LEGE nr. 18 1991

  • View
    217

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

lege 18 din 1991

Text of LEGE nr. 18 1991

LEGE nr. 18 din 19 februarie 1991 (**republicat**)(*actualizat*)fondului funciar

EMITENT: PARLAMENTUL

PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 1998

Data intrarii in vigoare : 5 ianuarie 1998

Forma actualizata valabila la data de : 18 iunie 2014Prezenta forma actualizata este valabila de la 1 februarie 2014 pana la data selectata----------------

ATENIE: Prezentul act normativ va suferi modificri i completri la data de:

1 ianuarie 2016 prin LEGEA nr. 165 din 16 mai 2013.

------------------

*) Forma actualizat a acestui act normativ pn la data de 18 iunie 2014 este realizat de ctre Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neam prin includerea tuturor modificrilor i completrilor aduse de ctre ORDONANTA DE URGENTA nr. 1 din 23 ianuarie 1998; LEGEA nr. 54 din 2 martie 1998; ORDONANTA nr. 90 din 26 august 1998; LEGEA nr. 209 din 13 noiembrie 1998; LEGEA nr. 218 din 25 noiembrie 1998; ORDONANTA DE URGENTA nr. 168 din 1 noiembrie 1999; ORDONANTA nr. 69 din 24 august 2000; LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001; ORDONANTA DE URGENTA nr. 102 din 27 iunie 2001; LEGEA nr. 545 din 17 octombrie 2001; HOTARAREA nr. 1.172 din 21 noiembrie 2001; LEGEA nr. 389 din 13 iunie 2002; LEGE nr. 400 din 17 iunie 2002; LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005; LEGEA nr. 358 din 6 decembrie 2005; ORDONANTA DE URGENTA nr. 209 din 22 decembrie 2005; LEGEA nr. 263 din 27 iunie 2006; LEGEA nr. 341 din 17 iulie 2006; LEGEA nr. 47 din 13 martie 2007; LEGEA nr. 340 din 3 decembrie 2007; LEGEA nr. 67 din 31 martie 2010; LEGEA nr. 71 din 16 aprilie 2010; LEGEA nr. 158 din 12 iulie 2010; LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011; ORDONANA DE URGENA nr. 81 din 28 septembrie 2011 aprobata prin LEGEA nr. 219 din 19 noiembrie 2012; LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012***); ORDONANA DE URGEN nr. 34 din 23 aprilie 2013; LEGEA nr. 165 din 16 mai 2013; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012.

Coninutul acestui act aparine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neam i nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.

-------------

**) Republicata in temeiul art. VII din Legea nr. 169 din 27 octombrie 1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 299 din 4 noiembrie 1997, dandu-se textelor o noua numerotare. Mentionam ca Legea nr. 169/1997 contine si unele articole proprii, numerotate de la II la V, care nu au fost incorporate in textul republicat al Legii nr. 18/1991 si care sunt reproduse in nota de la pag. 16.

Legea nr. 18 din 19 februarie 1991 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 37 din 20 februarie 1991 si a mai fost modificata prin Legea nr. 29 din 21 martie 1991, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 59 din 22 martie 1991, prin Ordonanta Guvernului nr. 23 din 21 august 1992, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 213 din 28 august 1992 (aprobata prin Legea nr. 114 din 18 noiembrie 1992, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 311 din 30 noiembrie 1992), prin Ordonanta Guvernului nr. 46 din 12 august 1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994 (aprobata prin Legea nr. 132 din 22 decembrie 1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 359 din 23 decembrie 1994), prin Ordonanta Guvernului nr. 20 din 4 august 1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 184 din 15 august 1995 (aprobata prin Legea nr. 104 din 16 noiembrie 1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 270 din 21 noiembrie 1995), prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5 din 31 august 1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 207 din 2 septembrie 1996 (aprobata prin Legea nr. 47 din 4 aprilie 1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 58 din 8 aprilie 1997) si prin Ordonanta Guvernului nr. 57 din 28 august 1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 225 din 30 august 1997.

