Lenvis: idee«n van gebruikers

 • View
  58

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Lenvis: ideeën van gebruikers. Efrath Silver. Presentatie. Persoonlijke interviews Generation Y en algemeen publiek Professionals Ideeën van toepassingen. Persoonlijk. Wat willen gebruikers zien? Eén op één interviews Workshop Bijeenkomsten De klas in Gebruikers betrekken bij project. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Lenvis: idee«n van gebruikers

 • Lenvis: ideen van gebruikers

  Efrath Silver

 • PresentatiePersoonlijke interviewsGeneration Y en algemeen publiekProfessionalsIdeen van toepassingen

 • PersoonlijkWat willen gebruikers zien?En op n interviewsWorkshopBijeenkomstenDe klas inGebruikers betrekken bij project

 • Generation YSpeciale doelgroepVan hippe gadgets tot online community: de internetgeneratieBetrokkenheid creren bij leefomgevingDe klas in!3 groepen jongeren tussen 9 en 25 jaar

 • Generation YDoel:Interesse in informatie over water, lucht, gezondheidGebruik moderne media en delen van informatie

 • Generation YInteresse in invloed van vervuiling op gezondheidInteresse wekken met games en new stuffVoor de jongsten is opmaak website belangrijk, ouderen willen vooral betrouwbare informatie

 • Algemeen publiekDoel:Huidig gebruik milieu- en gezondheidsdataHuidig gebruik informatiesystemenWat willen zij zien en hoe?

  Uitkomsten: Wandelen, zwemmen en fietsen Internet meest gebruikte bron Weerbericht meest opgezocht Ook waterkwaliteit, verkeer en smog

 • Algemeen publiekEnkele wensen:Informatie over verminderen gezondheidsproblemenInformatie delen via website of platform wordt populairderCombineren van informatie in n kaartAlle informatie integreren op n plekGevalideerde informatieUp to date en voorspellend

 • Professionele gebruikersItali: betrokkenen bij monitoring luchtkwaliteitPortugal: betrokkenen zwemwaterkwaliteit kust

  Doel: Huidige data management voor luchtkwaliteit besprekenInteresse in applicaties lenvis peilen

  Resultaten:Allen produceren zelf data afkomstig van monitoringnetwerkenMeerderheid ontvangt ook data van andere afdelingen of instantiesRuwe data wordt gebruikt en bewerkt om vervuiling te bepalen50% schrijft dagelijks rapporten om trends in schadelijke stoffen te analyserenAlle ondervraagde professionals stellen dagelijks hun data beschikbaar via een websiteiets minder dan de helft geeft toegang tot ruwe data

 • Professionele gebruikersFlexibiliteit voor werken met data en de veiligheid van data is belangrijkProfessionals willen zelf controle houden over het delen van data (aan wie en waarom) Interesse in data uitwisselen met overheidsinstanties en universiteitenCommunicatiemogelijkheid naar algemeen publiekPresentatievorm: thematische kaart, evt gentegreerd met andere informatie40% genteresseerd in gezondheidsdata tbv analyseren correlatie tussen luchtvervuiling en gezondheidsrisicos

 • Ideen van toepassingenCasus provincie Noord-BrabantEerste ideen:Provinciebrede portal zwemwaterkwaliteit en locaties

  WaterkwantiteitsinformatieOnline gebiedswaterbalansen (Brabantse Delta)

  Gemeenten: Pilot voorspelling luchtkwaliteitStedelijk waterbeheer: neerslagmeting en voorspelling Verwachting waterkwaliteit: overstorten

 • Ideen van toepassingenLandbouworganisatie:Monitoring bodemvochtbalansBeregingsvoorspellingAstma: smog prognoseRecreatieve organisatiesThematische weersvoorspellingMonitoring waterkwaliteitMonitoring en voorspelling smog

  Bron: RIVM

 • Voorbeeld toepassingBurger

 • Wat zijn uw ideen?Over wat voor informatie beschikt u?Welke toepassingen zijn voor u interessant?Op wat voor manier zou informatie verspreid kunnen worden?

