of 8 /8
Mechelen staat bij nagenoeg elk thema op kop. Meer dan zeventig procent van de Maneblussers is tevreden over de aanpak van criminaliteit, een pak meer dan in elke andere stad. Ook voor net- heid van straten en pleinen, het onderhoud van wegen en integratie kregen we het beste rapport. Vroeger eindigde Mechelen in zo’n onderzoeken steevast op de laatste plek. Die spectaculaire om- mekeer kwam er niet vanzelf. Velen hebben hier- aan meegewerkt, al is Open Vld dé motor voor het nieuwe Mechelen. Sinds 2001 hebben we consequent drie prioriteiten gerealiseerd. Allereerst zorgden we voor meer veiligheid en netheid; de basis om iets te realiseren in een stad. Daarnaast hebben we sterk ingezet op stadsver- nieuwing om Mechelen terug aantrekkelijk te maken voor de middenklasse, toeristen en bedrij- ven. Ten slotte tilden we het culturele en sociale beleid op een hoger niveau. We zijn de partij van het optimisme en de fierheid. Waar anderen klagen, werken wij aan nieuwe op- lossingen. Denk maar aan veiligheidscamera’s, pop-up shops, shuttle taxi’s en het GO-project. Maar een stad is nooit af. Laten we daarom sa- men blijven werken aan een beter Mechelen! Beste stad van Vlaanderen Inhoud Volgens een grote peiling van Het Nieuwsblad, die polste naar de tevredenheid over het lokale beleid, werd het Me- chelse bestuur en zijn burgemeester verkozen tot de beste van de dertien Vlaamse centrumsteden. p.2 Stadsvernieuwing op mensenmaat p.3 Mechelen geeft (om jou) p.7 Mechelen valt in de prijzen p.7 20 kilometer van Brussel p.8 Open Vld Mechelen op kroegentocht p.8 Kip & Rib Eetfestijn MECHELEN de lokale burgerkrant Open Vld nr 1- 2016 Meer netto vanaf januari Deze regering voert de beloofde fiscale hervor- mingen resoluut uit. Die zorgen vanaf januari voor meer nettoloon voor iedereen die werkt én de vrij- heid om die zelf te besteden. We geven u in deze burgerkrant meer uitleg over de hervormingen, waarbij u zelf kan ontdekken hoeveel netto loon u extra overhoudt. Lees meer op pagina 4 en 5.

Lbk mechelen

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Lbk mechelen

Page 1: Lbk mechelen

Mechelen staat bij nagenoeg elk thema op kop. Meer dan zeventig procent van de Maneblussers is tevreden over de aanpak van criminaliteit, een pak meer dan in elke andere stad. Ook voor net-heid van straten en pleinen, het onderhoud van wegen en integratie kregen we het beste rapport.Vroeger eindigde Mechelen in zo’n onderzoeken

steevast op de laatste plek. Die spectaculaire om-mekeer kwam er niet vanzelf. Velen hebben hier-aan meegewerkt, al is Open Vld dé motor voor het nieuwe Mechelen. Sinds 2001 hebben we consequent drie prioriteiten gerealiseerd.Allereerst zorgden we voor meer veiligheid en netheid; de basis om iets te realiseren in een stad.

Daarnaast hebben we sterk ingezet op stadsver-nieuwing om Mechelen terug aantrekkelijk te maken voor de middenklasse, toeristen en bedrij-ven. Ten slotte tilden we het culturele en sociale beleid op een hoger niveau.We zijn de partij van het optimisme en de fierheid. Waar anderen klagen, werken wij aan nieuwe op-lossingen. Denk maar aan veiligheidscamera’s, pop-up shops, shuttle taxi’s en het GO-project. Maar een stad is nooit af. Laten we daarom sa-men blijven werken aan een beter Mechelen!

Beste stad van Vlaanderen

Inhoud

Volgens een grote peiling van Het Nieuwsblad, die polste naar de tevredenheid over het lokale beleid, werd het Me-chelse bestuur en zijn burgemeester verkozen tot de beste van de dertien Vlaamse centrumsteden.

p.2 Stadsvernieuwing op mensenmaat

p.3 Mechelen geeft (om jou)

p.7 Mechelen valt in de prijzen

p.7 20 kilometer van Brussel

p.8 Open Vld Mechelen op kroegentocht

p.8 Kip & Rib Eetfestijn

MECHELENde lokale burgerkrant Open Vldnr 1- 2016

Meer netto vanaf januari Deze regering voert de beloofde fiscale hervor-mingen resoluut uit. Die zorgen vanaf januari voor meer nettoloon voor iedereen die werkt én de vrij-heid om die zelf te besteden. We geven u in deze burgerkrant meer uitleg over de hervormingen, waarbij u zelf kan ontdekken hoeveel netto loon u extra overhoudt. Lees meer op pagina 4 en 5.

