Legea Administratiei Publice Locale

 • Published on
  27-Dec-2015

 • View
  8

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Legea Administratiei Publice Locale

Transcript

 • Parlamentul Romniei

  Legea administraiei publice locale nr. 215/2001

  n vigoare de la 23.05.2001

  Consolidarea din data de 05.06.2014 are la baz republicarea 1 din Monitorul Oficial, Partea I nr. 123 din20.02.2007 .Include modificrile aduse prin urmtoarele acte: O.U.G. nr. 20/2008 ; L nr. 35/2008 ; O.U.G. nr. 66/2008 ; L nr. 131/2008 ;

  O.U.G. nr. 105/2009 ; L nr. 375/2009 ; L nr. 59/2010 ; L nr. 264/2011 ; L nr. 13/2012 ; L nr. 74/2012 ; L nr. 76/2012 ; L nr.

  133/2012 ; L nr. 20/2014 ; O.U.G. nr. 18/2014 .

  Tiprit de LauraLolot

  Tiparit de Laura Lolot la 05.06.2014.Document Lege5 - Copyright 2014 Indaco Systems.

 • CAPITOLUL IDispoziii generale

  SECIUNEA 1Regimul general al autonomiei locale

  (1) Prezenta lege reglementeaz regimul general al autonomiei locale, precum i organizarea ifuncionarea administraiei publice locale.(2) n sensul prezentei legi, termenii i expresiile de mai jos au urmtoarele semnificaii:a) activiti de administraie social-comunitar - aciunile prin care se concretizeaz relaia autoritiloradministraiei publice locale cu asociaiile de proprietari de pe raza unitii administrativ-teritoriale;b) aglomerri urbane - asociaiile de dezvoltare intercomunitar constituite pe baz de parteneriat ntremunicipii, altele dect cele prevzute la lit. j), i orae, mpreun cu localitile urbane i rurale aflate nzona de influen;c) asociaii de dezvoltare intercomunitar - structurile de cooperare cu personalitate juridic, de drept privat,nfiinate, n condiiile legii, de unitile administrativ-teritoriale pentru realizarea n comun a unor proiecte dedezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea n comun a unor servicii publice;d) autoriti deliberative - consiliul local, consiliul judeean, Consiliul General al Municipiului Bucureti,consiliile locale ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor;e) autoriti executive - primarii comunelor, oraelor, municipiilor, ai subdiviziunilor administrativ-teritorialeale municipiilor, primarul general al municipiului Bucureti i preedintele consiliului judeean;f) consilii locale - consilii comunale, oreneti, municipale i consiliile subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor;g) organisme prestatoare de servicii publice i de utilitate public de interes local sau judeean - denumireageneric ce include:1. instituii publice i servicii publice nfiinate i organizate prin hotrri ale autoritilor deliberative,denumite n continuare instituii i servicii publice de interes local sau judeean;2. societi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, i regiiautonome nfiinate sau reorganizate prin hotrri ale autoritilor deliberative, denumite n continuaresocieti reglementate de Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, i regiiautonome de interes local sau judeean;3. asociaii de dezvoltare intercomunitar;4. furnizori de servicii sociale, de drept public ori privat, care acord servicii sociale n condiiile prevzutede lege;5. asociaii, fundaii i federaii recunoscute ca fiind de utilitate public, n condiiile legii;6. operatori de servicii comunitare de utiliti publice locale sau judeene;h) subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor - sectoarele municipiului Bucureti sau altesubdiviziuni ale municipiilor, ale cror delimitare i organizare se fac prin lege;i) uniti administrativ-teritoriale - comune, orae i judee; n condiiile legii, unele orae pot fi declaratemunicipii;j) zon metropolitan - asociaia de dezvoltare intercomunitar constituit pe baz de parteneriat ntrecapitala Romniei sau municipiile de rangul I ori municipiile reedin de jude i unitile administrativ-teritoriale aflate n zona imediat.

  (1) Administraia public n unitile administrativ-teritoriale se organizeaz i funcioneaz ntemeiul principiilor descentralizrii, autonomiei locale, deconcentrrii serviciilor publice, eligibilitiiautoritilor administraiei publice locale, legalitii i al consultrii cetenilor n soluionarea problemelorlocale de interes deosebit.(2) Aplicarea principiilor prevzute la alin. (1) nu poate aduce atingere caracterului de stat naional, unitar iindivizibil al Romniei.

  (1) Prin autonomie local se nelege dreptul i capacitatea efectiv a autoritilor administraiei

  Art.1.-

  Art.2.-

  Art.3.-

  Tiparit de Laura Lolot la 05.06.2014.Document Lege5 - Copyright 2014 Indaco Systems.

  1/30

 • publice locale de a soluiona i de a gestiona, n numele i n interesul colectivitilor locale pe care lereprezint, treburile publice, n condiiile legii.(2) Acest drept se exercit de consiliile locale i primari, precum i de consiliile judeene i preediniiacestora, autoriti ale administraiei publice locale alese prin vot universal, egal, direct, secret i liberexprimat.(3) Dispoziiile alin. (2) nu aduc atingere posibilitii de a recurge la consultarea locuitorilor prin referendumsau prin orice alt form de participare direct a cetenilor la treburile publice, n condiiile legii.(4) Prin colectivitate local se nelege totalitatea locuitorilor din unitatea administrativ-teritorial.

