of 35/35
Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Asas Multimedia | Modul Umum 1 Lampiran: Contoh Item ©LP, Januari 2012 M2K1 PENGENALAN KEPADA ASAS MULTIMEDIA M2K1E1 Menyatakan maksud multimedia dengan betul. Instrumen :Ujian Lisan Contoh Item : Murid menyatakan secara lisan apakah maksud multimedia. GURU : APAKAH MAKSUD MULTIMEDIA? Tugasan Murid Semakan Guru ( / ) Maksud multimedia dengan betul Jawapan : Multimedia adalah gabungan teks, grafik, audio, video dan animasi dengan menggunakan pautan untukmembolehkan melakukan navigasi, berinteraksi, dan berkomunikasi. ATAU Multimedia adalah satu persembahan berasaskan komputer yang menyepadukan teks, grafik, video, animasi dan bunyi M2K1E2 Menyenaraikan elemen multimedia dengan betul Instrumen : Peta minda Contoh Item : Murid melengkapkan peta minda yang diberikan oleh guru. PETA MINDA JAWAPAN: 1. Grafik 2. Teks 3. Audio 4. Video 5. Animasi 6. Interaktif ELEMEN MULTIMEDIA

Lampiran Item Contoh

 • View
  108

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of Lampiran Item Contoh

 • Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Asas Multimedia | Modul Umum

  1Lampiran: Contoh Item LP, Januari 2012

  M2K1 PENGENALAN KEPADA ASAS MULTIMEDIAM2K1E1 Menyatakan maksud multimedia dengan betul.Instrumen :Ujian LisanContoh Item : Murid menyatakan secara lisan apakah maksud multimedia.GURU : APAKAH MAKSUD MULTIMEDIA?

  Tugasan Murid Semakan Guru ( / )Maksud multimedia dengan betul

  Jawapan :Multimedia adalah gabungan teks, grafik, audio, video dan animasi dengan menggunakanpautan untukmembolehkan melakukan navigasi, berinteraksi, dan berkomunikasi.ATAUMultimedia adalah satu persembahan berasaskan komputer yang menyepadukan teks, grafik,video, animasi dan bunyiM2K1E2 Menyenaraikan elemen multimedia dengan betulInstrumen : Peta mindaContoh Item : Murid melengkapkan peta minda yang diberikan oleh guru.PETA MINDA

  JAWAPAN:1. Grafik2. Teks3. Audio4. Video5. Animasi6. Interaktif

  ELEMENMULTIMEDIA

 • Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Asas Multimedia | Modul Umum

  2Lampiran: Contoh Item LP, Januari 2012

  M2K1E3 Menyatakan format fail bagi elemen multimedia.Instrumen :Lembaran kerjaContoh Item :Murid menyenaraikan format-format fail bagi 5 elemen multimedia pada lembaran kerja yangdiberikan oleh guru.Lembaran Kerja:Senaraikan format fail bagi elemen multimedia yang berikut

  Elemen Multimedia Format fail1. Teks2. Imej3. Video4. Audio5. Animasi

  Jawapan:Elemen Multimedia Format fail

  1. Teks .doc , .pdf2. Imej .jpg , .bmp3. Video .mov, .avi4. Audio .mp3. .wav5. Animasi .swf, .gif

 • Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Asas Multimedia | Modul Umum

  3Lampiran: Contoh Item LP, Januari 2012

  M2K1E4 Menyatakan kelebihan multimedia terhadap alam sekitar.Instrumen : Ujian BertulisContoh Item :Murid menyenaraikan kelebihan multimedia terhadap alam sekitar pada lembaran latihan yangdiberikan oleh guru.Lembaran latihan:Senaraikan 5 kelebihan multimedia terhadap alam sekitar.1 .2 .3 .4 .5 .ContohJawapan:

  1. Menjimatkan masa dalam menghasilkan suatu aplikasi yang sofistikated.2. Membolehkan integrasi atau kesepaduan teks, audio, video dan animasi ke dalam

  persembahan interaktif.3. Membolehkan aplikasi multimedia dibangunkan tanpa kemahiran dan pengalaman

  pengaturcaraan yang kompleks.4. Menyediakan persekitaran bersepadu bagi menghubungkan semua isikandungan dan

  fungsi sebuah aplikasi yang ingin dibangunkan.5. Mempunyai potensi untuk mencapai audien yang luas pada satu-satu masa -

  penggunaan web.6. Boleh digunakan untuk meluaskan pasaran dan mencapai bilangan pengguna yang

  ramai. Contoh: e-marketing.7. Mengurangkan penggunaan kertas.

  M2K1E5 Menyatakan kepentingan amalan keselamatan dalam multimedia.Instrumen :Lembaran latihanMurid menyenaraikan kepentingan amalan keselamatan dalam multimedia pada lembaranlatihan yang diberikan oleh guruLembaran latihan:Senaraikan 3 kepentingan amalan keselamatan dalam multimedia1 .2 .3 .4 .5 .Contoh Jawapan:

  1. Dapat mengelakkan daripada berlakunya cetak rompak2. Dapat menjamin keselamatan data yang dibangunkan daripada kejadian tidak

  sengaja3. Dapat mengawal data daripada serangan virus

 • Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Asas Multimedia | Modul Umum

  4Lampiran: Contoh Item LP, Januari 2012

  M2K2 MENGENAL ASAS VISUALM2K2.1E1 Menyatakan maksud visual dengan betulInstrumen : Ujian BertulisContoh Item :

  Merupakan perkara paling utama yang perlu diberikan perhatian.Gambaran/paparan yang boleh dinyatakan nama/rupa sesuatu objek tersebut.

