LİSANSSIZ GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ ?z-Güneş-Enerjisi... · Kılavuzdaki Değişiklikler: Aşağıdaki

 • View
  224

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of LİSANSSIZ GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ ?z-Güneş-Enerjisi... · Kılavuzdaki Değişiklikler:...

 • LSANSSIZGNE ENERJS SANTRALGELTRME KILAVUZU

 • LSANSSIZ GNE ENERJS SANTRAL GELTRME

  KILAVUZU

  1

 • Lifenerji 2015

  LSANSSIZ GNE ENERJS SANTRAL GELTRME KILAVUZU

  Bu rapor Birleik Krallk Refah Fonu tarafndan desteklenen Diyarbakr Gne Enerjisi Kapasite Gelitirme Projesi kapsamnda retilmi olup, raporun ierii Lif Enerji Ltd. ti.nin sorumluluundadr. Hazrlayanlar: Dr. Farz Tadan Frat Ezin Ramazan Aslan Engin Mert klim Dirlik Esra Ko

  Tasarm: Can Birand

  1. Bask: Eyll, 2015

  Lifenerji 2015

  Lifenerji Ltd. ti. etin Eme Bulvar, No: 19/18, ankaya, Ankara

  T: (0312) 481 21 42 F: (0312) 480 88 10

  www.lifenerji.com info@lifenerji.com

  2

  I

 • Klavuzdaki Deiiklikler:

  Aadaki tablo bu klavuzun geirdii deiiklikleri, tarih ve versiyon numaras ile birlikte iermektedir. Ltfen, Klavuzun son versiyonunu kullandnzdan emin olun.

  Versiyon Numaras Versiyon Tarihi Yaplan Deiiklik

  V01 Eyll 2015 Klavuzun yazm

  V02 Aralk 2015 Klavuz revizyonu

  3

  II

 • SUMMARY

  This guidebook is prepared by Lif Enerji Ltd ti. (Lifenerji) in collaboration with Diyarbakir Chamber of Commerce and Industry (DTSO) within the scope of Diyarbakir Solar Capacity Building Project which is funded by Foreign & Commonwealth Office. The Project aims to build capacity of DTSO to lead its members to invest in solar power projects and increase knowledge of potential investors in Diyarbakir city on investment of solar power projects.

  This guidebook draws attention to three main issues: importance of the renewable energy and the solar power plants for the mitigation of the climate change, the development process of solar power plants and finance of the projects.

  The first main issue discussed in the guidebook is the importance and the necessity of the renewable energy and especially the solar power. In this respect the first section of the guidebook is reserved to point out the importance of using the renewable energy sources and especially the solar power plant investments, in mitigating climate change.

  The second and main section is reserved to the development process of solar power plant, which is the most problematic issue for the investors. In this section all of the steps needed to be followed during the development process are explained in a detailed way and also strengthen by visually. This development process starts with the application step, which is needed to be completed initially. There are several documents needed to be submitted during the application, which are also differing from ground and roof-top base projects. Sub-sections are prepared to explain these documents in a detailed way and also to shed light on the differences occur between the roof-top base and ground base projects. Apart from this, the documents need to be filled by both rooftop and ground based solar power plant investors are explained in separate sub-sections and the examples of these documents are at the appendix section of the guidebook.

  The next step after completing the application step is the evaluation of the applications. In related section, detailed explanation of the rules of application evaluation is made. Following acceptance of the application, the steps to be followed by investors also been mentioned in other subsections.

  ZET

  Bu klavuz, Birleik Krallk Ankara Bykelilii Refah Fonu kapsamnda Lif Enerji Ltd. ti. (Lifenerji) ve Diyarbakr Ticaret ve Sanayi Odas (DTSO) ibirliiyle Diyarbakr Gne Enerjisi Kapasite Gelitirme Projesi iin hazrlanmtr. Proje, yelerini gne enerjisi projelerine yatrm yapmaya tevik etmesi iin DTSOnun kapasitesini gelitirmeyi ve Diyarbakr ilindeki potansiyel gne enerjisi santrali yatrmclarnn bilgisini artrmay amalamaktadr.

