of 24 /24
SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL ANY XII · NÚMERO 682 Exemplar gratuït LA COSTERA - LA CANAL- LA VALL Dissabte, 29 de novembre de 2014 XÀTIVA Pàg 2, Perigüell anuncia que dimitirà al proper plenari Escaneja aquest codi QR i accedeix a la nostra web COMARCA Pàg 14, Navarrés i Quesa rebran tributs de la presa d’Escalona ONTINYENT Pàg 6, Un 77% més destinat a l’ajuda social ESPORTS Pàg 20, L’Olímpic vol aprofitar l’impuls del partit de l’Huracà El bou en corda: festa arrelada però festa segura SU TIENDA DE REGALOS ¿no sabes que regalar? Le damos más de 6.000 ideas XÀTIVA C/ República Argentina 13 96 227 63 50 CANALS Av Vicente Ferri 18 96 224 08 84 ALCOI C/ Santa Rosa 5 96 633 27 44 Especial Festes d’Ontinyent, pàgs 12-13

L'informador 682

Embed Size (px)

DESCRIPTION

29 de novembre de 2014

Text of L'informador 682

 • SETMANARI DINFORMACI COMARCAL

  ANY XII NMERO 682Exemplar gratut

  LA COSTERA - LA CANAL- LA VALL

  Dissabte,29 de novembre de 2014

  XTIVAPg 2, Perigell anuncia que dimitir al proper plenari

  Escaneja aquest

  codi QR i accedeix a la nostra

  web

  COMARCAPg 14, Navarrs i Quesa rebran tributs de la presa dEscalona

  ONTINYENTPg 6, Un 77% ms destinat a lajuda social

  ESPORTSPg 20, LOlmpic vol aprofitar limpuls del partit de lHurac

  El bou en corda:festa arrelada per festa segura

  SU TIENDA DE REGALOS

  no sabes que regalar?Le damos ms

  de 6.000 ideas

  XTIVAC/ Repblica Argentina 13

  96 227 63 50

  CANALSAv Vicente Ferri 18

  96 224 08 84

  ALCOIC/ Santa Rosa 5

  96 633 27 44

  Especial Festes dOntinyent, pgs 12-13

 • 2Dissabte, 29 de novembre de 2014 SETMANARI DINFORMACI COMARCAL

  AJUNTAMENT DE XTIVALENTREVISTA

  ENRIQUE PERIGELL . REGIDOR DE MEDI AMBIENT, JOVENTUT I AIGES POTABLESREDACCI

  Qu opines de la polmica que tha envoltat aquests dies?

  Sha tret una noticia basada en suposicions. Jo sempre he viscut dels meus negocis, mai de la po-ltica. Aix ha sigut en els set anys que porte com a regidor. Per da-vant sempre han anat les meues feines. He de donar grcies a que la meua situaci en lempresa mha perms treballar per Xtiva i fer front a les inquietuds i idees que sempre he tingut per la meua ciutat. Entenc que es puga dubtar de la meua gesti, per mai dun tema personal. Sempre he sigut molt reservat en la meua vida privada i sha atacat aquest as-pecte.

  Has registrat una empresa danlisi dADN can?

  Es veritat, tinc una empresa muntada, per que est latent... Est en estat despera. Li veig un futur, mai en Xtiva. No puc tre-ballar fora de la meua ciutat? No puc anar a Catalunya a intentar que aquesta gesti es pose en marxa en altres ajuntaments? Sha muntat una notcia don no hi ha res, sn tot mentides. Si a s la poltica local, jo no vull par-ticipar.

  Vas a presentar la dimissi com sest especulant?

  Vaig a deixar la poltica el pro-per 19 de desembre en el plenari. Hem sent ofs perqu no tot val, no tolere mentides en el tema personal, ja que tinc una famlia que ho passa mal i una imatge. No vaig a permetre que es pose en dubte ara la meua honradesa. Fa set anys, quan vaig arribar a la poltica, venia duna empresa familiar de construcci i em do-naren totes les regidories dobres pbliques... El millor client que tenia la meua empresa era lAjuntament i vaig deixar de tre-ballar per a ells, vaig buscar pro-vedors nous... En eixe moment no es dubtava daquesta incom-patibilitat? He deixat de treba-

  llar per dedicar-me a Xtiva, he perdut molt de temps de la meua famlia... I no sols jo, sin altres empreses del meu entorn fami-liar van deixar de facturar amb lAjuntament.

  Aquesta dimissi es dona per alguna pressi interna del par-tit?

  Ha sigut una decisi consensu-ada. Jo li ho vaig plantejar a lal-calde el passat dimecres.

  Al remat, la idea de lADN can est sent un xit.

  El que fa un any tots em criti-caven, em deien que era un boig... Ara funciona, s un xit i hi ha que desacreditar-ho com siga. Men vaig, ja que mai mhe lucrat i no vaig a permetre ni un mnim dubte sobre mi. Sest fent una campanya contra la persona per a llevar-me el lloc. Si volen estar on jo estic, no fa falta tot a... jo el cedisc.

  Qui est darrere daquesta campanya que denuncies?

  El PSPV de Xtiva. No entenc

  campanyes on tot val, anant contra la persona... Els socialis-tes han caigut molt baix, han actuat de la pitjor forma que he vist mai, amb mentides. El Partit Socialista ha creat una noticia a base de dubtes. Si les bones ini-ciatives hi ha que desmuntar-les siga com siga, per ser dun altre partit... Aix jo no entenc la po-ltica.

  Tests aprofitant daquesta posici poltica?

  s totalment fals i sest po-sant en dubte. Aquests dies he es-coltat barbaritats. Em sent com una persona a la que sha lapidat. He rebut molts recolzaments de la gent que em coneix... per per a la gent que no em coneix que-dar com un corrupte ms de la poltica.

  Entens que hi haja gent que puga dubtar daquesta compa-tibilitat?

  No s incompatible i vull que quede clar. Fora de Xtiva estic legitimat per a treballar en el

  sector que vulga. Jo tinc un plan-tejament de futur amb eixa em-presa, que ara est parada, no ha fet absolutament res a dia de hui. Alg es pensa que mhe caigut hui de larbre? No estic boig, s on estic i s que no puc lucrar-me de Xtiva sent regidor.

  En aquests set anys com a re-gidor, quin balan fas?

  Han hagut coses molt bones. La primera legislatura va ser apassionant, per complicada, amb moltssima feina. Amb qu em quede? Vam innovar amb els controls de lectura de GPRS, pio-ners a Espanya. Desprs amb els cens can i el control per ADN, tamb pioner a Espanya. He po-sat tot el meu coneixement per a treballar per Xtiva.

  Qu li deixa Perigell a Xti-va?

  Si dalguna cosa em sent espe-cialment orgulls s per les mi-llores en la xarxa daigua potable, letapa on ms sha invertit i on shan realitzat accions molt com-

  plicades i valentes.Supose que ara s el moment

  ms negatiu.Estic defraudat amb alguns

  dels companys de loposici, malgrat que tamb vull desta-car el comportament correcte de Cristina Sunyer (Comproms) i Miquel Lorente (EUPV). Que un equip contrari et difame daques-ta forma, sense importar-li la meua famlia... On est el lmit? Tinc que aguantar a quan jo no visc de la poltica? En qu mhe lucrat grcies al meu crrec p-blic? Estic esperant a que mho enumeren.

  Com et planteges el futur?Ara em dedicar a les meues

  coses com fins ara. Sempre he sigut un empresari, en diversos sectors, i continuar treballant com ho faig des dels 16 anys.

  Tagradaria tornar a aquest mn de la poltica?

  Estic desencantat i dolgut. Mai se sap, per ara mateix ho des-carte.

  Dimitir en el prxim plenari del 19 de desembre

  El PSPV ha exigit explicacions a Perigell

  El candidat del PSPV a lalcaldia de Xtiva, Roger Cerd, ha exigit explicacions al regidor de Medi Ambient del govern municipal del PP desprs de saber-se que ha constitut un em-presa danlisi dADN can, una empresa que es podria veure beneficiada de la implantaci del cens gentic danimals que ell mateix ha imposat de forma obligatria.

  Cerd ha explicat que lempresa ADN Canino SL, ha sigut creada per a lelaboraci de censos canins i la recollida i anlisi de femtes, la qual cosa tot apunta a que el regidor pretn aprofi-tar el seu crrec pblic per facilitar-se promou-re un negoci privat, una situaci absolutament intolerable.

  El que he fet no s incompatible i vull que quede clar. Fora de Xtiva estic legitimat per a treballar en el sector que vulga

  Perigell parla duna decisi consensuada

 • 3Dissabte, 29 de novembre de 2014SETMANARI DINFORMACI COMARCAL

  AJUNTAMENT DE XTIVA

  EUPVEl Govern Local del PP, segueix

  sense convocar al Consell de la Dna, des que fa un mes dimi-tira la seua presidenta, la regi-dora Rosa Esteban, acusada de sumir lrgan consultiu i de par-ticipaci, en la total inactivitat i ineficcia. La regidoria va ser incapa de presentar un pla de treball seris exigit durant mesos per les diferents entitats presents en el Consell dirigit a la preven-

  EUPV acusa al PP dactuaci partidista en relaci al 25Nci de la violncia de gnere i a latenci de les dones que la pa-teixen en la ciutat, afirmen des de la formaci. EUPV-Xtiva, va reclamar en lltim ple de lAjun-tament, la convocatria urgent del Consell, i que es posara fi al buit institucional que suposava la dimissi de la seua presiden-ta. Lnica resposta reiterada per Rus va ser que convocar al Con-sell quan ho crea convenient. La primera conseqncia s el

  fet que per primera vegada des de fa molts anys, no hi ha hagut una convocatria conjunta de les entitats que componen el Consell de la Dna per a la celebraci del 25 de novembre. A dna clara mostra de lescassa importn-cia que el Partit Popular dna a la violncia de gnere i en gene-ral a la participaci de les dones de Xtiva. Un clar exemple s lanunci, a bombo i platerets aquesta setmana de la regidora

  Rosa Esteban duna srie dacti-vitats, improvisades i descassa utilitat, que es realitzen sense cap planificaci ni consens. Pel que sembla el seu nic objectiu s no deixar un altre any ms sense utilitzar els 18.000 que consti-tuen el pressupost destinat a campanyes i actuacions dirigides a treballar per la igualtat de g-nere des del Consell de la Dna. Pressupost que per la falta dope-rativitat i desdia en ladrea del

  Consell no sha utilitzat malgrat els problemes i necessitats de les dones de la ciutat. EUPV-Xtiva, insta novament a lalcalde a con-vocar al Consell de la Dna assu-mint la responsabilitat de la seua direcci poltica per a fer front de forma rigorosa al problema de la violncia de gnere aix com a les necessitats que en matria de de-socupaci, escassetat de serveis, falta de recursos, etc pateixen les dones de la ciutat.

  COMPROMSComproms Xtiva ha instat al

  grup parlamentari de les Corts a presentar esmenes als pressu-postos de la Generalitat per a 2015 que incloguen les reformes inte-grals del Centre dEspecialitats lEspanyoleto i del Centre dEdu-caci Especial Pla de la Mesquita. Recentment, i a proposta de Com-proms, el ple de lAjuntament va aprovar per unanimitat demanar aquesta reforma, el manteni-

  Comproms demana en les Corts la reforma de lEspanyoleto i el Pla de la Mesquita

  ment del Centre en la seua ubica-ci actual, i la recuperaci de ser-veis perduts, entre altres, aquells que es prestaven de vesprada. La portaveu de la coalici a Xtiva, Cristina Suer, considera que la reforma del centre despecialitats s una demanda de la societat xativina des de fa molts anys, que t clar que sha dapostar per aquest centre en la seua ubicaci actual, mantindrel i millorar-lo, pel que suposa destmul per a la

  nostra ciutat.Respecte a Centre dEducaci Especial, la seua refor-ma s una demanda del centre i dels seus usuaris des de fa molts anys, i shan anat fent xicotetes reformes per lestat cada vegada ms deteriorat del centre. Per a Suer, sembla que al Pla de la Mesquita li han tocat les vaques flaques, la Conselleria sha obli-dat dell i el PP xativ no li presta linters que cal, doncs s neces-sria una reforma integral que

  fa molts anys que espera. Des de la formaci esperen que aquestes propostes siguen preses en consi-deraci i es destine la quantitat suficient per iniciar les refor-mes tan necessries daquests dos centres. Sembla que ara pa-tim lenfrontament entre Fabra i Rus, doncs a Xtiva no arriba cap inversi de la Generalitat, i Rus vol palliar-ho amb diners de la Diputaci, com els destinats a la carretera entre lhospital i el cen-

  tre comercial, que no necessitem, mentre inversions necessries com les que demanem aquest any no es fan. Les xativines i els xativins no tenim perqu patir les lluites internes del PP. Aix mateix, Suer ha recordat que quan la relaci entre Camps i Rus era bona, s arribaven diners, per per a obres com la reforma de la plaa de bous que podrien haver-se destinats a necessitats com les que ara patim.

