LLIBRES DE TEXT LLIBRES DE TEXT LLIBRES DE 2013-14.pdf · quest 1 pupil’s book ... quest 2 pupil’s…

  • Published on
    25-Aug-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p> LLIBRES DE TEXT LLIBRES DE TEXT LLIBRES DE TEXT LLIBRES DE TEXT LLIBRES DE TEXT LLIBRES DE TEXT LLIBRES DE TEXT LLIBRES DE TEXT </p><p> CURS 2013 CURS 2013 CURS 2013 CURS 2013----14141414 CURS 2013 CURS 2013 CURS 2013 CURS 2013----14141414 </p><p> LLENGUALLENGUALLENGUALLENGUA 1 E.P.LLENGUA TIMESTRES CONNECTA AMB PUPI-11 ISBN 978-84-675-4682-8 </p><p>S.M. S.M. S.M. S.M. </p><p>LECTURALECTURALECTURALECTURA ENSALADA DE LLETRES 1 ISBN 978-84-675-1286-1 </p><p>S.M. S.M. S.M. S.M. (Projecte Trampol)(Projecte Trampol)(Projecte Trampol)(Projecte Trampol) </p><p>MATEMTIQUESMATEMTIQUESMATEMTIQUESMATEMTIQUES 1 E.P. MATEMTIQUES TIMESTRES CONNECTA AMB PUPI-11 ISBN 978-84-675-4698-9 </p><p>S.M. S.M. S.M. S.M. </p><p>CONEIXEMENT DEL MEDICONEIXEMENT DEL MEDICONEIXEMENT DEL MEDICONEIXEMENT DEL MEDI 1 E.P. CONEIXEMENT TIMESTRES CONNECTA AMB PUPI-11 ISBN 978-84-675-4674-3 </p><p>S.M. S.M. S.M. S.M. </p><p>LENGUA CASTELLANALENGUA CASTELLANALENGUA CASTELLANALENGUA CASTELLANA QUADERNETS CONNECTA AMB PUPI 1r trimestre: ISBN 978-84-675-4561-6 2n trimestre: ISBN 978-84-675-4473-2 3r trimestre: ISBN 978-84-675-4629-3 LIBRO DE LECTURA: APRENDO A LEER ISBN 978-84-675-1273-1 </p><p>S.M.S.M.S.M.S.M. </p><p>EDUCACI MORAL I CVICAEDUCACI MORAL I CVICAEDUCACI MORAL I CVICAEDUCACI MORAL I CVICA Jo,tu,tots, nosaltres 1 Jo,tu,tots, nosaltres 1 Jo,tu,tots, nosaltres 1 Jo,tu,tots, nosaltres 1 ISBN 978-84-9807-7461-1 </p><p>VORAMARVORAMARVORAMARVORAMAR </p><p>ANGLSANGLSANGLSANGLS QUEST 1 PUPILS BOOK ISBN 978-0-230-41594-2 </p><p>MACMILLANMACMILLANMACMILLANMACMILLAN </p><p> LLENGUALLENGUALLENGUALLENGUA 2 E.P.LLENGUA TIMESTRES CONNECTA AMB PUPI-11 ISBN 978-84-675-4687-3 </p><p>S.M. S.M. S.M. S.M. </p><p>LECTURALECTURALECTURALECTURA ENSALADA DE LLETRES 2 ISBN 978-84-675-1483-4 </p><p>S.M. S.M. S.M. S.M. (Projecte Trampol)(Projecte Trampol)(Projecte Trampol)(Projecte Trampol) </p><p>MATEMTIQUESMATEMTIQUESMATEMTIQUESMATEMTIQUES 2 E.P. MATEMTIQUES TIMESTRES CONNECTA AMB ISBN 978-84-675-4702-3 </p><p>S.M. S.M. S.M. S.M. </p><p>CONEIXEMENT DEL MEDICONEIXEMENT DEL MEDICONEIXEMENT DEL MEDICONEIXEMENT DEL MEDI 2 E.P. CONEIXEMENT TIMESTRES CONNECTA AMB PUPI-11 ISBN 978-84-675-4676-7 </p><p>S.M. S.M. S.M. S.M. </p><p>LENGUA CASTELLANALENGUA CASTELLANALENGUA CASTELLANALENGUA CASTELLANA LENGUA CASTELLANA 2, 2 Llengua ISBN 978-84-6754-63-85 </p><p>S.M.S.M.S.M.S.M. </p><p>RELIGIRELIGIRELIGIRELIGI RELIGI 2 ISBN 978-84-8348-251-3 </p><p>MARJALMARJALMARJALMARJAL </p><p>EDUCACI MORAL I CVICAEDUCACI MORAL I CVICAEDUCACI MORAL I CVICAEDUCACI MORAL I CVICA Jo,tu,tots, nosaltres 2 Jo,tu,tots, nosaltres 2 Jo,tu,tots, nosaltres 2 Jo,tu,tots, nosaltres 2 ISBN 978-84-9807-463-5 </p><p>VORAMARVORAMARVORAMARVORAMAR Entre amicsEntre