LEGEA 500-2002 Legea Finanelor Publice ACTUALIZAT 2013

 • Published on
  21-Nov-2015

 • View
  451

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Legea FP

Transcript

 • co df iscal.net http://codfiscal.net/25581/legea-5002002-legea-finantelor-publice-actualizata

  Andrei CFNET

  LEGEA 500/2002 Legea finanelor publice (ACTUALIZAT2013)

  LEGE nr. 500/2002 din 11 iulie 2002 privind f inantele publice (Legea 500/2002 actualizata pn ladata de 18 aprilie 2013)

  FISA ACT

  2013-06-24 Verif icare stare act pe cdep.ro/legis

  18 aprilie2013

  Lege nr. 98/2013 privind aprobarea Ordonanei de urgen aGuvernului nr. 47/2012 pentru modif icarea i completarea unoracte normative i reglementarea unor msuri f iscal-bugetare

  MonitorulOf icial213/2013

  aprobOUG47/2012

  06septembrie2012

  Ordonan de urgen nr. 47/2012 pentru modif icarea icompletarea unor acte normative i reglementarea unor msurif iscal-bugetare

  MonitorulOf icial635/2012

  Art. 2, Art.281, Art.282, Art.351, Art. 49

  17decembrie2011

  Ordonan de urgen nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 dinOrdonana de urgen a Guvernului nr. 37/2008 privindreglementarea unor msuri f inanciare n domeniul bugetar, precumi pentru instituirea altor msuri f inanciare n domeniul bugetar

  MonitorulOf icial636/2010

  n 2012, nuacordtichete demaspersonaluluidin cadrulacestora

  30 iunie2011

  Ordonan de urgen nr. 63/2011 pentru completarea art. 47 dinLegea nr. 500/2002 privind f inanele publice

  MonitorulOf icial460/2011

  Art. 47

  22 aprilie2011

  Ordonan de urgen nr. 37/2011 pentru modif icarea icompletarea Legii contabilitii nr. 82/1991 i pentru modif icareaaltor acte normative incidente

  MonitorulOf icial285/2011

  Art. 74

  07 aprilie2011

  Hotrre nr. 1865/2006 pentru modif icarea limitelor valoriceprivind competenele de aprobare a documentaiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investi ii noi

  MonitorulOf icial12/2007

  Art. 42

  30decembrie2010

  Ordonan de urgen nr. 121/2010 pentru modif icarea icompletarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 146/2002privind f ormarea i utilizarea resurselor derulate prin trezoreriastatului i pentru modif icarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privindf inanele publice

  MonitorulOf icial890/2010

  Art. 52

  29 iunie2010

  Ordonan de urgen nr. 57/2010 pentru completarea unor actenormative din domeniul f inanelor publice

  MonitorulOf icial436/2010

  Art. 52

  12octombrie2009

  Lege nr. 305/2009 pentru modif icarea alin. (1) al art. 65 dinOrdonana Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea tiinif ic idezvoltarea tehnologic i pentru modif icarea i completarea art.52 din Legea nr. 500/2002 privind f inanele publice

  MonitorulOf icial680/2009

  Art. 52

  23 aprilie Hotrre nr. 1865/2006 pentru modif icarea limitelor valorice Monitorul Art. 42

 • 2009 privind competenele de aprobare a documentaiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investi ii noi

  Of icial12/2007

  14 aprilie2009

  Ordonan de urgen nr. 34/2009 cu privire la rectif icareabugetar pe anul 2009 i reglementarea unor msuri f inanciar-f iscale

  MonitorulOf icial249/2009

  Art. 21

  08 ianuarie2007

  Hotrre nr. 1865/2006 pentru modif icarea limitelor valoriceprivind competenele de aprobare a documentaiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investi ii noi

  MonitorulOf icial12/2007

  Art. 42

  06 mai2006

  Lege nr. 96/2006 privind Statutul deputailor i al senatorilor MonitorulOf icial380/2006

  14 iulie2003

  Lege nr. 314/2003 pentru modif icarea art. 15 din Legea nr.500/2002 privind f inanele publice