  PSPVModificacions del pressupost

  municipal que aposten per la promoci econmica i la creaci de llocs de treball. Aquesta s la intenci de les 22 propostes que ha presentat el PSPV de Xtiva per als comptes municipals de 2015. A ms els socialistes tamb pro-posen intervencions urgents per a la protecci del patrimoni mo-

  El PSPV proposa un pressupost que aposte per la creaci de treballIgnacio Reig, regidor, afirma que el 55% del pressupost sen va en el pagament de deute, interessos i en personal perqu el PP mai ha sabut gestionar els diners pblics

  numental de Xtiva, i no sola-ment xicotetes partides, afirma el regidor socialista Ignacio Reig.

  El govern del PP gasta el 55% del pressupost en paga del deu-te, interessos i personal, molt per sobre de les ciutats del nostre entorn, perqu el PP mai ha sa-but gestionar els diners pblics, noms malbaratar-los de forma descontrolada, mentre que deixa

  de costat la promoci econmica, la creaci docupaci i la con-servaci del patrimoni, lamenta Reig.

  Les propostes socialistes su-men un total de 372.815,50 euros i podrien ser incorporades al pressupost de 2015, ja que aques-ta quantitat queda disponible desprs dincorporar a lexercici 2014 els pagaments als propieta-

  ris dels terrenys de la Ciutat de lEsport, inicialment previstos en 2015 per 375.000 euros.

  Els socialistes apunten al fet que el pressupost aprovat inicial-ment patir grans canvis, s la forma de governar de Rus. Apro-va un pressupost irreal que li ser-veix per a traure pit i desprs ho sotmet a tot tipus de canvis i re-tallades que acaba eliminant tot

  tipus dinversi productiva, ad-verteix Ignacio Reig. Per a ms destaca que en aquest cas ni tan sols pot presumir dinversions, ja que el pressupost aprovat amb prou faenes arreplega 40.000 eu-ros per a larranjament de car-rers i programes informtics, la resta s pagar els prstecs gene-rats pel Pla Montoro i assumir pagaments dexercicis anteriors.

  REDACCILAjuntament de Xtiva ha

  celebrat un acte dhomenatge als mestres i professors jubilats aquest any a la ciutat. Va ser du-rant el mat dahir, en comme-moraci del Dia del Mestre que es celebra cada 27 de novembre. Lalcalde de Xtiva, Alfonso Rus, la regidora dEducaci, M Jos Pla, i la resta dedils del Consis-tori xativ van presidir lesde-veniment que va tenir lloc en el sal de plens, replet per a locasi per familiars i amics dels guar-donats. A lacte va assistir tamb el director de Servei Territorial dEducaci, Formaci i Treball,

  Xtiva homenatja els seus mestres jubilatsLalcalde Alfonso Rus els va entregar la insgnia de la ciutat per la tasca docent realitzada en tots aquests anys

  Salvador Colomer i linspector Joan Vercher.

  Van ser un total de sis els pro-fessors que han finalitzat la seua tasca formativa el passat estiu i que reberen emocionats aquest homenatge: Salvador Agust Ven-tura, Sebasti Terol Sanz, Julia Prez Blesa, Ana Mara Vidal Via, Rosa Gmez Company i M n-geles Martnez Tormo.

  Lalcalde va agrair lesfor i el treball que han realitzat durant tants anys en benefici de ledu-caci de xiquets i joves. Pensem que aquest dia s molt important, ja que les persones que hui estan ac han treballat mots anys en

  el collectiu educatiu, recordant que quan un mestre que dona classe i veu que els seus alumnes han prosperat i han aplegat molt lluny, han destar molts con-tents. Rus va finalitzar, posant en valor el treball diari daquests docents. La tasca dels mestres s immillorable i el ms important s la vocaci del dia a dia i en uns temps molt complicats. Des de lAjuntament reiterem la nostra enhorabona i s moment de des-cansar i estar amb la famlia.

  M Jos Pla va recordar que s un acte que se celebra des de fa molts anys a la ciutat, i es va mostrar orgullosa de que any

  rere any es recorde la llavor tan important que aquests professi-onals han realitzat en el nostre municipi.

  Colomer va afirmar haver-se dedicat tota la vida a la docncia i ser conscient del paper tan im-portant, de responsabilitat, que han aportat al mn de leducaci. Heu fet possible que els xiquets es plantegen coses que sense vosal-

  tres no shagueren plantejat. El dia a dia de ensenyar a pensar, a escriure, a llegir... Eixe moment fuga s molt important i sols tinc paraules dagrament per a un tipus de professi que es trac-ta de fer. Sou uns virtuosos i heu fet una tasca impressionant.

  Els docents homenatjats van rebre, a ms de la insgnia, un diploma i un llibre.

 • 4Dissabte, 29 de novembre de 2014 SETMANARI DINFORMACI COMARCAL

  XTIVA

  Segons ha afirmat el regidor dObres, Parcs i Jardins, Vicente Parra, aquestes actuacions es realitzaran amb lobjectiu de millorar lestat del paviment existent a causa de la deterioraci ocasionada pel trnsit rodat i pels desperfectes ocasionats per les pluges i pel pas del temps

  2Prking desde 4.000Planta baja desde 500 m

  Tel. 96 227 06 46

  C/ Jos Armero

  Plaa Jaume Villanueva

  C/ Mateu Pueyo

  ADEXA

  MERCAD

  ONAC/ L

  a Reina

  XTIVA

  EN BREU

  El pessebre de Xtiva ampli-ar la seua superfcie ocupant zones de la glorieta. Ser la primera ampliaci de la seua superfcie desprs de molts anys amb el mateix espai. Els treballadors de parcs i jardins ja han iniciat el seu muntatge en lAlbereda, barrant la seua superfcie i ampliant la zona de pas dels vianants ocupant un dels carrils de la via.

  LAjuntament de Xtiva ha anunciat que la inscripci al cens danimals seguir sent gratut fins que saprove la taxa corresponent. Els propi-etaris poden acudir al veteri-nari per a la seua inscripci. La taxa dinscripci en el cens ser de 35 en un futur i es pagar, nicament una vega-da. El propietari, abans dacu-dir al veterinari, haur de passar per lajuntament per obtenir la corresponent carta de pagament.

  Fira Valncia ha acollit la jornada Focus Business amb motiu del Dia de la Persona Emprenedora de la Comunitat Valenciana 2014.

  Aquesta macrojornada t com a objectiu potenciar la iniciativa emprenedora i afa-vorir la cooperaci dentitats i empreses per al seu desen-volupament. LAjuntament de Xtiva va posar a disposici dels vens dos autobusos gra-tuts per assistir a aquest es-deveniment.

  LAssociaci de Vens de Bixquert va convocar assem-blea general ahir a la nit. En lordre del dia la lectura i aprovaci, si escau, de lacta anterior; daci de comptes; informe resum de les activi-tats realitzades i finalment, precs i preguntes.

  El musical Aladdin ha re-but cinc premis en els Bro-adway World Spain. La gala de lliurament de premis es va celebrar aquest passat di-lluns. Sn premis que lliuren el pblic i els professionals del sector.

  Ledifici de Sant Agust va acollir ahir una jornada desti-nada a esportistes, tcnics de gesti esportiva i directius. Va estar organitzada per lAssoci-aci Aerbica Xtiva. Va estar dedicada la innovaci.

  REDACCIDijous a primera hora del mat

  donaren comenament les ope-racions de fresat del paviment existent en lAv. de Selgas per a posteriorment realitzar la pavi-mentaci daquesta avinguda. Aix mateix el divendres i dis-sabte continuaren els esmentats treballs en els carrers Cosmgraf Ramrez i Acadmic Maravall, respectivament. Les interven-cions se centren principalment en la reposici del paviment existent en els carrers segents:

  Es millora la pavimentaci en entorns urbans degradatsShan invertit 300.000 euros de Diputaci i les obres tenen un termini dexecuci de cinc mesos

  Cam de Sant Antoni, Pintor Ja-comart, Font de Sant Joan, Cer-dan de Tallada, Carlos Sarthou, Prolongaci Ximen de Tobia, Cosmgraf Ramrez, Acadmic Maravall, Virrey Lluis Despuig, Av. de Selgas, pujada Espaole-to, Av. Pas Valncia i Honorato Juan; en un termini dexecuci previst de cinc mesos.

  En els carrers de lAv. Pais Va-lncia i de Honorato Juan est previst, a ms de la pavimen-taci de la calada, la reposici de voreres a causa del mal estat que es troben i a la necessitat dadaptar-les a la seguretat dels vianants. Segons ha afirmat el

  regidor dObres, Parcs i Jardins, Vicente Parra, aquestes actuaci-ons es realitzaran amb lobjectiu de millorar lestat del paviment existent a causa de la deteriora-ci ocasionada pel trnsit rodat i pels desperfectes ocasionats per les pluges i pel pas del temps. En alguns carrers ens hem vist obligats a incloure la reposici de voreres per a garantir la segu-retat dels vianants, completant amb aquestes ltimes les inter-vencions previstes en les obres de reparaci de voreres que ses-cometran en els prxims dies.

  Aquesta intervenci compta amb una inversi prevista de

  REDACCIEl servei Lnia Verda es va im-

  plantar en Xtiva a finals de lany passat, sent un dels primers mu-nicipis que va posar en funcio-nament aquesta app. Els vens daquesta localitat han demostrat una molt bona acollida del servei i prova da s ls continu que fan del mateix.

  Per a utilitzar el servei a travs de smartphone o tableta, nhi ha prou amb descarregar laplicaci Lnia Verda. Per a a lusuari es connecta a Play Store o App Store i duna forma fcil i intutiva, es produeix la descrrega, sent com-pletament gratuta.

  Una vegada oberta laplicaci en el dispositiu mbil, lusuari deci-deix si plantejar una consulta o comunicar una incidncia. El pro-cediment s molt rpid i senzill.

  Balan molt positiu de lAPP Lnia VerdaFins al moment shan rebut 603 incidncies de les que el 72% ja han estat solucionades

  Per a comunicar una incidncia, nhi ha prou amb seleccionar el tipus de categoria. Per geolocalit-zaci, lapp sencarrega de detec-tar de forma automtica les co-ordenades exactes en les quals se situa la mateixa. Posteriorment, es pot adjuntar una foto de la in-cidncia amb una breu descripci. Una vegada enviada, el responsa-ble nomenat per lAjuntament rep una notificaci de la mateixa. A partir daquest moment, sinicien els trmits per a donar soluci a la incidncia detectada. El ciutad coneix en tot moment lestat en el qual es troba la incidncia comu-nicada grcies a les notificacions que rep en el seu dispositiu mbil.

  Aquest servei, a ms dimplicar al ciutad en la consecuci dun municipi ms sostenible, facilita en gran mesura la gesti diria

  dels responsables del propi Ajun-tament. A ms dagilitar els temps de reacci, dna a conixer situ-acions de millora que de no ser per la collaboraci ciutadana, el propi Ajuntament no tindria constncia.