  Hazrlanan bu klavuz ana noktaya dikkat ekmektedir: iklim deiiklii etkilerinin azaltlmasnda yenilenebilir enerji ve gne enerjisi santrallerinin nemi, gne enerjisi santralleri gelitirme sreci ve proje finansman.

  Klavuzda tartlan ilk temel nokta, yenilenebilir enerji ve zellikle gne enerjisinin nemi ve gerekliliidir. Bu balamda klavuzun birinci blm, iklim deiiklii etkilerinin azaltlmasnda yenilenebilir enerji kaynaklarnn ve zellikle gne enerjisi santrali yatrmlarnn kullanlmasnn nemine dikkat ekmeye ayrlmtr.

  Klavuzun ikinci ve ana blm, yatrmclar asndan en sorunlu konu olan, gne enerjisi santrali gelitirme srecine ayrlmtr. Bu blmde gelitirme srecinde takip edilmesi gereken tm admlar detayl bir ekilde ve grsellerle desteklenerek anlatlmaktadr. Bu gelitirme sreci, ilk olarak tamamlanmas gereken bavuru adm ile balamaktadr. Bavuru srasnda teslim edilmesi gereken ve ayrca arazi tipi ve at tipi projeler iin farkllk gsteren eitli belgeler mevcuttur. Alt blmler, bu belgeleri detayl olarak anlatmakla birlikte arazi tipi ve at tipi projeler arasnda oluan farkllklara deinmektedir. Bunun dnda, hem arazi hem at tipi gne enerjisi projesi yatrmclar tarafndan doldurulmas gereken belgeler ayr alt blmler ierisinde aklanmtr ve bu belgelerin rnekleri de klavuzun ekler ksmnda yer almaktadr.

  Bavuru srecinin tamamlanmasndan sonra gelen ikinci adm, bavurularn deerlendirilmesidir. lgili blmde, bavuru deerlendirmelerinin kurallar hakkndaki detayl aklamalar yaplmtr. Bavurularnn kabulnn ardndan, yatrmclar tarafndan takip edilmesi gereken admlar da ayrca dier alt blmler de deinilmitir.

  4

  III

 • The last section of the guidebook is reserved for Project finance. One of the most important topic needed to be discussed is the revenue and expenditure items. So, a separate sub-section is reserved for this topic and the sub-section is enriched by several examples. Also, other important topics such as bank loans, finance options and insurance cost of the project, which are all explained in a detailed way and explained with examples in separate sub-sections.

  As a result, overall objective of this guidebook is by shedding light on curious subjects of potential investors about solar power plant to increase investments in this area.

  Klavuzun son blm ise Proje Finansman ksmna ayrlmtr. Proje finansman konusunda tartlmas gereken en nemli noktalardan biri, gelir-gider kalemleridir. Bu nedenle, bu konu iin Proje Finansman blmnde ayr bir alt blm ayrlm olup bu blm eitli rnekler ile zenginletirilmitir. Yine projeye dair banka kredileri, finans seenekleri ve sigorta masraflar konular da rnekler ile birlikte ayr alt blmlerde detayl olarak aklanmtr.

  Sonu olarak bu klavuzun genel hedefi, gne enerjisi santrali gelitirme konusunda potansiyel yatrmclarn merak ettikleri konulara k tutarak bu alanda yaplacak yatrmlarn artmasna katk sunmaktr.