  MonitorulOf icial506/2003

  Art. 15

  13 august2002

  Publicare M.Of . nr.597 din13.8.2002

  CUPRINS

  CAPITOLUL I Dispozi ii generale (Art. 1 Art. 7)Art. 1 Obiectul legiiArt. 2 Def ini iiArt. 3 Veniturile i cheltuielile bugetareArt. 4 Autorizarea bugetar/Angajamentele multianualeArt. 5 Legile bugetare anualeArt. 6 Legile de rectif icareArt. 7 Legile privind contul general anual de execuieCAPITOLUL II Principii, reguli i responsabiliti (Art. 8 Art. 25)SECIUNEA 1 Principii i reguli bugetare (Art. 8 Art. 15)Art. 8 Principiul universalitiiArt. 9 Principiul publicitiiArt. 10 Principiul unitiiArt. 11 Principiul anualitiiArt. 12 Principiul specializrii bugetareArt. 13 Principiul unitii monetareArt. 14 Reguli privind cheltuielile bugetareArt. 15 Limite privind micorarea veniturilor i majorarea cheltuielilor bugetareSECIUNEA a 2-a Competene i responsabiliti n procesul bugetar (Art. 16 Art. 25)Art. 16 Aprobarea bugetelorArt. 17 Rolul ParlamentuluiArt. 18 Rolul GuvernuluiArt. 19 Rolul Ministerului Finanelor PubliceArt. 20 Categorii de ordonatori de crediteArt. 21 Rolul ordonatorilor de crediteArt. 22 Responsabilitile ordonatorilor de crediteArt. 23 Controlul f inanciar preventiv i auditul internArt. 24 Controlul f inanciar preventiv propriuArt. 25 Controlul f inanciar preventiv delegatCAPITOLUL III Procesul bugetar (Art. 26 Art. 61)SECIUNEA 1 Proceduri privind elaborarea bugetelor (Art. 26 Art. 30)

 • Art. 26 Coninutul legilor bugetare anualeArt. 27 Anexele legilor bugetareArt. 28 Elaborarea bugetelorArt. 28^1Art. 28^2Art. 29 Structura bugetelorArt. 30 Fonduri la dispozi ia GuvernuluiSECIUNEA a 2-a Calendarul bugetar (Art. 31 Art. 37)Art. 31 Elaborarea indicatorilor macroeconomiciArt. 32 Limitele de cheltuieliArt. 33 Scrisoarea-cadruArt. 34 Propunerile bugetare ale ordonatorilor principali de crediteArt. 35 Transmiterea proiectului de buget la Guvern i Parlament/Raportul anual la bugetArt. 35^1 Transmiterea proiectului de buget la Guvern i Parlament n anii n care se organizeaz alegerigenerale parlamentare n ult imele 3 luni ale anuluiArt. 36 Aprobarea bugetului de ctre ParlamentArt. 37 Procesul bugetar n cazul neaprobrii bugetului de ctre ParlamentSECIUNEA a 3-a Prevederi ref eritoare la investi ii publice (Art. 38 Art. 46)Art. 38 Prezentarea investi iilor publice n proiectul de buget Inf ormaii privind programele de investi iipubliceArt. 39Art. 40 Inf ormaii stabilite la nivelul GuvernuluiArt. 41 Rolul metodologic i competenele Ministerului Finanelor PubliceArt. 42 Aprobarea proiectelor de investi ii publiceArt. 43 Condiii pentru includerea proiectelor de investi ii n proiectul de bugetArt. 44 Monitorizarea de ctre ordonatorii principali de credite a proiectelor de investi iiArt. 45 Acordurile internaionale legate de investi iile publiceArt. 46 Structura programelor de investi ii publiceSECIUNEA a 4-a Execuia bugetar (Art. 47 Art. 61)Art. 47 Principii n execuia bugetarArt. 48 Repartizarea pe trimestre a veniturilor i cheltuielilor bugetareArt. 49 Deschiderea de credite bugetareArt. 50 Transf eruri le ntre ordonatorii principali de crediteArt. 51 Fondurile externe nerambursabileArt. 52 Execuia bugetarArt. 53 Plata salariilor n sistemul bugetarArt. 54 Regimul creditelor bugetare neutilizate de ordonatorii de crediteArt. 55 Monitorizarea periodic exercitat de Ministerul Finanelor PubliceArt. 56 Contul general anual de execuieArt. 57 Structura conturilor anuale de execuie a bugetuluiArt. 58 Contul general de execuie a datoriei publiceArt. 59 Excedentul/def icitul bugetarArt. 60 Execuia de cas bugetarArt. 61 Principii ale ncheierii execuiei bugetareCAPITOLUL IV Finanele instituiilor publice (Art. 62 Art. 70)Art. 62 Finanarea instituiilor publiceArt. 63 Bunuri materiale i f onduri bneti primite de instituiile publiceArt. 64 Finanarea unor instituii publiceArt. 65 Veniturile proprii ale instituiilor publiceArt. 66 Excedentele bugetelor instituiilor publiceArt. 67 Regimul de f inanare a unor activiti sau instituii publiceArt. 68 Bugetele de venituri i cheltuieli ale unor activitiArt. 69 mprumut temporar pentru unele activiti sau instituii publiceArt. 70 Execuia de cas a bugetelor instituiilor publice

