Lbk mechelen

 • View
  221

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Lbk mechelen

 • Mechelen staat bij nagenoeg elk thema op kop. Meer dan zeventig procent van de Maneblussers is tevreden over de aanpak van criminaliteit, een pak meer dan in elke andere stad. Ook voor net-heid van straten en pleinen, het onderhoud van wegen en integratie kregen we het beste rapport.Vroeger eindigde Mechelen in zon onderzoeken

  steevast op de laatste plek. Die spectaculaire om-mekeer kwam er niet vanzelf. Velen hebben hier-aan meegewerkt, al is Open Vld d motor voor het nieuwe Mechelen. Sinds 2001 hebben we consequent drie prioriteiten gerealiseerd.Allereerst zorgden we voor meer veiligheid en netheid; de basis om iets te realiseren in een stad.

  Daarnaast hebben we sterk ingezet op stadsver-nieuwing om Mechelen terug aantrekkelijk te maken voor de middenklasse, toeristen en bedrij-ven. Ten slotte tilden we het culturele en sociale beleid op een hoger niveau.We zijn de partij van het optimisme en de fierheid. Waar anderen klagen, werken wij aan nieuwe op-lossingen. Denk maar aan veiligheidscameras, pop-up shops, shuttle taxis en het GO-project. Maar een stad is nooit af. Laten we daarom sa-men blijven werken aan een beter Mechelen!

  Beste stad van Vlaanderen

  Inhoud

  Volgens een grote peiling van Het Nieuwsblad, die polste naar de tevredenheid over het lokale beleid, werd het Me-chelse bestuur en zijn burgemeester verkozen tot de beste van de dertien Vlaamse centrumsteden.

  p.2 Stadsvernieuwing op mensenmaat

  p.3 Mechelen geeft (om jou)

  p.7 Mechelen valt in de prijzen

  p.7 20 kilometer van Brussel

  p.8 Open Vld Mechelen op kroegentocht

  p.8 Kip & Rib Eetfestijn

  MECHELENde lokale burgerkrant Open Vldnr 1- 2016

  Meer netto vanaf januari Deze regering voert de beloofde fiscale hervor-mingen resoluut uit. Die zorgen vanaf januari voor meer nettoloon voor iedereen die werkt n de vrij-heid om die zelf te besteden. We geven u in deze burgerkrant meer uitleg over de hervormingen, waarbij u zelf kan ontdekken hoeveel netto loon u extra overhoudt. Lees meer op pagina 4 en 5.

 • 2 LOKALE BURGERKRANT MECHELEN

  Vol goesting blijven koken!2015 was voor mij op persoonlijk vlak

  een erg bijzonder jaar. Het zal altijd het

  jaar zijn waarin ik voorzitter mocht wor-

  den van de partij die nu al vijftien jaar in

  Mechelen het verschil maakt. Telkens op

  een ietwat eigenwijze manier, compleet

  out-of-the box vinden wij eenvoudige

  oplossingen voor vaak complexe proble-

  men. We worden er van heinde en verre

  voor geprezen. Andere steden komen bij

  ons een kijkje nemen hoe wij de zaken

  aanpakken en we winnen prijzen aan de

  lopende band.

  Maar we mogen niet op onze lauweren

  rusten. We moeten alert blijven. De

  voorbije vijftien jaar heeft onze stad

  een heuse metamorfose ondergaan.

  Het heeft ervoor gezorgd dat onze stad

  aantrekkelijk werd voor jonge gezinnen.

  Het gemiddelde inkomen in onze stad is

  daardoor sneller gestegen dan in de rest

  van Vlaanderen. Zo kunnen we de lasten

  verlagen n tegelijkertijd blijven inves-

  teren in parken, cultuur, kinderopvang,

  onze handelskern, seniorenwoningen,

  performante en klantvriendelijke dienst-

  verlening, Dat moeten we blijven

  doen!

  Maar we investeren ook in een sociaal

  beleid, in een stad waar elke Mechelaar

  telt! En ook daar winnen we prijzen. Een

  liberaal beleid is een humaan beleid. Een

  beleid dat niemand achterlaat, mensen

  emancipeert en hen de kracht geeft een

  toekomst op te bouwen los van ar-

  moede en afhankelijkheid. Onze liberale

  recepten hebben zich duidelijk bewezen;

  het komt erop aan om ook in 2016 vol

  goesting te blijven koken!

  Shanna Jacops Voorzitter Open Vld Mechelen

  In vijf jaar tijd hebben we een dui-zendtal woningen grondig gere-noveerd of nieuw gebouwd, legt voorzitter Alexander Vandersmis-sen uit. Dit is een voor Mechelen ongeziene inhaalbeweging die ech-ter broodnodig was. De volgende 1000 moeten tegen 2020 klaar zijn. Daarnaast breidt Sociaal Verhuur-kantoor Bodukam (SVK) in 2016 uit met drie extra medewerkers om het aantal verhuurde sociale woningen fors op te drijven.

  Renovatiegolf Woonpunt

  De kogel is door de kerk. Of beter gezegd: door de Oude Stadsfeestzaal. Tegen de zomer van 2018 zal het leegstaande pand in de Frederik de Me-rodestraat ingericht worden als stadsbioscoop. De Oude Stadsfeestzaal werd in de negentiende eeuw gebouwd naar het ontwerp van de toen-malige stadsarchitect Victor Louckx en is sinds 2003 beschermd als monument.De stad zal het gebouw eerst nog casco restau-reren. Nadien zal het pand in erfpacht worden gegeven met Lumire als nieuwe uitbater. De stadsbioscoop zal ingericht worden met drie ci-nemazalen en horeca. Het ingediende project heeft veel respect voor de waardevolle aankle-ding en de totaalbeleving van de Stadsfeestzaal, stelt Greet Geypen. Bovendien hebben de toe-komstige uitbaters ervaring in de filmwereld en

  kennen ze het klappen van de zweep, dit geeft het nodige surplus. Een stadsbioscoop is een mooie aanwinst om het culturele leven in onze binnen-stad te versterken.

