31
Lista cărţilor tipărite la Editura Conspress Nr. Crt. Coperta Titlul An apariţie ISBN 1. L. Batali – Geocompozite bentonitice 1999 973-99473-1-X 2. V. Szolga, A. M.Szolga – Mecanică teoretică: note de curs, partea a I a 2003 973-8165-66-0 3. Fl. Băltăreţu, Fl. Iordache – Modelarea şi simularea proceselor termice, dinamice 2005 973-7797-51-5 4. H. Köber – Construcţie metalică, parter echipată cu poduri rulante 2006 973-7797-77-9 5. E. Tulei – Rezistenţa materialelor, vol. I 2008 978-973-100-048-0 6. D. Stematiu – Mecanica rocilor pentru constructori 2008 978-973-100-017-8

Lista cărţilor tipărite la Editura Conspress - utcb.ro · PDF fileP. I. Dragomir – Bazele măsurătorilor inginereşti 2009 978-973-100-082-4 46. ... C. Moldoveanu - Bazele geodeziei

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Lista cărţilor tipărite la Editura Conspress - utcb.ro · PDF fileP. I. Dragomir – Bazele măsurătorilor inginereşti 2009 978-973-100-082-4 46. ... C. Moldoveanu - Bazele geodeziei

Lista cărţilor tipărite la Editura Conspress

Nr. Crt.

Coperta Titlul An apariţie

ISBN

1.

L. Batali – Geocompozite bentonitice

1999 973-99473-1-X

2.

V. Szolga, A. M.Szolga – Mecanică teoretică: note de curs, partea a I a

2003 973-8165-66-0

3.

Fl. Băltăreţu, Fl. Iordache – Modelarea şi simularea proceselor termice, dinamice

2005 973-7797-51-5

4.

H. Köber – Construcţie metalică, parter echipată cu poduri rulante

2006 973-7797-77-9

5.

E. Tulei – Rezistenţa materialelor, vol. I

2008 978-973-100-048-0

6.

D. Stematiu – Mecanica rocilor pentru constructori

2008 978-973-100-017-8

Page 2: Lista cărţilor tipărite la Editura Conspress - utcb.ro · PDF fileP. I. Dragomir – Bazele măsurătorilor inginereşti 2009 978-973-100-082-4 46. ... C. Moldoveanu - Bazele geodeziei

7.

S. Manea – Evaluarea riscului de alunecare a versanţilor

2008 978-973-49-1-6

8.

I.Bucur, R. Gogu – Problems in mathematical analysis

2008 978-973-100-029-1

9.

M. Alexanderescu, C.Văcărescu – Mecanică teoretică.Statică.Sisteme echivalente

2008 978-973-100-030-5

10.

A. Sărăcin – Ridicări topografice speciale

2008 978-973-100-031-2

11.

I. Neuner, ş.a. – Tehnici geospaţiale de investigare a zonelor seismice

2008 978-973-100-032-9

12.

C. Ardelean – Topics of British and American Culture an Civilisation

2008 978-973-100-034-3

13.

Urbanwater: manual de bune practice

2008 978-973-100-035-0

Page 3: Lista cărţilor tipărite la Editura Conspress - utcb.ro · PDF fileP. I. Dragomir – Bazele măsurătorilor inginereşti 2009 978-973-100-082-4 46. ... C. Moldoveanu - Bazele geodeziei

14.

D. Ciuiu – Teoria probabilităţilor în statică matematică

2008 978-973-100-036-7

15.

Seminarul ştiinţific anual A. Steopoe

2008 978-973-100-039-8

16.

R. Pascu – Beton precomprimat

2008 978-973-100-042-8

17.

R. Pascu – Comportarea şi calculul elementelor din beton armat

2008 978-973-100-043-5

18.

E. Tulei – Rezistenţa materialelor, vol. I

2008 978-973-100-048-0

19.

S. Burchiu – Instalaţii de încălzire

2008 978-973-100-049-7

20.

G. Pop, L.Turdeanu - Bazele geometrice ale fotogrametriei

2008 978-973-100-052-7

21.

Şt. Lazăr, M. Lobază, M. Dicu – Căi de comunicaţii rutiere : îndrumător didactic de proiectare

2008 978-973-100-053-4

Page 4: Lista cărţilor tipărite la Editura Conspress - utcb.ro · PDF fileP. I. Dragomir – Bazele măsurătorilor inginereşti 2009 978-973-100-082-4 46. ... C. Moldoveanu - Bazele geodeziei

22.

