LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991

 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii - Republicare*) Forma sintetic la data 19-ian-2012. Acest act a fost creat utiliznd tehnologia SintAct-Acte Sintetice. SintAct i tehnologia Acte Sintetice sunt mrci nregistrate ale Wolters Kluwer.

  (la data 23-nov-2009 actul a fost reglementat de Norme Metodologice din 2009 )

  (la data 13-nov-2006 actul a fost jurisprudenta Decizia nr. 1398 din 13-nov-2006 )

  (la data 12-sep-2005 actul a fost reglementat de Norme Metodologice din 2005 )

  CAPITOLUL I: Autorizarea executrii lucrrilor de construcii Art. 1 (la data 23-nov-2009 Art. 1 din capitolul I a fost reglementat de Art. 13 din capitolul I, sectiunea 4 din

  Norme Metodologice din 2009 )

  (la data 23-nov-2009 Art. 1 din capitolul I a fost reglementat de Art. 1 din capitolul I, sectiunea 1 din

  Norme Metodologice din 2009 )

  (1)Executarea lucrrilor de construcii este permis numai pe baza unei autorizaii de construire sau de desfiinare. Autorizaia de construire sau de desfiinare se emite la solicitarea deintorului titlului de proprietate asupra unui imobil - teren i/sau construcii - ori a altui act care confer dreptul de construire sau de desfiinare, n condiiile prezentei legi. (1)Executarea lucrrilor de construcii este permis numai pe baza unei autorizaii de construire sau de desfiinare, emis n condiiile prezentei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil - teren i/sau construcii - identificat prin numr cadastral, n cazul n care legea nu dispune altfel.

  (la data 14-feb-2009 Art. 1, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta

  urgenta 214/2008 ) (2)Construciile civile, industriale, inclusiv cele pentru susinerea instalaiilor i utilajelor tehnologice, agricole sau de orice alt natur se pot realiza numai cu respectarea autorizaiei de construire, emis n condiiile prezentei legi, i a reglementrilor privind proiectarea i executarea construciilor.

  Art. 2 (1)Autorizaia de construire constituie actul de autoritate al administraiei publice locale pe baza cruia se asigur aplicarea msurilor prevzute de lege, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea i funcionarea construciilor. (1)Autorizaia de construire constituie actul final de autoritate al administraiei publice locale pe baza cruia este permis executarea lucrrilor de construcii corespunztor msurilor prevzute de lege referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea i postutilizarea construciilor.

  (la data 14-feb-2009 Art. 2, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta

  urgenta 214/2008 ) (2)Autorizaia de construire se emite n temeiul i cu respectarea prevederilor documentaiilor de urbanism, avizate i aprobate potrivit legii. (2)Autorizaia de construire se emite n baza documentaiei tehnice - D.T., elaborat n condiiile prezentei legi, n temeiul i cu respectarea prevederilor documentaiilor de urbanism, avizate i aprobate potrivit legii. (la data 14-feb-2009 Art. 2, alin. (2) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2.

  din Ordonanta urgenta 214/2008 ) (2)Autorizaia de construire se emite n baza documentaiei pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii, elaborat n condiiile prezentei legi, n temeiul i cu respectarea prevederilor documentaiilor de urbanism, avizate i aprobate potrivit legii.

  (la data 14-oct-2009 Art. 2, alin. (2) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 261/2009

  ) (la data 23-nov-2009 Art. 2, alin. (2) din capitolul I a fost reglementat de Art. 13 din capitolul I,

  sectiunea 4 din Norme Metodologice din 2009 )

  (21)Autorizaia de construire se emite dup parcurgerea urmtoarelor etape: a)emiterea certificatului de urbanism, ca urmare a cererii pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii, depus de solicitant; b)evaluarea iniial a investiiei i stabilirea necesitii evalurii efectelor acesteia asupra mediului de ctre autoritatea competent pentru protecia mediului; c)notificarea de ctre solicitant a autoritii administraiei publice locale cu privire la meninerea cererii pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii, n situaia

 • n care autoritatea competent pentru protecia mediului stabilete necesitatea evalurii efectelor investiiei asupra mediului; d)emiterea avizelor i acordurilor stabilite prin certificatul de urbanism; e)emiterea actului administrativ al autoritii competente pentru protecia mediului, dup caz; f)elaborarea documentaiei tehnice - D.T.; g)depunerea documentaiei pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii la autoritatea administraiei publice locale competente; h)emiterea autorizaiei de construire. (la data 14-feb-2009 Art. 2, alin. (2) din capitolul I completat de Art. I, punctul 3.

  din Ordonanta urgenta 214/2008 ) (21)Procedura de autorizare a executrii lucrrilor de construcii ncepe odat cu

  depunerea cererii pentru emiterea certificatului de urbanism n scopul obinerii, ca act final, a autorizaiei de construire i cuprinde urmtoarele etape:

  (la data 23-nov-2009 Art. 2, alin. (2^1) din capitolul I a fost reglementat de anexa 2 din Norme