Page 2: Lbk mechelen

2 LOKALE BURGERKRANT MECHELEN

Vol goesting blijven koken!2015 was voor mij op persoonlijk vlak

een erg bijzonder jaar. Het zal altijd het

jaar zijn waarin ik voorzitter mocht wor-

den van de partij die nu al vijftien jaar in

Mechelen het verschil maakt. Telkens op

een ietwat eigenwijze manier, compleet

out-of-the box vinden wij eenvoudige

oplossingen voor vaak complexe proble-

men. We worden er van heinde en verre

voor geprezen. Andere steden komen bij

ons een kijkje nemen hoe wij de zaken

aanpakken en we winnen prijzen aan de

lopende band.

Maar we mogen niet op onze lauweren

rusten. We moeten alert blijven. De

voorbije vijftien jaar heeft onze stad

een heuse metamorfose ondergaan.

Het heeft ervoor gezorgd dat onze stad

aantrekkelijk werd voor jonge gezinnen.

Het gemiddelde inkomen in onze stad is

daardoor sneller gestegen dan in de rest

van Vlaanderen. Zo kunnen we de lasten

verlagen én tegelijkertijd blijven inves-

teren in parken, cultuur, kinderopvang,

onze handelskern, seniorenwoningen,

performante en klantvriendelijke dienst-

verlening,… Dat moeten we blijven

doen!

Maar we investeren ook in een sociaal

beleid, in een stad waar elke Mechelaar

telt! En ook daar winnen we prijzen. Een

liberaal beleid is een humaan beleid. Een

beleid dat niemand achterlaat, mensen

emancipeert en hen de kracht geeft een

toekomst op te bouwen los van ar-

moede en afhankelijkheid. Onze liberale

recepten hebben zich duidelijk bewezen;

het komt erop aan om ook in 2016 vol

goesting te blijven koken!

Shanna Jacops Voorzitter Open Vld Mechelen

“In vijf jaar tijd hebben we een dui-zendtal woningen grondig gere-noveerd of nieuw gebouwd”, legt voorzitter Alexander Vandersmis-sen uit. “Dit is een voor Mechelen ongeziene inhaalbeweging die ech-ter broodnodig was. De volgende 1000 moeten tegen 2020 klaar zijn.” Daarnaast breidt Sociaal Verhuur-kantoor Bodukam (SVK) in 2016 uit met drie extra medewerkers om het aantal verhuurde sociale woningen fors op te drijven.

Renovatiegolf Woonpunt

De kogel is door de kerk. Of beter gezegd: door de Oude Stadsfeestzaal. Tegen de zomer van 2018 zal het leegstaande pand in de Frederik de Me-rodestraat ingericht worden als stadsbioscoop. De Oude Stadsfeestzaal werd in de negentiende eeuw gebouwd naar het ontwerp van de toen-malige stadsarchitect Victor Louckx en is sinds 2003 beschermd als monument.De stad zal het gebouw eerst nog casco restau-reren. Nadien zal het pand in erfpacht worden gegeven met Lumière als nieuwe uitbater. De stadsbioscoop zal ingericht worden met drie ci-nemazalen en horeca. “Het ingediende project heeft veel respect voor de waardevolle aankle-ding en de totaalbeleving van de Stadsfeestzaal”, stelt Greet Geypen. “Bovendien hebben de toe-komstige uitbaters ervaring in de filmwereld en

kennen ze het klappen van de zweep, dit geeft het nodige surplus. Een stadsbioscoop is een mooie aanwinst om het culturele leven in onze binnen-stad te versterken.”