  Gabungkan dua ayat di atas supaya menjadi definisi bagi maksud Asas Grafik dalamruangan yang disediakan di bawah.Contoh Jawapan:Asas Grafik merupakan perkara paling utama yang perlu diberikan perhatian dangambaran/paparan yang boleh dinyatakan nama/rupa sesuatu objek tersebut.

  M2K2.1E2 Menyenaraikan perisian visual.Instrumen : Ujian BertulisContoh Soalan:Berikut adalah pilihan jawapan yang disediakan sebagai ringkasan kepada keterangan yangdiberikan.

  BMP TIFF PICT TGAGIF WMF JPEG

  Pilih jawapan yang paling sesuai dan masukkan ke dalam ruang kosong yangdisediakan di bawah.

  BIL FORMAT FAIL KETERANGAN1 TTGAGA

  Ia sering digunakan dalam penghasilan video digitaldari visual statik.

  2 JPEGJPEGIa boleh dipadatkan sehingga kira-kira 1/20 daripadasaiz sebenarnya.

  3 WWMFf Format fail visual untuk jenis clipart.

  4 BMPBMPIa sesuai untuk menyimpan fail visual dalam kualitiyang tinggi kerana ia tidak cuba untuk memadatkansaiz fail tersebut.

  5 PICTPICTFormat fail visual yang sering digunakan padakomputer jenis Macintosh.

 • Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Asas Multimedia | Modul Umum

  5Lampiran: Contoh Item LP, Januari 2012

  M2K2.2E1 Memilih jenis fon yang sesuai.Instrumen : Ujian BertulisContoh Item :

  Apakah fon yang paling sesuai untuk menunjukkan perlakuan komik di atas?

  A. Stress C. STRESSB. Stress D. Stress

 • Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Asas Multimedia | Modul Umum

  6Lampiran: Contoh Item LP, Januari 2012

  M2K2.2E2 Mengubah saiz teks mengikut kesesuaian.Instrumen : Ujian BertulisContoh Item :

  Tulisan Hai, saya Sponge Bob. dalam gambar di atas terlalu kecil dan tidak sesuaidengan imej yang dipaparkan. Berdasarkan saiz fon dibawah, pilih fon yang palingsesuai sekali.

  A. Hai, saya Sponge Bob B. Hai, saya Sponge BobC. Hai, saya Sponge Bob D. Hai, saya Sponge Bob

  Hai, saya Sponge Bob

  Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Asas Multimedia | Modul Umum

  6Lampiran: Contoh Item LP, Januari 2012

  M2K2.2E2 Mengubah saiz teks mengikut kesesuaian.Instrumen : Ujian BertulisContoh Item :

  Tulisan Hai, saya Sponge Bob. dalam gambar di atas terlalu kecil dan tidak sesuaidengan imej yang dipaparkan. Berdasarkan saiz fon dibawah, pilih fon yang palingsesuai sekali.

  A. Hai, saya Sponge Bob B. Hai, saya Sponge BobC. Hai, saya Sponge Bob D. Hai, saya Sponge Bob

  Hai, saya Sponge Bob

  Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Asas Multimedia | Modul Umum

  6Lampiran: Contoh Item LP, Januari 2012

  M2K2.2E2 Mengubah saiz teks mengikut kesesuaian.Instrumen : Ujian BertulisContoh Item :

  Tulisan Hai, saya Sponge Bob. dalam gambar di atas terlalu kecil dan tidak sesuaidengan imej yang dipaparkan. Berdasarkan saiz fon dibawah, pilih fon yang palingsesuai sekali.

  A. Hai, saya Sponge Bob B. Hai, saya Sponge BobC. Hai, saya Sponge Bob D. Hai, saya Sponge Bob

  Hai, saya Sponge Bob

 • Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Asas Multimedia | Modul Umum

  7Lampiran: Contoh Item LP, Januari 2012

  M2K2.2E3 Menukar warna teks mengikut kesesuaian.Instrumen : Ujian BertulisContoh Item :

  Perkataan Hai, boleh kenal ! tidak menonjol. Apakah warna yang paling sesuaiuntuk teks tersebut?

  A. Hai, boleh kenal ! B. Hai, boleh kenal !C. Hai, boleh kenal ! D. Hai, boleh kenal !

  Hai, boleh kenal !

 • Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Asas Multimedia | Modul Umum

  8Lampiran: Contoh Item LP, Januari 2012

  M2K2.2E4 Mengubah gaya teks mengikut kesesuaian.Instrumen : Ujian BertulisContoh Item :

  Teks di atas boleh diubah gaya untuk menjadikannya lebih menarik. Semua teks di bawahboleh giunakan kecuali

  A. B.

  C. D.

 • Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Asas Multimedia | Modul Umum

  9Lampiran: Contoh Item LP, Januari 2012

  M2K2.2E5 Menggunakan kesan teks mengikut kesesuaian.Instrumen : Ujian BertulisContoh Item :

  Teks di atas boleh ditambah kesan-kesan tertentu untuk menjadikannya lebih menarik.Semua teks di bawah telah diberikan sentuhan kesan khas kecuali

  A. B.

  C. ! D.

 • Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Asas Multimedia | Modul Umum

  10Lampiran: Contoh Item LP, Januari 2012

  M2K2.2E6 Mengubah penjajaran teks mengikut kesesuaian.Instrumen : Ujian BertulisContoh Item :

  Grafik diatas adalah gabungan teks dan imej. Teks tersebut telah dibuat penjajaran agardisesuaikan dengan imej tersebut. Namakan jajaran tersebut

  A. align left B. align center

  C. align right D. align middle

 • Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Asas Multimedia | Modul Umum

  11Lampiran: Contoh Item LP, Januari 2012

  M2K2.3E1 Memasukkan imej menggunakan perisian penyunting imejInstrumen : Ujian BertulisContoh Item :

  Labelkan dengan menomborkan 1, 2, 3, dan 4 ke dalam ruangan kosong yangdisediakan tentang proses memasukkan imej ke dalam perisian.

  Paparan imej yang dipilih akan terpapar

  Klik ikon Open atau File > open

  Cari imej di dalam folder yang telah disediakan

  Kotak dialog Open akan terpapar

  M2K2.3E2 Mengubah imej mengikut saiz yang sesuaiInstrumen : Ujian BertulisContoh Item :

  Labelkan dengan menomborkan 1, 2, 3, dan 4 ke dalam ruangan kosong yangdisediakan sekiranya anda ingin mengubah saiz imej tersebut kepada 600 X 800pixels.Perhatikan pada sudut kiri bawah saiz imej telah bertukar kepada800x600

  4

  Klik Image dan Resize 1Isi kan 800 pada ruangWith dan pada ruang Height akan automatikbertukar kepada 600.

  2

  Kemudian klik Ok 3

  4

  1

  2

  3

 • Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Asas Multimedia | Modul Umum

  12Lampiran: Contoh Item LP, Januari 2012

  M2K2.3E3 Memotong imej menggunakan fitur cropInstrumen : Ujian BertulisContoh Item :

  Bagaimanakah caranya anda ingin mengambil hanya gambar bukit dengan menggunakancrop? Labelkan dengan menomborkan 1, 2, 3, dan 4 ke dalam ruangan kosong yangdisediakan di bawah

  Klik ikon cropPada kotak tools pilih Rectangle Select

  Klik dan seret untuk memilih gunung

  Hasilnya hanya gunung sahaja yang kelihatan

  3

  1

  2

  4

 • Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Asas Multimedia | Modul Umum

  13Lampiran: Contoh Item LP, Januari 2012

  M2K2.3E4 Mengubah imej mengikut resolusi yang sesuaiInstrumen : Ujian BertulisContoh Item :

  Resolusi imej boleh ditukar supaya menjadi lebih jelas dan menarik, tukarkanresolusi imej diatas kepada 300. Padankan langkah penghasilan yang betul.

  Isi kan 300 pada ruang Resolution

  Klik Image dan Resize.

  Kemudian klik Ok

  Kotak dialog akan terpapar

  3

  1

  4

  2

 • Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Asas Multimedia | Modul Umum

  14Lampiran: Contoh Item LP, Januari 2012

  M2K2.3E5 Mengubah imej mengikut mode yang sesuaiInstrumen : Ujian BertulisContoh Item :

  Sebelum SelepasImej yang di ambil daripada folder boleh diubah modenya. Padankan pernyataan dengannombor bagi menunjukkan langkah-langkah penghasilan yang betul.

  Simpan gambarUbah Brightness dan Contrast dengan nilai yang sesuaiKlik Adjustments, Brightness/ContrastKotak dialog akan terpapar

  3

  1

  4

  2

 • Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Asas Multimedia | Modul Umum

  15Lampiran: Contoh Item LP, Januari 2012

  M2K2.3E6 Mengubah kedudukan imej yang sesuaiInstrumen : Ujian BertulisContoh Item :

  Sebelum Selepas

  Imej yang di import masuk ke dalam paparan boleh diubah kedudukannya. Susun langkah-langkah yang betul untuk menghasilkan imej tersebut.

  Klik imej kemudian klik kanan pilih Text Wrapping, Through

  Bawa imej tersebut ke petak yang disediakan

  Simpan hasil kerja anda.

  Klik di penjuru kanan bawah imej tersebut seret sehinggamemenuhi ruang tersebut.

  1

  2

  4

  3

 • Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Asas Multimedia | Modul Umum

  16Lampiran: Contoh Item LP, Januari 2012

  M2K2.4E1 Menggabungkan teks dan imej untuk menghasilkan satu karya yang kreatifInstrumen : Ujian BertulisContoh Item :

  Teks dan imej perlu digabungkan untuk menghasilkan satu karya yang kreatif. Nomborkanmengikut urutan yang betul proses penghasilan grafik di atas.

