

32 6,5 149 309 490 88,0

Ebből – Of which

M0 autóút – Motorroad M0 3 4,8 17 42 62 110,7

M1 4 3,6 31 76 111 84,7

M3 9 11,4 21 49 79 87,8

M5 4 7,1 26 26 56 75,7

M6 2 8,7 8 13 23 176,9

M7 6 7,0 24 56 86 82,7

M8 0 0,0 1 0 1 100,0

M30 0 0,0 0 1 1 33,3

M31 0 0,0 1 0 1 –

M35 0 0,0 1 4 5 250,0

M43 0 0,0 2 1 3 60,0

Főútvonal – Main roads 275 4,3 1 742 4 406 6 423 106,0

Ebből – Of which

1. számú főútvonal – Main road No. 1 8 6,4 34 83 125 145,3

2. számú főútvonal – Main road No. 2 3 6,7 19 23 45 88,2

3. számú főútvonal – Main road No. 3 13 11,1 35 69 117 110,4

4. számú főútvonal – Main road No. 4 14 7,3 47 130 191 111,0

5. számú főútvonal – Main road No. 5 12 10,6 31 70 113 109,7

6. számú főútvonal – Main road No. 6 8 6,9 32 76 116 91,3

7. számú főútvonal – Main road No. 7 3 3,3 34 54 91 94,8

8. számú főútvonal – Main road No. 8 5 5,7 23 60 88 80,0

Egyéb útvonalak Other roads

266 5,6 2 822 5 846 8 934 98,4

Összesen – Total 573 3,6 4 713 10 561 15 847 101,0

Page 64: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

54 | KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014

2.4.21. A balesetek száma útvonalak, kimenetel és a baleset helyének beépítettsége szerint, 2014 Accidents by route, result and location, 2014

Útvonal Route

halálos fatal

súlyos with serious

könnyű with slight összes

total sérüléses – injury

Lakott területen (átkelési szakaszon) – Inside built up areas (passing section) Autópályák, autóutak Motorways, motorroads

0 4 14 18

Ebből – Of which

M0 autóút – Motorroad M0 0 0 0 0

Főútvonal – Main roads 90 1 037 3 084 4 211

Ebből – Of which

1. számú főútvonal – Main road No. 1 2 22 47 71

2. számú főútvonal – Main road No. 2 2 10 16 28

3. számú főútvonal – Main road No. 3 2 19 29 50

4. számú főútvonal – Main road No. 4 2 9 33 44

5. számú főútvonal – Main road No. 5 3 15 37 55

6. számú főútvonal – Main road No. 6 0 8 16 24

7. számú főútvonal – Main road No. 7 1 11 23 35

8. számú főútvonal – Main road No. 8 1 3 8 12

Egyéb útvonalak Other roads

139 2 171 4 767 7 077

Összesen – Total 229 3 212 7 865 11 306 Lakott területen kívül (nyílt országúton) – Outside built up areas (open areas)

Autópályák, autóutak Motorways, motorroads

32 145 295 472

Ebből – Of which

M0 autóút – Motorroad M0 3 17 42 62

Főútvonal – Main roads 185 705 1 322 2 212

Ebből – Of which

1. számú főútvonal – Main road No. 1 6 12 36 54

2. számú főútvonal – Main road No. 2 1 9 7 17

3. számú főútvonal – Main road No. 3 11 16 40 67

4. számú főútvonal – Main road No. 4 12 38 97 147

5. számú főútvonal – Main road No. 5 9 16 33 58

6. számú főútvonal – Main road No. 6 8 24 60 92

7. számú főútvonal – Main road No. 7 2 23 31 56

8. számú főútvonal – Main road No. 8 4 20 52 76

Egyéb útvonalak Other roads

127 651 1 079 1 857

Összesen – Total 344 1 501 2 696 4 541

Page 65: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

SZEMÉLYSÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK – ROAD TRAFFIC ACCIDENTS INVOLVING PERSONAL INJURY | 55

2.4.22. A balesetek száma útvonalak és okozók szerint, 2014 Accidents by route and causer, 2014

Útvonal Route

Összesen Total

Ebből a baleset okozója – Of which causer of accident

motor-kerékpár motor-cycle

személy-gépkocsi

cars

teher-gépkocsia)

vehicles for freight transporta)

autóbusz bus

kerékpár bicycles

segéd-motoros kerékpár mopeds

állati erővel vont

jármű animal driven

vehicles

gyalogos Pedest-

rians

Autópályák, autóutak Motorways, motorroads

490 12 361 102 3 2 1 0 6

Főútvonal – Main roads 6 423 273 4 194 737 96 368 196 3 470

Ebből – Of which

1. számú – No. 1 125 6 77 21 2 9 4 0 5

2. számú – No. 2 45 3 27 8 0 1 1 0 5

3. számú – No. 3 117 8 70 15 1 4 6 0 11

4. számú – No. 4 191 1 127 41 1 7 4 0 7

5. számú – No. 5 113 5 69 20 1 7 3 0 5

6. számú – No. 6 116 4 79 19 2 5 2 0 4

7. számú – No. 7 91 8 67 7 0 7 0 0 2

8. számú – No. 8 88 2 51 26 1 5 1 0 2

Egyéb útvonalak Other roads

8 934 312 5 117 727 83 1 502 534 37 465

Összesen – Total 15 847 597 9 672 1 566 182 1 872 731 40 941

a) Nyergesvontatóval, vontatóval, dömperrel és különleges gépjárművel együtt. – Drive trucks, road tractors, dumpers and vehicles for specific purpose included.

2.4.23. A balesetek száma útvonalak és természet szerint, 2014 Accidents by route and type, 2014

Útvonal Route

Haladó járművek ütközése Collision of vehicles in motion

Álló, parkoló jármű-

nek ütközés Collision

with parking vehicles

Szilárd tárgynak ütközés Collision

with obstruc-

tion

Megcsú-szás,

farolás, felborulás,

pálya-elhagyás Skidding, capsizing, leaving line

Gyalogo-sok

elütése Collision between vehicles

and pedest-rians

Egyéb baleseteka)

Othersa)

Össze-sen

Total szembe head on

azonos irányba rear-end

keresz-tező

irányba due to

crossing or

turning

kör-forgalom-

ban in round-

about

Autópályák, autóutak Motorways, motorroads

12 201 41 0 13 85 108 15 15 490

Főútvonal – Main roads 497 965 2 385 45 122 188 932 1 000 289 6 423

Ebből – Of which

1. számú – No. 1 5 28 35 1 4 8 20 17 7 125

2. számú – No. 2 7 8 8 0 0 1 5 14 2 45

3. számú – No. 3 15 13 33 0 4 4 24 16 8 117

4. számú – No. 4 33 35 62 4 4 5 30 14 4 191

5. számú – No. 5 12 19 46 3 3 4 12 9 5 113

6. számú – No. 6 21 15 36 2 2 5 23 8 4 116

7. számú – No. 7 9 17 29 3 5 4 18 4 2 91

8. számú – No. 8 11 19 30 0 4 2 14 5 3 88

Egyéb útvonalak Other roads

499 704 3 250 51 300 395 1 461 1 484 790 8 934

Összesen – Total 1 008 1870 5 676 96 435 668 2 501 2 499 1 094 15 847

a) Állatok elütése – Collision with animals.

Page 66: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

56 | KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014

2.5. Közúti balesetek területi bontásban Road accidents by region

2.5.1. A balesetek száma területi bontásban Accidents by region

Területi egység Regions

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Budapest 3 362 3 087 3 278 3 120 3 310 3 366 Pest 2 153 1 892 1 589 1 567 1 603 1 660

Közép-Magyarország – Central Hungary 5 515 4 979 4 867 4 687 4 913 5 026 Fejér 853 755 739 648 647 640 Komárom-Esztergom 588 528 459 465 460 518 Veszprém 671 590 610 616 604 590

Közép-Dunántúl – Central Transdanubia 2 112 1 873 1 808 1 729 1 711 1 748 Győr-Moson-Sopron 846 824 835 844 816 761 Vas 503 502 520 527 474 513 Zala 492 495 524 522 477 468

Nyugat-Dunántúl – Western Transdanubia 1 841 1 821 1 879 1 893 1 767 1 742 Baranya 671 558 512 464 502 531 Somogy 646 534 580 533 554 494 Tolna 412 302 303 286 314 302

Dél-Dunántúl – Southern Transdanubia 1 729 1 394 1 395 1 283 1 370 1 327 Borsod-Abaúj-Zemplén 884 815 742 701 697 680 Heves 466 457 455 420 447 458 Nógrád 320 255 211 222 251 230

Észak-Magyarország – Northern Hungary 1 670 1 527 1 408 1 343 1 395 1 368 Hajdú-Bihar 1 026 936 860 823 874 827 Jász-Nagykun-Szolnok 813 723 658 621 631 671 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1 001 892 831 816 853 947

Észak-Alföld – Northern Great Plain 2 840 2 551 2 349 2 260 2 358 2 445 Bács-Kiskun 807 820 892 869 892 933 Békés 627 629 543 519 606 575 Csongrád 723 714 686 591 679 683

Dél-Alföld – Southern Great Plain 2 157 2 163 2 121 1 979 2 177 2 191 Mindösszesen – Total 17 864 16 308 15 827 15 174 15 691 15 847

2.5.2. A balesetek száma területi bontásban, kimenetel szerint, 2014 Accidents by region and result, 2014

Területi egység Regions

Halálos Fatal

Ebből: a helyszínen

Of which: on the spot

Súlyos With serious

Könnyű With slight Összes

Total

Az előző év = 100,0 Previous

year = 100,0sérüléses – injury

Budapest 50 30 731 2 585 3 366 101,7 Pest 86 75 444 1 130 1 660 103,6

Közép-Magyarország – Central Hungary 136 105 1 175 3 715 5 026 102,3 Fejér 30 22 214 396 640 98,9 Komárom-Esztergom 14 14 170 334 518 112,6 Veszprém 23 18 179 388 590 97,4

Közép-Dunántúl – Central Transdanubia 67 54 563 1 118 1 748 102,0 Győr-Moson-Sopron 34 31 249 478 761 93,3 Vas 13 10 170 330 513 108,2 Zala 20 16 141 307 468 98,1

Nyugat-Dunántúl – Western Transdanubia 67 57 560 1 115 1 742 98,6 Baranya 14 11 190 327 531 105,8 Somogy 19 19 179 296 494 89,5 Tolna 19 13 103 180 302 96,2

Dél-Dunántúl – Southern Transdanubia 52 43 472 803 1 327 97,0 Borsod-Abaúj-Zemplén 30 22 243 407 680 97,6 Heves 27 25 146 285 458 102,5 Nógrád 5 5 67 158 230 91,6

Észak-Magyarország – Northern Hungary 62 52 456 850 1 368 98,1 Hajdú-Bihar 24 16 230 573 827 94,6 Jász-Nagykun-Szolnok 26 20 201 444 671 106,3 Szabolcs-Szatmár-Bereg 36 31 251 660 947 111,0

Észak-Alföld – Northern Great Plain 86 67 682 1 677 2 445 103,7 Bács-Kiskun 41 35 349 543 933 104,6 Békés 15 13 216 344 575 94,9 Csongrád 47 32 240 396 683 100,6

Dél-Alföld – Southern Great Plain 103 80 805 1 283 2 191 100,6 Mindösszesen – Total 573 458 4 713 10 561 15 847 101,0

Page 67: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

SZEMÉLYSÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK – ROAD TRAFFIC ACCIDENTS INVOLVING PERSONAL INJURY | 57

2.5.3. A balesetek száma területi bontásban, természet szerint, 2014 Accidents by region and type, 2014

Területi egység Regions

Haladó járművek ütközése

Collision of vehicles in

motion

Álló, parkoló járműnek,

szilárd tárgynak ütközés Collision

with parking vehicle or

obstructions

Megcsúszás, farolás,

felborulás, pálya-

elhagyás Skidding, capsizing,

leaving line

Gyalogosok elütése

Accidents between

vehicles and pedestrians

Egyéb baleseteka)

Othersa)

Összesen Total

Budapest 2 031 156 172 816 191 3 366

Pest 945 107 305 228 75 1 660

Közép-Magyarország – Central Hungary 2 976 263 477 1 044 266 5 026

Fejér 306 54 138 95 47 640

Komárom-Esztergom 239 45 98 93 43 518

Veszprém 292 41 136 65 56 590

Közép-Dunántúl – Central Transdanubia 837 140 372 253 146 1 748

Győr-Moson-Sopron 447 59 112 119 24 761

Vas 267 37 114 58 37 513

Zala 202 42 122 59 43 468

Nyugat-Dunántúl – Western Transdanubia 916 138 348 236 104 1 742

Baranya 248 36 97 92 58 531

Somogy 235 54 107 50 48 494

Tolna 149 18 71 39 25 302

Dél-Dunántúl – Southern Transdanubia 632 108 275 181 131 1 327

Borsod-Abaúj-Zemplén 292 63 122 133 70 680

Heves 202 35 121 65 35 458

Nógrád 96 26 39 43 26 230

Észak-Magyarország – Northern Hungary 590 124 282 241 131 1 368

Hajdú-Bihar 516 62 109 103 37 827

Jász-Nagykun-Szolnok 387 46 116 82 40 671

Szabolcs-Szatmár-Bereg 491 54 191 128 83 947

Észak-Alföld – Northern Great Plain 1 394 162 416 313 160 2 445

Bács-Kiskun 544 76 168 100 45 933

Békés 339 51 75 43 67 575

Csongrád 422 41 88 88 44 683

Dél-Alföld – Southern Great Plain 1 305 168 331 231 156 2 191

Mindösszesen – Total 8 650 1 103 2 501 2 499 1 094 15 847

a) Állatok elütése – Collision with animals Egyéb baleset – Others

Page 68: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

58 | KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014

2.5.4. A balesetek száma területi bontásban, okozók szerint, 2014 Accidents by region and causer, 2014

Területi egység Regions

ÖsszesenTotal

Ebből: az okozó – Of which: causer

motor-kerékpármotor-cycles

személy-gépkocsi

cars

teher-gép-

kocsia) vehicles

for freight transporta)

autó-busz,

villamos, trolibusz

bus, tram, trolleybus

kerékpár bicycles

segéd-motoros kerékpár mopeds

gyalogos pedes-trians

Budapest 3 366 136 2 130 224 82 230 118 414 Pest 1 660 73 1 115 173 6 124 88 63

Közép-Magyarország – Central Hungary 5 026 209 3 245 397 88 354 206 477 Fejér 640 23 411 68 8 69 32 23 Komárom-Esztergom 518 31 322 56 5 55 17 23 Veszprém 590 45 366 57 7 61 26 17

Közép-Dunántúl – Central Transdanubia 1 748 99 1 099 181 20 185 75 63 Győr-Moson-Sopron 761 15 516 97 7 65 28 23 Vas 513 10 327 61 2 67 22 16 Zala 468 15 287 45 4 68 20 18

Nyugat-Dunántúl – Western Transdanubia 1 742 40 1 130 203 13 200 70 57 Baranya 531 32 332 53 14 45 22 27 Somogy 494 29 283 49 6 71 28 12 Tolna 302 9 183 32 1 41 23 8

Dél-Dunántúl – Southern Transdanubia 1 327 70 798 134 21 157 73 47 Borsod-Abaúj-Zemplén 680 30 378 74 13 83 32 49 Heves 458 30 268 55 5 58 17 22 Nógrád 230 18 132 16 3 26 16 16

Észak-Magyarország – Northern Hungary 1 368 78 778 145 21 167 65 87 Hajdú-Bihar 827 14 491 84 6 148 32 32 Jász-Nagykun-Szolnok 671 14 367 77 4 130 26 40 Szabolcs-Szatmár-Bereg 947 21 555 101 8 151 59 41

Észak-Alföld – Northern Great Plain 2 445 49 1 412 262 18 429 117 113 Bács-Kiskun 933 24 570 110 5 100 51 48 Békés 575 13 270 67 2 151 30 20 Csongrád 683 15 370 67 10 129 44 29

Dél-Alföld – Southern Great Plain 2 191 52 1 210 244 17 380 125 97 Mindösszesen – Total 15 847 597 9 672 1 566 198 1 872 731 941

Ebből: halálos balesetek – Of which fatal accidents Budapest 50 6 14 7 2 3 2 16 Pest 86 9 47 11 1 4 1 11

Közép-Magyarország – Central Hungary 136 15 61 18 3 7 3 27 Fejér 30 0 8 10 2 4 1 4 Komárom-Esztergom 14 0 8 4 0 2 0 0 Veszprém 23 0 16 4 1 0 0 1

Közép-Dunántúl – Central Transdanubia 67 0 32 18 3 6 1 5 Győr-Moson-Sopron 34 2 22 2 0 3 1 3 Vas 13 0 8 2 0 2 0 1 Zala 20 1 9 5 0 1 0 3

Nyugat-Dunántúl – Western Transdanubia 67 3 39 9 0 6 1 7 Baranya 14 0 10 3 0 0 0 1 Somogy 19 3 9 2 0 3 0 2 Tolna 19 1 14 1 0 1 1 1

Dél-Dunántúl – Southern Transdanubia 52 4 33 6 0 4 1 4 Borsod-Abaúj-Zemplén 30 3 12 9 0 2 0 4 Heves 27 2 15 3 1 3 0 3 Nógrád 5 1 2 0 0 2 0 0

Észak-Magyarország – Northern Hungary 62 6 29 12 1 7 0 7 Hajdú-Bihar 24 1 6 5 0 7 1 2 Jász-Nagykun-Szolnok 26 1 11 6 0 3 1 4 Szabolcs-Szatmár-Bereg 36 1 24 6 0 2 0 3

Észak-Alföld – Northern Great Plain 86 3 41 17 0 12 2 9 Bács-Kiskun 41 1 24 7 0 2 1 6 Békés 15 1 3 4 1 3 0 3 Csongrád 47 1 22 6 1 8 1 7

Dél-Alföld – Southern Great Plain 103 3 49 17 2 13 2 16 Mindösszesen – Total 573 34 284 97 9 55 10 75

a) Nyergesvontatóval, vontatóval, dömperrel és különleges gépjárművel együtt. – Drive trucks, road tractors, dumpers and vehicles for specific purpose included.

Page 69: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

SZEMÉLYSÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK – ROAD TRAFFIC ACCIDENTS INVOLVING PERSONAL INJURY | 59

2.5.5. A balesetek száma városonként, kimenetel szerint, 2014 Accidents by town and result, 2014

Területi egység, város Regions, towns

Halálos Fatal

Súlyos With

serious

Könnyű With slight

Összes Total

Területi egység, város Regions, towns

Halálos Fatal

Súlyos With

serious

Könnyű With slight

Összes Total

sérüléses – injury sérüléses – injury

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG – CENTRAL HUNGARY Veresegyház 1 4 10 15Visegrád 0 2 1 3

Budapest Zsámbék 1 2 6 9I. kerület 1 20 83 104 KÖZÉP-DUNÁNTÚL – CENTRAL TRANSDANUBIA II. kerület 5 29 120 154

III. kerület 3 42 139 184 Fejér IV. kerület 4 23 99 126 Aba 0 2 7 9V. kerület 1 22 77 100 Adony 2 4 6 12

VI. kerület 0 28 97 125 Bicske 3 7 10 20VII. kerület 0 29 76 105 Bodajk 0 1 3 4

VIII. kerület 2 40 153 195 Csákvár 1 2 6 9IX. kerület 2 39 108 149 Dunaújváros 1 20 47 68X. kerület 2 39 173 214 Enying 2 3 2 7XI. kerület 5 60 192 257 Ercsi 0 4 8 12XII. kerület 2 22 65 89 Gárdony 1 10 7 18

XIII. kerület 2 43 212 257 Martonvásár 0 2 8 10XIV. kerület 0 72 250 322 Mór 1 4 15 20XV. kerület 1 33 114 148 Polgárdi 0 7 6 13XVI. kerület 4 22 78 104 Pusztaszabolcs 1 1 0 2

XVII. kerület 3 27 85 115 Rácalmás 1 0 4 5XVIII. kerület 4 29 108 141 Sárbogárd 0 11 9 20XIX. kerület 1 27 74 102 Székesfehérvár 3 52 105 160XX. kerület 2 24 90 116 Velence 1 1 5 7XXI. kerület 1 30 97 128 XXII. kerület 3 18 61 82 Komárom-Esztergom

XXIII. kerület 2 13 34 49 Ács 1 5 6 12 Bábolna 0 2 0 2Pest Dorog 1 1 21 23

Abony 4 10 10 24 Esztergom 1 17 42 60Albertirsa 2 6 17 25 Kisbér 0 5 7 12Aszód 1 4 13 18 Komárom 0 11 24 35Biatorbágy 0 8 16 24 Lábatlan 0 0 5 5Budakalász 0 6 11 17 Nyergesújfalu 1 1 7 9Budakeszi 0 6 13 19 Oroszlány 0 9 15 24Budaörs 1 7 27 35 Tát 0 4 6 10Cegléd 3 34 32 69 Tata 2 14 31 47Dabas 4 11 12 27 Tatabánya 5 43 78 126Diósd 0 3 8 11 Dunaharaszti 1 6 38 45 Veszprém Dunakeszi 2 17 33 52 Ajka 1 10 21 32Dunavarsány 0 3 10 13 Badacsonytomaj 0 1 1 2Érd 2 6 56 64 Balatonalmádi 0 3 15 18Fót 1 7 24 32 Balatonfüred 0 6 12 18Göd 1 12 12 25 Balatonfűzfő 1 2 5 8Gödöllő 1 15 39 55 Balatonkenese 1 5 8 14Gyál 0 6 27 33 Berhida 0 1 6 7Gyömrő 2 2 15 19 Devecser 1 6 9 16Halásztelek 0 0 6 6 Herend 1 0 0 1Isaszeg 1 5 4 10 Pápa 2 14 37 53Kerepes 0 5 4 9 Sümeg 0 3 6 9Kistarcsa 0 6 4 10 Tapolca 0 6 17 23Maglód 0 0 7 7 Várpalota 1 4 20 25Monor 2 2 23 27 Veszprém 2 27 62 91Nagykáta 0 4 8 12 Zirc 1 3 7 11Nagykőrös 2 9 33 44 Nagymaros 0 2 0 2 NYUGAT-DUNÁNTÚL – WESTERN TRANSDANUBIA Ócsa 0 6 11 17Őrbottyán 1 0 3 4 Győr-Moson-Sopron Örkény 0 4 5 9 Beled 0 0 4 4Pécel 1 2 4 7 Csorna 0 5 12 17Pilis 0 0 17 17 Fertőd 0 2 1 3Pilicsaba 2 3 5 10 Fertőszentmiklós 0 4 5 9Pilisvörösvár 1 4 9 14 Győr 7 63 170 240Pomáz 1 6 19 26 Jánossomorja 1 2 2 5Ráckeve 1 6 13 20 Kapuvár 1 4 12 17Sűlysáp 1 2 6 9 Lébény 2 3 5 10Százhalombatta 0 6 11 17 Mosonmagyaróvár 2 24 35 61Szentendre 2 9 27 38 Pannonhalma 0 1 4 5Szigethalom 0 2 21 23 Sopron 4 33 66 103Szigetszentmiklós 2 10 38 50 Tét 0 3 2 5Szob 0 3 1 4 Tápiószele 0 4 5 9 Vas Tököl 0 1 15 16 Bük 0 2 4 6Törökbálint 0 6 20 26 Celldömölk 0 9 11 20Tura 0 4 8 12 Csepreg 0 5 3 8Újhartyán 1 2 3 6 Jánosháza 0 0 8 8Üllő 1 4 27 32 Körmend 1 2 16 19Vác 3 17 29 49 Kőszeg 3 13 12 28Vecsés 1 4 43 48 Őriszentpéter 0 1 0 1

Page 70: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

60 | KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014

2.5.5. A balesetek száma városonként, kimenetel szerint, 2014 (folytatás) Accidents by town and result, 2014 (continued)

Területi egység, város Regions, towns

Halálos Fatal

Súlyos With

serious

Könnyű With slight

Összes Total

Területi egység, város Regions, towns

Halálos Fatal

Súlyos With

serious

Könnyű With slight

Összes Total

sérüléses – injury sérüléses – injury Répcelak 1 0 4 5 ÉSZAK-MAGYARORSZÁG – NORTHERN HUNGARY Sárvár 2 9 17 28 Szentgotthárd 0 6 13 19 Borsod-Abaúj-Zemplén Szombathely 1 52 135 188 Abaujszántó 0 0 0 0 Vasvár 0 3 7 10 Alsózsolca 0 1 5 6 Vép 0 1 2 3 Borsodnádasd 0 1 6 7

Cigánd 0 1 2 3 Zala Edelény 0 3 11 14

Hévíz 0 2 3 5 Emőd 0 2 4 6 Keszthely 3 12 25 40 Encs 1 3 2 6 Lenti 0 6 12 18 Felsőzsolca 0 0 6 6 Letenye 0 4 6 10 Gönc 0 1 1 2 Nagykanizsa 1 21 39 61 Kazincbarcika 0 9 17 26 Pacsa 0 2 1 3 Mezőcsát 0 3 4 7 Zalaegerszeg 5 31 79 115 Mezőkeresztes 0 1 2 3 Zalakaros 0 2 2 4 Mezőkövesd 0 10 19 29 Zalalövő 0 3 2 5 Miskolc 3 61 126 190 Zalaszentgrót 0 1 4 5 Nyékládháza 0 2 6 8 Onga 1 2 1 4

DÉL-DUNÁNTÚL – SOUTHERN TRANSDANUBIA Ózd 0 14 17 31 Pálháza 0 0 1 1

Baranya Putnok 0 0 0 0 Bóly 0 1 3 4 Rudabánya 1 0 1 2 Harkány 0 1 3 4 Sajóbábony 0 1 2 3 Komló 0 5 17 22 Sajószentpéter 0 3 13 16 Kozármisleny 1 2 3 6 Sárospatak 2 5 5 12 Mágocs 0 5 3 8 Sátoraljaújhely 1 7 6 14 Mohács 0 19 11 30 Szendrő 0 0 1 1 Pécs 2 62 149 213 Szerencs 0 2 0 2 Pécsvárad 2 2 8 12 Szikszó 0 2 6 8 Sásd 0 0 3 3 Tiszaújváros 1 11 12 24 Sellye 0 4 4 8 Tokaj 0 0 0 0 Siklós 0 3 6 9 Szentlőrinc 1 2 6 9 Heves Szigetvár 0 10 13 23 Bélapátfalva 0 2 2 4 Villány 0 3 2 5 Eger 0 28 60 88 Füzesabony 1 3 7 11

Somogy Gyöngyös 3 24 41 68 Balatonboglár 0 1 9 10 Gyöngyöspata 0 0 1 1 Balatonföldvár 0 2 0 2 Hatvan 0 6 24 30 Balatonlelle 1 11 4 16 Heves 1 3 14 18 Barcs 0 7 6 13 Kisköre 0 1 4 5 Csurgó 1 0 1 2 Lőrinci 0 6 1 7 Fonyód 0 7 8 15 Pétervására 0 0 2 2 Igal 0 0 0 0 Verpelét 1 2 2 5 Kadarkút 0 0 0 0 Kaposvár 1 34 76 111 Nógrád Lengyeltóti 0 1 3 4 Balassagyarmat 0 5 16 21 Marcali 1 11 13 25 Bátonyterenye 0 6 13 19 Nagyatád 0 6 11 17 Pásztó 0 5 6 11 Nagybajom 1 2 2 5 Rétság 0 1 3 4 Siófok 0 13 25 38 Salgótarján 2 11 27 40 Tab 0 3 1 4 Szécsény 0 1 5 6 Zamárdi 0 1 5 6 ÉSZAK-ALFÖLD – NORTHERN GREAT PLAIN Tolna Bátaszék 0 5 6 11 Hajdú-Bihar Bonyhád 0 6 10 16 Balmazújváros 2 3 11 16 Dombóvár 3 7 19 29 Berettyóújfalu 3 12 25 40 Dunaföldvár 0 7 10 17 Biharkeresztes 0 0 5 5 Gyönk 0 0 1 1 Debrecen 10 94 265 369 Nagymányok 0 2 0 2 Derecske 0 7 6 13 Paks 1 12 17 30 Hajdúböszörmény 0 19 36 55 Simontornya 1 2 1 4 Hajdúdorog 0 4 8 12 Szekszárd 4 18 34 56 Hajdúhadház 0 4 8 12 Tamási 1 5 5 11 Hajdúnánás 1 11 20 32 Tolna 1 5 9 15 Hajdúsámson 1 2 7 10