Stadsfeestzaal wordt bioscoop

De Oude Stadsfeestzaal in de Frederik de Merodestraat wordt stadsbioscoop

“Mechelen onderging in vijftien jaar tijd een ware metamorfose”, vertelt Greet Geypen, schepen van Stadsvernieuwing. “In het verleden bepaalden leegstand en verkrotting het Mechelse straat-beeld. Een kordate aanpak was dan ook noodza-kelijk.”Het stadsbestuur gaf het voorbeeld in deze stads-vernieuwing. Door te bouwen aan de toekomst, keerde de trots terug in de stad. “Er is opnieuw vertrouwen gecreëerd in de kansen van Meche-len”, zegt Geypen. “Kijk maar naar de vele bouw- en renovatieprojecten in onze stad. Zo’n initiatie-ven werken aanstekelijk, waardoor vernieuwing zich uitspreidt over de hele buurt.”Ook vandaag staan er een aantal stadsvernieu-wingsprojecten op stapel. Denk maar aan Den Dok of het Predikherenklooster/Tinelsite. En ook het pand aan de Scheerstraat/Grote Markt en het Hof van Cortenbach komen aan bod. Na jaren-lange verwaarlozing zijn we erin geslaagd deze

panden aan te kopen en er kwalitatieve woonpro-jecten te realiseren tegen respectievelijk 2016 en 2018. “Mechelen beter maken doen we door uit-dagingen aan te gaan en elke kans te grijpen om de stad te vernieuwen”, besluit schepen Geypen.

Stadsvernieuwing op mensenmaat

Schepen Greet Geypen

Gemeenteraadslid en Voorzitter van Woonpunt, Alexander Vandersmissen

Page 3: Lbk mechelen

De aanpak van deze problematiek leverde de stad Mechelen begin dit jaar een prijs op van de Koning Boudewijnstichting, overhandigd door kinderpsychiater Peter Adriaenssens. “We ont-vingen 91.000 euro van het kinderarmoedefonds om ons unieke GO-project verder te zetten en uit te breiden. En dat is best iets om trots op te zijn”, vertelt schepen Koen Anciaux.

AANKLAMPEND WERKEN“Het project is echter ook broodnodig. Zo kun-nen meer Mechelse gezinnen met kinderen uit de armoede worden getild.” Het GO-project staat voor ‘gezinsondersteuning’, maar ook voor het geven van een ‘go’, een nieuwe start in het leven.

In Mechelen maken we echt het verschil. Het project is dan ook niet vrijblijvend, maar eerder aanklampend. Mensen die niet zelfredzaam zijn en in de meest erbar-melijke leefomstandigheden hun kin-deren grootbrengen, worden door maatschappelijke assistenten van het Sociaal Huis, indien nodig dagelijks, individueel begeleid om hun leven te-rug op de rails te krijgen.

Koen Anciaux: “Mensen weten vaak zelf wel goed wat ze willen verbeteren, maar heb-ben de kracht of de moed niet om er zelf aan te beginnen. Het GO-project biedt hen een toe-komst, los van armoede en afhankelijkheid.”

Momenteel besteedt de stad Mechelen 277.000 euro aan

dit project. “Sinds de start in september 2014 begeleiden we 17

gezinnen, terwijl mogelijk een vijf-voud er behoefte aan heeft. Door onze

arbeidsintensieve aanpak overstijgt de nood het aanbod en deze extra middelen komen dan ook erg van pas. Want elke Mechelaar telt!”, besluit Koen Anciaux.

Mechelen geeft (om jou)

In Mechelen leven, net zoals in alle steden, sommige gezin-nen in armoede De strijd tegen armoede is een topprioriteit en heel wat beleidsinitiatieven wierpen al hun vruchten af. Daardoor is Mechelen de enige stad waar het aantal kinde-ren dat in kansarmoede geboren wordt, stelselmatig daalt.

Mechelen KinderstadMechelen Kinderstad is geen hol begrip, maar een echt statement. Kinderen zijn de toekomst, wie ze ook zijn of van waar ze ook komen. In een warme, dynamische en ver-rassende stad voelen gezinnen met kinde-ren zich thuis. “Kindvriendelijkheid loopt dan ook als een rode draad door het stedelijk be-leid” zegt schepen van jeugd Greet Geypen.

Zo vind je in en rond de stad tal van speel-pleinen en speelbossen. “Mechelen heeft de afgelopen jaren sterk geïnvesteerd in parken en speeltuinen”, getuigt gemeenteraadslid Fabienne Blavier. Emma (2j.) vindt het in Ti-voli heerlijk ravotten; van de varkentjes en de geitjes tot aan de speeltuin. De positieve

uitstraling van het park en het uitgebreide aanbod aan speeltuigen zorgen ervoor dat je er een leuke namiddag kan doorbrengen.”

