LEDENVERGADERING d.d. 9 FEBRUARI 2009. AGENDA 1OpeningAdrie van Kessel 2Vorige vergaderingAdrie van Kessel 3Stand van zaken financieelTon Rutten 4Glasvezelnetwerk,

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of LEDENVERGADERING d.d. 9 FEBRUARI 2009. AGENDA 1OpeningAdrie van Kessel 2Vorige vergaderingAdrie van...

 • Dia 1
 • LEDENVERGADERING d.d. 9 FEBRUARI 2009
 • Dia 2
 • AGENDA 1OpeningAdrie van Kessel 2Vorige vergaderingAdrie van Kessel 3Stand van zaken financieelTon Rutten 4Glasvezelnetwerk, stand van zaken en presentatie Snow Chris Hendriks (Snow) 5BewegwijzeringPaul van Bergen 6BeveiligingPaul van Bergen 7DienstenWim van den Haak 8Internetsite (tevreden, compleetheid etc.)Adrie van Kessel 9RondvraagAdrie van Kessel 10SluitingAdrie van Kessel
 • Dia 3
 • STAND VAN ZAKEN FINANCIEEL TON RUTTEN
 • Dia 4
 • Exploitatie 2008 (.000) Inkomsten Bijdrage Gemeente Geldermalsen210,0 Contributie24,0 Doorbelaste kosten aanleg glasvezel9,0 Doorbelaste kosten website1,5 Totaal inkomsten244,5 Kosten Projectmanagement48,2 WTR gebouw40,1 Aanleg en exploitatie glasvezel154,4 Website0,4 Bewaking1,9 Administratie1,5 Abonnementen0,1 Kantoorkosten0,7 Bankkosten0,0 Totaal kosten247,4 Exploitatieresultaat-/- 2,9
 • Dia 5
 • Begroting 2009 (.000) Inkomsten Bijdrage Gemeente Geldermalsen26,9 Bijdrage Stichting Upwaards20,0 Contributie60,0 Doorbelaste belichting glasvezel4,1 Doorbelaste kosten website1,5 Totaal inkomsten112,4 Kosten Projectmanagement10,0 Aanleg glasvezel31,0 Exploitatie glasvezel20,0 Afsluiting en bewaking (koop)63,1 Bewegwijzering (huur)3,1 Website1,1 Bewaking5,0 Administratie3,0 Verzekeringen2,0 Abonnementen0,1 Kantoorkosten0,3 Bankkosten0,1 Totaal kosten138,8 Exploitatieresultaat-/- 26,4
 • Dia 6
 • Begroting 2009 (.000) Inkomsten Bijdrage Gemeente Geldermalsen26,9 Bijdrage Stichting Upwaards20,0 Contributie60,0 Doorbelaste belichting glasvezel4,1 Doorbelaste kosten website1,5 Totaal inkomsten112,4 Kosten Projectmanagement10,0 Aanleg glasvezel31,0 Exploitatie glasvezel20,0 Afsluiting en bewaking (huurkoop)13,5 Bewegwijzering (huur)3,1 Website1,1 Bewaking5,0 Administratie3,0 Verzekeringen2,0 Abonnementen0,1 Kantoorkosten0,3 Bankkosten0,1 Totaal kosten89,1 Exploitatieresultaat23,3
 • Dia 7
 • Exploitatie Coperatieve Vereniging Hondsgemet 2008 Inkomsten Bijdrage Gemeente Geldermalsen 210.000,00 210,0 Contributie 24.019,91 24,0 Doorbelaste kosten aanleg glasvezel 9.002,50 9,0 Nog door te belasten kosten website 500,00 1,5 Totaal inkomsten 244.522,41 244,5 Kosten Projectmanagement 48.188,63 48,2 WTR gebouw 40.083,27 40,1 Aanleg en exploitatie glasvezel 154.423,50 154,4 Website 442,49 0,4 Bewaking 1.936,74 1,9 Administratie 1.500,00 1,5 Abonnementen 123,00 0,1 Kantoorkosten 665,00 0,7 Bankkosten 47,46 0,0 Totaal kosten 247.410,08 247,4 Exploitatieresultaat -2.887,67 -2,9
 • Dia 8
 • 9-2-2009 Exploitatie Coperatieve Vereniging Hondsgemet 2009 ( koop) Inkomsten Bijdrage Gemeente Geldermalsen 26.875,00 26,9 Bijdrage Stichting Upwaards 20.000,00 20,0 Contributie 60.000,00 60,0 Doorbelaste belichting glasvezel 4.050,00 4,1 Door te belasten kosten website 1.500,00 1,5 Totaal inkomsten 112.425,00 112,4 Kosten Projectmanagement 10.000,00 10,0 Aanleg glasvezel 31.000,00 31,0 Exploitatie glasvezel 20.000,00 20,0 Afsluiting en bewaking (koop) 63.145,00 63,1 Bewegwijzering (huur) 3.090,00 3,1 Website 1.080,00 1,1 Bewaking 5.000,00 5,0 Administratiekosten 3.000,00 3,0 Verzekeringen 2.000,00 2,0 Abonnementen 123,00 0,1 Kantoorkosten 250,00 0,3 Bankkosten 100,00 0,1 Totaal kosten 138.788,00 138,8 Exploitatieresultaat -26.363,00 -26,4