  (1) Autonomia local este numai administrativ i financiar, fiind exercitat pe baza i n limiteleprevzute de lege.(2) Autonomia local privete organizarea, funcionarea, competenele i atribuiile, precum i gestionarearesurselor care, potrivit legii, aparin comunei, oraului, municipiului sau judeului, dup caz.

  (1) Autoritile administraiei publice locale exercit, n condiiile legii, competene exclusive,competene partajate i competene delegate.(2) Autonomia local confer autoritilor administraiei publice locale dreptul ca, n limitele legii, s aibiniiative n toate domeniile, cu excepia celor care sunt date n mod expres n competena altor autoritipublice.

  (1) Raporturile dintre autoritile administraiei publice locale din comune, orae i municipii iautoritile administraiei publice de la nivel judeean se bazeaz pe principiile autonomiei, legalitii,responsabilitii, cooperrii i solidaritii n rezolvarea problemelor ntregului jude.(2) n relaiile dintre autoritile administraiei publice locale i consiliul judeean, pe de o parte, precum intre consiliul local i primar, pe de alt parte, nu exist raporturi de subordonare.

  Descentralizarea competenelor ctre autoritile administraiei publice locale se face curespectarea principiilor i regulilor prevzute de Legea-cadru a descentralizrii.*)*) Legea-cadru a descentralizrii nr. 195/2006, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 453 din 25 mai 2006.

  (1) Autoritile administraiei publice centrale vor consulta, nainte de adoptarea oricrei decizii,structurile asociative ale autoritilor administraiei publice locale, n toate problemele care le privesc n moddirect, potrivit legii.(2) Structurile asociative ale autoritilor administraiei publice locale sunt:a) Asociaia Comunelor din Romnia;b) Asociaia Oraelor din Romnia;c) Asociaia Municipiilor din Romnia;d) Uniunea Naional a Consiliilor Judeene din Romnia;e) alte forme asociative de interes general, constituite potrivit legii.

  (1) n cadrul politicii economice naionale, comunele, oraele, municipiile i judeele au dreptul laresurse financiare proprii, pe care autoritile administraiei publice locale le stabilesc, le administreaz i leutilizeaz pentru ndeplinirea competenelor i atribuiilor ce le revin, n condiiile legii.(2) Resursele financiare de care dispun autoritile administraiei publice locale trebuie s fie corelate cucompetenele i cu atribuiile prevzute de lege.

  Autoritile administraiei publice locale administreaz sau, dup caz, dispun de resurselefinanciare, precum i de bunurile proprietate public sau privat ale comunelor, oraelor, municipiilor ijudeelor, n conformitate cu principiul autonomiei locale.

  (1) Dou sau mai multe uniti administrativ-teritoriale au dreptul ca, n limitele competenelorautoritilor lor deliberative i executive, s coopereze i s se asocieze, n condiiile legii, formnd asociaiide dezvoltare intercomunitar, cu personalitate juridic, de drept privat i de utilitate public. Asociaiile dedezvoltare intercomunitar sunt de utilitate public, prin efectul prezentei legi, prin derogare de laprevederile Ordonanei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaii i fundaii, aprobat cu modificri icompletri prin Legea nr. 246/2005.(2) Asociaiile de dezvoltare intercomunitar se constituie n condiiile legii, n scopul realizrii n comun aunor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori al furnizrii n comun a unor servicii publice.Zonele metropolitane i aglomerrile urbane constituite cu acordul expres al consiliilor locale ale unitilor

  Art.4.-

  Art.5.-

  Art.6.-

  Art.7.-

  Art.8.-

  Art.9.-

  Art.10.-

  Art.11.-

  Tiparit de Laura Lolot la 05.06.2014.Document Lege5 - Copyright 2014 Indaco Systems.

  2/30

 • administrativ-teritoriale componente au ca scop dezvoltarea infrastructurilor i a obiectivelor de dezvoltarede interes comun. Autoritile deliberative i executive de la nivelul fiecrei uniti administrativ-teritorialecomponente i pstreaz autonomia local, n condiiile legii.(3) Unitile administrativ-teritoriale au dreptul ca, n limitele competenelor autoritilor lor deliberative iexecutive, s coopereze i s se asocieze i cu uniti administrativ-teritoriale din strintate, n condiiilelegii, prin hotrri ale consiliilor locale sau consiliilor judeene, dup caz.(4) Pentru protecia i promovarea intereselor lor comune, unitile administrativ-teritoriale au dreptul de aadera la asociaii naionale i internaionale, n condiiile legii.

