Legea Administratiei Publice Locale Actualizata 2015

 • Published on
  09-Jan-2016

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

actualizata 2015

Transcript

 • LEGE Nr. 215 din 23 aprilie 2001 *** RepublicatLegea administraiei publice locale

  Text n vigoare ncepnd cu data de 30 iulie 2015REALIZATOR: COMPANIADE INFORMATIC NEAM

  Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT n baza actelornormative modificatoare, publicate n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, pn la 27 iulie2015.

  Act de baz#B: Legea nr. 215/2001, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 123 din 20februarie 2007

  Acte modificatoare#M1: Ordonana de urgen a Guvernului nr. 20/2008#M2: Legea nr. 35/2008, abrogat prin Legea nr. 208/2015#M3: Ordonana de urgen a Guvernului nr. 66/2008#M4: Legea nr. 131/2008#M5: Ordonana de urgen a Guvernului nr. 105/2009#M6: Legea nr. 375/2009#M7: Legea nr. 59/2010#M8: Legea nr. 264/2011#M9: Legea nr. 13/2012#M10: Legea nr. 74/2012#M11: Legea nr. 76/2012#M12: Legea nr. 133/2012#M13: Ordonana de urgen a Guvernului nr. 44/2012#M14: Legea nr. 204/2012**#M15: Ordonana de urgen a Guvernului nr. 4/2013#M16: Legea nr. 20/2014#M17: Ordonana de urgen a Guvernului nr. 18/2014#M18: Legea nr. 99/2014**#M19: Ordonana de urgen a Guvernului nr. 68/2014#M20: Legea nr. 115/2015#M21: Legea nr. 119/2015#M22: Ordonana de urgen a Guvernului nr. 14/2015#M23: Rectificarea publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 384 din 2 iunie2015#M24: Legea nr. 200/2015

  Actele normative marcate cu dou asteriscuri (**) se refer la derogri de la Legea nr.215/2001, republicat, sau conin modificri efectuate asupra acestor derogri.

 • Modificrile i completrile efectuate prin actele normative enumerate mai sus sunt scrisecu font italic. n faa fiecrei modificri sau completri este indicat actul normativ care aefectuat modificarea sau completarea respectiv, n forma #M1, #M2 etc.

  #BCAP. 1Dispoziii generale

  SECIUNEA 1Regimul general al autonomiei locale

  ART. 1(1) Prezenta lege reglementeaz regimul general al autonomiei locale, precum i

  organizarea i funcionarea administraiei publice locale.(2) n sensul prezentei legi, termenii i expresiile de mai jos au urmtoarele semnificaii:a) activiti de administraie social-comunitar - aciunile prin care se concretizeaz

  relaia autoritilor administraiei publice locale cu asociaiile de proprietari de pe raza unitiiadministrativ-teritoriale;

  b) aglomerri urbane - asociaiile de dezvoltare intercomunitar constituite pe baz departeneriat ntre municipii, altele dect cele prevzute la lit. j), i orae, mpreun culocalitile urbane i rurale aflate n zona de influen;

  c) asociaii de dezvoltare intercomunitar - structurile de cooperare cu personalitatejuridic, de drept privat, nfiinate, n condiiile legii, de unitile administrativ-teritorialepentru realizarea n comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional orifurnizarea n comun a unor servicii publice;

  d) autoriti deliberative - consiliul local, consiliul judeean, Consiliul General alMunicipiului Bucureti, consiliile locale ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale alemunicipiilor;

  e) autoriti executive - primarii comunelor, oraelor, municipiilor, ai subdiviziuniloradministrativ-teritoriale ale municipiilor, primarul general al municipiului Bucureti ipreedintele consiliului judeean;

  f) consilii locale - consilii comunale, oreneti, municipale i consiliile subdiviziuniloradministrativ-teritoriale ale municipiilor;

  g) organisme prestatoare de servicii publice i de utilitate public de interes local saujudeean - denumirea generic ce include:

  1. instituii publice i servicii publice nfiinate i organizate prin hotrri ale autoritilordeliberative, denumite n continuare instituii i servicii publice de interes local sau judeean;