  Metodologice din 2009 )

  (la data 23-nov-2009 Art. 2, alin. (2^1) din capitolul I a fost reglementat de anexa 1 din Norme

  Metodologice din 2009 )

  (la data 23-nov-2009 Art. 2, alin. (2^1) din capitolul I a fost reglementat de Art. 2 din capitolul I,

  sectiunea 1 din Norme Metodologice din 2009 )

  a)emiterea certificatului de urbanism; b)emiterea punctului de vedere al autoritii competente pentru protecia mediului pentru investiiile care nu se supun procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului; c)notificarea de ctre solicitant a autoritii administraiei publice competente cu privire la meninerea solicitrii de obinere, ca act final, a autorizaiei de construire, pentru investiiile la care autoritatea competent pentru protecia mediului a stabilit necesitatea evalurii impactului asupra mediului i a emis ndrumarul conform legislaiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private asupra mediului; d)emiterea avizelor i acordurilor, precum i a actului administrativ al autoritii pentru protecia mediului competente privind investiiile evaluate din punctul de vedere al impactului asupra mediului; e)elaborarea documentaiei tehnice necesare pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii, denumit n continuare documentaie tehnic - D.T.; f)depunerea documentaiei pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii la autoritatea administraiei publice competente; g)emiterea autorizaiei de construire.

  (la data 14-oct-2009 Art. 2, alin. (2^1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Legea

  261/2009 ) PIESE SCRISE

  AVIZE I ACORDURIMEMORIU CUPRINZND DESCRIEREA SUMAR A LUCRRILOR REFERATE DE

  VERIFICARE PROIECT UTILITI URBANE

  TIPURILE DE CONSTRUCII PROVIZORII prevzute la

  art. 3 alin. (1) lit. d), g) i h)

  din Lege pentru care

  autorizaia de construire se emite n baza

  documen-taiilor tehnice

  - D.T. cu coninut

  simplificat n raport cu

  coninutul-cadru prevzut n anexa nr. 1

  la Lege

  Date gene-rale

  Arhitec-tura - supra-faa

  cons-truit-desf-urat

  Sis-temul

  de aco-

  perire (teras / ar-pant)

  Numrul de

  niveluri / nl-

  imea la strea-in

  Princi-palele mate-riale

  utilizate

  Struc-tura - siste-mul

  cons-tructiv

  Insta-laiile

  aferente

  Amena-jri

  exte-rioare - circu-laii

  caro-sabile

  Cerina -

  Rezis-ten meca-nic i stabili-

  tate

  Cerina - Sigu-rana

  n exploa-

  tare

  Cerina - Secu-ritate la incendiu

  Alimen-tare cu ap - cana-lizare

  Alimen-tare cu energie elec-tric

  Aliment-are cu gaze natu-rale

  Alimentare cu energie termic

  1. Construcii i amenajri urbane pentru spaii publice-prevzute la art. 3 alin. (1) lit. d) i h) din Lege

  - mprejmuiri - - - - - - - - -

  - mobilier - - - - - - -

 • urban, amenajri de spaii verzi, parcuri, locuri de joac i agrement

  - piee i lucrri de amenajare spaii publice

  - - - -

  - copertine i pergole n spaii publice

  - - - -

  2. Construcii pentru campinguri - prevzute la art. 3 alin. (1) lit. g) din Lege

  - tabere de corturi, csue sau rulote

  - - - - - - -

  3. Construcii pentru mic comer stradal, expunere i afiaj - prevzute la art. 3 alin. (1) lit. h) din Lege

  - chiocuri, tonete, cabine, spaii de expunere

  - -

  - corpuri i panouri de afiaj, firme i reclame

  - - -

  4. Construcii pentru anexe gospodreti - prevzute la art. 3 alin. (1) lit. h) din Lege

  - buctrii de var

  - - - - -

  - grajduri (pentru animale mari)

  - - -

  - hambare, fnare, ptule

  - - - - - - - -

  - magazii, oproane, garaje

  - - -

  - spaii pentru activiti meteugreti

  5. Construcii pentru anexe gospodreti ale exploataiilor agricole situate n extravilan - prevzute la art. 3 alin.(1) lit. h) din Lege

  - saivane, padocuri, adposturi i ocoale pentru animale, platforme furaje,

  - - - - -

  - spaii pentru cazare temporar pe timpul campaniilor agricole

  - - - - -

  - trguri i oboare periodice

  - - - - -

  VERIFICATOR EXPERT7

  NUME5) SEMNTURA CERINA8) REFERAT de verificare /RAPORT de expertiz tehnic titlu / nr. /data9)

  1) Beneficiar: Proiect nr. 10)

  SPECIFICAIE6) NUME5 SEMNTURA

  EF PROIECT

  Scara: Titlu proiect: 2 Faza:11

  PROIECTAT

  DESENAT

  Data:4) Titlu plana: 3) Plana nr. 12)

 • CONSIL