Llibres de text curs 2018-2019 Castelló 1r Batxillerat ... ?· Cultura Científica Nocturn Consultar…

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Llibres de text curs 2018-2019 IES Francesc Ribalta Castell

  1r Batxillerat Nocturn

  Assignatura Programa Ttol Editorial Autor ISBN

  Anatomia Aplicada Nocturn Material elaborat pel professorat

  Angls Nocturn Consultar amb el professorat

  Biologia i Geologia Nocturn Consultar amb el professorat

  Castell Nocturn Lengua castellana y literatura. Argos Sansy Rics Vidal, Amparo 978-84-15721-20-8

  Cultura Cientfica Nocturn Consultar amb el professorat

  Dibuix Artstic Nocturn Material elaborat pel professorat

  Dibuix Tcnic Nocturn Material elaborat pel professorat

  Economia Nocturn Consultar amb el professorat

  Filosofia Nocturn Consultar amb el professorat

  Fsica i Qumica Nocturn Fsica i Qumica. Projecte Saber. ED 15 Santillana 978-84-9047-6901

  Francs 1r Idioma Nocturn Consultar amb el professorat

  Francs 2n Idioma Nocturn Consultar amb el professorat

  Grec Nocturn Material elaborat pel professorat

  Histria del Mn Contemporani Nocturn Histria del Mn Contemporani Vicens Vives 978-84-682-3733-6

  Literatura Universal Nocturn Consultar amb el professorat

  Literatura Universal Nocturn Consultar amb el professorat

  Llat Nocturn Material elaborat pel professorat

  Matemtiques Nocturn Matemticas I Anaya 978-84-678-2688-3

  Matemtiques Aplicades CS Nocturn Matemticas Aplicadas CS I Anaya 978-84-678-2695-1

  Religi Nocturn Material elaborat pel professorat

  Tecnologia Industrial I Nocturn Tecnologa Industrial 1 Bachillerato McGraw-Hill Eduardo De las Heras Iraola 978-84-4861130-9

  Valenci Nocturn Consultar amb el professorat

 • Llibres de text curs 2018-2019 IES Francesc Ribalta Castell 1r Batxillerat Dirn

  Assignatura Programa Ttol Editorial Autor ISBN

  Anatomia Aplicada PEV-PIP Material elaborat pel professorat

  Biologia i Geologia PEV Biologia i Geologia Ecir 984-84-9826-414-2

  Fsica i Qumica PEV Fsica i Qumica. Projecte Saber. ED 15 Santillana 978-84-9047-6901

  Histria del Mn Contemporani PEV-PIP Histria del Mn Contemporani Vicens Vives 978-84-682-3733-6

  Matemtiques PEV Matemtiques I Anaya 978-84-678-2778-1

  Matemtiques Aplicades CS PEV Matemtiques Aplicades CS I Anaya 978-84-678-2781-1

  Angls PEV-PIP Advantage 1. Student's book Burlington 978-9963-27-367-6

  Castell PEV-PIP Lengua castellana y literatura. Argos Sansy Rics Vidal, Amparo 978-84-15721-20-8

  Cultura Cientfica PEV-PIP Consultar amb el professorat

  Dibuix Artstic I PEV-PIP Material elaborat pel professorat

  Dibuix Tcnic PEV-PIP Material elaborat pel professorat

  Economia PEV-PIP Consultar amb el professorat

  Filosofia PEV-PIP Consultar amb el professorat

  Francs 1r Idioma PEV-PIP Gnration Lyce 2. Livre de llve Santillana P. Dauda, L. Giachino, C. Baracco 978-84-9049-190-4

  Gnration Lyce 2. Cahier dactivits Santillana M. Caneschi, D. Cecchi, F. Tortelli 978-84-9049-191-1

  Francs 2n Idioma PEV-PIP Gnration Lyce 2. Livre de llve. Santillana P. Dauda, L. Giachino, C. Baracco 978-84-9049-190-4

