of 24 /24
SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL ANY XIII · NÚMERO 693 Exemplar gratuït Dissabte, 14 de febrer de 2015 LA COSTERA - LA CANAL - LA VALL Especial presentació del nou museu Pàgs 12-13 mejores marcas Passatge del Lleó, 6 Tel. 96 228 31 44 TENEMOS AVANCE DE TEMPORADA Haz tus compras en San Valentín XÀTIVA Pàg 2, El Pla d’Ocupació permet realitzar diverses obres necessaries Escaneja aquest codi QR i accedeix a la nostra web CANALS Pàg 8 , L’Ajuntament contracta 30 desocupats del municipi ONTINYENT Pàg 6, Es posa en marxa el Pla de Joventut 2015-2019 ESPORTS Pàg 20, L’Olímpic, una vegada més, amb moltes baixes Un Museu modern per a la Xàtiva del segle XXI

L'informador 693

Embed Size (px)

DESCRIPTION

14 de febrer de 2015

Text of L'informador 693

 • SETMANARI DINFORMACI COMARCAL

  ANY XIII NMERO 693Exemplar gratut

  Dissabte,14 de febrer de 2015

  C/ Alameda Jaume I, 29, 1, 1 46800 XTIVA (Valencia)

  LA COSTERA - LA CANAL - LA VALL

  Especial presentaci del nou museuPgs 12-13

  AntiguaCharo Cardona

  mejores marcas

  Passatge del Lle, 6Tel. 96 228 31 44 TENEMOS AVANCE DE TEMPORADA

  Haz tus compras en San Valentn

  XTIVAPg 2, El Pla dOcupaci permet realitzar diverses obres necessaries

  Escaneja aquest codi QR i accedeix a

  la nostra web

  CANALSPg 8, LAjuntament contracta 30 desocupats del municipi

  ONTINYENTPg 6, Es posa en marxa el Pla de Joventut 2015-2019

  ESPORTSPg 20, LOlmpic, una vegada ms, amb moltes baixes

  Un Museu modern per a la Xtiva del segle XXI

 • 2Dissabte, 14 de febrer de 2015 SETMANARI DINFORMACI COMARCAL

  AJUNTAMENT DE XTIVA

  REDACCIEl prxim 22 de febrer a les

  10:30 hores tindr lloc lonze-na edici de la Mitja Marat de Xtiva, una prova que es va pre-sentar dilluns passat en lAjun-tament de la ciutat.

  En lacte va estar present Yo-landa Sipn, regidora dEsports, acompanyada per Jos Enrique Cuenca, president del Club Atle-tisme Ajos, i Vicente Lluch, vice-president daquest club.

  En la prova denguany cal res-

  Xtiva es prepara per a la XI Mitja MaratEs disputar el 22 de febrer a partir de les 10:30 hores des de lAlbereda

  saltar que ja shan inscrit ms de 1.500 persones i sespera abastar la xifra lmit de 1.600 corredors. Sipan va afirmar que es tracta duna prova histrica dins del calendari runner del Circuit de Carreres Populars que t latrac-tiu de recrrer el casc antic que permet gaudir de les vistes de la ciutat. Aix mateix, la regidora va animar a tots a participar daquesta jornada de festa, es-portiva i familiar i va agrair el treball de persones voluntries

  que ajudaran en lorganitzaci, a ms del personal de Protecci Civil.

  Per la seua banda, Jos Enri-

  que Cuenca va subratllar que la carrera est homologada per la Real Federaci Espanyola dAt-letisme i transcorre pel seu recorregut habitual, un circuit molt rpid i vistos, fent especial menci en la nostra preocupa-ci per la seguretat.

  Junt a aquest esdeveniment la prova ve acompanyada per una nova edici del concurs de fotografia. Aix, tal com va reco-nixer Sipn aconseguim unir esport i cultura. La imatge gua-

  nyadora ser la portada del car-tell de la prova per al prxim any i la resta es mostraran al pblic en una exposici que tindr lloc en la Casa de la Cultura.

  A ms, es repartir una rifa entre qui desitge participar amb la qual se sortejar un viatge per a dues persones.

  Els beneficis es destinaran en aquesta ocasi a Aspromi-vise amb lobjectiu dajudar als usuaris en un moment molt necessari.

  En la prova denguany cal ressaltar que ja shan inscrit ms de 1.500 persones i sespera abastar la xifra lmit de 1.600 corredors

  Installaci dembornals daiges pluvials a lavinguda Ausis

  Reparaci tanca metllica de la pista esportiva de lavinguda Ausis

  Reposici de les trapes de lenllumenat al Mistero, Bixquert

  Treballs de neteja al solar del carrer Enriquez

  REDACCIEls diferents integrants que

  han passat a formar part durant tres mesos de lequip de treball de lAjuntament grcies al Pla dOcu-paci Local est permetent esco-metre diverses obres necessri-es per a la ciutat, al reforar la brigada del Consistori. Aix ho ha destacat en paraules al nostre set-manari Jorge Herrero, regidor de Serveis Pblics, amb el que hem repassat les ltimes actuacions que aquestes setmanes sestan duent a terme a la ciutat.

  La ms important des de lentrada de la fase nova del Pla dOcupaci s la que est treba-llant a la urbanitzaci del Miste-

  El Pla dOcupaci refora la brigada i permet realitzar diverses actuacions necessriesSha adequat la urbanitzaci del Mistero, a Bixquert, i sha solucionat el problema dacumulaci daiges pluvials al pont del Claret, a lavinguda Ausis March

  ro, a Bixquert. Ac tenim un equip que estan resolent els problemes de robatoris de les trapes de ferro, substituint-se per altres de for-mig, resolent els problemes de paviment i voreres, i recollint el desbrossament realitzat per Imel-sa. Hem realitzat una millora tre-menda que estar acabada la pro-pera setmana, afirma Herrero. Una vegada finalitzen les obres, aquest equip reprendr les tas-ques a la urbanitzaci de Bolvent.

  Ja dins de Xtiva, han sigut nombroses les obres i les actuaci-ons que els vens venen observant en aquestes primeres setmanes dany. Hi ha dos molt impor-tants. La primera a destacar s

  en la plaa de la Xemeneia, on hi havia un problema de filtra-cions daigua i sha substitut i corregit el paviment, impermea-bilitzant-se i adequant un metre i mig de les faanes de les cases. Daltra banda, a lavinguda Au-sis March, a laltura del pont del Claret, estem solucionant el problema dacumulaci daigua pluvial a la rotonda, on hem ins-tallat una xarxa dembornals. En aquesta zona tamb sha adequat el parc, la pista esportiva i el pr-quing, mentre que a Germanies sestan pintant diversos murs in-festats de grafits prou desagrada-bles, amb insults, propers a una guarderia i a una esglsia.

  Cal remarcar la neteja dun solar al carrer Enrquez amb un proble-ma dabocaments, una situaci in-cvica que no podem permetre i que la ciutadania sha de conscienciar, segons ledil, aix com la millora de diversos passos de vianants, entre els quals destaca els situats en la nova zona desplai can situat dar-rere de la plaa de bous.

  rea dAigesJorge Herrero tamb sha fet

  crrec de lrea dAiges desprs de lltima remodelaci de go-vern. Tenim una actuaci desta-cada en marxa, com la connexi daigua a la partida de les Palan-ques (del Pla de la Mezquita cap a Genovs), una demanda de fa

  molt de temps i que estar en funcionament en poc de temps. Cal recordar que a partir del 23 de febrer tindr lloc la neteja dun tram del Canal de Bells, a laltu-ra de les Arcadetes dAlboi , una actuaci complicada que solucio-nar invasi de rails grcies a la installaci de diverses bombes. En aquest Canal tamb sest a lespera de la installaci dunes bombes a la font dels 25 endolls per finalitzar les obres de la xarxa pblica de Xtiva. Hem invertit al Canal de Bells 1,2 milions deuros i uns 40.000 euros a les Palanques i ara anem a solucionar uns pro-blemes de pressions a la zona del Palasiet i la Bola.

 • 3Dissabte, 14 de febrer de 2015SETMANARI DINFORMACI COMARCAL

  AJUNTAMENT DE XTIVA

  Segons Cerd, hi ha 100.000 euros que han anat a parar a les butxaques dun intermediari buscat pel propi Ajuntament per a aquesta operaci, tal i com va declarar Rus al seu moment

  Miquel Lorente,candidat a lalcaldia dEU Xtiva

  PSPVEl regidor socialista Roger Cer-

  d ha denunciat davant la fisca-lia dAlzira el procs de compra dels terrenys per a lampliaci de laparcament de lHospital Llus Alcanys. En el seu escrit de de-nncia, posa en coneixement del fiscal que lAjuntament de Xtiva va pagar quatre vegades ms que la valoraci inicial dels terrenys on finalment es va construir lampliaci.

  El cost final dels terrenys en qesti va ser de 144.240 euros. Es van pagar a ra de 28,92 euros el metre quadrat. No obstant aix, segons un informe de loficina tcnica de lajuntament, el valor inicial dels terrenys era 35.146,92 euros, s a dir 7,22 euros el me-tre quadrat. Per tant, el preu final sha multiplicat per quatre.

  Els socialistes atribueixen aquest desmesurat increment a la compra dels terrenys per part dun tercer. Davant aquest fet, el PSPV estima que sha pogut pro-duir irregularitats que han supo-sat un increment no justificat del preu superior als 100.000 euros.

  El 20 de setembre de 2005, lAgncia Valenciana de Salut va comunicar la necessitat urgent dampliar la zona daparcament, demanant lexpropiaci dels ter-

  El PSPV denuncia en fiscalia irregularitats en la compra dels terrenys de laparcament de lHospitalRoger Cerd destapa que lAjuntament hauria pagat quatre vegades ms pels terrenys on es va dur a terme lampliaci de laparcament

  renys i la seva cessi a la Conse-lleria de Sanitat. Una setmana desprs, lalcalde de Xtiva va re-soldre que sefectus la relaci de propietaris dels terrenys objecte de futura expropiaci forosa.

  Per lexpedient dexpropiaci forosa no es va arribar a iniciar perqu la Comissi Informativa dObres Pbliques el va parar per estudiar la possibilitat dadquirir aquestes parcelles mitjanant cessi dels propietaris, amb re-serva daprofitament urbanstic

  en un PAI pendent de desenvolu-par. Posteriorment, el 21 dabril de 2006, sense que hi hagus transcendit pblicament el pro-cs dexpropiaci, es van adqui-rir els terrenys en qesti per part dun enginyer collaborador habitual de lajuntament, qui va pagar per ells 74.710 euros, o el que s el mateix, 14, 98 euros per metre quadrat, segons es desprn dels documents que acompanyen la denncia presentada.

  L1 de juny de 2006, lAjunta-

  ment de Xtiva va acceptar la proposta realitzada pel nou pro-pietari i es va comprometre a ad-quirir els terrenys pel preu total de 144.240 euros, si en el termini de cinc anys no saprovava la re-parcellaci del sector Cnyoles. Finalment, en no desenvolu-par-se aquest PAI, lajuntament va haver de pagar els terrenys a ra de 28,92 euros el metre qua-drat, amb el consegent perjudici per a les arques municipals.

  Segons Cerd, la gravetat dels fets ha motivat la seua posada en coneixement del fiscal, ats que hi ha 100.000 euros que han anat a parar a les butxaques dun intermediari buscat pel propi Ajuntament per a aquesta opera-ci, tal i com va declarar Rus al seu moment.

  Pot semblar que aquest concep-te siga estrany, en canvi es tracta duna realitat ben present. Quan baixen les temperatures el trenca-ment social saccentua i el servei bsic de llum i gas per a la majo-ria es transforma en un luxe. En certes situacions, malauradament, acaba sent un servei bsic inexis-tent a casa. Front aquesta situaci, el passat mes de maig, des dEs-querra Unida vrem presentar una proposta en el ple municipal per a qu lajuntament negocis amb les empreses subministradores de gas i electricitat que treballen a Xtiva, per aconseguir una quitana dels deutes pendents daquelles perso-nes en situaci de vulnerabilitat. La proposta va ser aprovada en el ple per unanimitat, en canvi la petici encara est esperant la resposta de les empreses, segons ha informat el mateix equip de govern. Certament, aquesta situaci no s agradable per la falta de complicitat i respec-te cap a lajuntament de Xtiva. Els talls de llum i gas provoquen un greu impacte social en les famlies.

