LI w QGIS - gis- ?· location intelligence w qgis najwaŻniejsze informacje dla kogo? prowadzĄcy mateusz… page 1
LI w QGIS - gis- ?· location intelligence w qgis najwaŻniejsze informacje dla kogo? prowadzĄcy mateusz… page 2

LI w QGIS - gis- ?· location intelligence w qgis najwaŻniejsze informacje dla kogo? prowadzĄcy mateusz…

Embed Size (px)

Text of LI w QGIS - gis- ?· location intelligence w qgis najwaŻniejsze informacje dla kogo? prowadzĄcy...

 • LOCATION INTELLIGENCE W QGIS

  DLA KOGO?NAJWANIEJSZE INFORMACJE

  PROWADZCY

  MATEUSZ MIZGIEL

  CZAS TRWANIA2 dni

  GRUP DOCELOWAanalitycy danych

  KORZYCI ZE SZKOLENIArozwinicie umiejtnoci o analiz danych z wielu rde na mapach

  OPROGRAMOWANIEQGIS (opensource)

  Absolwent studiw magisterskich na Uniwersytecie Marii Curie-Skodowskiej w Lublinie o specjalizacji kartografia i geoin-formacja. Specjalista ds. danych GIS w zakresie gromadzenia oraz przetwarzania danych przestrzennych, baz danych (PostGIS), narzdzi publikacji danych przestrzennych (GeoServer, QGIS Server, TileMill) oraz rodowisk Linux i Windows.

  Szkolenie przeznaczone dla osb zajmujcych si: analiz danych (np. marketingowych i sprzedaowych BI), przygotowaniem raportw, planowaniem rozwoju, wyszukiwaniem potencjalnych lokalizacji pod inwestycje, nowe placwki

  www.gis-support.pl

  570-979-682

  szkolenia@gis-support.pl

  CEL SZKOLENIA Nabycie umiejtnoci wykorzystywania danych nieprzestrzennych i przestrzennych i map w rodowisku GIS do analiz marketingowych, sprzedaowych i lokalizacyjnych, scoringowych Rozpoczcie wykorzystywania narzdzi umoliwiajcych analizy stref dojazdu, analizy ssiedztwa wybranych lokalizacji wraz z generowaniem raportw i statystyk z wynikami analiz Nauka tworzenia atrakcyjnych map i raportw w kompozytorze wydrukw Nauka tworzenia atrakcyjnych map i raportw Delimitacja terytoriw sprzedaowych Tworzenie development planu Wykorzystywanie zewntrznych rde danych

 • www.gis-support.pl

  PROGRAM SZKOLENIA

  1. Podstawowe pojcia w GIS i QGISII. Wprowadzenie do oprogramowania QGISIII. Analizy wektorowe (agregacja, bufory strefy dojazdu, zczenia, przecicia)IV. Tworzenie kompozycji mapowych (wydruki do raportw)V. Zaawansowane analizy wektorowe (geokodowanie, poligony Voronoja, interpolacje)

  CO BDZIESZ POTRAFI PO SZKOLENIU

  KORZYCI Nabyt wiedz mona wykorzysta od razu, bez dodatkowych nakadw dziki temu, e szkolenie odbdzie si na profesjonalnym, otwartym oprogramowaniu QGIS Szkolenie jest nastawione na wiczenia praktyczne. Tylko 1 godzina ma charakter wykadu. Na szkoleniu poznasz rda danych, ktre mona od razu wykorzystywa w pracy. Wsppraca QGIS z formatami arkuszy kalkulacyjnych umoliwia zastosowanie i rozwinicie dotychczas posiadanych umiejtnoci pracy, np. w MS Excel.

  Wizualizowa dane statystyczne z wielu rde i opracowywa na ich podstawie raporty i wydruki, Stworzy mapy takie jak te przedstawione poniej Budowa i analizowa terytoria handlowe Pozyskiwa dane w zalenoci od potrzeb konkretnego projektu

  LOCATION INTELLIGENCE W QGIS