Limbaj Vizual Basic

 • View
  227

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Limbaj Vizual Basic

 • 7/28/2019 Limbaj Vizual Basic

  1/58

  Limbajul Visual Basic

  Informatica

  Limbajul Visual Basic

  Rezumat-se prezinta limbajul de programare Visual Basic sub Excel, si

  un exemplu de realizare a unei aplicatii Windows pentru calcululsalariilor personalului angajat al unei firme.

  3.1. Programarea aplicatiilor Windows

  Pentru realizarea unei aplicatii pot fi avute n vedere doua tehnologii deprogramare si anume:

  -programare procedurala

  - programare orientata spre obiecte si dirijata deevenimente.

  n programarea procedurala, o aplicatie este constituita din unulsau mai multe programe care se vor executa ntr-o anumita ordine,fiecare program fiind constituit dintr-o secventa de instructuni scrisentr-un limbaj de programare.

  Acesta era modul clasic de realizare a aplicatiilor si sistemelorinformatice si are o serie de dezavantaje printre care: productivitatescazuta n realizarea programelor, efort mare pentru realizarea

  programelor si mai ales a interfetelor etc.

  Aparitia tehnologiei orientate obiect, a mediilor visuale deprogramare si a sistemului de operare Windows a condus la aparitia sidezvoltarea unei noi tehnologii de programare a aplicatiilor windows sianume programarea orientata pe obiecte si dirijata de evenimente,tehnologie ce va fi prezentata n cele ce urmeaza n cadrul limbajuluiVisual Basic.

  O aplicatie Windows afiseaza unul sau mai multe ecrane carecontin obiecte cu care va interactiona utilizatorul pentru a controlaevolutia programului. ntr-un mediu de programare vizual, obiectele

 • 7/28/2019 Limbaj Vizual Basic

  2/58

  principale sunt formele si controalele desenate n forme (forma = ofereastra) Aceste obiecte pot fi create prin selectie si depunere folosind

  barele de instrumente ale mediului respectiv.

  Spre exemplu, bara cu instrumente Visual Basic permite creareaunei varietati de obiecte printre care: forme, butoane, casete cu lista,casete derulante combinate, casete de validare, butoane radio (butoanede optiune), etc. Fiecare din aceste obiecte are un comportament

  predefinit. Spre exemplu cnd se ex 212d37c ecuta click pe un butonacesta trece n pozitia apasat si apoi revine n pozitia normala. Pentru aschimba comportamentul obiectului acestuia trebuie sa-i atasati cod de

  program (instructiuni) corespunzator, cod ce se va executa atunci cndare loc un anumit eveniment (spre exemplu n cazul butonuluievenimentul este click).

  Evenimentele se produc ca urmare a unei actiuni a utilizatorului(ex. evenimentul click corespunde apasarii butonului stng al mouse-ului pe obiectul respectiv), sau n urma executiei codului programului,sau pot fi declansate de catre sistem.

  Majoritatea obiectelor vor raspunde unui anumit numar deevenimente generate de catre utilizator printre care click-uri, dubluclick-uri, apasari de taste sau trageri si eliberari ale obiectului. LimbajulVisual Basic pune la dispozitia utilizatorului un mediu de dezvoltare

  care permite crearea de programe orientate spre obiecte si conduse deevenimente. Pentru lucrul cu obiecte conduse de evenimente se parcurgurmatoarele etape:

  - se creeaza o noua forma careia i se da un nume;

  - se deseneaza si se denumesc obiectele ce urmeaza a fi afisate nforma respectiva;

  - se ataseaza fiecarui obiect codul ce va fi executat ca raspuns la

  evenimente generate de utilizator sau de sistem.

  Va rezulta o interfata grafica cu care interactioneaza utilizatorulpentru a controla evolutia programului. Rezumnd putem spune ca nprogramarea orientata spre obiecte si dirijata de evenimente, obiecteleau un comportament predefinit care poate fi modificat de utilizator prinatasare de cod corespunzator si aceste obiecte raspund la evenimentedeclansate fie ca urmare a actiunii utilizatorului asupra obiectelor, fie caurmare a executiei codului atasat, fie declansate de sistem.

  3.2. Proprietati si metode

 • 7/28/2019 Limbaj Vizual Basic

  3/58

  Un obiect (Astfel n gramatica programarii orientate spreobiecte :- obiectele sunt substantive;) (Aceste obiecte pot fi:butoane de comand, etichete, ferestre de texte, ferestre de

  liste, "butoane radio", bare de defilare, casete "combo",etc. Aici se ncadreaz i ablonul sau fereastra aplicaiei,denumit drept "form"(form). ) care este definit de un set

  deproprietati cum ar fi: dimensiune, culoare, pozitie peecran, forma, textul afi at pe el, comportament (ex. daca un

  buton radio este activ sau nu la un moment dat etc.). Astfel n

  gramatica programarii orientate spre obiecte :-proprietatile suntadjective;

  O metoda este o procedura (succesiune deinstructiuni) asociata unei anumite actiuni a unuiobiect. Metodele reprezint instruciuni (proceduri)asociate obiectelor, Spre exemplu n Visual Basicexista o metoda Move asociata majoritatiiobiectelor (permite mutarea obiectelor). Astfel n

  gramatica programarii orientate spre obiecte : - metodelesunt verbe.