 • Dia 9
 • Exploitatie Coperatieve Vereniging Hondsgemet 2009 (huurkoop) Inkomsten Bijdrage Gemeente Geldermalsen 26.875,00 26,9 Bijdrage Stichting Upwaards 20.000,00 20,0 Contributie 60.000,00 60,0 Doorbelaste belichting glasvezel 4.050,00 4,1 Door te belasten kosten website 1.500,00 1,5 Totaal inkomsten 112.425,00 112,4 Kosten Projectmanagement 10.000,00 10,0 Aanleg glasvezel 31.000,00 31,0 Exploitatie glasvezel 20.000,00 20,0 Afsluiting en bewaking (huurkoop 5 jr) 13.500,00 13,5 Bewegwijzering (huur) 3.090,00 3,1 Website 1.080,00 1,1 Bewaking 5.000,00 5,0 Administratie 3.000,00 3,0 Verzekeringen 2.000,00 2,0 Abonnementen 123,00 0,1 Kantoorkosten 250,00 0,3 Bankkosten 100,00 0,1 Totaal kosten 89.143,00 89,1 Exploitatieresultaat 23.282,00 23,3
 • Dia 10
 • Coperatieve Vereniging Hondsgemet Toelichting bij de exploitatiebegroting 2009 Inkomsten -Bijdrage Gemeente Geldermalsen: conform mail van Ludolf staat er nog een bedrag. -Bijdrage Stichting Upwaards: conform mail van Ludolf -Contributie: conform de huidige stand van zaken, rekening gehouden met 10% hogere contributie, mede in verband met de huidige economische ontwikkelingen. ODe eventuele door te belasten contributie aan projectontwikkelaars is niet meegenomen, aangezien de discussie binnen het bestuur nog niet is afgerond. OTevens is niet meegenomen de eventuele contributie aan Bron en andere belanghebbenden. Dit is afhankelijk van de plaats van afsluiting. Dit kan dus nog leiden tot een hogere post contributie. -Doorbelaste belichting: rekening is gehouden met een beperkte uitbreiding van het aantal aansluitingen. De doorbelasting is tegen kostprijs. Indien er meer aansluitingen komen, zal deze inkomstenpost toenemen, de kostenpost exploitatie glasvezel zal met hetzelfde bedrag worden verhoogd. -Door te belaste kosten website: uitgangspunt is de huidige situatie. Indien er meer leveranciers bijkomen, levert dit een positief resultaat op.
 • Dia 11
 • Kosten -Projectmanagement: uitgangspunt is dat deze kosten geminimaliseerd worden of door het terugbrengen van het aantal uren of door het verlagen van het uurtarief van projectmanagement. -Aanleg glasvezel: conform opgave projectmanager. -Exploitatie glasvezel: kosten Trent en NDix. -Afsluiting en bewaking: hiervoor zijn twee scenarios uitgewerkt oVolledige kosten in n keer nemen. Dit leidt tot een zwaar negatief exploitatieresultaat. oOp basis van huurkoop, met een rekenrente van 6% en een looptijd van 5 jaar. Dit leidt tot een positief exploitatieresultaat. -Bewegwijzering: op basis van de laatste offerte (huur) -Website: conform huidige kosten. -Bewaking: kosten centrale meldkamer (ingeschat). -Administratie: conform offerte Van Noord. -Verzekeringen: bestuurdersaansprakelijkheid. -Abonnementen: Kamer van Koophandel. -Kantoorkosten: ingeschat. De meeste kosten worden onzichtbaar gemaakt. -Bankkosten: inschatting.