  Com a representants pblics no podem permetre aquestes acti-tuds, sobretot, si provenen dem-preses que gaudeixen, han gaudit o poden contraure contractes amb ladministraci pblica. En el cas de lajuntament de Xtiva cada any destinem aproximadament un mi-li deuros a les empreses elctri-ques pel seu servei. Per aquesta ra, des dEU en el passat plenari muni-cipal vrem tornar a proposar que es reitere la petici institucional a les esmentades empreses, junt amb una invitaci expressa per a mante-nir una trobada conjunta encami-nada a contrastar opinions i incor-porar la responsabilitat daquestes per fer possible la resoluci del drama de la pobresa energtica que en 2014 ha afectat a 262 famlies a Xtiva. En canvi, lequip de govern sols satrev a acceptar part de les nostres reivindicacions, per en ab-solut negociar la quitana dels deu-tes pendents de la gent que pitjor ho est passant. Pensem que cal anar ms enll, actualment els proto-cols de prevenci dels talls, que sn necessaris, no deixen de ser una transferncia de diners pblics a les companyies subministradores, com aquest darrer any amb 21.262 de cost per al nostre ajuntament. En aquestos moments, amb tota la serenitat i amb la mxima crrega de dignitat hem de revertir aques-tes situacions. Trencar amb la vella poltica s renunciar a legislar en favor del lobby energtic, com sha fet en lEstat espanyol des de fa d-cades i per part dels diferents par-tits que han governat. Trencar amb la vella poltica s prendre partit per assegurar la dignitat de la gent i el respecte per les institucions demo-crtiques.

  POBRESA ENERGTICA

  REDACCILa inauguraci del Museu Fa-

  ller de Xtiva, ubicat al carrer Montcada, antiga seu del PROP es produir el dissabte 7 de mar, a falta de confirmaci oficial per part de lAjuntament. Posterior-ment se celebrar el tradicional Sopar de Germanor en els Sa-lons Reina de Xtiva.

  Amb aquesta obertura es veur complida una petici llargament reivindicada pel mn faller local. Rosa Esteban, regidora de Falles, es felicitava per la noticia en parau-les al nostre setmanari, sense vo-ler indicar una data exacta abans de finalitzar els treballs dade-quaci que resten per escometre. Ledil va remarcar la importncia de tenir aquest espai just abans de les festes falleres un museu que se suma com un atractiu turstic ms per a la ciutat, i que est en ple centre histric.

  Cal recordar que en un primer moment, en 2011, lAjuntament va avanar que el Museu Faller se situaria en El Palasiet, per aquesta idea es va descartar

  El Museu Faller obrir les portes a principis de marLa data prevista a falta de confirmaci oficial s el proper dia 7

  perqu segons Rus queda molt lluny del centre de la ciutat. Fi-nalment sha decidit situar-ho en les antigues oficines del PROP, en el carrer Montcada, una vegada aquesta administraci ha passat a situar-se a lAjuntament. Va a ser un museu important, molt visitat, esperem que la gent puga gaudir-ho, ja que va a ser un es-pai cultural molt digne per a la ciutat, afirmava lalcalde.

  Aix, la planta baixa albergar lexposici de dissenys, vestits, ninots indultats i altres objectes relacionats amb les falles. En la

  planta da dalt hi haur una sala de reunions.

  Les installacions del Museu han sigut cedides per part de lAjuntament i s la Diputaci qui corre a crrec de la seua adequa-ci. Per la seua part, la Junta Lo-cal Fallera ser lencarregada de realitzar les gestions oportunes per a posar-ho en funcionament.

  Rosa Estevan, regidora de Falles, va remarcar la importncia de tenir aquest espai just abans de les festes falleres un museu que se suma com un atractiu turstic ms per a la ciutat, i que est en ple centre histric

  Datra banda, el proper dime-cres 25 de febrer, a les 20.30 ho-res, al sal de la segona planta de la Casa de la Cultura, es realitzar la reuni de la Junta Local Fallera de Xtiva amb aquelles dones que hagin ostentat el crrec de Falle-res Majors de la ciutat, per parlar dels actes del 150 aniversari de les Falles a Xtiva.

 • 4Dissabte, 14 de febrer de 2015 SETMANARI DINFORMACI COMARCAL

  XTIVALENTREVISTA

  CRISTINA SUER . CANDIDATA A LALCALDIA PER COMPROMS

  Cal fer fora les velles formes, la falta didees i un grup que no est cohesionat i que no existeix ja que el seu lder no sap treballar en equip

  REDACCISegons informa el bloc de la

  Germandat de Confraries de la Setmana Santa, la pregonera de la Setmana Santa Setabense daquest any ser Rosa Ballester An, catedrtica dHistria de la Cincia a la Facultat de Medicina de la Universitat Miguel Hernn-dez a Alacant i vinculada a Xti-va perqu va estar casada amb el xativ Emilio Balaguer Perigell, mort recentment. El preg ser el 8 de mar a Sant Domnec.

  Ballester An, s a ms, Doc-

  Rosa Ballester An, pregonera de la Setmana Santa Setabense 2015

  tora en Medicina, i ha estat presi-denta de la Societat Espanyola dHistria de la Medicina i mem-bre de nombre de diverses soci-etats internacionals dhistria de la medicina i de la cincia. Forma part del consell de redacci i del consell assessor de diverses re-vistes especialitzades nacionals i internacionals i ha intervingut, com a investigadora principal, en set projectes nacionals dinvesti-gaci competitius en els ltims deu anys. Ha estat comissria de diverses exposicions histriques. Rosa Ballester An

  REDACCICiutadans (Cs) de la Comuni-

  tat Valenciana ha apostat per la formaci de les seues bases amb lobjectiu que el partit siga una alternativa que regenere la poltica amb propostes clares, assenyades i realistes. Aix ho ha assegurat Da-vid Lopera, coordinador de lagru-paci de Cs de Xtiva, municipi que ha acollit aquests dies la Jor-nada a la qual han assistit ms de 180 representants del partit de les tres provncies. El coordinador de lagrupaci de Cs ha explicat que s fonamental que les persones

  Ciutadans prepara als seus lders municipals a Xtiva

  que vulguen assumir responsabili-tats pbliques estiguen ben forma-des i ha destacat la importncia de dur a terme mesures de trans-parncia, entre les quals destaca el govern obert, que s molt ms que publicar dades en una pgina web. Cal recuperar la proximitat amb els ciutadans a travs de mis-satges clars, coherents i realistes capaos dillusionar no solament a un electorat assedegat de justcia social, sin a tot un poble capa de creure en si mateix, en les Insti-tucions i en els qui les dirigeixen, ha afegit Lopera.

  REDACCIMs dun 90% dafiliats i sim-

  patitzants han donat suport a Cristina Suer com a candidata a lalcaldia de Xtiva per Com-proms en les primries obertes celebrades recentment a la ciutat. Aquesta setmana hem parlat amb aquesta xativina per conixer-la ms a fons a tan sols uns mesos de les eleccions municipals.

  Qui s Cristina Suer i com naix aquesta inquietud poltica?

  Sc advocada de professi, compaginant la poltica amb la meua activitat professional. Tinc dos filles de 13 anys, bessones, que han crescut amb mi confor-me ha anat evolucionant la meua implicaci en la poltica munici-pal. En ma casa sempre hem par-lat de poltica i quan anava al Jo-sep de Ribera ja vaig formar part del primer consell escolar, sent triada pels meus companys. De sempre mha agradat la partici-paci i, uns 10 anys desprs, vaig comenar a militar en Unitat del Poble Valenci, partit que desprs sintegraria al Bloc. La meua in-quietud respon a la mateixa cau-sa per la qual vaig estudiar dret, ja que minteressa la societat en la que visc i vull participar en el seu canvi.

  Com veus la poltica actual-ment?

  La vida poltica est actual-ment molt injuriada per pense que s lnica forma de canvi-ar la situaci que vivim. A ms, participe de la millor poltica, que s la municipal, malgrat que els ajuntaments estan infrafi-nanats i depenen de lalmoina daltres administracions. A un ajuntament tenim ulls i cares i li veiem el rostre a la gent amb necessitats.

  Ara culmina un cicle que vas encetar al 2003.

  S, amb la intenci de retornar el nacionalisme valenci a Xti-

  Estic preparada per ser la primera alcaldessa de Xtiva

  va, una assignatura pendent ja que en aquell moment no acon-seguia mantenir-se ni social-ment ni com a grup municipal. He collaborat per aconseguir-ho i ara pense que estem en el final dun cicle, ja que el PP va a perdre la majoria absoluta i hem de par-ticipar daquest canvi poltic. Han sigut uns anys molt durs doposi-ci per mhan servit per coni-xer de sobra el funcionament intern de lajuntament, totes les rees i els procediments admi-nistratius, pel que pense que es-tic preparada per ser la primera alcaldessa de Xtiva.

  Eixes molt reforada del pro-cs de primries, amb un recol-zament del 90%.

  S, estic molt contenta. A mi sempre mhan triat els meus companys. Ara no tenia lobliga-ci de sotmetrem a cap votaci ja que era candidata nica, per donat que els meus companys de llista s que anaven a donar aquest pas per ser triats per la ciutadania, pensava que era una oportunitat molt important per reafirmar-me en el meu treball.

  Thas mostrat abans molt convenuda de que el PP perdr la majoria absoluta. Estem en lany del canvi?

  Totalment. Xtiva ho necessita i ho notes al carrer i en els propis treballadors de lajuntament. Cal fer fora les velles formes, la falta didees i un grup que no est co-hesionat i que no existeix ja que el seu lder no sap treballar en equip, i que quan ha deixat des-

  tar a Xtiva ha perdut el rumb, la coherncia i sha plasmat en la falta de projecte de ciutat. La ciu-tat ha perdut en aquests 20 anys loportunitat de convertir-se en un referent turstic dinterior i de tenir un comer punter.

  Quines expectatives teniu de cara a les eleccions municipals de maig?

  Pense que traurem un bon re-sultat, per no matreviria a fer una porra. La gent s conscient de tota la feina que hem fet i sho va a plantejar duna forma dife-rent. No va a votar quin partit vol que governe, sin qui vol que siga el proper alcalde de Xtiva. En aquest punt, tinc moltes possibi-litats de ser lescollida.

  Qu opines de la possibilitat dun hipottic pacte amb altres formacions?

  No estic a favor dun pacte pre electoral, ja que cadasc ha de votar en funci de les seues con-viccions. En canvi, pense que un pacte desprs de les eleccions s necessari. Laposta de Compro-ms s la de parlar i negociar in-cls guanyant les eleccions. La paraula pacte s positiva ja que, si cap de les forces que ens pre-sentem obtenim la majoria abso-luta, ens obligar a assentar-nos i a prioritzar Xtiva front als in-teressos partidistes i personals.

  Ens situem en el dia desprs de les eleccions, amb Cristi-na Suer com alcaldessa. Quin canvi notaran els ciutadans?

  Finestres i portes obertes a lajuntament, que torna a ser la casa de tots. No vaig a ser la De-hesa de Xtiva ni pretendr que ning em bese lanell... Acabar amb el populisme al qual estem acostumats actualment. Vull que la gent em conega com una per-sona prxima i que vol convertir Xtiva en una ciutat capdavante-ra. A ms, hem comentat moltes vegades la necessitat de fer una

  auditoria i analitzar la situaci sobredimensionada del personal que ac treballa.

  Una frase per resumir la idea de govern de Comproms.

  Vull que la gent de Xtiva visca a gust a la seua ciutat, vull que la gent de Xtiva no sen haja danar de la seua ciutat, vull que la gent daltres ciutats vulguen viure a Xtiva, i vull que la gent daltres ciutats vulguen visitar Xtiva.

