llibres de text 2016 2017

  • Published on
    31-Dec-2016

  • View
    273

  • Download
    46

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>INSTITUT DEDUCACI </p><p>SECUNDRIA DE TORREBLANCA </p><p>12005532 </p><p>Av. Gravador Fabregat, s/n 12596 TORREBLANCA LA PLANA ALTA- </p><p> 964 33 60 95 </p><p>LLISTAT DE LLIBRES DE TEXT CURS 2016/2017 </p><p>CENTRE: IES TORREBLANCA </p><p>NIVELL EDUCATIU: EDUCACI SECUNDRIA OBLIGATRIA (ESO) </p><p>ETAPA, CICLE O CURS: PRIMER CURS (LOMCE) </p><p>REA / MATRIA EDITORIAL DENOMINACI ISBN VERSI DATA INC* </p><p>BIOLOGIA I GEOLOGIA SM BIOLOGIA I GEOLOGIA 978-84-675-7866-9 Valenci 2015/2016 </p><p>GEOGRAFIA I HISTRIA VICENS VIVES </p><p>NOU GORA 1 978-84-682-3093-1 Valenci 2015/2016 </p><p>LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA </p><p>MCGRAW-HILL </p><p>LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1 + APUNTS DEL PROFESSOR </p><p>978-84-481-7666-2 Castell 2011/2012 </p><p>VALENCI: LLENGUA I LITERATURA </p><p>BROMERA </p><p>ENLLA, VALENCI, LLENGUA I LITERATURA (cont 2 volums) + APUNTS DEL PROFESSOR </p><p>978-84-9824-922-4 Valenci 2011/2012 </p><p> PRIMERA LLENGUA ESTRANGERA: ANGLS </p><p>OXFORD MOSAIC, STUDENTS BOOK 9780194666107 Angls 2016/2017 NOU </p><p>OXFORD MOSAIC, WORKBOOK 9780194666114 Angls 2016/2017 NOU </p><p>MATEMTIQUES OXFORD MATEMTIQUES-INICIA DUAL 1R ESO </p><p>9788467375435 Valenci 2016/2017 NOU </p><p>TECNOLOGIA OXFORD TECNOLOGIA 1ESO INICIA DUAL </p><p>978-84-67387032 Valenci 2016/2017 NOU </p><p>SEGONA LLENGUA ESTRANGERA: FRANCS </p><p>SANTILLANA ESSENTIEL PLUS 1: Livre de llve. </p><p>9788496597037 Francs 2011/2012 </p><p>SANTILLANA ESSENTIEL PLUS 1: Cahier dexercices. </p><p>9788492729289 Francs 2008/2009 </p><p>REFOR INSTRUMENTAL: CASTELL </p><p>OXFORD REFUERZO DE LENGUA CASTELLANA 1 </p><p>978-84-673-5902-2 Castell 2009/2010 </p><p>REFOR INSTRUMENTAL: VALENCI </p><p>CASTELLNOU REFOR DE LLENGUA, VALENCI 1rESO </p><p>978-84-8345-379-7 Valenci 2011/2012 </p><p>VALORS TICS VICENS VIVES </p><p>VALORS TICS 9788468230955 Valenci 2015/2016 VAL PER A 1r I 2n DESO </p><p>MSICA </p><p>TEIDE MSICA I 978-84-307-8551-3 Valenci 2015/2016 </p><p>TEIDE BLOC DACTIVITATS MSICA I </p><p>978-84-307-9009-8 Valenci 2015/2016 </p><p>INFORMTICA APUNTS DEL PROFESSOR </p><p>EDUCACI FSICA APUNTS DEL PROFESSOR </p><p>RELIGI APUNTS DEL PROFESSOR </p><p>REFOR INSTRUMENTAL: MATEMTIQUES </p><p> APUNTS DEL PROFESSOR </p><p>EDUCACI PLSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL </p><p> APUNTS DEL PROFESSOR </p><p> ELS ALUMNES QUE EN EL CURS ANTERIOR (6 DEDUCACI PRIMRIA O 1r DESO) HAGEN CURSAT MATRIES EN </p><p>PT, PREGUNTEU AL CENTRE ABANS DE COMPRAR CAP LLIBRE DE TEXT. </p><p> EL LLIBRE DOPTATIVES, NO US EL COMPREU FINS QUE NO US DIGUEN AL CENTRE QUINS ALUMNES ANIREU A EIXA ASSIGNATURA OPTATIVA. </p><p> ABANS DE FOLRAR CAP LLIBRE NI DE RATLLAR-LO O DE LLEVAR-LI LEMBOLCALL, CONV QUE EL PRIMER DIA DE CLASSE LENSENYEU ALS PROFESSORS DE CADA ASSIGNATURA PERQU US DONEN EL VIST I PLAU. </p></li><li><p>INSTITUT DEDUCACI </p><p>SECUNDRIA DE TORREBLANCA </p><p>12005532 </p><p>Av. Gravador Fabregat, s/n 12596 TORREBLANCA LA PLANA ALTA- </p><p> 964 33 60 95 </p><p> CENTRE: IES TORREBLANCA </p><p>NIVELL EDUCATIU: EDUCACI SECUNDRIA OBLIGATRIA (ESO) </p><p>ETAPA, CICLE O CURS: SEGON CURS (LOMCE) </p><p>REA / MATRIA EDITORIAL DENOMINACI ISBN VERSI DATA INC* </p><p>FSICA I QUMICA OXFORD FSICA I QUMICA. PROJECTE INICIA, SRIE DIODO </p><p>9780190502515 Valenci 2016/2017 NOU </p><p>GEOGRAFIA I HISTRIA VICENS VIVES </p><p>GEOGRAFIA I HISTRIA. 3 LLIBRES </p><p>9788468236773 Valenci 2016/2017 NOU </p><p>TECNOLOGIA OXFORD TECNOLOGIA 2n ESO INICIA DUAL </p><p>9780190503697 Valenci 2016/2017 NOU </p><p>CASTELL: LLENG I LIT McGraw-Hill LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2 </p><p>978-84-481-6121-7 Castell 2012/2013 </p><p>VALENCI: LLENG I LIT BROMERA ENLLA,VALENCI LLENGUA I LITERATURA (2 volums) </p><p>978-84-9026-011-1 Valenci 2012/2013 </p><p>LL EST: ANGLS </p><p>OXFORD MOSAIC STUDENTS BOOK 9780194666244 Angls 2016/2017 NOU </p><p>OXFORD MOSAIC WORKBOOK 9780194666251 Angls 2016/2017 NOU </p><p>MATEMTIQUES OXFORD MATEMTIQUES-INICIA DUAL 2n ESO </p><p>9780190500986 Valenci 2016/2017 NOU </p><p>MSICA </p><p>TEIDE MSICA II 9788430790128 Valenci 2016/2017 NOU </p><p>TEIDE QUADERN DEXERCICIS 9788430790135 Valenci 2016/2017 NOU </p><p>VALORS TICS VICENS VIVES </p><p>VALORS TICS 9788468230955 Valenci 2015/2016 VAL PER A 1r I 2n DESO </p><p>FRANCS </p><p>SANTILLANA SSENTIEL PLUS 2: Livre de llve. </p><p>9788492729234 Francs 2012/2013 </p><p>SANTILLANA SSENTIEL PLUS 2: Cahier dexercices. </p><p>9788492729456 Francs 2012/2013 </p><p>EDUCACI FSICA APUNTS DEL PROFESSOR </p><p>RELIGI APUNTS DEL PROFESSOR </p><p> ELS ALUMNES QUE EN EL CURS ANTERIOR (1r O 2n DESO) HAGEN CURSAT MATRIES EN PT, PREGUNTEU AL CENTRE ABANS DE COMPRAR CAP LLIBRE DE TEXT. </p><p> ABANS DE FOLRAR CAP LLIBRE NI DE RATLLAR-LO O DE