Lasīt / izdrukāt grāmatas anotāciju (PDF)

  • Published on
    16-Dec-2016

  • View
    219

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>"A must for everyone and anyone entering the business world." (Donald Trump)</p><p>"A must for everyone and anyone entering the business world." (Donald Trump)"It's one of the best self-help books I have ever read." (Larry King)</p><p>"Harvey Mackay may be the most talented man I have met." (Lou Holtz)"It's one of the best self-help books I have ever read." (Larry King)</p><p>"Once I started to follow Harvey Mackays lessons, I couldnt stop reading the book. Each lesson is clear, to the point, and right on. This will become mandatory reading for all Este Lauder executives. Well then be able to swim ahead of the pack." (Leonard Lauder)</p><p>"Once I started to follow Harvey Mackays lessons, I couldnt stop reading the book. Each lesson is clear, to the point, and right on. This will become mandatory reading for all Este Lauder executives. Well then be able t)</p><p>"Harvey Mackay is a master of brief, biting, and brilliant business wit and wisdom." (Tom Peters)</p><p>"Swim with the Sharks is an extraordinary treasure ch</p><p>"Swim with the Sharks is an extraordinary treasure chest of informatio"Once I started to follow Harvey Mackays lessons, I couldnt stop reading the book. Each lesson is clear, to the point,</p><p>"Swim with the Sharks is an extraordinary treasure chest of information." (Ken Blanchard)</p><p>"It's one of the best self-helpbooks I have ever read." (Larry King)</p><p>all Este Lauder executives. Well then be able to swim ahead ofthe pack."(Leonard Lauder)</p><p>"His book gives to-the-point parables about making yourbusiness and personal life a success." (USA Today)</p><p>"His book gives to-the-point parables about making your business and personal life a succes"It's one of the best books I have ever read." (Larry King)</p><p>"A must for everyone and anyone entering the business world." (Donald Trump)</p><p>"Swim with the Sharks is an extraordinary treasure chest of information." (Ken Blanchard)</p><p>"Harvey Mackay is a master of brief, biting, and brilliant business wit and wisdom." (Tom Peters)</p><p>"One of the 100 best business books of all time." (800-CEO-READ) </p><p>"Super-Salesman's Secrets." (Wall Street Journal)</p><p>"It's one of the best self-help books I have ever read." (Larry King)"A must for everyone and anyone entering the business world." (Donald Trump)</p><p>"Harvey Mackay may be the most talented man I have met." (Lou Holtz)</p><p>"His book gives to-the-point parables about making yourbusiness and personal life a success." (USA Today)</p><p>"A must for everyone and anyone entering the business world." (Donald Trump) "A must for everyone and anyone e</p><p>"His book gives to-the-point parables about making your business and personal life a success." (USA Today)</p><p>"Swim with the Sharks is an extraordinary treasure chest of information." (Ken Blanchard)</p><p>"One of the 100 best business books of all time." (800-CEO-READ)</p><p>"Once I started to follow Harvey Mackays lessons, I couldnt stop reading the book. Each lesson is clear, to the point, and right on.</p><p> and right on. This will become mandatory reading for </p><p>"One of the 100 best business books of all time." (800-CEO-READ)</p><p>"His book gives to-the-</p><p>"One of the 100 best business books of all time." (800-CEO-READ)</p><p>"A must for everyone and anyone entering the business world." (Donald Trump)</p><p>This will become mandatoryreading for all Este Lauder executives. </p><p> business world." (Donald Trump)</p><p>"Once I started to follow Harvey Mackays lessons, I couldnt stop reading the book. Each lesson is clear, to the point, and right on.This will become mandatory reading for all Este Lauder executives. Well then be able to swim