La matèria ud2

Embed Size (px)

Text of La matèria ud2

 • LA MATRIAs tot all que t massa i volum (ocupa un espai) en lUnivers.s tot all que ens envolta i podem percebre pels sentitsTotes les matries tenen unes propietats.. Es diuen propietats generals.Tambs hi ha altres propietats que caracteritzen i distingueixen a cada matria. Es diuen propietats especfiques.

  MAPA CONCEPTUAL DE LA MATRIA

  .

 • PROPIETATS GENERALS

  (Massa i volum)Hi ha unes que son comuns a totes les matries

 • PROPETATS GENERALS: MASSAMassa.- s la quantitat de matria que t un cos. Es pot mesurar i la seva unitat en el sistema internacional s el quilogram (Kg).s una magnitud fonamental, es a dir, s independent de les altres magnituds.Linstrument per mesurar sanomena balana.

 • PROPIETATS GENERALS: VOLUMVolum.- s la quantitat despai que ocupa la matria.s una magnitud derivada de la longitud, ja que, per saber el volum hem de multiplicar la longitud de 3 dimensions diferents

 • PROPIETATS ESPECFIQUESSon les propietats que caracteritzen i distingueixen a cada matria. Algunes propietats especfiques son el color, lolor, duresa, porositat

 • MESURAR LA MATRIALa matria es pot mesurar de diferents maneres.Les propietats de la matria que es poden mesurar sanomenen magnituds.

  Tipus de magnutuds:- Magnituds fonamentals.- Sn independents entre si.- Magnituds derivades.- Sn les que necessitem la combinaci de magnituds fonamentals.

  MAPA CONCEPTUAL DE LA MATRIA

 • MESURAR LA MATRIALONGITUDSutilitza per mesurar la distncia entre dos punts. La unitat bsica s el m.

  Si pujam en la taula dividim per 10 cada vegada que canviam dunitat.Si baixam en la taula multiplicam per 10 cada vegada que canviam dunitat.

  Unitat i smbolEquivalncia en metresQuilmetre (km)1000 mHectomtre (hm)100 mDecmetre (dam)10 mMetre (m)1 mDecmetre (dm)0,1 mCentmetre (cm)0,01 mMillmetre (mm)0,001 mMicrmetre (m)0,000 001 m

 • MESURAR LA MATRIASUPERFCIESutilitza per mesurar lextensi dun cos en dues dimensions: el llarg i lample. La unitat bsica s el m2.

  Si pujam en la taula dividim per 100 cada vegada que canviam dunitat.Si baixam en la taula multiplicam per 100 cada vegada que canviam dunitat.

  Unitat i smbolEquivalncia en metres quadratsQuilmetre quadrat (km2)1000 000 m2Hectomtre quadrat (hm2)10 000 m2Decmetre quadrat (dam2)100 m2Metre quadrat (m2)1 m2Decmetre quadrat (dm2)0,01 m2Centmetre quadrat (cm2)0,0001 m2Millmetre quadrat (mm2)0,000 001 m2

 • MESURAR LA MATRIAVOLUMSutilitza per mesurar lespai que ocupa un objecte. La unitat bsica s el m3.La capacitat serveix per mesurar el volum dun lquid:

  Si pujam en la taula dividim per 10 cada vegada que canviam dunitat.Si baixam en la taula multiplicam per 10 cada vegada que canviam dunitat.Recordau que 1L= a 1dm3= 1000cm3

  Unitat i smbolEquivalncia en litresQuilolitre (kL)1000 lHectolitre (hL)100 lDecalitre (daL)10 LLitre (L)1 LDecilitre (dL)0,1 LCentilitre (cL)0,01 LMillitre (mL)0,001 L

 • MESURAR LA MATRIAMASSASutilitza per mesurar la quantitat de matria que t un cos. La unitat bsica s el kg:

  Si baixam en la taula multiplicam per 10 cada vegada que canviam dunitat.Recordau que 1Kg=1000g

  Unitat i smbolEquivalncia en quilogramsTona (t)1000 kgQuilogram (kg)1 kgHectogram (hg)0,1 kgDecagram (dag)0,01 kgGram (g)000,1 kgDecigram (dg)0,0001 kgCentigram (cg)0,000 01 kg