V. Truţă - Fizica poluanţilor atmosferici

2008 978-973-100-055-8

23.

V. Truţă - Mecanică 2008 978-973-100-056-5

24.

O. Luca – Ingineria traficului urban

2008 978-973-100-057-2

25.

D. Stematiu – Dam Saftey Management

2008 978-973-100-058-9

26.

S. Perju – Staţii de pompare

2008 978-973-100-059-6

27.

P. D. Stănescu, N. N. Antonescu – Gestiunea şi tratarea deşeurilor urbane

2008 978-973-100-061-9

28.

H. Popa – Recomandări privind calculul pereţilor de susţinere a excavaţilor adânci şi evaluarea riscului asociat asupra mediului construit

2008 978-973-100-062-6

Page 5: Lista cărţilor tipărite la Editura Conspress - utcb.ro · PDF fileP. I. Dragomir – Bazele măsurătorilor inginereşti 2009 978-973-100-082-4 46. ... C. Moldoveanu - Bazele geodeziei

29.

I. F. Iatan – Curs de algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială cu aplicaţii

2008 978-973-100-063-3

30.

L. Niculiţă – Proceduri şi documentaţii pentru managementul proceselor educaţionale

2008 978-973-100-064-0

31.

R. Fruzulică – Cogenerare de mică putere

2008 978-973-100-065-7

32.

R.Frunzulică – Indrumător de proiectare pt. sisteme de alimentare centralizată cu energie termică

2008 978-973-100-066-4

33.

C. Ruşanu – Structură în cadre de beton armat cu două niveluri

2008 978-973-100-067-1

34.

G. Vlaicu, T. Pascu – Calculul elementelor de beton armat

2008 978-973-100-068-8

35.

G. Stoicescu – Suprastuctura căii ferate

2008 978-973-100-070-1

Page 6: Lista cărţilor tipărite la Editura Conspress - utcb.ro · PDF fileP. I. Dragomir – Bazele măsurătorilor inginereşti 2009 978-973-100-082-4 46. ... C. Moldoveanu - Bazele geodeziei

36.

R. Jalbă – Instalaţii hidroedlitare: aplicaţii

2008 978-973-100-071-8

37.

M. Draganovici – Deutschland über Land und Leute

2008 978-973-100-072-5

38.

C. Coşarcă – Sisteme de măsurare în industrie

2008 978-973-100-077-0

39.

The second Romanian – South Korean Colloquium Buckling Criterion for Arches Structures

2008 978-973-100-078-7

40.

C. Ardelean – Exploring translation studies

2008 978-973-100-079-4

41.

Al. Mănescu – Ingineria apelor subterane

2009 978-973-100-081-7

42.

M. Nicolae-Posescu – Topografie : note de curs,lucrări practice şi practică topografică

2009 978-973-100-082-4

Page 7: Lista cărţilor tipărite la Editura Conspress - utcb.ro · PDF fileP. I. Dragomir – Bazele măsurătorilor inginereşti 2009 978-973-100-082-4 46. ... C. Moldoveanu - Bazele geodeziei

43.

Catedra de Matematică – Algebră liniară, geometrie analítică şi diferenţială: culegere de probleme

2009

44.

P. Matei – Probleme de algerbră liniară, geometrie analítică şi diferenţială

2009 978-973-100-080-0

45.

P. I. Dragomir – Bazele măsurătorilor inginereşti

2009 978-973-100-082-4

46.

A. Stănescu– Bâtiments 2009 978-973-100-085-5

47.

L. Dăuş - Algebră liniară şi geometrie analitică

2009 978-973-100-086-2

48.

Al. Mănescu -Alimentări cu apă

2009 978-973-100-088-6

49.

L. Niculiţă -Managementul proiectelor cercetare ştiinţifică

2009 978-973-100-090-9

Page 8: Lista cărţilor tipărite la Editura Conspress - utcb.ro · PDF fileP. I. Dragomir – Bazele măsurătorilor inginereşti 2009 978-973-100-082-4 46. ... C. Moldoveanu - Bazele geodeziei

50.

C. Didulescu - Infografică pentru măsurători terestre şi cadastru

2009 978-973-100-091-6

51.

Şt. Ionescu - Siguranţa funcţională a evacuatorilor de ape mari

2009 978-973-100-092-3

52.