  Klik pada gambar tetikus kemudian klik kanan.Pilih Text Wrapping > In Front of Text. 2Masukkan gambar tetikus. 1Kecilkan mengikut saiz yang sesuai dengan gambartetikus. 4

  Klik pada insert, pilih WordArt 6

  Taip perkataan Tetikus RM10.00, klik ok 5

  Simpan hasil kerja anda 3

  Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Asas Multimedia | Modul Umum

  16Lampiran: Contoh Item LP, Januari 2012

  M2K2.4E1 Menggabungkan teks dan imej untuk menghasilkan satu karya yang kreatifInstrumen : Ujian BertulisContoh Item :

  Teks dan imej perlu digabungkan untuk menghasilkan satu karya yang kreatif. Nomborkanmengikut urutan yang betul proses penghasilan grafik di atas.

  Klik pada gambar tetikus kemudian klik kanan.Pilih Text Wrapping > In Front of Text. 2Masukkan gambar tetikus. 1Kecilkan mengikut saiz yang sesuai dengan gambartetikus. 4

  Klik pada insert, pilih WordArt 6

  Taip perkataan Tetikus RM10.00, klik ok 5

  Simpan hasil kerja anda 3

  Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Asas Multimedia | Modul Umum

  16Lampiran: Contoh Item LP, Januari 2012

  M2K2.4E1 Menggabungkan teks dan imej untuk menghasilkan satu karya yang kreatifInstrumen : Ujian BertulisContoh Item :

  Teks dan imej perlu digabungkan untuk menghasilkan satu karya yang kreatif. Nomborkanmengikut urutan yang betul proses penghasilan grafik di atas.

  Klik pada gambar tetikus kemudian klik kanan.Pilih Text Wrapping > In Front of Text. 2Masukkan gambar tetikus. 1Kecilkan mengikut saiz yang sesuai dengan gambartetikus. 4

  Klik pada insert, pilih WordArt 6

  Taip perkataan Tetikus RM10.00, klik ok 5

  Simpan hasil kerja anda 3

 • Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Asas Multimedia | Modul Umum

  17Lampiran: Contoh Item LP, Januari 2012

  M2K2.4E2 Menyimpan hasil produk ke dalam satu folderInstrumen : Ujian BertulisContoh Item :

  File File Name Save As Cari Folder Save

  Tuliskan cara menyimpan hasil kerja anda mengikut urutan yang betul berpandukanmaklumat di atas.

  1. File2. Save As3. Cari Folder4. File Name5. Save

 • Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Asas Multimedia | Modul Umum

  18Lampiran: Contoh Item LP, Januari 2012

  M2K3 PENGENALAN KEPADAASAS ANIMASIM2K3.1E1 Membezakan imej pegun dan animasiInstrumen : Ujian BertulisContoh Item :Tandakan P pada imej pegun dan A pada animasi.

  Jawapan: P A

  M2K3.1E2 Menyenaraikan ciri-ciri asas animasi dengan betul.Instrumen : Ujian BertulisContoh Item :Senaraikan ciri-ciri asas animasi yang murid temui dalam carian di internet.Jawapan: 1. Animasi Sel.

  2. Animasi laluan.3. Animasi Skrin atau Transasi Objek.4. Animasi Font dan Ikon.

  M2K3.1E3 Menyatakan jenis-jenis animasi dengan betul.Instrumen : Ujian BertulisContoh Item :Tandakan pada 3 jenis animasi yang betul.

  Animasi Stop-motion (Stop Motion Animation) Animasi Tradisional (Traditional animation) Animasi Komputer (Computer Graphics Animation)

  Animasi audio video (Audio video animation)

  Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Asas Multimedia | Modul Umum

  18Lampiran: Contoh Item LP, Januari 2012

  M2K3 PENGENALAN KEPADAASAS ANIMASIM2K3.1E1 Membezakan imej pegun dan animasiInstrumen : Ujian BertulisContoh Item :Tandakan P pada imej pegun dan A pada animasi.

  Jawapan: P A

  M2K3.1E2 Menyenaraikan ciri-ciri asas animasi dengan betul.Instrumen : Ujian BertulisContoh Item :Senaraikan ciri-ciri asas animasi yang murid temui dalam carian di internet.Jawapan: 1. Animasi Sel.

  2. Animasi laluan.3. Animasi Skrin atau Transasi Objek.4. Animasi Font dan Ikon.

  M2K3.1E3 Menyatakan jenis-jenis animasi dengan betul.Instrumen : Ujian BertulisContoh Item :Tandakan pada 3 jenis animasi yang betul.

  Animasi Stop-motion (Stop Motion Animation) Animasi Tradisional (Traditional animation) Animasi Komputer (Computer Graphics Animation)

  Animasi audio video (Audio video animation)

  Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Asas Multimedia | Modul Umum

  18Lampiran: Contoh Item LP, Januari 2012

  M2K3 PENGENALAN KEPADAASAS ANIMASIM2K3.1E1 Membezakan imej pegun dan animasiInstrumen : Ujian BertulisContoh Item :Tandakan P pada imej pegun dan A pada animasi.

  Jawapan: P A

  M2K3.1E2 Menyenaraikan ciri-ciri asas animasi dengan betul.Instrumen : Ujian BertulisContoh Item :Senaraikan ciri-ciri asas animasi yang murid temui dalam carian di internet.Jawapan: 1. Animasi Sel.

  2. Animasi laluan.3. Animasi Skrin atau Transasi Objek.4. Animasi Font dan Ikon.

  M2K3.1E3 Menyatakan jenis-jenis animasi dengan betul.Instrumen : Ujian BertulisContoh Item :Tandakan pada 3 jenis animasi yang betul.