  Encara s prompte i tindrem temps per parlar-ho ms detin-gudament, per ens pots avan-ar els pilars fonamentals de les propostes de Comproms?

  En primer lloc, hem de fomen-tar locupaci i tenim una opor-tunitat nica degut al patrimoni del que disposa la ciutat. No som una zona industrial pel que sha de recuperar el sector comercial, amb un centre comercial obert al nucli antic i tamb potenciar el turisme. Daltra banda, Xtiva t una assignatura pendent amb les persones. Des de Comproms utilitzem molt la frase rescatar persones i s el que volem fer. Tenim els serveis socials ms infradotats, per baix de la mit-jana duna ciutat com la nostra,

  i no podem tornar a la poltica de la caritat i dels menjadors socials, ja que s responsabilitat de lajuntament mitjanant la renta garantida, la renta social bsica... Hem de combatre lex-clusi social, una feina que no sha fet en els darrers anys per falta de personal i dinters, ja que per al PP era ms cmode donar subvencions a les associa-cions. Finalment, una part molt important tamb s la transpa-rncia i la participaci i ja ho hem demostrat amb les prim-ries. Hem de ser sincers amb la gent i han de saber que no poden participar del primer captol de lajuntament, per s han de dir la seua en el pressupost dinver-sions, ja que els diners sn de tots. Tenim lexemple al govern de Tavernes o dOntinyent, on mha sorprs que la ciutadania no demanda fer un teatre o un camp de futbol, sin arreglar un cam de faroles per anar a lins-titut. Ac en Xtiva ha hagut una persona, per damunt del b i del mal, que per exemple ha prio-ritzat una coberta de la plaa de bous en contra de resoldre les necessitats bsiques.

 • 5Dissabte, 14 de febrer de 2015SETMANARI DINFORMACI COMARCAL

  XTIVA

  ProgramaciGran Teatre Excm. Ajuntament de XtivaRegidoria de Gran Teatre

  Ruta RomnticaRUTA DELS JARDINSCentre de Recepci de Visitants ( Font del Lle)

  De 11.00

  a

  14.00 ho

  res

  3xiqu

  ets gra

  tis

  Guia Ana Hernndez 619976800 Eventto 684245796

  Eventto ha organitzat una nova ruta per la ciutat, un romntic passeig pels seus

  jardins. Un itinerari on descobrirs racons desconeguts i sorprenents del Jard del Bes,

  del Jard de la Pau, del Jard del Palasiet i de les Glorietes de Selgas i Jos Espejo.

  Gaudeix de la Xtiva ms romntica i desconeguda

  15 FEBRER

  REDACCILEscola de Danses de Xti-

  va va aconseguir emocionar el nombrs pblic congregat da-vant lestaci de trens de la ciu-tat durant el mat del diumenge 8 de febrer, a lacte anual on es commemora latro bombardeig que va sofrir la ciutat el 12 de fe-brer de 1939, a les acaballes de la Guerra Civil Espanyola i que, pel nombre de vctimes i la destruc-ci material que va suposar, ha estat qualificat per alguns au-tors com el Guernica valenci.

  Aquest collectiu cultural va posar en escena una dramtica

  LEscola de Danses, a la commemoraci del bombardeig

  Dansa del Vetlatori, interpretada per 25 balladors i balladores que, perfectament caracteritzats amb indumentria de lpoca, repre-sentaven les nombroses perso-nes que varen perdre la vida en aquell desgraciat esdeveniment dhorror i dolor que va colpejar de manera cruel la Xtiva de la guerra.

  Per a aquesta participaci de lEscola, sha dut a terme un la-boris treball dinvestigaci din-dumentria, a ms duna coreo-grafia curada i ben estudiada.

  En paraules de la presidenta del collectiu, Teresa Prez, lEs-

  cola t molt clares les seues ar-rels i continua ballant boleros, fandangos, jotes i masurques, per estem en continua evolu-ci i aix ha quedat demostrat en darreres actuacions com ara la final de Sona la Dipu 2014 al Te-atre Principal de Valncia, o els Premis Literaris de Xtiva, entre daltres, on lEscola ha donat un pas ms enll del folklore tra-dicional. LEscola desitja que la seva participaci puga servir per a lluitar modestament des de la cultura per eliminar tot tipus de violncia, enfrontament i guer-res intils.

  REDACCILa Plataforma Club Can Xtiva

  organitza aquest dissabte a la 13h al parc can, al costat del IES Dr. Llus Simarro, una xerrada didc-tica sobre lensinistrament dels gossos, a crrec de lensinistrador Jorge Fuset (Cannes de Xtiva).

  La cita forma part dun conjunt de 3 xerrades que lassociaci va iniciar el passat dissabte al Jard

  Segona xerrada didctica sobre lensinistrament dels gossos

  de la Pau i, on durant una hora aproximadament, es va estar ex-plicant una srie de pautes a se-guir per portar els gossos amb un estat relaxat a els parcs, aix com normes a seguir dins dels matei-xos i la forma correcta dactuar en els diferents casos que ens po-dem trobar.

  Al final de la xerrada sobri un torn de preguntes per aclarir

  dubtes tant del que sha explicat com del dia a dia amb els nostres gossos.

  Tant per part dels assistents, com del Club Can Xtiva, i de Jor-ge Fuset, es valora positivament lactivitat, la qual va tenir una bona resposta, ja que els ajudar a entendre ms i millor als seus gossos, aix com per poder oferir el que els gossos necessiten.

  Venda dentrades: Casa de la Joventut els dies laborals de 12 a 14h, Instant Ticket i Taquilles del

  Gran Teatre els dies de funci

  Palau dels Sant Ramon-Bonhivern C/ Montcada, 14 46800 XTIVA

  Tel.- 96 228 18 03 www.xativa.es Fax.- 96 228 78 20

  Dissabte 21 de febrer, a les 20.30hElite producciones artsticas presenta

  el musical Italia romnticaOrganitza: Excm. Ajuntament de Xtiva.

  Regidoria de Gran TeatreEntrades: 18 / 12 i 10 (Jubilats i pensionistes)

  Dimarts 24 de febrer, a les 20.30hpera representada.pera 2001 presenta

  Un baile de mscaras de VerdiOrganitza: Excm. Ajuntament de Xtiva.

  Regidoria de Gran TeatreEntrades: 26 i 24

  Dimecres 25 de febrer,

  a les 10.30h i 12.00hTeatre educatiu per a E.S.O i Batxillerat

  LOrfe Universitari de Valncia presenta

  Els temps estan canviantMsica al voltant

  de la Primera Guerra MundialOrganitza: Excm. Ajuntament de Xtiva.

  Regidoria de Gran Teatre.Collabora: CEFIRE Xtiva

  Dissabte 28 de febrer, a les 20.00hConcert de Msica Clssica

  Orquestra Filharmnica de la Universitat de Valncia

  Director: Hilari Garcia MrquezInterpretar obres de Serguei Prokfiev

  i Antonn DvorkOrganitza: Excm. Ajuntament de Xtiva.

  Regidoria de Gran Teatre. Regidoria de CulturaEntrada gratuta amb invitaci.

 • 6Dissabte, 14 de febrer de 2015 SETMANARI DINFORMACI COMARCAL

  ONTINYENT

  Des de lAjuntament recorden la reducci a noms dos dels punts amb semfors en la ciutat i lincompliment del Govern Valenci respecte a la construcci de la rotonda daccs al barri del Llombo

  LENTREVISTA

  PEPE PLA . REGIDOR DE JOVENTUT

  REDACCIEl Govern dOntinyent ha re-

  butjat la proposta de la Conse-lleria dInfraestructures dins-tallar semfors a lAvinguda del Txtil, a laltura del Pont de Sant Vicent. El director General de lrea, Vicente Dmine, va ser qui, en una reuni mantinguda fa dos anys, va plantejar a lal-calde dOntinyent, Jorge Rodr-guez, i la regidora de Territori, Rebeca Torr, una idea que tots dos van descartar immediata-

  El Govern dOntinyent rebutja la proposta de la Conselleria dinstallar semfors en lavinguda del Txtil El director General va plantejar una idea que es considera inapropiada per un espai on els urbanitzadors han de construir una rotonda

  ment per ser totalment inapro-piada, ja que per tal dordenar el trnsit i evitar desplaaments fins al final de lavinguda el que realment es necessita s una ro-tonda, explicaven. Esta rotonda est inclosa en una unitat dexe-cuci i per tant ha de ser cons-truda pels agents urbanitzadors propietaris dels terrenys colin-dants.

  Des del Govern dOntinyent sha desmentit rotundament haver sollicitat cap autoritza-

  ci per installar semfors en aquest espai, com apunta el PP local en una nota, una infor-maci totalment falsa que no sabem don shan tret.

  Per altra banda, afegeixen que la millor prova de laposta del Govern dOntinyent per lelimi-naci de semfors i la substi-tuci per rotondes als casos en que s competncia de lAjun-tament i es considera adequat, s la reducci en un 50% (de 4 a 2) que sha realitzat dels punts

  regulats amb semfors durant lactual legislatura. En aquest sentit cal recordar leliminaci dels semfors de lencreuament Almaig-Pintor Segrelles i a la in-tersecci de les Avingudes Tor-refiel i Llombo, de manera que, actualment, en tot el casc urb noms queden dos punts amb semfors: lencreuament de lAvinguda Daniel Gil amb el car-rer Martnez Valls, i el de la in-tersecci de lAvinguda Torrefiel amb el carrer Rafael Juan Vidal.

  REDACCILAjuntament dOntinyent ha

  iniciat els treballs per posar en marxa el que ser el seu Pla de Joventut 2015-2019. Dins des-ta primera fase sha creat una nova web, www.ajuntament-on-tinyent.es/plajove , que va ser presentada dimecres en roda de premsa, a la qual sinforma sobre la iniciativa, inclou enquestes i tamb formularis per poder for-mar part dels grups de treball que van a establir-se. El regidor de Jo-ventut, Pepe Pla, ha destacat que les poltiques de joventut han de partir dels propis joves, i per aix estem aprofitant els treballadors del Pla dOcupaci Jove impul-sat pel Govern dOntinyent per a obrir el cam a una iniciativa que a ms dels propis joves, volem que involucre tamb a associaci-ons juvenils o centres educatius, aix com als diferents departa-ments municipals, perqu el Pla de Joventut resultant ha dapli-car-se a totes les rees de gesti, explicava Pla.

  Sinicia el treball per posar en marxa el Pla de Joventut 2015-2019 Es pretn involucrar a joves, associacions i centres educatius a lelaboraci duna iniciativa que es tindr present a tots els departaments municipals

  Lembri del pla est sent ela-borat per Maria Moll, tutoritza-da per la tcnica deducaci, Emi-lia Tortosa, qui explicava que s un pla ambicis i que sha vollgut que siga molt participatiu, i tre-ballat, perqu un Pla de Joventut no es pot fer en uns pocs mesos per una persona, sin que ha de participar quanta ms gent mi-llor, assenyalava. Maria Molla exposava que el pla es una pro-posta dacci enfocat al benestar dels joves i cobrir les seues ne-cessitats. En esta primera fase el que farem es recollir informaci i analitzar les debilitats i fortale-ses de la ciutat en matria de jo-ventut, comenant amb una en-questa on es replegar opinions sobre poltiques de joventut en mbits com ocupaci, habitatge, temps lliure, associacionisme o esport, a ms doferir la possibi-litat de formar part dels grups de treball que van a establir-se, apuntava.

  La web ha estat elaborada per altres treballadors del Pla dOcu-

  paci Jove, des del qual Paula Rodilla explicava que el logotip marca lesttica general de la nova pgina: uns cercles que re-presenten la retroalimentaci que sespera en aquest tipus de plans, amb formes dinmiques i una ti-pografia juvenil. Per la seua ban-da, Pablo Revert informava que a la web est tota la informaci

  del perqu del Pla de Joventut, les fases, el seu punt de partida i la informaci sobre com participar, lenquesta, la fitxa dinscripci, aix com enllaos de noticies din-ters per als i les joves.