M. Dicu, C. Răcănel - Căi de comunicaţii-îndrumător didactic

2009 978-973-100-093-0

53.

A. Filip – Geometrie descriptivă

2009 978-973-100-095-4

54.

S. Manea, L. Jianu – Geotehnica mediului înconjurător

2009 978-973-100-075-6

55.

M. Popescu, Al. Simion – Lucrări practice de chimie

2009 978-973-100-037-4

56.

S. A. Popescu –Mathematical analysis I

2009 978-973-100-054-1

Page 9: Lista cărţilor tipărite la Editura Conspress - utcb.ro · PDF fileP. I. Dragomir – Bazele măsurătorilor inginereşti 2009 978-973-100-082-4 46. ... C. Moldoveanu - Bazele geodeziei

57.

C. Coşarcă, A. Sărăcin - Topografie-curs, aplicaţii practice

2010 978-973-100-099-2

58.

M. Popescu, L. Meliţă, C. Mitu - Chimie-Bazele fizico-chimice ale studiului mat.de construcţii

2010 978-973-100-100-5

59.

A. Călin - Microbiologie şi toxicologie

2010 978-973-100-102-9

60.

I. S. Simulescu - Lectures in Mechanics of Materials II

2010 978-973-100-103-6 978-973-100-104-3

61.

E. Olinic – Eficienţa sistemelor de etanşare

2010 978-973-100-105-0

62.

I. Toma – Analiză matematică

2010 978-973-100-109-8

63.

I. A. Ionescu - Soluţii clasice în construcţia motoarelor termice

2010 978-973-100-110-4

Page 10: Lista cărţilor tipărite la Editura Conspress - utcb.ro · PDF fileP. I. Dragomir – Bazele măsurătorilor inginereşti 2009 978-973-100-082-4 46. ... C. Moldoveanu - Bazele geodeziei

64.

A.Chirică, A. Olteanu, M.S. Şerbulea, I. Boţi - Aplicaţii în Geotehnică: laborator şi proiectare - exemple de calcul

2010 978-973-100-111-1

65.

Educaţie fizică şi sport – Interdisciplinitatea, calitatea şi eficenţă în contextual actual. Sesiune de comunicări ştiinţifice16.04.2010

2010 978-973-100-112-8

66.

M. Levai - Applications au cours de physique II

2010 978-973-100-114-2

67.

F. Iordache - Energetica echipamentelor sist. în instalaţii

2010 978-973-100-115-9

68.

M. Sandu, Al.Mănescu- Construcţii hidroedilitare

2010 978-973-100-116-6

69.

O. M. Stan - Statica construcţiilor : structuri static determinate

2010 978-973-100-117-3

70.

L. Niculiţă - Proceduri şi documentaţii pentru managementul proceselor educaţionale, ediţia a II a

2010 978-973-100-118-0

Page 11: Lista cărţilor tipărite la Editura Conspress - utcb.ro · PDF fileP. I. Dragomir – Bazele măsurătorilor inginereşti 2009 978-973-100-082-4 46. ... C. Moldoveanu - Bazele geodeziei

71.

D. Bena - Ecuaţii diferenţiale

2010 978-973-100-120-3

72.

Şt. Mititelu - Ec.diferenţiale şi derivate parţiale

2010 978-973-100-121-0

73.

C. Moldoveanu - Bazele geodeziei fizice

2010 978-973-100-106-7

74.

M. Stefănescu - Frezee rutiere

2010 978-973-100-130-2

75.

O. Luca - Ingineria traficului urban -curs

2010 978-973-100-131-9

76.

V. Banuţ, M. Teodorescu – Calcul geometric neliniar al structurilor

2010 978-973-100-132-6

77.

G. Păltineanu, P. Matei, G.D. Mateescu - Analiză numerică

2010 978-973-100-133-3

Page 12: Lista cărţilor tipărite la Editura Conspress - utcb.ro · PDF fileP. I. Dragomir – Bazele măsurătorilor inginereşti 2009 978-973-100-082-4 46. ... C. Moldoveanu - Bazele geodeziei

78.

F.E. Dabija - Building Design,vol.III

2010 978-973-100-135-7

79.

M. Gheorghe -Materiale de construcţii I

2010 978-973-100-107-4 978-973-100-108-1

80.

M. Giurgiu – Fizică: note de curs

2010 978-973-100-113-5

81.