  Animasi Stop-motion (Stop Motion Animation) Animasi Tradisional (Traditional animation) Animasi Komputer (Computer Graphics Animation)

  Animasi audio video (Audio video animation)

 • Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Asas Multimedia | Modul Umum

  19Lampiran: Contoh Item LP, Januari 2012

  M2K3.1E4 Menamakan perisian animasi yang sesuaiInstrumen : Ujian BertulisContoh Item :Tuliskan 2D pada perisian animasi 2 dimensi dan 3D pada perisian animasi 3 dimensi yangdisediakan di bawah.Jawapan:

  2D Pivot StickfigureAnimator 3D GoogleSketchUp

  2D Paint.net 3D 3D Studio Max

  2D Macromedia Flash 3D Maya

  M2K3.2E1 Melakar objek 2D menggunakan perisian yang sesuai.Instrumen : Ujian BertulisContoh Item :

  Tuliskan nombor turutan langkah yang betul semasa menghasilkan stickman denganperisian Paint seperti imej di atas.Jawapan: 1. Buka perisian paint.

  2. Pilih tool > Pencil.3. Pilih Shape > Ovul dan Line.4. Pilih Color > Black (foreground).5. Lukis seperti rajah stickman di atas.

 • Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Asas Multimedia | Modul Umum

  20Lampiran: Contoh Item LP, Januari 2012

  M2K3.2E2 Menyunting objek 2D yang dilakar menggunakan perisian yang sesuai.Instrumen : Ujian BertulisContoh Item :

  Berdasarkan rajah di atas, susunkan turutan langkah dengan memasukkan nombor 1, 2, 3,4 dan 5 pada kotak yang berkenaan.

  Buka perisian Pivot Stickfigure Animator.Gerakkan sendi pada tanda merah dan klik butang next frameKlik pada tanda merah dan gerakanKlik pada butang next frame untuk lakaran berikutnyaKlik pada butang Play untuk papar hasil animasi.

 • Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Asas Multimedia | Modul Umum

  21Lampiran: Contoh Item LP, Januari 2012

  M2K3.3E1 Melakar objek 3D menggunakan perisian yang sesuaiInstrumen : Ujian BertulisContoh Item :

  Berdasarkan rajah di atas susunkan langkah langkah berikut mengikut turutan semasaanda melakar objek 3D menggunakan perisian Google Sketchup.

  Buka perisian Google SketchUp dan klik Start.Pilih dan klik tetikus pada gambar RectengleKlik dan lakarkan segiempat pada Hamparan.Hasil lakaran segiempat pada hamparan.Klik Save untuk menyinpan fail

  M2K3.3E2 Menyunting objek 3D yang dilakar menggunakan perisian yang sesuai.Instrumen : Ujian BertulisContoh Item :

  Murid telah melakar objek 3D, tuliskan langkah-langkah untuk menyunting objek 3d yangtelah di lakar.Jawapan:

  1. Klik tetikus pada ikon Push/Pull2. Klik tetikus pada lakaran segiempat.3. Klik tetikus tarik arah atas.4. Klik tetikus pada ikon Orbit5. Klik tetikus pada bentuk segiempat dan gerakan ke kiri.

 • Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Asas Multimedia | Modul Umum

  22Lampiran: Contoh Item LP, Januari 2012

  M2K3.4E1 Menyatakan format objek dengan tepatInstrumen : Ujian BertulisContoh Item :Suaikan format objek dengan ciri penerangan dengan tepat

  JPEGJoint Photographic Experts Group adalah format gambar yang banyakdigunakan untuk menyimpan gambar-gambar dengan ukuran lebih kecil.

  Tifadalah pewakilan bagi imej grafik yang terdiri dari susunan titik yangtersimpan di memori komputer. Dikembangkan oleh Microsoft dan nilaisetiap titik diawali oleh satu bit data untuk gambar hitam putih, atau lebihbagi gambar berwarna.

  GIF(Portable Network Graphics) adalah salah satu format penyimpanan imejdengan kaedah pemadatan yang tidak menghilangkan mana- manabahagian imej tersebut (lossless compression).

  Bitmap

  Graphics Interchange Format juga merupakan salah satu format gambaryang banyak digunakan. Antara format gambar ialah:Mampu menayangkan maksimum sebanyak 256 warna kerana format inimenggunakan 8- bit untuk setiap pikselnya. Mengkompresi gambar dengansifat losslessMenyokong warna lutsinar dan animasi sederhana

  PNG(Tagged Image File Format) adalah format gambar yang mudah lenturbiasanya menyimpan 16-bit per warna iaitu merah, hijau dan biru untukjumlah 48-bit atau 8-bit per warna iaitu merah, hijau dan biru untuk total 24-bit dan menggunakan nama fail atau perpanjangan TIFF.

 • Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Asas Multimedia | Modul Umum

  23Lampiran: Contoh Item LP, Januari 2012

  M2K3.4E2 Membuka fail objek dari folder yang betulInstrumen : Ujian BertulisContoh Item :Klik pada folder Pictures Klik pada folder Objek 2D

  atau 3D.Klik Paparan Objek 2D yangdisimpan.

  Klik kanan tetikus, pilih newfolder.

