Legea 215 Din 2001 a Administratiei Publice

  • Published on
    17-Sep-2015

  • View
    215

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Administratia publica

Transcript

Cutri

n text

n dicionar

Reseteaza marcaje in text

Top

Home

LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicata*)administratiei publice locale

EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 20 februarie 2007

Data intrarii in vigoare:

20 Februarie 2007

-----------*) Republicat n temeiul art. III din Legea nr. 286 din 29 iunie 2006 pentru modificarea i completarea Legii administraiei publice locale nr. 215/2001 , publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 621 din 18 iulie 2006, i rectificata n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 776 din 13 septembrie 2006, dndu-se textelor o noua numerotare. Legea administraiei publice locale nr. 215/2001 a fost publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 204 din 23 aprilie 2001 i, ulterior adoptrii, a mai fost modificat i completat prin:- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2001 pentru completarea art. 152 din Legea administraiei publice locale nr. 215/2001 , publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 271 din 25 mai 2001, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 738/2001 , publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 802 din 14 decembrie 2001;- Legea nr. 216/2002 pentru modificarea alin. (1) al art. 103 din Legea administraiei publice locale nr. 215/2001 , publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 288 din 29 aprilie 2002;- Legea nr. 161/2003 privind unele msuri pentru asigurarea transparenei n exercitarea demnitatilor publice, a funciilor publice i n mediul de afaceri, prevenirea i sancionarea coruptiei, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003;- Legea nr. 141/2004 pentru modificarea i completarea Legii administraiei publice locale nr. 215/2001 , publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 396 din 4 mai 2004, rectificata n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 410 din 7 mai 2004;- Legea nr. 340/2004 privind instituia prefectului, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 658 din 21 iulie 2004;- Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleilor locali, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004.

CAP. IDispoziii generale

SECIUNEA 1Regimul general al autonomiei locale

ART. 1(1) Prezenta lege reglementeaz regimul general al autonomiei locale, precum i organizarea i funcionarea admnistratiei publice locale.(2) n sensul prezentei legi, termenii i expresiile de mai jos au urmtoarele semnificatii:a) activiti de administraie social-comunitara - aciunile prin care se concretizeaz relaia autoritilor administraiei publice locale cu asociaiile de proprietari de pe raza unitii administrativ-teritoriale;b) aglomerari urbane - asociaiile de dezvoltare intercomunitara constituite pe baza de parteneriat ntre municipii, altele dect cele prevzute la lit. j), i orae, mpreun cu localitile urbane i rurale aflate n zona de influenta;c) asociaii de dezvoltare intercomunitara - structurile de cooperare cu personalitate juridic, de drept privat, nfiinate, n condiiile legii, de unitile administrativ-teritoriale pentru realizarea n comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea n comun a unor servicii publice;d) autoriti deliberative - consiliul local, consiliul judeean, Consiliul General al Municipiului Bucureti, consiliile locale ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor;e) autoriti executive - primrii comunelor, oraelor, municipiilor, ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, primarul general al municipiului Bucureti i preedintele consiliului judeean;f) consilii locale - consilii comunale, oreneti, municipale i consiliile subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor;g) organisme prestatoare de servicii publice i de utilitate publica de interes local sau judeean - denumirea generica ce include:1. instituii publice i servicii publice nfiinate i organizate prin hotrri ale autoritilor deliberative, denumite n continuare instituii i servicii publice de interes local sau judeean;2. societi comerciale i regii autonome nfiinate sau reorganizate prin hotrri ale autoritilor deliberative, denumite n continuare societi comerciale i regii autonome de interes local sau judeean;3. asociaii de dezvoltare intercomunitara;4. furnizori de servicii sociale, de drept public ori privat, care acorda servicii sociale n condiiile prevzute de lege;5. asociaii, fundaii i federaii recunoscute ca fiind de utilitate publica, n condiiile legii;6. operatori de servicii comunitare de utiliti publice locale sau judeene;h) subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor - sectoarele municipiului Bucureti sau alte subdiviziuni ale municipiilor, ale cror delimitare i organizare se fac prin lege;i) uniti administrativ-teritoriale - comune, orae i judee; n condiiile legii, unele orae pot fi declarate municipii;j) zona metropolitana - asociaia de dezvoltare intercomunitara constituit pe baza de parteneriat ntre capitala Romniei sau municipiile de rangul I i unitile administrativ-teritoriale aflate n zona imediata.ART. 2(1) Administraia publica n unitile administrativ-teritoriale se organizeaz i funcioneaz n temeiul principiilor descentralizrii, autonomiei locale, deconcentrarii serviciilor publice, eligibilitii autoritilor administraiei publice locale, legalitii i al consultrii cetenilor n soluionarea problemelor locale de interes deosebit.(2) Aplicarea principiilor prevzute la alin. (1) nu poate aduce atingere caracterului de stat naional, unitar i indivizibil al Romniei.ART. 3(1) Prin autonomie local se nelege dreptul i capacitatea efectiv a autoritilor administraiei publice locale de a soluiona i de a gestiona, n numele i n interesul colectivitilor locale pe care le reprezint, treburile publice, n condiiile legii.(2) Acest drept se exercita de consiliile locale i primari, precum i de consiliile judeene, autoriti ale administraiei publice locale alese prin vot universal, egal, direct, secret i liber exprimat.(3) Dispoziiile alin. (2) nu aduc atingere posibilitatii de a recurge la consultarea locuitorilor prin referendum sau prin orice alta forma de participare directa a cetenilor la treburile publice, n condiiile legii.(4) Prin colectivitate local se nelege totalitatea locuitorilor din unitatea administrativ-teritorial.ART. 4(1) Autonomia local este numai administrativ i financiar, fiind exercitat pe baza i n limitele prevzute de lege.(2) Autonomia local privete organizarea, funcionarea, competentele i atribuiile, precum i gestionarea resurselor care, potrivit legii, aparin comunei, oraului, municipiului sau judeului, dup caz.ART. 5(1) Autoritile administraiei publice locale exercita, n condiiile legii, competente exclusive, competente partajate i competente delegate.(2) Autonomia local confer autoritilor administraiei publice locale dreptul ca, n limitele legii, sa aib iniiative n toate domeniile, cu excepia celor care sunt date n mod expres n competenta altor autoriti publice.ART. 6(1) Raporturile dintre autoritile administraiei publice locale din comune, orae i municipii i autoritile administraiei publice de la nivel judeean se bazeaz pe principiile autonomiei, legalitii, responsabilitii, cooperrii i solidaritii n rezolvarea problemelor ntregului jude.(2) n relaiile dintre autoritile administraiei publice locale i consiliul judeean, pe de o parte, precum i ntre consiliul local i primar, pe de alta parte, nu exista raporturi de subordonare.ART. 7Descentralizarea competentelor ctre autoritile administraiei publice locale se face cu respectarea principiilor i regulilor prevzute de Legea-cadru a descentralizrii.*)----*) Legea-cadru a descentralizrii nr. 195/2006 , publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 453 din 25 mai 2006.