  La primera fase de diagnosi i participaci es realitzar entre febrer i maig denguany. Poste-riorment, entre juny i desembre

  de 2015 es crear el grup de tre-ball i selaborar del pla amb la collaboraci del Consell Local de la Joventut; la tercera fase, en ge-ner de 2016, saprovar pel ple de lAjuntament, per a ser presenta-da un mes desprs, i finalment posar en marxa la Comissi de Seguiment que velar per lexe-cuci i compliment del Pla.

  En qu consisteix aquest Pla?Es tracta duna eina per al futur,

  s una iniciativa a llarg termini. Grcies a un pla docupaci jove hem pogut encetar la primera

  Aquest Govern sempre ha estat al costat dels jovesfase del projecte, amb una treba-lladora especfica per engegar-lo. Ara hem creat una web participa-tiva, ja que volem que siga un pla de tots i de totes, tamb per a totes les rees de lAjuntament, ja que volem que siga transversal.

  Unes poltiques que han den-cetar els propis joves.

  Aix s. Les poltiques de joven-tut han de partir dels propis jo-ves, i per aix estem aprofitant els treballadors del Pla dOcu-paci Jove impulsat pel Govern dOntinyent per a obrir el cam

  a una iniciativa que a ms dels propis joves, volem que involucre tamb a associacions juvenils o centres educatius, aix com als diferents departaments muni-cipals, perqu el Pla de Joventut resultant ha daplicar-se a totes les rees de gesti.

  s la primera vegada que es realitza a Ontinyent una inicia-tiva com aquesta.

  S, era una inquietud que te-nem des de que vam accedir al govern. Una vegada vam entrar a lAjuntament vam comenar

  a reconstruir tot el que shavia desmuntat anteriorment, com el Consell de la Joventut, rgan que actualment t tota la partida des-tinada a aquesta rea i que respon mitjanant una tcnic. Intentem donar eines i serveis que els joves mai hagueren tingut que deixar

  de tenir. Nosaltres sempre hem estat al seu costat.

  Quin s lobjectiu final daquesta iniciativa?

  Que totes les poltiques estiguen enfocades per als joves i per a tots. Es a dir, si parlem docupaci, de cultura, dhabitatges... siguen pro-postes transversals i pensades per a tots. Hui en dia no sest fent i les que es fan pareix que no esti-guen. Hem de tenir clar les neces-sitats de hui en dia que tenen els joves en tots els sentits i poder re-accionar i actuar sobre elles.

  Una vegada vam entrar a lAjuntament vam comenar a reconstruir tot el que shavia desmuntat anteriorment, com el Consell de la Joventut

  Intentem donar eines i serveis que els joves mai hagueren tingut que deixar de tenir

 • 7Dissabte, 14 de febrer de 2015SETMANARI DINFORMACI COMARCAL

  ONTINYENT

  REDACCIOntinyent ja s de ple dret una

  de les 56 Ciutats de la Cincia i la Innovaci dEspanya. Lalcal-de de la ciutat, Jorge Rodrguez, rebia aquest dilluns a Burgos el premi que obri a la ciutat les portes de la xarxa Innpulso de ciutats innovadores reconegudes pel Ministeri dEconomia i Com-petitivitat, i dels beneficis desta qualificaci.

  El primer edil rebia el guard en un acte al Palau de Congres-sos del Frum Evoluci de Burgos de mans de la secretria dEstat dInvestigaci, Desenvolupament i Innovaci, Carmen Vela, qui va destacar la cooperaci i el treball en xarxa dels municipis i el fet que els ajuntaments estan sent el motor del desenvolupament i laplicaci de les idees i prcti-ques innovadores en les ciutats en benefici dels ciutadans.

  Jorge Rodrguez, a la seua in-tervenci, tenia paraules dagra-ment al Ministeri i als agents socioeconmics de la ciutat, que a travs del Consell Econmic i Social encetaren el cam que hui ens ha portat fins ac, destacava. Lalcalde tenia especials paraules per al Clster Innovall i el seu president Rafael Pla (present en lacte), per a lequip de Promoci Econmica de lAjuntament i per a tot el Govern dOntinyent, que van creure des del primer dia en el projecte per fer de la nostra una ciutat eficient. Per a nosal-tres la innovaci, la tecnologia, la cincia, no sn un fi en s mateix, sin un instrument amb qu fer el cam que ens porte a una ciutat ms intelligent, moderna i par-ticipativa.

  En aquest sentit feia tamb una referncia al procs Onti-nyent Participa en afegir que la tecnologia ens ha perms facilitar al mxim la nostra vo-caci de fer possible que la ciu-tadania decidisca les inversions

  Ontinyent ja s una de les 56 Ciutats de la Cincia i la Innovaci dEspanya

  Lalcalde Jorge Rodrguez rep el premi a Burgos i agraeix la implicaci dels agents socioeconmics per fer dOntinyent una ciutat intelligent, moderna i participativa aprofitant la innovaci tecnolgica

  Entre altres avantatges, la distinci permet a la ciutat accedir a lnies especials de finanament i tenir prioritat per a la ubicaci dinstallacions cientfiques i tecnolgiques estatals

  municipals, i aix, per segon any consecutiu, els ontinyentins i on-tinyentines podran votar telem-ticament per decidir en qu ha de gastar els diners lAjuntament, assenyalava.

  Entre altres avantatges, la dis-tinci com a Ciutat de la Cincia i la Innovaci permet a la ciu-tat dOntinyent accedir a lnies especials de finanament, tenir prioritat per a la ubicaci dins-tallacions cientfiques i tecnol-giques estatals i passar a ser una de les 56 ciutats innovadores de la Xarxa Innpulso, de carcter es-tatal, i on es troben ajuntaments com Pamplona, Oviedo, Santiago de Compostela o Sabadell. Altres avantatges del nomenament sn la promoci de la ciutat en esde-veniments internacionals relaci-onats amb lI+D+i i el desenvolu-pament basat en el coneixement; la integraci al grup de treball Mineco-Minetur sobre turisme cientfic; el foment de projectes collaboratius entre municipis de la xarxa Innpulso o lautorit-zaci per a ls de la distinci en accions de promoci de la ciutat.

  Entre les accions del Govern dOntinyent que van avalar la candidatura presentada des del consistori per a rebre aquesta dis-tinci, es troben la celebraci del frum tecnolgic I+T; les mesu-res destalvi energtic aprovades per lAjuntament; els incentius per a ls de bicicletes elctriques; ladquisici de vehicles elctrics per a la Policia Local; la creaci de lespai de coworking ano-menat Soterrani de les Idees; el programa Reactiva Ontinyent; el sistema Landis de localitza-ci de vivendes en el disseminat; el foment de les noves tecnolo-gies en ladministraci amb ini-ciatives com Ontinyent GO!; la presncia a les xarxes socials; la installaci de wi-fi en espais pblics; la transmissi dels plens a travs dinternet; o el desenvo-

  lupament del projecte Ontinyent participa.

  A lacte de lliurament de la dis-tinci a Ontinyent com a Ciutat Innovadora han assistit tamb els copresidents de la xarxa In-

  Aquesta distinci no s el final sin el principi del camLAjuntament dOntinyent cooperar amb la resta de Ciutats de la Cincia i la Innovaci que for-

  men part de la Xarxa Innpulso per a aconseguir fons europeus. Lalcalde dOntinyent, Jorge Rodrguez, participava de lencontre amb la resta de ciutats que es produa en la mateixa jornada en la que rebia el guard, una distinci, manifestava lalcalde, que no s el final sin el principi del cam. Aquest reconeixement s una oportunitat important per a la ciutat que, ms enll de reconixer la feina ja realitzada, ens permet tenir noves oportunitat de projectar Ontinyent i buscar noves eines de promoci econmica, destacava.

  Per al funcionament de la Xarxa Innpulso el Ministeri dEconomia ha fixat una partida de 100.000 euros en els pressupostos de 2015, amb els quals fer front a les despeses de gesti i de la Secretaria Tc-nica, el treball de la qual es centrar en la coordinaci de les referides comissions. Durant lassemblea es va posar tamb de manifest el avantatges que suposa la gesti en xarxa de les ciutats innovadores, que permet intercanviar projectes i experincies que estan realizant-se als distints ajuntaments.

  A les diferents reunions mantingudes, Rodrguez va ser requerit per diferents alcaldes per explicar com funciona el projecte Ontinyent Participa, una de les iniciatives que mes va interessar per all que suposa dinnovaci aplicada a la participaci ciutadana. En aquest sentit lalcalde dOntinyent mani-festava que la innovaci no ha destar vinculada sols a la tecnologia, sin tamb a les noves prctiques a ladministraci local que, aix s, utilitzen la tecnologia per portar-les a terme amb xit.

  En aquesta xarxa es troben ajuntaments com Pamplona, Oviedo, Santiago de Compostela i Sabadell

  npulso (els alcaldes de Mstoles, Daniel Ortiz, y Barakaldo, Alfon-so Garca); els de Matar, Joan Mora, i Riveira, Manuel Ruiz, i la ciutat amfitriona Burgos, Fran-cisco Lacalle, a ms dels primers

  edils daltres 14 ciutats que shan incorporat recentment a esta xarxa. Jorge Rodrguez acudia amb ells posteriorment a la que ha estat la primera reuni de lAssociaci Xarxa Innpulso.

 • 8Dissabte, 14 de febrer de 2015 SETMANARI DINFORMACI COMARCAL

  CANALS

  REDACCIEl Taller dOcupaci El Tor-

  re II, que va sollicitar lAjun-tament de Canals el passat mes de juny, t un pressupost de 321.98580 euros, dels quals la Generalitat aportar 271.98580 i lAjuntament contribuir amb els 50.000 euros restants. Des de lAjuntament, es va mantenir una reuni amb el director gene-ral docupaci i formaci, Rafael Mir, perqu es concedira aques-ta subvenci que donar treball a 30 persones aturades de la lo-calitat durant un perode total de sis mesos. El taller docupa-ci t com a objectiu formar als aturats des de linici amb classes teriques i prctiques. En aquest cas, shan establert tres espe-cialitats formades cadascuna delles per 10 alumnes. Aquestes

  LAjuntament contracta 30 desocupats del municipiHa sigut possible grcies al taller docupaci El Torre II

  El projecte t un pressupost de 321.98580 euros, dels quals la Generalitat aportar 271.98580 i lAjuntament contribuir amb els 50.000 euros restants

  especialitats sn la installaci i manteniment de jardins i zones verdes, repoblacions forestals i tractaments silvcoles i fbri-ques dobra de paleta. Els requi-sits que shan tingut en compte a lhora de triar als candidats han sigut estar inscrits en el SERVEF i tenir una antiguitat en el mateix considerable.

  Cada alumne/treballador per-

  cebr el salari mnim interpro-fessional al mes. Amb a, no solament tindran la possibili-tat daprendre un ofici que els ajude a obrir-se a altres camps professionals sin que, a ms, els ajudaran econmicament en aquests temps tan difcils.

  Des del Consistori shan mos-trat molt satisfets amb aquesta nova ajuda que els ha concedit la Generalitat que se suma a les assignades en el 2014, com la concessi del Salari Jove que va donar treball a cinc vens, el Pla dOcupaci Conjunta de les Administracions Valencianes pel qual es va donar treball a 26 aturats, el programa EZONAI amb la contractaci de 10 peons forestals i finalment el conveni agrcola amb la contractaci de 48 persones ms.

  REDACCIAmb motiu de el Dia de lAr-

  bre, la Regidoria de Medi ambi-ent de lAjuntament de Canals ha organitzat, com s habitual, dife-rents activitats que enguany se celebraren del 16 al 20 de febrer.