LLEVAR-LI LEMBOLCALL, CONV QUE EL PRIMER DIA DE CLASSE LENSENYEU ALS PROFESSORS DE CADA ASSIGNATURA PERQU US DONEN EL VIST I PLAU. </p></li><li><p>INSTITUT DEDUCACI </p><p>SECUNDRIA DE TORREBLANCA </p><p>12005532 </p><p>Av. Gravador Fabregat, s/n 12596 TORREBLANCA LA PLANA ALTA- </p><p> 964 33 60 95 </p><p> CENTRE: IES TORREBLANCA </p><p>NIVELL EDUCATIU: EDUCACI SECUNDRIA OBLIGATRIA (ESO) </p><p>ETAPA, CICLE O CURS: TERCER CURS (LOMCE) </p><p>REA / MATRIA EDITORIAL DENOMINACI ISBN VERSI DATA INC* </p><p>BIOLOGIA I GEOLOGIA SM BIOLOGIA I GEOLOGIA 978-84-675-7867-6 Valenci 2015/2016 </p><p>FSICA I QUMICA ANAYA FSICA I QUMICA. </p><p>978-84-678-5304-9 Valenci 2015/2016 </p><p>GEOGRAFIA I HISTRIA VICENS VIVES </p><p>NOU GORA 3 978-84-682-3451-9 Valenci 2015/2016 </p><p>LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA </p><p>MCGRAW-HILL </p><p>LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3 + APUNTS DEL PROFESSOR </p><p>978-84-481-7670-9 Castell 2011/2012 </p><p>VALENCI: LLENGUA I LITERATURA </p><p>BROMERA ENLLA, VALENCI, LLENGUA I LITERATURA (cont 2 volums) + APUNTS DEL PROFESSOR </p><p>978-84-9824-923-1 Valenci 2011/2012 </p><p>PRIMERA LLENGUA ESTRANGERA: ANGLS </p><p>OXFORD MOSAIC STUDENTS BOOK 9780194652063 Angls 2016/2017 NOU </p><p>OXFORD MOSAIC WORKBOOK 9780194652179 Angls 2016/2017 NOU </p><p>MATEMTIQUES ORIENTADES A LES ENSENYANCES ACADMIQUES </p><p>OXFORD MATEMTIQUES ENSENYAMENTS ACADMICS-INICIA DUAL 3r ESO </p><p>9788467375466 Valenci 2016/2017 NOU </p><p>MATEMTIQUES ORIENTADES A LES ENSENYANCES APLICADES </p><p>OXFORD MATEMTIQUES ENSENYAMENTS APLICATS-INICIA DUAL 3r ESO </p><p>9788467375497 Valenci 2016/2017 NOU </p><p>MSICA TEIDE MSICA III 978-84-307-8634-3 Valenci 2016/2017 NOU </p><p>TECNOLOGIA OXFORD TECNOLOGIA 3ESO INICIA DUAL 9788467387070 Valenci 2016/2017 NOU </p><p>SEGONA LLENGUA ESTRANGERA: FRANCS </p><p>SANTILLANA ESSENTIAL PLUS 3: Livre de llve. </p><p>9788492729265 Francs 2012/2013 </p><p>SANTILLANA ESSENTIAL PLUS 3: Cahier dexercices. </p><p>9788492729432 Francs 2012/2013 </p><p>VALORS TICS* VICENS VIVES </p><p>VALORS TICS 9788468231006 Valenci 2016/2017 NOU </p><p>EDUCACI FSICA APUNTS DEL PROFESSOR </p><p>INFORMTICA APUNTS DEL PROFESSOR </p><p>RELIGI* APUNTS DEL PROFESSOR </p><p>EDUCACI PLSTICA VISUAL I AUDIOVISUAL </p><p> APUNTS DEL PROFESSOR </p><p> ABANS DE FOLRAR CAP LLIBRE NI DE RATLLAR-LO O DE LLEVAR-LI LEMBOLCALL, CONV QUE EL PRIMER DIA DE CLASSE LENSENYEU ALS PROFESSORS DE CADA ASSIGNATURA