M. Dicu – Artere de circulaţie urbană

2010 978-973-100-134-0

82.

G. Groza – Linear algebra and analityc geometrie

2010 978-973-100-139-5

83.

M. Dicu - Sisteme manageriale la infrastucturi de transport rutier,vol.I

2010 978-973-100-137-1

84.

A.Vartires, I. Năstase – Instalaţii de ventilare şi climatizare.

2010 978-973-100-138-8

Page 13: Lista cărţilor tipărite la Editura Conspress - utcb.ro · PDF fileP. I. Dragomir – Bazele măsurătorilor inginereşti 2009 978-973-100-082-4 46. ... C. Moldoveanu - Bazele geodeziei

85.

R. Dumiterscu, F. Chiriac - Lecţii de termodinamică şi transfer de căldură

2010 978-973-100-145-6

86.

G. Păltineanu, Şt. Donescu, M. Zamfir – Geometrie analitică şi diferenţială

2011 978-973-100-147-0

87.

I. A. Ionescu - Soluţii moderne pt. protecţia mediului la motoarele termice cu ardere internă

2011 978-973-100-150-0

88.

I. Toma, V. Moşneguţu – Analiză matematică – ecuaţii diferenţiale ordinare, calcul integral

2011 978-973-100-151-7

89.

A. Popovici, C. Ilinca - Dinamica structurilor şi ingineria seismică, vol.I

2011 978-973-100-153-1

90.

S.A. Popescu - Mathematical Analysis II

2011 978-973-100-155-5

91.

M. Dicu, St. Lazăr, A. Burlacu - Tehnologia lucrărilor de construcţii

2011 978-973-100-156-2

Page 14: Lista cărţilor tipărite la Editura Conspress - utcb.ro · PDF fileP. I. Dragomir – Bazele măsurătorilor inginereşti 2009 978-973-100-082-4 46. ... C. Moldoveanu - Bazele geodeziei

92.

T. Bugnariu - Clădiri : Indrumător pt. proiect

2011 978-973-100-157-9

93.

Al. Vlădeanu –Maşini de terasamente,fundaţii şi betoane : Indrumător de laborator - partea I : construcţia şi funcţionarea maşinilor

2011 978-973-100-159-3

94.

M. Dicu - Tehnologii specifice de realizare şi reabilitare la străzi ; suport de curs

2011 978-973-100-161-6

95.

C. Didulescu, A. C. Badea,ş.a – Caiet de practică topografică

2011 978-973-100-170-8

96.

Z. Manolescu – Contemporary english : phonetics and phonology spelling and punctuation-curs

2011 978-973-100-176-0

97.

Z. Manolescu, A. Bârcă - Contemporary english : phonetics and phonology spelling and punctuation-caiet

2011 978-973-100-175-3

98.

A. C. Badea – Reprezentări geometrice ale suprafeţelor topografice

2011 978-973-100-179-1

Page 15: Lista cărţilor tipărite la Editura Conspress - utcb.ro · PDF fileP. I. Dragomir – Bazele măsurătorilor inginereşti 2009 978-973-100-082-4 46. ... C. Moldoveanu - Bazele geodeziei

99.

M. Gheorghe, N. Saca – Materiale de construcţii

II

2011 978-973-100-107-4 978-973-100-163-0

100.

Al. Mănescu - Alimentări cu apă : 200 întrebări şi răspunsuri

2011 978-973-100-166-1

101.

D. Iordache - Curs de rezistenţa materialelor, I

2011 978-973-100-167-8 978-973-100-168-5

102.

S. Hâncu - Fluid Mechanics - Mécanique des fluides : contributions

2011 978-973-100-169-2

103.

C. Costinescu – Algébre linéaire et géométrie analytique

2011 978-973-100-171-5

104.

C. Didulescu, A. C. Badea, ş.a - Caiet de practică topografică

2011 978-973-100-170-8

105.

A. Davidescu - Organe de maşini

2011 978-973-100-178-4

Page 16: Lista cărţilor tipărite la Editura Conspress - utcb.ro · PDF fileP. I. Dragomir – Bazele măsurătorilor inginereşti 2009 978-973-100-082-4 46. ... C. Moldoveanu - Bazele geodeziei

106.

M.E. Teodorescu, C. Al. Ganea - Statica construcţiilor : aplicatii rezolvate la calculator

2011 978-973-100-172-2

107.