  Durant aquesta setmana es van a realitzar diverses activi-tats amb lobjectiu densenyar i potenciar els valors mediam-bientals entre els ms xicotets, visitant els diversos centres es-colars de Canals com Calixte III, Jos Moll, Vicent Rius, Cervan-tes i Sant Antoni Abat. A ms,

  Canals celebra el dia de larbre del 16 al 20 de febrer

  tamb sha convidat a participar en aquesta iniciativa a les Asso-ciacions Ecologistes i al Taller dOcupaci El Torre II.

  Aquestes activitats consistei-xen principalment en la planta-ci darbres en parcs municipals i en la Tira del Rei, en el taller de repicat de pins a tests que es realitzar en el mateix centre escolar i en la plantaci davets que tamb tindr lloc en el ma-teix collegi.

  El Dia de lArbre es conver-teix en un smbol per a intentar retornar als boscos un poc del

  molt que ells ens proporcionen cada dia, daquesta manera ho descriu el Bioparc de Valncia. Els arbres ens aporten una srie de beneficis: proporcionen ma-tries primeres i serveis ambi-entals; protegeixen el sl de les pluges i redueixen la seua ero-si; sn una font daliment, me-dicines i aigua neta per a altres ssers vius, entre uns altres. Per a, s tan important conscien-ciar des de ben xicotets perqu ells mateixos aconseguisquen reduir la tala daquest ben na-tural.

  Centre Cultural Calixte IIIDIUMENGE 15/CinemaAVIONES17.00 horesEntrada: 2.50

  DIUMENGE 22/Teatre InfantilEL COLOQUIO DE LOS PERROS18.00 horesEntrada: 3

  DISSABTE 21/Presentaci llibreMI NICO DESEO ES PROTEGERTEAlma Eastwood18.00 hores

  CENTRE CULTURAL CA DON JOS

  DIVENDRES 27/Inauguraci Exposici PinturaGrup ArtistesA4Des del 27 de febrer al 13 de mar18.00 hores

 • 9Dissabte, 14 de febrer de 2015SETMANARI DINFORMACI COMARCAL

  LOLLERIA

  REDACCIAquest dimarts lalcalde de

  lOlleria, Jos Vidal, i el regidor de Promoci Econmica, Jess Engo, han lliurat els premis als guanyadors de la VI Campanya Compra a Casa 2014-2015.

  El sal de plens de lAjunta-ment ha acollit el lliurament de premis daquesta campanya que t per objectiu la promoci de lactivitat econmica desenvo-lupada en el municipi, incenti-vant la captaci de clients tant de lOlleria com de localitats venes.

  La campanya es va iniciar el dilluns 17 de novembre de 2014 i va finalitzar el dissabte 10 de gener de 2015. Tal com ha asse-nyalat el regidor Jess Engo, en la present edici ms de 70 co-meros han repartit al voltant de 51.600 paperetes, enaltint valors com la proximitat i confiana

  LOlleria tanca la campanya comercial Compra a Casa amb 51.600 paperetes repartidesEn total sha lliurat un premi de 500 euros i 29 de de 100, sent la guanyadora Llanos Salto Pallares

  que aquests establiments i ser-veis transmeten.

  En total sha lliurat un premi de 500 euros i 29 de de 100, sent la guanyadora Llanos Salto Pallares.

  Els premis, en format de vals, es poden canviar en compres, serveis o consumicions en els di-ferents comeros i establiments del municipi adherits a la pre-sent campanya. Aquests premis

  Aquesta campanya que t per objectiu la promoci de lactivitat econmica desenvolupada en el municipi, incentivant la captaci de clients tant de lOlleria com de localitats venes

  caduquen als deu dies naturals a contar des de lendem del lliura-ment del val. Lalcalde de LOlleria, Jos Vidal, ha tingut paraules

  REDACCISota el lema Lluitem contra la

  pobresa, Tapuntes?, Caritas de lOlleria juntament amb lAjunta-ment daquesta localitat, la Pana-dera Ortiz de Xtiva i la cafeteria El Ravalet de lOlleria van orga-nitzar un sopar solidari conegut comunament com a Sopar del fam en la qual van participar al voltant de 250 persones.

  El sopar va consistir en pa amb oli, aigua i una taronja. Cada assistent al sopar va collabo-rar amb 3 euros que han sigut destinats a un projecte huma-nitari consistent en lampliaci i rehabilitaci duna sala destu-

  Mans Unides celebra el sopar contra la pobresa a lOlleriaLobjectiu principal daquest projecte s millorar la formaci de les joves de la regi de Netia a Moambic

  di dun internat femen rural a Moambic. Tamb shan destinat a aquesta actuaci les collec-tes que es van arreplegar en les parrquies del municipi el cap de setmana passat.

  Amb aquests internats sacon-segueix que les xiques no aban-donen lescola, ja que en viure en regions grans i amb la poblaci dispersa, han de recrrer distn-cies molt llargues per a anar als centres escolars, i no poden pa-gar-se el viure lluny de la famlia.

  Per tant, lobjectiu principal daquest projecte s millorar la formaci de les joves de la regi de Netia.

  dagrament tant per als comerci-ants que han participat en aques-ta campanya com per als clients dels establiments locals que han

  optat per fer les seues compres en el municipi. I s que, cal recordar, que aquest ltim era un dels prin-cipals objectius de la iniciativa.

  REDACCILalcalde de LOlleria, Jos Vi-

  dal, i la regidora dEducaci, Gema Borrs, han rebut en el sal de plens del consistori als profes-sors i alumnes del programa Co-menius i han lliurat a cadascun dels centres visitants un detall de lAjuntament de LOlleria.

  Portugal, Repblica Txeca, Es-tnia, Alemanya, Turquia, Roma-nia i Espanya sn els set pasos participants en aquest projecte que t per objectiu reforar la dimensi europea en lEducaci Infantil, Primria i Secundria i afavorir especialment la mobili-tat de lalumnat i el professorat i la cooperaci entre els centres

  Lalcalde rep a professors i alumnes del projecte Comenius de la Uni EuropeaUn total de 15 professors i 43 alumnes han compartit experincies didctiques i han conegut el municipi i el seu entorn

  educatius.Grcies a aquest programa, un

  total de 15 professors i 43 alum-nes han compartit experincies didctiques i han conegut el mu-nicipi i el seu entorn. Comenius s una bona eina per a coni-xer-se, relacionar-se i conviure.

  No existeix una altra mane-ra de seguir progressant que a

  travs de lintercanvi i la relaci dels diferents pasos i els seus ciutadans. Tal com ha assenyalat el propi Jos Vidal aquest tipus diniciatives, que reuneixen a jo-ves de diferents pasos, enriquei-xen lactivitat educativa i els ha animat a seguir formant-se per-qu aconseguisquen els seus ob-jectius professionals i personals.

  Al llarg del curs 2013-2014, 13 alumnes de lIES Vermellar de lOlleria van visitar les ciutats de Sokolov (Repblica Txeca), Ca-nakkale (Turquia) i Valena (Por-tugal). Aquest curs, tres alumnes han estat en la ciutat de Nerva (Estnia), i altres sis ho faran a Hamburg (Alemanya).

  Aquest curs, tres alumnes han estat en la ciutat de Nerva (Estnia), i altres sis ho faran a Hamburg (Alemanya)

 • 10

  Dissabte, 14 de febrer de 2015 SETMANARI DINFORMACI COMARCAL

  COMARQUES

  MOIXENT

  Ayudas 2015 Plan Renove de Ventanas. (DOCV 30-12-2014) Comunitat ValencianaObjeto: es establecer, junto con lo dispuesto en la Orden 1/2012, las bases reguladoras y la convo-catoria del IVACE del Plan Renove de Ventanas 2015 de la Comunitat Valenciana, destinado a la rehabilitacin trmica de ventanas y puertas-ventana (acristalamiento, marco y premarco) en viviendas habituales de la Comunitat Valenciana.Plazo para realizar la renovacin: La fecha de inicio de la campaa ser el 10-02-2015 y finalizar el 30-06-2015, o en el momento de agotamiento del presupuesto asignado a esta convocatoria.Beneficiarios: todas las personas fsicas propietarias, usufructuarias o arrendatarias de una vi-vienda de ocupacin habitual ubicada en la Comunitat Valenciana.Asimismo se regula en esta convocatoria la adhesin de comercios y empresas instaladoras ne-cesarias para el desarrollo de la misma.Actuaciones: Se considera como actividad susceptible de ayuda la renovacin de ventanas y puer-tas-ventana (acristalamiento, marco y premarco) en viviendas, que cumplan con las siguientes especificaciones tcnicas: Las ventanas y puertas-ventana debern formar parte de los cerramientos a exterior de la vivi-enda (que separen los recintos o estancias calefactados o refrigerados del ambiente exterior), no siendo objeto de subvencin la reforma de superficies acristaladas ubicadas en los cerramientos interiores. Los acristalamientos a sustituir debern ser acristalamiento simple. Las nuevas ventanas y/o puertas-ventana debern contar con marcado CE. Las nuevas ventanas y/o puertas-ventana tendrn una permeabilidad al aire 27 m3/hm2 a 100 Pa (Clase 2 o superior) segn norma UNE-EN 12207. Las caractersticas trmicas de las nuevas ventanas y puertasventana debern ser, dependiendo de la clasificacin de poblaciones recogidas en el anexo I, las detalladas en la tabla del art.4 de la Rsl.No se considerar actuacin susceptible de ayuda: Renovaciones de ventanas y puertas-ventana que conlleven a un aumento de la superficie acris-talada en ms de un 25 %. Los cerramientos acristalados que se coloquen o renueven con la finalidad de cerrar terrazas, balcones o galeras, o ample la superficie habitable de la vivienda, ya que estos suponen una mo-dificacin y no una rehabilitacin trmica del edificio. La renovacin de ventanas o puertas-ventana interiores ubicados en cerramientos en contacto

  con espacios habitables. La renovacin de los marcos o acristalamientos nicamente. La instalacin o renovacin de persianas, dispositivos de lamas, toldos, films o screens de proteccin solar.Se considerarn solo proyectos cuya inversin sea superior a 1.000 , IVA no incluido.No podrn acogerse a las presentes ayudas las inversiones realizadas con anterioridad a la fecha de inicio de la campaa.Cuanta: la ayuda individual, aportada por el IVACE, ser como mximo de 75 /m2 para renovacio-nes completas de las ventanas o puertas-ventana (acristalamiento, marco y premarco).La aportacin del comercio o empresa instaladora adherida, consistir en un descuento en la fac-tura de 15 /m2 en el momento de la instalacin.La aportacin del IVACE se abonar mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada en la solicitud, una vez finalizada la tramitacin con resultado favorable; la aportacin del comercio o empresa instaladora se realizar mediante descuento sobre la base imponible de la factura, es decir, antes de impuestos.la cuanta de la ayuda para la adquisicin de los diferentes elementos (acristalamiento, marco, premarco e instalacin), no podr suponer en ningn caso una reduccin del precio del mismo superior al 30 % del coste del acristalamiento, marco, premarco y montaje (IVA incluido), por lo que se deber reducir en su caso la cuanta de la ayuda hasta dicho lmite. Asimismo la cuanta de ayu-da mxima ser de 3.000 por vivienda en el que se sustituyan las ventanas y puertas- ventana.

  REDACCIMoixent celebra hui el seu car-

  naval. Des de la Plaa Major, La festa dels menuts siniciar a les 17.30 amb la cercavila del carnes-toltes, que estar acompanyat per la SM La Constncia, lAsso-ciaci Canyes i baquetes i el Grup de Danses de Moixent. En acabar

  Dissabte de carnavalhi haur xocolata amb mona per als disfressats i es far entrega dels premis del concurs de dis-fresses.

  A la nit, a les 23.30, concentra-ci al carrer Prroco Quilis per a la desfilada de carnaval, acom-panyats per la SM La Constncia i, posteriorment discombil.