 • CAPITOLUL V Sanciuni (Art. 71 Art. 73)Art. 71 Inf raciuni i pedepseArt. 72 Contravenii i sanciuniArt. 73 Legislaia aplicat contravenieiCAPITOLUL VI Dispozi ii f inale (Art. 74 Art. 80)Art. 74 Contabilitatea publicArt. 75 Sume cuvenite statuluiArt. 76 Regimul veniturilorArt. 77 Regimul sumelor rezultate din valorif icarea mijloacelor f ixe i a unor bunuri materialeArt. 78 Fondurile specialeArt. 79 Norme metodologice i instruciuniArt. 80 Intrarea n vigoare

  LEGE nr. 500/2002 din 11 iulie 2002 privind f inantele publice (actualizata pana la data de 6septembrie 2012*)

  CAPITOLUL I

  Dispozi ii generale

  Art. 1

  Obiectul legii

  (1) Prezenta lege stabilete principiile, cadrul general i procedurile privind f ormarea, administrarea,angajarea i utilizarea f ondurilor publice, precum i responsabilitile instituiilor publice implicate n procesulbugetar.

  (2) Dispozi iile prezentei legi se aplic n domeniul elaborrii, aprobrii, executrii i raportrii:

  a) bugetului de stat;

  b) bugetului asigurrilor sociale de stat;

  c) bugetelor f ondurilor speciale;

  d) bugetului trezoreriei statului;

  e) bugetelor instituiilor publice autonome;

  f) bugetelor instituiilor publice f inanate integral sau parial din bugetul de stat, bugetul asigurrilor socialede stat i bugetele f ondurilor speciale, dup caz;

  g) bugetelor instituiilor publice f inanate integral din venituri proprii;

  h) bugetului f ondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat i ale crorrambursare, dobnzi i alte costuri se asigur din f onduri publice;

  i) bugetului f ondurilor externe nerambursabile.

  Art. 2

  Defini ii

  n nelesul prezentei legi, termenii i expresiile de mai jos se def inesc dup cum urmeaz:

  1.an bugetar anul f inanciar pentru care se aprob bugetul; anul bugetar este anul calendaristic carencepe la data de 1 ianuarie i se ncheie la data de 31 decembrie;

 • 2.angajament bugetar orice act prin care o autoritate competent, potrivit legii, af ecteaz f onduripublice unei anumite destinaii, n limita creditelor bugetare aprobate;

  3.angajament legal f az n procesul execuiei bugetare reprezentnd orice act juridic din care rezultsau ar putea rezulta o obligaie pe seama f ondurilor publice;

  4.articol bugetar subdiviziune a clasif icaiei cheltuielilor bugetare, determinat n f uncie de caracteruleconomic al operaiunilor n care acestea se concretizeaz i care desemneaz natura unei cheltuieli,indif erent de aciunea la care se ref er;

  5.autorizare bugetar aprobare dat ordonatorilor de credite de a angaja i/sau de a ef ectua pli, ntr-o perioad dat, n limita creditelor bugetare aprobate;

  6.buget document prin care sunt prevzute i aprobate n f iecare an veniturile i cheltuielile sau, dupcaz, numai cheltuielile, n f uncie de sistemul de f inanare a instituiilor publice;

  7.buget general consolidat ansamblul bugetelor, componente ale sistemului bugetar, agregate iconsolidate pentru a f orma un ntreg;

  8.cheltuieli bugetare sumele aprobate n bugetele prevzute la art. 1 alin. (2), n limitele i potrivitdestinaiilor stabilite prin bugetele respective;

  9.clasif icaie bugetar gruparea veniturilor i cheltuielilor bugetare ntr-o ordine obligatorie i dupcriterii unitare;

  10.clasif icaie economic gruparea cheltuielilor dup natura i ef ectul lor economic;