  Taipkan perkataan Objek3D.

  Klik tetikus di luar hamparan,maka folder terbentuk.

  Pilih dan susunkan langkah-langkah untuk membuka fail objek.1. :2. :3. :

  M2K3.4E3 Menyimpan fail objek ke dalam satu folder.Instrumen : Ujian BertulisContoh Item :Pilih dan susunkan langkah-langkah untuk menyimpan fail objek ke dalam folder.

  1. :2. :3. :

 • Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Asas Multimedia | Modul Umum

  24Lampiran: Contoh Item LP, Januari 2012

  M2K4 MENGENALI ASAS MEDIA AUDIOM2K4.1E1 Menyatakan maksud audio dengan betulInstrumen : Ujian BertulisContoh Item :Apakah maksud audio?Jawapan:Audio ialah ..

  M2K4.1E2 Menyenaraikan perkakasan dan perisian audio.Instrumen : Ujian BertulisContoh Item :Senaraikan sekurang-kurangnya tiga perkakasan dan perisian audio.

  PERKAKASAN PERISIAN

  Jawapan :PERKAKASAN PERISIAN

  Mikrofon Sound editorPembesar Suara CooleditKad bunyi Acid wave

 • Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Asas Multimedia | Modul Umum

  25Lampiran: Contoh Item LP, Januari 2012

  M2K4.2E1 Merakamkan suara ke dalam komputer menggunakan perkakasan danperisian yang sesuai.

  Instrumen : AmaliContoh Item :Rakaman suara murid menggunakan mikrofon:

  Tugasan Murid Semakan Guru ( / )Membaca Sajak

  M2K4.2E2 Merakamkan kesan bunyi ke dalam komputer menggunakan perkakasandan perisian yang sesuai.

  Instrumen : AmaliContoh Item :Rakaman kesan bunyi oleh murid dengan menggunakan mikrofon:

  Tugasan Murid Semakan Guru ( / )Kesan bunyi locengKesan bunyi tepuk tangan

  M2K4.2E3 Menyunting hasil rakaman suara dan kesan bunyi dengan menggunakanperisian yang sesuai.

  Instrumen : Ujian BertulisContoh Item :Susun langkah-langkah dengan menomborkan 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 pada ruang jawapan untukmembuat suntingan hasil rakaman

  Pilih fail audio contoh.wav yang telah dibekalkanMenyunting suara/muzik.Install perisian percuma - Free MP3 Cutter and EditorMengimport lagu daripada fail yang disediakan.Menyimpan suara/muzik yang sudah disunting.Melancarkan Perisian Free MP3 Cutter and Editor

  Jawapan :4 Pilih fail audio contoh.wav yang telah dibekalkan5 Menyunting suara/muzik.1 Install perisian percuma - Free MP3 Cutter and Editor3 Mengimport lagu daripada fail yang disediakan.6 Menyimpan suara/muzik yang sudah disunting.2 Melancarkan Perisian Free MP3 Cutter and Editor

 • Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Asas Multimedia | Modul Umum

  26Lampiran: Contoh Item LP, Januari 2012

  M2K4.2E4 Memain semula fail audio dengan menggunakan perisian yang betul.Instrumen : AmaliContoh Item :Rakaman suara dan bunyi dimainkan semula oleh murid dengan menekan butang play:

  Tugasan Murid Semakan Guru ( / )Membaca sajakKesan bunyi tepuk tangan

  M2K4.3E1 Mencari fail audio dalam pelbagai format dengan menggunakan enjin carianInstrumen : AmaliContoh Item :Fail audio yang dicari oleh murid menggunakan enjin carian.

  Enjin carian yang digunakan Format Fail Audio Semakan Guru ( / )

 • Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Asas Multimedia | Modul Umum

  27Lampiran: Contoh Item LP, Januari 2012

  M2K4.3E2 Memuat turun fail audio ke dalam satu folder.Instrumen : Ujian BertulisContoh Item :Berikut merupakan rajah yang memaparkan langkah yang perlu dilakukan semasa memuat turunfail audio ke dalam folder.Nyatakan langkah tersebut dalam ruangan yang disediakan.

  Ruang Jawapan :

  ABC

  Jawapan:A Pilih satu folderB Tukarkan nama failC Simpan fail dengan tekan butang Save.

  A

  B C

 • Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Asas Multimedia | Modul Umum

  28Lampiran: Contoh Item LP, Januari 2012

  M2K5 PENGENALAN KEPADA ASAS VIDEOM2K5.1E1 Menyatakan maksud video dengan betulInstrumen: Ujian LisanContoh Item :Nyatakan maksud video

  Tugasan Murid Semakan Guru ( / )Menyatakan maksud video

  Contoh jawapan:Rakaman yang dihasilkan dengan menggunakan perakam video atau perkakasan lain untukmenangkap gerakan penuh (Webopedia).

  M2K5.1E2 Menyenaraikan perkakasan dan perisian videoInstrumen: Ujian BertulisContoh Item :Lengkapkan jadual dengan menyenaraikan 3 perkakasan dan perisian video yang betul.