ahead of the pack." (Leonard Lauder)</p><p>This will become mandatoryreading for all Este Lauder executives. "It's one of the best self-help books I have ev</p><p>"A must for everyone and anyone entering the business world." (Donald Trump)"His book gives to-the-point parables </p><p>"Super-Salesman's Secrets." (Wall Street Journal)</p><p>"His book gives to-the-point </p><p>"Super-Salesman's Secrets." (Wall Street Journal)</p><p>"One of the 100 best business books of all time." (800-CEO-READ)</p><p>"Harvey Mackay may be the most talented man I have met." (Lou Holtz)</p><p>"Harvey Mackay is a master of brief, biting, and brilliant business wit and wisdom." (Tom Peters)</p><p>Hrvijs B. Makejs</p><p>"It's one of the best self-help books I have ever read." (Larry King)</p><p>K apsteigt savus konkurentus prdoan, vadb, motivcij </p><p>un darjumu slgan</p><p>IZDZVOTSTARP</p><p>HAIZIVM</p><p>Hrvijs B. Makejs</p><p>IZDZVOT STARPHAIZIVMK apsteigt savus konkurentus prdoan, vadb, motivcij un darjumu slgan IN</p><p>FO tlrunis: 2000 1919; E-pasts: info@</p><p>biznesagramatas.lv BEZM</p><p>AK</p><p>SAS PIEG</p><p>D</p><p>E AR K</p><p>URJERU</p><p> VIS</p><p> LATVIJ</p><p>Veiksmes maisk formula pastv, un t ir da: NEATLAIDBA + MRTIECBA + KONCEN-TRANS = PANKUMI, uzskata Hrvijs Makejs. IZDVOT STARP HAIZIVM ir saistos vstjums par to, k stenot o formulu dzv, sniedzot pa-tiesas atbildes ar uz tdiem jautjumiem:</p><p>KAS IR VEIKSMES ATSLGA JEBKURS BIZNESA PRRUNS?K IZMANTOT SAVUS KLONUS DARJUMU SLGAN?KDA IR VISLIELK KDA, KO PIEAUJ VADTJI?KO ZINA IKVIENS PRDEVJS UN TIKAI RETAIS UZMJS?KO SEV IETVER EFEKTVA KLIENTU DATU BZE?K PALIELINT SAVU BRNU IZREDZES UZ PANKUMIEM?</p><p>B I Z N E S A LITERATRAS ZELTA FONDS </p><p>Ja es btu viengais cilvks, kam btu pieejama grmata, ar mani neviens nevartu sacensties. Un ar js, esmu prliecints, labk vltos, lai brnig grmata nenonktu jsu konkurentu roks. </p><p>Kenets Blanrs, grmatas One minute manager </p><p>(Vienas mintes menederis) ldzautors</p><p>Lieliski uzrakstta, asprtga, saistoa... Labk grmata par to, k sasniegt mrus, kop Deils Krneg uzrakstja savu edevru.</p><p>Vorens Beniss, grmatas On Becoming a Leader </p><p>(K kt par lderi) autors</p><p>Tikldz sku sekot Hrvija Makeja mcbm, es vairs nevarju atrauties no s grmatas. Katra no mcbm ir skaidra, precza un patiesa. gr-mata ks par obligtu lasmvielu visiem Este Lauder vadoajiem darbiniekiem. T ms spsim apsteigt savus konkurentus.</p><p>Leonards Lauders, kompnijas Este Lauder Inc. </p><p>prezidents un izpilddirektors</p><p>www.idejugramata.lv</p><p>ZOLDNERA izdevniecba, 2011. gads ISBN: 978-9934-8083-6-4Papildu informcija un fragmenti no grmatas: www.idejugramata.lvCietais iesjums: 224 lpp. 165 x 240 mm Cena: Ls 13,22 / EUR 18,80</p><p>www.100bestbiz.com</p><p>Leendr ASV uzmja, multimiljonra, starptautiski atzt biznesa spkera un vairku pasaules bestselleru auto-ra Hrvija Makeja ievrojamkais darbs, kas tulkots vairk nek 35 valods un prdots 80 valsts kopum 4000000 eksemplru. aj grmat asprtg un kodolg form ap-kopotas dzves mcbas un atzias, kdas autors guvis, pats saviem spkiem no nulles izveidojot starptautisko komp-niju MackayMitchell Envelope. Laikraksts The New York Times IZDVOT STARP HAIZIVM atzinis par vienu no 15 visiedves-mojokajm biznesa grmatm, kdas jebkad uzraksttas. Savukrt 800-CEO-READ to 2009. gad iekva 100 visu laiku izcilko biznesa grmatu izlas.</p><p>IZDVOT STARP HAIZIVM ir aizraujos cevedis biznesa pa-saul uz vietm, par kurm biznesa skols nemdz ststt. Uz-mjiem grmata sniegs idejas un ierosmes, k izveidot un at-tstt veiksmgas kompnijas, vadt prrunas un slgt darjumus, vadtjiem k atlast, pieemt darb un motivt darbiniekus un organizt viu darbu, ikvienam, kas vlas sasniegt virsotnes sav jom vai specialitt k neatlaidgi koncentrties uz mri, sa-vukrt veckiem k paaugstint savu brnu izredzes uz pan-kumiem dzv.</p></li></ul>