  11.clasif icaie funcional gruparea cheltuielilor dup destinaia lor pentru a evalua alocarea f ondurilorpublice unor activiti sau obiective care def inesc necesitile publice;

  12.contabil denumire generic pentru persoana i/sau persoanele care lucreaz n compartimentulf inanciar-contabil, care verif ic documentele justif icative i ntocmesc instrumentele de plat a cheltuieliloref ectuate pe seama f ondurilor publice;

  13.compartimentul f inanciar-contabil structur organizatoric din cadrul instituiei publice, n care esteorganizat execuia bugetar (serviciu, birou, compartiment);

  14.credite destinate unor aciuni multianuale sume alocate unor programe, proiecte, subproiecte,obiective i altele asemenea, care se desf oar pe o perioad mai mare de un an i dau loc la credite deangajament i credite bugetare;

  15.credit de angajament limita maxim a cheltuielilor ce pot f i angajate, n t impul exerci iului bugetar, nlimitele aprobate;

  16.credit bugetar sum aprobat prin buget, reprezentnd limita maxim pn la care se pot ordonanai ef ectua pli n cursul anului bugetar pentru agajamentele contractate n cursul exerci iului bugetar i/saudin exerci ii anterioare pentru aciuni multianuale, respectiv se pot angaja, ordonana i ef ectua pli dinbuget pentru celelalte aciuni;

  17.cofinanare f inanarea unui program, proiect, subproiect, obiectiv i altele asemenea, parial princredite bugetare, parial prin f inanarea provenit din surse externe;

  18.consolidare operaiunea de eliminare a transf erurilor de sume dintre dou bugete componente alebugetului general consolidat, n vederea evitrii dublei evidenieri a acestora;

  19.contribuie prelevare obligatorie a unei pri din veniturile persoanelor f izice i juridice, cu sau f rposibilitatea obinerii unei contraprestaii;

 • 20.deficit bugetar parte a cheltuielilor bugetare ce depete veniturile bugetare ntr-un an bugetar;

  21.deschidere de credite bugetare aprobare comunicat ordonatorului principal de credite de ctreMinisterul Finanelor Publice prin trezoreria statului, n limita creia se pot ef ectua repartizri de creditebugetare i pli;

  22.donaie f onduri bneti sau bunuri materiale primite de o instituie public de la o persoan juridicsau f izic cu tit lu nerambursabil i f r contraprestaie;

  23.excedent bugetar parte a veniturilor bugetare ce depete cheltuielile bugetare ntr-un an bugetar;

  24.execuie bugetar activitatea de ncasare a veniturilor bugetare i de ef ectuare a plii cheltuieliloraprobate prin buget;

  25.execuia de cas a bugetului complex de operaiuni care se ref er la ncasarea veniturilor i platacheltuielilor bugetare;

  26.exerci iu bugetar perioada egal cu anul bugetar pentru care se elaboreaz, se aprob, se executi se raporteaz bugetul;

  27.fonduri publice sume alocate din bugetele prevzute la art. 1 alin. (2);

  28.fonduri speciale venituri publice constituite prin legi speciale prin care se stabilesc i destinaiileacestora;

  29.impozit prelevare obligatorie, f r contraprestaie i nerambursabil, ef ectuat de ctre administraiapublic pentru satisf acerea necesitilor de interes general;

  30.instituii publice denumire generic ce include Parlamentul, Administraia Prezidenial, ministerele,celelalte organe de specialitate ale administraiei publice, alte autoriti publice, instituiile publice autonome,precum i instituiile din subordinea acestora, indif erent de modul de f inanare a acestora;

  31.lege bugetar anual lege care prevede i autorizeaz pentru f iecare an bugetar veniturile icheltuielile bugetare, precum i reglementri specif ice exerci iului bugetar;

  32.lege de rectif icare lege care modif ic n cursul exerci iului bugetar legea bugetar anual;

  33.lichidarea cheltuielilor f az n procesul execuiei bugetare n care se verif ic existenaangajamentelor, se determin sau se verif ic realitatea sumei datorate, se verif ic condiiile de exigibilitateale angajamentului, pe baza documentelor justif icative care s ateste operaiunile respective;

  34.ordonanarea cheltuielilor f az n procesul execuiei bugetare n care se conf irm c livrrile debunuri i de servicii au f ost ef ectuate sau alte creane au f ost verif icate i c plata poate f i realizat;

  35.plata cheltuielilor f az n procesul execuiei bugetare reprezentnd actul f inal prin care institu...