  REDACCILestudi fotogrfic Taroncher de

  Llria impartir a Moixent un curs de photoshop aplicat a la fotogra-fia que tindr lloc els dies diven-dres 20 de febrer de 19h a 21.30 i dissabte 21 de 11h a 13.30. Amb la collaboraci de la regidoria de cultura de lAjuntament de Moi-xent, el curs t un cost de 50. Es

  Es realitza en un curs de Photoshop aplicat a la fotografia

  tractaran temes com els ajustos de nivells, retocs de pell, muntat-ges, collage i / o maquetaci, enca-ra que el seu organitzador, scar Tassa Taroncher, comenta que es podr modificar adaptant-se a les necessitats dels usuaris, i recorda portar un ordinador porttil. Per a ms informaci poden trucar al 666 55 01 63.

  MOIXENT

  GDCGent de Canals ha demanat

  explicacions a lltim plenari a lequip de govern sobre els convi-dats al Sopar de Gala de la Fogue-ra, i la despesa que ha suposat.

  En lltim plenari es va pregun-tar a lalcalde a quants convidats sels havia pagat amb diners p-blics el cobert en el sopar de gala

  Gent de Canals demana explicacions sobre els convidats al Sopar de la Foguera

  de la Foguera des de 2012; tamb els noms i els crrecs daquests convidats i per la quantitat de diners que realment shavia gas-tat lAjuntament de Canals con-vidant a travs daquest procedi-ment. Gent de Canals entn que Canals no ha de pagar tant cobert a uns i altres, independentment del seu partit poltic de militncia,

  crrec pblic que tingui o qualse-vol altra caracterstica similar. Proposa posar-se dacord i veure, entre tots els grups municipals, a qui conv convidar aquesta nit a Canals. Gent de Canals ha renun-ciat a participar de la tradici de convidar al Sopar de la Foguera, amb diners de tots, a personali-tats poltiques.

  CANALS

  REDACCIQuesa celebra la Festa de la Re-

  serva aquest cap de setmana on destaca la seua recreaci histri-ca. Aquesta recreaci es realitza-ran aquest dissabte, a les 19 i 20 hores, a la plaa Doctor Secundino Ibaez. Aquesta festa t el seu ori-gen en 1695. Cinc anys abans una epidmia va assolar el poble dei-xant amb vida noms a la famlia

  La Festa de la Reserva tindr lloc aquest cap de setmana

  QUESA

  Garca. Aquesta famlia va donar aixopluc i menjar a tots aquells que van anar al poble per a la seua repoblaci. En commemoraci de la repoblaci del poble se celebra aquesta festa. El segon cap de set-mana de febrer reuneix a Quesa un mercat medieval, degustaci-ons gastronmiques autctones, repartiment de paella i pa per a tots els assistents, exhibicions de

  tir i arrossegament o tallers ar-tesanals. La recreaci histrica dels fets origen d'aquesta festa s a crrec del Grup de Teatre Ama-teur "En Tablas" amb la collabora-ci amb altres associacions locals.

  El cap de setmana de "La Reser-va" Quesa pot arribar a triplicar la poblaci de residents grcies a l'afluncia de visitants, molts d'ells familiars i amics.

  REDACCILa Diputaci de Valncia ha

  aprovat la distribuci dun total de 31.000 euros en subvencions als municipis dAnna i Enguera, 20.000 i 11.000 euros respectiva-ment, per a la realitzaci dobres de restauraci del patrimoni mo-ble local. Es tracta de bns del pa-trimoni cultural amb valor hist-ric, artstic o inters local, per al que la corporaci ha destinat un total de 750.000 euros per a 65 pro-

  Diputaci destina 31.000 euros a la restauraci del patrimoni moble en Anna i Enguera

  LA CANAL DE NAVARRS

  jectes en tota la provncia, a travs del programa per a la recuperaci i conservaci del patrimoni mo-ble 2014-2015. Daquests, 488.750,45 euros es destinen a ajuntaments i 261.249,55 euros a institucions sense nim de lucre.

  Sn elements del nostre patri-moni i importants, per tant, en la nostra cultura, ja que el patrimoni arquitectnic s histria, tant el civil com el religis, i els bns mo-bles que sol albergar tamb, ha

  manifestat el diputat de Coopera-ci Municipal, Juan Jos Medina, rea de la Diputaci que gestiona les subvencions.

  Tractem de projectar el major nombre possible dajudes cap als consistoris i les entitats pbliques, com a garants de gesti i dun ma-jor coneixement de la realitat i les necessitats locals, ha apuntat el diputat.65 projectes en tota la provncia ascendeixen a 750.000 euros

  Aquesta celebraci t el seu origen en lany 1695 destacant la seua recreaci histrica que commemora la repoblaci de la localitat

 • 11

  Dissabte, 14 de febrer de 2015SETMANARI DINFORMACI COMARCAL

  COMARQUES

  A ms de les reformes estructurals tamb sha adquirit un nou forn elctric de convecci

  LA VALL DALBAIDA

  REDACCILes installacions de la cuina

  de lHospital General dOntinyent han sigut sotmeses recentment a una actuaci de remodelaci i renovaci dequipaments. Lac-tuaci ha suposat una inversi de 31.000 euros assumits per lempresa ISS adjudicatria per contracte pblic del servei dali-mentaci al pacient en aquest hospital, des de gener del 2014.

  Les reformes han contemplat la renovaci total del paviment de la cuina, que ha sigut tractat amb pintura especial de resina per a evitar els esbalaments dels professionals que treballen en ella, lhabilitaci duna cambra de fred per a poder manipular els aliments que van a ser servits en breu i la construcci duna cme-ra de fred per a emmagatzemar

  LHospital dOntinyent inverteix 31.000 euros en la renovaci de la cuinaEntre les novetats sincorpora una cmera de fred per a emmagatzemar i conservar correctament el producte acabat

  el producte acabat quan s ne-cessari, conservant-ho a ms en envasos termosellats. LHospital compta amb el seu propi equip de cuiners i marmitons per a lela-boraci dels mens dels pacients i els professionals que es troben de gurdia. A ms daquestes tres reformes estructurals, la inver-si tamb ha contemplat lad-quisici dun nou forn elctric de convecci amb una capacitat de 10 cubetes. LHospital dOntinyent t una mitjana de 917 comensals mensuals.

  AJUNTAMENTUn taller de la Fundaci People

  to people permet els alumnes del CEIP Crist del Miracle prendre conscincia de la importncia del reciclatge i la reutilitzaci

  Els alumnes dEducaci Pri-mria del CEIP Crist del Miracle de la localitat varen participar el passat dilluns en un taller de reciclatge de roba usada. La ini-ciativa va estar coordinada per la Fundacin Humana People to people i semmarca dintre de la campanya de foment del reci-clatge i la reutilitzaci impulsada des de la regidoria de Medi Am-bient de lAjuntament de la Llosa de Ranes.

  El taller va estar orientat a lelaboraci de titelles a partir de peces de roba usades i altres materials reciclats. Aix mateix, es desenvoluparen diferents ac-tivitats de conscienciaci a partir del foment del treball collectiu

  Titelles amb roba usadaLA LLOSA DE RANES

  i cooperatiu entre els diferents educands, amb la finalitat de que els alumnes en siguen coneixe-

  dors del beneficis i avantatges que comporta lacci de reciclar, tamb en el cas de la roba.

  COMPROMSSegons Comproms per lAlc-

  dia de Crespins lempresa ADIF pretn fer canvis en el projecte previst inicialment per al tram de lAVE de lAlcdia de Crespins: desprs dhaver comproms a habilitar tres passos per a ve-hicles, fent un nou i adequant dos; vol ara reduir la proposta a realitzar obres en un nic pas i fent nicament una passarella

  Comproms demana informaci dels canvis en el projecte de lAVE al seu pas per la localitat

  per a vianants en lactual pas a nivell.

  Davant aquests canvis en el projecte la formaci demana que aquestes modificacions es tracten en un plenari munici-pal obert a lassistncia i par-ticipaci dels ciutadans; tamb es demana que lalcalde i lequip de govern organitzen un acte informatiu per explicar a la po-blaci quins sn aquests canvis

  i el que poden implicar.Aix mateix sinsta a lequip de

  govern a que presente les alle-gacions necessries per mante-nir o millorar el projecte inicial.

  Comproms ha anunciat que, si escau, s que presentar al-legacions, i en cas de resposta negativa, sestudiaran mobilit-zacions i les mesures de pressi que es considerin oportunes per defensar linters ciutad.

  LALCDIA DE CRESPINS

  DIVALEl Rebost de la Dipu ha re-

  prs aquest dijous, a Benig-nim, el circuit gastronmic dedicat a latmetlla desprs de les cites comarcals celebra-des a Miramar, Chiva i Xti-va, corresponents a ledici de 2015. El president de la Diputa-ci, Alfonso Rus, va presidir el concurs en qu va participar la Vall dAlbaida i congreg al Sal Bauls de la localitat a un miler de persones procedents de tots els municipis de la comarca. La vicepresidenta i diputada de Benestar Social, Amparo Mora, que dirigeix els programes soci-als de la Diputaci, els diputats provincials Carlota Navarro, Salvador Enguix, Oreto Segura,

  Rus presideix una nova edici del Rebost de la Dipu amb un miler de personesUn total de 87 receptes shan presentat al concurs en el circuit gastronmic dedicat a latmetlla

  BENIGNIM

  la presidenta de lAssociaci dAmes de Casa Tyrius, Asun-cin Francs, lalcalde de Beni-gnim, Juan Antonio Puchades, i alcaldes i regidors dAlfarras, Guadassquies, Fontanars dels Alforins, Llutxent, El Palomar, Aielo de Malferit, Ontinyent, Bufali, Castell de Rugat, Beni-colet, Atzeneta dAlbaida, Blgi-da, Rfol de Salem, Salem, Agu-llent, la Pobla del Duc, Bells, lOlleria, Pinet i Quatretonda

  tamb acudiren a lacte.Lalcalde de Benignim va

  agrair a la Diputaci de Valn-cia aquest concurs que congrega centenars de persones i serveix per formular una completa col-lecci de receptes.

  Un total de 87 receptes shan presentat al concurs de Beni-gnim. La guanyadora ha estat Miracles Boronat i ha concur-sat amb el plat Flam damet-lles. La seua nora ha recollit el premi. El Rebost compleix en aquesta edici el seu cinqu aniversari i se centra en lamet-lla com a protagonista.

  Els ingredients obligatoris de les anteriors edicions van ser la taronja, la carbassa, la tomaca i la poma.

  Lltima cita comarcal celebrada va tenir com a protagonista la ciutat de Xtiva

 • 12

  Dissabte, 14 de febrer de 2015 SETMANARI DINFORMACI COMARCAL

  FINESTRA OBERTA

  LInformador amb la cultura

  El proper divendres 20 de febrer, i desprs danys de treball, veur la llum el nou Museu de Belles Arts a Xtiva. Un acte que tindr lloc a les 20 hores i que servir per donar a conixer a tota la ciutadania la recuperaci daquest histric espai, la Casa de lEnse-nyana, aix com la nova disposici de la pinacoteca xativina que arriba de lAlmod per quedar-se. Ara, lAlmod enceta un procs per acollir el futur Museu dArqueologia.

  En lacte inaugural es repartir, als primers 500 visitants, el llibre Casa de lEnsenyana, una obra maquetada per lAjuntament de Xtiva i editada per la Fundaci Alfons el Magnnim i que ha estat coor-dinada per Isaes Blesa i ngel Velasco, arxiver mu-nicipal i director del museu, respectivament, amb textos dAriadna Torres, Ignacio Crespo, Santiago Tormo i Jos Manuel Dapena, aquests dos ltims ar-quitecte tcnic i arquitecte del projecte.

  Ahir va tenir lloc una roda de premsa informativa per als mitjans de comunicaci que es va celebrar en la sala de conferncies del propi Museu. En ella va

  estar present Alfonso Rus, alcalde de Xtiva i presi-dent de la Diputaci; M Jos Pla, regidora de Cultura i Educaci; ngel Velasco, director del Museu; i Isaes Blesa, arxiver municipal.