“In de verschillende buurtspeeltuinen kun-nen de kinderen uit de buurt elkaar leren kennen. De kindvriendelijke pinguïnvuilbak-ken — ruim 1 meter hoog, 20 kilogram zwaar en goed voor 90 liter vuilnis — zijn bovendien een echte topper. Ze trekken enorm de aan-dacht, waardoor de kinderen op een speelse manier leren omgaan met afval. Want jong geleerd, is oud gedaan!”

Meer info over Mechelen kinderstad vind je op kinderstad.mechelen.be

3LOKALE BURGERKRANT MECHELEN

“Elk kind dat in armoede geboren wordt,

is er eentje te veel”

Kinderpsychiater Peter Adriaenssens overhandigde de stad Mechelen in naam van de Koning Boudewijnstichting 91.000 euro om ons GO-project verder uit te bouwen.

Emma, dochtertje van raadslid Fabienne Blavier.

Page 4: Lbk mechelen

Ontdek op extranetto.be hoeveel jij jaarlijks extra op je rekening krijgt.

En doe er uw goesting mee.

De belastingen worden verlaagd. Met de groeten van

Page 5: Lbk mechelen

Wie minstens 4/5 werkt, kan aan een voordelig tarief - zowel voor werk-gever als werknemer – on-beperkt bijverdienen in de

Wat?

• Op de website www.extranetto.be ontdek je op een snelle manier hoe-veel extra netto je dit jaar mag ver-wachten.

• Je kan er eveneens inspiratie op-doen voor je extra netto. Je kan meer cadeautjes uitdelen, een extra be-zoek brengen aan je favoriete res-taurant of toch maar die twee paar schoenen kopen. Al geef je er een tournée générale mee in je stamcafé. U doet er volledig uw goesting mee.

Waarom?

• Wij vinden ten eerste dat wie werkt (of gewerkt heeft) erop vooruit mag én zelfs moet gaan.

• Wij vinden ook dat jij best ge-plaatst bent om te beslissen wat je met je koopkracht doet. Jij, en niet de overheid. Keuzevrijheid voor het individu, ook dat is de logica achter deze lastenverla-ging.

• Extra netto dus, én u doet er uw goesting mee.

Resultaat lastenverlaging?

• Vanaf januari 2016 krijg je extra netto.

• Uiteraard blijft het daar niet bij. Je krijgt dit niet alleen in januari. Nee, je krijgt het maand na maand.

• Bovendien stijgt het nog twee keer tijdens de legisla-tuur! En jawel, u doet er uw goesting mee!

Vanaf deze maand staat er extra netto op je loonbrief. Da’s geen toeval, wel een liberale belastingverlaging. De volgende jaren verdien je méér. Hoeveel? Je vindt het antwoord op extranetto.be.

2015 2016 2017 2018 2019

Brutoloon 1500 euro 276 996 996 1380 1752Brutoloon 2100 euro 264 864 864 1248 1548Brutoloon 2800 euro 156 684 684 1032 1308Brutoloon 3300 euro 156 612 612 948 1224Brutoloon 4500 euro 180 432 432 708 1056Brutoloon 5500 euro 72 252 252 528 888

De belastingen worden verlaagd. Met de groeten van

Ontdek op extranetto.be hoeveel jij jaarlijks extra op je rekening krijgt. En doe er uw goesting mee.

Extra netto per jaar in euro!

Page 6: Lbk mechelen

6 LOKALE BURGERKRANT MECHELEN

KOEN ANCIAUXSchepen

Voorzitter Sociaal Huis

ALEXANDER VANDERSMISSENGemeenteraadslid

Voorzitter Woonpunt

Page 7: Lbk mechelen

Mechelen valt meer-maals in de prijzen“2015 was een goed jaar voor Mechelen”, stelt burgemeester Bart Somers. “Opvallend is dat het Mechels beleid om de haverklap in de prij-zen valt. Onze stad is steeds vaker de referen-tiestad voor Vlaanderen.”Het is een trend die de voorbije jaren al werd ingezet. In 2013 en 2014 kreeg ons beleid ook al heel wat binnen- en buitenlandse prijzen voor onder meer digitale communicatie en duurzame initiatieven, zoals de autoluwe binnenstad. In 2015 ontving Mechelen bij de Retail Awards de tweede prijs voor de klantvriendelijkheid van ons winkelcentrum, behaalde het twee belang-rijke internationale architectuurprijzen voor de renovatie en uitbreiding van het Hof van Busley-

den en werd het bekroond met de Belfius Smart City Award voor onze openbare verlichting Luna Vision. Daarnaast kregen we een erkenning van de Koning Boudewijnstichting voor het GO-pro-ject en ontvingen we eveneens de prijs van het Europees Sociaal Fonds voor ons project rond het stimuleren van allochtoon ondernemen.“En alles wijst er op dat we in 2016 meer dan ooit de koers zullen bepalen”, zegt Somers fier. “Ik ben dan ook enorm blij met deze prijzen, omdat ze de trots van de Mechelaar alleen nog maar kunnen vergroten. Want trots zijn op je stad, dat is een sociaal bindmiddel. Het brengt ons allen een stukje dichter bij elkaar.”