  En Xtiva, el tipus dincidn-cies que ms shan comunicat sn aquelles que fan referncia a enllumenat, seguit de parcs i jar-dins, neteja i voreres. Fins al mo-ment, shan rebut 603 incidncies

  de les que el 72% ja han estat so-lucionades.

  La implantaci del servei L-nia Verda ha suposat el Premi de Qualitat 2013 en la categoria de Desenvolupament Urb Saludable i Sostenible atorgat per la Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables (RECS) en altres Ajuntaments dEspanya. Aquest premi reconeix aquelles iniciatives que collabo-ren a millorar lentorn fsic i fun-cional del municipi promovent el desenvolupament socioeconmic i afavorint la qualitat de vida per-sonal, familiar, laboral i social dels ciutadans. LAjuntament de Xtiva ha afirmat sentir-se molt orgulls dels resultats obtinguts fins a hui i agraeix la important participaci ciutadana que de-mostra la implicaci i inters dels vens pel seu municipi.

  300.000 euros de pressupost de licitaci, pagada per un Conveni per a la Reparaci de Ferms en Entorns Degradats de Diputaci.

  Des del departament dobres de lAjuntament de Xtiva es co-municar als vens i comeros afectats daquests carrers les in-tervencions previstes abans de donar comenament les matei-xes, aix com la senyalitzaci a lefecte de retirada de vehicles i del trnsit rodat.

  Aix mateix, des de la regidoria sha incidit en demanar discul-pes i pacincia per les molsties que es puguen ocasionar durant lexecuci de les obres.

  El tipus dincidncies que ms shan comunicat sn aquelles que fan referncia a enllumenat, seguit de parcs i jardins, neteja i voreres

 • 5Dissabte, 29 de novembre de 2014SETMANARI DINFORMACI COMARCAL

  XTIVA

  ProgramaciGran Teatre

  Venda dentrades: Casa de la Joventut els dies laborals de 12 a 14h, Instant Ticket i

  Taquilles del Gran Teatre els dies de funci

  Palau dels Sant Ramon-Bonhivern

  C/ Montcada, 14 46800 XTIVA

  Tel.- 96 228 18 03 www.xativa.es Fax.- 96 228 78 20

  Excm. Ajuntament de XtivaRegidoria de Gran Teatre

  Dissabte 29 de novembre, a les 19.30h

  Concert de Santa CecliaStat. Musical La Nova de XtivaOrganitza: Stat. Musical La Nova de Xtiva

  Entrada gratuta amb invitaci

  DIVALLa diputada de Benestar Social,

  Amparo Mora, ha rebut la presi-denta de lassociaci Balcan, lAs-sociaci dimmigrants blgars a Espanya, Vanya Pencheva.

  AIBE Balcan Xativa, lAssociaci per la Integraci i el Benestar a Espanya, s una associaci sense nim de lucre que va ser creada lany 2007 amb la intenci de do-nar suport i prestar assessora-ment tcnic, jurdic, econmic, financer, social i de serveis.

  El seu objectiu s facilitar la participaci de la poblaci immi-grant a Espanya perqu puguin seguir desenvolupant-se com a persones, compartint valors de-mocrtics, solidaris i tolerants.

  La diputada de Benestar Social ha valorat el treball dintegraci social de lassociaci Balcan per la immersi dels ciutadans bl-gars en la nostra provncia.

  La seu central daquesta associ-aci est a Xtiva per atn cada vegada a ms poblaci, fonamen-talment de la Costera, la Canal de Navarrs i la Vall dAlbaida.

  La presidenta dAIBE BALCAN es reuneix amb la diputada de Benestar Social

  REDACCIEl Rotary Club Xtiva va cele-

  brar una conferncia sobre El cas basc amb Gotzone Mora, una poltica espanyola, membre del PSE-EE fins a mar de 2008, quan va ser expulsada del partit per demanar el vot per al Partit Po-pular, sent regidora fins a 2007 al municipi bisca de Getxo. Vicente Bosc, president del Rotary Club Xtiva ha afirmat, en paraules a LInformador, que aquesta jornada va ser tot un xit, on va permetre conixer als assistents la realitat del terrorisme dETA i la situaci actual a la zona. A ms, Bosc ens va avanar que en un futur hi ha un projecte en marxa conjunt amb la UPV dimplantaci duna iniciativa informtica ecolgica destinada als menors ingressats en hospitals que intentarem puga arribar fins al Llus Alcanys.

  Gotzone Mora analitza el Caso Vasco amb el Rotary Club Xtiva

  Foto cedida per Raquel Alapont

  REDACCILHospital Llus Alcanys orga-

  nitza el primer torneig de pdel benfic. Es disputar els dies 12 i 13 de desembre a les installaci-ons de Avana Fitness. Shan es-tablert dos nivells: bsic i avan-at. El preu de la inscripci s de

  LHospital Llus Alcanys organitza el primer torneig de pdel benfic

  10 per persona i sadmetran fins a 48 hores abans del seu inici. Es pot tramitar a aquesta adrea de correu: [email protected] Tots els beneficis aniran destinats a lAssociaci Espanyo-la contra el Cncer a travs de la Junta Local de Xtiva.

 • 6Dissabte, 29 de novembre de 2014 SETMANARI DINFORMACI COMARCAL

  ONTINYENT

  Es destinen 400.000 euros a pagar el tractament de residus de 2014 i evitar aix que el COR cobre el rebut als vens

  s una actuaci inclosa en el Pla dEficincia Urbana que permetr resoldre els problemes que registra peridicament la xarxa daiges en esta zona

  REDACCILAjuntament dOntinyent fi-

  nalitzar als propers dies la primera fase de les obres de re-forma integral de la Plaa de la Coronaci, de manera que aquest cntric espai ubicat al barri del Llombo podr acollir el proper 7 de diumenge lofrena floral a la patrona de la ciutat, la Pursisma Concepci.

  La reforma de la tamb conegu-da com a Plaa del Barranquet s una actuaci inclosa en el Pla dEficincia Urbana 2014/2015 que permetr resoldre els problemes que registra peridicament la xarxa daiges en esta zona, i fer ms segur lespai central, el pa-viment del qual presentava en-fonsaments que eren un perill per als usuaris de la plaa, es-pecialment els ms menuts i la

  Comena lasfaltat de la safata central de la Plaa Coronaci al LlomboEl cntric espai ubicat al barri del Poble Nou podr acollir lofrena floral a la patrona dOntinyent la propera setmana

  gent gran, com advertien reitera-dament els informes tcnics mu-nicipals. La primera destes fases, que comenava lultima setmana doctubre, ha servit per renovar de la vorera perimetral de la pla-a; eliminar el mobiliari urb interior i demolir paviments; i sest habilitant una nova vorera de 4 metres damplria entre els carrers del Barranquet i Rafael Juan Vidal, tram on es renovar la xarxa daigua potable. En esta primera fase tamb sactua sobre la part central de la plaa, on des daquest dimecres es procedeix a collocar una capa daglomerat que permetr el muntatge a par-tir del proper dimarts de lescena-ri on est prevista lofrena floral a la patrona del 7 de desembre.

  Una volta acabades les festes patronals, en la segona fase es

  continuar amb la renovaci de la xarxa daigua potable en la zona on subica el Conserva-tori Professional de Msica, on qu tamb sampliar la vore-ra. Esta fase finalitzar al gener i est previst que a partir deixe moment el mercat de dilluns es trasllade al centre de la plaa i, en el cas que no hi caberen totes les parades, tamb a lavinguda de lAlmaig.

  Finalment, en la tercera fase

  es renovar la xarxa daigua po-table i sampliar la vorera del tram comprs entre lavinguda de lAlmaig i el carrer de Sant Antoni. Una volta acabe esta fase a finals de febrer, sexecutar la quarta i ltima, que es perllon-gar fins a finals de mar. Es renovar el ferm asfltic dels vi-als que envolten la plaa, sins-tallar el nou mobiliari urb i els nous elements de jardineria, i saplicar pintura de poliure-t sobre el paviment de la pla-a. Ser en aquest punt quan es done a lespai laspecte aeri dun gran camp de cultiu amb diferents franges de colors, tot simulant diferents tipus de con-reu, en record dels seus orgens.

  La regidora de Territori, Rebe-ca Torr, destacava que la inter-venci global a la plaa, pres-

  supostada en 480.000 euros, s una actuaci complexa que coin-cideix en el temps tant amb les festes de la Purssima com les de Sant Antoni, motiu pel qual es-tem fent un seguiment especial perqu el calendari dobres siga compatible amb els actes destes celebracions que tenen lloc en aquest espai, explicava. Torr assenyalava que, tot i els esfor-os del consistori, els vens i ve-nes han de ser conscients, i aix ens ho van transmetre des de les associacions de vens i comer-ciants, que s inevitable patir algunes molsties per les obres, tot tenint tamb en compte que les obres eren necessries, i que ens permetran comptar en breu amb una plaa ms segura, c-moda i amable per a tots i totes, concloa la regidora.

  REDACCIRealistes, eficients, solvents i

  socials. Aix es definia des del Go-vern dOntinyent els pressupos-tos per a 2015 presentats aquesta setmana en roda de premsa per lalcalde dOntinyent, Jorge Ro-drguez, i els regidors dHisenda i Poltica Social, Joan Gilabert i Paula Garca. Un projecte de pres-supostos que tots ells coincidien en destacar com a fruit duna bona sintonia que ens permet presentar-lo en novembre, amb tot un mes per davant per expo-sar-ho al debat pblic en temps i forma, destacaven.

  Ontinyent presenta uns pressupostos realistes, eficients, solvents i socialsAl perode 2011-2015 sacumular una rebaixa de 9 milions al deute bancari, un augment del 77% a les ajudes socials i una reducci de 500.000 euros de la despesa en interessos

  Uns pressupostos que serviran per acumular una rebaixa de 9 milions al deute bancari i un aug-ment del 77% a les ajudes socials al perode 2011-2015 (de 290.000 a 515.000 euros); destinaran 17 milions deuros al foment de locupaci i 400.000 euros a pa-gar el tractament de residus de 2014 i evitar aix que el COR cobre esta quantitat als vens. A ms a ms sassoleix una reducci de la despesa anual en interessos de 500.000 respecte a 2010; i fins a

  525.000 euros seran gestionats de manera participativa pels vens a travs dels consells i de la II edi-ci de Ontinyent Participa, i tot sense incrementar la pressi fis-cal per damunt de lIPC.

  Pinzellades duns comptes dels que Jorge Rodrguez, posava de relleu que donen continutat als pilars bsics de la nostra gesti des del principi: parteixen duna gesti eficient per a poder reduir deute, impulsar la promoci eco-nmica i la cobertura social, tot fomentant la transparncia i la participaci ciutadana, ressal-tava.

  El regidor dHisenda, Joan Gi-labert, incidia en qu en temps difcils tenim les idees clares. Per aix, enlloc de fer uns pressupos-tos electoralistes, apostem per lestabilitat i la continutat duna poltica pressupostaria que ens est donant bons resultats.

  Gilabert asseverava que es mant lesfor pressupostari en

  poltiques socials, com demostra laugment en 60.000 euros de les subvencions de lIBI i en altres 60.000 a les ajudes de primera necessitat; es mant laposta pel foment de poltiques de promoci econmica que fomenten nova activitat i saposta per defensar el Pla de minimitzaci de residus de la Vall dAlbaida: no volem que els ciutadans paguen mateix pel mateix servei, i per aix es fa un esfor per quadrar la comptabili-tat municipal assumint el paga-ment directe des de lajuntament de 404.000 euros al Consorci de Residus pel tractament de 2014.

