Lagu Galau Undercover

Embed Size (px)

Text of Lagu Galau Undercover

 • 8/19/2019 Lagu Galau Undercover

  1/24

  gu Galau Undercover Ketika Generasi Muslim dalam Dekapan

  Syahwat

 • 8/19/2019 Lagu Galau Undercover

  2/24

 • 8/19/2019 Lagu Galau Undercover

  3/24

  Cinta itu buta dan tuli..

 • 8/19/2019 Lagu Galau Undercover

  4/24

  Cinta datang dari hati..

 • 8/19/2019 Lagu Galau Undercover

  5/24

  Cinta butuh ruang yangsepi

 • 8/19/2019 Lagu Galau Undercover

  6/24

  C.I.N.T.A.??

 • 8/19/2019 Lagu Galau Undercover

  7/24

  Survey Haryadi(2012)

  • Pada hampir 2

  rema!a

  • "#$%"& siswamen'alami kesedihan

  setelah putus (inta• 2)$%& merasa galau

  • )*& biasa+,iasa sa!a

  #$-& !ustru merasabahagia

  • )$/& merasa marah

 • 8/19/2019 Lagu Galau Undercover

  8/24

 • 8/19/2019 Lagu Galau Undercover

  9/24

 • 8/19/2019 Lagu Galau Undercover

  10/24

 • 8/19/2019 Lagu Galau Undercover

  11/24

 • 8/19/2019 Lagu Galau Undercover

  12/24

 • 8/19/2019 Lagu Galau Undercover

  13/24

 • 8/19/2019 Lagu Galau Undercover

  14/24

 • 8/19/2019 Lagu Galau Undercover

  15/24

 • 8/19/2019 Lagu Galau Undercover

  16/24

 • 8/19/2019 Lagu Galau Undercover

  17/24

 • 8/19/2019 Lagu Galau Undercover

  18/24

 • 8/19/2019 Lagu Galau Undercover

  19/24

  Nama 0,at

  Pr1dusen 0,at

  Ke'unaanAturan pakaiIndikasiK1ntra+indik

  3ek sampin

 • 8/19/2019 Lagu Galau Undercover

  20/24

  Nama : anusia! a"hlu" #llah$r%dusen : #llah$%tensi "ehidupan: Gh%ri&ah 'adayyun! a%!Nau*

  #turan Hidup : Hu"um #llah (+ur*an danSunnah)

  ,ndi"asi : Melestarikan 4enis. 5an'kit ketika ada

  ran'san'an dr luar

  63akta7pemikiran8. Tidakmenye,a,kan kematian#turan pa"ai: Nikah d'

  kesiapan

  -e" samping: 'entram

  /%ntra indi"asi:Pa(aran$ 9TS$ :riend ;1ne$

   TTM$ dan sema(amnya

 • 8/19/2019 Lagu Galau Undercover

  21/24

  Ayat tt' pernikahan

 • 8/19/2019 Lagu Galau Undercover

  22/24

  er an ur

  Cinta..i"el%lah #a3

 • 8/19/2019 Lagu Galau Undercover

  23/24

  er4"ir: memahami hakikat 3akta$ melaluipen'aitan 3akta yan' ditan'kap den'an

  in31rmasi terdahulu

  Sesuai

  3akta

  No

  asumsi

  Kaitkan d'in31se,elumn

  ya

  5er

 • 8/19/2019 Lagu Galau Undercover

  24/24