Page 71: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

SZEMÉLYSÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK – ROAD TRAFFIC ACCIDENTS INVOLVING PERSONAL INJURY | 61

2.5.5. A balesetek száma városonként, kimenetel szerint, 2014 (folytatás) Accidents by town and result, 2014 (continued)

Területi egység, város Regions, towns

Halálos Fatal

Súlyos With

serious

Könnyű With slight

Összes Total

Területi egység, város Regions, towns

Halálos Fatal

Súlyos With

serious

Könnyű With slight

Összes Total

sérüléses – injury sérüléses – injury Hajdúszoboszló 1 13 23 37 Dunavecse 1 4 2 7 Kaba 1 2 6 9 Hajós 0 0 0 0 Komádi 0 2 7 9 Izsák 1 7 11 19 Létavértes 0 1 6 7 Jánoshalma 0 7 4 11 Nádudvar 0 3 8 11 Kalocsa 1 5 23 29 Nyíradony 0 5 11 16 Kecel 1 8 3 12 Polgár 0 2 11 13 Kecskemét 8 65 130 203 Püspökladány 0 8 23 31 Kerekegyháza 0 6 4 10 Téglás 0 2 6 8 Kiskőrös 0 16 22 38 Tiszacsege 0 1 4 5 Kiskunfélegyháza 4 20 24 48 Vámospércs 0 3 2 5 Kiskunhalas 3 21 47 71 Kiskunmajsa 0 8 9 17

Jász Nagykun-Szolnok Kunszentmiklós 0 4 8 12 Abádszalók 1 0 4 5 Lajosmizse 1 5 16 22 Besenyszög 0 2 0 2 Mélykút 1 3 7 11 Fegyvernek 2 6 6 14 Solt 1 12 11 24 Jászapáti 1 3 4 8 Soltvadkert 0 6 7 13 Jászárokszállás 0 2 8 10 Szabadszállás 0 2 7 9 Jászberény 3 18 27 48 Tiszakécske 1 7 9 17 Jászfényszaru 0 3 6 9 Tompa 1 3 1 5 Jászkisér 0 4 1 5 Karcag 1 7 25 33 Békés Kenderes 0 2 6 8 Battonya 0 6 4 10 Kisújszállás 0 4 19 23 Békés 1 11 23 35 Kunhegyes 0 5 18 23 Békéscsaba 4 56 95 155 Kunszentmárton 1 3 11 15 Csorvás 0 2 4 6 Martfű 0 8 6 14 Dévaványa 0 4 3 7 Mezőtúr 0 9 17 26 Elek 0 2 4 6 Rákóczifalva 0 5 2 7 Füzesgyarmat 0 5 3 8 Szolnok 10 35 119 164 Gyomaendrőd 1 9 14 24 Tiszaföldvár 1 6 12 19 Gyula 0 20 41 61 Tiszafüred 1 4 23 28 Kondoros 0 5 4 9 Törökszentmiklós 0 20 32 52 Körösladány 0 4 3 7 Túrkeve 1 4 10 15 Medgyesegyháza 0 2 2 4 Újszász 1 5 3 9 Mezőberény 1 2 10 13 Mezőhegyes 1 1 1 3

Szabolcs-Szatmár-Bereg Mezőkovácsháza 0 3 8 11 Ajak 0 2 4 6 Orosháza 3 19 30 52 Baktalórántháza 0 1 5 6 Sarkad 0 5 7 12 Balkány 0 0 9 9 Szarvas 1 12 24 37 Csenger 0 3 4 7 Szeghalom 0 6 8 14 Demecser 0 2 5 7 Tótkomlós 0 2 3 5 Dombrád 0 2 1 3 Újkígyós 0 2 2 4 Fehérgyarmat 0 6 15 21 Vésztő 0 5 6 11 Ibrány 0 3 5 8 Kemecse 0 1 6 7 Csongrád Kisvárda 1 18 34 53 Csanádpalota 0 0 3 3 Mándok 0 3 2 5 Csongrád 0 8 25 33 Máriapócs 0 0 1 1 Hódmezővásárhely 10 22 42 74 Mátészalka 3 6 35 44 Kistelek 1 3 10 14 Nagyecsed 0 1 5 6 Makó 2 17 21 40 Nagyhalász 0 3 7 10 Mindszent 0 2 3 5 Nagykálló 1 7 13 21 Mórahalom 0 2 5 7 Nyírbátor 1 8 15 24 Sándorfalva 0 4 1 5 Nyíregyháza 6 75 201 282 Szeged 13 109 181 303 Nyírlugos 0 1 4 5 Szentes 2 18 42 62 Nyírmada 2 2 5 9 Nyírtelek 0 3 5 8 Rakamaz 0 1 6 7 Tiszalök 0 2 6 8 Tiszavasvári 1 8 19 28 Újfehértó 1 4 16 21 Vaja 0 1 2 3 Vásárosnamény 1 3 15 19 Záhony 1 1 4 6

DÉL-ALFÖLD – SOUTHERN GREAT PLAIN

Bács-Kiskun Bácsalmás 1 6 6 13 Baja 1 30 56 87

Page 72: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

62 | KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014

2.5.6. A balesetek száma területi bontásban, okok szerint, 2014 Accidents by region and cause, 2014

Területi egység Regions

A baleset oka – Causes of accidents

Összesen Total

jármű-vezetők hibája

drivers’ fault

gyalogosok hibája

pedestrians’ fault

utasok hibája

passengers’ fault

járművek műszaki hibája

defect of vehicles

egyéb okok others

Balesetek száma összesen – Number of accidents total Budapest 2 916 414 27 4 5 3 366 Pest 1 573 63 1 12 11 1 660

Közép-Magyarország – Central Hungary 4 489 477 28 16 16 5 026 Fejér 610 23 0 5 2 640 Komárom-Esztergom 481 23 2 3 9 518 Veszprém 563 17 0 2 8 590

Közép-Dunántúl – Central Transdanubia 1 654 63 2 10 19 1 748 Győr-Moson-Sopron 723 23 1 6 8 761 Vas 487 16 0 2 8 513 Zala 440 18 0 1 9 468

Nyugat-Dunántúl – Western Transdanubia 1 650 57 1 9 25 1 742 Baranya 489 27 0 7 8 531 Somogy 470 12 0 2 10 494 Tolna 284 8 0 3 7 302

Dél-Dunántúl – Southern Transdanubia 1 243 47 0 12 25 1 327 Borsod-Abaúj-Zemplén 617 49 3 3 8 680 Heves 428 22 0 3 5 458 Nógrád 209 16 0 1 4 230

Észak-Magyarország – Northern Hungary 1 254 87 3 7 17 1 368 Hajdú-Bihar 782 32 0 3 10 827 Jász-Nagykun-Szolnok 623 40 2 2 4 671 Szabolcs-Szatmár-Bereg 887 41 1 6 12 947

Észak-Alföld – Northern Great Plain 2 292 113 3 11 26 2 445 Bács-Kiskun 866 48 2 4 13 933 Békés 531 20 1 5 18 575 Csongrád 637 29 4 3 10 683

Dél-Alföld – Southern Great Plain 2 034 97 7 12 41 2 191 Mindösszesen – Total 14 616 941 44 77 169 15 847

Ebből: halálos balesetek Of which number of fatal accidents

Budapest 34 16 0 0 0 50 Pest 75 11 0 0 0 86

Közép-Dunántúl – Central Transdanubia 109 27 0 0 0 136 Fejér 26 4 0 0 0 30 Komárom-Esztergom 14 0 0 0 0 14 Veszprém 22 1 0 0 0 23

Közép-Dunántúl – Central Transdanubia 62 5 0 0 0 67 Győr-Moson-Sopron 31 3 0 0 0 34 Vas 12 1 0 0 0 13 Zala 17 3 0 0 0 20

Nyugat-Dunántúl – Western Transdanubia 60 7 0 0 0 67 Baranya 13 1 0 0 0 14 Somogy 17 2 0 0 0 19 Tolna 18 1 0 0 0 19

Dél-Dunántúl – Southern Transdanubia 48 4 0 0 0 52 Borsod-Abaúj-Zemplén 26 4 0 0 0 30 Heves 24 3 0 0 0 27 Nógrád 5 0 0 0 0 5

Észak-Magyarország – Northern Hungary 55 7 0 0 0 62 Hajdú-Bihar 21 2 0 0 1 24 Jász-Nagykun-Szolnok 22 4 0 0 0 26 Szabolcs-Szatmár-Bereg 33 3 0 0 0 36

Észak-Alföld – Northern Great Plain 76 9 0 0 1 86 Bács-Kiskun 35 6 0 0 0 41 Békés 12 3 0 0 0 15 Csongrád 39 7 0 0 1 47

Dél-Alföld – Southern Great Plain 86 16 0 0 1 103 Mindösszesen – Total 496 75 0 0 2 573

Page 73: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

SZEMÉLYSÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK – ROAD TRAFFIC ACCIDENTS INVOLVING PERSONAL INJURY | 63

2.5.7. A Budapesten történt balesetek száma a nap órái, a hét napjai és a balesetek okozói szerint, 2014 Accidents by hour of day, day of week and causer in Budapest, 2014

Óra, nap Hours, days

Járműve-zetők

összesen Drivers

total

Ebből – Of which

Gyalogo-sok

Pedestri-ans

Egyéb Others

Összes baleset Total

motor-kerékpár-vezetők motor riders

személy-gépkocsi-vezetők

car drivers

teher-gépkocsi-vezetőka)

lorry driversa)

kerék-párosok cyclists

segéd-motoros- kerékpár-vezetők moped drivers

Órák szerint – By hour 0 01 – 1 00 31 0 25 1 1 4 8 0 39 1 01 – 2 00 24 2 19 0 1 2 8 1 33 2 01 – 3 00 18 0 13 1 2 2 6 0 24 3 01 – 4 00 15 1 12 0 1 1 2 0 17 4 01 – 5 00 24 0 18 2 1 1 2 0 26 5 01 – 6 00 48 3 31 6 3 4 4 1 53 6 01 – 7 00 84 3 62 10 3 5 12 0 96 7 01 – 8 00 188 9 136 18 16 4 29 3 220 8 01 – 9 00 164 9 116 16 17 2 16 1 181 9 01 –10 00 175 8 127 16 15 5 18 1 194 10 01 –11 00 191 5 136 21 14 8 13 1 205 11 01 –12 00 156 5 96 20 14 9 14 0 170 12 01 –13 00 174 10 129 9 13 8 17 2 193 13 01 –14 00 161 10 117 18 7 5 20 0 181 14 01 –15 00 210 8 156 13 15 9 23 5 238 15 01 –16 00 192 11 133 16 18 5 24 3 219 16 01 –17 00 228 16 165 16 16 9 45 3 276 17 01 –18 00 250 14 190 14 19 7 45 3 298 18 01 –19 00 193 6 135 13 22 13 31 1 225 19 01 –20 00 114 5 91 4 11 3 20 1 135 20 01 –21 00 81 3 66 2 5 4 12 1 94 21 01 –22 00 72 1 59 3 6 1 20 1 93 22 01 –23 00 67 3 51 2 5 5 15 1 83 23 01 –24 00 63 4 47 3 5 2 10 0 73 Összesen – Total 2 923 136 2 130 224 230 118 414 29 3 366

Napok szerint – By day Hétfő – Monday 459 17 348 40 31 13 71 2 532 Kedd – Tuesday 451 18 318 39 41 22 54 4 509 Szerda – Wednesday 452 24 320 39 40 12 71 9 532 Csütörtök – Thursday 422 17 290 35 45 18 54 7 483 Péntek – Friday 535 30 402 49 23 18 88 4 627 Szombat – Saturday 346 17 258 12 34 17 45 2 393 Vasárnap – Sunday 258 13 194 10 16 18 31 1 290 Összesen – Total 2 923 136 2 130 224 230 118 414 29 3 366

a) Nyergesvontatóval, vontatóval, dömperrel és különleges gépjárművel együtt. – Drive trucks, road tractors, dumpers and vehicles for specific purpose included.

2.5.8. A Budapesten történt balesetek száma okozók és kimenetel szerint, 2014 Accidents by causer and result in Budapest, 2014

A baleset okozója Causers

Halálos Fatal

Ebből: a helyszínen

Of which: on the spot

Súlyos With serious

Könnyű With slight Összes

Total

Az előző év = 100,0

Previous year = 100,0 sérüléses – injury

Motorkerékpár – Motorcycles 6 5 51 79 136 102,3 Személygépkocsi – Passenger cars 14 10 388 1 728 2 130 106,1 Tehergépkocsia) – Lorriesa) 7 3 38 179 224 97,4 Autóbusz – Buses 2 2 13 56 71 86,6 Villamos – Trams 0 0 3 3 6 100,0 Trolibusz – Trolleybuses 0 0 2 3 5 62,5 Kerékpár – Bicycles 3 2 71 156 230 86,5 Segédmotoros kerékpár – Mopeds 2 2 30 86 118 102,6 Egyéb jármű – Other vehicles 0 0 1 2 3 50,0 Járművek összesen – Vehicles total 34 24 597 2 292 2 923 102,5 Gyalogosok – Pedestrians 16 6 126 272 414 97,4 Utasok – Passengers 0 0 8 19 27 90,0 Állatok – Animals 0 0 0 2 2 100,0 Mindösszesen – Total 50 30 731 2 585 3 366 101,7

a) Nyergesvontatóval, vontatóval, dömperrel és különleges gépjárművel együtt. – Drive trucks, road tractors, dumpers and vehicles for specific purpose included.

Page 74: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses
Page 75: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

KÖZÚTI BALESETEK KÖVETKEZTÉBEN MEGHALT, MEGSÉRÜLT SZEMÉLYEK – PERSONS KILLED OR INJURED IN ROAD ACCIDENTS | 65

3. KÖZÚTI BALESETEK KÖVETKEZTÉBEN MEGHALT, MEGSÉRÜLT SZEMÉLYEK

PERSONS KILLED OR INJURED IN ROAD ACCIDENTS

3.1 A személysérüléses közúti közlekedési balesetben meghalt, megsérült személyek ...... 67 Persons killed or injured in accidents involving personal injury

3.1.1. A személysérüléses közúti közlekedési balesetek és a meghalt, megsérült személyek száma ..................................................................................................................................... 67 Accidents involving personal injury and the number of persons killed or injured

3.1.2. A balesetek következtében meghalt, megsérült személyek száma a balesetek természete szerint ...................................................................................................................................... 68 Persons killed or injured in accidents by type

3.1.3. A balesetek következtében meghalt, megsérült személyek száma a balesetek természete, kimenetele és a balesetek helyének beépítettsége szerint, 2014 .......................................... 69 Persons killed or injured in accidents by type, result and location 2014

3.1.4. A balesetek következtében meghalt, megsérült személyek száma járművek és a személyeknek a forgalomban betöltött szerepe szerint ......................................................... 70 Persons killed or injured in accidents by vehicle category and road user

3.1.5. A balesetek következtében meghalt, megsérült személyek száma járművek, a sérülés kimenetele és a személyeknek a forgalomban betöltött szerepe szerint, 2014 ..................... 73 Persons killed or injured in accidents by vehicle category, result and road user 2014

3.1.6. A balesetek következtében meghalt, megsérült személyek száma életkor és a forgalomban betöltött szerepük szerint ........................................................................................................ 74 Persons killed or injured in accidents by age group and road user

3.1.7. A balesetben meghalt, megsérült személyek száma életkor, a sérülés kimenetele és a személyeknek a forgalomban betöltött szerepe szerint, 2014 ............................................... 77 Persons killed or injured in accidents by age groups, result and road user, 2014

3.1.8. A balesetek következtében meghalt, megsérült személyek száma életkor és járművek szerint, 2014 ........................................................................................................................... 78 Persons killed or injured in accidents by age group and vehicle category, 2014

3.1.9. A balesetek következtében meghalt, megsérült személyek száma a balesetet előidéző okok szerint, 2014 .................................................................................................................. 79 Persons killed or injured in accidents by cause, 2014

3.1.10. A gyermekbalesetek kimenetelének alakulása hónapok szerint ................................................ 81 Outcome of accidents involving children by month

3.1.11. A meghalt és megsérült járművezetők és utasok száma a biztonsági öv használata szerint .... 81 Number of drivers and passengers killed or injured by use of safety belt

3.1.12. A járművekben meghalt, megsérült belföldi és külföldi személyek okozók és résztvevők szerint, 2014 ............................................................................................................................ 82 Number of killed or injured domestic and foreign persons in vehicles by causers and participants, 2014

3.1.13. A kerékpáros balesetek az útvonal típusa szerint, 2014 ............................................................ 82 Bicycle accidents by type of carriaggeway, 2014

3.1.14. Ezer balesetre jutó meghalt, megsérült személyek száma a főbb okok szerint, 2014 .............. 83 Persons died or injured per thousand accidents by main causes, 2014

3.1.15. Tízezer lakosra jutó meghalt, megsérült személyek száma nemenként, 2014 .......................... 83 Persons killed or injured per thousand inhabitants by gender, 2014

3.2. A személysérüléses közúti közlekedési balesetben meghalt, megsérült személyek területi bontásban ............................................................................................. 83 Persons killed or injured in accidents by region

3.2.1. A balesetek következtében meghalt, megsérült személyek száma területi bontásban ............. 84 Persons killed or injured in accidents by region

3.2.2. A balesetek következtében meghalt, megsérült személyek száma területi bontásban, kimenetel szerint, 2014 Persons killed or injured in accidents by region and result, 2014 .............................................. 86

3.2.3. A balesetek következtében meghalt, megsérült személyek száma területi bontásban, életkor szerint, 2014 ................................................................................................................ 87 Persons killed or injured in accidents by region and age group, 2014

3.2.4. A balesetek következtében meghalt, megsérült személyek száma városonként, 2014 ........... 88 Persons killed or injured in accidents by region and town, 2014

Page 76: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

66 | KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014

3.2.5. Tízezer lakosra jutó meghalt, megsérült személyek és a gépjárművek száma megyénként, 2014 ................................................................................................................... 91 Persons killed or injured per thousand inhabitants and the number of vehicles by counties, 2014

3.2.6. A járművezetők és az első ülésen utazó utasok száma területi bontásban kimenetel és a biztonsági öv használata szerint, 2014 .................................................................................. 91 Number of car drivers and passengers beside by region, result and use of safety belt, 2014

Page 77: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

KÖZÚTI BALESETEK KÖVETKEZTÉBEN MEGHALT, MEGSÉRÜLT SZEMÉLYEK – PERSONS KILLED OR INJURED IN ROAD ACCIDENTS | 67

3.1. A személysérüléses közúti közlekedési balesetben meghalt, megsérült személyek

Persons killed or injured in accidents involving personal injury

3.1.1. A személysérüléses közúti közlekedési balesetek és a meghalt, megsérült személyek száma Accidents involving personal injury and the number of persons killed or injured

Év Year

Halálos Fatal

Súlyos With serious

Könnyű With slight Összes

Total Meghalt Killed

Súlyosan Seriously

Könnyen Slightly Összes

Total sérüléses – injury megsérült – injured

balesetek száma – number of accidents személyek száma – number of persons

1990 2 185 11 738 13 878 27 801 2 432 14 316 22 680 39 428

1991 1 875 10 081 12 633 24 589 2 120 12 210 20 466 34 796

1992 1 849 9 886 12 888 24 623 2 101 11 994 20 583 34 678

1993 1 462 7 768 10 297 19 527 1 678 9 328 16 102 27 108

1994 1 390 8 054 11 278 20 722 1 562 9 633 17 328 28 523

1995 1 414 7 738 10 665 19 817 1 589 9 349 16 537 27 475

1996 1 251 7 045 10 097 18 393 1 370 8 366 15 573 25 309

1997 1 249 7 091 10 757 19 097 1 391 8 397 16 360 26 148

1998 1 239 7 504 11 404 20 147 1 371 8 930 17 462 27 763

1999 1 180 6 735 11 008 18 923 1 306 7 966 16 704 25 976

2000 1 064 6 388 10 041 17 493 1 200 7 653 15 045 23 898

2001 1 132 6 673 10 700 18 505 1 239 7 920 16 229 25 388

2002 1 264 6 982 11 440 19 686 1 429 8 360 17 618 27 407

2003 1 135 6 904 11 937 19 976 1 326 8 299 18 328 27 953

2004 1 168 7 111 12 678 20 957 1 296 8 523 19 531 29 350

2005 1 139 7 010 12 628 20 777 1 278 8 320 19 185 28 783

2006 1 173 7 075 12 729 20 977 1 303 8 431 19 546 29 280

2007 1 106 6 876 12 653 20 635 1 232 8 155 19 297 28 684

2008 890 6 170 12 114 19 174 996 7 227 18 142 26 365

2009 752 5 583 11 529 17 864 822 6 444 16 830 24 096

2010 649 4 941 10 718 16 308 740 5 671 15 246 21 657

2011 563 4 527 10 737 15 827 638 5 152 15 020 20 810

2012 541 4 355 10 278 15 174 605 4 921 14 058 19 584

2013 540 4 687 10 464 15 691 591 5 369 14 721 20 681

2014 573 4 713 10 561 15 847 626 5 331 14 793 20 750

Page 78: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

68 | KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014

3.1.2. A balesetek következtében meghalt, megsérült személyek száma a balesetek természete szerint Persons killed or injured in accidents by type

A baleset természete Types

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Meghalt személyek száma – Number of persons killed Járművek ütközése – Collisions

azonos irányba haladó – rear-end 67 69 50 60 55 53 szembehaladó – head on 207 215 174 133 132 157 keresztező irányba haladó vagy kanyarodó due to crossing or turning

106 92 111 96 104 115

körforgalomban – in roundabout – – 0 0 0 0 Haladó járművek ütközése összesen Accidents between moving vehicles total

380 395 335 289 291 325

Álló, parkoló járműnek ütközés Collisions with parked vehicles

6 10 9 15 10 11

Ütközés vasúti járművel, HÉV-vel, villamossal Collision with rail suburban rail and tram

10 19 10 12 7 8

Szilárd tárgynak ütközés – Collision with obstructions

161 94 37 28 29 25

Megcsúszás, farolás, felborulás, pályaelhagyás Skidding, capsizing, veering off the road

66 42 97 93 100 90

Gyalogosok elütése Accidents between vehicles and pedestrians

180 187 123 152 141 152

Egyéb baleset – Others 19 12 27 16 13 15 Összesen – Total 822 740 638 605 591 626

Megsérült személyek száma – Number of persons injured Járművek ütközése – Collisions

azonos irányba haladó – rear-end 3 621 3 494 2 468 2 455 2 483 2 520 szembehaladó – head on 3 006 2 769 1 972 1 546 1 762 1 783 keresztező irányba haladó vagy kanyarodó – due

to crossing or turning 6 447 5 696 6 883 6 527 6 958 7 315

Körforgalomban – in roundabout – – 127 123 88 105 Haladó járművek ütközése összesen Accidents between moving vehicles total

13 111 11 995 11 450 10 651 11 291 11 723

Álló, parkoló járműnek ütközés Collisions with parked vehicles

357 401 445 425 434 516

Ütközés vasúti járművel, HÉV-vel, villamossal Collision with rail suburban rail and tram

37 36 32 22 24 18

Szilárd tárgynak ütközés – Collision with obstructions

3 170 2 632 954 898 812 863

Megcsúszás, farolás, felborulás, pályaelhagyás Skidding, capsizing, veering off the road

3 008 2 495 3 449 3 306 3 622 3 237

Gyalogosok elütése Accidents between vehicles and pedestrians

2 838 2 704 2 573 2 384 2 542 2 542

Egyéb baleset – Others 790 690 1 269 1 293 1 365 1 225 Összesen – Total 23 274 20 917 20 172 18 979 20 090 20 124

Összesen – Total Járművek ütközése – Collisions

azonos irányba haladó – rear-end 3 688 3 563 2 518 2 515 2 538 2 573 szembehaladó – head on 3 213 2 984 2 146 1 679 1 894 1 940 keresztező irányba haladó vagy kanyarodó – due

to crossing or turning 6 553 5 788 6 883 6 623 7 062 7 430

Körforgalomban – in roundabout – – 127 123 88 105 Haladó járművek ütközése összesen Accidents between moving vehicles total

13 501 12 390 11 785 10 940 11 582 12 048

Álló, parkoló járműnek ütközés Collisions with parked vehicles

363 411 454 440 444 527

Ütközés vasúti járművel, HÉV-vel, villamossal Collision with rail suburban rail and tram

47 55 42 34 31 26

Szilárd tárgynak ütközés – Collision with obstructionsa

3 331 2 726 991 926 841 888

Megcsúszás, farolás, felborulás, pályaelhagyás Skidding, capsizing, veering off the road

3 074 2 537 3 546 3 399 3 722 3 327

Gyalogosok elütése Accidents between vehicles and pedestrians

3 018 2 891 2 696 2 536 2 683 2 694

Egyéb baleset – Others 809 702 1 296 1 309 1 378 1 240 Összesen – Total 24 096 21 657 20 810 19 584 20 681 20 750

Page 79: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

KÖZÚTI BALESETEK KÖVETKEZTÉBEN MEGHALT, MEGSÉRÜLT SZEMÉLYEK – PERSONS KILLED OR INJURED IN ROAD ACCIDENTS | 69

3.1.3. A balesetek következtében meghalt, megsérült személyek száma a balesetek természete, kimenetele és a balesetek helyének beépítettsége szerint, 2014 Persons killed or injured in accidents by type, result and location 2014

A baleset természete Types

Meghalt Killed

Ebből: a helyszínen

Of which: on the spot

Súlyosan Seriously

Könnyen Slightly Összes

Total

Az előző év= 100,0 Previous

year = 100.0megsérült – injured

Lakott területen – Inside built up areas Járművek ütközése – Collisions

azonos irányba haladó – rear-end 13 5 236 1 205 1454 108,2

szembehaladó – head on 26 18 179 469 674 113,1

keresztező irányba haladó vagy kanyarodó due to crossing or turning

50 38 1 308 4 629 5 987 105,9

Körforgalomban – in roundabout 0 0 19 50 69 89,6

Haladó járművek ütközése összesen Accidents between moving vehicles total

89 61 1 742 6 353 8 184 106,7

Álló, parkoló járműnek ütközés Collisions with parked vehicles

6 4 84 308 398 109,3

Ütközés vasúti járművel, HÉV-vel, villamossal

Collision with rail suburban rail and tram 4 4 3 7 14 82,4

Szilárd tárgynak ütközés – Collision with obstructions

12 10 123 308 443 104,5

Megcsúszás, farolás, felborulás, pályaelhagyás

Skidding, capsizing, veering off the road 35 30 306 870 1 211 91,0

Gyalogosok elütése Accidents between vehicles and pedestrians

79 51 771 1 604 2 454 99,6

Egyéb baleset – Others 12 6 352 570 934 94,3

Összesen – Total 237 166 3 381 10 020 13 638 102,9 Lakott területen kívül – Outside built up areas

Járművek ütközése – Collisions

azonos irányba haladó – rear-end 40 35 245 834 1 119 93,7

szembehaladó – head on 131 115 415 720 1 266 97,5

keresztező irányba haladó vagy kanyarodó due to crossing or turning

65 52 373 1005 1 443 102,4

Körforgalomban – in roundabout 0 0 11 25 36 327,3

Haladó járművek ütközése összesen Accidents between moving vehicles total

236 202 1 044 2584 3 864 98,8

Álló, parkoló járműnek ütközés Collisions with parked vehicles

5 5 31 93 129 161,3

Ütközés vasúti járművel, HÉV-vel, villamossal

Collision with rail suburban rail and tram 4 4 4 4 12 85,7

Szilárd tárgynak ütközés – Collision with obstructions

13 12 124 308 445 106,7

Megcsúszás, farolás, felborulás, pályaelhagyás

Skidding, capsizing, veering off the road 55 45 559 1502 2 116 88,5

Gyalogosok elütése Accidents between vehicles and pedestrians

73 66 79 88 240 109,1

Egyéb baleset – Others 3 3 109 194 306 78,9

Összesen – Total 389 337 1 950 4773 7 112 95,8

Page 80: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

70 | KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014

3.1.4. A balesetek következtében meghalt, megsérült személyek száma járművek és a személyeknek a forgalomban betöltött szerepe szerint Persons killed or injured in accidents by vehicle category and road user

Jármű Vehicles

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Meghalt személyek száma – Number of persons killed Járművezetők – Drivers

Motorkerékpár – Motorcycles 69 45 45 33 54 51

Személygépkocsi – Passenger cars 258 194 170 153 158 162

Autóbusz – Buses 1 3 2 1 0 1

Villamos, trolibusz – Trams, trolleybuses 0 0 0 0 0 0

Tehergépkocsia) – Lorriesa) 29 26 30 26 20 28

Kerékpár – Bicycles 103 92 85 84 67 98

Segédmotoros kerékpár – Mopeds 23 18 30 25 22 17

Állati erővel vont jármű – Animal driven vehicle

7 1 4 4 0 1

Egyéb jármű – Other vehicles 0 8 2 2 4 3

Összesen – Total 490 387 368 328 325 361 Utasok – Passengers

Motorkerékpár – Motorcycles 4 4 7 6 4 7

Személygépkocsi – Passenger cars 128 136 98 100 96 94

Autóbusz – Buses 2 9 28 2 6 0

Villamos, trolibusz – Trams, trolleybuses 0 0 0 0 0 0

Tehergépkocsia) – Lorriesa) 11 9 10 9 10 11

Kerékpár – Bicycles 0 0 0 0 1 0

Segédmotoros kerékpár – Mopeds 0 1 1 0 2 0

Állati erővel vont jármű – Animal driven vehicle

1 2 2 1 0 1

Egyéb jármű – Other vehicles 0 0 0 3 0 0

Összesen – Total 146 161 146 121 119 113 Gyalogosok – Pedestrians

Összesen – Total 186 192 124 156 147 152 Összesen – Total

Motorkerékpár – Motorcycles 73 49 52 39 58 58

Személygépkocsi – Passenger cars 386 330 268 253 254 256

Autóbusz – Buses 3 12 30 3 6 1

Villamos, trolibusz – Trams, trolleybuses 0 0 0 0 0 0

Tehergépkocsia) – Lorriesa) 40 35 40 35 30 39

Kerékpár – Bicycles 103 92 85 84 68 98

Segédmotoros kerékpár – Mopeds 23 19 31 25 24 17

Állati erővel vont jármű – Animal driven vehicle

8 3 6 5 0 2

Egyéb jármű – Other vehicles 0 8 2 5 4 3

Gyalogosok – Pedestrians 186 192 124 156 147 152

Összesen – Total 822 740 638 605 591 626

a) Nyergesvontatóval, vontatóval, dömperrel és különleges gépjárművel együtt. – Road trucks, road tractors, dumpers and vehicles for specific purpose included.

