21
LAPORAN SKILL LAB DINAMIKA KELOMPOK BLOK 1 DISUSUN OLEH : KELOMPOK 2 Tutor : dr. Achmad Azhari, DAHK Abdul Aziz Siregar (04121001019) Balqis Wulandari (04121001015) Cindy Mayury (04121001021) Eka Satyani Belina(04121001022) Hardiyanti Sri Utami (04121001017) M. Iqbal Mahfud(04121001016) Merta Aulia (04121001013) Neneng Rianawati(04121001020) Putri Talita (04121001014) Sarah Mareta Devira(04121001023) Syarifa Aisyah (04121001018) PENDIDIKAN DOKTER UMUM

Laporan Skill Lab

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Laporan Skill Lab

LAPORAN SKILL LAB

DINAMIKA KELOMPOK

BLOK 1

DISUSUN OLEH :

KELOMPOK 2

Tutor : dr. Achmad Azhari, DAHK

Abdul Aziz Siregar (04121001019)

Balqis Wulandari (04121001015)

Cindy Mayury (04121001021)

Eka Satyani Belina(04121001022)

Hardiyanti Sri Utami (04121001017)

M. Iqbal Mahfud(04121001016)

Merta Aulia (04121001013)

Neneng Rianawati(04121001020)

Putri Talita (04121001014)

Sarah Mareta Devira(04121001023)

Syarifa Aisyah (04121001018)

PENDIDIKAN DOKTER UMUM

FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2012

Page 2: Laporan Skill Lab

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-

Nya lah kami dapat menyusun laporan Skills Lab Dinamika Kelompok ini sesuai dengan

waktu yang telah ditentukan.

Kami juga mengupakan terima kasih kepada dr. Acmad Azhari, DAHK selaku tutor

yang selalu membimbing kami dalam skills Lab dinamika kelompok.

Di dalam laporan ini, kami akan membahas serta menyelesaikan beberapa masalah

dari Tn Marlboro yang menderita penyakit radang paru

Kami sadar bahwa laporan ini masih memiliki banyak kekurangan dan belum

sempurna. Oleh sebab itu, saran dan kritik dari semua pihak yang membaca sangat kami

harapkan.

Palembang, 27 September 2012

Penyusun

Skill Lab Dinamika Kelompok Page 2

Page 3: Laporan Skill Lab

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.................................................................................................2

Daftar Isi......................................................................................................................3

Skenario Skills Lab......................................................................................................4

I. Klarifikasi Istilah......................................................................................................4

II. Identifikasi Masalah................................................................................................5

III. Analisis Permasalahan...........................................................................................6

IV. Keterkaitan Antar Masalah..................................................................................12

V. Learning Issues.....................................................................................................13

VI. Topik Pembelajaran.............................................................................................15

VII. Daftar Pustaka....................................................................................................16

Skill Lab Dinamika Kelompok Page 3

Page 4: Laporan Skill Lab

Skenario

Tn. Marlboro (40 tahun) adalah pemilik usaha sarang burung walet yang sukses.

Kemarin Tn. Marlboro dibawa oleh pegawainya ke Unit Gawat Darurat Rumah Sakit

dengan keluhan sesak nafas. Ia juga mengeluh batuk berdahak. Setelah menjalani

beberapa pemeriksaan, Tn.Marlboro dinyatakan menderita radang paru. Ia memiliki

kebiasaan merokok 2 (dua) bungkus rokok per hari sejak 20 tahun yang lalu. Ia juga

sering mengkonsumsi masakan padang

I. Klarifikasi Istilah

1. Unit Gawat Darurat : tempat penanganan pertama pada pasien dalam

keadaan gawat

2. Sesak Nafas : bernafas tidak lega, tersengal-sengal

3. Batuk berdahak : penyakit pada jalan pernafasan (paru-paru) yang kerap

kali menimbulkan rasa gatal pada tenggorok sehingga

merangsang penderita mengeluarkan bunyi keras

seperti menyalak dan mengeluarkan lender dari

tenggorokan

4. Pemeriksaan : suatu tndakan menyelidiki suatu kasus atau gejala

5. Radang paru : penyakit kerusakan jaringan pada paru-paru dengan

tanda pembengkakan, demam, nyeri, panas dan

kemerahan

6. Merokok : tindakan menghisap gulungan tembakau yang dibakar

dan dihisap asapnya

7. Masakan padang :masakan yang terutama terbuat dari santan

yang berkolestrol, dan pedas

Skill Lab Dinamika Kelompok Page 4

Page 5: Laporan Skill Lab

II. Identifikasi Masalah

KENYATAAN KESESUAIAN KONSEN

Tn. Marlboro (40 tahun)

adalah pemilik usaha sarang

burung walet yang sukses.