Fl. Macavei,O.M. Stan - Dynamics and eartquake engineering introduction

2011 978-973-100-173-9 978-973-100-174-6

108.

E. Popescu – Equation differentille et aux derives partielles

2011 978-973-100-180-7

109.

D. Köber – Calc.elementelor de beton armat la stari limita

2011 978-973-100-182-1 978-973-100-183-8

110.

S. Perju, Al. Manescu – Exploatarea sistemelor de alimentare

2011 978-973-100-184-5

111.

M. N. Posescu – Topografie : ediţie bilingvă - Lucrări practice şi practică topografică pentru studenţii FILS,vol.II

2011 978-973-100-194-4

Page 17: Lista cărţilor tipărite la Editura Conspress - utcb.ro · PDF fileP. I. Dragomir – Bazele măsurătorilor inginereşti 2009 978-973-100-082-4 46. ... C. Moldoveanu - Bazele geodeziei

112.

I. A. M. Bene – Evaluarea bunurilor imobile

2012 978-973-100-200-2

113.

M. Popescu, C. Mitu, L. Meliţă – Materiale de instalaţii : Lucrări de laborator

2012 978-973-100-199-9

114.

C. Văcărescu, M. Alexandrescu – Mecanică teoretică – Statica : starea de echilibru static al punctului material şi al solidului

2012 978-973-100-197-5

115.

C. Văcărescu, M. Alexandrescu – Mecanică teoretică -Statica : starea de echilibru static al sistemelor mecanice

2012 978-978-100-198-2

116.

D. Furiş, M. E. Teodorescu, L. Sorohan – Caculul structurilor pentru transportul apei

2012 978-973-100-203-3

117.

M. Popescu – Chimia poluantilor : lucrări de laborator

2012 978-973-100-204-0

Page 18: Lista cărţilor tipărite la Editura Conspress - utcb.ro · PDF fileP. I. Dragomir – Bazele măsurătorilor inginereşti 2009 978-973-100-082-4 46. ... C. Moldoveanu - Bazele geodeziei

118.

N. Postăvaru – Marketing pentru ingineri

2012 978-973-100-212-5

119.

D. Iordache – Curs de rezistenţa materialelor în lb. franceză

2012 978-973-100-217-0 978-973-100-218-7

120.

N. Postăvaru, ş.a – Management în construcţii, vol.I

2012 978-973-100-220-0 978-973-100-221-7

121.

M. Butucea – Explicaţia pragmatică în ştiinţele educaţiei

2012 978-973-100-222-4

122.

M. D. Nistea – Româna azi: privire în anasamblu

2012 978-973-100-227-9

123.

E. Draganovici -Ǜberstzungen audio visueller..

2012 978-973-100-228-6

Page 19: Lista cărţilor tipărite la Editura Conspress - utcb.ro · PDF fileP. I. Dragomir – Bazele măsurătorilor inginereşti 2009 978-973-100-082-4 46. ... C. Moldoveanu - Bazele geodeziei

124.

I. R. Caluianu – Reglări automate: îndrumător de laborator

2012 978-973-100-229-3

125.

M. Dicu - Preocupări în domeniul analizei

2012 978-973-100-230-9

126.

T. Catalina – Acustica clădirilor şi a instalaţiilor: culegere de probleme

2012 978-973-100-231

127.

R. Pascu, A. Zybaczinski – Beton Precomprimat: calculul dupa eurocode 2

2012 978-973-100-232-2

128.

V. Cârjă – Globalizare şi cultură

2012 978-973-100-236-1

129.

I. Toma, V. Petrehuş, N. Teodorescu, I. Popescu - Matematici special: curs şi aplicaţii

2012 978-973-100-243-9

130.

M. Amăreanu – Materiale de constructie: aspecte de rezistenţă

2013 978-973-100-245-3

Page 20: Lista cărţilor tipărite la Editura Conspress - utcb.ro · PDF fileP. I. Dragomir – Bazele măsurătorilor inginereşti 2009 978-973-100-082-4 46. ... C. Moldoveanu - Bazele geodeziei

131.

Catedra de fizică – Caiet de lucrări de laborator

2013 978-973-100-246-0

132.

G. Burlacu – Tehnologii de fabricatie si materiale pt. instalatii

2013 978-973-100-247-7

133.

C. Iacoboaea – Salubrizare urbană

2013 978-973-100-251-4

134.