Page 81: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

KÖZÚTI BALESETEK KÖVETKEZTÉBEN MEGHALT, MEGSÉRÜLT SZEMÉLYEK – PERSONS KILLED OR INJURED IN ROAD ACCIDENTS | 71

3.1.4. A balesetek következtében meghalt, megsérült személyek száma járművek és a személyeknek a forgalomban betöltött szerepe szerint (folytatás) Persons killed or injured in accidents by vehicle category and road user (continued)

Jármű Vehicles

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Megsérült személyek száma – Number of persons injured Járművezetők – Drivers

Motorkerékpár – Motorcycles 1 231 1 057 1 150 1 190 1 153 1 097

Személygépkocsi – Passenger cars 6 693 5 791 5 549 4 847 5 145 5 494

Autóbusz – Buses 16 27 27 24 28 25

Villamos, trolibusz – Trams, trolleybuses 1 3 0 1 1 1

Tehergépkocsia) – Lorriesa) 672 666 662 624 673 642

Kerékpár – Bicycles 3 036 3 098 3 061 3 278 3 381 3 367

Segédmotoros kerékpár – Mopeds 1 478 1 285 1 385 1 385 1 335 1 274

Állati erővel vont jármű – Animal driven vehicle

46 37 32 41 51 24

Egyéb jármű – Other vehicles 53 41 59 61 69 61

Összesen – Total 13 226 12 005 11 925 11 451 11 836 11 985 Utasok – Passengers

Motorkerékpár – Motorcycles 185 145 168 182 182 156

Személygépkocsi – Passenger cars 5 852 4 949 4 430 4 023 4 440 4 405

Autóbusz – Buses 406 439 564 480 566 555

Villamos, trolibusz – Trams, trolleybuses 37 52 41 41 41 58

Tehergépkocsia) – Lorriesa) 469 445 376 324 383 306

Kerékpár – Bicycles 46 49 50 53 52 39

Segédmotoros kerékpár – Mopeds 65 36 31 31 19 26

Állati erővel vont jármű – Animal driven vehicle

74 50 23 51 38 23

Egyéb jármű – Other vehicles 31 17 62 36 57 67

Összesen – Total 7 165 6 184 5 745 5 221 5 778 5 635 Gyalogosok – Pedestrians

Összesen – Total 2 883 2 728 2 502 2 307 2 476 2 504 Összesen – Total

Motorkerékpár – Motorcycles 1 416 1 202 1 318 1 372 1 335 1 253

Személygépkocsi – Passenger cars 12 541 10 740 9 979 8 870 9 585 9 899

Autóbusz – Buses 422 466 591 504 594 580

Villamos, trolibusz – Trams, trolleybuses 38 55 41 42 42 59

Tehergépkocsia) – Lorriesa) 1 141 1 111 1 038 948 1 056 948

Kerékpár – Bicycles 3 082 3 147 3 111 3 331 3 433 3 406

Segédmotoros kerékpár – Mopeds 1 542 1 321 1 416 1 416 1 354 1 300

Állati erővel vont jármű – Animal driven vehicle

120 87 55 92 89 47

Egyéb jármű – Other vehicles 85 60 121 97 126 128

Gyalogosok – Pedestrians 2 887 2 728 2 502 2 307 2 476 2 504

Összesen – Total 23 274 20 917 20 172 18 979 20 090 20 124

a) Nyergesvontatóval, vontatóval, dömperrel és különleges gépjárművel együtt. – Road trucks, road tractors, dumpers and vehicles for specific purpose included.

Page 82: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

72 | KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014

3.1.4. A balesetek következtében meghalt, megsérült személyek száma járművek és a személyeknek a forgalomban betöltött szerepe szerint (folytatás) Persons killed or injured in accidents by vehicle category and road user (continued)

Jármű Vehicles

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Meghalt, megsérült személyek száma összesen – Number of persons killed or injured total Járművezetők – Drivers

Motorkerékpár – Motorcycles 1 300 1 102 1 195 1 223 1 207 1 148

Személygépkocsi – Passenger cars 6 951 5 985 5 719 5 000 5 303 5 656

Autóbusz – Buses 17 30 29 25 28 26

Villamos, trolibusz – Trams, trolleybuses 1 3 0 1 1 1

Tehergépkocsia) – Lorriesa) 701 692 692 650 693 670

Kerékpár – Bicycles 3 139 3 190 3 146 3 362 3 448 3 465

Segédmotoros kerékpár – Mopeds 1 501 1 303 1 415 1 410 1 357 1 291

Állati erővel vont jármű – Animal driven vehicle

53 38 36 45 51 25

Egyéb jármű – Other vehicles 53 49 61 63 73 64

Összesen – Total 13 716 12 392 12 293 11 779 12 161 12 346 Utasok – Passengers

Motorkerékpár – Motorcycles 189 149 175 188 186 163

Személygépkocsi – Passenger cars 5 980 5 085 4 528 4 123 4 536 4 499

Autóbusz – Buses 408 448 592 482 572 555

Villamos, trolibusz – Trams, trolleybuses 37 52 41 41 41 58

Tehergépkocsia) – Lorriesa) 480 454 386 333 393 317

Kerékpár – Bicycles 46 49 50 53 53 39

Segédmotoros kerékpár – Mopeds 65 37 32 31 21 26

Állati erővel vont jármű – Animal driven vehicle

75 52 25 52 38 24

Egyéb jármű – Other vehicles 31 17 62 39 57 67

Összesen – Total 7 311 6 345 5 891 5 342 5 897 5 748 Gyalogosok – Pedestrians

Összesen – Total 3 069 2 920 2 626 2 463 2 623 2 656 Összesen – Total

Motorkerékpár – Motorcycles 1 489 1 251 1 370 1 411 1 393 1 311

Személygépkocsi – Passenger cars 12 927 11 070 10 247 9 123 9 839 10 155

Autóbusz – Buses 425 478 621 507 600 581

Villamos, trolibusz – Trams, trolleybuses 38 55 41 42 42 59

Tehergépkocsia) – Lorriesa) 1 181 1 146 1 078 983 1 086 987

Kerékpár – Bicycles 3 185 3 239 3 196 3 415 3 501 3 504

Segédmotoros kerékpár – Mopeds 1 565 1 340 1 447 1 441 1 378 1 317

Állati erővel vont jármű – Animal driven vehicle

128 90 61 97 89 49

Egyéb jármű – Other vehicles 85 68 123 102 130 131

Gyalogosok – Pedestrians 3 073 2 920 2 626 2 463 2 623 2 656

Összesen – Total 24 096 21 657 20 810 19 584 20 681 20 750

a) Nyergesvontatóval, vontatóval, dömperrel és különleges gépjárművel együtt. – Road trucks, road tractors, dumpers and vehicles for specific purpose included.

Page 83: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

KÖZÚTI BALESETEK KÖVETKEZTÉBEN MEGHALT, MEGSÉRÜLT SZEMÉLYEK – PERSONS KILLED OR INJURED IN ROAD ACCIDENTS | 73

3.1.5. A balesetek következtében meghalt, megsérült személyek száma járművek, a sérülés kimenetele és a személyeknek a forgalomban betöltött szerepe szerint, 2014 Persons killed or injured in accidents by vehicle category, result and road user 2014

Járművek szerint by vehicle category

Meghalt Killed

Ebből: a helyszínen

Of which: on the spot

Súlyosan Seriously

Könnyen Slightly Összes

Total

Az előző év = 100,0

Previous year= 100.0 megsérült – injured

Járművezetők – Drivers Motorkerékpár – Motorcycles 51 45 538 559 1 148 95,1

Személygépkocsi – Passenger cars 162 137 1 069 4 425 5 656 106,7

Autóbusz – Buses 1 1 7 18 26 92,9

Villamos, trolibusz – Trams, trolleybuses 0 0 0 1 1 100,0

Tehergépkocsia) – Lorriesa) 28 26 134 508 670 96,7

Kerékpár – Bicycles 98 69 1 144 2 223 3 465 100,5

Segédmotoros kerékpár – Mopeds 17 11 520 754 1291 95,1

Állati erővel vont jármű – Animal driven vehicle

1 1 10 14 25 49,0

Egyéb jármű – Other vehicles 3 2 22 39 64 87,7

Összesen – Total 361 292 3 444 8 541 12 346 101,5 Utasok – Passengers

Motorkerékpár – Motorcycles 7 6 46 110 163 87,6

Személygépkocsi – Passenger cars 94 77 808 3 597 4 499 99,2

Autóbusz – Buses 0 0 67 488 555 97,0

Villamos, trolibusz – Trams, trolleybuses 0 0 13 45 58 141,5

Tehergépkocsia) – Lorriesa) 11 9 71 235 317 80,7

Kerékpár – Bicycles 0 0 10 29 39 73,6

Segédmotoros kerékpár – Mopeds 0 0 8 18 26 123,8

Állati erővel vont jármű – Animal driven vehicle

1 1 1 22 24 63,2

Egyéb jármű – Other vehicles 0 0 15 52 67 117,5

Összesen – Total 113 93 1 039 4 596 5 748 97,5 Gyalogosok – Pedestrians

Összesen – Total 152 118 848 1 656 2 656 101,3 Összesen – Total

Motorkerékpár – Motorcycles 58 51 584 669 1 311 94,1

Személygépkocsi – Passenger cars 256 214 1 877 8 022 10 155 103,2

Autóbusz – Buses 1 1 74 506 581 96,8

Villamos, trolibusz – Trams, trolleybuses 0 0 13 46 59 140,5

Tehergépkocsia) – Lorriesa) 39 35 205 743 987 90,9

Kerékpár – Bicycles 98 69 1 154 2 252 3 504 100,1

Segédmotoros kerékpár – Mopeds 17 11 528 772 1 317 95,6

Állati erővel vont jármű – Animal driven vehicle

2 2 11 36 49 55,1

Egyéb jármű – Other vehicles 3 2 37 91 131 100,8

Gyalogosok – Pedestrians 152 118 848 1 656 2 656 101,3

Összesen – Total 626 503 5 331 14 793 20 750 100,3

a) Nyergesvontatóval, vontatóval, dömperrel és különleges gépjárművel együtt. – Road trucks, road tractors, dumpers and vehicles for specific purpose included.

Page 84: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

74 | KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014

3.1.6. A balesetek következtében meghalt, megsérült személyek száma életkor és a forgalomban betöltött szerepük szerint Persons killed or injured in accidents by age group and road user

Életkor Age groups

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Meghalt személyek száma – Number of persons killed Járművezetők – Drivers

5 éves és fiatalabb – 5 years and under 0 0 0 0 0 0

6–14 éves – 6 to 14 years 4 3 0 2 1 2

15–17 éves – 15 to 17 years 4 2 2 5 1 2

18–20 éves – 18 to 20 years 15 15 16 5 4 12

21–24 éves – 21 to 24 years 39 24 30 16 29 23

25–64 éves – 25 to 64 years 348 283 245 247 232 249

65 éves és idősebb – 65 years and over 77 55 75 53 56 73

Ismeretlen – Unknown 3 5 0 0 2 0

Összesen – Total 490 387 368 328 325 361 Utasok – Passengers

5 éves és fiatalabb – 5 years and under 5 4 0 3 1 3

6–14 éves – 6 to 14 years 9 5 8 9 4 5

15–17 éves – 15 to 17 years 7 8 2 3 13 5

18–20 éves – 18 to 20 years 9 14 11 9 5 10

21–24 éves – 21 to 24 years 12 6 10 5 5 8

25–64 éves – 25 to 64 years 86 103 92 74 70 57

65 éves és idősebb – 65 years and over 18 21 23 18 21 25

Ismeretlen – Unknown 0 0 0 0 0 0

Összesen – Total 146 161 146 121 119 113 Gyalogosok – Pedestrians

5 éves és fiatalabb – 5 years and under 2 2 1 2 0 0

6–14 éves – 6 to 14 years 2 6 3 4 1 1

15–17 éves – 15 to 17 years 5 0 4 3 0 0

18–20 éves – 18 to 20 years 2 4 5 4 2 2

21–24 éves – 21 to 24 years 4 10 1 3 5 4

25–64 éves – 25 to 64 years 103 102 62 86 81 86

65 éves és idősebb – 65 years and over 61 61 48 50 58 57

Ismeretlen – Unknown 7 7 0 4 0 2

Összesen – Total 186 192 124 156 147 152 Összesen – Total

5 éves és fiatalabb – 5 years and under 7 6 1 5 1 3

6–14 éves – 6 to 14 years 15 14 11 15 6 8

15–17 éves – 15 to 17 years 16 10 8 11 14 7

18–20 éves – 18 to 20 years 26 33 32 18 11 24

21–24 éves – 21 to 24 years 55 40 41 24 39 35

25–64 éves – 25 to 64 years 537 488 399 407 383 392

65 éves és idősebb – 65 years and over 156 137 146 121 135 155

Ismeretlen – Unknown 10 12 0 4 2 2

Összesen – Total 822 740 638 605 591 626

Page 85: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

KÖZÚTI BALESETEK KÖVETKEZTÉBEN MEGHALT, MEGSÉRÜLT SZEMÉLYEK – PERSONS KILLED OR INJURED IN ROAD ACCIDENTS | 75

3.1.6. A balesetek következtében meghalt, megsérült személyek száma életkor és a forgalomban betöltött szerepük szerint (folytatás) Persons killed or injured in accidents by age group and road user (continued)

Életkor Age groups

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Megsérült személyek száma – Number of persons injured Járművezetők – Drivers

5 éves és fiatalabb – 5 years and under 6 7 2 8 8 7

6–14 éves – 6 to 14 years 388 329 325 263 274 254

15–17 éves – 15 to 17 years 418 351 346 313 266 259

18–20 éves – 18 to 20 years 772 622 548 489 549 527

21–24 éves – 21 to 24 years 1 219 1 033 976 965 1 008 1 018

25–64 éves – 25 to 64 years 9 303 8 499 8 479 8 222 8 508 8 498

65 éves és idősebb – 65 years and over 1 117 1 158 1 235 1 184 1 216 1 416

Ismeretlen – Unknown 3 6 14 7 7 6

Összesen – Total 13 226 12 005 11 925 11 451 11 836 11 985 Utasok – Passengers

5 éves és fiatalabb – 5 years and under 443 387 289 252 312 320

6–14 éves – 6 to 14 years 688 614 594 488 626 533

15–17 éves – 15 to 17 years 480 339 299 281 280 260

18–20 éves – 18 to 20 years 689 515 426 463 428 406

21–24 éves – 21 to 24 years 776 573 534 526 589 564

25–64 éves – 25 to 64 years 3 553 3 234 2 985 2 648 2 979 2 878

65 éves és idősebb – 65 years and over 533 518 603 563 564 654

Ismeretlen – Unknown 3 4 15 0 0 20

Összesen – Total 7 165 6 184 5 745 5 221 5 778 5 635 Gyalogosok – Pedestrians

5 éves és fiatalabb – 5 years and under 97 93 64 56 62 64

6–14 éves – 6 to 14 years 368 358 294 259 254 238

15–17 éves – 15 to 17 years 168 162 144 149 139 157

18–20 éves – 18 to 20 years 149 141 151 131 120 162

21–24 éves – 21 to 24 years 147 144 143 121 148 136

25–64 éves – 25 to 64 years 1 351 1 285 1 164 1 073 1 205 1 200

65 éves és idősebb – 65 years and over 600 539 533 516 546 541

Ismeretlen – Unknown 3 6 9 2 2 6

Összesen – Total 2 883 2 728 2 502 2 307 2 476 2 504 Összesen – Total

5 éves és fiatalabb – 5 years and under 546 487 355 316 382 391

6–14 éves – 6 to 14 years 1 444 1 301 1 213 1 010 1 154 1 025

15–17 éves – 15 to 17 years 1 066 852 789 743 685 676

18–20 éves – 18 to 20 years 1 610 1 278 1 125 1 083 1 097 1 095

21–24 éves – 21 to 24 years 2 142 1 750 1 653 1 612 1 745 1 718

25–64 éves – 25 to 64 years 14 207 13 018 12 628 11 943 12 692 12 576

65 éves és idősebb – 65 years and over 2 250 2 215 2 371 2 263 2 326 2 611

Ismeretlen – Unknown 9 16 38 9 9 32

Összesen – Total 23 274 20 917 20 172 18 979 20 090 20 124

Page 86: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

76 | KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014

3.1.6. A balesetek következtében meghalt, megsérült személyek száma életkor és a forgalomban betöltött szerepük szerint (folytatás) Persons killed or injured in accidents by age group and road user (continued)

Életkor Age groups

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Meghalt, megsérült személyek száma összesen – Number of persons killed or injured total Járművezetők – Drivers

5 éves és fiatalabb – 5 years and under 6 7 2 8 8 7

6–14 éves – 6 to 14 years 392 332 325 265 275 256

15–17 éves – 15 to 17 years 422 353 348 318 267 261

18–20 éves – 18 to 20 years 787 637 564 494 553 539

21–24 éves – 21 to 24 years 1 258 1 057 1 006 981 1 037 1 041

25–64 éves – 25 to 64 years 9 651 8 782 8 724 8 469 8 740 8 747

65 éves és idősebb – 65 years and over 1 194 1 213 1 310 1 237 1 272 1 489

Ismeretlen – Unknown 6 11 14 7 9 6

Összesen – Total 13 716 12 392 12 293 11 779 12 161 12 346 Utasok – Passengers

5 éves és fiatalabb – 5 years and under 448 391 289 255 313 323

6–14 éves – 6 to 14 years 697 619 602 497 630 538

15–17 éves – 15 to 17 years 487 347 301 284 293 265

18–20 éves – 18 to 20 years 698 529 437 472 433 416

21–24 éves – 21 to 24 years 788 579 544 531 594 572

25–64 éves – 25 to 64 years 3 639 3 337 3 077 2 722 3 049 2 935

65 éves és idősebb – 65 years and over 551 539 626 581 585 679

Ismeretlen – Unknown 3 4 15 0 0 20

Összesen – Total 7 311 6 345 5 891 5 342 5 897 5 748 Gyalogosok – Pedestrians

5 éves és fiatalabb – 5 years and under 99 95 65 58 62 64

6–14 éves – 6 to 14 years 370 364 297 263 255 239

15–17 éves – 15 to 17 years 173 162 148 152 139 157

18–20 éves – 18 to 20 years 151 145 156 135 122 164

21–24 éves – 21 to 24 years 151 154 144 124 153 140

25–64 éves – 25 to 64 years 1 454 1 387 1 226 1 159 1 286 1 286

65 éves és idősebb – 65 years and over 661 600 581 566 604 598

Ismeretlen – Unknown 10 13 9 6 2 8

Összesen – Total 3 069 2 920 2 626 2 463 2 623 2 656 Összesen – Total

5 éves és fiatalabb – 5 years and under 553 493 356 321 383 394

6–14 éves – 6 to 14 years 1 459 1 315 1 224 1 025 1 160 1 033

15–17 éves – 15 to 17 years 1 082 862 797 754 699 683

18–20 éves – 18 to 20 years 1 636 1 311 1 157 1 101 1 108 1 119

21–24 éves – 21 to 24 years 2 197 1 790 1 694 1 636 1 784 1 753

25–64 éves – 25 to 64 years 14 744 13 506 13 027 12 350 13 075 12 968

65 éves és idősebb – 65 years and over 2 406 2 352 2 517 2 384 2 461 2 766

Ismeretlen – Unknown 19 28 38 13 11 34

Összesen – Total 24 096 21 657 20 810 19 584 20 681 20 750

Page 87: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

KÖZÚTI BALESETEK KÖVETKEZTÉBEN MEGHALT, MEGSÉRÜLT SZEMÉLYEK – PERSONS KILLED OR INJURED IN ROAD ACCIDENTS | 77

3.1.7. A balesetben meghalt, megsérült személyek száma életkor, a sérülés kimenetele és a személyeknek a forgalomban betöltött szerepe szerint, 2014 Persons killed or injured in accidents by age groups, result and road user, 2014

Életkor Age groups

Meghalt Killed

Ebből: a helyszínen

Of which: on the spot

Súlyosan Seriously

Könnyen Slightly Összes

Total

Az előző év = 100,0 Previous

year = 100.0 megsérült – injured

Járművezetők – Drivers 5 éves és fiatalabb – 5 years and under 0 0 0 7 7 87,5 6–14 éves – 6 to 14 years 2 2 43 211 256 93,1 15–17 éves – 15 to 17 years 2 2 49 210 261 97,8 18–20 éves – 18 to 20 years 12 10 109 418 539 97,5 21–24 éves – 21 to 24 years 23 22 227 791 1 041 100,4 25–27 – 25 to 27 years 12 9 181 590 783 105,7 28–30 – 28 to 30 years 17 17 166 492 675 93,5 31–35 – 31 to 35 years 42 35 330 850 1 222 92,8 36–40 – 36 to 40 years 34 30 360 1 094 1 488 102,7 41–45 – 41 to 45 years 20 18 344 804 1 168 97,8 46–50 – 46 to 50 years 31 29 297 681 1 009 107,0 51–60 – 51 to 60 years 79 60 595 1 178 1 852 98,7 61–64 – 61 to 64 years 14 13 210 326 550 110,7 65 éves és idősebb – 65 years and over 73 45 530 886 1 489 117,1 Ismeretlen – Unknown 0 0 3 3 6 66,7 Összesen – Total 361 292 3 444 8 541 12 346 101,5

Utasok – Passengers 5 éves és fiatalabb – 5 years and under 3 2 19 301 323 103,2 6–14 éves – 6 to 14 years 5 5 55 478 538 85,4 15–17 éves – 15 to 17 years 5 4 31 229 265 90,4 18–20 éves – 18 to 20 years 10 9 57 349 416 96,1 21–24 éves – 21 to 24 years 8 6 100 464 572 96,3 25–27 – 25 to 27 years 4 2 65 277 346 93,3 28–30 – 28 to 30 years 6 5 56 241 303 107,4 31–35 – 31 to 35 years 8 8 71 365 444 99,3 36–40 – 36 to 40 years 8 7 92 313 413 90,8 41–45 – 41 to 45 years 6 5 78 266 350 101,2 46–50 – 46 to 50 years 10 10 63 229 302 98,1 51–60 – 51 to 60 years 12 10 135 430 577 93,5 61–64 – 61 to 64 years 3 2 46 151 200 89,7 65 éves és idősebb – 65 years and over 25 18 169 485 679 116,1 Ismeretlen – Unknown 0 0 2 18 20 – Összesen – Total 113 93 1 039 4 596 5 748 97,5

Gyalogosok – Pedestrians 5 éves és fiatalabb – 5 years and under 0 0 7 57 64 103,2 6–14 éves – 6 to 14 years 1 1 52 186 239 93,7 15–17 éves – 15 to 17 years 0 0 36 121 157 112,9 18–20 éves – 18 to 20 years 2 1 48 114 164 134,4 21–24 éves – 21 to 24 years 4 3 27 109 140 91,5 25–27 – 25 to 27 years 2 2 23 79 104 85,2 28–30 – 28 to 30 years 3 3 19 59 81 80,2 31–35 – 31 to 35 years 7 5 38 106 151 120,8 36–40 – 36 to 40 years 9 8 46 103 158 106,8 41–45 – 41 to 45 years 10 9 52 90 152 109,4 46–50 – 46 to 50 years 10 9 45 119 174 125,2 51–60 – 51 to 60 years 31 29 123 182 336 89,1 61–64 – 61 to 64 years 14 11 50 66 130 96,3 65 éves és idősebb – 65 years and over 57 35 279 262 598 99,0 Ismeretlen – Unknown 2 2 3 3 8 400,0 Összesen – Total 152 118 848 1656 2 656 101,3