Sesuai Harapan -

Kemarin Tn. Marlboro

dibawa oleh pegawainya ke

Unit Gawat Darurat Rumah

Sakit dengan keluhan sesak

nafas.

Tidak sesuai

harapan

VVV

Ia juga mengeluh batuk

berdahak.

Tidak sesuai

harapan

V

Setelah menjalani beberapa

pemeriksaan,

Sesuai harapan -

Tn.Marlboro dinyatakan

menderita radang paru.

Tidak sesuai

harapan

VV

Ia memiliki kebiasaan

merokok 2 (dua) bungkus

rokok per hari sejak 20

tahun yang lalu.

Sesuai harapan -

Ia juga sering

mengkonsumsi masakan

padang

Sesuai harapan -

Masalah yang diidentifikasi berdasarkan prioritas masalah:

1. Tn. Marlboro dibawa oleh pegawainya ke Unit Gawat Darurat Rumah Sakit

dengan keluhan sesak nafas.

2. Tn.Marlboro dinyatakan menderita radang paru.

3. Ia juga mengeluh batuk berdahak.

Skill Lab Dinamika Kelompok Page 5

Page 6: Laporan Skill Lab

III. ANALISIS MASALAH

Tn. Marlboro dibawa oleh pegawainya ke Unit Gawat Darurat Rumah Sakit

dengan keluhan sesak nafas.

1. Apa yang menyebabkan Tn. Marlboro menderita sesak nafas?

2. Bagaimana sistematika terjadinya sesak nafas?

3. Siapa yang menangani Tn.Marlboro di UGD?

4. Bagaimana struktur anatomi organ itu?

5. Bagaimana cara kerjanya?

Tn.Marlboro dinyatakan menderita radang paru

1. Apa tanda-tanda radang paru?

2. Mengapa Tn.Marlboro menderita radang paru?

3. Bagaimana yang dirasakan Tn.Marlboro saat radang?

4. Organ mana yang mengalami gangguan?

5. Jaringan mana yang mengalami kerusakan?

6. Bagaimana radang paru bisa terjangkit di tubuh manusia?

Ia juga mengeluh batuk berdahak

1. Apa yang menyebabkan batuk?

2. Bagian mana yang mengalami gangguan?

Skill Lab Dinamika Kelompok Page 6

Page 7: Laporan Skill Lab

JAWABAN ANALISIS MASALAH

- Tn. Marlboro dibawa oleh pegawainya ke Unit Gawat Darurat Rumah Sakit

dengan keluhan sesak nafas.

1. Tuan Marlboro diperkirakan menderita sesak napas karena kebiasaan buruknya

yang mulai menunjukkan akibat-akibat fatal

2. Kesukaran bernapas dapat dibedakan menjadi takipneu (pernapaan cepat) dan

hiperpneu (peningkatan ventilasi)

Takipneu bertambahnya frekuensi pernapasan, dapat dihitung dengan melihat

pergerakan dinding toraks pada saat inspirasi dan ekpirasi

Hiperpneu dilihat berdasarkan peningkatan oksigen di dalam udara venetilasi, tidak

dapat diukur maupun dilihat dengan mata telanjang. Harus menggunakan teknik

pengukuran tertentu

Sesak napas baru akan timbul bila kebutuhan ventilasi melebihi kemampuan

tubuh untuk memenuhuinya

Kebutuhan ventilasi dapat meningkat pada beberapa keadaan seperti

aktivitas jasmani yang bertambah dan panas badan yang meningkat

Kebutuhan jaringan akan oksigen/ ventilasi jarigan dapat dihitunh lebih tepat

dengan analisa gas darah arteri

Dengan menggunakan analisa gas darah, dapat menunjukkan keadaan

komposisi gas darah normal, hiposekmia, hiperkrapnia, dan asidemia

Sesak napas tidak selalu mempunyai korelasi positif terhadap hipoksemia,

hiperkrapnia, da asidemia

3. 1. Emergency physician

2. Specialty physicians (e.g., trauma)

3. Nurse

4. Paru-paru merupakan organ dalam sistem pernafasan dan termasuk dalam

sistem kitaran vertebrata yang bernafas. Ia berfungsi untuk menukar oksigen

dari udara dengan karbon dioksida dari darah dengan bantuan hemoglobin.