  2. societi comerciale i regii autonome nfiinate sau reorganizate prin hotrri aleautoritilor deliberative, denumite n continuare societi comerciale i regii autonome deinteres local sau judeean;

  3. asociaii de dezvoltare intercomunitar;4. furnizori de servicii sociale, de drept public ori privat, care acord servicii sociale n

 • condiiile prevzute de lege;5. asociaii, fundaii i federaii recunoscute ca fiind de utilitate public, n condiiile legii;6. operatori de servicii comunitare de utiliti publice locale sau judeene;h) subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor - sectoarele municipiului

  Bucureti sau alte subdiviziuni ale municipiilor, ale cror delimitare i organizare se fac prinlege;

  i) uniti administrativ-teritoriale - comune, orae i judee; n condiiile legii, uneleorae pot fi declarate municipii;#M8

  j) zon metropolitan - asociaia de dezvoltare intercomunitar constituit pe baz departeneriat ntre capitala Romniei sau municipiile de rangul I ori municipiile reedin dejude i unitile administrativ-teritoriale aflate n zona imediat.#B

  ART. 2(1) Administraia public n unitile administrativ-teritoriale se organizeaz i

  funcioneaz n temeiul principiilor descentralizrii, autonomiei locale, deconcentrriiserviciilor publice, eligibilitii autoritilor administraiei publice locale, legalitii i alconsultrii cetenilor n soluionarea problemelor locale de interes deosebit.

  (2) Aplicarea principiilor prevzute la alin. (1) nu poate aduce atingere caracterului de statnaional, unitar i indivizibil al Romniei.

  ART. 3(1) Prin autonomie local se nelege dreptul i capacitatea efectiv a autoritilor

  administraiei publice locale de a soluiona i de a gestiona, n numele i n interesulcolectivitilor locale pe care le reprezint, treburile publice, n condiiile legii.#M20

  (2) Acest drept se exercit de consiliile locale i primari, precum i de consiliile judeene,autoriti ale administraiei publice locale alese prin vot universal, egal, direct, secret i liberexprimat.#B

  (3) Dispoziiile alin. (2) nu aduc atingere posibilitii de a recurge la consultarealocuitorilor prin referendum sau prin orice alt form de participare direct a cetenilor latreburile publice, n condiiile legii.

  (4) Prin colectivitate local se nelege totalitatea locuitorilor din unitateaadministrativ-teritorial.

  ART. 4(1) Autonomia local este numai administrativ i financiar, fiind exercitat pe baza i n

  limitele prevzute de lege.(2) Autonomia local privete organizarea, funcionarea, competenele i atribuiile,

  precum i gestionarea resurselor care, potrivit legii, aparin comunei, oraului, municipiuluisau judeului, dup caz.

  ART. 5(1) Autoritile administraiei publice locale exercit, n condiiile legii, competene

  exclusive, competene partajate i competene delegate.

 • (2) Autonomia local confer autoritilor administraiei publice locale dreptul ca, nlimitele legii, s aib iniiative n toate domeniile, cu excepia celor care sunt date n modexpres n competena altor autoriti publice.

  ART. 6(1) Raporturile dintre autoritile administraiei publice locale din comune, orae i

  municipii i autoritile administraiei publice de la nivel judeean se bazeaz pe principiileautonomiei, legalitii, responsabilitii, cooperrii i solidaritii n rezolvarea problemelorntregului jude.

  (2) n relaiile dintre autoritile administraiei publice locale i consiliul judeean, pe de oparte, precum i ntre consiliul local i primar, pe de alt parte, nu exist raporturi desubordonare.

  ART. 7Descentralizarea competenelor ctre autoritile administraiei publice locale se face cu

  respectarea principiilor i regulilor prevzute de Legea-cadru a descentralizrii.*)------------

  *) Legea-cadru a descentralizrii nr. 195/2006, publicat n Monitorul Oficial alRomniei, Partea I, nr. 453 din 25 mai 2006.