Op 29 mei 2016 vindt de 20km van Brussel plaats. Loopfanaten Sven Milis, Werner Valck, Kevin Goovaerts, Gert Eeraerts, Nele Waelbers, Daan Ver Donck en Shanna Jacops van Open Vld Mechelen gaan de uitdaging alvast aan. En ze doen het niet zomaar! De kilometers laten ze sponsoren voor een Mechels goede doel: armoedeorganisatie ‘De Lage Drempel’. Daarom zijn we op zoek naar sportieve-lingen die willen meelopen en uiteraard ook mensen die ons individueel of in groep een financieel duwtje in de rug willen geven. Meer info: www.facebook.com/OpenVldMechelen-20kBxl. Interesse? Neem dan contact op met Shanna Jacops via [email protected] of 0478 34 63 10

20km van Brussel

Open Vld Mechelen loopt de 20K van Brussel voor het goede doel.

7LOKALE BURGERKRANT MECHELEN

Open Vld kiest bewust voor milieuvriendelijk drukwerk

Uitgave van Open Vld, Melsensstraat 34, 1000 Brussel - V.U.: Gwendolyn RuttenCONTACT: Tel. 02 549 00 20EINDVERANTWOORDELIJKE: Laure StuyckREDACTIE: [email protected] (coördinatie & eindredactie), ellen.brits@ openvld.be (eindredactie) LAY-OUT: [email protected], [email protected] SECRETARIAAT: [email protected]: © Belgaimage.be, © Shutterstock.comV.U. LOKAAL :

Burgemeester Bart Somers: “Ik ben enorm blij met de prijzen die Mechelen ontvangt, omdat ze de trots van de Mechelaar alleen nog maar vergroten.”

Financial Times prijst Mechelen“A Future-proof Tradition of Smart Innovation”, dat is de titel van een artikel in de laatste editie van de Financial Times. ‘s Werelds meest toonaangevende zakenblad plaatst daarmee Mechelen in de top drie van de “European Cities of the Future” in de categorie van steden tot 150.000 inwoners. “Het belang daarvan kan nauwelijks overschat worden“, zegt burgemeester Somers. “Mechelen wordt daarbij gepromoot als de ‘place to be’ voor potentiële internationale investeerders.”

Het blad benadrukt een aantal on-miskenbare troeven van onze stad, zoals de centrale ligging en bereik-baarheid. “Maar het gaat verder dan dat”, stelt Somers. “We worden ook geprezen voor ons menselijk kapitaal. Niet alleen afkomstig van nabijgele-gen universiteitssteden, maar vooral van onze eigen Thomas More die als een kweekvijver van meertalig talent wordt gezien. De voorbije jaren heb-ben we al heel wat bedrijven aange-trokken, die onze stad getransfor-meerd hebben tot dé ‘hotspot’ voor cross-media activiteiten. Mechelen werd daardoor het Hilversum van België.”

Maar ook het stationsproject blijft niet onopgemerkt. “Volgens het blad zetten we hiermee in op de duurzame mobiliteit van de toekomst. Het na-bijgelegen Ragheno-project, waarbij we een gebied zo groot als 100 voet-balvelden omvormen tot kwaliteits-volle woongebieden en commerciële ruimte, moet ons toelaten om wonen en werken evenwichtig te combine-ren. Samen met onze historische bin-nenstad maakt dit Mechelen tot een stad die klaar is voor de toekomst.

Shanna Jacops, Grote Markt 10/1, 2800 Mechelen, [email protected]

Page 8: Lbk mechelen

Afgelopen kerstperiode trok Open Vld Mechelen op Kroegentocht om de horeca-uitbaters in Mechelen per-soonlijk te informeren over de nieuwe steunmaatrege-len van de federale regering.

