licenta asigurari

  • View
    278

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of licenta asigurari

CuprinsCapitolul 1 ................................ ................................ ................................ ................. 6 ASIGUR RILE: MODALITATE DE PROTEC IE MPOTRIVA RISCURILOR .... 6 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 ISTORIC................................ ................................ ................................ ...... 6 CONCEPTUL DE ASIGURARE ................................ ................................ . 6 FUNC IILE ASIGUR RII ................................ ................................ ......... 8 PROCESUL DE TRANSFER AL RISCULUI ................................ ............. 9 ELEMENTELE TEHNICE ALE ASIGUR RII ................................ .......... 9 II DE ASIGUR RI ASTRA................................ ...... 14

Capitolul 2 ................................ ................................ ................................ ............... 14 PREZENTAREA SOCIET 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 PREZENTARE GENERAL ................................ ................................ .... 14 Structura ac ionariatului ................................ ................................ ...... 15 Pozi ia pe pia ................................ ................................ .................... 16 Prime brute subscrise (lei) ................................ ................................ ... 17 Contul de profit i pierdere ................................ ................................ .. 18 Bilan ul contabil................................ ................................ .................. 20 Rezultate financiare n anul 2009 ................................ ........................ 25 Rezultate financiare n anul 2010 ................................ ........................ 26 Rezultate financiare Trimestrul I 2011................................ .............. 27

REPERE FINANCIARE ASTRA 2009 ................................ ..................... 16

REZULTATE FINANCIARE ................................ ................................ .... 25

2.4 PRODUSE I SERVICII DE ASIGURARE OFERITE DE ASTRA ASIGUR RI ................................ ................................ ................................ ........ 28 2.4.1 2.4.2 2.4.3 Produse i servicii oferite persoanelor fizice................................ ........ 28 Produse i servicii oferite persoanelor juridice................................ ..... 31 Reasigurarea ................................ ................................ ....................... 34

Capitolul 3 ................................ ................................ ................................ ............... 35 ASIGURAREA DE R SPUNDERE CIVIL AUTO ................................ .............. 35 3.1 TR S TURILE I IMPORTAN A ASIGUR RILOR RCA .................. 36 3.1.1 R spunderea civil auto component a r spunderii civile delictuale . 36

3.1.2 Dreptul ac iunii n desp gubire al persoanelor p gubite n accidentele de autovehicul; temei juridic ................................ ................................ ................. 38 3.1.3 Soluii comerciale n practica european a asigur rii de r spundere civil auto................................ ................................ ................................ ......... 39 3.2 ELEMENTELE TEHNICE ALE UNEI POLI E DE ASIGURARE OBLIGATORII DE R SPUNDERE CIVIL AUTO ................................ .......... 41 3.2.1 3.2.2 Cuprinderea n asigurare ................................ ................................ ..... 41 Plata primelor de asigurare................................ ................................ .. 42 3

3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.2.7 3.2.8

Perioadele de asigurare................................ ................................ ........ 42 Suma asigurat ................................ ................................ .................... 43 Stabilirea desp gubirii dup producerea daunei ................................ .. 43 Controlul autorit iilor abilitate ................................ ........................... 44 Riscurile acoperite prin asigurarea RCA................................ .............. 45 Excep ii de la acordarea desp gubirilor ................................ ............... 45

3.3 R SPUNDERILE ASIGUR TORILOR I OBLIGA IILE ASIGURA ILOR ................................ ................................ ................................ 46 3.3.1 3.3.2 3.4 3.4.1 3.4.2 R spunderea asigur torilor ................................ ................................ .. 46 Obliga iile asigura ilor ................................ ................................ ........ 48 Sistemul bonus/malus................................ ................................ .......... 48 Emiterea poli elor de asigurare RCA n sistem electronic ................... 50

ASIGURAREA RCA ACTUALIZAT ................................ ..................... 48

3.5 ASIGURAREA DE R SPUNDERE CIVIL A AUTOVEHICULELOR CU VALABILITATE N AFARA TERITORIULUI ROMNIEI (CARTE VERDE)................................ ................................ ................................ ............... 51 3.5.1 3.5.2 3.5.3 Reglement ri................................ ................................ ....................... 51 Cuprinderea n asigurarea................................ ................................ .... 51 Primele de asigurare ................................ ................................ ............ 52