  ART. 8(1) Autoritile administraiei publice centrale vor consulta, nainte de adoptarea oricrei

  decizii, structurile asociative ale autoritilor administraiei publice locale, n toate problemelecare le privesc n mod direct, potrivit legii.

  (2) Structurile asociative ale autoritilor administraiei publice locale sunt:a) Asociaia Comunelor din Romnia;b) Asociaia Oraelor din Romnia;c) Asociaia Municipiilor din Romnia;d) Uniunea Naional a Consiliilor Judeene din Romnia;e) alte forme asociative de interes general, constituite potrivit legii.ART. 9(1) n cadrul politicii economice naionale, comunele, oraele, municipiile i judeele au

  dreptul la resurse financiare proprii, pe care autoritile administraiei publice locale lestabilesc, le administreaz i le utilizeaz pentru ndeplinirea competenelor i atribuiilor ce lerevin, n condiiile legii.

  (2) Resursele financiare de care dispun autoritile administraiei publice locale trebuie sfie corelate cu competenele i cu atribuiile prevzute de lege.

  ART. 10Autoritile administraiei publice locale administreaz sau, dup caz, dispun de resursele

  financiare, precum i de bunurile proprietate public sau privat ale comunelor, oraelor,municipiilor i judeelor, n conformitate cu principiul autonomiei locale.

  ART. 11(1) Dou sau mai multe uniti administrativ-teritoriale au dreptul ca, n limitele

  competenelor autoritilor lor deliberative i executive, s coopereze i s se asocieze, ncondiiile legii, formnd asociaii de dezvoltare intercomunitar, cu personalitate juridic, de

 • drept privat i de utilitate public. Asociaiile de dezvoltare intercomunitar sunt de utilitatepublic, prin efectul prezentei legi, prin derogare de la prevederile Ordonanei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaii i fundaii, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr.246/2005.

  (2) Asociaiile de dezvoltare intercomunitar se constituie n condiiile legii, n scopulrealizrii n comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori al furnizriin comun a unor servicii publice. Zonele metropolitane i aglomerrile urbane constituite cuacordul expres al consiliilor locale ale unitilor administrativ-teritoriale componente au cascop dezvoltarea infrastructurilor i a obiectivelor de dezvoltare de interes comun. Autoritiledeliberative i executive de la nivelul fiecrei uniti administrativ-teritoriale componente ipstreaz autonomia local, n condiiile legii.

  (3) Unitile administrativ-teritoriale au dreptul ca, n limitele competenelor autoritilorlor deliberative i executive, s coopereze i s se asocieze i cu unitiadministrativ-teritoriale din strintate, n condiiile legii, prin hotrri ale consiliilor localesau consiliilor judeene, dup caz.

  (4) Pentru protecia i promovarea intereselor lor comune, unitileadministrativ-teritoriale au dreptul de a adera la asociaii naionale i internaionale, ncondiiile legii.

  ART. 12(1) Asociaiile de dezvoltare intercomunitar se finaneaz prin contribuii din bugetele

  locale ale unitilor administrativ-teritoriale membre, precum i din alte surse, n condiiilelegii.

  (2) Guvernul sprijin asocierea unitilor administrativ-teritoriale prin programe naionalede dezvoltare. Aceste programe sunt finanate anual prin bugetul de stat i sunt prevzutedistinct n cadrul bugetului Ministerului Administraiei i Internelor, n condiiile legii privindfinanele publice locale.

  (3) Consiliile judeene pot iniia i derula programe judeene de dezvoltare, finanate dinbugetul local al judeului i prevzute distinct n cadrul acestuia.

  ART. 13*)(1) Asociaiile de dezvoltare intercomunitar sunt conduse de un consiliu de administraie

  compus din reprezentani ai unitilor administrativ-teritoriale componente, desemnai deconsiliul local sau de consiliul judeean, la propunerea primarului, respectiv a preedinteluiconsiliului judeean, precum i la propunerea consilierilor locali sau judeeni, dup caz.

  (2) Consiliul de administraie este condus de un preedinte ales cu votul majoritiimembrilor si.