Összesen – Total 5 éves és fiatalabb – 5 years and under 3 2 26 365 394 102,9 6–14 éves – 6 to 14 years 8 8 150 875 1 033 89,1 15–17 éves – 15 to 17 years 7 6 116 560 683 97,7 18–20 éves – 18 to 20 years 24 20 214 881 1 119 101,0 21–24 éves – 21 to 24 years 35 31 354 1 364 1 753 98,3 25–27 – 25 to 27 years 18 13 269 946 1 233 99,9 28–30 – 28 to 30 years 26 25 241 792 1 059 95,8 31–35 – 31 to 35 years 57 48 439 1 321 1 817 96,2 36–40 – 36 to 40 years 51 45 498 1 510 2 059 100,3 41–45 – 41 to 45 years 36 32 474 1 160 1 670 99,5 46–50 – 46 to 50 years 51 48 405 1 029 1 485 106,8 51–60 – 51 to 60 years 122 99 853 1 790 2 765 96,3 61–64 – 61 to 64 years 31 26 306 543 880 102,9 65 éves és idősebb – 65 years and over 155 98 978 1 633 2 766 112,4 Ismeretlen – Unknown 2 2 8 24 34 309,1 Összesen – Total 626 503 5331 14 793 20 750 100,3

Page 88: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

78 | KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014

3.1.8. A balesetek következtében meghalt, megsérült személyek száma életkor és járművek szerint, 2014 Persons killed or injured in accidents by age group and vehicle category, 2014

Életkor Age groups

Motor-kerékpár Motorcyc-

les

Személy-gépkocsik

Cars

Autó-buszok Buses

Teher-gépkocsika)

Lorriesa)

Kerék-párok

Bicycles

Segéd-motoros

kerékpárok Mopeds

Egyéb Others

Összes Total

Járművezetők – Drivers –5 – 5 and under 0 1 0 0 6 0 0 7

6–14 – 6 to 14 1 3 0 0 242 9 1 256

15–17 – 15 to 17 14 23 0 1 129 93 1 261

18–20 – 18 to 20 43 261 0 10 128 95 2 539

21–24 – 21 to 24 123 556 1 52 179 128 2 1 041

25–27 – 25 to 27 99 438 1 38 127 75 5 783

28–30 – 28 to 30 90 361 0 39 127 58 0 675

31–35 – 31 to 35 163 635 1 81 228 102 12 1 222

36–40 – 36 to 40 189 766 3 105 261 160 4 1 488

41–45 – 41 to 45 154 560 7 86 248 112 1 1 168

46–50 – 46 to 50 104 450 2 87 268 86 12 1 009

51–60 – 51 to 60 121 767 9 122 637 173 23 1 852

61–64 – 61 to 64 28 235 1 26 207 50 3 550

65 és felette – 65 and over 19 599 1 23 675 148 24 1 489

Ismeretlen – Unknown 0 1 0 0 3 2 0 6

Összesen – Total 1 148 5 656 26 670 3465 1291 90 12 346 Utasok, elöl – Passengers beside the drivers

–5 – 5 and under 0 15 0 2 3 1 0 21

6–14 – 6 to 14 0 85 0 7 1 1 0 94

15–17 – 15 to 17 1 106 0 5 1 1 2 116

18–20 – 18 to 20 0 213 0 8 1 0 0 222

21–24 – 21 to 24 0 264 4 18 0 0 1 287

25–27 – 25 to 27 0 166 0 12 0 0 0 178

28–30 – 28 to 30 0 160 2 15 0 0 1 178

31–35 – 31 to 35 0 234 2 20 0 0 0 256

36–40 – 36 to 40 0 215 2 30 0 0 1 248

41–45 – 41 to 45 0 160 5 23 0 1 1 190

46–50 – 46 to 50 0 151 5 22 0 0 1 179

51–60 – 51 to 60 1 279 9 27 1 1 3 321

61–64 – 61 to 64 0 105 6 4 0 0 1 116

65 és felette – 65 and over 0 310 23 4 1 1 8 347

Ismeretlen – Unknown 0 2 0 0 0 0 0 2

Összesen – Total 2 2 465 58 197 8 6 19 2 755 Utasok, hátul – Passengers behinde

–5 – 5 and under 0 278 8 2 13 1 0 302

6–14 – 6 to 14 6 398 13 4 11 4 8 444

15–17 – 15 to 17 7 105 11 11 3 7 5 149

18–20 – 18 to 20 20 141 17 6 0 3 7 194

21–24 – 21 to 24 35 198 31 11 0 3 7 285

25–27 – 25 to 27 18 125 14 8 0 1 2 168

28–30 – 28 to 30 11 87 20 3 0 0 4 125

31–35 – 31 to 35 17 118 32 11 1 0 9 188

36–40 – 36 to 40 16 99 33 11 1 0 5 165

41–45 – 41 to 45 8 101 32 11 0 1 7 160

46–50 – 46 to 50 9 72 28 3 0 0 11 123

51–60 – 51 to 60 11 131 76 20 1 0 17 256

61–64 – 61 to 64 2 40 29 1 0 0 12 84

65 és felette – 65 and over 1 125 153 17 1 0 35 332

Ismeretlen – Unknown 0 16 0 1 0 0 1 18

Összesen – Total 161 2 034 497 120 31 20 130 2 993

a) Nyergesvontatóval, vontatóval, dömperrel és különleges gépjárművel együtt. – Road trucks, road tractors, dumpers and vehicles for specific purpose included.

Page 89: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

KÖZÚTI BALESETEK KÖVETKEZTÉBEN MEGHALT, MEGSÉRÜLT SZEMÉLYEK – PERSONS KILLED OR INJURED IN ROAD ACCIDENTS | 79

3.1.9. A balesetek következtében meghalt, megsérült személyek száma a balesetet előidéző okok szerint, 2014 Persons killed or injured in accidents by cause, 2014

A baleset természete Types

Meghalt Killed

Ebből: a helyszínen

Of which: on the spot

Súlyosan Seriously

Könnyen Slightly Összes

Total

Az előző év = 100,0 Previous

year = 100.0megsérült – injured

A járművezetők hibája – Drivers’ fault total

549 447 4 907 13 936 19 392 101,0

Ebből – Of which Sebesség nem megfelelő alkalmazása Inappropriate speed

249 210 1 802 4 339 6 390 96,1

Ezen belül – Of which 1. az útviszonyokhoz – to the road

condition 164 135 1 257 3 014 4 435 97,2

2. a forgalmi viszonyokhoz – to the traffic condition

23 21 130 413 566 111,6

3. az időjárási és látási viszonyokhoz to the weather and visibility condition

26 23 170 403 599 95,1

4. előírt sebesség meg nem tartása exceeding the speed limit

11 11 47 94 152 93,8

Előzés szabályainak megsértése Non observance of rules for overtaking

49 41 273 743 1 065 105,8

Ezen belül – Of which 5. szembejövő forgalom zavarása disturbing the opposite traffic

21 18 72 148 241 107,6

6. megfelelő oldaltávolság hiánya lack of appropriate distance between

13 11 88 195 296 110,4

7. megelőzött jármű zavarása disturbing the vehicle after overtaking

0 0 18 61 79 116,2

8. balra kanyarodó jármű balról előzése left overtaking while the other vehicle

turning left

0 0 20 86 106 74,1

Elsőbbség meg nem adása – Denied priority

66 46 1 185 3 662 4 913 110,4

Ezen belül – Of which 9. a közúti jelzőtábla utasítása ellenére despite of road sign

37 32 704 2 334 3 075 117,6

10. a jobbról érkező járműnek to the vehicle coming on the right side

0 0 49 252 301 107,5

11. a szilárd burkolatú úton haladó járműnek

to the vehicle on the paved road0 0 14 51 65 79,3

12. a forgalomba való bekapcsolódáskor joining the traffic

6 2 127 315 448 91,6

13. gyalogosnak kijelölt gyalogátkelőhelyen

to pedestrian at marked crossing

18 9 208 494 720 110,8

Irányváltoztatás, haladás és bekanyarodás szabályainak meg nem tartása

Non observance of traffic regulations

120

92

1 169

3 837

5 126

106,6

Ezen belül – Of which 14. egyenes irányban haladó jármű

forgalmának akadályozása disturbing the vehicle moving ahead

7 4 103 252 362 111,4

15. jobbra kis ívű, balra nagy ívű kanyarodási szabály megszegése

non observance of rules of turning left sweep round and right narrowly

3

2

33

104

140

95,9

16. a balra kanyarodó jármű vezetője a szemben haladó és jobbra kanyarodó járműnek nem adott elsőbbséget

left turning vehicle denied priority of vehicles going ahead or turning right

16 12 183 633 832 109,6

17. a balra kanyarodó jármű nem győződött meg a balra kanyarodás előtt, hogy az előzést más jármű megkezdte-e

left turning vehicle did not attend to the other which began to turn

9 7 89 243 341 88,6

18. az úttest bal oldalának szabálytalan igénybevétele

illegitimate using the left side on the road

60 47 215 401 676 111,6

19. követési távolság be nem tartása denied follow distance

10 7 219 1 340 1 569 103,6

Page 90: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

80 | KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014

3.1.9. A balesetek következtében meghalt, megsérült személyek száma a balesetet előidéző okok szerint, 2014 (folytatás) Persons killed or injured in accidents by cause, 2014 (continued)

A baleset természete Types

Meghalt Killed

Ebből: a helyszínen

Of which: on the spot

Súlyosan Seriously

Könnyen Slightly Összes

Total

Az előző év = 100,0 Previous

year = 100.0megsérült – injured

Megállási kötelezettség elmulasztása Denied stop-sign and obligation

15 13 91 361 467 105,4

Ezen belül – Of which

20. rendőr vagy lámpa jelzésére at signal of police or traffic lights

3 2 65 321 389 110,2

21. kijelölt gyalogátkelőhely előtt before marked pedestrian crossing

1 1 11 11 23 69,7

22. sorompó, illetve fénysorompó jelzésére at signal of level crossing with gate or light

11 10 13 19 43 104,9

Világítási szabályok megszegése Denied lighting obligations

2 2 9 14 25 119,0

A járművezető egyéb hibája Other faults of drivers

48 43 378 980 1 406 77,0

Ezen belül – Of which

23. figyelmetlen, gondatlan vezetés careless driving

21 19 169 482 672 65,4

A jármű hibája – Defects of vehicles 0 0 29 73 102 89,5 Ebből – Of which

24. fékhiba defect of brake

0 0 2 3 5 50,0

25. gumidefekt puncture

0 0 10 28 38 105,6

A pálya hibája – Defects of road 0 0 10 22 32 106,7 Gyalogosok hibája – Pedestrians’ fault 75 55 306 609 990 95,2 Ebből – Of which

26. vigyázatlan, hirtelen lelépés az úttestre careless sudden entering the road

27 22 147 294 468 97,7

27. tilos jelzésen való áthaladás crossing the road despite traffic light

7 3 37 65 109 82,0

28. tiltott helyen való áthaladás crossing the road at forbidden place

6 3 25 67 98 89,1

29. álló jármű vagy oszlop előtt való áthaladás

crossing the road before standing vehicle or column

4

1

46

91

141

86,0

30. zavaró magatartás áthaladás közben disturbing behaviour while crossing

10 9 12 27 49 116,7

Utasok hibája – Passengers’ fault 0 0 12 35 47 60,3 Egyéb okok – Other causes 2 1 67 118 187 86,6 Mindösszesen – Total 626 503 5 331 14 793 20 750 100,3

Page 91: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

KÖZÚTI BALESETEK KÖVETKEZTÉBEN MEGHALT, MEGSÉRÜLT SZEMÉLYEK – PERSONS KILLED OR INJURED IN ROAD ACCIDENTS | 81

3.1.10. A gyermekbalesetek kimenetelének alakulása hónapok szerint* Outcome of accidents involving children by month*

Hónap Month

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Meghalt, megsérült gyermekek száma összesen – Number of children killed or injured Január – January 109 98 82 71 83 64 Február – February 91 95 75 60 71 80 Március – March 113 97 110 87 83 78 Április – April 177 139 117 96 137 116 Május – May 194 168 142 152 137 113 Június – June 216 176 159 132 173 140 Július – July 204 216 167 158 168 166 Augusztus – August 232 204 192 162 180 141 Szeptember – September 208 180 163 106 125 134 Október – October 171 163 144 121 135 129 November – November 157 146 110 103 119 127 December – December 140 126 119 98 132 139 Összesen – Total 2 012 1 808 1 580 1 346 1 543 1 427

Ebből: meghalt – Of which killed Január – January 3 2 1 2 1 0 Február – February 1 0 0 2 0 0 Március – March 1 0 0 1 0 0 Április – April 2 2 2 2 0 0 Május – May 2 4 0 6 0 1 Június – June 2 1 1 2 1 2 Július – July 4 3 1 6 3 2 Augusztus – August 2 2 1 6 1 1 Szeptember – September 1 1 0 2 1 0 Október – October 4 3 3 2 0 1 November – November 0 1 2 3 0 1 December – December 0 1 1 2 0 3 Összesen – Total 22 20 12 36 7 11

* 14 éves korig – Until age 14

3.1.11. A meghalt és megsérült járművezetők és utasok száma a biztonsági öv használata szerint Number of drivers and passengers killed or injured by use of safety belt

Év Years

Meghalt Killed

Súlyosan Seriously

Könnyen Slightly Összes

Total

Ebből: nem használt biztonsági övet Of which: without using the safety belt

meghalt killed

súlyosan seriously

könnyen slightly összes

total megsérült – injured megsérült – injured

Járművezetők – Drivers 2009 490 3 904 9 322 13 716 361 2 817 4 873 8 051 2010 387 3 417 8 424 12 228 266 2 445 4 160 6 871 2011 368 3 254 8 671 12 293 266 2 370 4 429 7 065 2012 328 3 176 8 275 11 779 223 2 381 4 411 7 015 2013 325 3 389 8 447 12 161 212 2 462 4 415 7 089 2014 361 3 444 8 541 12 346 253 2 508 4 210 6 971

Utasok, elöl – Passengers beside the driver 2009 78 808 2 834 3 720 41 250 616 907 2010 82 624 2 388 3 094 33 151 396 580 2011 70 508 2 233 2 811 29 117 356 502 2012 54 500 2 065 2 619 18 107 311 436 2013 57 546 2 273 2 876 25 134 346 505 2014 66 496 2 193 2 755 21 107 324 452

Utasok, hátul – Passengers behind the driver 2009 68 690 2 833 3 591 52 420 1 272 1 744 2010 79 596 2 479 3 154 56 321 989 1 366 2011 62 354 1 306 1 722 62 354 1 306 1 722 2012 67 484 2 172 2 723 44 260 1 160 1 464 2013 62 544 2 415 3 021 42 319 1 290 1 651 2014 47 543 2 403 2 993 32 291 1 275 1 598

Járművezetők és utasok együtt – Drivers and passengers 2009 636 5 402 14 989 21 027 454 3 487 6 761 10 702 2010 548 4 637 13 291 18 476 355 2 917 5 545 8 817 2011 514 4 361 13 309 18 184 357 2 841 6 091 9 289 2012 449 4 160 12 512 17 121 285 2 748 5 882 8 915 2013 444 4 479 13 135 18 058 279 2 915 6 051 9 245 2014 474 4 483 13 137 18 094 306 2 906 5 809 9 021

Page 92: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

82 | KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014

3.1.12. A járművekben meghalt, megsérült belföldi és külföldi személyek okozók és résztvevők szerint, 2014 Number of killed or injured domestic and foreign persons in vehicles by causers and participants, 2014

Jármű – Vehicle

Meghalt Killed

Súlyosan megsérült Seriously injured

Könnyen megsérült Slightly injured

Összesen Total

belföldi domestic

külföldi foreigner

belföldi domestic

külföldi foreigner

belföldi domestic

külföldi foreigner

belföldi domestic

külföldi foreigner

Okozó – Causer Kerékpár – Bicycles 54 0 585 9 1 023 11 1 662 20

Segédmotoroskerékpár – Mopeds 10 0 297 2 364 1 671 3

Motorkerékpár – Motorcycles 31 1 279 9 220 6 530 16

Személygépkocsi – Cars 123 8 731 45 2 626 115 3 480 168

Autóbusz – Buses 1 0 3 1 7 1 11 2

Tehergépkocsia) – Lorriesa) 24 1 75 12 289 32 388 45

Egyéb jármű – Other vehicles 2 0 19 0 35 0 56 0

Járművek összesen – Vehicles total 245 10 1 989 78 4 564 166 6 798 254 Résztvevő – Participant

Kerékpár – Bicycles 1 0 107 1 159 5 267 6

Segédmotoroskerékpár – Mopeds 0 0 24 0 75 1 99 1

Motorkerékpár – Motorcycles 4 0 39 0 98 2 141 2

Személygépkocsi – Cars 185 14 2 092 122 7 127 363 9 404 499

Autóbusz – Buses 7 1 48 8 220 11 275 20

Tehergépkocsia) – Lorriesa) 70 6 399 23 1 124 63 1 593 92

Egyéb jármű – Other vehicles 6 0 37 0 83 0 126 0

Járművek összesen – Vehicles total 273 21 2 746 154 8 886 445 11 905 620

a) Nyergesvontatóval, vontatóval, dömperrel és különleges gépjárművel együtt. – Road trucks, road tractors, dumpers and vehicles for specific purpose included.

3.1.13. A kerékpáros balesetek az útvonal típusa szerint, 2014 Bicycle accidents by type of carriaggeway, 2014

Az útvonal típusa Category of road

Meghalt Killed

Ebből: a helyszínen

Of which: on the spot

Súlyosan Seriously

Könnyen Slightly Összes

Total megsérült – injured

Úttest – Carriageway 51 38 521 915 1 487

Kerékpárút, gyalog-kerékpárút Road for bicycle or road for bicycle and

pedestrian

1 0 102 192 295

Kerékpársáv, nyitott kerékpársáv Line for bycle open line for bicycle

0 0 8 26 34

Ellenirány, kijelölt egyirányú utca Opposite direction signed one way street

0 0 2 2 4

Ellenirány, nem kijelölt egyirányú utca Opposite direction not signed one way street

0 0 1 3 4

Járda – pavement 1 0 26 71 98

Ismeretlen – unknown 45 31 494 1 043 1 582

Összesen – Total 98 69 1 154 2 252 3 504

Page 93: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

KÖZÚTI BALESETEK KÖVETKEZTÉBEN MEGHALT, MEGSÉRÜLT SZEMÉLYEK – PERSONS KILLED OR INJURED IN ROAD ACCIDENTS | 83

3.1.14. Ezer balesetre jutó meghalt, megsérült személyek száma a főbb okok szerint, 2014 Persons died or injured per thousand accidents by main causes, 2014

A baleset természete Types

Meghalt Killed

Súlyosan Seriously

Könnyen Slightly Összes

Total megsérült – injured

A járművezetők hibája – Drivers’ fault total 38 336 953 1 327 Ebből – Of which

Sebesség nem megfelelő alkalmazása Inappropriate speed

54 389 936 1 378

Ezen belül – Of which

az útviszonyokhoz – to the road conditions 51 389 932 1 372

az időjárási és látási viszonyokhoz – to the visibility and weather conditionsns

66 431 1 023 1 520

Egyéb körülményekhez – To other circumstances

58 371 912 1 341

Előzés szabályainak megsértése Non observance of rules for overtaking

64 359 978 1 401

Elsőbbség meg nem adása – Denied priority 17 299 923 1 238

Irányváltoztatás, haladás és bekanyarodás szabályainak megsértése – Non observance of traffic regulations

31 307 1 007 1 345

Megállási kötelezettség elmulasztása Denied stop-sign and obligation

45 276 1 094 1 415

Világítási szabályok megszegése Denied lighting obligations

105 474 737 1 316

A járművezető egyéb hibája – Other faults of drivers

44 347 899 1 290

Gyalogosok hibája – Pedestrians’ fault 80 325 647 1 052 Jármű, pálya hibája és egyéb okok –

Defects of vehicles, road and others 7 407 855 1 269

Összesen – Total 40 336 933 1 309

3.1.15. Tízezer lakosra jutó meghalt, megsérült személyek száma nemenként, 2014 Persons killed or injured per thousand inhabitants by gender, 2014

Életkor Age groups

Féfi – Male Nő – Female

összesen total

ebből: – of which összesen total

ebből: – of which

meghalt – killed meghalt – killed

–5 – 5 and under 7,1 0,0 7,1 0,1

6– 9 – 6 to 9 10,8 0,0 9,2 0,1

10–14 – 10 to 14 13,8 0,1 12,7 0,1

15–17 – 15 to 17 23,5 0,3 21,7 0,1

18–20 – 18 to 20 38,7 0,9 24,4 0,5

21–24 – 21 to 24 44,2 1,2 24,7 0,2

25–27 – 25 to 27 41,4 0,6 25,2 0,3

28–30 – 28 to 30 36,0 1,2 21,9 0,2

31–35 – 31 to 35 33,0 1,3 19,0 0,3

36–40 – 36 to 40 30,1 1,0 18,1 0,2

41–45 – 41 to 45 28,6 0,8 17,5 0,2

46–50 – 46 to 50 28,7 1,3 18,0 0,3

51–60 – 51 to 60 24,5 1,6 16,6 0,3

61–64 – 61 to 64 20,1 0,7 13,4 0,5

65–74 – 65 to 74 20,1 1,3 15,1 0,6

75–84 – 75 to 84 24,2 1,4 11,3 0,6

85 felette és ismeretlen – 85 and over and unknown

23,2 2,6 5,6 0,2

Összesen – Total 26,2 1,0 16,3 0,3

Page 94: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

84 | KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014

3.2. A személysérüléses közúti közlekedési balesetben meghalt, megsérült személyek területi bontásban

Persons killed or injured in accidents by region

3.2.1. A balesetek következtében meghalt, megsérült személyek száma területi bontásban Persons killed or injured in accidents by region

Területi egység – Regions 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Meghalt személyek száma – Number of persons killed Budapest 56 67 30 33 50 51 Pest 116 85 79 77 72 97

Közép-Magyarország – Central Hungary 172 152 109 110 122 148 Fejér 43 37 29 33 27 34 Komárom-Esztergom 42 22 30 26 24 14 Veszprém 34 41 31 28 36 27

Közép-Dunántúl – Central Transdanubia 119 100 90 87 87 75 Győr-Moson-Sopron 42 38 30 42 45 34 Vas 26 21 23 28 15 15 Zala 31 29 28 20 18 22

Nyugat-Dunántúl – Western Transdanubia 99 88 81 90 78 71 Baranya 32 29 17 32 19 15 Somogy 40 36 24 21 19 20 Tolna 22 12 18 10 20 23

Dél-Dunántúl – Southern Transdanubia 94 77 59 63 58 58 Borsod-Abaúj-Zemplén 42 43 34 45 25 31 Heves 28 29 28 23 14 29 Nógrád 10 9 14 6 8 6

Észak-Magyarország – Northern Hungary 80 81 76 74 47 66 Hajdú-Bihar 57 49 39 35 36 28 Jász-Nagykun-Szolnok 46 33 30 31 42 28 Szabolcs-Szatmár-Bereg 37 36 29 25 27 44

Észak-Alföld – Northern Great Plain 140 118 98 91 105 100 Bács-Kiskun 59 69 57 46 51 43 Békés 31 16 24 20 18 15 Csongrád 28 39 44 24 25 50

Dél-Alföld – Southern Great Plain 118 124 125 90 94 108 Összesen – Total 822 740 638 605 591 626

Megsérült személyek száma – Number of persons injured Budapest 4 147 3 768 4 017 3 744 3 975 4 128 Pest 2 820 2 499 2 105 1 992 2 138 2 137

Közép-Magyarország – Central Hungary 6 967 6 267 6 122 5 736 6 113 6 265 Fejér 1 152 1 013 1 054 855 924 813 Komárom-Esztergom 736 654 569 588 604 684 Veszprém 889 763 755 773 768 772

Közép-Dunántúl – Central Transdanubia 2 777 2 430 2 378 2 216 2 296 2 269 Győr-Moson-Sopron 1 136 1 135 1 108 1 109 1 118 1 013 Vas 701 649 682 685 632 659 Zala 667 617 659 635 571 600 Nyugat-Dunántúl – Western Transdanubia 2 504 2 401 2 449 2 429 2 321 2 272 Baranya 885 728 669 573 706 716 Somogy 880 711 729 715 740 661 Tolna 531 398 385 329 397 358

Dél-Dunántúl – Southern Transdanubia 2 296 1 837 1 783 1 617 1 843 1 735 Borsod-Abaúj-Zemplén 1 155 1 067 978 901 883 887 Heves 652 576 590 516 587 605 Nógrád 434 338 301 290 343 311

Észak-Magyarország – Northern Hungary 2 241 1 981 1 869 1 707 1 813 1 803 Hajdú-Bihar 1 366 1 193 1 099 1 066 1 121 1 018 Jász-Nagykun-Szolnok 1 009 918 852 775 781 863 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1 353 1 154 1 059 1 017 1 073 1 199

Észak-Alföld – Northern Great Plain 3 728 3 265 3 010 2 858 2 975 3 080 Bács-Kiskun 1 042 1 102 1 108 1 097 1 163 1 191 Békés 777 767 647 605 734 668 Csongrád 942 867 806 714 832 841

Dél-Alföld – Southern Great Plain 2 761 2 736 2 561 2 416 2 729 2 700 Összesen – Total 23 274 20 917 20 172 18 979 20 090 20 124

Page 95: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

KÖZÚTI BALESETEK KÖVETKEZTÉBEN MEGHALT, MEGSÉRÜLT SZEMÉLYEK – PERSONS KILLED OR INJURED IN ROAD ACCIDENTS | 85

3.2.1. A balesetek következtében meghalt, megsérült személyek száma területi bontásban (folytatás) Persons killed or injured in accidents by region (continued)

Területi egység – Regions 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Meghalt, megsérült személyek száma összesen – Number of persons killed or injured, total Budapest 4 203 3 835 4 047 3 777 4 025 4 179

Pest 2 936 2 584 2 184 2 069 2 210 2 234

Közép-Magyarország – Central Hungary 7 139 6 419 6 231 5 846 6 235 6 413

Fejér 1 195 1 050 1 083 888 951 847

Komárom-Esztergom 778 676 599 614 628 698

Veszprém 923 804 786 801 804 799

Közép-Dunántúl – Central Transdanubia 2 896 2 530 2 468 2 303 2 383 2 344

Győr-Moson-Sopron 1 178 1 173 1 138 1 151 1 163 1 047

Vas 727 670 705 713 647 674

Zala 698 646 687 655 589 622

Nyugat-Dunántúl – Western Transdanubia 2 603 2 489 2 530 2 519 2 399 2 343

Baranya 917 757 686 605 725 731

Somogy 920 747 753 736 759 681

Tolna 553 410 403 339 417 381

Dél-Dunántúl – Southern Transdanubia 2 390 1 914 1 842 1 680 1 901 1 793

Borsod-Abaúj-Zemplén 1 197 1 110 1 012 946 908 918

Heves 680 605 618 539 601 634

Nógrád 444 347 315 296 351 317

Észak-Magyarország – Northern Hungary 2 321 2 062 1 945 1 781 1 860 1 869

Hajdú-Bihar 1 423 1 242 1 138 1 101 1 157 1 046

Jász-Nagykun-Szolnok 1 055 951 882 806 823 891

Szabolcs-Szatmár-Bereg 1 390 1 190 1 088 1 042 1 100 1 243

Észak-Alföld – Northern Great Plain 3 868 3 383 3 108 2 949 3 080 3 180

Bács-Kiskun 1 101 1 171 1 165 1 143 1 214 1 234

Békés 808 783 671 625 752 683

Csongrád 970 906 850 738 857 891

Dél-Alföld – Southern Great Plain 2 879 2 860 2 686 2 506 2 823 2 808

Összesen – Total 24 096 21 657 20 810 19 584 20 681 20 750

Page 96: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

86 | KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014

3.2.2. A balesetek következtében meghalt, megsérült személyek száma területi bontásban, kimenetel szerint, 2014 Persons killed or injured in accidents by region and result, 2014