ART. 8(1) Autoritile administraiei publice centrale vor consulta, nainte de adoptarea oricrei decizii, structurile asociative ale autoritilor administraiei publice locale, n toate problemele care le privesc n mod direct, potrivit legii.(2) Structurile asociative ale autoritilor administraiei publice locale sunt:a) Asociaia Comunelor din Romnia;b) Asociaia Oraelor din Romnia;c) Asociaia Municipiilor din Romnia;d) Uniunea Nationala a Consiliilor Judeene din Romnia;e) alte forme asociative de interes general, constituite potrivit legii.ART. 9(1) n cadrul politicii economice naionale, comunele, oraele, municipiile i judeele au dreptul la resurse financiare proprii, pe care autoritile administraiei publice locale le stabilesc, le administreaz i le utilizeaz pentru ndeplinirea competentelor i atribuiilor ce le revin, n condiiile legii.(2) Resursele financiare de care dispun autoritile administraiei publice locale trebuie sa fie corelate cu competentele i cu atribuiile prevzute de lege.ART. 10Autoritile administraiei publice locale administreaz sau, dup caz, dispun de resursele financiare, precum i de bunurile proprietate publica sau privat ale comunelor, oraelor, municipiilor i judeelor, n conformitate cu principiul autonomiei locale.ART. 11(1) Doua sau mai multe uniti administrativ-teritoriale au dreptul ca, n limitele competentelor autoritilor lor deliberative i executive, sa coopereze i sa se asocieze, n condiiile legii, formnd asociaii de dezvoltare intercomunitara, cu personalitate juridic, de drept privat i de utilitate publica. Asociaiile de dezvoltare intercomunitara sunt de utilitate publica, prin efectul prezentei legi, prin derogare de la prevederile Ordonanei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaii i fundaii, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 246/2005 .(2) Asociaiile de dezvoltare intercomunitara se constituie n condiiile legii, n scopul realizrii n comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori al furnizarii n comun a unor servicii publice. Zonele metropolitane i aglomerarile urbane constituite cu acordul expres al consiliilor locale ale unitilor administrativ-teritoriale componente au ca scop dezvoltarea infrastructurilor i a obiectivelor de dezvoltare de interes comun. Autoritile deliberative i executive de la nivelul fiecrei uniti administrativ-teritoriale componente isi pstreaz autonomia local, n condiiile legii.(3) Unitile administrativ-teritoriale au dreptul ca, n limitele competentelor autoritilor lor deliberative i executive, sa coopereze i sa se asocieze i cu uniti administrativ-teritoriale din strintate, n condiiile legii, prin hotrri ale consiliilor locale sau consiliilor judeene, dup caz.(4) Pentru protecia i promovarea intereselor lor comune, unitile administrativ-teritoriale au dreptul de a adera la asociaii naionale i internaionale, n condiiile legii.ART. 12(1) Asociaiile de dezvoltare intercomunitara se finaneaz prin contribuii din bugetele locale ale unitilor administrativ-teritoriale membre, precum i din alte surse, n condiiile legii.(2) Guvernul sprijin asocierea unitilor administrativ-teritoriale prin programe naionale de dezvoltare. Aceste programe sunt finanate anual prin bugetul de stat i sunt prevzute distinct n cadrul bugetului Ministerului Administraiei i Internelor, n condiiile legii privind finanele publice locale.(3) Consiliile judeene pot iniia i derula programe judeene de dezvoltare, finanate din bugetul local al judeului i prevzute distinct n cadrul acestuia.ART. 13(1) Asociaiile de dezvoltare intercomunitara sunt conduse de un consiliu de administraie compus din reprezentani ai unitilor administrativ-teritoriale componente, desemnai de consiliul local sau de consiliul judeean, la propunerea primarului, respectiv a preedintelui consiliului judeean, precum i la propunerea consilierilor locali sau judeeni, dup caz.