Catedra de chimie şi material de construcţii - Lucrări practice de materiale de construcţie

2013 978-973-100-252-1

.135

.

G. D. Mateescu – Linux: utilizare şi administrare

2013 978-973-100-258-3

136..

M. Darie, M. Briciu, L. Pană - Acoperişuri cu pante mari: ediţia a 3 a

2013 978-973-100-259-0

137.

I. Robu – Curs de chimie: Bazele fizico-chimice ale studiului materialelor de construcţie

2013 978-973-100-273-6

Page 21: Lista cărţilor tipărite la Editura Conspress - utcb.ro · PDF fileP. I. Dragomir – Bazele măsurătorilor inginereşti 2009 978-973-100-082-4 46. ... C. Moldoveanu - Bazele geodeziei

138.

D. Georgescu, R. Pascu: Beton armat – Curs / Partea I : Bazele proiectării,material durabilitate, acţiunea de compozit

2013 978-973-100-277-4 978-973-100-278-1

139.

R. Văcăreanu, Fl. Pavel, Al. Aldea – Îndrumător pentru evaluarea acţiunii vântului asupra construcţiilor conf. CR 1-1-4 / 2012

2013 978-973-100-279-9

140.

Al. Aldea, C. Neagu, C. Arion – Îndrumător pentru evaluarea încărcării din zăpadă conform CR – 1-1-3 / 2012

2013 978-973-100-276-7

141.

M. Popescu – Materiale de instalaţii: curs

2013 978-973-100-291-0

142.

R. Pascu, D. Georgescu: Beton armat – Curs / Partea II : Calculul la stări limită

2013 978-973-100-294-1

143.

Al. Aldea - Fiabilite des structures: 1ere partie - statistique et variables aleatoires

2013 978-973-100-295-8 978-973-100-296-5

144.

R. Trandafir, FI. Iatan - Modelare şi simulare

2013 978-973-100-297-2

Page 22: Lista cărţilor tipărite la Editura Conspress - utcb.ro · PDF fileP. I. Dragomir – Bazele măsurătorilor inginereşti 2009 978-973-100-082-4 46. ... C. Moldoveanu - Bazele geodeziei

145.

G. Groza – Linear algebra and analytic geometry: second edition

2013 978-973-100-298-9

146.

H. Asanache - Clădiri, vol.I

2013 978-973-100-300-9 978-973-100-301-6

147.

Ghe. Badea, A. C. Badea - Aplicaţii cadastru: îndrumător de lucrări practice

2013 978-973-100-308-5

148.

Ghe. Badea, A.C. Badea – APLICAŢII SISTEME INFORMATIONALE SPECIFICE DOMENIILOR DE ACTIVITATE

2013 978-973-100-309-2

149.

A.C. Badea, Ghe. Badea - Cadastru, bănci de date şi aplicaţii GIS în zone urbane

2014 978-973-100-310-8

150.

Ghe. Badea - Cadastru 2014 978-973-100-311-5

Page 23: Lista cărţilor tipărite la Editura Conspress - utcb.ro · PDF fileP. I. Dragomir – Bazele măsurătorilor inginereşti 2009 978-973-100-082-4 46. ... C. Moldoveanu - Bazele geodeziei

151.

I. Toma - Analyse mathematique: calcul differentiel

2014 978-973-100-312-2

152.

R. Pecsi, E. Darie – Îndumar practic de utilizare a standului de incercare de laborator a maşinilor electrice trifazate asincrone EEM41

2014 978-973-100-350-4

153.

E. Darie, R. Pecsi – Îndrumar practic de utilizare a standului de încercare de laborator a maşinilor electrice de curent continuu EEM02

2014 978-973-100-351-1

154.

R. Pecsi - Automate şi microprogramare

2014 978-973-100-315-3

155.

M. Alămoreanu - Introducere în analiza experimentală a tensiunilor prin tensiometrie electrică rezistivă

2014 978-973-100-330-6

156.

M. Popescu - Materiaux d’installations- cours

2014 978-973-100-321-4

157.

M. Popescu, I. Robu – Travaux pratiques de chimie

2014 978-973-100-322-1

Page 24: Lista cărţilor tipărite la Editura Conspress - utcb.ro · PDF fileP. I. Dragomir – Bazele măsurătorilor inginereşti 2009 978-973-100-082-4 46. ... C. Moldoveanu - Bazele geodeziei

158.