  5

  IV

 • KNYE I

  KILAVUZDAK DEKLKLER II

  ZET/SUMMARY IIIIV

  NDEKLER VVI

  BLM 1: LSANSSIZ GNE ENERJS SANTRAL GELTRME KILAVUZUNA GR 1

  1.1 Klavuz Hakknda 1

  1.2 Klavuzun Kullanm 1

  1.3 Klavuzun erii 1

  1.4 Ksaltmalar ve Tanmlar 2

  1.5 Daha Fazla Bilgi in Nereye Bavurabilirim? 3

  BLM 2: KLM DEKL VE GNE ENERJS 5

  2.1 klim Deiiklii 5

  2.2 Yenilenebilir Enerjinin Gereklilii 6

  2.3 Gne Enerjisi Sistemleri ve Gne Enerjisinin Tarihesi 8

  2.3.1 Gne Enerjisi Kullanmnn Tarihesi 8

  2.4 Trkiyenin ve Gneydou Anadolu Blgesinin Gne Potansiyeli 10

  2.5 Fotovoltaik (PV) Paneller ve PV Sistem Bileenleri 12

  2.6 PV Sistemlerinin Yllara Gre Deiimi 13

  BLM 3: GNE ENERJS PROJES GELTRME SREC 15

  3.1 BAVURU SREC 15

  3.1.1 irket Kurma Muafiyeti 16

  3.1.2 Elektrik Abonelii 17

  3.1.3 Alan Seimi 17

  3.1.4 Lisanssz retim Balant Bavuru Formu 19

  3.1.5 Tapu veya Kira Szlemesi 19

  3.1.6 Bavuru creti 20

  3.1.7 Tek Hat emas 20

  3.1.8 evresel Etki Deerlendirmesi Ynetmelii Kapsamnda Alnmas ngrlen Belge 20

  3.1.9 Koordinatl Aplikasyon Krokisi-Teknik Deerlendirme Formu 21

  NDEKLER

  V

  6

 • 3.2 BAVURULARIN DERLENMES VE DEERLENDRLMES 22

  3.2.1 Bavurularn Derlenmesi 23

  3.2.2 Bavurularn Deerlendirilmesi 23

  3.2.3 Balant Anlamasna ar Mektubu 24

  3.3 BALANTI VE SSTEM KULLANIM ANLAMASI 25

  3.3.1 Proje Onay 26

  3.3.2 Balant ve Sistem Kullanm Anlamas 26

  3.4 RETM TESSNN GEC KABUL N YAPILMASI GEREKEN LEMLER 27

  3.5 RETM TESSNN GEC KABULNN YAPILMASI VE LETMEYE ALINMASI 27

  3.6 RETLEN HTYA FAZLASI ENERJ 28

  3.6.1 htiya Fazlas Enerjinin Tespiti ve Deerlendirilmesi 28

  3.6.2 htiya Fazlas Enerjinin Satn Alnmas 29

  3.7 YERL RN KULLANIMININ DESTEKLENMES 29

  3.8 TKETM BRLETRME 30

  3.9 RETM TESS DEVR VE DER HUSUSLAR 30

  BLM 4: FNANSAL ANALZ 31

  4.1 PROJE MALYET KALEMLER VE GELRLER 31

  4.1.1 Yatrm Maliyetleri 31

  4.1.2 letme Giderleri 32

  4.1.3 Gelirler 33

  4.1.4 Projelerde Kredi Kullanm 33

  4.1.5 Destekler 34

  4.1.6 Sigorta 35

  EKLER 36

  Ek-1: Arazi Snf Tespiti Bavurularna Ynelik Dileke rnei 36

  Ek-2: Teknik Deerlendirme Formu rnei 37

  Ek-3: Ges Proje Onay Srecine Ynelik Sre Ak Diyagram 38

  VI

  7

 • BLM 1: LSANSSIZ GNE ENERJS SANTRAL GELTRME KILAVUZUNA GR

  1.1 Klavuz Hakknda

  Bu klavuz, Birleik Krallk Ankara Bykelilii Refah Fonu kapsamnda Lifenerji Ltd. ti ve Diyarbakr Ticaret ve Sanayi Odas ibirliiyle Diyarbakr Gne Enerjisi Kapasite Gelitirme Projesi iin hazrlanmtr. Bu fon; dk karbon ekonomisi ve esnek enerji piyasalar iin ve ayn zamanda kresel sorunlara zm olabilmek adna bilim ve yenilii tevik edebilmek amacyla salanmaktadr. Bu klavuzun hazrlanmasndaki temel ama, at ve a