Területi egység Regions

Meghalt Killed

Ebből: a helyszínen Of which:

on the spot

Súlyosan Seriously

Könnyen Slightly Összes

Total

Az előző év = 100,0

Previous year = 100.0 megsérült – injured

Budapest 51 31 765 3 363 4 179 103,8

Pest 97 86 532 1 605 2 234 101,1

Közép-Magyarország Central Hungary

148 117 1 297 4 968 6 413 102,9

Fejér 34 25 241 572 847 89,1

Komárom-Esztergom 14 14 193 491 698 111,1

Veszprém 27 20 215 557 799 99,0

Közép-Dunántúl Central Transdanubia

75 59 649 1 620 2 344 98,2

Győr-Moson-Sopron 34 31 294 719 1 047 90,0

Vas 15 11 194 465 674 104,2

Zala 22 18 163 437 622 105,6

Nyugat-Dunántúl Western Transdanubia

71 60 651 1 621 2 343 97,7

Baranya 15 12 222 494 731 100,8

Somogy 20 20 206 455 681 90,1

Tolna 23 16 115 243 381 91,4

Dél-Dunántúl Southern Transdanubia

58 48 543 1 192 1 793 94,5

Borsod-Abaúj-Zemplén 31 23 276 611 918 101,1

Heves 29 26 171 434 634 105,5

Nógrád 6 6 71 240 317 90,3

Észak-Magyarország Northern Hungary

66 55 518 1 285 1 869 100,5

Hajdú-Bihar 28 20 252 766 1 046 90,4

Jász-Nagykun-Szolnok 28 21 239 624 891 108,3

Szabolcs-Szatmár-Bereg 44 39 274 925 1 243 113,0

Észak-Alföld Northern Great Plain

100 80 765 2 315 3 180 103,2

Bács-Kiskun 43 36 391 800 1 234 101,6

Békés 15 13 225 443 683 90,8

Csongrád 50 35 292 549 891 104,0

Dél-Alföld Southern Great Plain

108 84 908 1 792 2 808 99,5

Összesen – Total 626 503 5 331 14 793 20 750 100,3

Page 97: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

KÖZÚTI BALESETEK KÖVETKEZTÉBEN MEGHALT, MEGSÉRÜLT SZEMÉLYEK – PERSONS KILLED OR INJURED IN ROAD ACCIDENTS | 87

3.2.3. A balesetek következtében meghalt, megsérült személyek száma területi bontásban, életkor szerint, 2014* Persons killed or injured in accidents by region and age group, 2014*

Területi egység Regions

–5 éves years and

under

6–14 éves years

15–17 éves years

18–24 éves years

25–64 éves years

65 éves, idősebb

és ismeretlen65 years, over and unknown

Összes Total

Meghalt, megsérült személyek száma összesen – Number of persons killed or injured Budapest 95 193 92 533 2 722 544 4 179 Pest 50 128 69 280 1 396 311 2 234

Közép-Magyarország – Central Hungary 145 321 161 813 4 118 855 6 413 Fejér 16 49 20 125 542 95 847 Komárom-Esztergom 13 31 24 104 425 101 698 Veszprém 14 41 21 138 480 103 799

Közép-Dunántúl – Central Transdanubia 41 121 65 367 1 447 297 2 343 Győr-Moson-Sopron 29 46 37 128 665 142 1047 Vas 7 27 28 92 435 85 674 Zala 2 25 23 100 392 80 622

Nyugat-Dunántúl – Western Transdanubia 38 98 88 320 1 492 307 2 343 Baranya 8 36 28 115 461 83 731 Somogy 10 26 25 87 450 83 681 Tolna 5 17 9 54 232 64 381

Dél-Dunántúl – Southern Transdanubia 23 79 62 256 1 143 230 1 793 Borsod-Abaúj-Zemplén 22 65 37 147 534 113 918 Heves 12 33 19 82 392 96 634 Nógrád 4 13 14 49 185 52 317

Észak-Magyarország – Northern Hungary 38 111 70 278 1 111 261 1 869 Hajdú-Bihar 18 51 43 164 621 149 1 046 Jász-Nagykun-Szolnok 18 53 32 125 517 146 891 Szabolcs-Szatmár-Bereg 27 57 72 216 766 105 1 243

Észak-Alföld – Northern Great Plain 63 161 147 505 1 904 400 3 180 Bács-Kiskun 19 59 35 156 790 175 1 234 Békés 12 45 27 79 406 114 683 Csongrád 13 38 28 98 557 157 891

Dél-Alföld – Southern Great Plain 44 142 90 333 1 753 446 2 808 Összesen – Total 394 1 033 683 2872 12 968 2 800 20 750

Ebből: meghalt – Of which killed Budapest 0 0 0 2 26 23 51 Pest 0 1 3 8 64 21 97

Közép-Magyarország – Central Hungary 0 1 3 10 90 44 148 Fejér 0 2 0 0 25 7 34 Komárom-Esztergom 0 1 0 1 7 5 14 Veszprém 0 1 0 6 14 6 27

Közép-Dunántúl – Central Transdanubia 0 4 0 7 46 18 75 Győr-Moson-Sopron 0 0 0 5 17 12 34 Vas 0 0 0 1 7 7 15 Zala 0 0 0 2 14 6 22

Nyugat-Dunántúl – Western Transdanubia 0 0 0 8 38 25 71 Baranya 0 0 0 0 10 5 15 Somogy 0 0 0 1 15 4 20 Tolna 0 0 0 2 14 7 23

Dél-Dunántúl – Southern Transdanubia 0 0 0 3 39 16 58 Borsod-Abaúj-Zemplén 1 0 0 2 23 5 31 Heves 0 1 0 2 24 2 29 Nógrád 0 0 0 2 3 1 6

Észak-Magyarország – Northern Hungary 1 1 0 6 50 8 66 Hajdú-Bihar 1 0 1 3 18 5 28 Jász-Nagykun-Szolnok 0 1 2 4 14 7 28 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1 1 1 4 32 5 44

Észak-Alföld – Northern Great Plain 2 2 4 11 64 17 100 Bács-Kiskun 0 0 0 9 23 11 43 Békés 0 0 0 1 12 2 15 Csongrád 0 0 0 4 30 16 50

Dél-Alföld – Southern Great Plain 0 0 0 14 65 29 108 Összesen – Total 3 8 7 59 392 157 626

* A balesetet követő 30 nappal későbbi állapot szerint. – Data 30 days after the occurrence.

Page 98: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

88 | KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014

3.2.4. A balesetek következtében meghalt, megsérült személyek száma városonként, 2014 Persons killed or injured in accidents by region and town, 2014

Területi egység, város Regions, towns

Meghalt Killed

Súlyosan Seriously

KönnyenSlightly Összes

Total Területi egység, város

Regions, towns Meghalt Killed

Súlyosan Seriously

Könnyen Slightly Összes

Total megsérült – injured megsérült – injured

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG – CENTRAL HUNGARY Veresegyház 1 5 10 16Visegrád 0 2 1 3

Budapest Zsámbék 1 2 9 12I. kerület 1 24 102 127 KÖZÉP-DUNÁNTÚL – CENTRAL TRANSDANUBIA II. kerület 5 30 157 192

III. kerület 3 43 174 220 Fejér IV. kerület 4 24 136 164 Aba 0 2 10 12V. kerület 1 22 89 112 Adony 2 4 12 18

VI. kerület 0 28 117 145 Bicske 3 9 15 27VII. kerület 0 29 94 123 Bodajk 0 1 3 4

VIII. kerület 2 40 179 221 Csákvár 1 2 6 9IX. kerület 2 40 137 179 Dunaújváros 1 22 64 87X. kerület 3 44 228 275 Enying 2 7 6 15XI. kerület 5 61 254 320 Ercsi 0 5 13 18XII. kerület 2 22 76 100 Gárdony 1 10 11 22XIII. kerület 2 44 260 306 Martonvásár 0 2 14 16XIV. kerület 0 76 342 418 Mór 1 6 18 25XV. kerület 1 33 148 182 Polgárdi 0 7 7 14XVI. kerület 4 23 98 125 Pusztaszabolcs 1 1 1 3XVII. kerület 3 29 115 147 Rácalmás 1 0 5 6XVIII. kerület 4 35 153 192 Sárbogárd 0 12 13 25XIX. kerület 1 30 113 144 Székesfehérvár 3 53 143 199XX. kerület 2 24 123 149 Velence 1 1 6 8XXI. kerület 1 32 135 168 XXII. kerület 3 19 85 107 Komárom-Esztergom

XXIII. kerület 2 13 48 63 Ács 1 5 35 41 Bábolna 0 3 0 3Pest Dorog 1 1 31 33

Abony 4 14 22 40 Esztergom 1 17 53 71Albertirsa 2 6 25 33 Kisbér 0 6 8 14Aszód 2 6 15 23 Komárom 0 11 31 42Biatorbágy 0 9 20 29 Lábatlan 0 0 5 5Budakalász 0 6 12 18 Nyergesújfalu 1 1 7 9Budakeszi 0 11 20 31 Oroszlány 0 9 22 31Budaörs 1 7 41 49 Tát 0 6 13 19Cegléd 4 44 48 96 Tata 2 16 36 54Dabas 4 13 20 37 Tatabánya 5 51 110 166Diósd 0 3 11 14 Dunaharaszti 1 6 47 54 Veszprém Dunakeszi 2 19 51 72 Ajka 1 10 28 39Dunavarsány 0 3 15 18 Badacsonytomaj 0 1 1 2Érd 3 7 76 86 Balatonalmádi 0 3 16 19Fót 1 7 36 44 Balatonfüred 0 6 14 20Göd 1 12 17 30 Balatonfűzfő 1 4 10 15Gödöllő 1 19 51 71 Balatonkenese 1 6 10 17Gyál 0 9 34 43 Berhida 0 1 6 7Gyömrő 2 3 23 28 Devecser 2 8 19 29Halásztelek 0 0 6 6 Herend 1 0 0 1Isaszeg 1 5 7 13 Pápa 2 17 48 67Kerepes 0 5 7 12 Sümeg 0 3 6 9Kistarcsa 0 6 6 12 Tapolca 0 6 17 23Maglód 0 0 10 10 Várpalota 2 5 24 31Monor 3 2 27 32 Veszprém 2 30 93 125Nagykáta 0 4 10 14 Zirc 1 4 9 14Nagykőrös 2 9 40 51 Nagymaros 0 2 0 2 NYUGAT-DUNÁNTÚL – WESTERN TRANSDANUBIA Ócsa 0 10 14 24Őrbottyán 1 0 5 6 Győr-Moson-Sopron Örkény 0 4 12 16 Beled 0 0 4 4Pécel 1 2 5 8 Csorna 0 5 17 22Pilis 0 0 20 20 Fertőd 0 3 4 7Pilicsaba 2 3 11 16 Fertőszentmiklós 0 4 5 9Pilisvörösvár 1 7 10 18 Győr 7 71 230 308Pomáz 1 6 24 31 Jánossomorja 1 2 3 6Ráckeve 1 6 14 21 Kapuvár 1 4 17 22Sűlysáp 1 2 7 10 Lébény 2 5 9 16Százhalombatta 0 6 14 20 Mosonmagyaróvár 2 29 56 87Szentendre 2 9 38 49 Pannonhalma 0 1 5 6Szigethalom 0 2 23 25 Sopron 4 37 76 117Szigetszentmiklós 2 14 63 79 Tét 0 3 6 9Szob 0 3 1 4 Tápiószele 0 4 6 10 Vas Tököl 0 1 21 22 Bük 0 2 5 7Törökbálint 0 7 28 35 Celldömölk 0 9 14 23Tura 0 4 12 16 Csepreg 0 5 4 9Újhartyán 2 4 4 10 Jánosháza 0 0 10 10Üllő 1 4 37 42 Körmend 1 2 27 30Vác 4 21 35 60 Kőszeg 4 14 18 36Vecsés 1 4 59 64 Őriszentpéter 0 1 0 1

Page 99: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

KÖZÚTI BALESETEK KÖVETKEZTÉBEN MEGHALT, MEGSÉRÜLT SZEMÉLYEK – PERSONS KILLED OR INJURED IN ROAD ACCIDENTS | 89

3.2.4. A balesetek következtében meghalt, megsérült személyek száma városonként, 2014 (folytatás) Persons killed or injured in accidents by region and town, 2014 (continued)

Területi egység, város Regions, towns

MeghaltKilled

Súlyosan Seriously

Könnyen Slightly Összes

Total Területi egység, város

Regions, towns Meghalt Killed

Súlyosan Seriously

KönnyenSlightly Összes

Total megsérült – injured megsérült – injured

Répcelak 1 0 4 5 ÉSZAK-MAGYARORSZÁG – NORTHERN HUNGARY Sárvár 3 12 26 41 Szentgotthárd 0 6 17 23 Borsod-Abaúj-Zemplén Szombathely 1 55 168 224 Abaujszántó 0 0 0 0 Vasvár 0 3 10 13 Alsózsolca 0 1 6 7 Vép 0 1 6 7 Borsodnádasd 0 1 6 7

Cigánd 0 1 4 5 Zala Edelény 0 3 15 18

Hévíz 0 2 4 6 Emőd 0 2 11 13 Keszthely 3 13 38 54 Encs 1 4 3 8 Lenti 0 6 13 19 Felsőzsolca 0 0 8 8 Letenye 0 4 7 11 Gönc 0 1 1 2 Nagykanizsa 1 22 55 78 Kazincbarcika 0 9 20 29 Pacsa 0 2 1 3 Mezőcsát 0 3 5 8 Zalaegerszeg 5 35 111 151 Mezőkeresztes 0 2 2 4 Zalakaros 0 2 2 4 Mezőkövesd 0 11 24 35 Zalalövő 0 3 2 5 Miskolc 3 67 165 235 Zalaszentgrót 0 1 5 6 Nyékládháza 0 2 8 10 Onga 2 2 1 5

DÉL-DUNÁNTÚL – SOUTHERN TRANSDANUBIA Ózd 0 14 23 37 Pálháza 0 0 3 3

Baranya Putnok 0 0 0 0 Bóly 0 1 4 5 Rudabánya 1 0 2 3 Harkány 0 1 3 4 Sajóbábony 0 1 2 3 Komló 0 5 23 28 Sajószentpéter 0 3 18 21 Kozármisleny 1 3 6 10 Sárospatak 2 7 13 22 Mágocs 0 6 7 13 Sátoraljaújhely 1 8 15 24 Mohács 0 23 34 57 Szendrő 0 0 1 1 Pécs 2 72 204 278 Szerencs 0 3 0 3 Pécsvárad 2 8 16 26 Szikszó 0 2 8 10 Sásd 0 0 4 4 Tiszaújváros 1 13 16 30 Sellye 0 5 6 11 Tokaj 0 0 0 0 Siklós 0 3 6 9 Szentlőrinc 1 2 9 12 Heves Szigetvár 0 10 18 28 Bélapátfalva 0 2 4 6 Villány 0 3 2 5 Eger 0 29 85 114 Füzesabony 1 4 10 15

Somogy Gyöngyös 3 24 55 82 Balatonboglár 0 1 12 13 Gyöngyöspata 0 0 1 1 Balatonföldvár 0 2 0 2 Hatvan 0 6 31 37 Balatonlelle 1 16 14 31 Heves 1 3 18 22 Barcs 0 7 6 13 Kisköre 0 1 4 5 Csurgó 1 0 1 2 Lőrinci 0 7 1 8 Fonyód 0 8 13 21 Pétervására 0 0 2 2 Igal 0 0 0 0 Verpelét 1 2 2 5 Kadarkút 0 0 0 0 Kaposvár 1 36 94 131 Nógrád Lengyeltóti 0 1 4 5 Balassagyarmat 0 5 20 25 Marcali 1 11 15 27 Bátonyterenye 0 7 16 23 Nagyatád 0 6 14 20 Pásztó 0 5 9 14 Nagybajom 1 6 9 16 Rétság 0 1 4 5 Siófok 0 13 45 58 Salgótarján 3 11 41 55 Tab 0 3 3 6 Szécsény 0 1 8 9 Zamárdi 0 1 5 6 ÉSZAK-ALFÖLD – NORTHERN GREAT PLAIN Tolna Bátaszék 0 5 7 12 Hajdú-Bihar Bonyhád 0 8 13 21 Balmazújváros 2 3 12 17 Dombóvár 3 8 30 41 Berettyóújfalu 4 20 34 58 Dunaföldvár 0 7 16 23 Biharkeresztes 0 0 8 8 Gyönk 0 0 1 1 Debrecen 10 101 336 447 Nagymányok 0 2 0 2 Derecske 0 7 7 14 Paks 1 14 22 37 Hajdúböszörmény 0 22 44 66 Simontornya 1 3 1 5 Hajdúdorog 0 4 13 17 Szekszárd 5 22 44 71 Hajdúhadház 0 4 13 17 Tamási 1 5 5 11 Hajdúnánás 1 11 31 43 Tolna 1 5 13 19 Hajdúsámson 1 2 7 10

Page 100: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

90 | KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014

3.2.4. A balesetek következtében meghalt, megsérült személyek száma városonként, 2014 (folytatás) Persons killed or injured in accidents by region and town, 2014 (continued)

Területi egység, város Regions, towns

MeghaltKilled

Súlyosan Seriously

Könnyen Slightly Összes

Total Területi egység, város

Regions, towns Meghalt Killed

Súlyosan Seriously

KönnyenSlightly Összes

Total megsérült – injured megsérült – injured

Hajdúszoboszló 3 13 30 46 Dunavecse 1 6 3 10 Kaba 1 2 9 12 Hajós 0 0 0 0 Komádi 0 2 10 12 Izsák 1 7 15 23 Létavértes 0 1 7 8 Jánoshalma 0 7 4 11 Nádudvar 0 3 8 11 Kalocsa 1 5 24 30 Nyíradony 0 7 18 25 Kecel 1 10 4 15 Polgár 0 2 15 17 Kecskemét 8 72 191 271 Püspökladány 0 8 30 38 Kerekegyháza 0 8 9 17 Téglás 0 2 9 11 Kiskőrös 0 17 28 45 Tiszacsege 0 2 7 9 Kiskunfélegyháza 5 20 35 60 Vámospércs 0 3 2 5 Kiskunhalas 3 21 59 83 Kiskunmajsa 0 8 9 17

Jász Nagykun-Szolnok Kunszentmiklós 0 4 11 15 Abádszalók 1 1 5 7 Lajosmizse 1 5 24 30 Besenyszög 0 2 2 4 Mélykút 1 3 11 15 Fegyvernek 3 13 14 30 Solt 1 19 25 45 Jászapáti 1 3 4 8 Soltvadkert 0 6 12 18 Jászárokszállás 0 2 9 11 Szabadszállás 0 2 8 10 Jászberény 3 18 43 64 Tiszakécske 1 7 13 21 Jászfényszaru 0 4 10 14 Tompa 1 3 2 6 Jászkisér 0 6 3 9 Karcag 2 12 33 47 Békés Kenderes 0 6 11 17 Battonya 0 6 5 11 Kisújszállás 0 4 20 24 Békés 1 11 27 39 Kunhegyes 0 6 19 25 Békéscsaba 4 59 123 186 Kunszentmárton 1 3 15 19 Csorvás 0 2 6 8 Martfű 0 10 11 21 Dévaványa 0 5 3 8 Mezőtúr 0 10 17 27 Elek 0 2 5 7 Rákóczifalva 0 5 3 8 Füzesgyarmat 0 5 3 8 Szolnok 10 42 172 224 Gyomaendrőd 1 9 14 24 Tiszaföldvár 1 8 15 24 Gyula 0 21 54 75 Tiszafüred 1 5 31 37 Kondoros 0 5 4 9 Törökszentmiklós 0 20 49 69 Körösladány 0 4 3 7 Túrkeve 1 4 11 16 Medgyesegyháza 0 2 6 8 Újszász 1 6 4 11 Mezőberény 1 2 12 15 Mezőhegyes 1 1 2 4

Szabolcs-Szatmár-Bereg Mezőkovácsháza 0 3 9 12 Ajak 0 2 6 8 Orosháza 3 19 37 59 Baktalórántháza 0 2 12 14 Sarkad 0 5 7 12 Balkány 0 0 9 9 Szarvas 1 13 34 48 Csenger 0 4 6 10 Szeghalom 0 6 8 14 Demecser 0 2 8 10 Tótkomlós 0 2 4 6 Dombrád 0 2 3 5 Újkígyós 0 2 2 4 Fehérgyarmat 0 6 19 25 Vésztő 0 5 6 11 Ibrány 0 3 7 10 Kemecse 0 1 7 8 Csongrád Kisvárda 1 20 45 66 Csanádpalota 0 0 3 3 Mándok 0 4 5 9 Csongrád 0 8 32 40 Máriapócs 0 0 1 1 Hódmezővásárhely 11 30 55 96 Mátészalka 3 6 50 59 Kistelek 1 3 10 14 Nagyecsed 0 1 8 9 Makó 3 26 41 70 Nagyhalász 0 3 10 13 Mindszent 0 2 3 5 Nagykálló 1 7 17 25 Mórahalom 0 2 6 8 Nyírbátor 1 9 20 30 Sándorfalva 0 4 4 8 Nyíregyháza 6 81 265 352 Szeged 13 119 224 356 Nyírlugos 0 1 6 7 Szentes 2 25 58 85 Nyírmada 2 2 10 14 Nyírtelek 0 3 8 11 Rakamaz 0 1 10 11 Tiszalök 0 2 6 8 Tiszavasvári 1 9 37 47 Újfehértó 1 5 23 29 Vaja 0 1 4 5 Vásárosnamény 1 3 17 21 Záhony 1 1 4 6

DÉL-ALFÖLD – SOUTHERN GREAT PLAIN

Bács-Kiskun Bácsalmás 1 6 12 19 Baja 1 33 77 111

Page 101: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

KÖZÚTI BALESETEK KÖVETKEZTÉBEN MEGHALT, MEGSÉRÜLT SZEMÉLYEK – PERSONS KILLED OR INJURED IN ROAD ACCIDENTS | 91

3.2.5. Tízezer lakosra jutó meghalt, megsérült személyek és a gépjárművek száma megyénként, 2014 Persons killed or injured per thousand inhabitants and the number of vehicles by counties, 2014

Területi egység – Regions Meghalt Killed

Súlyosan Seriously

Könnyen Slightly Összes

Total

Tízezer lakosra jutó gépjármű Motor vehicles per thousand inhabitants

megsérült – injured

Budapest 0,3 4,4 19,1 23,8 3 935Pest 0,8 4,3 13,1 18,2 4 442

Közép-Magyarország – Central Hungary 0,5 4,3 16,7 21,5 4 144Fejér 0,8 5,8 13,7 20,3 3 949Komárom-Esztergom 0,5 6,5 16,4 23,3 4 059Veszprém 0,8 6,2 16,1 23,0 4 126

Közép-Dunántúl – Central Transdanubia 0,7 6,1 15,2 22,0 4 038Győr-Moson-Sopron 0,8 6,5 15,9 23,1 4 331Vas 0,6 7,6 18,3 26,5 4 280Zala 0,8 5,9 15,8 22,4 4 246

Nyugat-Dunántúl – Western Transdanubia 0,7 6,6 16,5 23,8 4 294Baranya 0,4 6,0 13,3 19,7 3 743Somogy 0,6 6,6 14,6 21,8 3 871Tolna 1,0 5,1 10,8 16,9 4 004

Dél-Dunántúl – Southern Transdanubia 0,6 6,0 13,1 19,7 3 852Borsod-Abaúj-Zemplén 0,5 4,1 9,2 13,8 3 031Heves 1,0 5,7 14,4 21,0 3 565Nógrád 0,3 3,6 12,2 16,2 3 349

Észak-Magyarország – Northern Hungary 0,6 4,4 11,0 16,0 3 223Hajdú-Bihar 0,5 4,7 14,3 19,5 3 315Jász-Nagykun-Szolnok 0,7 6,3 16,4 23,5 3 213Szabolcs-Szatmár-Bereg 0,8 4,9 16,4 22,1 3 174

Észak-Alföld – Northern Great Plain 0,7 5,2 15,6 21,5 3 235Bács-Kiskun 0,8 7,6 15,6 24,0 4 241Békés 0,4 6,4 12,6 19,5 3 404Csongrád 1,2 7,2 13,5 21,9 3 636

Dél-Alföld – Southern Great Plain 0,8 7,1 14,1 22,1 3 816Mindösszesen – Total 0,6 5,4 15,0 21,1 3 833

3.2.6. A járművezetők és az első ülésen utazó utasok száma területi bontásban kimenetel és a biztonsági öv használata szerint, 2014 Number of car drivers and passengers beside by region, result and use of safety belt, 2014

Területi egység Regions

Meghalt Killed

SúlyosanSeriously

Könnyen Slightly Összes

Total

Ebből: biztonsági övet használt Of which: using the safety belt

meghalt killed

súlyosan seriously

könnyen slightly összes

total megsérült – injured megsérült – injured

Budapest 26 465 2 144 2 635 5 134 1 282 1 421Pest 64 403 1 224 1 691 32 155 708 895

Közép-Magyarország – Central Hungary 90 868 3 368 4 326 37 289 1 990 2 316Fejér 20 177 422 619 9 56 261 326Komárom-Esztergom 8 131 344 483 4 42 234 280Veszprém 19 167 419 605 11 59 260 330

Közép-Dunántúl – Central Transdanubia 47 475 1 185 1 707 24 157 755 936Győr-Moson-Sopron 25 210 549 784 8 93 390 491Vas 11 159 373 543 7 69 226 302Zala 14 128 340 482 3 48 212 263

Nyugat-Dunántúl – Western Transdanubia 50 497 1 262 1 809 18 210 828 1 056Baranya 13 163 342 518 7 64 227 298Somogy 13 160 329 502 4 48 167 219Tolna 19 91 177 287 10 31 94 135

Dél-Dunántúl – Southern Transdanubia 45 414 848 1 307 21 143 488 652Borsod-Abaúj-Zemplén 20 197 391 608 6 73 249 328Heves 22 121 307 450 6 45 190 241Nógrád 4 54 170 228 0 17 106 123

Észak-Magyarország – Northern Hungary 46 372 868 1 286 12 135 545 692Hajdú-Bihar 19 187 626 832 6 58 325 389Jász-Nagykun-Szolnok 19 177 481 677 4 52 210 266Szabolcs-Szatmár-Bereg 30 218 692 940 8 66 369 443

Észak-Alföld – Northern Great Plain 68 582 1 799 2 449 18 176 904 1 098Bács-Kiskun 31 313 624 968 8 112 351 471Békés 12 196 360 568 0 39 139 178Csongrád 38 223 420 681 15 64 200 279

Dél-Alföld – Southern Great Plain 81 732 1 404 2 217 23 215 690 928Összesen – Total 427 3 940 10 734 15 101 153 1 325 6 200 7 678

Page 102: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses
Page 103: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