Capitolul 4 ................................ ................................ ................................ ............... 53 STUDIU DE CAZ PRIVIND DERULAREA ASIGUR RII DE R SPUNDERE CIVIL AUTO LA SC.ASTRA ASIGUR RI.SA ................................ ................... 53 4.1 4.2 4.3 4.4 NCHIEREA POLI EI RCA ................................ ................................ ..... 54 SUMA ASIGURAT I PRIMA DE ASIGURARE................................ .. 54 PRODUCEREA UNUI EVENIMENT ASIGURAT ................................ .. 55 DESP GUBIREA N URMA ACCIDENTULUI ................................ ..... 55

Concluzii................................ ................................ ................................ .................. 57 Bibliografie ................................ ................................ ................................ .............. 59

4

INTRODUCEREAnual accidentele de vehicule produc mii de victime. Conducerea sub influen a b uturilor alcoolice, viteza excesiv , nerespectarea distan elor regulamentare, adormirea la volan,duc la accidentarea unui num r mare de pietoni sau persoane din vehicule. Asigurarea auto este cea mai c utat form de asigurare, deoarece bunul (vehiculul) este supus cel mai mult riscului de avariere.Asigurarea RCA ne acoper atunci cnd vine vorba s pl tim pagubele produse de noi unei ter e persoane, de acest lucru ocupndu-se asigur torul. Dup explicarea obiectului asigur rii RCA i a propriet ilor caracteristice acestui tip de asigurare i n elegerea exact a scopului ei n societate, proiectul abordeaz partea nou a legisla iei n vigoare pentru anul 2010. De multe ori apar situa ii diverse care impun introducerea unor modific ri mai mici sau mai mari, sau doar unele complet ri laarticolele n vigoare. n multe cazuri, desp gubirile pentru pagubele pe care o persoan le provoac ca ofer se pot ridica la sume considerabile, de care nu dispune n acel moment, dar pe care trebuie s le pl te ti. Pentru a n elege mai bine mecanismul i elementele din spatele unei poli e obligatorii de r spundere civil auto , am ncercat s detaliez ct mai clar importan a unei astfel de poli e, precum i derularea acesteia la societatea de asigur ri ASTRA.

5

Capitolul 1 ASIGUR RILE: MODALITATE DE PROTEC IE MPOTRIVA RISCURILOR1.1 ISTORIC

Asigur rile au origini vechi n istorie, ns forma de asigurare cea mai apropiat de cea actual o are ca ini iator pe mp ratul roman Claudius. Acesta, dorind s ncurajeze importul de gru, a declarat c toate pagubele pe care le nregistrau importatorii de gru, vor fi suportate de c tre el. Egiptenii sunt cei care au au creat un fond comun de asigurare (de protec ie), din care se acopereau pierderile suferite de me te ugarii care cotizau la formarea fondului. Att grija fa de viitor, teama combinat cu precau ie i n elepciunea cu siguran a unui lucru mplinit, ct i ideea de a suporta n comun pagubele produse a determinat apari ia asigur rilor. Spre sfr itul secolului al XVII-lea cre terea importan ei Londrei ca i centru comercial a dus de asemenea la apari ia unei cereri reale pentru asigurare (mai precis de asigurare maritim ). La finalul anilor 1680, Edward Lloyd a deschis o cafenea care nu peste mult timp a devenit cel mai popular local printre proprietarii de nave, negu tori i c pitanii de nave, i, automat, o important surs de informa ii n domeniu. Acesta era locul principal de ntalnire dintre p r ile care doreau s - i asigure navele i cele care erau dispuse s subscrie riscurile aferente. Ast zi Lloyds of London reprezint , ca structura, liderul pie ei de asigur ri maritime i alte tipuri specializate, ns activitatea este destul de diferit fa de segmentul asigur rilor mai comune. Asigurarea, a a cum este perceput n zilele noastre are ca izvor de apari ie marele incediu din Londra din anul 1666, cnd au fost distruse 13.200 de case. n urma acestui dezastru, Nicholas Barbon a deschis primul birou pentru asigurarea cl dirilor. n anul 1680, englezul a nfiin at prima companie de asigur ri de incendii din Anglia, denumit The Fire Office. Benjamin Franklin a contribuit la popularizarea i standardizarea practicilor de asigurare, n special pentru asigur rile mpotriva incendiilor. n anul 1752, a fondat Philadelphia Contributionship for the Insurance of Houses from Loss by Fire, prima companie care colecta contribu ii n vederea prevenirii incendiilor. Aceast organiza ie nu numai c lansa avertiz ri n cazul unelor incendii, dar, de aseme