PERQU US DONEN EL VIST I PLAU. </p></li><li><p>INSTITUT DEDUCACI </p><p>SECUNDRIA DE TORREBLANCA </p><p>12005532 </p><p>Av. Gravador Fabregat, s/n 12596 TORREBLANCA LA PLANA ALTA- </p><p> 964 33 60 95 </p><p> CENTRE: IES TORREBLANCA </p><p>NIVELL EDUCATIU: EDUCACI SECUNDRIA OBLIGATRIA (ESO) </p><p>ETAPA, CICLE O CURS: QUART CURS (LOMCE) </p><p>REA / MATRIA EDITORIAL DENOMINACI ISBN VERSI DATA INC* </p><p>FSICA I QUMICA OXFORD FSICA I QUMICA PROJECTE INICIA </p><p>9780190502577 Valenci 2016/2017 NOU </p><p>FILOSOFIA SANTILLANA FILOSOFIA 9788490470435 Valenci 2016/2017 NOU </p><p>GEOGRAFIA I HISTRIA VICENS VIVES </p><p>GEOGRAFIA I HISTRIA (2 LLIBRES) </p><p>9788468236780 Valenci 2016/2017 NOU </p><p>CASTELL: LLENG I LIT McGraw-Hill LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA 4 </p><p>9788448164508 Castell 2012/2013 </p><p>VALENCI: LLENG I LIT CASTELLNOU </p><p>VALENCI LLENGUA I LITERATURA. PROJECTE EINES + APUNTS DEL PROFESSOR </p><p>978-84-8345-252-3 Valenci 2011/2012 </p><p>LL EST: ANGLS </p><p>OXFORD MOSAIC STUDENTS BOOK 9780194666473 Angls 2016/2017 NOU </p><p>OXFORD MOSAIC WORKBOOK 9780194666480 Angls 2016/2017 NOU </p><p>MATEMTIQUES ORIENTADES A LES ENSENYANCES ACADMIQUES </p><p>OXFORD MATEMTIQUES ENSENYAMENTS ACADMICS INICIA DUAL 4t ESO </p><p>9780190501068 Valenci 2016/2017 NOU </p><p>MATEMTIQUES ORIENTADES A LES ENSENYANCES APLICADES </p><p>OXFORD MATEMTIQUES ENSENYAMENTS APLICATS INICIA DUAL 4t ESO </p><p>9780190501143 Valenci 2016/2017 NOU </p><p>MSICA TEIDE MSICA III 978-84-307-8634-3 Valenci 2016/2017 NOU </p><p>TECNOLOGIA OXFORD TECNOLOGIA 4t ESO INICIA DUAL </p><p>9780190503796 Valenci 2016/2017 NOU </p><p>LLAT VORAMAR LLAT 4t ESO 978-84-980-7229-7 Valenci 2011/2012 </p><p>FRANCS </p><p>SANTILLANA ESSENTIAL PLUS 4: Livre de llve. </p><p>9788492729296 Francs 2012/2013 </p><p>SANTILLANA ESSENTIAL PLUS 4: Cahier dexercices. </p><p>9788492729449 Francs 2012/2013 </p><p>INFORMTICA TEIDE BITS 4 978-84-307-8930-6 Valenci 2012/2013 </p><p>ECONOMIA MC GRAWHILL </p><p>ECONOMIA 9788448610395 Valenci 2016/2017 NOU </p><p>INICIACI A LACTIVITAT EMPRENEDORA I EMPRESARIAL </p><p>VICENS VIVES </p><p>INICIACI A LACTIVITAT EMPRENEDORA I EMPRESARIAL </p><p>9788468236896 Valenci 2016/2017 NOU </p><p>VALORS TICS APUNTS DEL PROFESSOR </p><p>EDUCACI PLSTICA, VISUAL I VISUAL </p><p> APUNTS DEL PROFESSOR </p><p>EDUCACI FSICA APUNTS DEL PROFESSOR </p><p>BIOLOGIA I GEOLOGIA APUNTS DEL PROFESSOR </p><p>RELIGI APUNTS DEL PROFESSOR </p><p>CINCIES APLICADES A LACTIVITAT PROFESSIONAL </p><p> APUNTS DEL PROFESSOR </p><p> ABANS DE FOLRAR CAP LLIBRE NI DE RATLLAR-LO O DE LLEVAR-LI LEMBOLCALL, CONV QUE EL PRIMER DIA DE CLASSE LENSENYEU ALS PROFESSORS DE CADA ASSIGNATURA PERQU US DONEN EL VIST I PLAU. </p></li><li><p>INSTITUT DEDUCACI </p><p>SECUNDRIA DE TORREBLANCA </p><p>12005532 </p><p>Av. Gravador Fabregat, s/n 12596 TORREBLANCA LA PLANA ALTA- </p><p> 964 33 60 95 </p><p> CENTRE: IES TORREBLANCA </p><p>NIVELL EDUCATIU: BATXILLERAT </p><p>ETAPA, CICLE O CURS: PRIMER CURS (LOMCE) </p><p>REA / MATRIA EDITORIAL DENOMINACI ISBN VERSI DATA INC* </p><p>LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA I </p><p>MCGRAW-HILL </p><p>LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA + APUNTS DEL PROFESSOR </p><p>978-84-481-8044-7 Castell 2011/2012 </p><p>VALENCI: LLENGUA I LITERATURA </p><p>OXFORD VALENCI: LLENGUA I LITERATURA 1r DE BATXILLERAT </p><p>9788467394450 Valenci 2016/2017 NOU </p><p>PRIMERA LLENGUA ESTRANGERA I: ANGLS </p><p>BURLINGTON TRENDS (Students book) 978-9963-51-085-6 Angls 2015/2016 </p><p>BURLINGTON TRENDS (Workbook) 978-9963-51-086-3 Angls 2015/2016 </p><p>MATEMTIQUES I ANAYA MATEMTIQUES I 978-84-667- 7388-1 Valenci 2008/2009 </p><p>MATEMTIQUES APLICADES C. SOCIALS I </p><p>ANAYA </p><p>MATEMTIQUES APLICADES A LES CINCIES SOCIALS + APUNTS DEL PROFESSOR </p><p>978-84-667-7391-1 Valenci 2008/2009 </p><p>FSICA I QUMICA ANAYA FSICA I QUMICA 978-84-678-5369-8 Valenci 2015/2016 </p><p>DIBUIX TCNIC I McGRAWHILL DIBUIX TCNIC I + APUNTS DEL PROFESSOR </p><p>978-84-481-4895-9 Valenci 2008/2009 </p><p>BIOLOGIA I GEOLOGIA SANTILLANA BIOLOGIA I GEOLOGIA 978-849-0584392 Valenci 2015/2016 </p><p>LLAT I EDEB LLAT I 978-84-683-2095-3 Valenci 2015/2016 </p><p>HISTRIA DEL MN CONTEMPORANI </p><p>VICENS VIVES </p><p>HISTRIA MN CONTEMPORANI </p><p>9788468231044 Valenci 2015/2016 </p><p>ECONOMIA VICENS VIVES </p><p>ECONOMIA + APUNTS DEL PROFESSOR </p><p>978-84-3168-935-3 Valenci 2009/2010 </p><p>SEGONA LLENGUA ESTRANGERA I: FRANCS </p><p>EDITORIAL: DIFUSIN DITIONS: MAISON DES LANGUES </p><p>ROND-POINT. 1: Livre de llve BACHILLERATO-1 </p><p>978-84-2366-995-0 Francs 2011/2012 </p><p>EDITORIAL: DIFUSIN DITIONS: MAISON DES LANGUES </p><p>ROND-POINT. 