Limba Literara

 • View
  219

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Limba Literara

 • 8/12/2019 Limba Literara

  1/110

  LIMBA ROMN LITERAR

  LECTOR UNIV. DR. ANCUA NEGREA

 • 8/12/2019 Limba Literara

  2/110

 • 8/12/2019 Limba Literara

  3/110

  CU5RIN9

  ASPECE !E"#"$"%ICE &I E"REICE................................................................................................................................... :

  ;Istoria limbii literare< discipli$& a li$(#isticii ...................................................................................... :;Conceptul de limb literar ................................................................................................................... 5;Raportul: limb scris limb literar scris limb literar scris limb literar vorbit;Limba literar scris .............................................................................................................................. 8;Limba literar vorbit;Raportul) limba literar scris< limba literar vorbit;Caracterul normat al limbii literare;Caracterul cultivat al limbii literare;Periodizarea istoriei limbii romne literare ........................................................................................ 5;!ri"inile limbii romne literare ........................................................................................................... 8;#aza dialectal a limbii romne literare ............................................................................................. $%;&tilurile limbii romne literare ............................................................................................................ $$

  E5OCA VEC=E DIN I9TORIA LI4+II RO4>NE LITERARE ...................................................................................................... ?3

  'SCRISUL N LIMBA ROMN:Evenimentul dominant al epocii; 5ARTICULARIT@I ONETICE, 4OROLOGICE, 9INTACTICE I LEBICALE ALE 5RI4ELORTEBTE RO4>NETI

  ; 5ERIOADA -/:7 < -127; CONTRI+UIA CRONICARILOR LA DEVOLTAREA LI4+II RO4>NE LITERARE; DI4ITRIE CANTE4IR; INLUENA TURCEA9C@ I INLUENA GRECEA9C@ A9U5RA LI4+II RO4>NE LITERARE

  (P!C) *!+(R,- ...................................................................................................................................................................... LI*#) R!*/,- LI0(R)R- 1, P(RI!)+) *)RIL!R CL)&ICI ................................................................................. %*I2)I (*I,(&C3< rolul s&u 8$ co$turarea #aria$tei literarea limbii romne......................................................................... -73ION LUCA CARAGIALE ................................................................................................................................................................ -7/

  NOTE ................................................................................................................................................................................................ --3

  +I+LIOGRAIE 9ELECTIV@ ......................................................................................................................................................... --:

 • 8/12/2019 Limba Literara

  4/110

  PERTEA NTI

  ASPECTE METODOLOGICE I TEORETICE

  ). Istoria limbii literare< discipli$& a li$(#isticii

  Istoria limbii literareeste o discipli$& relati# t"$&r&, care afost i$trodus& 8$ u$i#ersit&%i i$clusi# 8$ cele ro"$e!ti 8$ a$ii -?7.Recu$oa!terea ei ca discipli$& a li$(#isticii, cu o'iect propriu de studiu, afost prileFuit& de sus%i$erea !i dez'aterea, la Co$(resul al VIIIlea de studiiroa$ice lore$%a, -?/, a referatului de 'az& al lui +. Terraci$i, carea$aliza co$ceptul de li'& literar&.

  Li$(#istica secolului al BIBlea !i a 8$ceputului secolului ur&tor afost doi$at& de studierea istoric& !i coparati#& a li'ilor i$doeurope$e#ec0i, de pri$cipiile istoriste ale $eo(raaticie$ilor !i de etodele de lucruale (eo(rafiei li$(#istice. Toate aceste cure$te a$alizau li'a 8$ co$teHtuldez#olt&rii $aturale !i istorice, 8$ fu$c%ie de le(ile care eHplicautra$sfor&rile sur#e$ite 8$ tipul e#olu%iei sale. Li'ii literare i se refuzafu$dae$tul u$ui asee$ea proces e#oluti#, fii$d co$siderat&, 8$ copara%iecu li'a popular&, artificial&.

  De!i co$ceptul de limb literar, cu se$sul actual de variantcultivat

  a li'ii $a%io$ale, (u#er$at& denorme scrise

  , a fost i$tuit !ia'ordat de repreze$ta$%ii colii Ardele$e, cercet&rile propriuzise de li'&literar& apar destul de t"rziu la $oi.

  5etre V. =a$e! $imba literar romn n prima 'umtate a secoluluial (I()lea, +ucure!ti, -7: 8$trepri$de priul deers de acest tip,co$sider"$d li'a literar& le(at&, 8$ e(al& &sur&, de istoria li'ii !i deistoria literaturii.

  5reocup&ri ase&$&toare, diferite 8$s& pri$ teorie !i etod&, au a#utG. I'r&ilea$u cursulIstoria literaturii moderne

 • 8/12/2019 Limba Literara

  5/110

  #. Conceptul de limb literar

  9i$ta(e pe$tru co$ceptul de li'& literar&)

  +limba muselor I. +udaiDelea$u........................................................................+limb literar, limb literalsau limb ,eneralI. =eliade R&dulescu....+limb tipic=asdeu......................................................................................+limb comunA. 50ilippide, G. I#&$escu....................................................+limb de cultur sau limb de civili-a*iedup& fr. lan,ue de civilisationsau

  (er.ultursprache Al. Niculescu.