ITTASAN OKOZOTT KÖZÚTI BALESETEK – ROAD ACCIDENTS CAUSED BY DRUNK PERSONS | 93

4. ITTASAN OKOZOTT KÖZÚTI BALESETEK ROAD ACCIDENTS CAUSED BY DRUNK PERSONS

4.1. Ittasan okozott balesetek ........................................................................................................ 94

Accidents caused by drunk persons 4.1.1. Az ittasan okozott balestek számának alakulása ...................................................................... 94

Accidents caused by drunk persons 4.1.2. Az ittasan okozott balesetek száma az okozónak a forgalomban betöltött szerepe szerint ..... 94

Number of accidents caused by drunk persons by causer’s role in traffic 4.1.3. Az ittasan okozott balesetek száma területi bontásban ............................................................ 95

Number of accidents caused by drunk persons by region 4.1.4. Az ittasan okozott balesetek száma területi bontásban, okozók és az ittasság mértéke

szerint, 2014 ............................................................................................................................ 96 Number of accidents caused by drunk persons by region, causer and degree of alcohol concentration in blood, 2014

4.1.5. Az ittasan okozott balesetek száma okozók és kimenetel szerint, 2014 ................................... 97 Accidents caused by drunk persons by causer and result, 2014

4.1.6. Az ittasan okozott balesetek száma a baleset természete és okozók szerint, 2014 ................. 98 Accidents caused by drunk persons by type and causer, 2014

4.1.7. Az ittasan okozott balesetek száma a baleset természete és az ittasság mértéke szerint, 2014 ............................................................................................................................ 99 Accidents caused by drunk persons by type and degree of alcohol concentration in blood, 2014

4.1.8. Az ittasan okozott balesetek száma a baleset oka és időpontja szerint, 2014 ........................ 100 Accidents caused by drunk persons by cause and time of occurrence, 2014

4.1.9. Ezer balesetre jutó ittasan okozott balesetek megyénként ...................................................... 101 Accidents caused by drunk persons per thousend accidents by region

4.2. Az ittasan okozott balesetek következtében meghalt, megsérült személyek .................. 102

Persons killed or injured in accidents involving drunk persons 4.2.1. Az ittasan okozott balesetek következtében meghalt, megsérült személyek száma járművek

szerint .................................................................................................................................... 102 Persons killed or injured in accidents involving drunk persons by vehicle category

4.2.2. Az ittasan okozott balesetek következtében meghalt, megsérült személyek száma járművek, a sérülés kimenetele és a baleset helyének beépítettsége szerint, 2014 ............................ 102 Persons killed or injured in accidents involving drunk persons by vehicle category, outcome and location, 2014

4.2.3. Az ittasan okozott balesetek következtében meghalt, megsérült járművezetők és utasok száma a járművek, a sérülés kimenetele és a forgalomban betöltött szerepük szerint, 2014 .......... 103 Persons killed or injured in accidents involving drunk persons by vehicle category, outcome and road users, 2014

Page 104: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

94 | KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014

4.1. Ittasan okozott balesetek Accidents caused by drunk persons

4.1.1. Az ittasan okozott balestek számának alakulása Accidents caused by drunk persons

Év Year

Összes baleset Accidents total

Ebből: ittasan okozott balesetek Of which: caused by drunk persons

Ittasan okozott balesetek az összes baleset százalékában

As a percentage of all accidents

1990 27 801 4 258 15,3 1991 24 589 4 008 16,3 1992 24 623 3 945 16,0 1993 19 527 2 581 13,2 1994 20 722 2 664 12,9 1995 19 817 2 438 12,3 1996 18 393 2 231 12,1 1997 19 097 2 350 12,3 1998 20 147 2 379 11,8 1999 18 923 2 225 11,8 2000 17 493 2 062 11,8 2001 18 505 2 138 11,6 2002 19 686 2 440 12,4 2003 19 976 2 450 12,3 2004 20 957 2 909 13,9 2005 20 777 2 583 12,4 2006 20 977 2 773 13,2 2007 20 635 2 855 13,8 2008 19 174 2 342 12,2 2009 17 864 2 274 12,7 2010 16 308 1 883 11,5 2011 15 827 1 645 10,4 2012 15 174 1 698 11,2 2013 15 691 1 662 10,6 2014 15 847 1 601 10,1

4.1.2. Az ittasan okozott balesetek száma az okozónak a forgalomban betöltött szerepe szerint Number of accidents caused by drunk persons by causer’s role in traffic A baleset okozója – Causers 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ittasan okozott balesetek száma – Accidents caused by drunk persons Motorkerékpár-vezető – Drivers of motorcycle 99 69 64 71 72 57 Személygépkocsi-vezető – Car drivers 1 201 897 831 834 798 820 Tehergépkocsi-vezető – Lorry drivers 85 77 60 81 70 79 Autóbusz-vezető – Bus drivers 3 2 6 2 2 3 Kerékpáros – Cyclists 468 480 381 441 459 405 Segédmotoroskerékpár-vezető – Moped

drivers 240 214 188 184 173 157

Állati erővel vont jármű hajtója – Coachmen 20 13 11 14 21 15 Egyéb járművek vezetői – Other drivers 14 16 10 17 14 10 Járművezetők összesen – Drivers total 2 130 1 768 1 551 1 644 1 609 1 546 Gyalogosok – Pedestrians 141 111 92 52 51 54 Utas, egyéb – Pasengers and others 3 4 2 2 2 1 Mindösszesen – Total 2 274 1 883 1 645 1 698 1 662 1 601

Ittasan okozott balesetek az összes baleset százalékában – Accidents caused by drunk persons as a percentage of all accidens

Motorkerékpár-vezető – Drivers of motorcycle 13,3 12,1 9,6 10,4 10,9 9,5 Személygépkocsi-vezető – Car drivers 10,7 8,9 8,7 9,5 8,6 8,5 Tehergépkocsi-vezető – Lorry drivers 5,5 4,9 4 5,6 4,7 5,0 Autóbusz-vezető – Bus drivers 1,6 1,0 3,4 1,0 0,9 1,6 Kerékpáros – Cyclists 25,6 26,2 21 22,4 22,9 21,6 Segédmotoroskerékpár-vezető – Moped

drivers 26,1 27,1 22,7 22,8 22,6 21,5

Állati erővel vont jármű hajtója – Coachmen 32,8 11,4 28,9 26,9 34,4 37,5 Egyéb járművek vezetői – Other drivers 14,6 13,1 11,1 16 15,2 13,5 Járművezetők összesen – Drivers total 12,8 11,7 10,6 11,7 11,1 10,5 Gyalogosok – Pedestrians 12,8 11,1 9,6 5,5 5,2 5,7 Utas, egyéb – Pasengers and others 1,8 2,7 1,1 0,9 1,1 2,3 Mindösszesen – Total 12,7 11,5 10,4 11,2 10,6 10,1

Page 105: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

ITTASAN OKOZOTT KÖZÚTI BALESETEK – ROAD ACCIDENTS CAUSED BY DRUNK PERSONS | 95

4.1.3. Az ittasan okozott balesetek száma területi bontásban Number of accidents caused by drunk persons by region

Területi egység – Regions 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ittasan okozott balesetek száma – Accidents caused by drunk persons Budapest 221 173 164 176 175 169

Pest 270 244 175 187 170 178

Közép-Magyarország – Central Hungary 491 417 339 363 345 347

Fejér 114 76 76 72 73 64

Komárom-Esztergom 81 61 58 63 46 53

Veszprém 75 73 64 62 51 57

Közép-Dunántúl – Central Transdanubia 270 210 198 197 170 174

Győr-Moson-Sopron 98 99 96 112 96 61

Vas 82 65 60 64 64 52

Zala 79 80 67 86 59 66

Nyugat-Dunántúl – Western Transdanubia 259 244 223 262 219 179

Baranya 109 63 64 59 62 57

Somogy 111 67 92 91 74 67

Tolna 61 50 35 41 41 32

Dél-Dunántúl – Southern Transdanubia 281 180 191 191 177 156

Borsod-Abaúj-Zemplén 139 130 100 80 83 96

Heves 63 61 43 52 48 47

Nógrád 65 43 29 30 42 34

Észak-Magyarország – Northern Hungary 267 234 172 162 173 177

Hajdú-Bihar 132 89 55 78 92 76

Jász-Nagykun-Szolnok 125 103 90 81 68 77

Szabolcs-Szatmár-Bereg 157 120 96 85 128 129

Észak-Alföld – Northern Great Plain 414 312 241 244 288 282

Bács-Kiskun 134 129 159 156 147 162

Békés 92 93 58 69 75 71

Csongrád 66 64 64 54 68 53

Dél-Alföld – Southern Great Plain 292 286 281 279 290 286

Mindösszesen – Total 2 274 1 883 1 645 1 698 1 662 1 601 Ittasan okozott balesetek az összes baleset százalékában, %

Accidents caused by drunk persons as a percentage of all accidents, % Budapest 6,6 5,6 5,0 5,6 5,3 5,0

Pest 12,5 12,9 11,0 11,9 10,6 10,7

Közép-Magyarország – Central Hungary 8,9 8,4 7,0 7,7 7,0 6,9

Fejér 13,4 10,1 10,3 11,1 11,3 10,0

Komárom-Esztergom 13,8 11,6 12,6 13,5 10,0 10,2

Veszprém 11,2 12,4 10,5 10,1 8,4 9,7

Közép-Dunántúl – Central Transdanubia 12,8 11,2 11,0 11,4 9,9 10,0

Győr-Moson-Sopron 11,6 12,0 11,5 13,3 11,8 8,0

Vas 16,3 12,9 11,5 12,1 13,5 10,1

Zala 16,1 16,2 12,8 16,5 12,4 14,1

Nyugat-Dunántúl – Western Transdanubia 14,1 13,4 11,9 13,8 12,4 10,3

Baranya 16,2 11,3 12,5 12,7 12,4 10,7

Somogy 17,2 12,5 15,9 17,1 13,4 13,6

Tolna 14,8 16,6 11,6 14,3 13,1 10,6

Dél-Dunántúl – Southern Transdanubia 16,3 12,9 13,7 14,9 12,9 11,8

Borsod-Abaúj-Zemplén 15,7 16,0 13,5 11,4 11,9 14,1

Heves 13,5 13,3 9,5 12,4 10,7 10,3

Nógrád 20,3 16,9 13,7 13,5 16,7 14,8

Észak-Magyarország – Northern Hungary 16,0 15,3 12,2 12,1 12,4 12,9

Hajdú-Bihar 12,9 9,5 6,4 9,5 10,5 9,2

Jász-Nagykun-Szolnok 15,4 14,2 13,7 13,0 10,8 11,5

Szabolcs-Szatmár-Bereg 15,7 13,5 11,6 10,4 15,0 13,6

Észak-Alföld – Northern Great Plain 14,6 12,2 10,3 10,8 12,2 11,5

Bács-Kiskun 16,6 15,7 17,8 18,0 16,5 17,4

Békés 14,7 14,8 10,7 13,3 12,4 12,3

Csongrád 9,1 9,0 9,3 9,1 10,0 7,8

Dél-Alföld – Southern Great Plain 13,5 13,2 13,2 14,1 13,3 13,1

Mindösszesen – Total 12,7 11,5 10,4 11,2 10,6 10,1

Page 106: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

96 | KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014

4.1.4. Az ittasan okozott balesetek száma területi bontásban, okozók és az ittasság mértéke szerint, 2014 Number of accidents caused by drunk persons by region, causer and degree of alcohol concentration in blood, 2014

Területi egység Regions

Ittas jármű-vezetők által

okozott baleset

Caused by drunk drivers

Ebből – Of which Gyalogosok, utasok, egyéb

személyek által okozott

baleset Pedestrians, passengers and others

motorkerék-párvezetők motor riders

személy-gépkocsi-vezetők

car drivers

kerék-párosok cyclists

segéd-motoros-kerékpár-vezetők moped drivers

Összesen – Total Budapest 169 7 120 23 8 0 Pest 177 13 109 20 22 1

Közép-Magyarország – Central Hungary 346 20 229 43 30 1 Fejér 64 3 37 12 10 0 Komárom-Esztergom 46 2 21 19 3 7 Veszprém 57 5 26 17 8 0

Közép-Dunántúl – Central Transdanubia 167 10 84 48 21 7 Győr-Moson-Sopron 59 1 37 10 5 2 Vas 51 1 23 22 3 1 Zala 59 2 30 21 3 7

Nyugat-Dunántúl – Western Transdanubia 169 4 90 53 11 10 Baranya 55 0 32 11 8 2 Somogy 67 2 32 24 4 0 Tolna 32 1 10 12 8 0

Dél-Dunántúl – Southern Transdanubia 154 3 74 47 20 2 Borsod-Abaúj-Zemplén 90 3 44 30 7 6 Heves 44 0 28 9 3 3 Nógrád 32 1 18 6 4 2

Észak-Magyarország – Northern Hungary 166 4 90 45 14 11 Hajdú-Bihar 76 0 36 31 6 0 Jász-Nagykun-Szolnok 75 4 35 26 6 2 Szabolcs-Szatmár-Bereg 127 3 54 42 17 2

Észak-Alföld – Northern Great Plain 278 7 125 99 29 4 Bács-Kiskun 147 6 84 23 23 15 Békés 66 1 16 37 4 5 Csongrád 53 2 28 10 5 0

Dél-Alföld – Southern Great Plain 266 9 128 70 32 20 Mindösszesen – Total 1 546 57 820 405 157 55

Ebből: 0,80‰ és nagyobb alkoholos befolyásoltság – Of which more than: 0,80‰ of alcohol in blood Budapest 60 5 41 7 2 0 Pest 133 9 84 13 18 1

Közép-Magyarország – Central Hungary 193 14 125 20 20 1 Fejér 59 3 34 11 9 0 Komárom-Esztergom 29 1 15 9 3 2 Veszprém 39 4 16 13 5 0

Közép-Dunántúl – Central Transdanubia 127 8 65 33 17 2 Győr-Moson-Sopron 48 1 28 10 4 2 Vas 38 1 18 14 3 1 Zala 53 2 27 19 2 7

Nyugat-Dunántúl – Western Transdanubia 139 4 73 43 9 10 Baranya 43 0 24 11 4 2 Somogy 45 1 18 19 3 0 Tolna 25 1 7 11 6 0

Dél-Dunántúl – Southern Transdanubia 113 2 49 41 13 2 Borsod-Abaúj-Zemplén 67 2 32 24 5 5 Heves 28 0 18 5 3 2 Nógrád 21 0 12 5 3 1

Észak-Magyarország – Northern Hungary 116 2 62 34 11 8 Hajdú-Bihar 50 0 21 22 5 0 Jász-Nagykun-Szolnok 57 3 29 19 4 1 Szabolcs-Szatmár-Bereg 74 2 26 27 11 1

Észak-Alföld – Northern Great Plain 181 5 76 68 20 2 Bács-Kiskun 126 5 75 19 18 14 Békés 46 1 13 26 2 4 Csongrád 28 1 17 5 2 0

Dél-Alföld – Southern Great Plain 200 7 105 50 22 18 Mindösszesen – Total 1 069 42 555 289 112 43

Page 107: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

ITTASAN OKOZOTT KÖZÚTI BALESETEK – ROAD ACCIDENTS CAUSED BY DRUNK PERSONS | 97

4.1.5. Az ittasan okozott balesetek száma okozók és kimenetel szerint, 2014 Accidents caused by drunk persons by causer and result, 2014

Okozók Causers

Halálos Fatal

Ebből: a helyszínen

Of which: on the spot

Súlyos With serious

Könnyű With slight Összes

Total

Az előző év = 100,0 Previous

year = 100,0 sérüléses – injury

Motorkerékpár-vezető Drivers of motorcycle

3 3 35 19 57 79,2

Személygépkocsi-vezető – Car drivers 19 16 225 576 820 102,6

Tehergépkocsi-vezető – Lorry drivers 4 3 25 50 79 112,9

Autóbusz-vezető – Bus drivers 1 1 0 2 3 150,0

Kerékpáros – Cyclists 9 8 142 254 405 88,2

Segédmotoroskerékpár-vezető – Moped drivers

1 1 70 86 157 90,8

Állati erővel vont jármű hajtója – Coachmen 0 0 4 11 15 71,4

Egyéb járművek vezetői – Other drivers 0 0 3 7 10 71,4

Járművezetők összesen – Drivers total 37 32 504 1 005 1 546 96,0

Gyalogosok – Pedestrians 8 8 17 29 54 108,0

Utas és egyéb személy Passengers and other persons

0 0 0 1 1 50,0

Mindösszesen – Total 45 40 521 1 035 1 601 96,3 Ebből: lakott területen – Of which inside built up areas

Motorkerékpár-vezető Drivers of motorcycle

1 1 19 15 35 66,0

Személygépkocsi-vezető – Car drivers 5 5 126 402 533 102,3

Tehergépkocsi-vezető – Lorry drivers 3 2 10 28 41 97,6

Autóbusz-vezető – Bus drivers 1 1 0 0 1 100,0

Kerékpáros – Cyclists 6 5 117 220 343 92,5

Segédmotoroskerékpár-vezető – Moped drivers

1 1 53 63 117 86,7

Állati erővel vont jármű hajtója – Coachmen 0 0 4 8 12 75,0

Egyéb járművek vezetői – Other drivers 0 0 2 5 7 63,6

Járművezetők összesen – Drivers total 17 15 331 741 1 089 94,7

Gyalogosok – Pedestrians 0 0 13 21 34 125,9

Utas és egyéb személy Passengers and other persons

0 0 0 1 1 100,0

Mindösszesen – Total 17 15 344 763 1 124 95,4

Page 108: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

98 | KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014

4.1.6. Az ittasan okozott balesetek száma a baleset természete és okozók szerint, 2014 Accidents caused by drunk persons by type and causer, 2014

A baleset természete Types

Összesen Total

Ebből – Of which A halálos balesetek

száma Fatal

accidents

motor-kerékpár-vezetők motor riders

személy-gépkocsi-vezetők

car drivers

kerék-párosok cyclists

segéd-motoros

kerékpár-vezetők moped riders

gyalogosok pedestrians

Összesen – Total Járművek ütközése – Collisions

azonos irányba haladó – rear-end 97 4 49 28 11 1 3

szembehaladó – head on 101 1 61 22 7 0 5

keresztező irányba haladó és kanyarodó due to crossing and turning

226 4 91 105 6 0 5

körforgalomban - in roundabout 5 1 3 0 0 0 0

Haladó járművek ütközése összesen Collisions between vehicles in motion total

429 10 204 155 24 1 13

Álló, parkoló járműnek ütközés Collision with parked vehicles

80 2 48 22 6 0 0

Vasúti jármű és közúti jármű üközése Collision of public road vehicles with rail

vehicles

3 0 1 2 0 0 0

Szilárd tárgynak ütközés – With obstructions

165 5 113 22 17 0 1

Megcsúszás, farolás, felborulás, pálya elhagyása

Skidding, capsizing, veering of the road 589 31 381 71 67 1 13

Gyalogosok elütése Accidents between vehicles and

pedestrians

106 0 40 6 3 52 14

Egyéb baleset – Others 229 9 33 127 40 0 4

Mindösszesen – Total 1 601 57 820 405 157 54 45 Ebből: lakott területen – Of which inside built up areas

Járművek ütközése – Collisions

azonos irányba haladó – rear-end 67 2 35 19 8 0 0

szembehaladó – head on 62 0 33 18 5 0 1

keresztező irányba haladó és kanyarodó – due to crossing and turning

185 3 78 85 5 0 4

körforgalomban - in roundabout 2 0 1 0 0 0 0

Haladó járművek ütközése összesen Collisions between vehicles in motion total

316 5 147 122 18 0 5

Álló, parkoló járműnek ütközés Collision with parked vehicles

74 2 42 22 6 0 0

Vasúti jármű és közúti jármű üközése Collision of public road vehicles with rail

vehicles

2 0 0 2 0 0 0

Szilárd tárgynak ütközés – With obstructions

116 4 76 21 12 0 1

Megcsúszás, farolás, felborulás, pálya elhagyása

Skidding, capsizing, veering of the road 346 17 210 60 45 0 5

Gyalogosok elütése Accidents between vehicles and

pedestrians

81 0 35 5 3 34 3

Egyéb baleset – Others 189 7 23 111 33 0 3

Mindösszesen – Total 1 124 35 533 343 117 34 17

Page 109: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

ITTASAN OKOZOTT KÖZÚTI BALESETEK – ROAD ACCIDENTS CAUSED BY DRUNK PERSONS | 99

4.1.7. Az ittasan okozott balesetek száma a baleset természete és az ittasság mértéke szerint, 2014 Accidents caused by drunk persons by type and degree of alcohol concentration in blood, 2014

A baleset természete Type of accidents

0,50‰ és kisebband under

0,51‰–0,79‰ közötti

between

0,80‰–1,49‰ közötti

between

1,50‰ és nagyobb and over

Összes Total

alkoholos befolyásoltság alatt történt balesetek degree of alcohol concentration

Járművek ütközése – Collisions

azonos irányba haladó – rear-end 11 31 19 36 97

szembehaladó – head on 7 16 24 54 101

keresztező irányba haladó és kanyarodó

due to crossing and turning 48 57 66 55 226

körforgalomban - in roundabout 2 1 0 2 5

Haladó járművek ütközése összesen Collisions between vehicles in motion

total

68 105 109 147 429

Álló, parkoló járműnek ütközés Collision with parked vehicles

5 13 31 31 80

Vasúti jármű és közúti jármű üközése Collision of public road vehicles with

rail vehicles

1 0 1 1 3

Szilárd tárgynak ütközés – With obstructions

14 41 43 67 165

Megcsúszás, farolás, felborulás, pálya elhagyása

Skidding, capsizing, veering of the road

39

117

160

273

589

Gyalogosok elütése Accidents between vehicles and

pedestrians

6 20 28 52 106

Egyéb baleset – Others 11 49 59 110 229

Mindösszesen – Total 144 345 431 681 1 601

Page 110: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

100 | KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014

4.1.8. Az ittasan okozott balesetek száma a baleset oka és időpontja szerint, 2014 Accidents caused by drunk persons by cause and time of occurrence, 2014

A baleset oka Causes of accident

001–500 501–1000 1001–1500 1501–2000 2001–2400

Összesen Total

Ebből: lakott

területen Of which:

inside built up areas

óra között történt balesetek – between, hours

A járművezetők hibája Drivers’ fault total

243 149 283 522 344 1 541 1 086

Ebből – Of which

Sebesség nem megfelelő alkalmazása

Inappropriate speed

188 83 162 294 227 954 641

Ezen belül – Of which

1. az útviszonyokhoz – to the road condition

158 67 134 240 189 788 524

2. a forgalmi viszonyokhoz – to the traffic condition

2 5 4 8 0 19 16

3. az időjárási és látási viszonyokhoz to the weather and visibility condition

14 4 4 11 9 42 18

4. előírt sebesség túllépése exceeding the speed limit

9 2 3 7 12 33 26

Az előzés szabályainak megsértése Non observance of rules for

overtaking

4 3 7 13 6 33 24

Elsőbbség meg nem adása – Denied priority

10 20 23 59 16 128 111

Ezen belül – Of which

9. a közúti jelzőtábla utasítása ellenére – despite of road sing

9 11 14 33 7 74 65

13. gyalogosnak kijelölt gyalogátkelőhelyen

to pedestrian at marked crossing 1 3 0 5 1 10 10

Irányváltoztatás, haladás és bekanyarodás szabályainak meg nem tartása

Non observance of traffic regulations

19 21 50 88 47 225 161

Megállási kötelezettség elmulasztása

Denied stop-sign and obligation 4 3 0 4 3 14 13

Ezen belül – Of which

20. rendőr vagy lámpa jelzésére at signal of police or traffic lights

4 1 0 3 3 11 11

Világítási szabályok megszegése Denied lighting obligations

1 0 0 3 3 7 1

A járművezető egyéb hibája Other faults of drivers

17 19 41 61 42 180 135

A jármű hibája – Defects of vehicles 0 0 0 2 0 2 1

A pálya hibája – Defects of road 1 0 0 0 0 1 1

Gyalogosok hibája – Pedestrians’ fault 1 0 5 30 18 54 34

Utasok hibája – Passengers’ fault 0 0 0 0 1 1 1

Egyéb okok – Other causes 0 0 0 0 2 2 1

Mindösszesen – Total 245 149 288 554 365 1 601 1 124

Page 111: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

ITTASAN OKOZOTT KÖZÚTI BALESETEK – ROAD ACCIDENTS CAUSED BY DRUNK PERSONS | 101

4.1.9. Ezer balesetre jutó ittasan okozott balesetek megyénként, előző év=100% Accidents caused by drunk persons per thousend accidents by region, previous year=100%

Területi egység Regions

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Budapest 125,8 85,3 89,3 112,8 94,4 95,0

Pest 86,3 102,8 85,4 108,4 89,1 101,1

Közép-Magyarország – Central Hungary 102,0 94,1 82,9 111,2 91,2 98,3

Fejér 97,2 75,3 101,8 108,0 101,6 88,6

Komárom-Esztergom 83,8 83,9 108,9 107,2 74,1 102,3

Veszprém 91,4 110,7 84,6 95,9 83,3 114,4

Közép-Dunántúl – Central Transdanubia 91,2 87,7 97,8 104,0 87,1 100,2

Győr-Moson-Sopron 108,2 103,7 95,8 115,4 88,5 68,1

Vas 154,7 79,4 89,4 105,2 111,6 75,1

Zala 104,8 100,7 78,9 128,9 75,0 114,0

Nyugat-Dunántúl – Western Transdanubia 117,8 95,2 88,6 116,6 89,8 82,9

Baranya 101,6 69,5 110,6 101,7 97,2 86,9

Somogy 97,4 73,0 126,9 107,6 78,4 101,5

Tolna 107,6 111,8 69,6 124,1 91,3 81,2

Dél-Dunántúl – Southern Transdanubia 101,0 79,5 106,1 108,7 86,8 91,0

Borsod-Abaúj-Zemplén 103,2 101,4 84,2 84,7 104,5 118,6

Heves 97,5 98,7 71,1 131,0 86,6 95,6

Nógrád 150,4 83,0 81,3 98,3 123,9 88,3

Észak-Magyarország – Northern Hungary 109,9 95,8 79,8 98,7 102,5 104,3

Hajdú-Bihar 115,2 73,9 67,3 148,2 110,8 87,3

Jász-Nagykun-Szolnok 137,8 92,7 96,3 95,4 82,9 106,5

Szabolcs-Szatmár-Bereg 93,2 85,8 85,6 90,2 144,3 90,8

Észak-Alföld – Northern Great Plain 110,8 83,9 84,1 105,2 113,1 94,4

Bács-Kiskun 111,0 94,7 113,5 100,7 91,6 105,4

Békés 101,9 100,8 72,2 124,5 93,1 99,8

Csongrád 76,4 98,2 103,7 97,9 110,1 77,5

Dél-Alföld – Southern Great Plain 97,6 97,7 100,4 106,4 94,5 98,0

Mindösszesen – Total 104,2 90,7 90,4 107,7 94,6 95,4

Page 112: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

102 | KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014

4.2. Az ittasan okozott balesetek következtében meghalt, megsérült személyek

Persons killed or injured in accidents involving drunk persons

4.2.1. Az ittasan okozott balesetek következtében meghalt, megsérült személyek száma járművek szerint Persons killed or injured in accidents involving drunk persons by vehicle category

Jármű Vehicles

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Motorkerékpár – Motorcycles 122 84 83 81 87 67

Személygépkocsi – Passenger cars 1 810 1 248 1 403 1 196 1 178 1 178

Autóbusz – Buses 3 2 0 2 9 4

Tehergépkocsia) – Lorriesa) 120 91 162 98 92 90

Vontató – Road tractors 4 3 8 3 4 12

Kerékpár – Bicycles 484 500 427 454 477 419

Segédmotoros kerékpár – Mopeds 266 234 208 198 191 165

Állati erővel vont jármű – Animal driven vehicle

29 27 18 17 22 15

Egyéb jármű – Other vehicles 14 18 12 19 14 10

Összesen – Total 2 852 2 207 2 321 2 068 2 074 1 960

a) Dömperrel és különleges gépjárművel együtt. – Dumpers and vehicles for specific purpose included.