  Alfonso Rus va destacar la tremenda inversi rea-litzada i el treball i la illusi de la regidora M Jos Pla i de tot lequip del Museu per haver aconseguit el que va anomenar com un dels millors espais cul-turals de la provncia de Valncia. Per la seua part, ledil de Cultura es va recordar, a ms de lequip de treballadors del museu, del lantic regidor de Cultu-ra, Ramn Vila, i de lantic director del Museu, Ma-riano Gonzlez, aix com les diputades M Jess Puc-halt i Carlota Navarro, la Conselleria de Cultura, la brigada dobres i tcnics locals.

  Per la seua part, ngel Velasco va mostrar la inten-ci de que el Museu siga viu i actiu, una instituci dinmica prpia dun espai modern que mai deixe de renovar-se. Aix mateix, va recordar que hi ha ms dun centenar dobres que no es podien exposar a lAlmod i que ara veuen la llum. Finalment, lar-

  xiver municipal va ressaltar la necessitat dinvertit en aquests espais, ja que la formaci sempre s im-portant per a la societat moderna.

  Tal i com va explicar lalcalde, les gestions per ad-quirir la Casa de lEnsenyament comenaren al 1984. Durant la dcada dels 90 es dugueren a terme diver-ses actuacions com la reparaci de les cobertes. Va ser al 1996 quan Mariano Gonzlez, director del Mu-seu en aquell moment, ja va proposar la possibilitat de realitzar aquesta actuaci. Desprs dun temps de parlisi, al 2005 i grcies a les inversions repartides en dos plans dinfraestructures finanats per la Ge-neralitat Valenciana, va ser possible lexecuci i la finalitzaci de les obres, la primera delles per alber-gar lexposici de la Llum de les Imatges.

  Al 2012, lequip de govern, amb linforme favorable del director de Patrimoni Artstic i Arqueolgic, va prendre la decisi de desdoblar el Museu de lAlmo-d, quedant ac el Museu dArqueologia, i disposant la pinacoteca en el nou espai. Finalment, a lagost de lany passat la Generalitat va aprovar un ltim

  modificat del projecte per dur endavant les obres dadequaci del paviment de la plaa, la faana i el trasllat del cassetonat. Les obres van finalitzar aquesta mateixa setmana amb una inversi total de 4,4 milions deuros.

  Lespai compta amb tres plantes. La primera dis-posa de les dos sales dexposicions eventuals, la sala de conferncies i la sala destudi dinvestigadors. Se-guidament, amb un recorregut circular i cronolgic, es disposen les obres al llarg de ledifici.

  Del 20 de febrer al 19 dabril aquest Museu tindr en primcia les colleccions de Sorolla cedides per la Diputaci de Valncia, sent la primera vegada que es reuneixen en una sola mostra.

  Daltra banda, el Consistori ha previst un pla de dinamitzaci de ledifici. Aix, lentrada ser gra-tuta els dos primers mesos, durant tres caps de setmana hi hauran visites guiades gratutes, els collegis xativins tindran una setmana dedicada a la seua visita i el per al 18 dabril est prevista una visita nocturna.

  Xtiva obri les portes del nou Museu de Belles Arts El proper divendres 20 de febrer, a les 20 hores, tindr lloc la inauguraci daquest espai situat a la Casa de lEnsenyana

  La collecci de la que disposa Xtiva s la ms important de la provncia per darrere de la de Sant Pius V

 • 13

  Dissabte, 14 de febrer de 2015SETMANARI DINFORMACI COMARCAL

  FINESTRA OBERTA

  Un reportatge de Juan Antonio Cloquell LInformador amb la cultura Reportatge de Juan Antonio Cloquell

  M JOS PLA . REGIDORA DE CULTURA I EDUCACI

  LAlmod entra ara en el procs de convertir-se en un Museu de lArqueologia modern, com ho s ja el Museu de Belles Arts

  Total inversi: 4,4 milions

  Una inversi de 4,4 milions deuros

  EXCM AJUNTAMENT DE XTIVARegidoria de Cultura i Educaci

  Desprs de molt de temps de tre-ball, estem ja en el compte enrere per a inaugurar el Museu de Belles Arts. Com ho valores?

  Molt positivament, ja que portem molt de temps treballant en a. Era una tasca que sabem que anava a dur retards importants per la seua envergadura, un dells degut al modi-ficat de la Conselleria per poder dur endavant el paviment de la plaa, la faana de la Casa i el trasllat dalguna pea destacada. Ara ha arribat el mo-ment dinaugurar-ho pel que estem molt contents i som conscient de que anem a tenir un gran Museu, amb la segona collecci ms gran de la pro-vncia per darrere del Sant Pius V.

  Ms enll del que suposa el propi Museu, tamb es recupera el patri-moni local amb la Casa de lEnse-nyana.

  Shan realitzat ac dons plans din-versi en infraestructures molt relle-vant per part de la Generalitat, sumant al voltant de 4,4 milions invertits. Sha reformat i recuperat la histrica Casa de lEnsenyana, pel que a ms de des-doblar el Museu, recuperem un espai que estava sense utilitzar.

  En qu consistir lacte inaugural del proper divendres?

  Lacte comenar a les 20 hores i demanem un poc de pacincia als visitants ja que, una volta inaugu-rat, les autoritats recorrerem el Mu-seu, sent la primera sala lexposici

  eventual dedicada a Sorolla i, degut a la seua importncia, hi ha un afo-rament limitat. Desprs es podr re-crrer sense cap problema per tots aquells que vinguen. Tamb vull re-cordar que hem editat un llibre sobre aquest espai i els primers 500 visi-tants que entren el proper divendres el tindran gratutament.

  Shan preparat projectes de di-namitzaci per a donar a conixer aquest espai?

  S, durant els dos mesos on esta-ran les exposicions eventuals ser gratut per a tot el mn. Cal recor-dar que inaugurem un Museu amb les colleccions de Xtiva per amb la inversi de la Generalitat, pel que estem oberts a tots els ciutadans de la Comunitat.

  Per qu convidaries a tots els nos-tres lectors a gaudir daquest Museu de Belles Arts a partir de la propera setmana?

  s necessari que la gent vinga a veurel ja que s un treball magnfic, tant en infraestructura com de tot lequip del Museu. La collecci pareix un altra a la que estava en lAlmod i ens podem equiparar en molts a ni-vell nacional, pel que anem a conver-tir-nos en un referent. A ms, no po-dem oblidar que per primera vegada en la histria la collecci de Sorolla de la Diputaci de Valncia est junta i ix de la capital per exposar-se a la nostra ciutat.

  El Museu va a convertir-se en un referent nacional

  Quina importncia t realment aquest nou espai?

  Les peces de la collecci estaven a lAlmod, un Museu que degut al pas del temps ha perdut les con-dicions ambientals, de conserva-ci i dobservaci adequades. Amb aquest nou edifici hem fet que les mateixes peces ara saprecien de nou i es conserven ptimament, ampliant a ms el ventall dobres que sexposen. Tot a sumat a un muntatge modern fa que augmen-te la qualitat exponencialment i que valga la pena veure de nou la collecci, ja que les mateixes pe-ces tenen ara un nou sentit.

  De qu es compon el Museu?Hi ha tres plantes. Baix, a len-

  trada, tenim una zona dedicada a les exposicions eventuals, malgrat de que s disposem dalgun espai on s hi ha obres de la collecci permanent. A ms, al centre de pati tenim la Creu del Terme i una sala de conferncies i destudi per als investigadors. Per ordre cro-nolgic i amb un circuit circular es pujar a les dos plantes amb la collecci permanent que va des de les obres ms antigues fins al mn contemporani.

  Qu ha sigut el ms complicat de tot aquest treball?

  Em quedaria amb el trasllat de les obres ms singulars. La Creu, lenteixinat... Tamb alguns mun-

  NGEL VELASCO . DIRECTOR DEL MUSEU

  Les obres dart tenen ara un nou sentit

  tatges menors ens han dut com-plicacions pel pes de la pea, per la delicadesa, pel propi edifici... Hem de recordar que la Casa de lEnse-nyana s un edifici adaptat, pel que hem hagut que incls entrar alguna obra per la finestra.

  En quina situaci queda a hores dara el Museu de lAlmod?

  Entra ara en el procs de conver-tir-se en un Museu de lArqueologia modern, com ho s ja el Museu de Belles Arts. Anem a tenir una pri-mera fase on sols es podr visitar la collecci que fins ara es conei-xia: planta baixa i pati. Poc a poc, mitjanant temps i esfor anirem ocupant sales.

  Possiblement els propis ciuta-dans de Xtiva no sn conscients del patrimoni del que disposa la seua ciutat.

  Com a pinacoteca pblica, des-prs del San Pius V, que s un altre mn, s la ms gran de la provn-cia. s un patrimoni que t la gent de Xtiva, de cadasc dels seus ciutadans. Nosaltres conservem el patrimoni de la gent i per aix els convidem a que vinguen a contem-plar els seus quadres.

  modificat del projecte per dur endavant les obres dadequaci del paviment de la plaa, la faana i el trasllat del cassetonat. Les obres van finalitzar aquesta mateixa setmana amb una inversi total de 4,4 milions deuros.

  Lespai compta amb tres plantes. La primera dis-posa de les dos sales dexposicions eventuals, la sala de conferncies i la sala destudi dinvestigadors. Se-guidament, amb un recorregut circular i cronolgic, es disposen les obres al llarg de ledifici.

  Del 20 de febrer al 19 dabril aquest Museu tindr en primcia les colleccions de Sorolla cedides per la Diputaci de Valncia, sent la primera vegada que es reuneixen en una sola mostra.

  Daltra banda, el Consistori ha previst un pla de dinamitzaci de ledifici. Aix, lentrada ser gra-tuta els dos primers mesos, durant tres caps de setmana hi hauran visites guiades gratutes, els collegis xativins tindran una setmana dedicada a la seua visita i el per al 18 dabril est prevista una visita nocturna.

  Fotos Sara Navarro

 • 14

  Dissabte, 14 de febrer de 2015 SETMANARI DINFORMACI COMARCAL

  COMARQUES

  El Govern dOntinyent ha executat ms de 30 actuacions al llarg de la legislatura, arribant als 800.000 euros invertits en obres dasfaltat

  LA VALL DALBAIDA

  CANALS

  PSPV CANALSAntonio Orea ser el candidat

  socialista a lalcaldia de Canals. Shan celebrat a lAgrupaci So-ciaista les primries. Antonio Oreja va obtenir 147 vots, per 115 Marigel Rosell. Hi va haver dos vots nuls i un vot en blanc. Van participar 265 persones de les 360 censades, resultant un 73% de participaci.

  Antonio Orea ser el candidat socialista a lalcaldia

  En nota de premsa dels soci-alistes de Canals han afirmat sentir-se molt orgullosos dun procs que es pot qualificar com un xit, en uns temps i en una localitat en la qual la ciutadania reclama ms participaci en la poltica. Es considera que aquest s un primer pas dels molts que seguiran en el seu model de de-voluci del poder al ciutad.

  DIVALXtiva i lAlcdia de Crespins

  seran algunes de les localitats del circuit provincial de carreres contra el cncer patrocinat per la Diputaci de Valncia que tin-dr lloc en 12 localitats diferents.

  El diputat dEsports de la Dipu-taci de Valncia, Miguel Bailach, sha reunit recentment amb el representant de lAssociaci Es-panyola contra el Cncer a Valn-cia, Javier Llombart, per perfilar

  Xtiva i lAlcdia de Crespins, al circuit provincial de carreres contra el cncer

  el patrocini del circuit benfic de carreres contra el cncer a la provncia. Per fixar els criteris de collaboraci sha redactat un conveni de collaboraci entre ambdues institucions, que ser subscrit pel president Alfonso Rus i el president de la Junta As-sociada Provincial de Valncia.

  El diputat Bailach va anunci-ar que la instituci provincial acollir la presentaci oficial del circuit la setmana que ve.

  Segons ha avanat el responsa-ble dEsports de la Diputaci, hi haur 12 carreres en 12 pobles i en cadascuna delles hi haur una prova diferent amb normes i reglaments en funci del que cada organitzaci determine.