  Gnration Lyce 2. Cahier dactivits Santillana P. Dauda, L. Giachino, C. Baracco 978-84-9049-191-1

  Grec PEV-PIP Material elaborat pel professorat

  Literatura Universal PEV-PIP Consultar amb el professorat

  Llat PEV-PIP Material elaborat pel professorat

  Religi PEV-PIP Material elaborat pel professorat

  T. de la Informaci i la Comunicaci PEV-PIP Sense llibre de text

  Tecnologia Industrial I PEV-PIP Tecnologa Industrial 1 Bachillerato McGraw-Hill Eduardo De las Heras Iraola 978-84-4861130-9

  Valenci PEV-PIP Valenci: llengua i literatura 1 Oxford Clari, Aurora i altres 978-84673-9445-0

  Biologia y Geologia PIP Biologa y Geologa Ecir 978-84-9826-388-6

  Fsica i Qumica PIP Fsica y Qumica. Proyecto Saber. ED 15 Santillana 978-84-680-3306-8

  Matemtiques PIP Matemticas I Anaya 978-84-678-2688-3

  Matemtiques Aplicades CS PIP Matemticas Aplicadas CS I Anaya 978-84-678-2695-1

 • Llibres de text curs 2018-2019 IES Francesc Ribalta Castell

  2n Batxillerat Nocturn Assignatura Programa Ttol Editorial Autor ISBN

  Angls Nocturn Consultar amb el professorat

  Biologia Nocturn Biologia Ecir 978-84-9826-474-6

  Castell Nocturn Consultar amb el professorat

  CTM Cincies de la Terra Nocturn Ciencias de la Tierra y Medioambientales McGraw-Hill Calvo, Diodora y otros 978-84-486-1161-3

  Dibuix Artstic Nocturn Material elaborat pel professorat

  Dibuix Tcnic Nocturn Material elaborat pel professorat

  Economia de l'empresa Nocturn Consultar amb el professorat

  Fsica Nocturn Fsica Vicens Vives Martnez de Murgua, MJ 978-84-682-3586-8

  Fonaments d'Administraci i Gesti Nocturn Material elaborat pel professorat

  Francs 1r Idioma Nocturn Consultar amb el professorat

  Francs 2n Idioma Nocturn Consultar amb el professorat

  Geografia Nocturn Geografia Anaya 978-84-698-1525-0

  Grec Nocturn Material elaborat pel professorat

  Histria de la Filosofia Nocturn Consultar amb el professorat

  Histria de l'Art Nocturn Histria de l'Art Vicens Vives 978-84-682-3623-0

  Histria d'Espanya Nocturn Histria d'Espanya Vicens Vives 978-84-682-3622-3

  Imatge i so Nocturn Material elaborat pel professorat

  Llat Nocturn Material elaborat pel professorat

  Matemtiques Nocturn Material elaborat pel professorat

  Matemtiques Aplicades CS Nocturn Matemticas Aplicadas CS II Anaya 978-84-698-1280-8

  Psicologia Nocturn Consultar amb el professorat

  Qumica Nocturn Qumica. Investiga ED 16 Santillana 978-84-1410-2039

  Tecnologia Industrial II Nocturn Tecnologa Industrial 2 Bachillerato McGraw-Hill Val, Sonia i altres 978-84-486-1132-3

  Valenci Nocturn Consultar amb el professorat

 • Llibres de text curs 2018-2019 IES Francesc Ribalta Castell

  2n Batxillerat Dirn Assignatura Programa Ttol Editorial Autor ISBN

  Biologia PEV Biologia Ecir 978-84-9826-474-6

  CTM Cincies de la Terra PEV Cincies de la Terra i Mediambientals McGraw-Hill Calvo, Diodora i altres 978-84-486-1161-3