4.2.2. Az ittasan okozott balesetek következtében meghalt, megsérült személyek száma járművek, a sérülés kimenetele és a baleset helyének beépítettsége szerint, 2014 Persons killed or injured in accidents involving drunk persons by vehicle category, outcome and location, 2014

Jármű Vehicles

Lakott területen Inside built up areas

Lakott területen kívül Outside built up areas

Összes Total meghalt

killed

súlyosan seriously

könnyen slightly meghalt

killed

súlyosan seriously

könnyen slightly

megsérült – injured megsérült – injured

Motorkerékpár – Motorcycles 1 22 18 2 17 7 67

Személygépkocsi – Passenger cars 5 145 590 16 133 289 1 178

Tehergépkocsia) – Lorriesa) 3 7 32 1 15 32 90

Vontató – Road tractors 0 3 5 0 0 4 12

Autóbusz – Buses 1 0 0 0 0 3 4

Kerékpár – Bicycles 6 119 229 3 26 36 419

Segédmotoros kerékpár – Mopeds 1 54 68 0 17 25 165

Állati erővel vont jármű – Animal driven vehicle

0 4 8 0 0 3 15

Egyéb jármű – Other vehicles 0 2 5 0 1 2 10

Összesen – Total 17 356 955 22 209 401 1 960

a) Dömperrel és különleges gépjárművel együtt. – Dumpers and vehicles for specific purpose included.

Page 113: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

ITTASAN OKOZOTT KÖZÚTI BALESETEK – ROAD ACCIDENTS CAUSED BY DRUNK PERSONS | 103

4.2.3. Az ittasan okozott balesetek következtében meghalt, megsérült járművezetők és utasok száma a járművek, a sérülés kimenetele és a forgalomban betöltött szerepük szerint, 2014 Persons killed or injured in accidents involving drunk persons by vehicle category, outcome and road users, 2014

Jármű Vehicles

Meghalt Killed

Ebből: a helyszínen

Of which: on the spot

Súlyosan Seriously

Könnyen Slightly Összes

Total

Az előző év = 100,0

Previous year = 100.0 megsérült – injured

Járművezetők és utasok – Drivers and passengers

Motorkerékpár – Motorcycles 3 3 39 25 67 77,0

Személygépkocsi – Passenger cars 21 17 278 879 1 178 100,0

Tehergépkocsia) – Lorriesa) 4 3 22 64 90 97,8

Vontató – Road tractors 0 0 3 9 12 300,0

Autóbusz – Buses 1 1 0 3 4 44,4

Kerékpár – Bicycles 9 8 145 265 419 87,8

Segédmotoros kerékpár – Mopeds 1 1 71 93 165 86,4

Állati erővel vont jármű – Animal driven vehicle

0 0 4 11 15 68,2

Egyéb jármű – Other vehicles 0 0 3 7 10 71,4

Összesen – Total 39 33 565 1 356 1 960 94,5

a) Dömperrel és különleges gépjárművel együtt. – Dumpers and vehicles for specific purpose included.

Page 114: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses
Page 115: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

KÖZÚTIJÁRMŰ-ÁLLOMÁNY – ROAD VEHICLE FLEET | 105

5. KÖZÚTIJÁRMŰ-ÁLLOMÁNY ROAD VEHICLE FLEET

5.1.1. Közútigépjármű- és pótkocsiállomány ..................................................................................... 106 Road vehicle and trailer fleet

5.1.2. Személyszállító gépjárművek állománya ................................................................................. 106 Vehicle fleet for passenger transport

5.1.3. Teherszállító és különleges célú gépjárművek állománya ...................................................... 107 Vehicle for freight transport and specific purpose

5.1.4. Közútigépjármű- és pótkocsiállomány területi bontásban, 2014 .............................................. 107 Road vehicle and trailer fleet by region, 2014

5.1.5. Személyszállító gépjárművek állománya területi bontásban, 2014 ......................................... 108 Vehicle fleet for passenger transport by region, 2014

5.1.6. Teherszállító és különleges célú gépjárművek állománya területi bontásban, 2014 ............... 108 Vehicle fleet for freight transport and specific purpose by region, 2014

Page 116: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

106 | KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014

5.1.1. Közútigépjármű- és pótkocsiállomány Road vehicle and trailer fleet

Év Year

Gépjárművek – Vehicles

Gépjárművek összesen Vehicle total

Pótkocsik, félpótkocsik és lakókocsik

Trailers, semi trailers and caravans

személyszállító for passenger transport

teherszállító és különleges célú

for freight transport and specific purpose

1990 2 139 491 262 458 2 401 949 204 725 1991 2 205 869 265 385 2 471 254 225 150 1992 2 243 970 266 040 2 510 010 234 522 1993 2 271 037 274 360 2 545 397 242 124 1994 2 355 721 297 053 2 652 774 252 150 1995 2 424 709 324 757 2 749 466 268 480 1996 2 434 241 332 203 2 766 444 275 428 1997 2 453 714 342 271 2 795 985 292 022 1998 2 333 608 336 858 2 670 466 305 108 1999 2 360 832 345 627 2 706 459 317 830 2000 2 473 754 366 433 2 840 187 332 291 2001 2 593 732 380 441 2 974 173 341 823 2002 2 744 992 396 081 3 141 073 352 605 2003 2 898 589 406 863 3 305 452 361 865 2004 2 959 899 410 486 3 370 385 365 524 2005 3 028 890 427 648 3 456 538 372 491 2006 3 101 646 444 448 3 546 094 382 270 2007 3 165 929 459 439 3 625 368 390 997 2008 3 214 962 470 755 3 685 717R 396 370

2009 3 173 395 466 720 3 640 115 395 962 2010 3 143 955 464 879 3 608 834 394 449 2011 3 132 556 465 686 3 598 242 395 259 2012 3 154 734 467 001 3 621 735 398 233 2013 3 215 479 475 120 3 690 599 403 662 2014 3 287 158 490 844 3 778 002 409 473

5.1.2. Személyszállító gépjárművek állománya Vehicle fleet for passenger transport

Év Year

Személygépkocsik Passenger cars

Autóbuszok Buses

Motorkerékpárok Motorcycles

Személyszállító gépjárművek összesen Vehicles for passenger

transport, total

1990 1 944 553 26 121 168 817 2 139 491 1991 2 015 455 24 181 166 233 2 205 869 1992 2 058 334 22 875 162 761 2 243 970 1993 2 091 623 21 852 157 562 2 271 037 1994 2 176 922 21 472 157 327 2 355 721 1995 2 245 395 20 223 159 091 2 424 709 1996 2 264 165 19 107 150 969 2 434 241 1997 2 297 115 18 616 137 983 2 453 714 1998 2 218 010 18 529 97 069 2 333 608 1999 2 255 526 17 733 87 573 2 360 832 2000 2 364 706 17 855 91 193 2 473 754 2001 2 482 827 17 817 93 088 2 593 732 2002 2 629 526 17 873 97 593 2 744 992 2003 2 777 219 17 877 103 493 2 898 589 2004 2 828 433 17 428 114 038 2 959 899 2005 2 888 735 17 450 122 705 3 028 890 2006 2 953 737 17 721 130 188 3 101 646 2007 3 012 165 17 899 135 865 3 165 929 2008 3 055 427 17 995 141 540 3 214 962 2009 3 013 719 17 720 141 956 3 173 395 2010 2 984 063 17 641 142 251 3 143 955 2011 2 967 808 17 366 147 382 3 132 556 2012 2 986 028 17 301 151 405 3 154 734 2013 3 040 732 17 569 157 178 3 215 479 2014 3 107 695 17 923 161 540 3 287 158

Page 117: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

KÖZÚTIJÁRMŰ-ÁLLOMÁNY – ROAD VEHICLE FLEET | 107

5.1.3. Teherszállító és különleges célú gépjárművek állománya Vehicle for freight transport and specific purpose

Év Year

Tehergépkocsik és különleges célú gépjárművek

Lorries and specific purpose vehicles

Vontatók Road tractors

Összesen Total

1990 224 061 38 397 262 458 1991 227 818 37 567 265 385 1992 229 191 36 849 266 040 1993 237 515 36 845 274 360 1994 258 081 38 972 297 053 1995 292 144 32 613 324 757 1996 303 085 29 118 332 203 1997 315 242 27 029 342 271 1998 312 269 24 589 336 858 1999 322 068 23 559 345 627 2000 342 007 24 426 366 433 2001 355 221 25 220 380 441 2002 369 295 26 786 396 081 2003 377 111 29 752 406 863 2004 378 088 32 398 410 486 2005 391 731 35 917 427 648 2006 404 888 39 560 444 448 2007 416 045 43 394 459 439 2008 424 452 46 303 470 755 2009 419 416 47 304 466 720 2010 416 672 48 207 464 879 2011 415 424 50 262 465 686 2012 414 405 52 596 467 001 2013 419 031 56 089 475 120 2014 429 969 60 875 490 844

5.1.4. Közútigépjármű- és pótkocsiállomány területi bontásban, 2014 Road vehicle and trailer fleet by region, 2014

Területi egység Regions

Személyszállító gépjárművek Vehicles for

passenger transport

Teherszállító és különleges célú

járművek Vehicles for freight

transport and specific purpose

Gépjárművek összesen

Vehicles total

Pótkocsik, félpótkocsik és

lakókocsik Trailers, semi trailers and caravans

Budapest 612 259 79 404 691 663 28 696 Pest 472 410 72 253 544 663 47 302

Közép-Magyarország – Central Hungary 1 084 669 151 657 1 236 326 75 998 Fejér 144 678 20 255 164 933 17 396 Komárom-Esztergom 105 991 15 413 121 404 11 263 Veszprém 125 234 17 792 143 026 14 475

Közép-Dunántúl – Central Transdanubia 375 903 53 460 429 363 43 134 Győr-Moson-Sopron 170 314 25 706 196 020 23 904 Vas 95 627 13 080 108 707 13 085 Zala 100 626 17 116 117 742 14 861

Nyugat-Dunántúl – Western Transdanubia 366 567 55 902 422 469 51 850 Baranya 121 993 16 908 138 901 14 414 Somogy 104 874 15 944 120 818 15 738 Tolna 77 684 12 777 90 461 12 642

Dél-Dunántúl – Southern Transdanubia 304 551 45 629 350 180 42 794 Borsod-Abaúj-Zemplén 176 811 25 569 202 380 23 167 Heves 93 779 13 647 107 426 12 531 Nógrád 57 546 8 071 65 617 6 116

Észak-Magyarország – Northern Hungary 328 136 47 287 375 423 41 814 Hajdú-Bihar 152 893 25 208 178 101 23 622 Jász-Nagykun-Szolnok 105 689 16 386 122 075 19 108 Szabolcs-Szatmár-Bereg 154 804 23 709 178 513 28 225

Észak-Alföld – Northern Great Plain 413 386 65 303 478 689 70 955 Bács-Kiskun 184 267 33 586 217 853 38 094 Békés 102 749 16 783 119 532 21 044 Csongrád 126 548 21 129 147 677 23 738

Dél-Alföld – Southern Great Plain 413 564 71 498 485 062 82 876 Külföldi – Foreign 53 38 91 5 Országos területre nem bontható Not registrated by regions

329 70 399 47

Összesen – Total 3 287 158 490 844 3 778 002 409 473

Page 118: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

108 | KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014

5.1.5. Személyszállító gépjárművek állománya területi bontásban, 2014 Vehicle fleet for passenger transport by region, 2014

Területi egység Regions

Személygépkocsik Passenger cars

Autóbuszok Buses

Motorkerékpárok Motorcycles

Összesen Total

Budapest 583 694 4 108 24 457 612 259 Pest 446 788 1 411 24 211 472 410

Közép-Magyarország – Central Hungary 1 030 482 5 519 48 668 1 084 669 Fejér 136 220 1 209 7 249 144 678 Komárom-Esztergom 99 840 786 5 365 105 991 Veszprém 118 037 688 6 509 125 234

Közép-Dunántúl – Central Transdanubia 354 097 2 683 19 123 375 903 Győr-Moson-Sopron 160 620 764 8 930 170 314 Vas 90 880 447 4 300 95 627 Zala 95 521 452 4 653 100 626

Nyugat-Dunántúl – Western Transdanubia 347 021 1 663 17 883 366 567 Baranya 115 327 903 5 763 121 993 Somogy 98 931 512 5 431 104 874 Tolna 72 818 394 4 472 77 684

Dél-Dunántúl – Southern Transdanubia 287 076 1 809 15 666 304 551 Borsod-Abaúj-Zemplén 167 986 1 158 7 667 176 811 Heves 88 639 747 4 393 93 779 Nógrád 54 562 363 2 621 57 546

Észak-Magyarország – Northern Hungary 311 187 2 268 14 681 328 136 Hajdú-Bihar 144 347 691 7 855 152 893 Jász-Nagykun-Szolnok 98 692 677 6 320 105 689 Szabolcs-Szatmár-Bereg 147 444 717 6 643 154 804

Észak-Alföld – Northern Great Plain 390 483 2 085 20 818 413 386 Bács-Kiskun 172 706 848 10 713 184 267 Békés 96 252 426 6 071 102 749 Csongrád 118 060 616 7 872 126 548

Dél-Alföld – Southern Great Plain 387 018 1 890 24 656 413 564 Külföldi – Foreign 53 – – 53 Országos területre nem bontható Not registrated by regions

278 6 45 329

Összesen – Total 3 107 695 17 923 161 540 3 287 158

5.1.6. Teherszállító és különleges célú gépjárművek állománya területi bontásban, 2014 Vehicle fleet for freight transport and specific purpose by region, 2014

Területi egység Regions

Tehergépkocsik és különleges célú

gépjárművek Lorries and specific

purpose vehicles

Vontatók Road tractors

Összesen Total

Budapest 75 514 3 890 79 404 Pest 65 684 6 569 72 253

Közép-Magyarország – Central Hungary 141 198 10 459 151 657 Fejér 17 139 3 116 20 255 Komárom-Esztergom 13 390 2 023 15 413 Veszprém 16 079 1 713 17 792

Közép-Dunántúl – Central Transdanubia 46 608 6 852 53 460 Győr-Moson-Sopron 21 592 4 114 25 706 Vas 11 072 2 008 13 080 Zala 12 801 4 315 17 116

Nyugat-Dunántúl – Western Transdanubia 45 465 10 437 55 902 Baranya 14 949 1 959 16 908 Somogy 13 704 2 240 15 944 Tolna 10 692 2 085 12 777

Dél-Dunántúl – Southern Transdanubia 39 345 6 284 45 629 Borsod-Abaúj-Zemplén 21 909 3 660 25 569 Heves 12 242 1 405 13 647 Nógrád 7 126 945 8 071

Észak-Magyarország – Northern Hungary 41 277 6 010 47 287 Hajdú-Bihar 21 593 3 615 25 208 Jász-Nagykun-Szolnok 13 878 2 508 16 386 Szabolcs-Szatmár-Bereg 19 760 3 949 23 709

Észak-Alföld – Northern Great Plain 55 231 10 072 65 303 Bács-Kiskun 28 578 5 008 33 586 Békés 13 458 3 325 16 783 Csongrád 18 708 2 421 21 129

Dél-Alföld – Southern Great Plain 60 744 10 754 71 498 Külföldi – Foreign 35 3 38 Országos területre nem bontható Not registrated by regions

66 4 70

Összesen – Total 429 969 60 875 490 844

Page 119: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK – METHODOLOGICAL NOTES | 109

MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK

Közlekedési baleset fogalmán – statisztikai szempontból – olyan váratlan, nem szándékosan előidézett forgalmi eseményt értünk, amelynek következményeként haláleset, illetve személysérülés történt, vagy anyagi kár keletkezett.

A közlekedési baleseti statisztika megfigyelési köre a következőkre terjed ki: a) A személysérüléssel járó közúti közlekedési balesetek: a fogalmi meghatározásokat lásd a közúton történt

balesetek fogalmi meghatározásánál. Az adatokat az EU-módszertan alapján a balesetet követő 30 nappal későbbi állapot szerint és a halálos baleseteket a helyszínen felvett adatokkal történő összehasonlíthatóság biztosítása érdekében a helyszínen felvett adatok szerint is közöljük.

b) A vasúti közlekedési balesetek: az országos vasúthálózaton működési engedéllyel rendelkező, jogi személyiségű adatszolgáltatók áru vagy személyszállítása közben történt minden olyan forgalmi baleseti esemény, ahol személysérülés történt vagy anyagi kár keletkezett. A vasúti balesetek adatait 2013-tól a Nemzeti Közlekedési Hatóságtól veszi át a KSH. A szabályozás az EU-irányelveket követi. A jelentős vasúti balesetek küszöbértékét, és a személysérülések módszertanát 2013-tól az uniós normához igazítottuk. A módszertani változás következtében a jelentős balesetek értékhatára a korábbi 10 millió forintról 40 millió forintra (150 000 euró) emelkedett, és a személysérülések csak a súlyosan sérült személyek adatait tartalmazzák.

c) A vízi és légi közlekedési balesetek: a vízi és légi közlekedési balesetek adatait 2013-tól a Közlekedésbiztonsági Szervezettől veszi át a KSH. A vasúti, vízi, és légi balesetek fogalmát a légi, vasúti és vízi közlekedési balesetek szakmai vizsgálatáról

szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény határozza meg. A szabályozás az EU-irányelveket követi. A légi balesetek tartalmazzák a sárkányrepülők, a vízi balesetek pedig a csónakkal történt balesetek adatait is. A vasúti és közúti kereszteződéseknél történt baleseti események mind a vasúti, mind a közúti közlekedési

baleseteknél szerepelnek. Ittas személy által okozott balesetekre az alkoholos befolyásoltságot véralkohol-vizsgálattal állapítják meg.

A KÖZÚTON TÖRTÉNT BALESETEKNÉL ELŐFORDULÓ FŐBB FOGALMAK:

Személysérüléses közúti közlekedési baleset: minden olyan közúton vagy a közforgalom számára megnyitott magánúton történt baleset, amelyben legalább egy mozgó jármű részt vett, és melynek következtében legalább egy személy meghalt vagy megsérült. 1. A balesetek minősítése kimenetel szerint:

a) Halálos kimenetelű az a baleset, amelynél legalább egy személy a baleset helyszínén, illetve 30 napon belül meghal.

b) Súlyos sérüléses az a baleset, amelynél legalább egy személy súlyosan megsérül, de haláleset nem történt.

c) Könnyű sérüléses az a baleset, amelynél legalább egy személy könnyen megsérül, de haláleset és súlyos sérülés nem történt.

2. A személysérülések minősítése: Halálos sérülés: olyan súlyos sérülés, amit valaki baleset során szenved el, vagy annak következtében a

balesetet követő 30 napon belül elhalálozik. Súlyos sérülés: olyan sérülés, amit valaki baleset során szenved el, és amely

a) a sérüléstől számított hét napon belül 48 órát meghaladó kórházi ápolást tesz szükségessé, vagy b) csonttörést okoz, kivéve az ujj-, lábujj- és orrtörést, vagy c) olyan vágott sebekkel jár, amelyek súlyos vérzést vagy ideg-, izom-, illetve ínsérülést okoznak, vagy d) belső szervek sérülését okozza, vagy e) másod- vagy harmadfokú égési sérüléseket vagy a testfelület több mint 5%-át érintő égési sérülést okoz. f) Könnyű sérülés: Olyan sérülés, aminek következtében a sérült kórházi kezelésre nem szorul, kivéve a

24 órás megfigyelést. 3. A táblázat fej- és oldalléceiben előforduló főbb fogalmak magyarázata:

a) A baleset oka azt a körülményt írja le, hogy a forgalmi szereplők közül kinek a hibájából és milyen ok(ok) miatt történt a baleset.

b) A baleset természete az a forgalmi szituáció, amelyben a baleset bekövetkezett. 4. Egyéb fogalmak:

a) Közútigépjármű-állomány: a forgalmi rendszámmal ellátott közúti járművek száma, a fegyveres erők és testületek gépjárművei nélkül.

b) Motorkerékpár-állomány: a forgalmi rendszámmal ellátott, 50 cm3-nél nagyobb hengerűrtartalmú motorkerékpárok száma.

Page 120: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

110 | KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNY, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014

c) Különleges célú gépkocsi: olyan közúti motoros jármű, amelynek nem elsődleges és kizárólagos feladata a szokásos személy- vagy áruszállítás (pl. mentőautó, tűzoltójármű).

Jogi háttér: az 1993. évi XLVI. törvény a statisztikáról és a 1992. évi XLIIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságra hozásáról, valamint a 198/2001 (X. 19.) Korm. rendelet az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról (OSAP).

Az adatok forrása: Az adatfelvétel teljes körű azokra a balesetekre, amelyekben rendőri intézkedés történik. Az intézkedés

során a személysérüléssel járó balesetről adatfelvételi lap kerül kitöltésre. A baleseti helyszínelő rendőri szerv a kitöltött adatlapot a baleset helye szerinti megyei RFK közlekedésrendészeti osztályának (Budapesten a BRFK Közlekedésrendészeti Főosztályának) küldi meg, ahol az adatlapokat rögzítik. A KSH felé a balesetek adatszolgáltatója az ORFK.

METHODOLOGICAL NOTES Traffic accidents: Incidental, unintentional accidents, in connection with which death, personal injury or material loss incurred.

The following accidents are observed: a) Road traffic accidents involving personal injury. Fatal accident data, both 30 days (according EU

methodology) after the occurrence and on the spot (on the spot), are published, so that comparisons can be made.

b) Railway accidents: accidents involving at least one rail vehicle in motion, resulting in at least one killed or seriously injured person, or significant damage to stock, track, other installations or environment. Due to harmonisation with EU standards there was a change in the methodology in 2013. The threshold of significant accidents is 40 million HUF (150 000 Euro) instead of the previous 10 million and the number of slightly injured persons are excluded. Data source: National Transport Authority

c) Water and air transport accidents – data of Transportation Safety Bureau since 2013

Data of both railway and road accidents include public road and rail vehicle accidents at level crossings. Accidents caused by drunken persons are observed according to the analysis of alcohol level in blood. The definitions of air and waterway accidents are fully harmonised with the EU standards. Air accidents include glider accidents, while waterway accidents include boat accidents. DEFINITIONS OF ROAD TRAFFIC ACCIDENTS:

Road accidents: any accident involving at least one road vehicle in motion on a public road or private road to which the public has right of access, resulting in at least one killed or injured person. 1. Accidents by result a) Fatal accident: any traumatic accident in which one or more persons were killed on the spot or died within

30 days as a result of the accident. Suicide is excluded. b) Accident with serious injury: any accident in which at least one person was seriously injured.

c) Accident with slight injury: any traumatic accident other than fatal accident or accident with serious injury. Persons seriously injured: any person, who, due to the accident, sustained serious injury, which any

person, who, due to the accident, sustained serious injury, which a) necessitates hospitalization for more than 48 hours within seven days after occurrence or b) caused fracture, except for finger, toe, nose fractures or c) caused cut wounds, which resulted in serious bleeding or nerve, muscle or tendon injuries or d) caused injury of inner organs or e) caused burn of second or third degree or burn affecting more than 5% of body surface.. Persons slightly injured: any person, who suffered slight injury which does not need hospitalization, except

for 24 hour-long observations. 2. Explanation of main categories: Causes of accidents: explains who or what circumstances were to blame for the accidents Types: traffic situation when the accidents occurred 3. Others

a) Road vehicle fleet: number of vehicles registered excluding military vehicles. b) Motorcycle fleet: number of motorcycles registered having a cylinder capacity more than 50 cm3 c) Special purpose road vehicle: road vehicles designed for purposes other than carriage of passengers

or goods. (e.g. ambulances, fire brigade vehicles).

Page 121: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK – METHODOLOGICAL NOTES | 111

4. Change in methodology in 2002 and 2013 The data of all participants are included in the survey. Previously data of participants who were not the

causer and were not injured were excluded. The types of single vehicle accidents of “Bumping into solid objet and leaving the line (off the road)” have been changed because of road safety observations. The new types are the following: bumping into solid object on the road, bumping into solid object off the road, leaving the line with bumping into solid object and leaving the line without it.

Legal basis: Act XLVI of 1993 on statistics, Act XLIII of 1992 on personal data protection and access to data

of public utility and Government decree 198/2001 (X. 19) on the National Statistical Data Collection Programme. (OSAP).

Source of data: The data collection is full scope for cases in which the Police are involved. The Hungarian

Central Statistical Office (HCSO) prepares and dispatches the Questionnaire. In the course of police actions every accident involving personal injuries is recorded. The local police complete the Questionnaires and send them to traffic inspectorate sections of the county police headquarters where the data are processed. There are 19 police headquarters and the Budapest Police headquarter.

Page 122: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses
Page 123: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

Törzsszám: Statisztikai főtevékenység: Megye:

Neve:

Címe:

hsz.

Az adatfelvevő szerv megnevezése:

Küldendő: elektronikus úton vagy adathordozón a KSH Informatikai főosztályára

Telefonszám: (1) 345-6113

E-mail: An[email protected]érkezési határidő: a tárgyhót követő 40. nap

201…év …………………… hó …….. nap PH. Vezető aláírása

Amennyiben az adatszolgáltatása nemleges, kérem, szíveskedjen a megfelelő kódot beírni:

Szöveges indoklás (ha a nemlegesség oka 204, feltétlenül kérjük indokolni): ……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Egyéb megjegyzés: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

A kérdőív kitöltésére fordított idő

telefonszáma faxszáma

neve beosztása telefonszáma faxszáma e-mail címe

e-mail címe

A kitöltő adataineve

Nyilvántartási szám:

1009KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

Telefon: 345-6000Internet: www.ksh.hu→Adatgyűjtések→Letölthető kérdőívek, útmutatók

Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. § (2) bekezdése alapján kötelező.

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai

SZEMÉLYSÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESET201…... év ………………hó….-tól ……………hó….-ig

városközség

1027 Keleti Károly u. 5-7.

Levelezési cím: 1525 Budapest Pf.51.

út,utca,tér

Az adatszolgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló Korm. rendelet alapján történik, figyelemmel a 93/704/EK határozatra.

Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Valótlan adatok közlése, az adatszolgáltatás megtagadása,

a késedelmes adatszolgáltatás büntető-, illetve szabálysértési eljárást vonhat maga után.

Adatszolgáltató: Országos Rendőr-Főkapitányság

perc

Köszönjük az együttműködésüket!