-------------

NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:

Conform art. 1 din ORDONANTA nr. 90 din 26 august 1998, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 27 august 1998, se aproba prelungirea, pana la data de 31 decembrie 1999 inclusiv, a termenului de aplicare a Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si finantarea actiunilor legate de punerea in aplicare a acesteia din fondurile alocate cu aceasta destinatie Ministerului Agriculturii si Alimentatiei prin legile anuale ale bugetului de stat. ORDONANTA nr. 90 din 26 august 1998, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 27 august 1998 a fost aprobata cu modificari de LEGEA nr. 209 din 13 noiembrie 1998, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 16 noiembrie 1998 mentinand acelasi termen de aplicare a Legii fondului funciar nr. 18/1991.

Conform art. 1 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 168 din 1 noiembrie 1999, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 3 noiembrie 1999, se aproba prelungirea pana la data de 31 decembrie 2000 a termenului de finalizare a actiunilor pentru punerea in aplicare a dispozitiilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, si finantarea actiunilor aferente aplicarii acesteia din fondurile alocate cu aceasta destinatie Ministerului Agriculturii si Alimentatiei prin legile anuale ale bugetului de stat.

Conform art. 4 din ORDONANTA nr. 69 din 24 august 2000, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 29 august 2000, termenul de finalizare a actiunilor de punere in aplicare a dispozitiilor Legii nr. 18/1991, republicata, si ale Legii nr. 1/2000 se prelungeste pana la data de 31 decembrie 2001 inclusiv.

Conform articolului unic din LEGEA nr. 389 din 13 iunie 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 1 iulie 2002, termenul prevazut la art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 69/2000 pentru asigurarea finantarii actiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, si a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile ulterioare, se proroga pana la data de 30 iunie 2004.

A se vedea LEGEA nr. 1 din 11 ianuarie 2000 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 12 ianuarie 2000, LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 23 aprilie 2001.

Pentru o vedere completa asupra modului de aplicare a Legii nr. 18/1991 republicata a se avea in vedere si HOTARAREA nr. 1.172 din 21 noiembrie 2001 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 21 decembrie 2001.

***) NOT C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:

Conform pct. 2 al art. I din ORDONANA nr. 4 din 16 ianuarie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 19 ianuarie 2013, Legea nr. 76 din 24 mai 2012, publicat n Monitorul Oficial nr. 365 din 30 mai 2012, care determin modificri i asupra altor acte normative, intr n vigoare la data de 15 februarie 2013, cu cteva excepii.

****) NOT C.T.C.E. S.A. PIATRA-NEAMT:

Potrivit art. 52 din LEGEA nr. 165 din 16 mai 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 17 mai 2013, la data de 1 ianuarie 2016, alineatul (3) al articolului 18 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, se abrog.

CAP. I

Dispozitii generale

ART. 1

Terenurile de orice fel, indiferent de destinatie, de titlu pe baza caruia sunt detinute sau de domeniul public ori privat din care fac parte, constituie fondul funciar al Romaniei.

ART. 2

In functie de destinatie, terenurile sunt:

a) terenuri cu destinatie agricola, si anume: terenurile agricole productive - arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantatiile de hamei si duzi, pasunile, fanetele, serele, solariile, rasadnitele si altele asemenea -, cele cu vegetatie forestiera, daca nu fac parte din amenajamentele silvice, pasunile impadurite, cele ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnice, amenajarile piscicole si de imbunatatiri funciare, drumurile tehnologice si de exploatare agricola, platformele si spatiile de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole si terenurile neproductive care pot fi amenajate si folosite pentru productia agricola;

b) terenuri cu destinatie forestiera, si anume: terenurile impadurite sau cele care servesc nevoilor de cultura, productie ori administrare silvica, terenurile destinate impaduririlor si cele neproductive - stancarii, abrupturi, bolovanisuri, rape, ravene, torenti -, daca sunt cuprinse in amenajamentele silvice;

c) terenuri aflate permanent sub ape, si anume: albiile minore ale cursurilor de apa, cuvetele lacurilor la nivelurile maxime de retentie, fundul apelor maritime interioare si al marii teritoriale;

d) terenuri din intravilan, aferente localitatilor urbane si rurale, pe care sunt amplasate constructiile, alte amenajari ale localitatilor, inclusiv terenurile agricole si forestiere;

e) terenuri cu destinatii speciale, cum sunt cele folosite pentru transporturile rutiere, feroviare, navale si aeriene, cu constructiile si instalatiile aferente, constructii si instalatii hidrotehnice, termice, de transport al energiei electrice si gazelor naturale, de telecomunicatii, pentru exploatarile miniere si petroliere,