  (3) Pentru realizarea obiectivelor proprii, consiliul de administraie poate nfiina unaparat tehnic, finanat din resursele asociaiei de dezvoltare intercomunitar.

  (4) Organizarea i modul de funcionare a consiliului de administraie i a aparatuluitehnic sunt stabilite prin actul de nfiinare i statutul asociaiei de dezvoltare intercomunitar,aprobate prin hotrrile consiliilor locale, respectiv judeene asociate.#CIN

  *) Reproducem mai jos prevederile art. 10 alin. (3) din Legea nr. 51/2006, cu modificrileulterioare.

 • #M14"(3) Asociaiile de dezvoltare intercomunitar cu obiect de activitate serviciile de utiliti

  publice se constituie i dobndesc personalitate juridic potrivit prevederilor OrdonaneiGuvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaii i fundaii, aprobat cu modificri i completriprin Legea nr. 246/2005, cu modificrile i completrile ulterioare. Prin derogare de laprevederile Ordonanei Guvernului nr. 26/2000, aprobat cu modificri i completri prinLegea nr. 246/2005, cu modificrile i completrile ulterioare, asociaiile de dezvoltareintercomunitar cu obiect de activitate serviciile de utiliti publice nu pot fuziona, nu se potdiviza i nu pot constitui filiale sau sucursale ca structuri teritoriale. Prin derogare de laprevederile art. 13 din Legea nr. 215/2001, republicat, cu modificrile i completrileulterioare, organele asociaiei sunt adunarea general, consiliul director i comisia de cenzori.Adunarea general adopt hotrri n conformitate cu statutul asociaiei. Hotrrile adunriigenerale sunt asimilate actelor administrative i intr sub incidena prevederilor Legiicontenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificrile i completrile ulterioare."

  #BART. 14Unitile administrativ-teritoriale pot ncheia ntre ele acorduri i pot participa, inclusiv

  prin alocare de fonduri, la iniierea i la realizarea unor programe de dezvoltare zonal sauregional, n baza hotrrilor adoptate de consiliile locale ori judeene, dup caz, n condiiilelegii.

  ART. 15(1) Unitile administrativ-teritoriale limitrofe zonelor de frontier pot ncheia ntre ele

  nelegeri de cooperare transfrontalier cu structuri similare din statele vecine, n condiiilelegii.

  (2) Unitile administrativ-teritoriale, prin primari, respectiv preedinii consiliilorjudeene, transmit Ministerului Afacerilor Externe, spre avizare conform, proiectele denelegeri de cooperare pe care acestea intenioneaz s le ncheie cu unitileadministrativ-teritoriale din alte ri, nainte de supunerea lor spre adoptare de ctre consiliilelocale sau judeene, dup caz.

  (3) Prin nelegerile de cooperare transfrontalier pot fi create i pe teritoriul Romnieiorganisme care s aib, potrivit dreptului intern, personalitate juridic. Aceste organisme nu au,n sensul prezentei legi, competene administrativ-teritoriale.

  (4) Unitile administrativ-teritoriale care au ncheiat nelegeri de cooperaretransfrontalier au dreptul s participe n alte state la organismele create prin respectivelenelegeri, n limita competenelor ce le revin, potrivit legii.#M17

  (5) Autoritile administraiei publice locale din Romnia pot ncheia acorduri denfrire/cooperare cu autoritile administraiei publice locale din Republica Moldova pentrurealizarea i finanarea unor obiective de investiii ale unitilor administrativ-teritoriale dinRepublica Moldova, programe comune culturale, sportive, de tineret i educaionale, stagii depregtire profesional i a altor aciuni care contribuie la dezvoltarea relaiilor de prietenie.#B

 • ART. 16(1) Iniiativa unitilor administrativ-teritoriale de a coopera i de a se asocia cu uniti

  administrativ-teritoriale din strintate, precum i de a adera la o asociaie internaional aunitilor administrativ-teritoriale va fi comunicat Ministerului Afacerilor Externe iMinisterului Administraiei i Internelor.

  (2) Proiectele de nele...