of 2 /2
KATALOG RADNIH MJESTA ZA OSOBE S INVALIDITETOM KATALOG RADNIH MJESTA ZA OSOBE S INVALIDITETOM PODRKA POSLODAVCIMA POTICAJI ZA POSLODAVCE Uz prednosti zapoljavanja kvalitetnih zaposlenika, poslodavci imaju pravo i na poticaje Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapoljavanje osoba s invaliditetom. Poslodavac i osoba koja se samozapoljava imaju pravo na: 1. redovne poticaje 2. posebne poticaje Redovni poticaji su: 1. NovLane poticaje naknada u visini uplaæenog doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje i doprinosa za zapoljavanje 2. Naknada razlike smanjenog radnog uLinka 3. Sufinanciranje trokova radnog asistenta (pomagaLa u radu). Posebni poticaji su: 1. Jednokratna materijalna davanja obrazovanje osoba s invaliditetom 2. Sredstva za prilagodbu radnog mjesta - arhitektonska prilagodba 3. Sredstva za prilagodbu uvjeta rada tehniLka prilagodba 4. Kreditna sredstva pod povoljnijim uvjetima namjenjena kupnji strojeva, opreme, alata ili pribora potrebnog za zapoljavanje osobe s invaliditetom 5. Sufinanciranje trokova radnog terapeuta INSTITUT ZA RAZVOJ TRITA RADA Hondlova 2/11 10 000 Zagreb Lana NaLinoviæ tel: 01/ 6065 254 fax: 01/ 6065 256 e-mail: [email protected] UDRUGA ZA PROMICANJE INKLUZIJE Bleiweissova 15 10 000 Zagreb Marijana Jankoviæ tel: 01/ 3758 931 fax: 01/ 3751 696 e-mail: [email protected] KATALOG RADNIH MJESTA ZA OSOBE S INVALIDITETOM KATALOG RADNIH MJESTA ZA OSOBE S INVALIDITETOM KATALOG RADNIH MJESTA ZA OSOBE S INVALIDITETOM Letak.p65 18. 05. 09, 21:53 1

Letak letak... · 2009. 5. 27. · obrazovanje osoba s invaliditetom 2.Sredstva za prilagodbu radnog mjesta ... KATALOG RADNIH MJESTA ZA OSOBE S INVALIDITETOM Letak.p65 18. 05. 09,

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Letak letak... · 2009. 5. 27. · obrazovanje osoba s invaliditetom 2.Sredstva za prilagodbu...

 • KATALOGRADNIH MJESTA

  ZA OSOBES INVALIDITETOM

  KATALOGRADNIH MJESTA

  ZA OSOBES INVALIDITETOM

  PODRKA POSLODAVCIMAPOTICAJI ZA POSLODAVCE

  Uz prednosti zapoljavanja kvalitetnihzaposlenika, poslodavci imaju pravo i napoticaje Fonda za profesionalnurehabilitaciju i zapoljavanje osoba sinvaliditetom.Poslodavac i osoba koja se samozapoljavaimaju pravo na:

  1. redovne poticaje2. posebne poticaje

  Redovni poticaji su:1. Novèane poticaje naknada u visini

  uplaæenog doprinosa za osnovnozdravstveno osiguranje i doprinosa zazapoljavanje

  2. Naknada razlike smanjenog radnoguèinka

  3. Sufinanciranje trokova radnogasistenta (pomagaèa u radu).

  Posebni poticaji su:1. Jednokratna materijalna davanja

  obrazovanje osoba s invaliditetom2. Sredstva za prilagodbu radnog mjesta

  - arhitektonska prilagodba3. Sredstva za prilagodbu uvjeta rada

  tehnièka prilagodba4. Kreditna sredstva pod povoljnijim

  uvjetima namjenjena kupnji strojeva,opreme, alata ili pribora potrebnog zazapoljavanje osobe s invaliditetom

  5. Sufinanciranje trokova radnogterapeuta

  INSTITUT ZA RAZVOJ TRITA RADAHondlova 2/1110 000 ZagrebLana Naèinoviæ

  tel: 01/ 6065 254fax: 01/ 6065 256

  e-mail: [email protected]

  UDRUGA ZA PROMICANJE INKLUZIJEBleiweissova 1510 000 Zagreb

  Marijana Jankoviætel: 01/ 3758 931fax: 01/ 3751 696

  e-mail: [email protected]

  KA

  TALO

  G R

  AD

  NIH

  MJE

  STA

  ZA

  OS

  OB

  E S

  IN

  VA

  LID

  ITET

  OM

  KA

  TALO

  G R

  AD

  NIH

  MJE

  STA

  ZA

  OS

  OB

  E S

  IN

  VA

  LID

  ITET

  OM

  KA

  TALO

  G R

  AD

  NIH

  MJE

  STA

  ZA

  OS

  OB

  E S

  IN

  VA

  LID

  ITET

  OM

  Letak.p65 18. 05. 09, 21:531

 • KA

  TALO

  G R

  AD

  NIH

  MJE

  STA

  ZA

  OS

  OB

  E S

  IN

  VA

  LID

  ITET

  OMO PROJEKTU

  Udruga za promicanje inkluzije i Institut zarazvoj trita rada osmislili su projekt"Zapoljavanje osoba s invaliditetom struèna podrka poslodavcima", koji jeproveden zahvaljujuæi financijskoj potporiMinistarstva zdravstva i socijalne skrbi.Portal MojPosao prua podrku projektu tesu finalni rezultati projekta i katalog radnihmjesta za osobe s invaliditetom objavljenina samom portalu MojPosao kako bi bili todostupniji poslodavcima i posloprimcima.

  Cilj projekta je poveæanje radnih mjesta zaosobe s invaliditetom kroz pruanje struènepodrke poslodavcima te promoviranjezapoljavanja osoba s invaliditetom premanjihovim kompetencijama.

  Kroz projekt se prvenstveno eljelo ostvaritipodizanje razine znanja poslodavaca omoguænostima zapoljavanja osoba sinvaliditetom te osmisliti bazu radnih mjestakoja æe im olakati i informirati ih omoguænostima zapoljavanja osoba sinvaliditetom.

  KATALOG RADNIH MJESTAZA OSOBE S INVALIDITETOM

  Cjelokupan projekt, kao i katalog koji jedirektan rezultat projekta, osmiljen je sciljem poticanja zapoljavanja osoba sinvaliditetom prema njihovimkompetencijama.

  Time elimo naglasiti orijentiranost premakompetencijama pojedinca koje su vezaneza posao i doprinose njegovom uspjenomobavljanju.

  Dodatno, kroz katalog pruajuse informacije o povezivanju odreðenihradnih mjesta s vrstom potreba zapodrkom koju osoba treba. 

  Oznaèite kategoriju radnihmjesta koja vas zanima, a ondaodaberite zanimanje koje vam je

  potrebno...

  Radni zadaci koje smo definiralitijekom analize radnih mjesta

  kod navedenih zanimanja

  Eventualne prilagodbe potrebneza odreðeno radno mjesto

  obzirom na vrstu invaliditeta

  Primjeri iz prakse osoba sodreðenom vrstom invaliditeta

  koje rade na navedenimposlovima

  KA

  TALO

  G R

  AD

  NIH

  MJE

  STA

  ZA

  OS

  OB

  E S

  IN

  VA

  LID

  ITET

  OM

  KA

  TALO

  G R

  AD

  NIH

  MJE

  STA

  ZA

  OS

  OB

  E S

  IN

  VA

  LID

  ITET

  OM

  Letak.p65 18. 05. 09, 21:532