(2) Consiliul de administraie este condus de un preedinte ales cu votul majoritii membrilor si.(3) Pentru realizarea obiectivelor proprii, consiliul de administraie poate infiinta un aparat tehnic, finanat din resursele asociaiei de dezvoltare intercomunitara.(4) Organizarea i modul de funcionare a consiliului de administraie i a aparatului tehnic sunt stabilite prin actul de nfiinare i statutul asociaiei de dezvoltare intercomunitara, aprobate prin hotrrile consiliilor locale, respectiv judeene asociate.ART. 14Unitile administrativ-teritoriale pot ncheia ntre ele acorduri i pot participa, inclusiv prin alocare de fonduri, la iniierea i la realizarea unor programe de dezvoltare zonala sau regionala, n baza hotrrilor adoptate de consiliile locale ori judeene, dup caz, n condiiile legii.ART. 15(1) Unitile administrativ-teritoriale limitrofe zonelor de frontiera pot ncheia ntre ele nelegeri de cooperare transfrontaliera cu structuri similare din statele vecine, n condiiile legii.(2) Unitile administrativ-teritoriale, prin primari, respectiv preedinii consiliilor judeene, transmit Ministerului Afacerilor Externe, spre avizare conform, proiectele de nelegeri de cooperare pe care acestea intenioneaz sa le ncheie cu unitile administrativ-teritoriale din alte tari, nainte de supunerea lor spre adoptare de ctre consiliile locale sau judeene, dup caz.(3) Prin nelegerile de cooperare transfrontaliera pot fi create i pe teritoriul Romniei organisme care sa aib, potrivit dreptului intern, personalitate juridic. Aceste organisme nu au, n sensul prezentei legi, competente administrativ-teritoriale.(4) Unitile administrativ-teritoriale care au ncheiat nelegeri de cooperare transfrontaliera au dreptul sa participe n alte state la organismele create prin respectivele nelegeri, n limita competentelor ce le revin, potrivit legii.ART. 16(1) Initiativa unitilor administrativ-teritoriale de a coopera i de a se asocia cu uniti administrativ-teritoriale din strintate, precum i de a adera la o asociaie internationala a unitilor administrativ-teritoriale va fi comunicat Ministerului Afacerilor Externe i Ministerului Administraiei i Internelor.(2) Proiectele de nelegeri de cooperare pe care unitile administrativ-teritoriale intenioneaz sa le ncheie cu uniti administrativ-teritoriale din alte tari vor fi transmise spre avizare Ministerului Afacerilor Externe, prin primari, respectiv preedinii consiliilor judeene, nainte de supunerea lor spre adoptare de ctre consiliile locale sau consiliile judeene, dup caz.(3) Avizele prevzute la alin. (2) trebuie emise n termen de 30 de zile de la primirea solicitrii. n caz contrar se va considera ca nu sunt obiecii i proiectul respectiv poate fi supus spre aprobare consiliului local sau judeean interesat.(4) Responsabilitatea privind nelegerile de cooperare ncheiate de unitile administrativ-teritoriale revine n exclusivitate acestora.ART. 17Consiliile locale i consiliile judeene pot hotr asupra participrii cu capital sau cu bunuri, n numele i n interesul colectivitilor locale pe care le reprezint, la nfiinarea, funcionarea i dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice i de utilitate publica de interes local sau judeean, n condiiile legii.ART. 18Controlul administrativ i controlul financiar al activitii autoritilor administraiei publice locale se exercita n limitele i n cond...