 • DENSITATDiu gent (no nosaltres) que comprendre la densitat s difcil. s molt fcil!!!CLCUL DE DENSITATS

  EXPERIMENT DE DESNSITATS

  DENSITATS DALIMENTS

  Recorda que la massa i el volum son les dos magnituds que necessitam per calcular la densitat. Densitat= massa volum

  La densitat es mesura en Kg/m3 (tamb s habitual g/cm3 per coses petites)

 • ESTATS DE LA MATRIALa matria es pot presentar en tres estats diferents:

  SLID.- TENEN FORMA PRPIATENEN VOLUM FIX

  LQUID.- NO TENEN FORMA PRPIA. SADAPTA AL RECIPENT QUE CONT.TENEN VOLUM FIX, PER AUGMENTA UN POC EN ENCALENTIR I DISMINUEIX EN REFREDAR.PODEN FLUIRGAS.- NO TENEN FORMA PRPIA. SADAPTA AL RECIPENT QUE CONT. NO TENEN VOLUM FIX. PODEN FLUIR.

  Qu s la teoria cintica?

  La teoria cintica i molt ms(noms per valents)

 • CANVIS DESTAT DE LA MATRIA

  ELS SLIDS ES PODEN TRANSFORMAR EN LQUIDS I ELS LQUIDS EN GASOS. FINS I TOT, ELS SLIDS TAMB PODEN TRANSFORMAR-SE EN GASOS. TOTS AQUESTOS CANVIS TAMB ES PODEN DONAR A LINVERSA.

  PER QU?

  CADA CANVI T UN NOM.

  COMPROVA EL QUE SAPS

 • MESCLES I SUBSTNCIES PURESRECORDES QUE LES SUBSTNCIES LES DIFERENTS TIPUS DE MATRIA?HI HA MOLTES QUE ES PODEN DESCOMPONDRE I ALTRES QUE ES PODEN MESCLAR.

  ABANS DE COMENAR AMB LES MESCLES MIRA AIX. DESPRS ET RESULTAR FCIL DENTENDRECLASSIFICACI DE MATRIA

 • SUBSTNCIES PURESLes substncies pures tenen unes caracterstiques especfiques que les distingueixen de la resta (densitat, temperatura debullici, de congelaci, etc).Les substncies pures poden ser compostes, es a dir, format per varies substncies simples o elements, que no es poden descompondre.Les compostes es descomposen mitjanant mtodes qumics.AIGUA= HIDRGEN+OXIGEN

  Compost= element + element

 • LES MESCLES

  MATRIA HOMOGNIA.- PRESENTA UN ASPECTE UNIFORM. NO DISTINGUIM LES SEVES PARTS.MATRIA HETEROGNIA.- ES VEUEN LES SEVES PARTS DIFERENTS UNES DALTRES I DIFERENCIADES.

  MESCLES HOMOGNIES.- MESCLES QUE NO PODEM VEURE DISTINGUIR LES DIFERENTS SUBSTNCIES QUE EL COMPOSEN, COM LAIGUA DE MAR.

  MESCLES HETEROGNIES.- SN LES QUE LES SUBSTNCIES QUE EL COMPOSEN ES DISTINGUEIXEN, COM EL GRANIT.

  QESTIONARI PER SABER COM S:

  1 Ho veus tot homogeni?------ NO ----------- MESCLA HETEROGNIA S ------------continua buscant en 2

  2 Penses que t diferents components? S--------- MESCLA HOMOGNIA NO -------- SUBSTNCIA PURA

  TORNA AMIRAR LA CLASSIFICACI. A QUE ARA S FCIL DENTENDRE?CLASSIFICACI DE MATRIA

  .

 • LES MESCLES (II)MTODES DE SEPARACI DE MESCLES

  LES MESCLES ES PODEN SEPARAR MITJANANT DIFERENTS MTODES:

  FILTRACI DECANTACI DESTIL.LACI

  MAGNETISME EVAPORACI O CRISTALITZACIAIX S MES FCIL

  COMPROVA EL QUE SAPS