 • Dia 12
 • Gemeente Er is geen rekening gehouden met een aflossing aan de Gemeente Geldermalsen. In het convenant is overeengekomen dat wij niets terug hoeven te betalen, als we in 2009 bewaking en bewegwijzering realiseren. Ik ga ervan uit dat wij dit in 2009 realiseren en dat we de gemeente Geldermalsen geen 15.000 per kwartaal dienen terug te betalen, dan wel dat het glasvezelnet aan de Gemeente vervalt. Afschrijvingen: Ik heb geen afschrijvingen opgenomen, aangezien de investeringen die tot op heden zijn gedaan en de investeringen in 2009 volledig ten laste van het betreffende boekjaar komen. Een en ander moet nog worden vastgesteld door het bestuur, in nauw overleg met een fiscalist. Indien de investeringen in tenminste 5 jaar worden afgeschreven, zal dit een zeer positief exploitatiemodel opleveren, echter aan de liquiditeitskant zal dit geen wijziging opleveren.
 • Dia 13
 • BEWEGWIJZERING PAUL VAN BERGEN
 • Dia 14
 • VOORSTEL BEWEGWIJZERING BEDRIJVENTERREINEN GEMEENTE GELDERMALSEN REVIS-VEGHEL 9-2-2009
 • Dia 15
 • VOORSTEL BEWEGWIJZERING BEDRIJVENTERREINEN GEMEENTE GELDERMALSEN. Uitgangspunt: In de gemeente Geldermalsen zijn diverse bedrijventerreinen: Hondsgemet Hoge Weide A & B West-Betuwe Lingewaarden De Watermolen Oudenhof Nieuwsteeg Oude Waag Homburg (Beesd) Appelhof (Deil) 9-2-2009
 • Dia 16
 • De bezoekers hebben doorgaans de naam van het te bezoeken bedrijf. Een groot deel heeft ook het adres van het bedrijf, maar weet meestal niet op welk terrein men moet zijn. Dit probleem kan worden opgelost door invoering van het Havennummersysteem, waarbij ieder terrein een cluster aan nummers krijgt en ieder bedrijf zijn eigen unieke bedrijfsnummer. De bezoekers worden dan gestuurd op deze nummers. Om de bezoekers, die dus wel een naam en/of straat weten maar niet weten op welk terrein ze moeten zijn, van dienst te zijn plaatsen we bij de belangrijkste invalswegen van de gemeente Geldermalsen een informatiekast, waarop alle deelnemende bedrijven met naam, adres en bedrijfsnummer worden vermeld.
 • Dia 17
 • Geldermalsen kent in principe 3 belangrijke invalswegen: 1de Randweg vanuit de richting A15; 2de N327 vanuit de richting A2; 3de N833 vanuit de richting Culemborg. Bij deze invalswegen zijn infohavens aanwezig, zodat wij de Informatiekasten ook kunnen plaatsen. Voor de uitvoering van de Informatiekasten verwijs ik naar het hoofdstuk Uitvoering van de borden. Uitgaande van het Havennummersysteem volgt de (be)zoeker vervolgens verwijzingen op de ANWB-bewegwijzering naar het terrein. De ANWB-verwijzingen moeten echter nog wel aangepast gaan worden aan het havennummersysteem. Op de bedrijventerreinen zelf passen we dan het ANWB- systeem toe: Op ieder terrein bepalen we een hoofdroute, vanwaar we aftakken naar de zijstraten. De te volgen route is niet altijd de kortste route, maar wel een route, waardoor de rust op het terrein gewaarborgd is.
 • Dia 18
 • Om het Havennumersysteem goed te laten werken is het wel zinvol om bedrijfsnummers te bevestigen op de gebouwen of hekwerken. Hiervoor kunnen wij eventueel de standaard bedrijfsnummerborden leveren
 • Dia 19
 • PLAN VAN AANPAK: Wat gaan wij doen: 1Inventarisatie van de bedrijven per terrein. 2Bedrijfsnummers toekennen. 3Bewegwijzeringsplan