  Deci proprietatile descriu obiectele iarmetodele definesc actiunile obiectelor, iar pe dealta parte proprietatile reprezinta date iarmetodele reprezinta cod (instructiuni).

  Astfel n gramatica programarii orientate spre obiecte :

  - obiectele sunt substantive;

  - proprietatile sunt adjective;

  - metodele sunt verbe.

  DECI:

  Aceste obiecte pot fi: butoane de comand, etichete,

 • 7/28/2019 Limbaj Vizual Basic

  4/58

  ferestre de texte, ferestre de liste, "butoane radio", bare dedefilare, casete "combo", etc. Aici se ncadreaz i ablonul saufereastra aplicaiei, denumit drept "form"(form).

  Fiecare obiect are un set de proprietti ce determin

  culoarea, forma, textul afi at pe el, dimensiunea, poziia etc.Metodele reprezint instruciuni (proceduri) asociateobiectelor, iar Evenimentele reprezint aciunile ce se pot"ntmpla" n decursul execuiei cu aceste obiecte (click-mouse, apsare de taste, micarea mouse-ului etc).De exemplu, dac se dorete ca un buton de comand s deschidun formular, n procedura corespunztoare evenimentului Clickasociat acelui buton, se va plasa codul corespunztor deschideriiunui nou formular.Evenimentele se produc ca urmare a unei aciuni a utilizatorului, aexecuiei programului sau pot fi declanate de sistem. Producerea

  unui eveniment (Click, Double Click, Drag&Drop, KeyPress etc.)declaneaz execuia unei proceduri eveniment. Utilizatorul poatecrea propriul cod n corpul acestei proceduri. Apelarea uneiproceduri eveniment pentru un obiect dat se face automat, dacobiectul e focalizat i dac se produce o aciune care s declanezerespectivul eveniment. Procedura eveniment poate fi apelat i princod, la fel ca orice alt procedur, ns acest lucru nu va duce i ladeclanarea evenimentului asociat. Exemplu:Nume_Obiect.Nume_Eveniment(Lista_Argumente)

  Metodele obiectelor vizuale , spre deosebire de procedurile

  Utilizarea notatiei cu punct pentru referirea proprietatilor si metodelor

  Referirea unei proprietati se face astfel:

  Obiect . Proprietate = Valoare

  Exemplu - fie forma frmForma1 si variabila dColor n carememoram culoarea de fond a formei

  dColor = frmForma1.BackColor (citeste culoarea curenta si odepune n dColor)

  frmForma1.BackColor = QBColor (Blue) - stabileste nouaculoare de fond a formei la valoarea Blue.

  Referirea metodelor se face asemanator cu referireaproprietatilor, nsa n plus metodele pot necesita precizarea unorinformatii suplimentare.

  Exemplu - pentru mutarea obiectului Buton1 n coltul din stngasus al formei curente se apeleaza metoda Move si se precizeaza

 • 7/28/2019 Limbaj Vizual Basic

  5/58

  coordonatele coltului din stnga sus:

  Buton1.Move 0,0

  Stabilire proprietati si executare metode

  Proprietatile unui obiect pot fi setate n faza de proiectare (atuncicnd se deseneaza sau se modifica formele) utiliznd fisa Properties aformei sau obiectului din forma (fisa este automat vizualizata la selectiaobiectului respectiv: forma, buton, etc.). De asemenea fisa Properties

  poate fi vizualizata prin click dreapta si selectie Properties.

  Proprietatile pot fi modificate si prin program n momentulexecutiei formei, daca codul de program asociat contine instructiuni

  care refera si seteaza proprietati (ca n exemplul de mai sus n careschimbam culoarea fondului formei).

  Spre deosebire de proprietati, metodele pot fi executate numai nmomentul executiei programului (eventual n momentul depanarii

  programului utiliznd facilitatea Debugger a programului Visual Basic).

  Denumirea obiectelor

  Orice obiect are proprietatile:

  Name - numele utilizat n scrierea codului

  Capture - numele dat obiectului pentru a putea fiidentificat de utilizator. Visal Basic da nume implicite obiectelor. Esteindicat ca utilizatorul sa dea nume obiectelor (Name) utilizndurmatoarea conventie:

  - un prefix format din 3 litere mici (ex. frm pentru forma, cmd pentrubuton de comanda, etc.)

  - un sir de caractere care identifica obiectul (ex. Forma1, Ecran1,Buton1, etc.).

  n tabelul urmator sunt prezentate conventiile de denumire aobiectelor din Visual Basic:

  Obiect Prefix ExempluForma frm frmForma1

  Buton de comanda cmd, btn cmdButon, btnOK Caseta de text txt txtCaseta1

 • 7/28/2019 Limbaj Vizual Basic

  6/58

 • 7/28/2019 Limbaj Vizual Basic

  7/58

  InsertUserFormstergere forma:

  File Remove UserForm

  (pentru forma selectata = ultima activata)

  No (fara export = fara salvare)

 • 7/28/2019 Limbaj Vizual Basic

  8/58

  Dupa creare forma se pot desena obiecte n forma utiliznd barade instrumente Toolbox Controls prin selectare obiect, antrenare pesuprafata formei si depunere obiect ca n exemplul de mai jos:

  n partea stnga a ecranului este afisata lista proprietatilorobiectului selecta