  (1) Asociaiile de dezvoltare intercomunitar se finaneaz prin contribuii din bugetele locale aleunitilor administrativ-teritoriale membre, precum i din alte surse, n condiiile legii.(2) Guvernul sprijin asocierea unitilor administrativ-teritoriale prin programe naionale de dezvoltare.Aceste programe sunt finanate anual prin bugetul de stat i sunt prevzute distinct n cadrul bugetuluiMinisterului Administraiei i Internelor, n condiiile legii privind finanele publice locale.(3) Consiliile judeene pot iniia i derula programe judeene de dezvoltare, finanate din bugetul local aljudeului i prevzute distinct n cadrul acestuia.

  (1) Asociaiile de dezvoltare intercomunitar sunt conduse de un consiliu de administraie compusdin reprezentani ai unitilor administrativ-teritoriale componente, desemnai de consiliul local sau deconsiliul judeean, la propunerea primarului, respectiv a preedintelui consiliului judeean, precum i lapropunerea consilierilor locali sau judeeni, dup caz.(2) Consiliul de administraie este condus de un preedinte ales cu votul majoritii membrilor si.(3) Pentru realizarea obiectivelor proprii, consiliul de administraie poate nfiina un aparat tehnic, finanatdin resursele asociaiei de dezvoltare intercomunitar.(4) Organizarea i modul de funcionare a consiliului de administraie i a aparatului tehnic sunt stabilite prinactul de nfiinare i statutul asociaiei de dezvoltare intercomunitar, aprobate prin hotrrile consiliilorlocale, respectiv judeene asociate.

  Unitile administrativ-teritoriale pot ncheia ntre ele acorduri i pot participa, inclusiv prin alocarede fonduri, la iniierea i la realizarea unor programe de dezvoltare zonal sau regional, n baza hotrriloradoptate de consiliile locale ori judeene, dup caz, n condiiile legii.

  (1) Unitile administrativ-teritoriale limitrofe zonelor de frontier pot ncheia ntre ele nelegeri decooperare transfrontalier cu structuri similare din statele vecine, n condiiile legii.(2) Unitile administrativ-teritoriale, prin primari, respectiv preedinii consiliilor judeene, transmitMinisterului Afacerilor Externe, spre avizare conform, proiectele de nelegeri de cooperare pe careacestea intenioneaz s le ncheie cu unitile administrativ-teritoriale din alte ri, nainte de supunerea lorspre adoptare de ctre consiliile locale sau judeene, dup caz.(3) Prin nelegerile de cooperare transfrontalier pot fi create i pe teritoriul Romniei organisme care saib, potrivit dreptului intern, personalitate juridic. Aceste organisme nu au, n sensul prezentei legi,competene administrativ-teritoriale.(4) Unitile administrativ-teritoriale care au ncheiat nelegeri de cooperare transfrontalier au dreptul sparticipe n alte state la organismele create prin respectivele nelegeri, n limita competenelor ce le revin,potrivit legii.(5) Autoritile administraiei publice locale din Romnia pot ncheia acorduri de nfrire/cooperare cuautoritile administraiei publice locale din Republica Moldova pentru realizarea i finanarea unor obiectivede investiii ale unitilor administrativ-teritoriale din Republica Moldova, programe comune culturale,sportive, de tineret i educaionale, stagii de pregtire profesional i a altor aciuni care contribuie ladezvoltarea relaiilor de prietenie.

  (1) Iniiativa unitilor administrativ-teritoriale de a coopera i de a se asocia cu unitiadministrativ-teritoriale din strintate, precum i de a adera la o asociaie internaional a unitiloradministrativ-teritoriale va fi comunicat Ministerului Afacerilor Externe i Ministerului Administraiei iInternelor.(2) Proiectele de nelegeri de cooperare pe care unitile administrativ-teritoriale intenioneaz s le ncheiecu uniti administrativ-teritoriale din alte ri vor fi transmise spre avizare Ministerului Afacerilor Externe,prin primari, respectiv preedinii consiliilor judeene, nainte de supunerea lor spre adoptare de ctre

  Art.12.-

  Art.13.-

  Art.14.-

  Art.15.-

  Art.16.-

  Tiparit de Laura Lolot la 05.06.2014.Document Lege5 - Copyright 2014 Indaco Systems.

  3/30

 • consiliile locale sau consiliile judeene, dup caz.(3) Avizele prevzute la alin. (2) trebuie emise n termen de 30 de zile de la primirea solicitrii. n cazcontrar se va considera c nu sunt obiecii i proiectul respectiv poate fi supus spre aprobare consiliuluilocal sau judeean interesat.(4) Responsabilitatea privind nelegerile de cooperare ncheiate de unitile administrativ-teritoriale revinen exclusivitate acestora.

  Consiliile locale i consiliile judeene pot hotr asupra participrii cu capital ori cu bunuri, nnumele i n interesul colectivitilor locale pe care le reprezint, la nfiinarea, funcionarea i dezvoltareaunor organisme prestatoare de servicii publice i de utilitate public de interes local ori judeean, n condiiilelegii.

  Controlul administrativ i controlul financiar al activitii autoritilor administraiei publice locale seexercit n limitele i n condiiile prevzute de lege.

  n unitile administrativ-teritoriale n care cetenii a...