1:Cahier dexercices </p><p>978-84-2366-995-0 Francs 2011/2012 </p><p>TECNOLOGIA INDUSTRIAL I </p><p>MC GRAWHILL </p><p>TECNOLOGIA INDUSTRIAL I 978-84-481-8057-7 Valenci 2015/2016 </p><p>LITERATURA UNIVERSAL </p><p>CASTELLNOU LITERATURA UNIVERSAL 9788483453391 Valenci 2015/2016 </p><p>FILOSOFIA MC GRAWHILL </p><p>FILOSOFIA 978-84-481-6227-1 Valenci 2016/2017 NOU </p><p>ANATOMIA APLICADA APUNTS DEL PROFESSOR </p><p>EDUCACI FSICA APUNTS DEL PROFESSOR </p><p>CULTURA CIENTFICA APUNTS DEL PROFESSOR </p><p>RELIGI APUNTS DEL PROFESSOR </p><p>GREC I PENDENT DE CONFIRMACI </p><p> ABANS DE FOLRAR CAP LLIBRE NI DE RATLLAR-LO O DE LLEVAR-LI LEMBOLCALL, CONV QUE EL PRIMER DIA DE </p><p>CLASSE LENSENYEU ALS PROFESSORS DE CADA ASSIGNATURA PERQU US DONEN EL VIST I PLAU. </p><p> COM SABEU, ESTEM EN UN MOMENT DE CANVI DE LLEI EDUCATIVA. LES EDITORIALS NO TENEN CLAR QUIN MATERIAL OFERIR PERQU PENSEN QUE HI PODEN HAVER CANVIS EN LA LEGISLACI VIGENT. PER TANT, EL PROFESSORAT QUE IMPARTISCA CLASSE DE LES ASSIGNATURES AMB MATERIAL PENDENT DE CONFIRMACI, DECIDIR EN EL MES DE SETEMBRE EL MS CONVENIENT. AIX MATEIX, COMPROVEU QUINS LLIBRES HAN SOFERT CANVIS. </p></li><li><p>INSTITUT DEDUCACI </p><p>SECUNDRIA DE TORREBLANCA </p><p>12005532 </p><p>Av. Gravador Fabregat, s/n 12596 TORREBLANCA LA PLANA ALTA- </p><p> 964 33 60 95 </p><p> CENTRE: IES TORREBLANCA </p><p>NIVELL EDUCATIU: BATXILLERAT </p><p>ETAPA, CICLE O CURS: SEGON CURS (LOMCE) </p><p>REA / MATRIA EDITORIAL DENOMINACI ISBN VERSI DATA INC* </p><p>CASTELL: LLENG I LIT II </p><p>TILDE LENGUA CASTELLANA Y COMENTARIO DE TEXTOS </p><p>978-84-9697-703-7 Castell 2010/2011 </p><p>VALENCI: LLENG I LIT II CASTELLNOU NouVENTS 978-84-8345-402-2 Valenci 2009/2010 </p><p>ANGLS II </p><p>BURLINGTON TRENDS. BACHILLERATO 2 STUDENTS BOOK </p><p>9789963510955 Angls 2016/2017 NOU </p><p>BURLINGTON TRENDS. BACHILLERATO 2 WORKBOOK </p><p>9789963510962 Angls 2016/2017 NOU </p><p>HISTRIA DESPANYA VICENS VIVES </p><p>HISTRIA DESPANYA 978-84-682-3622-3 Valenci 2016/2017 NOU </p><p>HISTRIA DE LA FILOSOFIA </p><p>DILOGO HISTRIA DE LA FILOSOFIA 9788494548819 Valenci 2016/2017 NOU </p><p>MATEMTIQUES II SANTILLANA MATEMTIQUES II 9788498072747 Valenci 2009/2010 </p><p>MATEMTIQUES APLICADES C. SOCIALS II </p><p>SANTILLANA MATEMTIQUES APLICADES A LES CINCIES SOCIALS II </p><p>9788498072761 Valenci 2009/2010 </p><p>DIBUIX TCNIC II McGRAWHILL DIBUIX TCNIC II 978-84-481-4890-8 Valenci 2008/2009 </p><p>HISTRIA DE LART VICENS VIVES </p><p>HISTRIA DE LART 978-84-68236230 Valenci 2016/2017 NOU </p><p>ECONOMIA EMPRESA MAC GRAWHILL </p><p>ECONOMIA DE LEMPRESA 9788448609368 Castell 2016/2017 NOU </p><p>FRANCS </p><p>EDITORIAL: DIFUSIN DITIONS: MAISON DES LANGUES </p><p>ROND-POINT. 