  Stadsfeestzaal wordt bioscoop

  De Oude Stadsfeestzaal in de Frederik de Merodestraat wordt stadsbioscoop

  Mechelen onderging in vijftien jaar tijd een ware metamorfose, vertelt Greet Geypen, schepen van Stadsvernieuwing. In het verleden bepaalden leegstand en verkrotting het Mechelse straat-beeld. Een kordate aanpak was dan ook noodza-kelijk.Het stadsbestuur gaf het voorbeeld in deze stads-vernieuwing. Door te bouwen aan de toekomst, keerde de trots terug in de stad. Er is opnieuw vertrouwen gecreerd in de kansen van Meche-len, zegt Geypen. Kijk maar naar de vele bouw- en renovatieprojecten in onze stad. Zon initiatie-ven werken aanstekelijk, waardoor vernieuwing zich uitspreidt over de hele buurt.Ook vandaag staan er een aantal stadsvernieu-wingsprojecten op stapel. Denk maar aan Den Dok of het Predikherenklooster/Tinelsite. En ook het pand aan de Scheerstraat/Grote Markt en het Hof van Cortenbach komen aan bod. Na jaren-lange verwaarlozing zijn we erin geslaagd deze

  panden aan te kopen en er kwalitatieve woonpro-jecten te realiseren tegen respectievelijk 2016 en 2018. Mechelen beter maken doen we door uit-dagingen aan te gaan en elke kans te grijpen om de stad te vernieuwen, besluit schepen Geypen.

  Stadsvernieuwing op mensenmaat

  Schepen Greet Geypen

  Gemeenteraadslid en Voorzitter van Woonpunt, Alexander Vandersmissen

 • De aanpak van deze problematiek leverde de stad Mechelen begin dit jaar een prijs op van de Koning Boudewijnstichting, overhandigd door kinderpsychiater Peter Adriaenssens. We ont-vingen 91.000 euro van het kinderarmoedefonds om ons unieke GO-project verder te zetten en uit te breiden. En dat is best iets om trots op te zijn, vertelt schepen Koen Anciaux.

  AANKLAMPEND WERKENHet project is echter ook broodnodig. Zo kun-nen meer Mechelse gezinnen met kinderen uit de armoede worden getild. Het GO-project staat voor gezinsondersteuning, maar ook voor het geven van een go, een nieuwe start in het leven.

  In Mechelen maken we echt het verschil. Het project is dan ook niet vrijblijvend, maar eerder aanklampend. Mensen die niet zelfredzaam zijn en in de meest erbar-melijke leefomstandigheden hun kin-deren grootbrengen, worden door maatschappelijke assistenten van het Sociaal Huis, indien nodig dagelijks, individueel begeleid om hun leven te-rug op de rails te krijgen.

  Koen Anciaux: Mensen weten vaak zelf wel goed wat ze willen verbeteren, maar heb-ben de kracht of de moed niet om er zelf aan te beginnen. Het GO-project biedt hen een toe-komst, los van armoede en afhankelijkheid.

  Momenteel besteedt de stad Mechelen 277.000 euro aan

  dit project. Sinds de start in september 2014 begeleiden we 17

  gezinnen, terwijl mogelijk een vijf-voud er behoefte aan heeft. Door onze

  arbeidsintensieve aanpak overstijgt de nood het aanbod en deze extra middelen komen dan ook erg van pas. Want elke Mechelaar telt!, besluit Koen Anciaux.

  Mechelen geeft (om jou)

  In Mechelen leven, net zoals in alle steden, sommige gezin-nen in armoede De strijd tegen armoede is een topprioriteit en heel wat beleidsinitiatieven wierpen al hun vruchten af. Daardoor is Mechelen de enige stad waar het aantal kinde-ren dat in kansarmoede geboren wordt, stelselmatig daalt.

  Mechelen KinderstadMechelen Kinderstad is geen hol begrip, maar een echt statement. Kinderen zijn de toekomst, wie ze ook zijn of van waar ze ook komen. In een warme, dynamische en ver-rassende stad voelen gezinnen met kinde-ren zich thuis. Kindvriendelijkheid loopt dan ook als een rode draad door het stedelijk be-leid zegt schepen van jeugd Greet Geypen.

  Zo vind je in en rond de stad tal van speel-pleinen en speelbossen. Mechelen heeft de afgelopen jaren sterk genvesteerd in parken en speeltuinen, getuigt gemeenteraadslid Fabienne Blavier. Emma (2j.) vindt het in Ti-voli heerlijk ravotten; van de varkentjes en de geitjes tot aan de speeltuin. De positieve

  uitstraling van het park en het uitgebreide aanbod aan speeltuigen zorgen ervoor dat je er een leuke namiddag kan doorbrengen.

  In de verschillende buurtspeeltuinen kun-nen de kinderen uit de buurt elkaar leren kennen. De kindvriendelijke pingunvuilbak-ken ruim 1 meter hoog, 20 kilogram zwaar en goed voor 90 liter vuilnis zijn bovendien een echte topper. Ze trekken enorm de aan-dacht, waardoor de kinderen op een speelse manier leren omgaan met afval. Want jong geleerd, is oud gedaan!

  Meer info over Mechelen kinderstad vind je op kinderstad.mechelen.be

  3LOKALE BURGERKRANT MECHELEN

  Elk kind dat in armoede geboren wordt,

  is er eentje te veel

  Kinderpsyc