A nemlegesség oka és egyéb megjegyzés

A szervezetnek nincs az adatgyűjtésre vonatkozó tevékenysége (201); A szervezetnek az adatgyűjtésre vonatkozó tevékenysége megszűnt (202); Az adott időszakban a szervezetnek nincs az adatgyűjtésre vonatkozó tevékenysége (203); Egyéb ok miatt nemleges a jelentés (204)

Page 124: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

1009

Baleseti lap egyedi azonosító:

I. BALESETI ADATOK1. A BALESET IDŐPONTJA

2. A BALESET HELYE:GPS koordináták:Szélesség (LAT) 0 ’ , "Hosszúság (LON) 0 ’ , "

Megye B) A BALESETET ELŐIDÉZŐ OK1 JÁRMŰVEZETŐ HIBÁJA

Város, község 2 JÁRMŰ HIBÁJAkerület 3 PÁLYA HIBÁJA

4 GYALOGOS HIBÁJA1. utca neve: 5 UTASOK HIBÁJA

út 1 utca 2 tér 3 körút 4 6 EGYÉB OKrakpart 5 köz 6 egyéb 7 sétány 8

házszám 4. KÖRNYEZETI VISZONYOKA) IDŐJÁRÁSI VISZONYOK

1. közút száma és betűje: derültm borult

2. keresztező utca neve: ködösesős

út 1 utca 2 tér 3 körút 4 viharos, zivatarosrakpart 5 köz 6 egyéb 7 sétány 8 havazás

havas eső, ónos eső, jégeső2. keresztező közút száma és betűje: B) LÁTÁSI VISZONYOK

m nappali, természetes fénynappali, természetes fény korlátozott látási viszonyokszürkület

3. A BALESET LEÍRÁSA éjszaka, közvilágítás nélkülA) A BALESET TÍPUSA (pontos típuskód kiválasztása a listából) éjszaka, működő közvilágítással A- JÁRMŰVEK ÜTKÖZÉSE éjszaka, nem működő közvilágítással

azonos irányba egyenesen haladó járművekszembe egyenesen haladó járművek 5. BALESETBEN MEGHALT, ILLETVE MEGSÉRÜLT azonos irányba haladó és kanyarodó járművek SZEMÉLYEK ÉS JÁRMŰVEK SZÁMA ÖSSZESENszembe haladó és kanyarodó járművekkeresztirányba egyenesen haladó járművek A) Meghalt, megsérült személyek számakeresztirányból érkező, és kanyarodó járművek fő

körforgalomban történt balesetek B) Résztvevő járművek számaA-2 EGYJÁRMŰVES BALESETEK db

álló, PARKOLÓ járműnek ütközés magános és egyéb járműbalesetek

A-3 GYALOGOSOK ELÜTÉSEgyalogosok elütése

41

KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESET STATISZTIKAI ADATFELVÉTELI LAP

1000

12

31324

900

6002000

567

200

500

300400

1005

km

Nap201 Hó PÓ

700

1234

km

2

Page 125: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

1009

A baleseti lap egyedi azonosítója:

II. KÖZÚTTAL KAPCSOLATOS ADATOK

A) A BALESET HELYE J) A FORGALMI SÁVOK JELZÉSElakott területen útburkolati jellel lakott területen kívül lekopott, rosszul látható útburkolati jellel

B) AZ ÚT KATEGÓRIÁJA útburkolati jelen kívül egyéb jellel is ellátott (szög, prizma ) autópálya útburkolati jel nélkül táblával, terelőoszloppal autóút jelzés nélküli, vagy nem úttestfőút K) AZ ÚT LEJTVISZONYAImellékút sík egyéb lejtő ismeretlen, vagy nem út emelkedő

C) AZ ÚTVONAL TÍPUSA L) AZ ÚTTEST BURKOLATÁNAK ÁLLAPOTAgépjárműforgalmi út hibátlan kerékpárút töredezett, egyenetlen, hullámos kerékpárút és gyalogút gödrös, kátyúsgyalogút és egyéb hely (parkoló, járda) nyomvályús

D) SEBESSÉGKORLÁTOZÁS burkolatlan, vagy nem úttestközút km/h M) AZ ÚTTEST FELÜLETÉNEK ÁLLAPOTAkeresztező út km/h normál (száraz) állapotú úttest

E) AZ ÚT ALAKZATA nedves egyenes útvonal havas, jegesútkanyarulat olajos, csúszósútkanyarulatok egyéb szennyezett (sáros, hulladékos stb.)bukkanó nem úttestútkereszteződés egyéb, vagy nem úttest

F) AZ ÚTKERESZTEZŐDÉS TÍPUSAT vagy Y alakú kereszteződésnégyágú kereszteződéstöbbágú kereszteződéskörforgalomegyéb nem útkereszteződés, vagy ismeretlen

G) A FORGALOMIRÁNYÍTÁS MÓDJAkéziúttest forgalmát irányító készülék, működő úttest forgalmát irányító készülék, nem működő tábla (STOP, elsőbbségadás) ideiglenes forgalmi rend nem volt forgalomirányításnem útkereszteződés, vagy ismeretlen

H) AZ ÚTVONAL FORGALMI JELLEGEegyirányúkétirányú, osztatlan kétirányú, osztott pályásideiglenes forgalmi rend egyéb, vagy ismeretlen

AZ AZONOS IRÁNYÚ FORGALMI SÁVOK SZÁMAegykettő három vagy több nem úttest, vagy ismeretlen

3

45

12

4

3

12

5

5

3

6

1

6

123

2

235

4

21

12

43

2

56

34

1

4

3

12

5

3

3

4

67

12

3

6

2

4

1

I)

1

56

4

1

21

5

2

3

Page 126: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

1009

A baleseti lap egyedi azonosítója:

jármű

utas gyalogos állat

motorkerékpár motorkerékpár motorkerékpárszemélygépkocsi személygépkocsi személygépkocsiautóbusz autóbusz autóbusztehergépkocsi össztömege= 3,5t tehergépkocsi össztömege= 3,5t tehergépkocsi össztömege= 3,5t tehergépkocsi össztömege 3,5t tehergépkocsi össztömege 3,5t tehergépkocsi össztömege 3,5t vontató vontató vontató különleges gépkocsi különleges gépkocsi különleges gépkocsi villamos villamos villamostrolibusz trolibusz trolibuszHÉV-szerelvény HÉV-szerelvény HÉV-szerelvény vasúti szerelvény vasúti szerelvény vasúti szerelvény kerékpár kerékpár kerékpársegédmotoros-kerékpár segédmotoros-kerékpár segédmotoros-kerékpár állati erővel vont jármű állati erővel vont jármű állati erővel vont jármű egyéb jármű egyéb jármű egyéb jármű

gyártmánya gyártmánya gyártmányagyártási éve gyártási éve gyártási évetelephely (ország, vagy megye) telephely (ország, vagy megye) telephely (ország, vagy megye)veszélyes áru kódja veszélyes áru kódja veszélyes áru kódja

induló sávot váltó induló sávot váltó induló sávot váltóhaladó tolató haladó tolató haladó tolatókanyarodó ki/be parkoló kanyarodó ki/be parkoló kanyarodó ki/be parkolóvár kany.-ra parkoló vár kany.-ra parkoló vár kany.-ra parkolóelőző előző előző

azonos azonos azonosellentétes ellentétes ellentétes

nincs nincs nincsparkoló jármű az úton parkoló jármű az úton parkoló jármű az útonállat az úton állat az úton állat az útonfa fa faegyéb tárgy egyéb tárgy egyéb tárgyismeretlen ismeretlen ismeretlen

volt volt voltnem volt nem volt nem volt

67

G) HELYSZÍN ELHAGYÁSA

5

F) AZ ELSŐ ÜTKÖZÉS TÁRGYA

12

122

322

B) A GÉPJÁRMŰ

122

B) A GÉPJÁRMŰ

323

318

1

32

közúti szelvénnyel, lakott területen számozással

4

1

33

56

2

D) HALADÁSI IRÁNYA

7

948

1C) JÁRMŰ MOZGÁSA

6

322323

C) JÁRMŰ MOZGÁSA

318319

216217

214215

124127

122

2

A) JÁRMŰ FAJTÁJA

111112113121

G) HELYSZÍN ELHAGYÁSA

1

2345

12

F) AZ ELSŐ ÜTKÖZÉS TÁRGYA

1

34

389

89

6

F) AZ ELSŐ ÜTKÖZÉS TÁRGYA

54

2

2

D) HALADÁSI IRÁNYA

1

456

G) HELYSZÍN ELHAGYÁSA

12

319

216217

214215

127

113

1. JÁRMŰ 2. JÁRMŰ 3. JÁRMŰ

III. AZ OKOZÓ ÉS A RÉSZTVEVŐ JÁRMŰVEK ADATAIA BALESET OKOZÓJA

123

A) JÁRMŰ FAJTÁJA

111112

127

113121

214215216

124

217

323322319318

B) A GÉPJÁRMŰ

12

67

D) HALADÁSI IRÁNYA

1közúti szelvénnyel, lakott területen számozással közúti szelvénnyel, lakott területen számozással

5

12

4

2

C) JÁRMŰ MOZGÁSA

124

A) JÁRMŰ FAJTÁJA

111112

121

4

Page 127: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

1009

A baleseti lap egyedi azonosítója:

Feltételezett okozó azonosítója Személy azonosítója Személy azonosítójaJármű azonosítója Jármű azonosítója Jármű azonosítója

születési éve születési éve születési éve

férfi férfi férfinő nő nőismeretlen ismeretlen ismeretlen

kódja kódja kódja

járművezető járművezető járművezetőutas elől utas elől utas elől utas hátul, vagy egyéb helyen utas hátul, vagy egyéb helyen utas hátul, vagy egyéb helyengyalogos gyalogos gyalogos

biztonsági övet használta biztonsági övet használta biztonsági övet használtabiztonsági övet nem használta biztonsági övet nem használta biztonsági övet nem használtabukósisakot használta bukósisakot használta bukósisakot használtabukósisakot nem használta bukósisakot nem használta bukósisakot nem használtagyermekbiztonsági rendszert használta gyermekbiztonsági rendszert használta gyermekbiztonsági rendszert használtagyermekbiztonsági rendszert nem használta gyermekbiztonsági rendszert nem használta gyermekbiztonsági rendszert nem használtajogszabály nem kötelezte jogszabály nem kötelezte jogszabály nem kötelezte

volt, kinyílt volt, kinyílt volt, kinyílt volt, nem nyílt ki volt, nem nyílt ki volt, nem nyílt ki nem volt nem volt nem volt

rendelkezett rendelkezett rendelkezettnem rendelkezett nem rendelkezett nem rendelkezettjogszabály nem kötelezte jogszabály nem kötelezte jogszabály nem kötelezte

nem volt jogosítvány nem volt jogosítvány nem volt jogosítvány

0,5‰ és alatta / 0,2 mg/l és alatt 0,5‰ és alatta / 0,2 mg/l és alatt 0,5‰ és alatta / 0,2 mg/l és alatt 0,51-0,80‰ / 0,21-0,50 mg/l 0,51-0,80‰ / 0,21-0,50 mg/l 0,51-0,80‰ / 0,21-0,50 mg/l 0,81-1,50‰ / 0,51- 0,76 mg/l 0,81-1,50‰ / 0,51- 0,76 mg/l 0,81-1,50‰ / 0,51- 0,76 mg/l1,51‰ és felett/ 0,76 mg/l felett 1,51‰ és felett/ 0,76 mg/l felett 1,51‰ és felett/ 0,76 mg/l felettnem fogyasztott alkoholt nem fogyasztott alkoholt nem fogyasztott alkoholtismeretlen, vagy nem vizsgált ismeretlen, vagy nem vizsgált ismeretlen, vagy nem vizsgált

pozitív pozitív pozitívnegatív negatív negatívismeretlen ismeretlen ismeretlen

az úttesten haladt az úttesten haladt az úttesten haladt

úton kívül haladt (járda, megálló stb) úton kívül haladt (járda, megálló stb) úton kívül haladt (járda, megálló stb)egyéb (állt, feküdt) egyéb (állt, feküdt) egyéb (állt, feküdt)nem gyalogos nem gyalogos nem gyalogos

úttest úttest úttest kerékpárút, gyalog-kerékpárút kerékpárút, gyalog-kerékpárút kerékpárút, gyalog-kerékpárútkerékpársáv, nyitott kerékpársáv kerékpársáv, nyitott kerékpársáv kerékpársáv, nyitott kerékpársávellenirány, kijelölt egyirányú utca ellenirány, kijelölt egyirányú utca ellenirány, kijelölt egyirányú utcaellenirány, nem kijelölt egyirányú u. ellenirány, nem kijelölt egyirányú u. ellenirány, nem kijelölt egyirányú u.járda járda járdaismeretlen, vagy nem kerékpáros ismeretlen, vagy nem kerékpáros ismeretlen, vagy nem kerékpáros

M) a helyszínen 30 nappal később M) a helyszínen 30 nappal később M) a helyszínen 30 nappal később

meghalt meghalt meghalt meghalt meghalt meghaltsúlyosan sérült súlyosan sérült súlyosan sérült súlyosan sérült súlyosan sérült súlyosan sérültkönnyen sérült könnyen sérült könnyen sérült könnyen sérült könnyen sérült könnyen sérültnem sérült nem sérült nem sérült

N) KÓRHÁZI ÁPOLÁS N) KÓRHÁZI ÁPOLÁS N) KÓRHÁZI ÁPOLÁS

a helyszínen ellátták. a helyszínen ellátták. a helyszínen ellátták.kórházba szállították. kórházba szállították. kórházba szállították.

A) ÉLETKORA

3

keresztezte kijelölt átkelőhelyen

B) NEME

3

1

G) JÁRMŰVEZETŐI ENGEDÉLLYEL

H) JOGOSÍTVÁNY MEGSZERZÉSI DÁTUM

2év

21

K) GYALOGOS HELYZETE

3

3

F) LÉGZSÁK

7

3

E) BIZTONSÁGI ESZKÖZÖK HASZNÁLATA1

F) LÉGZSÁK1

IV. A BALESETET OKOZÓ ÉS MEGSÉRÜLT RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK ADATAI

2

A) ÉLETKORA

C) ÁLLAMPOLGÁRSÁGA

B) NEME

E) BIZTONSÁGI ESZKÖZÖK HASZNÁLATA

22

121

2

C) ÁLLAMPOLGÁRSÁGA

1

3

12

A) ÉLETKORA

D) FORGALOMBAN BETÖLTÖTT SZEREPE1

21223

2

7

4

H) JOGOSÍTVÁNY MEGSZERZÉSI DÁTUMév hó

6

5

1

6

G) JÁRMŰVEZETŐI ENGEDÉLLYEL1

3

23

2

56

12

43

5

L) KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSE

3

22

1

3E) BIZTONSÁGI ESZKÖZÖK HASZNÁLATA

2

3

1

6

45

3H) JOGOSÍTVÁNY MEGSZERZÉSI DÁTUM

5

3

4

1

3

12

4

1

123

1

2I) ALKOHOLOS BEFOLYÁSOLTSÁG

12345

1

6J) DROG TESZT

12

év

I) ALKOHOLOS BEFOLYÁSOLTSÁG 12

3

4

keresztezte kijelölt átkelőhelyen3 keresztezte nem kijelölt helyen2

3

12

12

2

56

4

3K) GYALOGOS HELYZETE

1

B) NEME

3

1

D) FORGALOMBAN BETÖLTÖTT SZEREPE

F) LÉGZSÁK

2

7

3

G) JÁRMŰVEZETŐI ENGEDÉLLYEL

12

2I) ALKOHOLOS BEFOLYÁSOLTSÁG

6 6

56

2

21

L) KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSE

3

1

5

23

C) ÁLLAMPOLGÁRSÁGA

D) FORGALOMBAN BETÖLTÖTT SZEREPE

J) DROG TESZT 1

121

2

3

2

3

5

2234

L) KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSE

J) DROG TESZT

23

4

12

434

K) GYALOGOS HELYZETE

keresztezte kijelölt átkelőhelyenkeresztezte nem kijelölt helyen

5

76

1

67

12

12

34

21

3

keresztezte nem kijelölt helyen4

5

34

2

67

12

5

Page 128: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses
Page 129: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

Identification No Statistical main activity: County

Name

Address

Hause No

Az adatfelvevő szerv megnevezése:

to be sent: elecronically to informatics department of HCSO

Phone: (+36 1) 345-6113

E-mail: And[email protected] date: after 40 days of reference month

201…year …………………… month …….. day PH. signature

Data of person responsible for data providingName status phone no fax e-mail

Thank you for your co-operation

e-mail

Data of person completing the questionnaireName

ROAD TRAFFIC ACCIDENTS INVOLVING PERSONAL INJURIES20……year ……………… month – ……………month

Cityvillage

1027 Keleti Károly u. 5-7.

Mailing address: 1525 Budapest Pf.51.

The provision of data is governed by the government decree on the National Statistical Data Collection Programme in line with the Act on Statistics taking into account council decision 93/704/EC

status fax

Identification No:

1009HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE

phone: 345-6000Internet: www.ksh.hu→dtata collections→downloadable Questionnaires

Data collection is legally bindingAct XLVI of 1993 On Statistics

8. § (2)

Data providing is for statistical purpose. Distributing untrue data, denying data providing, or sending it

late, involve punitive sanction or procedure

Data provider: : National Police Headquarter

street,square

Page 130: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

1009

I. ACCIDENT RELATED DATA1. TIME OF OCCURRENCE

2. . PLACEGPS CALIBRATION:

LAT 0 ’ , "LON 0 ’ , "

County B) CAUSE OF ACCIDENT1 DRIVER'S FAULT

Town, village 2 VEHICLEdistrict 3 ROAD

4 PEDESTRIAN'S FAULT1. street 5 PASSENGER'S FAULT

road 1 street 2 square 3 boulvard 4 6 OTHER CAUSEquay 5 alley 6 other 7 walkway 8

House number 4. SURROUNDINGSA) WEATHER CONDITIONS

1. number of public road: cleanm overcast

2. crossroad: fograin

road 1 street 2 square 3 boulvard 4 stormquay 5 alley 6 other 7 walkway 8 snow fall

sleet, hail, black ice 2. number of crossroad: B) LIGHT CONDITION

m daylightdaylight with low visibilitytwilight

3. ACCIDENTS darkness, no streetlightsA) TTYPES OF ACCIDENTS darkness, streetlights lit

A-1 COLLISION OF VEHICLES darkness, streetlights unlitcollision of vehicles moving in same directionscollision of vehicles moving in opposite directions 5. NUMBER OF PERSONS KILLED OR INJUREDcollision of vehicles moving in same direction, one is turning AND VEHICLES INVOLVEDcollision of vehicles moving in opposite direction, one is turningcollision due to crossing A) number of persons killed or injuredcollision due to crossing, one is turning person

collision in roundabout B) Number of vehicles involvedA-2 SINGLE VEHICLES ACCIDENT pcs

accidents with parked vehiclessingle vehicle and other accidents

A-3 ACCIDENT WITH PEDESTRIANSaccident with pedestrian

5

km

700

1234

SHD201 M

km

100200

500

300400

900

6002000

567

1000

12

31324

QUESTIONNAIRE FOR ROAD TRAFFIC ACCIDENTS INVOLVING PERSONAL INJURIES

Number of identification

41

2

Page 131: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

1009

Identification No

II. ROAD RELATED DATA

A) DATA OF SCENE J) INDICATING THE TRAFFIC LANESinside built up area with markingsoutside built up area with hardly noticeable markings

B) CATEGORY OF ROAD with markings and other signs (angle, prismatic) motorway without markings with sign-post or Bollard express way without markings or not road main road K) GRADINDGsecondary road plainother slope unknown or not road slope up

C) ROAD CONFIGURATION L) QUALITY OF PAVEMENTroad for vehicles free from defectsroad for bicycles cracked corrugated road for bicycles and pedestrians cored out miryfootpath and other places (parking, sidewalk) slatted

D) SPEED LIMIT unpaved or not roadfirst road km/h M) ROAD SURFACEsecond road km/h dry

E) ROAD FORMATION wet road section snowy icybend greasydouble bends contaminatedhump not roadintersection others

F) TYPE OF JUNCTIONT or Y junctionfour arm junctionmultiple junctionroundaboutothers not at junction or unknown

G) TRAFFIC CONTROLSby authorised person traffic light in ordertraffic light out of ordertable (STOP, give way)temporary traffic regulations no traffic controllnot at junction or unknown

H) CHARACTER OF TRAFFICone waysingle carriageway two way streetdual carriageway temporary traffic regulations others

NUMBER OF TRAFFIC LANESonetwo three or morenot road

I)

1

56

21

3

6

2

45

1

12

4

123

3

4

67

3

12

5

4

1

4

12

56

6

123

2

4

2

35

4

122

1

3

5

5

3

6

123

3

4

12

45

3

3

Page 132: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

1009

Identification No

vehiclepassengerpedestriananimal

motorcycle motorcycle motorcyclecar car carbus bus busgoods vehicle under 3,5t mgw goods vehicle under 3,5t mgw goods vehicle under 3,5t mgwgoods vehicle over 3,5t mgw goods vehicle over 3,5t mgw goods vehicle over 3,5t mgwroad tractor road tractor road tractorspecial purpose vehicle special purpose vehicle special purpose vehicletram tram tramtrolley trolley trolleylight rail light rail light railrail rail railbicycle bicycle bicyclemoped moped mopedanimal driven vehicle animal driven vehicle animal driven vehicleother vehicle other vehicle other vehicle

make make makeproduction date production date production datespeed km/h speed km/h speed km/hcode of dangerous good code of dangerous good code of dangerous good

C) MOVE OF THE VEHICLE C) MOVE OF THE VEHICLE C) MOVE OF THE VEHICLEstarting changing lane starting changing lane starting changing lanemoving reversing moving reversing moving reversingbanding e/l paring p banding e/l paring p banding e/l paring pwaiting for no vehicle waiting for no vehicle waiting for no vehicleovertaking overtaking overtaking

same same sameopposite opposite opposite

no object no object no objectparked vehicle on the road parked vehicle on the road parked vehicle on the roadanimal on the road animal on the road animal on the roadtree tree treeother object other object other objectunknown unknown unknown

yes yes yesno no no

4

124

A) TYPE OF VEHICLE111112

124

113121

127

2

house or road numbering

5

1

12

F) FIRST OBJECT HIT2

D) MOVING DIRECTION

1house or road numbering

267

1

B) VEHICLE323322319318

216217

214215

127

113121

A) TYPE OF VEHICLE111112

1. VEHICLE 2. VEHICLE 3. VEHICLE

III. TRAFFIC UNIT RELATED DATACAUSER OF ACCIDENT

123

214215

319

216217318

6G) HIT AND RUN

12

45

23

1

54

2

89

6

F) FIRST OBJECT HIT

34

389

1

G) HIT AND RUN1

2345

2

A) TYPE OF VEHICLE111112113121122

214

124127

215216217318319322323

1 6

323

948

6

2

45

D) MOVING DIRECTION

732

D) MOVING DIRECTION

1house or road numbering

B) VEHICLE

122

B) VEHICLE

122

322

617

G) HIT AND RUN

5

F) FIRST OBJECT HIT123

4

Page 133: Közlekedési baleseti statisztikai évkönyv, 2014 · X I KÖZLEKEDÉSI BALESETI STATISZTIKAI ÉVKÖNYV, 2014 – STATISTICAL YEARBOOK OF TRAFFIC ACCIDENTS, 2014 10. A személysérüléses

1009

Identification No

Identification no of person Identification no of person Identification no of personIdentification no of vehicle Identification no of vehicle Identification no of vehicle

year year year

male male malefemale female femaleunknown unknown unknown

code code code

driver driver driverfront passenger front passenger front passenger rear passenger rear passenger rear passengerpedestrian pedestrian pedestrian

seat belt worn seat belt worn seat belt wornseat belt not worn seat belt not worn seat belt not worncrash helmet worn crash helmet worn crash helmet worncrash helmet not worn crash helmet not worn crash helmet not wornchild safety seat used child safety seat used child safety seat usedchild safety seat not used child safety seat not used child safety seat not usedlegally not binding legally not binding legally not binding

airbag released airbag released airbag releasedairbag not released airbag not released airbag not releasedno airbag no airbag no airbag

appropriate driving licenece appropriate driving licenece appropriate driving liceneceno driving licence no driving licence no driving licencelegally not binding legally not binding legally not binding

no driving licence no driving licence no driving licence

0,5‰ and under / 0,2 mg/l and under 0,5‰ and under / 0,2 mg/l and under 0,5‰ and under / 0,2 mg/l and under 0,51-0,80‰ / 0,21-0,50 mg/l 0,51-0,80‰ / 0,21-0,50 mg/l 0,51-0,80‰ / 0,21-0,50 mg/l 0,81-1,50‰ / 0,51- 0,76 mg/l 0,81-1,50‰ / 0,51- 0,76 mg/l 0,81-1,50‰ / 0,51- 0,76 mg/l1,51‰ and over/ 0,76 mg/l over 1,51‰ and over/ 0,76 mg/l over 1,51‰ and over/ 0,76 mg/l overno allcohol consumption no allcohol consumption no allcohol consumptionunknown or not tested unknown or not tested unknown or not tested

positive positive positivenegative negative negativeunknown unknown unknown

walking on the road walking on the road walking on the road

off the road ( sidewalk, stop etc.) off the road ( sidewalk, stop etc.) off the road ( sidewalk, stop etc.)others (standing) others (standing) others (standing)no pedestrian no pedestrian no pedestrian

road for vehicles road for vehicles road for vehiclespublic road and bicycle public road and bicycle public road and bicyclebicycle lain, open bicycle lain bicycle lain, open bicycle lain bicycle lain, open bicycle lainopposite one way street allowed opposite one way street allowed opposite one way street allowedopposite one way street not allowed opposite one way street not allowed opposite one way street not allowedpavement pavement pavementunkown or not bicyle unkown or not bicyle unkown or not bicyle

M) ON THE SCENE WITHIN 30 DAYS M) ON THE SCENE WITHIN 30 DAYS M) ON THE SCENE WITHIN 30 DAYSkilled killed killed killed killed killedserious injury serious injury serious injury serious injury serious injury serious injuryslight injury slight injury slight injury slight injury slight injury slight injurynot injured not injured not injured

N) HOSPITALIZATION N) HOSPITALIZATION N) HOSPITALIZATIONlooked after on the scene looked after on the scene looked after on the scenehospitalised hospitalised hospitalised

34

2

7

12

56

outside pedestrian crossing4

7

34

21

3

5

12

12

676

434

K) PEDESTRIAN MOVING

at marked pedestrian crossingoutside pedestrian crossing

23

4

2

56

J) DRUG TEST J) DRUG TEST 1

1

L) BICYCLE MOVING1

5

2

3

5

2234

L) BICYCLE MOVING1

121

2

3

3

23

C) NATIONALITY

D)ROLE IN TRAFFIC

6 6L) BICYCLE MOVING

321

G) DRIVING LICENCE

12

2I) ALCOHOL LEVEL

F) AIRBAG

2

7

1

3

D)ROLE IN TRAFFIC

2

C) NATIONALITY3

1B) GENDER

4

3K) PEDESTRIAN MOVING

1

12

4

at marked pedestrian crossing3 outside pedestrian crossing2

12

6J) DRUG TEST

12

56

12

Y

I) ALCOHOL LEVEL12

M22

I) ALCOHOL LEVEL12345

4

1

123

23

H) DRIVING LICENCE ISSUE DATE

3

3

3

4

3

6

45

1

22

1

3E) USING OF SAFETY EQUIPMENT

2

5

5

1

6

12

5

12

43

656

H) DRIVING LICENCE ISSUE DATEY M

2

7

4

22

E) USING OF SAFETY EQUIPMENT1

3

3

121

D)ROLE IN TRAFFIC

C) NATIONALITY

B) GENDER

1

3

12

A) AGE

E) USING OF SAFETY EQUIPMENT

22

121

3

IV. PERSON RELATED DATA

2

A) AGE

1

G) DRIVING LICENCE123

M

7

1

3

3

F) AIRBAG F) AIRBAG123

3

G) DRIVING LICENCE

H) DRIVING LICENCE ISSUE DATE

21

K) PEDESTRIAN MOVING

at marked pedestrian crossing

Y

3

A) AGE

B) GENDER

5