  Fsica PEV Fsica Vicens Vives Martnez de Murgua, MJ 978-84-682-3997-2

  Geografia PEV Geografia Anaya 978-84-698-1525-0

  Histria de l'Art PEV Histria de l'Art Vicens Vives 978-84-682-3623-0

  Histria d'Espanya PEV Histria d'Espanya Vicens Vives 978-84-682-3622-3

  Matemtiques II PEV Material elaborat pel professorat Matemtiques Aplicades CS PEV Matemtiques Aplicades CS II Anaya 978-84-698-1333-1

  Qumica PEV Qumica. Investiga ED 16 Santillana 978-84-9131-0754

  Angls PEV-PIP Out and About 2. Sudent's book Cambridge 978-84-9036-806-0

  Castell PEV-PIP Consultar amb el professorat

  Dibuix Artstic II PEV-PIP Material elaborat pel professorat

  Dibuix Tcnic PEV-PIP Material elaborat pel professorat

  Economia de l'empresa PEV-PIP Consultar amb el professorat

  Fonaments d'Administraci i Gesti PEV-PIP Material elaborat pel professorat

  Francs 1r Idioma PEV-PIP cho B1- Volume1 Santillana J.Girardet i J.Pcheur 978-2090385960

  Francs 2n Idioma PEV-PIP cho B1- Volume1 Santillana J.Girardet i J.Pcheur 978-2090385960

  Geologia PEV-PIP Geologia Edelvives 978-84-140-0363-3

  Grec PEV-PIP Material elaborat pel professorat

  Histria de la Filosofia PEV-PIP Consultar amb el professorat

  Histria de la Msica i de la Dansa PEV-PIP Material elaborat pel professorat

  Imatge i so PEV-PIP Material elaborat pel professorat

  Llat PEV-PIP Material elaborat pel professorat

  Psicologia PEV-PIP Consultar amb el professorat

  T. de la Informaci i la Comunicaci II PEV-PIP Sense llibre de text

  Tecnologia Industrial II PEV-PIP Tecnologa Industrial 2 Bachillerato McGraw-Hill Val, Sonia i altres 978-84-486-1132-3

  Valenci PEV-PIP Consultar amb el professorat

  Biologia PIP Biologia Ecir 978-84-9826-473-9

  CTM Cincies de la Terra PIP Ciencias de la Tierra y Medioambientales McGraw-Hill Calvo, Diodora y otros 978-84-486-0939-9

  Fsica PIP Fsica Vicens Vives Martnez de Murgua, MJ 978-84-682-3586-8

  Geografia PIP Geografa Anaya 978-84-698-1525-0

  Historia de Espaa PIP Historia de Espaa Vicens Vives 978-84-682-3579-0

  Historia del Art PIP Historia del Arte Vicens Vives 978-84-682-3580-6

  Matemtiques II PIP Material elaborat pel professorat

  Matemtiques Aplicades CS PIP Matemticas Aplicadas CS II Anaya 978-84-698-1280-8

  Qumica PIP Qumica. Investiga ED 16 Santillana 978-84-1410-2039

 • Llibres de text curs 2018-2019 IES Francesc Ribalta Castell 1r Batxillerat CEED

  Assignatura Programa Ttol Editorial Autor ISBN

  Anlisis Musical CEED Consultar amb el professorat

  Anatomia Aplicada CEED Material elaborat pel professorat

  Angls CEED ACCES 1 Student's Pearson 84-350-851-1070-2

  Angls CEED ACCES 1 Wordbook Pearson 84-350-851-1074-0

  Biologia i Geologia CEED Biologia i Geologia Ecir 984-84-9826-414-2

  Castell CEED Conector. Lengua castellana y literatura. Bachillerato 1

  Teide S.Mart, J.Fortuny, M. Lpez, J. Rfols

  978-84-307-5350-5

  Cultura Audiovisual CEED Material elaborat pel professorat

  Cultura Cientfica CEED Serie Explora. Proyecto Saber hacer Santillana 978-84-6801-1868

  Dibuix Artstic CEED Dibujo artstico 1 McGraw-Hill Bargueo, Eugenio 978-84-481-4681-8

  Dibuix Tcnic CEED Material elaborat pel professorat

  Economia CEED E