  Qestions com aquesta, la re-ducci en 23 milions deuros del deute bancari (que en 2015 que-dar en 11,3 milions deuros, front als 20 que es va trobar el Govern dOntinyent en 2011), saconse-gueixen amb treball per assolir abans, per exemple, una reducci de la partida de personal de prop d1 mili deuros i de 05 milions

  a les despeses en interessos res-pecte a 2010, assenyalava. Altres xifres que es mostraven a la roda de premsa era lestalvi assolit al perode 2011-2015 en partides com els arrendaments (-129.700 euros); vestuari del personal (-37.700); telefonia (-39.000); ren-ting de vehicles (-24.400); corres-pondncia (-100.000) o assegu-rances (-67.200).

  La regidora de Poltica Social i Ciutadania, Paula Garca, des-tacava alguns aspectes que de-mostren el marcat carcter soci-al daquest pressupost, entre ells la continutat al pioner programa de renda de suport social que ser-vir no sols per atendre econ-mica 12 famlies, sin a ms fer delles un seguiment daspectes com la integraci o lescolaritza-ci dels menors; o la novetat dun canvi a les beques de llibre, men-jador i escoletes infantils: les no-ves ajudes de suport socioeduca-tiu contemplen un augment de 99.000 a 130.000 euros a aquest concepte, tot fomentant que els propis centres puguen deter-minar les necessitats existents

  Un total de 525.000 euros seran gestionats de manera participativa i la quantitat destinada al foment de locupaci arriba als 17 milions

  de material escolar perqu tots exercisquen el seu dret a leduca-ci en condicions digualtat.

  Quant a la participaci ciuta-dana, cal fer menci a la segona edici de la iniciativa Ontinyent Participa, que augmenta de 350.000 a 375.000 euros els diners per a inversions que podran prio-ritzar directament els ciutadans a travs desta iniciativa. Aquesta xifra, sumada als diners que ges-tionaran entitats com el Consell Local de la Joventut i el Consell Econmic i Social, permet arribar a un total de 525.000 euros gesti-onats a travs de la participaci dels ciutadans.

  Lalcalde agraa als tres partits que donen suport al Govern dOn-tinyent el treball i la capacitat de dileg mostrada per fer possible un canvi a les formes, una rege-neraci democrtica que hui es plasma en dos aspectes: el propi procs delaboraci del pressu-post, i la capacitat executiva que tindran de manera directa els ve-ns i venes sobre un pressupost que tindran al seu abast a la web municipal des daquest mateix divendres.

  La proposta es remetr als dife-rents consells de participaci, i es podran fer aportacions i esmenes a la mateixa fins al divendres 12 de desembre al correu electrnic [email protected] . Dimarts, 16 de desembre, es con-vocar un Consell de Ciutat obert on es presentar i debatr els pressupostos amb la ciutadania.

 • 7Dissabte, 29 de novembre de 2014SETMANARI DINFORMACI COMARCAL

  ONTINYENT

  OFERTASOLAR INDUSTRIAL EN GENOVS

  458 m por 50.000 Ingenieros y Arquitectos

  Mvl. 646 642 534www.rbbingenierosyarquitectos.com

  RBB2

  Qu s Comer In?Som una associaci de comer-

  ciants amb 12 anys, la primera dOntinyent, que aglutina tot el comer del centre i algun de lex-traradi, amb una intenci com. Tenim una filosofia de comer unit i divers, que va de la m en tots els sentits, i realitzem al vol-tant de 15 accions comerciants al llarg de lany.

  Una tasca dura en aquests temps.

  Estem constantment innovant i som una de les cinc associaci-ons de la Comunitat Valenciana reconeguda per la Generalitat amb gerncia al centre urb, per coordinar totes les accions. Ens

  Ontinyent ja viu el NadalCentenars de participants assistiren a lobertura dOntinyent Illusiona, la campanya de Nadal que abasta 35 activitats

  LENTREVISTA

  RAFAEL VAELLO . PRESIDENT DE COMER IN

  REDACCICentenars de xiquets i majors

  participaven aquest passat dis-sabte a Ontinyent a les activitats dobertura dOntinyent Illusio-na, la campanya de Nadal que organitza lAjuntament dOn-tinyent, que enguany dona ca-buda a un total de 35 activitats organitzades en coordinaci amb diverses entitats i associacions locals.

  Desenes de xiquets acudien puntualment a la Plaa de Sant Domingo per participar a les 17:30 hores amb un contacon-tes, que donava pas a les 18:30 a larribada de la Llum de Nadal, una gran esfera de llum que bai-xava per una tirolina travessant la confluncia dels carrers Dos de Maig i Alcalde Paco Monts fins

  Lobjectiu s traure la gent al carrer, retindr als vens i dinamitzar el comerporta gent professional i a s molt important. A ms, vull des-tacar el paper de lAjuntament i el seu recolzament, sense el qui seria totalment impossible.

  Parlem, de les iniciatives que heu posat en marxa.

  En Nit oberta som la primera associaci de comerciants que la va dur endavant, obrint de 21 a 1 de la nit, on sofereixen pro-mocions especials. Desprs vam entrar en els 12 dies low cost, on cada establiment posava diver-sos productes amb un descompte importantssim. Seguidament, com a prvia al Nadal, cada co-mer posava en rebaixa el seu millor producte.

  Dins daquestes activitats, ara estem de ple en Ontinyent Illu-siona.

  Sn un seguit dactes, al vol-tant de 35, en diferents zones de la ciutat. Lobjectiu s traure la gent al carrer, retindr als vens

  i dinamitzar el comer. No fal-taran els mercats, els contes, la cavalcada de Reis, lactivitat cul-tural, la gastronomia i la msica. A ms, cada associaci i comer oferir la seua promoci o acti-vitat. Tot a amb la possibilitat per al consumidor de guanyar molts premis en els diferents sortejos que shan preparat.

  Unes campanyes que giren al voltant de la targeta de Comer In.

  Efectivament, s el nostre mo-tor. s com una targeta de crdit on sacumulen punts, sn diners que es poden utilitzar en qualse-vol tenda. Una generositat enco-miable dels comerciants, ja que

  no els importa que es gasten en la tenda del costat.

  De cara el futur, quines cam-panyes ens pots destacar?

  Es pensen en passar Reis. Tin-drem les habituals com les de Sant Valent, i continuarem amb la campanya forta de primavera: Ontinyent al Carrer. El que s puc assegurar s que seguirem treba-llant pel comer local.

  Per ltim, per qu convida als nostres lectors a conixer el co-mer dOntinyent?

  Tenim un comer extraordina-ri, amb tota classe de tendes, un collectiu uniforme i que propor-ciona la millor atenci i tot el que sest buscant.

  Tenim un comer extraordinari, amb tota classe de tendes, un collectiu uniforme i que proporciona la millor atenci i tot el que sest buscant

  al carrer Martnez Valls. Tot a donava pas a un flash mob, un espectacle de msica i ball que recorria tot Martnez Valls fins a lAvinguda Daniel Gil on els ba-llarins animaven a participar a tots els qui es trobaven al seu pas.

  485 descrregues del Punt a punt

  El regidor de comer dOnti-nyent i el president de lassocia-ci lliuren els premis als guanya-dors del sorteig de la campanya de dinamitzaci comercial on els set organismes i entitats partici-pants en la iniciativa han mos-trat la seua satisfacci pels re-sultats aconseguits. Aconseguir que 485 persones es descarreguen la app, i que delles 220 accep-ten el repte dinteractuar amb laplicaci s una dada que molt

  positiu. Aix valorava Rafael Va-ello, president de Comer In, les dades obtingudes desprs de la finalitzaci de la campanya de dinamitzaci Punt a Punt, que ha prets fer un pas ms en la di-namitzaci dels centres urbans, a travs de la innovaci, amb les noves tecnologies i estratgies de gaming. La campanya tenia un triple objectiu: que els ciutadans visitaren els aparadors perqu pogueren conixer la varietat de comeros i serveis existents; que entraren dins dels establiments per a conixer en profunditat tot el que els ofereixen; i que efec-tuaren compres, per a fidelitzar als clients en el comeros urb. 3 fases del procs de compra que convidaven a la interacci dels clients.

  REDACCILOficina del Servef dOnti-

  nyent mant obert des desta setmana i fins el proper dilluns dia 1 de desembre el termini per a la presentaci de sollicituds per a la selecci dels 30 deso-cupats que treballaran al Taller Ontinyent, Turisme i Sostenibi-litat per a majors de 25 anys.

  El Servef seleccionar els 30 desocupats que intervindran al Taller dOcupaciEls interessats deuen acudir a

  loficina del Servef i demanar ser inclosos en el Taller dOcupaci dOntinyent, amb el codi corres-ponent a lespecialitat elegida: promoci turstica local i infor-maci al visitant; installaci delements de fusteria o restau-raci i manteniment despais urbans.

  De les persones inscrites, el Servef realitzar una selecci prvia i remetr els llistats a lAjuntament per tal que la co-missi mixta, formada per tc-nics municipals i del Servef, rea-litze la selecci definitiva.

  El Taller dOcupaci, que fou sollicitat pel Govern dOnti-nyent el passat mes de juny,

  t un pressupost de 284.981,80 euros, dels quals la Generalitat naportar 271.981,80, la mxi-ma quantitat possible, mentre que lAjuntament afegir els 13.000 euros restants. Lalcalde dOntinyent, Jorge Rodrguez, sha mostrat molt satisfet pel treball realitzat des del Depar-tament de Promoci Econmica

  per tal daconseguir aquest taller que donar feina i formaci a 30 persones aturades dOntinyent, que cobraran un sou al mateix temps que es formen i adqui-reixen experincia treballant en serveis dutilitat collectiva, com la rehabilitaci despais pblics i urbans, i de serveis doci i cul-turals, destacava el primer edil.

 • 8Dissabte, 29 de novembre de 2014 SETMANARI DINFORMACI COMARCAL

  CANALS

  Rodencia y el diente de la princesaEdam, un torpe aprendiz de mago, junto a su bella y segura ratoncita Brie; acompaados de los ms

  grandes guerreros del reino iniciarn un increble viaje

  Es calcula un estalvi de 200.000 euros anuals quan es canvien totes les bombetes

  Diumenge de cinemaDia 30 a les 17.00 h

  EXPOSICI titulada BABALXAVIER FERRER CHUS,

  Fins al 31 de desembreSexposar conjuntament a la Caixa Popular i a La Caixa

  REDACCILa implantaci del Pla dEfi-

  cincia Energtica engegat per lAjuntament de Canals per a substituir les lluminries tradici-onals per llums led i de baix con-sum, est donant els seus fruits i aconsegueix ja un important estalvi en lenllumenat pblic. Va ser una ferma aposta de futur per part de lactual Equip de Govern, adherint-se a principis del 2.013 al Pla dEficincia Energtica de la Diputaci Provincial, que ha significat per al poble percebre dues subvencions, una de 239.855 euros i una altra posterior de 160.000, amb les quals shan adquirit llums suficients per a substituir tota la xarxa.

  Segons dades de linforme de lenginyer municipal del passat 24 doctubre, actualment sha dut a terme la substituci de 1.270 llums convencionals per llums LED dels 2.067 punts de llum que t el municipi. La installa-ci daquests llums suposa un estalvi del 7048% de la potncia installada. Tenint en compte un preu mitj de 20 cent/kwh i una estimaci de 3.650 hores anuals, la installaci daquestes 1.270 llums suposa un estalvi anual de

  Important estalvi en lenllumenat pblicCanals va percebre dues subvencions, una de 239.855 euros i una altra posterior de 160.000, amb les quals shan adquirit llums suficients per a substituir tota la xarxa

  121.724 euros. Per tant quan sha-gen substitut la totalitat de les lluminries de tot el poble lestal-vi anual per a les arques muni-cipals ser aproximadament de 200.000 euros.