I. F. Iatan, B. Sebacher - Aplicaţii de laborator în mathematica şi matchad

2014 978-973-100-323-8

159.

I. Bucur - Analyse mathematique: calcul integral

2014 978-973-100-325-2

160.

Depart. de lb. străine - Limbă-punte de legatură între oameni şi culturi

978-973-100-327-6

170.

C. Coşarcă, A. Sărăcin, P.I. Dragomir, ş.a - Măsurători geodezice inginereşti: îndrumător pt lucrări practice şi proiect

2014 978-973-100-326-9

171.

M. Alămoreanu - Introducere în analiza experimentală a tensiunilor prin tensiometrie electrică rezistivă

2014 978-973-100-330-6

172.

A. Mihai - Algebră liniară şi geometrie analitică : note de curs

2014 978-973-100-333-7

173. A. A. Stănescu, ş.a. - Îndrumător pentru proiectarea clădirilor de locuit cu regim mic de înălţime

2014 978-973-100-353-5

Page 25: Lista cărţilor tipărite la Editura Conspress - utcb.ro · PDF fileP. I. Dragomir – Bazele măsurătorilor inginereşti 2009 978-973-100-082-4 46. ... C. Moldoveanu - Bazele geodeziei

174.

C. Ardelean -Localisation

2014 978-973-100-358-0

175.

N. Postăvaru, G. Drăghici, D.Galan, ş.a - Management în construcţii II

2014 978-973-100-320-7

176.

R. Pécsi, I. Caluianu – Automate programabile: culegere de probleme

2014 978-973-100-352-8

177.

G. Păltineanu, St. Donescu, P. Matei, M. Zamfir - Matematici superioare

2014 978-973-100-297-2

178.

M. Iancovici - Dynamics of stuctures applications: Master degree course on structural engineering

2014 978-973-100-346-7

179.

M. Iancovici - Dynamics of structures lecture notes: Master degree course on stuctural engineering

2014 978-973-100-345-0

180.

A. Sărăcin - Teoria sistemelor şi prelucrarea semnalelor în Geomatică

2014 978-973-100-340-5

Page 26: Lista cărţilor tipărite la Editura Conspress - utcb.ro · PDF fileP. I. Dragomir – Bazele măsurătorilor inginereşti 2009 978-973-100-082-4 46. ... C. Moldoveanu - Bazele geodeziei

181.

A.C. Olteanu, C. Tomşa – Îndrumător pentru lucrări de laborator geotehnic

2014 978-973-100-349-8

182.

A.C. Olteanu, C. Tomşa – Acţiunea de monitorizare în ingineria geotehnică

2014 978-973-100-347-4

183.

Al. N. Dimache, I. Iancu – Elemente generale de hidraulică

2014 978-973-100-357-3

184.

A.C. Badea – Proiectarea managerială şi organizarea lucrărilor

2014 978-973-100-316-0

185.

A. Mihai – Algebră liniară şi geometrie analitică I: note de curs

2014 978-973-100-333-7 978-973-100-334-4

186.

C. Gavrilă, V. Petrehuş, ş.a – Matchad: Aplicaţii, modelare şi simulare

2014 978-973-100-356-6

187.

A. Purnuş – Sisteme informatice de managementul proiectelor: ediţia a doua

2014 978-973-100-359-7

Page 27: Lista cărţilor tipărite la Editura Conspress - utcb.ro · PDF fileP. I. Dragomir – Bazele măsurătorilor inginereşti 2009 978-973-100-082-4 46. ... C. Moldoveanu - Bazele geodeziei

188.

P.I. Dragomir, T.S. Clinci – Tehnici de măsurare şi poziţionare în domeniul apropiat

2014 978-973-100-360-3

189.

C. D. Voiniţchi – Chimie pentru constructori: curs pentru studenţii din profilul construcţii

2014 978-973-100-361-0

190.

M. Dicu, M. Stoian, T. Boghian, A. Fl. Lighean – Aplicaţie la sisteme pentru lucrări de construcţii ( ghid didactic)

2014 978-973-100-362-7

191.

I. Toma, V. Moşneguţu, Şt. Constantinescu – Analyse mathématique

2014 978-973-100-363-4

192.

P. I. Dragomir – Măsurători geodezice inginereşti în construcţii

2015 978-973-100-365-8

193.

A. Vasilescu, C. Văcărescu – Mécanique : Notions théoriques et applications statique

2015 978-973-100-367-2

194.