  Tere$ul limb literar ridic& o serie de pro'lee de $atur&teri$olo(ic&, dar !i di$ pu$ctul de #edere al realit&%ii li$(#istice, culturale!i sociale pe care se co$sider&, 8$ (e$eral, c& o acoper&.

  Dea lu$(ul tipului, co$ceptul a fost dese$at pri$ di#er!itere$i, ai ult sau ai pu%i$ diferi%i.

  ;Astfel, I. +udaiDelea$u, 8$ lucrarea #asclul romnesc pentrutemeiurile ,ramaticii romneti-2-? < -237, #or'e!te despre limba muselor,si$ta(& cu accep%ie copleH&.

  ;I. =eliade R&dulescu folose!te 8$ lucr&rile sale tere$i precu) limb literar, limb literalsau limb general .

  ;=asdeu i$troduce forula limb tipi.

  ;C&tre sf"r!itul secolului al BIBlea, Al. 50ilippide, apoi c"%i#adi$tre ele#ii s&i, cu ar fi G. I#&$escu, utilizeaz&, dup& odel fra$cez =.5aul, si$ta(a limb omun.

  ;$truc"t limba literarreprezi$t& aspectul cultural al unei limbi,8$ literatura de specialitate de eHeplu, la Al. Niculescu ai apar tere$i

  precu limb de cultur sau limb de civili-a*ie dup& fr. lan,ue decivilisationsau (er.ultursprache. 9a co$siderat i$i%ial c& $o%iu$ea delimb literar coi$cide cu aceea de limb scrisJ c0iar dac& accept& c&li'a literar& este, ai ales, o li'& scris&, cu e$irea de a eHpria o

  Kliteratur& alt tere$ ale c&rui se$suri pot #aria, aceast& si$o$iie estelipsit& de teei.

  No%iu$ea de li'& scris& dez#olt&, i$e#ita'il, opozi%ia cu limbavorbit aspect asupra c&ruia #o re#e$i, disti$c%ie 8$ 'aza c&reia sauco$struit $ueroase teorii.

 • 8/12/2019 Limba Literara

  6/110

  Tot aici pute e$%io$a !i disti$c%ia operat& 8$c& de la sf"r!itulsecolului al BIBlea 8$tre teHtele literare!i cele neliterare, fapt ce co$ducela o deose'ire suplie$tar&, a$ue Ko separare fie !i aproHiati#& 8$treli'a scris& !i li'a literar& scris&.-

  No%iu$ea de limb literar vs $o%iu$ea de limb a literaturii artistieMlimba muselor este Klimba ntru care s nva* tiin*ele. +udaiDelea$uMlimba literarKlimba tiin*elor sau a duhului vslimba literaturii artistice

  Klimba inimei sau a sim*mntului I. =eliade R&dulescu

  O preFudecat& cure$t& sus%i$ea c& $o%iu$ea de limb literar esteide$tic& cu cea de limb a literaturii artistice. Co$fuzia por$ea de la faptulc& limba literar reprezi$t& u$icul i$strue$t pe$tru eHpriarea literaturii

  'eletristice !i c&, pri$ urare, li'a literar&, cu aceast& utilizare, de#i$e

  crea%ia scriitorului. 9& o'ser#& c& ulte a$uale de istorie a li'ii ro"$eliterare, di$colo de #aloarea lor, tri'utare co$cep%iei eHpriate ai sus, su$tco$cepute ca u$ !ir de o$o(rafii dedicate u$or scriitori, !i $u ca o si$tez& a4aptelor de limb !i a ideolo"iilor culturale specifice u$ei a$uite

  perioade.

  Dup& priele 8$cerc&ri ezita$te de a co$!tie$tiza copleHitatea limbiiliterare, realizate pri$ cro$icile literaturii ro"$e #ec0i sau pri$ discursul

  proliH al lui Diitrie Ca$teir, 8$t"l$i la +udaiDelea$u eHpriarea u$ei

  co$cep%ii copleHe, r&as& #ala'il& p"$& ast&zi. $ lucrarea sa#asclul...

  ,c&rturarul ardelea$ co$sider& c& limba muselor este Klimba ntru care snva* tiin*ele.

  +udaiDelea$u ofer& pria defi$i%ie a limbii literare di$ culturaro"$&, di$ care reiese c& aceasta este u$ instrument de epresie acrea6iilor culturale di$ diverse domenii culturale. Astfel, limba muselorKs a/l la toate neamurile politicite0 la care /loresc nv*turile0 i este n

  sine tot aceiei limb a norodului de obte0 numai ct este mai curat icur*it de toate smintelile ce se a/l la limba de obte a ,loatei0 cu uncuvnt0 este limba lmurit i adus la re,ule ,ramaticeti0 apoi i nmul*it

  cu cuvinte obicinuite la nv*turi0 care nu s a/l la vorba de obte.3

  Nici I. =eliade R&dulescu $u co$fu$d& limba literar cu limbaliteraturii artistice. El #or'e!te $u $uai despre K limba inimei sau a

  sim*mntului, ci !i despre Klimba tiin*elor sau a duhului, fapt caredeo$streaz& c& =eliade rearcase coeisten6a a dou stiluri 8$ cadrulli'ii literare u$ul beletristic!i altul 7tiin6i4ic.6

 • 8/12/2019 Limba Literara

  7/