Ons land telt zo’n 55.000 horecazaken, met maar liefst 120.000 personeelsleden. Daarmee is de horeca een enorm arbeidsintensieve sector, maar tegelijk ook een sector met een nood aan flexibiliteit. “België is nu een-maal het horecaland bij uitstek”, zegt voorzitter Shanna Jacops. “Het zorgt voor leven in de brouwerij. Boven-dien is de sector één van de grootste werkgevers in ons land.”

TUSSEN POT EN PINTOp 1 december 2015 kwam staatssecretaris voor Be-strijding van de sociale fraude, Bart Tommelein, al naar Mechelen om de tien recent ingevoerde steunmaatre-gelen met veel vuur uiteen te zetten. “Als Open Vld Me-chelen staan wij als één man achter de nieuwe wetge-ving.” vertelt Jacops. “De sector staat met het invoeren van de witte kassa voor grote uitdagingen. De flexijobs en de goedkopere overuren moeten de horeca opnieuw

de zuurstof geven die ze nodig heeft.”

Met een 50-tal aanwezigen was de informatieavond een waar succes. “Het werd ook duidelijk gesmaakt dat de staatssecretaris zelf de boer op ging om persoonlijk met de uitbaters te spreken. Zoals het hoort. Tussen pot en pint dus.”

Kip & Rib Eetfestijn

Open Vld Mechelen op kroegentocht

vragen/suggesties/opmerkingen > contacteer ons

[email protected]

Ja, Open Vld

geeft me

goesting in

de toekomst!

Wil je meehelpen aan de uitbouw van Open Vld en aan een samenleving die vooruitgaat? Denk je toekomstgericht en ben je positief ingesteld? Sluit je dan nu aan bij Open Vld!

Welke voordelen geniet je als lid?> Je hebt spreek- en stemrecht op onze congressen.> Je kan je stem uitbrengen over onze ontwerp-kandidatenlijsten bij verkiezingen.> Je kan je kandidaat stellen voor een functie in één van onze besturen.> Je ontvangt wekelijks in je mailbox een nieuwsbrief over het reilen en zeilen van onze partij.> Driemaandelijks sturen wij je per post het ledenmagazine Blauw.

Op zondag 17 april organiseert Open Vld Mechelen voor het tweede jaar op rij een Kip & Rib Eetfestijn. De tafels worden ge-dekt om 17u30 in parochiecentrum Sint-Libertus De Brug, Nek-kerspoelstraat 366 in Mechelen.

U kan er aanschuiven voor kip en ribbetjes à volonté, vergezeld van een saladebuffet, patatjes en brood. De prijs per volwassene is 16 euro (kip) en 19 euro (rib). Een kindermenu (tot 12j.) kost 11 euro (kip) en 13 euro (rib).

Inschrijven bij Shanna Jacops via [email protected] of 0478 34 63 10, met vermelding van het aantal personen en het gerecht. Betalen kan via overschrijving op BE05 6528 3875 8375 of aan de kassa.

Wist je dat...... de forfaitaire gemeentebelasting van 60 euro (40 euro voor een al-leenstaande) in 2016 wordt afge-schaft;

... Sociale Huisvestingsmaatschap-pij Woonpunt, onder voorzitter en gemeenteraadslid Alexander Van-dersmissen, op vijf jaar tijd bijna 1000 woningen renoveerde;

... gemeenteraadslid Fabienne Bla-vier sinds 2014 kabinetssecretaris is bij Vlaams minister, Sven Gatz;

... Mechels Open Vld-voorzitter Shanna Jacops vrijwilliger is bij ar-moedeorganisatie “De Lage Drem-pel”;

... in het eerste semester van 2015 de ANPR-camera’s 172 hits kregen die gelinkt werden aan lopende ge-rechtelijke dossiers;

... schepen Greet Geypen ook zwembadredster en skimonitrice is;

... de opcentiemen op de onroeren-de voorheffing in onze stad dit jaar dalen van 1550 naar 1510;

... Mechelen op dit moment 84.000 inwoners telt? Dat is bijna 10.000 Mechelaars meer dan in 1990;

... er voorspeld wordt dat er tegen 2030 nog eens 10.000 Mechelaars bij zullen komen;

... webmaster Nico Maes recent koffiebar “Expression” opende aan het station;

... schepen Koen Anciaux ervoor heeft gezorgd dat het aantal man-telzorgers in 2015 verviervoudigd is;

... het gemiddelde inkomen van de Mechelaar sneller stijgt dan in de rest van Vlaanderen;

... burgemeester Bart Somers de eer heeft om dit jaar al 15 jaar burge-meester te zijn van uw stad.

Open Vld Mechelen op kroegentocht.