S. Perju – Staţii de pompare: aplicaţii

2015 978-973-100-368-9

Page 28: Lista cărţilor tipărite la Editura Conspress - utcb.ro · PDF fileP. I. Dragomir – Bazele măsurătorilor inginereşti 2009 978-973-100-082-4 46. ... C. Moldoveanu - Bazele geodeziei

195.

M. Iancovici – Dinamica stucturilor. Abordari energetice.

2015 978-973-100-370-2

196.

I. Robu, C. Mazilu – Materiale de construcţie I

2015 978-973-100-371-9 978-973-100-372-6

197.

A. Olteanu – Geotehnică – curs

2015 978-973-100-348-1

198.

C. Iacoboaea – Teoria şi practica urbanismului şi amenajării teritoriului

( partea I )

2015 978-973-100-375-7 978-973-100-376-4

199.

M. Stoian, A.M. Nica – Managementul lucrărilor de construcţii: îndrumător proiect specializare poduri

2015 978-973-100-364-1

200.

C. Ardelean - Think twice! Risk manangement-the hidden side of translation

2015 978-973-100-366-5

Page 29: Lista cărţilor tipărite la Editura Conspress - utcb.ro · PDF fileP. I. Dragomir – Bazele măsurătorilor inginereşti 2009 978-973-100-082-4 46. ... C. Moldoveanu - Bazele geodeziei

201.

B. Oprea – Dispute Adjudication Bords Practical Aspects

2015 978-973-100-374-0

202.

Al. Dimache, I. Iancu, L. Batali – Evaluarea interacţiunii dintre apele subterane şi lucrările de infrastructură

2015 978-973-100-379-5

203.

G. Groza – Analiza combinatorică şi algoritmica grafurilor

2015 978-973-100-377-1

204.

U.T.C.B – Din istoria mecanicii, nr.1/2012

2015 2069-3559

205.

U.T.C.B – Din istoria mecanicii,nr.2/2012

2015 2069-3559

206.

U.T.C.B – Din istoria mecanicii, nr.1/2013

2015 2069-3559

Page 30: Lista cărţilor tipărite la Editura Conspress - utcb.ro · PDF fileP. I. Dragomir – Bazele măsurătorilor inginereşti 2009 978-973-100-082-4 46. ... C. Moldoveanu - Bazele geodeziei

207.

S. A. Popescu – A course in differential equations, calculus of variations and probabilities, vol.1. Differential equations

2015 978-973-100-380-1 978-973-100-381-8

208.

S. A. Popescu – A course in differential equations, calculus of variations and probabilities, vol.2. Calculus of variations and probabilites.

2015 978-973-100-380-1 978-973-100-382-5

209.

M. Alexe, V. Cojocaru – 151 de Ani de Învăţămant de Construcţii : Expoziţie omagială martie- mai 2015

2015 978-973-100-373-3

210.

M. Daraban – Poduri metalice : ghid de proiectare

2015 978-973-100-383-2

211.

A. Purnuş – Modelarea proiectelor în construcţii : aplicaţii în managementul proiectelor

2015 978-973-100-385-6

212.

R. Pécsi – Maşini şi acţionări electrice :culegere de probleme

2015 978-973-100-384-9

213.

R. Văcăreanu, Fl. Pavel, Al. Aldea, ş.a – Elemente de analiză a hazardului seismic

2015 978-973-100-386-3

Page 31: Lista cărţilor tipărite la Editura Conspress - utcb.ro · PDF fileP. I. Dragomir – Bazele măsurătorilor inginereşti 2009 978-973-100-082-4 46. ... C. Moldoveanu - Bazele geodeziei

214.

V. H. Guţu – Tratat : Calculul curbelor pe baza echilibrului spaţial al deplasării auto la drumurile moderne. Vol. 1 : Elemente teoretice

2015 978-973-100-392-4 978-973-100-393-1

215.

V. H. Guţu – Tratat : Idem Vol. 2 : Aplicaţii practice

2015 978-973-100-394-8

Apariţiile noi pot fi vizualizate pe site-ul editurii: www.conspress.ro Cursurile pot fi achiziţionate de la Editura CONSPRESS cu sediul în: Bucureşti, Bd. Lacul Tei 124, Sector 2, Bloc Administrativ, parter – cam. 13 Program cu publicul: 08.00 – 15.00

Pentru comenzi on-line: [email protected] Tel: 021.242.12.08 int.302