  Perkakasan Perisian

  Contoh jawapan:Perkakasan Perisian

  Kamera Video Adobe PremiereKad Pendigital Video Windows Movie MakerKabel FireWire Final Cut Pro

 • Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Asas Multimedia | Modul Umum

  29Lampiran: Contoh Item LP, Januari 2012

  M2K5.2E1 Memasang peralatan penggambaran mengikut prosedurInstrumen: DemonstrasiContoh Item :Pelajar menunjuk cara memasang peralatan penggambaran mengikut prosedur.

  Tugasan Murid Semakan Guru ( / )Pelajar memasang peralatan

  Contoh Jawapan: Pelajar dapat memasang bateri dan storan (kad memori) pada kameravideo dengan betul

  M2K5.2E2 Merakam video menggunakan peralatan dengan betulInstrumen: DemonstrasiContoh Item:Pelajar membuat rakaman video menggunakan peralatan video kamera dengan betul

  Tugasan Murid Semakan Guru ( / )Membuat rakaman video

  Contoh Jawapan:Video yang dirakam menerusi peralatan video berada (disimpan) di dalam kad memori

  M2K5.2E3 Memindahkan fail klip video yang dirakam ke dalam satu folderInstrumen: DemonstrasiContoh Item:Pelajar diminta memindahkan fail dari kamera video ke dalam komputer

  Tugasan Murid Semakan Guru ( / )Memindahkan fail dari kamera video ke komputer

  Contoh Jawapan:Fail yang dipindah dengan cara menyambung kabel dari kamera video atau pembaca kadmemori berada di dalam folder komputer.

 • Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Asas Multimedia | Modul Umum

  30Lampiran: Contoh Item LP, Januari 2012

  M2K5.2E4 Memainkan semula klip video dengan menggunakan perisian yang betulInstrumen: Ujian BertulisContoh Item:Tuliskan langkah-langkah untuk memainkan semula video dengan menggunakan perisianyang betul.Contoh Jawapan:1. Klik folder Documents pada komputer anda , terdapat floder video yang telah disalin. Klik

  folder tersebut dan terdapat satu fail video yang telah dirakam.2. Klik fail video, kemudian klik kanan pada tetikus, Open with , pilih perisian yang sesuai

  untuk dimainkan (contoh Windows Media Player)3. Video tersebut akan dimainkan

  M2K5.3E1 Mencari klip video dalam pelbagai format dengan menggunakan enjin carianInstrumen: AmaliContoh Item:Pelajar mencari klip video di internet dengan menggunakan enjin carian seperti google,yahoo dan sebagainya.

  Tugasan Murid Semakan Guru ( / )Membuat carian klip video

  Contoh Jawapan:Pelajar menemui klip video yang dicari dengan menggunakan enjin carian seperti google,yahoo dan sebagainya.

 • Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Asas Multimedia | Modul Umum

  31Lampiran: Contoh Item LP, Januari 2012

  M2K5.3E2 Memuat turun fail klip video ke dalam satu folderInstrumen: Ujian BertulisContoh Item:Susun langkah-langkah dengan menomborkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 pada ruang jawapanuntuk memuat turun klip video ke dalam satu folder.

  Tetingkap downloads akan muncul. Klik kanan diatas water1.zip.Tetingkap Extraction path and option seperti di bawah akan muncul dan klikDesktop.Buka folder Video tersebut. Di dalamnya terdapat fail video WaterDay1yang telah berjaya dimuat turun.Pilih International WaterDay 1 untuk memuat turun fail format .mpgKlik Open. Tetingkap water1.zip WINRAR akan muncul. Anda bolehmengekstrakkannya ke mana-mana destinasi yang dikehendaki.Tetingkap water1.zip di bawah akan muncul. Saiz fail video selalunya besardan adalah menjadi kebiasaan fail itu dizipkan (compressed). Klik pilihanSaveFileTaipkan \Video selepas Desktop untuk membuat satu folder baru bernamaVideo untuk menyimpan fail video yang telah dimuat turun

  Contoh Jawapan:

  3 Tetingkap downloads akan muncul. Klik kanan diatas water1.zip.

  5 Tetingkap Extraction path and option seperti di bawah akan muncul dan klikDesktop.7 Buka folder Video tersebut. Di dalamnya terdapat fail video WaterDay1yang telah berjaya dimuat turun.1 Pilih International WaterDay 1 untuk memuat turun fail format .mpg

  4 Klik Open. Tetingkap water1.zip WINRAR akan muncul. Anda bolehmengekstrakkannya ke mana-mana destinasi yang dikehendaki.2 Tetingkap water1.zip di bawah akan muncul. Saiz fail video selalunya besardan adalah menjadi kebiasaan fail itu dizipkan (compressed). Klik pilihanSave

  File6 Taipkan \Video selepas Desktop untuk membuat satu folder baru bernamaVideo untuk menyimpan fail video yang telah dimuat turun

 • Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Asas Multimedia | Modul Umum

  32Lampiran: Contoh Item LP, Januari 2012

  M2K6 PENGENALAN KEPADA ASAS PENGARANGANM2K6E1 Mengkategorikan format fail mengikut elemen multimedia dengan betul.Instrumen :AmaliContoh Item :Murid memasukkan fail fail yang berlainan format ke dalam folder yang betul.

  AmaliAnda diminta untuk create 5 folder , dan beri nama pada folder folder tersebut:

  - Grafik- Teks- Audio- Video- Animasi

  Anda akan diberikan fail fail yang berlainan format oleh guru, anda dikehendakimemasukkan semua fail tersebut ke dalam folder yang sepatutnya.