  La substituci de la illumina-ci va comenar en el Polgon Industrial Els Moles, Torre Tru-ja, Aiacor i Torreta, punts que segons valoraci dels tcnics eren ms prioritaris, desprs de passat el primer any dim-plantaci les dades revelen un important estalvi denergia, i per tant econmic per a les ar-ques municipals. En concret quant a les tres pedanies es re-fereix comparant juny 2012/2013 amb juny 2013/2014, la factura-ci passa a ser en La Torreta de 19.242 a 11.520 euros, en Aiacor de 25.000 a 9.617 euros i en Torre Truja de 9.492 a 3.699 euros, en tots aquests casos encara que el consum ha baixat considerable-

  ment, les seues repercussions econmiques depenen del preu de lenergia i les taxes, que va-rien constantment. No obstant a, lestalvi en la facturaci, s un resultat quantificable que de-mostra lxit daquest projecte.

  Ls dels llums tipus led sest fent cada vegada ms generalit-zat pel seu gran nombre davan-tatges, a ms de ser una tecno-logia beneficiosa per al medi ambient. Tenen una durada ma-jor a 50.000 hores, un rpid en-cs, no contenen gas ni tampoc mercuri ni els seus derivats, per la qual cosa no resulten conta-minants en la seua destrucci, sense oblidar el seu baix cost en la reparaci o substituci. A ms destaquen tamb per la seua eficincia en oferir una impor-tant lluminositat, major encara si s comparada amb els llums incandescents i halgenes i una garantia ds de cinc anys.

  La finalitat del Consistori s dur a terme la substituci de tots els llums de lenllumenat pblic per bombetes led de baix consum, a fi de contribuir a la reducci de despesa corrent, op-timitzant leficincia dels recur-sos municipals.

  REDACCILrea dUrbanisme de lajun-

  tament de Canals ha iniciat les obres per a installar una nova xarxa separativa daiges pluvi-als en el tram de lavinguda Jau-me I, que va des de la intersecci en el carrer Raimuno P. Sarrin i carrer Gorg de lOmet per a solu-cionar els problemes devacuaci daiges residuals que pateixen

  Comencen els treballs del nou collector

  els vens daquesta zona.El nou collector t una lon-

  gitud de 175 metres i un pressu-post de 32.160 euros amb crrec al Pla Provincial dObres i Serveis (PPOS), i arreplegar totes les ai-

  Els treballs, dun mes de durada, tenen un pressupost de 32.160 euros amb crrec al Pla Provincial dObres i Serveis

  ges pluvials deixant el collecor ja existent solament per a les ai-ges residuals. Lempresa encar-regada dinstallar-ho s Cons-trucciones Francs i disposa dun mes per a realitzar-ho.

  REDACCILa Regidoria de Benestar Social

  de lAjuntament de Canals va rea-litzar la passada setmana una ex-cursi per a tots els integrants del Taller de Discapacitats TAPIS .

  Un grup format per 11 alumnes, acompanyats pels monitors i la regidora de lrea, Celia Bononad, van tenir loportunitat de gaudir

  Alumnes del taller de discapacitats visiten Onil i Villena

  duna jornada amena i diverti-da visitant el museu del joguet dOnil i el Tresor de Villena.

  Ledil va manifestar que amb aquestes excursions gaudeixen duna jornada de convivncia i coneixen llocs del nostre entorn amb gran atractiu, una iniciativa que sempre acullen amb gran il-lusi i inters.

 • 9Dissabte, 29 de novembre de 2014SETMANARI DINFORMACI COMARCAL

  COMARQUES

  REDACCILa seu de la Mancomunitat de La Coste-

  ra La Canal a Xtiva ha sigut lescenari on este dijous sha presentat la segona edici del Trofeu Mixt Mancomunitat de la Costera.

  El torneig en realitat sn dos que es disputen de manera parallela i en el present exercici sha tornat a reunir a les millors figures de les dues modalitats de lmbit professional, el raspall i les-cala i corda. Per este motiu lorganitza-ci i els propis participants aposten per un altre xit rotund, com en la primera edici, en la qual el pblic va respondre omplint els trinquets en cadascuna de les tres jornades de competici. Lacte ha es-tat presidit pel mxim responsable de la Mancomunitat de la Costera La Canal, Vicent Dubal, que en la seua intervenci ha reafirmat el comproms de lentitat que presideix amb lesport dels valenci-ans. Des de la Mancomunitat tenim clar que cal recolzar la pilota perqu a ms dun esport s part de la nostra cultura com a poble. Daltra banda, en la nostra comarca hi ha molta tradici de pilota i els professionals del nostre esport sn un espill per als ms joves. Ara solament ens queda esperar que esta segona edici siga tan reeixida com la primera i tant de bo el trofeu es puga consolidar en el temps com una cita important en la pilota.

  Tamb ha participat en la presentaci un dels mxims exponents de la moda-litat descala i corda, Genovs II, guanya-dor en la primera edici al costat de Dani. Este s un trofeu que em fa especial il-

  Comena el trofeu de pilota de la Mancomunitat de la Costera i la Canal

  COMARQUES

  lusi ja que es juga en la meua comarca i la final s en la meua casa, Genovs. Es-tos trofeus sempre sn benvinguts perqu trenquen amb la rutina del dia a dia per este s especial perqu es disputa en dues modalitats i estan els que sn els millors pilotaris del moment. Pel que a mi respec-ta, estic content perqu torne a gaudir ju-gant a pilota a vore si hi ha sort i podem retenir el ttol.

  Un altre dels ponents en la presentaci ha sigut el trinqueter de La Llosa de Ranes, Baduino Company, qui tamb aposta per lxit en esta segona edici. Quan ens jun-tarem per a configurar els equips vaig de-mandar que participaren els millors i aix ha succet. El cartell s immillorable i per a confiem que el pblic tornar a omplir els trinquets en les dos semifinals i la fi-nal.

  El II Trofeu Mixt La Costera comenar el dimarts 2 de desembre en el trinquet de La Llosa de Ranes amb la disputa de la pri-mera semifinal de les dues modalitats. En leliminatria descala i corda, Genovs II i Dani jugaran contra Len, Ral i Carlos. I en la disciplina de raspall, Sergio i Coeter II senfrontaran a Marrah i Sanchis.

  La segona semifinal tamb es comple-tar a La Llosa de Ranes, en este cas el dissabte 6 de desembre. En la modalitat descala i corda els contendents seran Soro III i Pere aix com Puchol II i Flix. I en la semifinal de raspall, Waldo i Sidahmed jugaran contra Molt i Alberto.

  La final de les dues modalitats es jugar en el trinquet de Genovs el dilluns 8 de desembre.

  DIVALEl diputat provincial de Joventut i Es-

  ports, Miguel Bailach, sha reunit aquesta setmana amb lalcalde de Barxeta, Vicen-te Huet, per tractar la collaboraci de la Diputaci de Valncia amb el IV Trail de Muntanya, La Mall-Serralades de Barxe-ta, que se celebrar el proper 18 de gener. Tal com ha comentat lalcalde, es tracta duna visita formal amb el diputat perqu des de lajuntament som coneixedors de la predisposici de la Diputaci en la nostra carrera. Des de la seUa primera edici, la

  Sorganitza el IV Trail de Muntanya amb ajuda de la Diputaci

  BARXETA

  corporaci provincial dna suport al Trail i s necessria la seva collaboraci en infraestructures, logstica i recursos eco-nmics, ha esmentat Huet. De la mateixa manera, lalcalde ha esmentat el rcord dinscripci que sespera per a aquesta edi-ci, amb ms de 1.700 participants. Com en anys anteriors, la carrera consta de dues categories, una de 21,3 quilmetres per a corredors i una altra de 18,8 per ca-minants. La inscripci ja est oberta. Lany passat es van esgotar les places dues set-manes abans de la celebraci.

  DIPUTACILa Ruta de la Salut 2014 va acabar el seu

  viatge a Xtiva dins del seu recorregut per 30 municipis de la provncia de Valncia en qu ha realitzat ms de 5.700 tcniques i proves als vens que lhan acostat a les ins-tallacions que cada un dels ajuntaments ha cedit per a aquest fi.

  En aquesta ocasi va ser la Casa de la Cul-tura la que va acollir als metges, infermers i nutricionistes que van estar impartint les xerrades, en qu hi va haver una gran participaci, i atenent a les persones que es van voler fer una revisi gratut al circuit de proves. Una vegada ms, la collaboraci dels alcaldes i regidors ha estat essencial

  La Ruta de la Salut es va acomiadar a Xtiva

  per aconseguir lxit que ha tingut aques-ta iniciativa de la Diputaci de Valncia. Aix doncs, la regidora de Sanitat, Yolan-da Sipn, va donar la benvinguda a tots els facultatius i als assistents, al que va recordar la importncia destar ben infor-mats i formats perqu siguin responsa-bles de la seua salut i millorar aix la seva qualitat de vida.

  El gerent de lHospital General de Valn-cia, Sergio Blasco, va agrair a tots els pro-fessionals la seua implicaci en aquesta iniciativa, les seues ganes i el bon record que han deixat en les poblacions per les que ha passat la ruta des que es va posar en marxa el 22 de setembre.

  MUNICIPIS

 • 10

  Dissabte, 29 de novembre de 2014 SETMANARI DINFORMACI COMARCAL

  COMARQUES

  LA COSTERA

  COMARQUES

  REDACCIEl Departament de Salut de

  Xtiva-Ontinyent engega el pro-grama de prevenci de cncer colorectal de la Conselleria de Sanitat i la seua Direcci general de Salut Pblica. Aquesta malal-tia, a causa de la seua alta inci-dncia i impacte sociosanitari, sha convertit en un important problema de salut pblica. Per a, des de 2.005, aquest progra-ma de garbellat es ve implan-

  Sinicia el programa de prevenci de cncer colorectal en el Departament de Salut de Xtiva-Ontinyent Es dirigeix a dones i homes asimptomtics en edat compresa entre els 50 i els 69 anys, sense antecedents familiars de cncer colorectal o altres malalties crniques de lintest

  tant gradualment en tota la Co-munitat Valenciana.

  En el cas del departament X-tiva-Ontinyent, el passat 25 de novembre des de la direcci de salut pblica de Xtiva, en coor-dinaci amb la xarxa assistenci-al datenci primria i la unitat de medicina digestiva hospital-ria, sinicia lenviament de car-tes nominals informatives a les ciutadanes i ciutadans dels mu-nicipis de lAlcdia de Crespins i

  de Canals.Aquestes cartes porten una

  targeta dacceptaci ja fran-quejada, per a participar en el programa. Desprs daquest pas dacceptaci se li envia un test de sang oculta en femta (TSOH) i una vegada arreplegada la mos-tra, es diposita en urnes especi-als habilitades en els centres de salut i consultoris participants.

  Els resultats negatius es co-municaran per carta i els po-

  sitius, es notificaran a travs dels metges de capalera els qui informaran de la indicaci de la colonoscpia com a prova diagnstica. La colonoscpia, si escau, es dur a terme en lhospital Llus Alcanys. Aquest programa de prevenci simple-mentar gradualment en les prximes setmanes en tots els municipis que cobreix aquest de-partament i es dirigeix a dones i homes asimptomtics en edat

  DIVALEl president de la Diputaci de

  Valncia, Alfonso Rus, va presidir divendres passat, a lAuditori Ca-lixte III de Canals, el primer acte comarcal de lliurament dordina-dors als ajuntaments i manco-munitats de la provncia.

  Un total de 25 ajuntaments i dues mancomunitats de les co-

  Lliurats 126 ordinadors a 25 ajuntaments i dues mancomunitats de les nostres comarques

  marques de la Costera i la Canal de Navarrs, adherits al Pla pro-vincial de modernitzaci infor-mtica han rebut 126 equips in-formtics.

  Segons el president de la Dipu-taci, Alfonso Rus, els programes que posem en marxa a la Diputa-ci sorgeixen desprs descoltar als alcaldes perqu el principal

  objectiu s atendre les necessi-tats de gesti pblica de tots els municipis. El pla dordinadors respon a la necessitat de dotar a tots els ajuntaments de nous equips informtics amb els quals poder agilitzar les tramitacions locals necessries. La Diputaci de Valncia ha invertit ms dun mili deuros per adquirir i distri-

  buir els 1.548 ordinadors que ar-ribaran a tots aquells consistoris que ho van sollicitar.