  Feedback van gebruikersOntwikkeling met gebruikersBreng uw ideen in tijdens de workshops!

 • Behalve enquetes onder brede publiek, jeugd en professionele gebruikers van milieudata hebben we vooral ook mensen persoonlijk benaderd en gesproken. Zo zijn er in Itali n op n interviews geweest met de professionele gebruikers. Hebben we in NL een workshop gehouden waarbij zowel publieke gebruikers als profs aanwezig waren en zijn we in Brabant de klas in gegaan om de jongere generatie te interviewen. Ook in Portugal zijn jongeren benaderd en zijn bijeenkomsten georganiseerd met publieke gebruikers (surfers).

  Bijeenkomsten Portugal: met surfers, water professionals, gezondheidsinstituut

  Doel was om de wensen en ideen van gebruikers mbt lenvis te achterhalen: wat willen ze zien, op welke manier. Bovendien wilden wij hen al vanaf het begin bij het project betrekken om samen met hen het systeem te ontwikkelen en te testen en daarbij voortdurend feedback te krijgen.

  www.lenvis.euBetrokkenheid creeren bij leefomgeving: doel bewustwording

  Oudste groep jongeren >>> via trainees PNB?? (DUS NIET KLAS?)www.lenvis.euDoel enquetes:Relatie met water, lucht, gezondheidsinformatie (hebben ze zelf gezondheidsproblemen? Wat zijn hun hobbies buiten?)Hun gebruik van moderne media (internet, mobiele telefoons)Interesse in milieu en gezondheidsdata en delen van informatie

  TOTAAL 97 JONGEREN BEVRAAGD IN NL

  Gebruiken praktisch allemaal internet, ook websites waar ze persoonlijke info moeten achterlatenGrote meerderheid gebruikt mobiele telefoon en sms

  GRAFIEK UITLEGGEN

  Gegroepeerd in netwerken op internet, drm belangrijk om voort te bouwen op bestaande netwerken (hyves) ZOALS ARNOLD AANGAFZijn allemaal in voor virtueel communiceren en personaliseren van hun aanwezigheid op internetwww.lenvis.euGRAFIEK UITLEGGEN: OP DE Y-AS IN PERCENTEN HOEVEEL KIDS HEBBEN AANGEGEVEN IN ONDERWERP GEINTERESSEERD TE ZIJN, bijv ruim 40% jongsten heeft aangegeven geinteresseerd te zijn in waterinformatie.

  Meeste interesse in invloed van vervuiling op hun gezondheidOver het algemeen moet interesse worden opgewekt bij jongeren voor deze onderwerpen (met games, tests, new stuff, bijzondere feitjes)Jongsten: cool, games. Tieners en jongeren: betrouwbaarheid, gebruiksvriendelijkheid

  In Portugal vinden zowel kinderen als tieners het erg belangrijk dat er betrouwbare informatie op de website staat, terwijl in NL de jongsten vooral het uiterlijk belangrijk vinden. In Itali vinden alle 3 de groepen betrouwbare info erg belangrijk, daarnaast vinden de kinderen een nice look ook van belang terwijl de ouderen juist gaan voor gebruiksvriendelijkheid.www.lenvis.eu23 RESPONDENTEN ENQUETE (TRAINEES PNB)??, MAAR OOK TIJDENS WORKSHOP MET GEBRUIKERS GEPRAAT

  Om te achterhalen wat momenteel hun gebruik aan milieu en gezondheisdata isIn hoeverre zij gebruik maken van informatiesystemenWat zij graag zouden zien aan informatie en in welke presentatievorm

  Outdoor hobbies: m.n. wandelen, zwemmen en fietsenInternet meest gebruikte bron voor verkrijgen informatieWeer/buienradar meest opgezocht (weeralarm per sms), maar ook waterkwaliteit, verkeer en smog