  M2K6E2 Membangunkan persembahan multimedia dengan menggunakan perisianyang sesuai.Instrumen :AmaliContoh Item :Murid menggunakan MS Power Point untuk menghasilkan persembahan multimedia.

  Tugasan Murid Semakan Guru ( / )Menghasilkan 5 slaidMengubah latarbelakang slaidMemasukkan teks untuk tajuk slaid

  Amali:1. Buka perisian MS Power Point dan klik New Slide, hasilkan 6 slaid.2. Ubah latar belakang slaid dengan klik Design pada menu dan pilih latar belakang

  pilihan anda.3. Masukkan tajuk slaid pada kekotak Click to add Title dengan menulis

  MULTIMEDIA

  Tugasan Murid Semakan Guru ( / )Mengkategori format elemen multimedia

 • Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Asas Multimedia | Modul Umum

  33Lampiran: Contoh Item LP, Januari 2012

  M2K6E3 Mengimport imej ke dalam persembahan multimedia.Instrumen :AmaliContohItem :Murid memasukkan imej imej ke dalam slaid dan mengubah setting imej

  Tugasan Murid Semakan Guru ( / )Memasukan imej dalam persembahanMembuat setting imej

  Amali:1. Pilih slaid2, Klik Insert, pilih Picture, klik Kategori Format fail, pilih folder imej , pilih

  imej KipasJari.jpg.2. Laraskan imej mengikut kesesuaian kedudukan pada slaid.

  M2K6E4 Mengimport audio ke dalam persembahan multimedia.Instrumen :AmaliContoh Item :Murid memasukkan fail audio daripada folder ke dalam slaid.

  Tugasan Murid Semakan Guru ( / )Memasukan audio dalam persembahan

  Amali:1. Pilih slaid 3,Klik Insert, klik Sound, klik Kategori Format fail, pilih folder Audio,

  pilih bunyi burung.wav, klik Ok2. Klik Automatically

  M2K6E5 Mengimport video ke dalam persembahan multimedia.Instrumen :AmaliContoh Item :Muridmemasukkan fail video daripada folder kedalamslaid

  Tugasan Murid Semakan Guru ( / )Memasukan video dalam persembahan

  Amali:1. Pilih slaid 4, Klik Insert, klik Movie, klik Kategori Format fail, pilih folder Video,

  pilih Intro.avi, klik Ok2. Klik Automatically

 • Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Asas Multimedia | Modul Umum

  34Lampiran: Contoh Item LP, Januari 2012

  M2K6E6 Mengimport objek 2D atau 3D ke dalam persembahan multimedia.Instrumen : AmaliContoh Item :Murid memasukkan objek 2D dan 3D daripada folder ke dalam slaid

  Tugasan Murid Semakan Guru ( / )Memasukan objek 2D dalam persembahanMemasukan objek 3D dalam persembahan

  Amali:1. Pilih slaid 5, Klik Insert, klik Picture, klik Kategori Format fail, pilih folder

  Animasi 2D , pilih Tree.gif. Klik Insert2. Klik dan heret Tree.gif ke sebelah kiri bawah.3. Klik Insert, klik Picture, klik Kategori Format fail, pilih folder Animasi 3D, pilih

  Drop.gif. Klik Insert4. Klik dan heret Drop.gif ke sebelah kanan bawah.

  M2K6E7 Mempersembahkan hasil kerja dengan yakin.Instrumen : DemonstrasiContoh Item :Murid membentangkan hasil persembahan multimedia yang mengandungi elemen-elemenseperti berikut:

  a. Imej dan teksb. Audioc. Videod. Objek 2D dan 3D

  Murid menyimpan hasil persembahan multimedia ke dalam folder.

  Demonstrasi:1. Murid diberi masa 5 minit untuk mempersembahkan hasil persembahan multimedia

  dengan yakin.2. Murid menerangkan elemen-elemen multimedia yang terdapat pada slaid dalam

  persembahan multimedia tersebut.

  Tugasan Murid Semakan Guru ( / )Membuat pembentangan persembahanMenerangkan elemen multimedia dalam persembahan

 • Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Asas Multimedia | Modul Umum

  35Lampiran: Contoh Item LP, Januari 2012

  M2K7 KERJAYAM2K7.1E1 Mencari maklumat di internet atau sumber lain mengenai pekerjaan dalambidang multimedia.

  Instrumen : AmaliContoh soalan:Maklumat mengenai pekerjaan dalam bidang multimedia dicari oleh murid daripada sumberinternet:

  Tugasan Murid Semakan Guru (/)Melancarkan aplikasi pelayar webMelancarkan enjin carianMenaip perkataan pekerjaan dalammultimediaKlik pautan yang dipilihMemaparkan laman web berkaitan

  M2K7.2E2 Menyenaraikan jenis pekerjaan yang boleh diceburi dalam bidangmultimedia.

  Instrumen : Ujian BertulisContoh soalan:Senaraikan tiga kerjaya di dalam bidang multimedia

  Bil Kerjaya di dalam Bidang Multimedia123

  Contoh Jawapan

  Bil Kerjaya di dalam Bidang Multimedia1 Jurureka web2 Juruanimasi3 Usahawan Internet