  En aquest primer acte, la Di-putaci ha lliurat ordinadors a set ajuntaments de la Canal de Navarrs (Anna, Bicorp, Bolbai-te, Chella, Enguera, Navarrs i Quesa) i 18 de la Costera (Barxe-ta, Canals, Cerd, Genovs, lAl-

  cdia de Crespins, la Font de la Figuera, la Granja de la Costera, la Llosa de Ranes, Llanera de Ra-nes, Llocnou dEn Fenollet, Moi-xent, Montesa, Novetl, Rotgl i Corber, Torrella, Vallada, Va-lls i Xtiva). Tamb sha lliurat equips informtics a les man-comunitats de la Costera i de la Canal de Navarrs.

  compresa entre els 50 i els 69 anys, sense antecedents famili-ars de cncer colorectal o altres malalties crniques de lintest. El programa convidar a parti-cipar amb un carcter bianual i donant cobertura a quasi 48.000 habitants compresos en aquest rang dedat i que conformen la poblaci objectiva del programa, treballant perqu tinga el mateix xit aconseguit amb la prevenci del cncer de mama.

  COMARQUES

  REDACCILHospital Llus Alcanys

  compta des de 1987 amb lacre-ditaci docent per a formaci especialitzada de postgrau per a medicina, infermeria i psicolo-gia, atorgada i avaluada pel Mi-nisteri de Sanitat.

  Dins daquesta trajectria shan anat gestant unitats de referncia, per la qual cosa els professionals que sestan for-mant en altres departaments sanitaris decideixen acudir du-rant un perode mnim dun

  LHospital Llus Alcanys acull metges residents daltres centres docents

  mes i dins de la seua formaci, a aprendre del treball daquest centre hospitalari.

  En lltim any han acudit al Llus Alcanys 15 metges resi-dents, des de la Fe de Valncia, Torrevella, Alacant i fins i tot Albacete, amb especial refe-rncia de formaci en la unitat decografia doppler que coordina el Dr. Salvador Selfa, expert en tcniques amb aquests equips, de gran seguretat per als paci-ents aix com per als professi-onals al no emetre radiacions

  que puguen perjudicar-los i, ha-ver avanat enormement en els ltims anys en el seu s i apli-cacions. La unitat decografia se situa en el servei de radiodi-agnstic el cap del qual s el Dr. Flix Martn.

  Una desena de professionals han treballat un mnim dun mes en el centre en ecografia i altres cinc han compartit ex-perincies i coneixement en ginecologia, vigilncia intensi-va, traumatologia i urologia.

  Al seu torn, i des de Xtiva, sn

  un total de 13 metges residents i un psicleg resident, els que shan traslladat a altres hospi-tals per a millorar la seua for-maci, en aquest cas a unitats de cures palliatives, tractament del dolor, trastorns alimentaris, neonatologia i vigilncia inten-siva peditrica, cirurgia pedi-trica, cirurgia vascular i cirurgia torcica, situades en hospitals de referncia en aquestes rees com sn la Fe, La Ribera i el Ge-neral de Valncia.

  El Departament de Salut Xti-

  va-Ontinyent dins de lestructu-ra assistencial de la Conselleria de Sanitat, ofereix assistncia sanitria a les comarques de La Costera, la Vall dAlbaida, la Canal de Navarrs i la Ribera a travs de dues mil dues-centes persones que brinden la seua professionalitat des de dos hos-pitals generals, dos centres des-pecialitats, un centre de salut pblica, dinou centres de salut i cinquanta-dos consultoris, ate-nent a prop de 210.000 persones en lactualitat.

 • 11

  Dissabte, 29 de novembre de 2014SETMANARI DINFORMACI COMARCAL

  COMARQUES

  LOLLERIA

  REDACCILAjuntament de LOlleria a

  travs de la seua Regidoria de Promoci Econmica i Ocupaci posar en funcionament lEspai IDEO, tal i com ens explica el re-gidor Jess Engo.

  En qu consisteix aquesta iniciativa?

  Tenim com a objectiu afavo-rir lemprenedoria als professi-onals en la seua fase inicial, la ms dura, la que ms incgni-tes planteja i la que ms costa pels seus despeses, que per cert ac seran molt, per que molt reduts aquests costos, perqu larrencada siga el menys trau-mtic possible. Es crea per a pro-jectes empresarials sobretot de serveis, socials i / o tecnolgics amb tot el que aix suposa de creaci docupaci i riquesa. El podem definir com una llana-dora o incubadora de projectes.

  Qu ens podem trobar a lEspai IDEO?

  B, anem a disposar de tres espais clarament diferenci-ats, duna banda el Coworking amb la seua zona de descans, les dues sales de reunions i / o conferncies i finalment la zona de Viver dEmpreses.

  El Coworking oferir vuit llocs de treballs en mduls de mat o vesprada de dilluns a divendres i possiblement els dissabtes de mat. El viver en principi sn tres dependncies per a la ubicaci de negoci de forma fixa durant el perode que dura el contracte. Tot aix amanit amb installaci dADSL dalta velocitat, zona de m-quines expenedores, aire con-dicionat, accs de minusvlids, equip multifunci amb control dimpressi, neteja, seguretat, etc. En fi un equipament de primer ordre perqu els empre-nedors puguin arrencar a cost baixssims.

  A qui va dirigit?El nostre pblic objectiu s

  aquella persona fsica o jurdi-ca o empresa de recent creaci o en fase de creaci amb un clar projecte dempresa. Estudiants dltims cursos universitaris, llicenciats, professionals amb

  Tenim com a objectiu afavorir lemprenedoria als professionals en la seua fase inicial

  LENTREVISTA

  JESS ENGO . REGIDOR DE PROMOCI ECONMICA I OCUPACIEstem oberts a emprenedors de tota la Vall dAlbaida i comarques limtrofes, de fet ja han mostrat inters empreses properes a Valncia que volen establir seu a la zona i aposten per LOlleria com a base per a la zona sud de la Comunitat Valenciana

  projecte, en definitiva, aquells que tenen pensat crear el seu projecte empresarial.

  Aquesta iniciativa est en-foncada noms per als vens de lOlleria?

  No, clar que no, lEspai IDEO est pensat no noms per als nostres vens, que per des-comptat ho est.

  Estem oberts a emprenedors de tota la Vall dAlbaida i co-marques limtrofes, de fet ja han mostrat inters empreses properes a Valncia que volen establir seu a la zona i aposten per LOlleria com a base per a la zona sud de la Comunitat Va-lenciana.

  El passat 16 de juliol es va signar el conveni amb la UPV t relaci amb aquest projecte?

  Efectivament, no s qui t alguna cosa a veure, sin s la pedra angular de tot el projecte, aquest no tindria sentit sense el suport incondicional de la UPV-Campus dAlcoi, ells seran els agents dinamitzadors del projecte de fet el nom s espai IDEO-START UPV.

  Vull aprofitar per agrair a la UPV Campus Alcoi la seua predisposici i implicaci en aquest projecte, podem dir que es van alinear les estrelles, vam estar el dia i lhora en el lloc oport per fer coincidir els objectius. Grcies a la seua Di-rectora Giorgina Blanes, a Pablo Diaz Subdirector de Relacions amb lEntorn, al Rector Francis-co Mora i Jos Millet, Director de lInstitut Idees pel seu suport i visi del projecte.

  I per finalitzar, on estar ubicat i com informar-se?

  LAjuntament, al c/ Sant Joan n23, t un local duns 350 m2 on antigament estava lambu-latori i posteriorment loficina del CIJ, s ac on hem fet lobra per ubicar el Espai IDEO apro-fitant les installacions com s el cas de laccs a minusvlids mitjanant plataforma eleva-dora. Per demanar informaci noms cal dirigir-se a loficina ADL-IDEO de LAjuntament de LOlleria, on el tcnic Vicente Momp latendr gustosament.

 • 12

  Dissabte, 29 de novembre de 2014 SETMANARI DINFORMACI COMARCAL

  FINESTRA OBERTA

  LInformador amb les Festes Patronals dOntinyent

  Sempre mhan agradat molt aquests dies ja que retornem a lessncia daquesta festa

  Programa NOVIEMBRE 29 SBADOA las 8:00, Misa Sabatina ante la imagen de la Pursima.A las 10:00 horas Misa de Infantes en la iglesia de Santa Mara y consagracin a la Pursima de todos los nios y nias de la ciudad. A las 10:45 horas ALMUERZO INFANTIL en el centro parroquialA las 12:00 horas acompaados por la banda de msica y un grupo de caballistas se dirigirn al Ayuntamiento para coger las llaves del corral del bou para dar comienzo a la Fiesta Popular.A las 15:30 horas, el disparo de una potente SALVA anunciar el comienzo de la FIESTA POPULARA las 19:30 horas SOLEMNE NOVENARIO.A las 20:00 horas Eucarista por los vecinos de la Parroquia de Santa Mara.

  NOVIEMBRE 30 DOMINGOA las 15:30 horas, dar comienzo la tradicional FIESTA POPULAR por el mismo itinerarioA las 19:00 horas SOLEMNE NOVENARIO.A las 19:30 horas EUCARISTIA por las FAMILIAS, intervendr la Coral Amas de Casa.

  DICIEMBRE 1 LUNESA las 19:00 horas SOLEMNE NOVENARIO.A las 19:30 horas EUCARISTIA POR LAS CAMARERAS DE LA VIRGEN.Al finalizar la eucarista, sobre las 20:00 horas actuacin del Cor del Col.legi Santa Mara

  DICIEMBRE 2 MARTESA las 19:00 horas SOLEMNE NOVENARIO.A las 19:30 horas Eucarista por los vecinos de la Parroquia de San Carlos.

  DICIEMBRE 3 MIERCOLESA las 19.00 horas SOLEMNE NOVENARIO.A las 19:30 horas Eucarista por los vecinos de la Parroquia de San Jos.

  DICIEMBRE 4 JUEVESA las 19:00 horas SOLEMNE NOVENARIO.A las 19:30 horas Eucarista por los vecinos de la Parroquia de San Rafael.

  DICIEMBRE 5 VIERNES A las 19:00 horas SOLEMNE NOVENARIO.19,30 horas Eucarista POR LOS CONFIRMANDOS Y LOS JVENES

  DICIEMBRE 6 SBADOA las 10:00 horas visita del Angelets a las tres residencias de mayores de esta ciudad.A las 19:30 horas SOLEMNE NOVENARIO.A las 20:00 horas Eucarista por nuestros Mayores. A las 22:00 horas en el Teatro Echegaray, el espectculo Sonidos de Broadway

  DICIEMBRE 7 DOMINGOA las 10:30 horas de la maana saldr la imagen de la Pursima desde la Iglesia Parroquial de Santa Mara en procesin A las 11:00 horas, el disparo de salvas y volteo general de campanas anunciarn el comienzo del brillante desfile de la OFRENDA DE FLORES A LA PURISIMAAl trmino del mismo se disparar una gran TRONADA a cargo del prestigioso pirotcnico CaballerA las 18:00 horas dar comienzo la tradicional Retreta de la PursimaA las 19:00 horas Desfile de GEGANTS i CABETSA las 19:30 horas PRIMERAS VSPERAS SOLEMNES de la INMACULADA CONCEPCIN DE MARA y a continuacin Santa Misa.A las 23:00 horas Gran Dan que partiendo de la Iglesia de San Carlos

  Queden pocs dies per a la Purssima, dia en el que Ontinyent celebra les seues fes-tes patronals dedicades a la Immaculada Concepci. Per els caps de setmana ante-riors el municipi de la Vall es converteix en lescenari de nombrosos actes relacionats amb la festa, com els bous en corda i els bous embolats, incorporats al segle XVIII, i que tenen lloc aquest cap de setmana. Per conixer la festa de primera m hem parlat amb Salvador Pastor, president de lAssoci-aci de la Purssima.