  La inscripci per participar en les proves ser de 5 euros, els beneficis aniran directes a projectes dinvestigaci contra el cncer, va assegurar Miguel Bailach.

  MUNICIPIS

  REDACCILAjuntament dOntinyent ha

  finalitzat les tasques de millo-ra asfltica dels accessos al nou prquing del barri del Llombo (des del Carrer Echegaray, lAvin-guda de Torrefiel i el Carrer Jau-me I), una actuaci amb la que sarriba als 800.000 euros inver-tits en obres dasfaltat durant la present legislatura. La regido-ra de Territori, Rebeca Torr, ha destacat la importncia dinter-venir en aquest prquing que ja gaudeixen tots els universitaris i vens, i ms davant la imminent posada en marxa del nou edifici del Campus. Fer dOntinyent una autntica ciutat universitria s altre dels objectius daquest Go-vern, la Universitat de Valncia ha fet un gran esfor amb un nou edifici que ha costat ms de 3 mi-lions deuros, i a nosaltres hem de correspondre amb accions com aquesta, que a ms suposa una millora per a tots els vens del barri, destacava.

  Les obres dasfaltat, de les que noms queda pendent executar

  Ontinyent finalitza les tasques dasfaltat als accessos del prquing universitari La regidora de Territori destaca la importncia de lactuaci davant la imminent posada en marxa del nou edifici del Campus

  la pintura de la senyalitzaci ho-ritzontal, han estat realitzades per una empresa local, i a elles safegeix la creaci duna vorera de dos metres dample que exe-cutant-se pel personal contractat per el Pla dOcupaci del Govern dOntinyent, de manera que, in-cidia Torr que esta obra ve a ser una bona mostra del com-pliment dels nostres objectius de potenciar lactivitat de les empre-ses de la ciutat i tamb de traure gent de latur, en aquest cas amb el Pla dOcupaci, asseverava.

  El regidor de Serveis Munici-pals, Manuel Cuesta, explicava que els vials per accedir al pr-quing tenen forma de T, i a

  ms dasfaltar-se laccs princi-pal pel Carrer Echegaray, tamb sha actuat als accessos des de lAvinguda de Torrefiel i el Car-rer Jaume I. A ms a ms shan installat noves faroles per en-

  llumenar laccs per la nova vorera del Carrer Echegaray, de manera que els estudiants i persones que accedisquen des de la ronda de circumvallaci tinguen al seu abast un accs

  cmode a aquesta zona destaci-onament. Anem a seguir treba-llant per realitzar millores que repercutisquen en la seguretat i transitabilitat dels nostres car-rers, avanava el regidor.

  REDACCILa passada setmana es van

  lliurar, per part del Conseller de Governaci, els diplomes del primer curs dEspecialistes en Matria de Violncia de Gnere. Aquest curs va tenir una durada dun any, amb la participaci de 82 policies locals de 45 municipis de la nostra Comunitat.

  Lagent daquesta Policia Local de lAlcdia de Crespins, Marco Pedrosa, juntament amb altres agents de Cullera, Sueca i Ta-

  La Conselleria premia a un agent de la policia local

  LALCDIA DE CRESPINS

  bernes de la Valldigna , van ser felicitats pel Conseller de Gover-naci, Luis Santamara, per ser lequip que va realitzar el millor treball sobre Violncia de Gnere amb la puntuaci en nota ms alta, un 9,50.

  Lalcalde de la localitat, Javier Sicluna, ha felicitat a la regidora de Policia Local i al cap de Policia per la labor que realitzen el col-lectiu de policies en els treballs de formaci per a donar un mi-llor servei al ciutad.

 • 15

  Dissabte, 14 de febrer de 2015SETMANARI DINFORMACI COMARCAL

  COMARQUES

  SORTEO SAN VALENTIN

  EMPRESAS COLABORADORASBIOSALONE, PELUQUERA INMA BALDRES, CARLOS CUENCA(CEBADO),

  PELUQUERA PELS PELS, CENTRO ESTTICA ESTHER PONS, HOTEL MURTA, EL TNEL, CARPANEL, CLAM GASTROESPAI, EL GOURMET DEL SOCARRAT,

  PIZZERIA LITALIA, LA PICAETA DE CARMETA, CAFETERI COFFEE, CAF LA FONTANA, LA NARANJA AZUL, CAP GIRAT, CARRAS&CO, EL MINIBAR, BOSCH JOIERS, CALZADOS BLASCO, CUCO, COLORS,

  MERCERA BALDRES, JOSE FLORS DECORACI, FEDERPTICOS CANO, RUN RUN CAF, MARTNEZ PTICOS, PILAR VIDAL,

  ELECTRO HOGAR MARTNEZ, SINGER, JOYERA DIAMANT, DNI, PTICA PILAR ARANDA, JOYERA PREZ MIC, IMPRESIN ARTE,

  FRAGANCIAS DEL EDN, PERFUMERA PRIETO, CAFETERA EL POBLET, BOU DECORACI, LLIBRERIA LA COSTERA, COSMTICOS GRAU,

  EVENTTO, COSPARK, PARKING SABA, I PARKING PLAA LA BASSA

  CENAS ROMNTICASCOPAS PARA EL FIN DE SEMANA

  ARTCULOS DE JOYERABISUTERA FLORES

  FOTOGRAFA TRABAJOS DE PELUQUERA ESTTICAMASAJES PRODUCTOS COSMTICOS ROPAPERFUMES

  AJUNTAMENTLAjuntament de Chella i la Penya dAt-

  letisme Garra de Jaguar preparen la Pu-jada al Terrero, la seva vintena edici, que se celebrar el dissabte 7 de mar. La inscripci mxima sha fixat en els 600 atletes.

  Les curses infantils comenaran a

  les 16.00h hores, la cursa absoluta a les 17.15h. La distncia s de 8.400 metres i hi haur bossa del corredor. La inscripci s gratuta per a les carreres de categories inferiors. Es tramiten en

  www.megustacorrer.com. El preu de la inscripci de la cursa absoluta s de 3.30 , 5 el dia de la cursa.

  LAjuntament de Chella i la Penya Garra de Jaguar preparen la Pujada al Terrero

  CHELLA

  GVAEls ajuntaments dAnna, Bicorp, Che-

  lla, Enguera, Estubeny, Moixent, Mon-tesa, Navarrs, Quesa, Vallada i Xtiva podran beneficiar-se de les subvencions del Programa docupaci pblica EM-CORP, convocat per la Conselleria dEco-nomia, Indstria, Turisme i Ocupaci, destinades a la contractaci de treballa-dors desocupats per realitzar, en rgim de gesti directa, obres i serveis dinters general i social.

  La subvenci forma part del programa INFORMA del Pla Operatiu i de Mrque-ting de la Comunitat Valenciana 2014-2015, el qual pretn generar ocupaci mitjanant la contractaci de persones aturades per a la prestaci de serveis adreats a satisfer els requeriments de la demanda turstica en els municipis de la Comunitat Valenciana.

  Els municipis que finalment sacullin a aquestes ajudes, podran obtenir un ajut mxim de 4.000 per projecte, els quals estaran destinats a sufragar els costos salarials dels treballadors contractats.

  Segons informa el DOCV, les ajudes podrien ser efectives aqu a sis mesos, quan el director general dOcupaci i For-maci, per delegaci del director general del SERVEF, haja resolt les sollicituds de les corporacions que shagen acollit els ajuntaments.

  Els municipis turstics de la Costera i la Canal de Navarrs, podran acollir-se a les ajudes convocades per contractar aturats

  COMARQUES

 • 16

  Dissabte, 14 de febrer de 2015 SETMANARI DINFORMACI COMARCAL

  CULTURA

  REDACCILa Falla El Trampot dEngue-

  ra presenta aquest dissabte, a la Casa de la Cultura, la seua fallera major infantil 2015: Irene Garca Martnez. Prviament, a les 17h es realitzar un cercavila per ar-replegar a les falleres majors. En lacte de presentaci, que tindr lloc a les 18h, intervindr com a mantenidor Miguel Juan Garca. A continuaci, el Grup Artstic de la Falla posar en escena el Mu-sical A la recerca de Peter Pan. I a les 22.30 hi haur ambient faller al Casal. Per la seua ban-da, aquest diumenge a les 17h hi haur berenar i jocs infantils.

  Presentaci de la fallera major infantil de la Falla el Trampot dEngueraREDACCILa Sala Gomis dOntinyent va

  acollir el passat dissabte un acte dhomenatge per a recordar les vctimes de laccident mortal de la lnia 3 del metro de Valncia en 2006, del qual encara hui no sha determinat responsables. LAjun-tament dOntinyent, el Casal Jau-me I de la Vall dAlbaida, lIEVA i diverses associacions van orga-nitzar un emotiu homenatge a la lluita que els membres de lAVM3J havien emprs per reclamar jus-tcia i condemnar els silencis i mentides de ladministraci. En lacte la periodista Laura Ba-llester, va presentar el seu llibre Lluitant contra loblit, remar-cant les incoherncies del discurs oficial la lluita de les famlies per

  Emotiu homenatge a les vctimes de laccident de metro de Valncia

  saber qu va ocrrer, i la manca de tacte i dassumpci de respon-sabilitats en la Generalitat.

  Les famlies de les vctimes, que van lAssociaci de Vctimes del Metro 3 de Juliol amb la in-tenci de fer-se forts i seguir re-clamant justcia, assistien tamb per participar des de la pena que implica haver perdut una perso-na estimada i la rbia de saber-se silenciats i amagats, per amb tot el coratge de seguir lluitant contra loblit cada 3 de juliol a la Plaa de la Verge, explicaven. Al llarg de la vesprada lacte, presen-tat per la tamb periodista Gem-ma Pella, es va combinar amb les aportacions artstiques amb qu poetes, rapsodes, cantants, m-sics i ballarines van emocionar

  REDACCILa passada setmana, lAjunta-

  ment de Canals va rebre la visita del cantant internacional i ve de la poblaci Jos Montoro. Lalcalde de la localitat, Ricardo Cardona, li va fer lliurament dun pergam com a reconeixement per la seua traject-ria internacional i li va donar tot el suport del poble de Canals per a la seua marxa llatinoamericana, que comena en uns pocs dies grcies a la firma que ha realitzat amb una discogrfica internacional amb qui recorrer les principals ciutats de loest dEstats Units i part de Lla-

  El cantant Jos Montoro visita lAjuntament de CanalsVa participar amb gran xit en el programa de televisi de RTVE anomenat Un dels nostres

  tinoamrica en la seua gira ano-menada Tour Incontrolable. Jos Montoro va participar en el progra-ma de televisi de RTVE anomenat Un dels nostres en el qual cerca-ven el millor cantant en directe i

  en el qual va aconseguir un gran xit dins del concurs. A ms, va estar al capdavant, com a vocalis-ta, de lorquestra La Tribu durant ms de deu anys. No obstant a, s a Llatinoamrica on ha aconse-guit el reconeixement musical, on ha comptat amb el suport de diver-sos mitjans de comunicaci conce-dint entrevistes per a promocionar les seues canons i la seua gira. El seu hit Sexy Love va superar les 100.000 visites en Youtube en uns pocs mesos llanant-lo als primers llocs del panorama musical llati-noameric.

  El seu hit Sexy Love va superar les 100.000 visites en Youtube en uns pocs mesos llanant-lo al panorama musical llatinoameric

  el pblic i les famlies.Lalcalde dOntinyent, Jorge Ro-

  drguez, que va estar entre els as-sistents a lacte, va destacar que, amb aquest acte, Ontinyent sha mostrat una volta ms que s una ciutat solidria i reivindica-tiva, en sumar-se a la denncia perqu laccident de metro mes greu mai ocorregut a Espanya haja quedat sense responsables, i al recolzament a les families de les vctimes i la seua lluita per esclarir els fets, destacava. Des del Casal Jaume I M Angels Moreno afegia que amb aquest acte sha aconseguit all que pretenem: fer memria, seguir