2: livre de llve 978-84-2366-996-7 Francs 2011/2012 </p><p>EDITORIAL: DIFUSIN DITIONS: MAISON DES LANGUES </p><p>ROND-POINT. 2: Cahier dexercices </p><p>978-84-2366-997-4 Francs 2011/2012 </p><p>GEOGRAFIA VICENS VIVES </p><p>GEOGRAFIA 978-84-698-1525-0 Valenci 2016/2017 NOU </p><p>TECNOLOGIA INDUSTRIAL II </p><p>MC GRAWHILL </p><p>TECNOLOGIA INDUSTRIAL II 9788448198697 Valenci 2016/2017 NOU </p><p>BIOLOGIA APUNTS DEL PROFESSOR </p><p>FSICA APUNTS DEL PROFESSOR </p><p>QUMICA APUNTS DEL PROFESSOR </p><p>LLAT II APUNTS DEL PROFESSOR </p><p>GEOLOGIA APUNTS DEL PROFESSOR </p><p>TECNOLOGIES DE LA INFORMACI I LA COMUNICACI II </p><p> APUNTS DEL PROFESSOR </p><p> ABANS DE FOLRAR CAP LLIBRE NI DE RATLLAR-LO O DE LLEVAR-LI LEMBOLCALL, CONV QUE EL PRIMER DIA DE CLASSE LENSENYEU ALS PROFESSORS DE CADA ASSIGNATURA PERQU US DONEN EL VIST I PLAU. </p></li><li><p>INSTITUT DEDUCACI </p><p>SECUNDRIA DE TORREBLANCA </p><p>12005532 </p><p>Av. Gravador Fabregat, s/n 12596 TORREBLANCA LA PLANA ALTA- </p><p> 964 33 60 95 </p><p>CENTRE: IES TORREBLANCA </p><p>NIVELL EDUCATIU: FORMACI PROFESSIONAL BSICA </p><p>ETAPA, CICLE O CURS: PRIMER CURS </p><p>REA / MATRIA EDITORIAL DENOMINACI LLIBRE ISBN VERSI DATA INC* </p><p>CINCIES APLICADES I EDITEX CIENCIAS APLICADAS I. 978-84-9003-362-3 Castell 2014/2015 </p><p>ANGLS </p><p>BURLINGTON BOOKS </p><p>LETS GO 1(Students book) 978-9963-47-849-1 Angls 2015/2016 </p><p>BURLINGTON BOOKS </p><p>LETS GO 1(Workbook) 978-9963-48-248-1 Angls 2015/2016 </p><p>FORMACI I ORIENTACI LABORAL I </p><p>EDITEX FORMACIN Y ORIENTACIN LABORAL </p><p>978-84-9771-668-0 Castell 2009/2010 </p><p>TCNIQUES ADMINIST. BSIQUES </p><p>EDITEX TCNICAS ADMINISTRATIVAS BSICAS </p><p>978-84-9003-309-8 Castell 2014/2015 </p><p>TRACTAMENT INFORMTIC DE DADES </p><p>EDITEX TRATAMIENTO INFORMTICO DE DATOS </p><p>978-84-9003-308-1 Castell 2014/2015 </p><p>PREPARACI DE COMANDES I VENDA DE PRODUCTES </p><p>EDITEX PREPARACIN DE PEDIDOS Y VENTA DE PRODUCTOS </p><p>978-84-9078-078-7 Castell 2014/2015 </p><p>ATENCI AL CLIENT EDITEX ARCHIVO Y COMUNICACIN 978-84-9003-311-1 Castell 2015/2016 </p><p>COMUNICACI I SOCIETAT I </p><p> APUNTS DEL PROFESSOR </p><p> ABANS DE FOLRAR CAP LLIBRE NI DE RATLLAR-LO O DE LLEVAR-LI LEMBOLCALL, CONV QUE EL PRIMER DIA DE CLASSE LENSENYEU ALS PROFESSORS DE CADA ASSIGNATURA PERQU US DONEN EL VIST I PLAU. </p></li><li><p>INSTITUT DEDUCACI </p><p>SECUNDRIA DE TORREBLANCA </p><p>12005532...</p></li></ul>