  En qu consisteix aquesta festa de la Purssima?

  s la devoci a la Patrona dOntinyent. Fa dos anys vam commemorar el 350 ani-versari de les festes i des daleshores lhem potenciat molt. Tenim actes molt tradici-onals com s el Dia dels Angelets o el Bou en Corda, per no magrada diferenciar cap acte com a ms important, ja que en definitiva tenim un programa molt extens i tot t la seua part especial.

  LENTREVISTA

  SALVADOR PASTOR . PRESIDENT DE LASSOCIACI DE LA PURSSIMA

  La festa del bou est molt arrelada en la ciutat

  Entrem en el cap de setmana dedicat al bou, en qu consisteix aquesta festa?

  Sn tres dies molt arrelats en la ciutat. Divendres es comena amb lembol dels bous que eixiran dissabte. Podrem dir que dissabte s el dia on ms moviment hi ha, amb la vaqueta, els bous i lacte dedi-cat als ms xicotets. s el dia on sajunten els amics, tenim la baix amb la banda... Desprs ja diumenge s un dia dedicat als corredors, s el dia ms seris.

  Est oberta a la participaci de tots?s una oferta oberta a tots, malgrat que

  lassociaci t als seus portadors per a dur als bous. Tota la gent que vulga pot par-ticipar sempre que respecte les normes. Per a vetllar per aquesta vigilncia, a ms del dispositiu de seguretat, tamb estem els portadors que controlen als assistents

  durant el recorregut, alertant de qualsevol cosa estranya.

  Aleshores, lAssociaci de la Purssi-ma que representa busca mantenir vives aquestes tradicions.

  El que busquem s que no es perda tot el que hem aconseguit fins a hui, ja que el patrimoni histric dOntinyent s molt important. No hem parlat del tot el que es pot veure a la process de la propera set-mana... El ball de la beta, el ball dels ca-vallets, els gegants i cabuts... Tenim que cuidar-ho i recordar-ho.

  A nivell personal, com viu aquest cap de setmana?

  Molt intensament... Ms quan era en-carregat dels bous. Sempre hi ha que estar pendent de que isca tot el millor possible. Sempre mhan agradat molt aquests dies ja que retornem a lessncia daquesta fes-ta.

  Com a president de lAssociaci i com a ve de la ciutat, com ha vist levoluci daquesta festa del bou?

  Ha canviat molt. Abans se celebrava en-tre setmana i conforme va anar creixent la ciutat i va anar arribant la industria, els propietaris de les fbriques es queixa-ven de que els seus treballadors paraven la producci per gaudir daquesta festa. Ales-hores, el canvi ms significatiu va ser pas-sar-ho al cap de setmana i sha registrat un creixement exponencial. Ara s una festa diferent, ms plena, cada vegada ve ms gent de fora... Hi haur un dia on no podrem traure el bou de la gent que tin-drem a la plaa.

  Per als nostres lectors que no coneixen la festa, per qu els recomanes anar a Ontinyent a gaudir de la festa del bou?

  Hi ha que vindre per a viure-ho. Com he dit abans, tenim una tradici molt prpia en referncia a aquesta festa i tot aquell que vinga a participar o a veure-ho es va a sorprendre. Vull convidar a tots els lectors no sols a vindre aquest cap de setmana sin a conixer Ontinyent durant aquests dies dedicats a la nostra Patrona.

  Imatges de lacte dahir de vesprada

  DICIEMBRE 8 LUNESA las 5 de la madrugada, XXIII RECITAL DE COROS INTERPARROQUIALES en Honor a la PURSIMA A las 7 de la maana, ROSARIO DE AURORA A las 10:00, y desde el Campanar de la Vila, la Colla de Campaners de Ontinyent, interpretar el REPIQUET DE LA PURSIMA.A las 13:00 horas del medioda VOLTEO GENERAL DE CAMPANASA las 17:30 horas salida dels gegants y cabets, bailes tradicionales de Arquets, Caballets, La Veta y la Moma.A las 18:15 horas salida de la Santa Cruz alzada por el itinerario oficial y tradicionalTerminada la Procesin se disparar el CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES. Una vez la venera-da Imagen ascienda en su Camarn, se dispararn LAS SALVAS DE ORDENANZA.La bajada y subida de la venerada imagen sern acompaadas por el canto de los Motetes expresamente compuestos en 1724 por ONOFRE PENALBA. De la parte musical se encargar Ad Libitum y de la parte vocal el Coro Alameda de Valencia.

 • 13

  Dissabte, 29 de novembre de 2014SETMANARI DINFORMACI COMARCAL

  FINESTRA OBERTA

  Un reportatge de Juan Antonio Cloquell

  Reportatge de Juan Antonio CloquellLInformador amb les Festes Patronals dOntinyent

  LAjuntament dOntinyent est ultimant els preparatius als barri de La Vila i Poble Nou per afavorir que la festa del Bou en Corda, que tindr lloc aquest cap de setmana, puga transcrrer amb normalitat i sense incidents. A banda de coordinar-se lhabitual collocaci de les barreres, des de les Regidories dObres, Parcs i Jardins i Neteja sha procedit a realitzar diverses actuacions per millorar el recorregut de la festa, que inclou carrers com el Cam dels Carros i de la Cantereria, les places de Baix, de lEscur i Major, el carrer del Regall i els diversos carrers del nucli histric de la ciu-tat, La Vila.

  Estes tasques han incls la neteja i el cobriment de clots al recorregut, el desbrossament del prking del Regall, la

  ONTINYENT POSA A PUNT LA VILA I EL POBLE NOU PER A LA FESTA DEL BOU EN CORDA La Regidoria dObres realitza actuacions al recorregut del bou per minimitzar el risc de caigudes i accidents El regidor de Seguretat anima a la ciutadania a gaudir de la festa respectant els animals i complint les normes

  Un centenar de voluntaris i un equip mdic permanent completen el dispositiu sanitari de la festa del bou en corda

  >>collocaci de sorra als embornals, aix com actuacions a lespai de lantiga fbrica de Tortosa i Delgado, la collocaci durinaris mbils en diversos punts del recorregut, i sactu-ar diriament per fer una neteja intensiva de la zona. El regidor responsable destes rees, Manuel Cuesta, destacava que del que es tracta es que el recorregut siga el ms net i menys problemtic possible, amb els menors obstacles, per tal que els corredors puguen gaudir de la festa minimitzant el risc de caigudes i accidents.

  En aquest sentit, el regidor de Seguretat Ciutadana de lAjuntament dOntinyent, Jos Maria Hoyos, ha recordat a la ciutadania la importncia de complir amb les normes de seguretat durant la festa del bou en corda. A banda del dis-positiu especial previst per les forces i cossos de seguretat,

  que va estar tractat a la darrera Junta de Seguretat, ledil ha destacat com a fonamental la collaboraci ciutadana per gaudir de les festes sense incidncies.

  Hoyos ha recordat que el reglament que va establir a lany 2007 la Generalitat Valenciana prohibeix participar activa-ment als menors de 16 anys, a aquells que no estiguen en les adequades condicions fsiques, i a aquells que es troben baix els efectes de lalcohol o altres substncies txiques: aquest detall, que sembla evident, es de gran importncia per evitar disgustos, pel que demanem encaridament que es respecte esta norma, ja que lacte del bou s perills, destaca. Per altra banda, el regidor ha posat de relleu que la festa del bou en corda s respectuosa amb els animals, i per aix aquells que els maltracten de qualsevol mane-ra tamb podran ser expulsats del recinte, a ligual que les persones que no estiguen en condicions.

  Jos Maria Hoyos recordava que durant els tres dies de festa, el nucli histric de la ciutat es veur subjecte a les habituals prohibicions destacionament, i destacava igual-ment que hi ha altres aspectes a tenir en compte com la prohibici de vendre a menors petards o begudes alcoh-liques, preparar o vendre aliments i begudes a la via pbli-ca, o exercir al llarg del recorregut del bou cap activitat als locals sense llicncia.

  Tant Manuel Cuesta com Jos M Hoyos han recordat que lgicament tampoc es pot embrutar la via pblica, i cal respectar les normes bsiques de convivncia per a poder gaudir dunes festes a les quals els ontinyentins i visitants estem segurs que donaran una nova mostra del seu civis-me i respecte per les tradicions que es mereix una festa tan tradicional com la del bou embolat en les Festes de la Purs-sima, conclouen. Els actes taurins de les festes comena-ren divendres amb lembol, reprenent-se hui a les 12:00 i les 15:30 hores, i diumenge a les 15:30 hores.

  Centrats en la seguretatUn centenar de voluntaris de lAssociaci de Festes de la

  Purssima i de Protecci Civil i un equip mdic permanent completaran el dispositiu de seguretat de la festa del bou i corda que es va acordar en la darrera Junta de Seguretat dOntinyent. Representants dels cossos i forces de seguretat de lEstat i els responsables de la Policia Local havien es-tat convocats per lalcalde dOntinyent, Jorge Rodrguez, per tal de dissenyar el dispositiu sanitari i de seguretat de les festes. Per part de lAjuntament dOntinyent, enguany sha reforat la presncia de mitjans sanitaris per tal datendre qualsevol tipus dincident derivat de la festa del bou. Al MA-OVA sinstallar una UVI mbil de Creu Roja, dotada amb un metges, dos infermeres i quatre auxiliars. A banda, hi haur ambulncia permanent al Cam dels Carros, amb dos auxi-liars. El dispositiu sanitari comptar tamb amb una infer-meria mbil en les proximitats del solar de Tortosa i Del-gado, a ms dun coordinador, mentre que dissabte, fins la mitja nit, una ambulncia romandr en la zona de les car-pes, on habitualment ms gent sacumula a eixes hores, per tal datendre qualsevol incidncia i traslladar el ms aviat possible les urgncies ms greus fins lhospital dOntinyent.

 • 14

  Dissabte, 29 de novembre de 2014 SETMANARI DINFORMACI COMARCAL

  COMARQUES

  REDACCIEl Collegi Pblic Los Pinos

  de Bicorp en collaboraci amb el Servei UPCCA de la Mancomu-nitat de la Canal de Navarrs, est duent a terme el projecte tots guanyem si tots aportem,

  Iniciativa conjunta de collegi i famlia per a una millor salut dels xiquets

  BICORP

  AJUNTAMENTAquest dimarts 25 de novembre

  de 2014 un any ms es va tindre que celebrar per desgracia la ma-nifestaci en contra de la violn-cia de gnere a la Llosa de Ranes organitzada per les mestresses

  Manifest contra la violncia de gnere

  de casa de la localitat.Lacte va consistir amb una

  cercavila pel poble i seguidament es va llegir un manifest a la porta de lAjuntament on tamb lalcal-de Evarist AznarTeruel va dirigir unes paraules als assistents.

  LLOSA DE RANES

  Davant lAjuntament

  PSPV ENGUERAEls socialistes dEnguera con-

  tinuen el seu procs delecci de candidat. Desprs dhaver con-cls la primera part de les pri-mries obertes per lelecci del candidat o candidata socialista a lAlcaldia dEnguera, atenent, afirmen des del partit a les re-flexions que hem rebut per part

  Els socialistes continuen el seu procs delecci de candidat

  dalguns vens, sha decidit am-pliar el procs delecci oberta allargant els terminis de temps. Sha susps la convocatria de votaci a celebrar el diumenge 30 de novembre. Es va a realitzar una Assemblea oberta, a la qual queden convocats totes les per-sones progressistes, militants i simpatitzants que vulguin assis-

  ENGUERA

  REDACCIAquest dissabte se celebra

  a Navarrs el 4t Festival de la can dautor Tardor a Navar-rs organitzat per lassociaci Amics dHumet. Ser a partir de les 22.30 hores a la Casa de la Msica. Hi participaran Jos M Alfaya, David Calabuig, Javi-er Maroto, Nino Snchez i Toni

  DHumet a la BTTNAVARRS

  Subirana.Aquest diumenge es disputa la

  XVI Marxa BTT Navarrs 2014. La marxa t 35 quilmetres i inclou en el seu traat una espectacular pujada a lermita de Navarrs en ziga-zaga o trialeres. Es lliuraran prop de 30 trofeus. En la prvia de diumenge passat van participar 60 corredors.

  tir o que estiguin inscrites, a cele-brar el proper divendres dia 5 de desembre, amb un sopar de pa i porta, a les 21.15 hores de la nit a la seu de la Casa del Poble. Lagru-paci considera que s beneficis escoltar sempre diferents opini-ons, i incorporar diferents visi-ons sobre lelecci oberta del can-didat o candidata.