Skill Lab Dinamika Kelompok Page 7

Page 8: Laporan Skill Lab

Proses ini dikenali sebagai respirasi atau pernafasan. Paru-paru adalah organ

berbentuk spons yang terdapat di dada. Paru-paru kanan 3(tiga) lobus dan paru-

paru kiri 2(dua) lobus

5. Cara kerja paru- paru manusia sangat berhubungan erat dengan hidung, laring,

trakea, serta bronkus. Jika oksigen sudah sampai pada bronkus, maka oksigen

siap untuk masuk ke dalam saluran paru- paru. Oksigen akan berdifusi lewat

pembuluh darah berupa kapiler- kapiler arteri dengan cara difusi.kapiler-kapiler

ini terdapat di alveolus dan di sini terjadi pertukaran oksigen dengan

karbondioksida. Oksigen diikat oleh hemoglobin dalam sel- sel darah merah,

lalu diedarkan ke seluruh sel- sel tubuh yang nantiya akan digunakan oleh

mitokondria dalam respirasi tingkat seluler untuk menghasilkan energi berupa

ATP. Karbondioksida akan dibawa oleh kapiler vena untuk dibawa ke alveolus

dan akan dikeluarkan adi alveolus dan akan dikeluarkan di alveolus melalui

proses respirasi.

- Tn.Marlboro dinyatakan menderita radang paru

1. Gejala seseorang mulai terkena radang paru biasanya diawali dengan badan yang

terasa panas dingin, disusul dengan peningkatan panas hingga 400c, disertai

batuk berdarah berwarna merah cokelat, dapat pula batuk sidertai darah, merasa

nyeri dada ketika menarik napas dalam.

2. Radang paru yang disebabkan oleh bakteri biasanya diakibatkan oleh bakteri

streptococcus dan mycoplasma pneumoniae. Radang paru juga disebabkan oleh

kepedihan zat-zat kimia atau cedera jasmani pada paru-paru sebagai akibat dari

penyakit lainnya, seperti kanker paru-paru atau berlebihan minum alcohol.

Dalam kasus ini Tn Marlboro menderita radang paru karena memiliki kebiasaan

merokok dua bungkus per hari sejak 20 tahun yang lalu. Selain itu ia juga sering

mengkonsumsi masakan Padang.

3. yang dirasakan Tn Marlboro saat radang ialah sesak napas dan batuk berdahak

4. Radang paru menyerang organ paru-paru dan jaringan disekitarnya. Dapat dilihat pada gambar berikut :

Skill Lab Dinamika Kelompok Page 8

Page 9: Laporan Skill Lab

5. Jaringan yang mengalami kerusakan pada radang paru yaitu :

a. Epitel mukosa dan gerak mukosilia

b. Makrofag alveol

c. antibodi setempat

6. Radang paru atau pneumonia dapat disebabkan oleh infeksi ataupun bahan bahan

lain (lipid, bahan kimiawi, alergi, obat, radiasi)

Skill Lab Dinamika Kelompok Page 9

Page 10: Laporan Skill Lab

- ia juga mengeluh batuk berdahak

1. Berikut ini adalah iritan yang biasa menjadi penyebab dan bisa berjangka

pendek atau menjadi berkepanjangan.

Infeksi - Pilek dan flu (influenza) adalah penyebab yang paling umum dari

batuk. Jadi, jangan heran bila flu, maka batuk akan menyiksa Anda.

Tetesan di Belakang Hidung. Produksi dahak yang berlebihan dapat terjadi pada

beberapa alergi dan sinusitis (lapisan mukus yang meradang di dalam sinus).

Mukus yang menetes dari belakang hidung Anda ke tenggorokan

mengakibatkan iritasi. Biasanya, itu akan mendatangkan batuk.

Lingkungan. Iritan yang meliputi asap, debu, semprotan aerosol di rumah, asap

rokok, dan udara yang dingin atau kering bisa menjadi biang keladinya pula.