  Informatie meest gebruikt voor dagplanning en kleding

  www.lenvis.euMen niet alleen geinteresseerd in water, lucht en gezondheid. Lenvis moet zo ontwikkeld dat kan worden uitgebreidEisen aan systeem:locatiespecifieke infoInfo over verminderen gezondheidsproblemenInfo delen dmv website/platform steeds populairderLenvis als systeem waarbij je makkelijk precies die info krijgt die je zoekt!Info combineren in n kaart/pagina VOORBEELD???Gebruik mob telefoon alleen voor speciale indicatorenGeen nieuwe site bouwen, maar voortbouwen op bestaande websites, wel alle info integreren op n plek (links/applicaties toevoegen die verwijzen naar lenvis)Het moet duidelijk zijn of informatie gevalideerd is, bijv. afkomstig van overheidsinstantiesInformatie moet up to date en voorspellend zijnwww.lenvis.euFace to face interviewsRespondenten werken bij overheden of instanties voor milieubeschermingHebben lange ervaring met werken met milieudataPortugal: overheidsinstanties, gezondheidsinstanties, waterprofessionalsGebruik van luchtkwaliteitsdata bepalen en Gebruik van informatiesystemen bepalenInteresse innovatieve applicaties peilen: met name interesse in verspreiden uitgewerkte data aan algemeen publiek en jongeren

  Alle data is gevalideerdNaast website, informatieborden etc worden ook rapporten geschreven (ong. de helft) op dagelijkse, maandelijkse en jaarbasisIets meer dan de helft schrijft bulletins voor kranten en minderheid stelt info beschikbaar via informatieborden

  www.lenvis.euAllen stellen hun data beschikbaar voor andere professionele gebruikers, helft op dagelijkse basisAllen interesse in data verspreiden naar overheidsinstantiesIn mindere mate interesse om data te verspreiden naar jongerenIN PORTUGAL GAVEN WATERPROFESSIONALS AAN MET NAME GEINTERESSEERD IN LENVIS ALS COMMUNICATIEMOGELIJKHEID NAAR PUBLIEK, OVER WERK DAT ZIJ DOEN, BIJV OM WATERKWALITEIT GOED TE KRIJGEN EN DE MOGELIJKHEID DAT HET PUBLIEK FEEDBACK KAN GEVENIN PORTUGAL VOND MEN OOK ALERT SYSTEM INTERESSANT40% geinteresseerd in integreren luchtkwaliteitsdata met andere milieu- en gezondheidsdata: INTERESSE IN DATA UITWISSELING MET ANDERE INSTANTIES

  www.lenvis.euCasus: implementeren en testen verschillende toepassingen van lenvisEERSTE IDEEEN VOOR WERKEN MET INFORMATIE

  Portal zwemwater: actuele waterkwaliteit bij grotere zwemwaterplassen (monitoring, web en sms feed back), weer informatiewaterkwantiteit: actuele waterstanden, in samenwerking met waterschappenBrab. Delta heeft aangegeven geinteresseerd te zijn in geb.waterbalansen: een ruimtelijk gedifferentieerd beeld van de actuele en de verwachte hydrologische situatie binnen het beheersgebied van het waterschap

  Municipalitiesair quality modelling forecast (smog; Ozone (O3), fine dust, PM10 (PM2.5), NO2 en SO2 , monitored and modelled), more in detail for the city of Eindhovenrainfall measurement and forecasts for urban water management (western region of province)forecasts of combined sewer overflows and pollution of surface water (with feed back), (De Dommel is currently setting up a monitoring system)

  In lenvis worden webservices ontwikkeld voor het online verstrekken van data en het online draaien van modellen. Het waterschap beschikt reeds over HydroNET 2.0, dat eveneens gebaseerd is op webservices, voor het gebruik van meteoinformatie zoals neerslagradar, stationsgegevens en we