  REDACCIAmb data 24 de novembre el

  Jutjat del Contencis Adminis-tratiu n 6 de Valncia ha reco-negut el dret de lAjuntament de Quesa i el de Navarres a percebre el cobrament dels rebuts dIBI gi-rats al Ministeri de Medi Ambi-ent referents a la Presa dEsca-lona en els exercicis 2008-2011. Aquesta sentncia al seu torn, per tractar-se del mateix b im-

  Els ajuntaments de Navarrs i Quesa aconsegueixen que es reconega els tributs de la presa dEscalona

  moble, fa efectius els rebuts gi-rats corresponents als anys 2012, 2013 i 2014.

  No obstant no admet les recti-ficacions que es van fer dels re-buts de 2008, 2009 i 2010.

  Quantitativament en el cas de Quesa suposa el reconeixe-ment de 295.000 dels exercicis 2008-2011, i per extensi 435.000 dels exercicis 2012-2014. Suposa tamb reconeixement a cobrar

  al voltant a 140.000 en els pro-pers exercicis. Amb tot no con-forme lAjuntament amb la lleva realitzada en els exercicis 2008-2011, dentorn de 200.000 , sha sollicitat de nou assessorament per estudiar el possible recurs davant el Tribunal Superior de Justcia.

  La sentncia no s ferma i pot ser recorreguda durant els pro-pers 15 dies.

  LA CANAL

  REDACCILa localitat de Quesa acull

  aquest cap de setmana les jorna-des de seguretat en muntanya de la Federaci dEsports de Munta-nya i Escalada de la Comunitat

  QUESASe celebren les jornades de seguretat de la Federaci dEsports de Muntanya

  REDACCIEl proper 3 de desembre, a par-

  tir de les 17 hores, el poliesportiu de lAlcdia de Crespins acollir una jornada de portes obertes per donar a conixer a tots els vens la nova pista de pdel que sha construt. Aix, i fins al di-lluns segent, tots aquell que ho desitgen es podran inscriure gratutament per gaudir de la nova installaci.

  Lalcalde de la localitat, Javier

  Sinaugura la pista de pdelLALCDIA DE CRESPINS

  Sicluna, sha felicitat per haver pogut dur a terme una obra im-portant i demandada pels vens de la ciutat i va destacar que sha realitzat una pista pano-rmica grcies a una subvenci de 20.000 euros que ha propor-cionat ntegrament la Diputaci de Valncia.

  En aquest aspecte, Sicluna ha agrat la collaboraci de lens provincial i ha posat en valor la necessitat de seguir dotant a

  lAlcdia dinstallacions esporti-ves de qualitat.

  durant el curs 2014/2015, en el qual es treballar cada mes un aspecte en relaci a salut biopsi-cosocial. Aquest projecte pretn servir de pont entre lescola i les famlies, perqu tots puguin treballar els mateixos aspectes

  de salut. Cada mes saporta una idea. En concret, aquest mes, el missatge s que a la tardor tam-b sha de menjar fruita reco-manant a les famlies que posin fruita als seus fills algun dia en el dinar.

  Valenciana. Les jornades shan organitzat amb lobjectiu de reu-nir en un mateix frum a espor-tistes de les diferents modalitats esportives de muntanya i crear un marc com de divulgaci de plans

  de prevenci, accidentabilitat, rescat i seguretat en muntanya. Estan dirigides a qualsevol aficio-nat practicant dactivitats a laire lliure i especficament al munta-nyenc.

 • 15

  Dissabte, 29 de novembre de 2014SETMANARI DINFORMACI COMARCAL

  COMARQUES

  El Centre Ocupacional la Costera aconsegueix reunir a ms de 700 persones en Bells

  CO XTIVAEl passat dimecres dia 19, el centre ocu-

  pacional i la coordinadora de centres ocu-pacionals (COPAVA) aconseguiren reunir a un total de 715 persones en una ruta que tenia en el seu trajecte mes llarg 11.400 metres. Cadasc dels participants en la ruta opt per una ruta ms llarga o ms curta en funci de les seues limitacions, per tots aconseguiren donar-li un carc-ter festiu i en certa manera reivindicatiu a lactivitat. Festiu per poder-se juntar tots junts en una activitat com aquesta i reivindicatiu per donar a conixer que les persones amb discapacitat tamb sn un collectiu actiu i que tenen molta capaci-tat per fer motles coses, i una delles una ruta per a 700 persones per un paratge com s lestret de les aiges de Bells.

  Centres de Valncia, Castell de la Ri-bera, Utiel, Requena, Rocafort, Ontinyent, Carcaixent, Alzira, Xirivella, Ontinyent, Godella, Carcaixent, Villar del Arzobispo, La Torre, Xirivella, Torrent, Manises.... participaren en aquesta ruta per ser un total de 31 centres de tota la provncia de Valncia, on va estar present lalcadessa de Bells per a donar la benvinguda al po-ble a tots els participant. Des del centre es volia agrair a tots els que ajudaren a portar a terme aquesta iniciativa, sobre-

  tot als alumnes del IES Dr Simarro que en la figura de la seua Vicedirectora Ana Al-piste ajudaren als usuaris del CO La Coste-ra per poder realitzar tots els quilmetres. Amb gent com Ana o Magda i tots els seus alumnes es fcil proposar rutes com aquestes. Grcies a gent com ells i tots els voluntaris de la ruta nosaltres com a cen-tre podem fer aquestes coses, i per suposat als ciclistes que en tot moment controla-

  ren tot el trajecte de la ruta. Com a centre estem satisfets del resultat de lactivitat i de la resposta de lAjuntament de Bells que en tot moment sha mostrat predispo-sada per a qualsevol cosa, comentava la directora del CO La Costera Amor Amors

  Aquesta s la primera de tres rutes que la Coordinadora organitza al llarg del curs, la propera ser a les rodalies de Valncia i la tercera a Utiel.

  LA COSTERA

  AJUNTAMENTLLANERA DE RANES

  REDACCILlanera de Ranes acull dem la XXXII

  edici del concurs nacional de arnad, que compta amb la collaboraci de la Diputaci de Valncia. El centre cultural del munici-pi de la Costera ser lescenari en el qual es presente el certamen de les postres ms arrelades de la comarca i del poble, on se celebra ininterrompudament des de 1983.

  El concurs culinari tindr diversos dies dactivitats culturals prvies, entre les quals destaquen les conferncies sobre salut i benestar, el dia de les cataline-tes, lexposici de bolillos i manualitats i un altre concurs de dolos. De la mateixa manera, Llanera de Ranes tamb acollir aquest cap de setmana una fira del llibre i artesania, que comptar amb diverses ac-tivitats programades.

  En paraules a LInformador, el seu alcal-de Vicente Sanchis destacava que es trac-ta de trobar el millor arnad dels ms de 30 participants que solem tenir cada any. La nostra intenci ja que sempre hem tingut una participaci molt alta i notem que a la gent li agrada i espera aquest certamen. Aix mateix Sanchis va voler convidar a tots els nostres lectors ja que cada poble t els seus productes i ara parlem dun producte tpic de tots, i que s una forma de mantenir viva la memria. La partici-paci s gratuta i el guanyador del con-curs rebr un quadre i 50 euros.

  LLANERA DE RANES

  Tot preparat per al concurs nacional darnad

  Ronda Sequia la Vila, 16 Polig. F - 46800 XTIVA (VALNCIA)

  e-mail: [email protected] TIENDA 96 227 65 36 - TALLER 96 228 35 24

 • 16

  Dissabte, 29 de novembre de 2014 SETMANARI DINFORMACI COMARCAL

  CULTURA

  Sha volgut convidar a aquesta setmana a les institucions, collectius i persones de la zona que poden aportar la seua contribuci en qualsevol dels aspectes de la seua activitat

  Entre las cosas que no han cambiado con la venida de la democracia la iz-quierda insiste en que nada ha cambi-ado- est el ftbol. Sigue el espectculo multitudinario de los domingos apa-sionando a la aficin, y se percibe que esta temporada liguera va a resultar tan interesante como las de los mejores tiempos de la oprobiosa.

  El to Paco, que se las saba todas, foment hasta lmites extremos la pa-sin por este deporte, con el fin de que las masas quedaran debidamente alie-nadas y no armaron follones pidiendo autonomas o ms dinero. No obstante, se barrunta que este ao tendremos di-ficultades con las retransmisiones tele-visadas porque los clubes y la TV no han llegado a un acuerdo. Lo que faltaba! Bastante negro se presenta el programa energtico y la crisis econmica como para que, ahora, nos priven de este maravilloso espectculo dominical. Creo sinceramente que, detrs de todo esto, hay una mano negra. Y puestos a reflexionar se me ocurren dos tipos de presin en ese sentido.

  Primera, las mujeres. Tal vez ellas han logrado boicotear por medios des-conocidos unas retransmisiones que las privaban de la compaa de sus ma-ridos durante la tarde del domingo. Si no hay ftbol por televisin, los recupe-ran para ir al cine o a pasear. Segunda, la crisis energtica. Sabido es que nos estamos terminando el petrleo y que no hay a la vista otras fuentes de ener-ga de aplicacin inmediata Si no die-sen partidos de ftbol, necesariamente programaran un telefilme americano y se presume que la gente apretara el botn que apaga el televisor, con lo que se conseguir pinge ahorro de energa. Sigamos reflexionando sobre el depor-te rey. Hasta ahora contamos con una seleccin nacional, que tericamente representa a la totalidad de los espao-litos. Seleccin que, en jornada memo-rable, derrot a la de la URSS por obra y gracia de un certero testarazo de Mar-celino, cuya cabeza pas a ser por este motivo ms clebre que la de Ortega y Gasset o la de Unamuno, pongo por ejemplo. Y qu gran ocasin se perdi para edificar en memoria de tan faus-to acontecimiento un Escorial como el que se construy para conmemorar la victoria de San Quintn, que dnde va-mos a comparar! Pero, a la vuelta de la esquina, nos esperan los estatutos de autonoma, que consagrarn una serie de nacionalidades o pases. Aparecern entonces nuevas selecciones: las galle-ga, andaluza, canaria, catalana, valen-ciana Porque seleccin vasca ya la hay, y no hace muchos meses derrot a la irlandesa ante un tremolar de ikur-rias y el canto del Eusko-Gudariak.

  Cuando esto llegue, podremos con-templar gozosos como saltan al campo la catalana y la valenciana, que for-marn en el centro para escuchar los respectivos himnos nacionales -Els Segadors y La Muixeranga- mientras un tremolar de banderas cuatribarra-das sin asomo de azul completar el panorama, y los capitanes de ambos equipos intercambiarn butifarras ca-talanas y naranjas valencianas en me-moria de ese primer encuentro Qu gozada! Desaparecer la liga, dando paso a encuentros entre pases. Y en torneos internacionales, con un poco de suerte, nos podr representar la se-leccin gallega, que saltar al campo al son de la gaita y la mueira Creo que, para entonces, me aficionar al ftbol. (16/11/1979)

  Paco Lloret

  ER FURBO

  AJUNTAMENTLa Plaa Major dOntinyent

  acollir el proper 20 de desem-bre el que ser el I Concurs de Nadales de la ciutat organitzat per lAjuntament. El Regidor de Cultura, Jos Antonio Cala-buig Oviedo, ha explicat que des del consistori volem que les prximes festes de Nadal siguen ms ldiques i parti-cipatives que mai, i per aix, i al marc de la campanya d