Asap rokok mengiritasi saluran nafas si perokok dan yang tidak merokok. Jika

Anda merokok, nikotin melumpuhkan pergerakan silia. Bila silia tidak dapat

membantu membersihkan mukus yang berlebihan, mukus akan menumpuk dan

mengakibatkan batuk.

Asma. Batuk yang baru dapat diakibatkan dari asma ringan (peradangan dan

penyempitan dalam saluran nafas). Jadi, bila Anda atau anak menderita asma,

berusahalah agar terhindar dari iritan yang dapat menimbulkan gangguan

pernapasan, termasuk batuk.

Gastroesophageal Reflux. Batuk yang makin buruk jika Anda berbaring dapat

disebabkan oleh mengalirnya asam lambung ke dalam esofagus (kerongkongan)

Anda. Atau, dalam kasus yang jarang, ke paru-paru Anda. Gastroesophageal

reflux juga bisa membuat batuk akibat asma menjadi semakin parah.

Obat-obatan. Batuk bisa menjadi efek samping dari obat-obatan yang dihirup,

seperti kortikosteroid. Batuk bisa juga terjadi karena pemakaian betablocker dan

penghambat ACE (angiotensin converting enzyme) yang diresepkan untuk

penyakit jantung.

Batuk-batuk. Adakalanya tidak ada penjelasan medis untuk suatu batuk. Beberapa

orang batuk untuk melepaskan ketegangan syaraf, mendapatkan perhatian, atau

menyatakan kemarahan. Apapun alasannya, satu batuk dapat mengiritasi tenggorokan

Anda dan menyebabkan batuk lain sehingga menimbulkan lingkaran setan

Skill Lab Dinamika Kelompok Page 10

Page 11: Laporan Skill Lab

2. Sputum(dahak)yang dihasilkan sewaktu membersihkan tenggorokan kemungkinan

besar berasal dari sinus atau saluran hidung

Skill Lab Dinamika Kelompok Page 11

Page 12: Laporan Skill Lab

IV. KETERKAITAN ANTAR MASALAH

Skill Lab Dinamika Kelompok Page 12

Merokok berlebihanRadang Paru Batuk

Berdahak

Sesak Napas

Page 13: Laporan Skill Lab

V. LEARNING ISSUES

Pokok

Bahasan

What I know? What I don’t

know?

What I have to

prove?

How I

will

learn?

Sesak

nafas

Sistematika

sesak napas

Penjelasan

lebih lanjut

mengenai

sesak napas

Pemicu

terjadinya

sesak

napas

Buku

Internet

Jurnal

Ebook

Dan

lainnya

Radang

paru

Penyebab

radang paru

Gejala

radang paru

Macam-

macam

jenis

radang paru

Penyakit

lain yang

berhubunga

n dengan

radang paru

Gejala

yang

timbul

akibat

infeksi

radang

paru

Pengaruh

radang

paru bagi

sistem

organ di

sekitarmy

a

Buku

Internet

Jurnal

Ebook

Dan

lainnya

Batuk

berdahak

Apa itu

batuk

Mekanisme

batuk

Apa itu

batuk

berdahak

Apa yang

menjadi

dasar

perbedaan

batuk

kering dan

batuk

berdahak

Batuk

dalam arti

medis dan

pengaruh

batuk

berkepanj

angan

Buku

Internet

Jurnal

Ebook

dan

lainnya

Penangan Pengertian Tindakan Pengertia Buku

Skill Lab Dinamika Kelompok Page 13

Page 14: Laporan Skill Lab

an UGD keadaan

gawat

darurat

medik bagi

pasien

gawat

darurat

n gawat

darurat

dalam

realitas

kehidupa

n

Internet

Ebook

dan

lainnya

VI. TOPIK PEMBELAJARAN

Skill Lab Dinamika Kelompok Page 14

Page 15: Laporan Skill Lab

1. Sesak Napas

2. Radang paru

3. Batuk

4. UGD

VII. DAFTAR PUSTAKA

Skill Lab Dinamika Kelompok Page 15

Page 16: Laporan Skill Lab

http://www.pricearea.com/itec/signup.php?.ref=8311

Alsagaff, Hood dan Abdul Mukty. 2009. Dasar-dasar Ilmu Penyakit Paru.

Surabaya: Airlangga University Press.

Skill Lab Dinamika Kelompok Page 16