amicsEntre amicsEntre amics </p><p>ANGLSANGLSANGLSANGLS QUEST 2 PUPILS BOOK ISBN 978-0-230-41595-9 </p><p>MACMILLANMACMILLANMACMILLANMACMILLAN </p></li><li><p>LLIBRES DE TEXT LLIBRES DE TEXT LLIBRES DE TEXT LLIBRES DE TEXT LLIBRES DE TEXT LLIBRES DE TEXT LLIBRES DE TEXT LLIBRES DE TEXT </p><p> CURS 2013 CURS 2013 CURS 2013 CURS 2013----14141414 CURS 2013 CURS 2013 CURS 2013 CURS 2013----14141414 </p><p> LLENGUALLENGUALLENGUALLENGUA NOU LLETRES 3 (3.1,3.2,3.3) ISBN 978-84-98-682-0769-8 </p><p>VICENS VIVESVICENS VIVESVICENS VIVESVICENS VIVES </p><p>LECTOGRUP GROC ISBN 978-84-813-1868-5 </p><p>TANDEMTANDEMTANDEMTANDEM </p><p>DICCIONARI BARCANOVA DE PRIMRIA ISBN 978-84-489-2066-1 </p><p>BARCANOVABARCANOVABARCANOVABARCANOVA </p><p>MATEMTIQUESMATEMTIQUESMATEMTIQUESMATEMTIQUES NOMBRES 3 (3.1,3.2,3.3) ISBN 978-84-682-0762-9 </p><p>VICENS VIVESVICENS VIVESVICENS VIVESVICENS VIVES </p><p>QUADERN MATEMTIQUES Clcul rpidQUADERN MATEMTIQUES Clcul rpidQUADERN MATEMTIQUES Clcul rpidQUADERN MATEMTIQUES Clcul rpid QUINZE SN QUINZE volum 3 ISBN 978-84-8131-459-5 </p><p>TANDEMTANDEMTANDEMTANDEM </p><p>CONEIXEMENT DEL MEDICONEIXEMENT DEL MEDICONEIXEMENT DEL MEDICONEIXEMENT DEL MEDI TERRA 3 (3.1,3.2,3.3) ISBN 978-84-682-0773-5 </p><p>VICENS VIVESVICENS VIVESVICENS VIVESVICENS VIVES </p><p>LENGUA CASTELLANALENGUA CASTELLANALENGUA CASTELLANALENGUA CASTELLANA ZUM 3 ISBN 978-84-682-0722-3 LECTURA EFICAZ 104. JUEGOS DE LECTURA ISBN: 978-84-216-9797-9 DICCIONARIO AVANZADO PRIMARIA ISBN: 978-84-675-5242-3 </p><p>VICENS VIVESVICENS VIVESVICENS VIVESVICENS VIVES BruoBruoBruoBruo </p><p>ATENCI EDUCATIVAATENCI EDUCATIVAATENCI EDUCATIVAATENCI EDUCATIVA LECTURES PER A CRIXER ISBN 978-84-479-2168-3 </p><p>EDELVIVESEDELVIVESEDELVIVESEDELVIVES </p><p>ANGLSANGLSANGLSANGLS QUEST 3 Pupils Book Pupils Book Pupils Book Pupils Book ISBN 978-0-230-73437-1 Activity Book Activity Book Activity Book Activity Book ISBN 978-0-230-42290-2 </p><p>MACMILLANMACMILLANMACMILLANMACMILLAN </p><p>RELIGIRELIGIRELIGIRELIGI RELIGI 3 ISBN 978-84-8348-307-7 </p><p>MARJALMARJALMARJALMARJAL---- TOBIH TOBIH TOBIH TOBIH </p><p> LLENGUALLENGUALLENGUALLENGUA NOU LLETRES 4 (4.1,4.2,4.3) ISBN 978-84-682-0770-4 </p><p>VICENS VIVESVICENS VIVESVICENS VIVESVICENS VIVES </p><p>LECTOGRUP VERD ISBN 978-84-813-1869-2 </p><p>TANDEMTANDEMTANDEMTANDEM </p><p>MATEMTIQUESMATEMTIQUESMATEMTIQUESMATEMTIQUES NOMBRES 4 (4.1,4.2,4.3) ISBN 978-84-682-0763-6 </p><p>VICENS VIVESVICENS VIVESVICENS VIVESVICENS VIVES </p><p>QUADERN MATEMTIQUES Clcul rpidQUADERN MATEMTIQUES Clcul rpidQUADERN MATEMTIQUES Clcul rpidQUADERN MATEMTIQUES Clcul rpid QUINZE SN QUINZE volum 4 ISBN 978-84-8131-460-9 </p><p>TANDEMTANDEMTANDEMTANDEM </p><p>CONEIXEMENT DEL MEDICONEIXEMENT DEL MEDICONEIXEMENT DEL MEDICONEIXEMENT DEL MEDI TERRA 4 (4.1,4.2,4.3) ISBN 978-84-682-0774-2 </p><p>VICENS VIVESVICENS VIVESVICENS VIVESVICENS VIVES </p><p>LENGUA CASTELLANALENGUA CASTELLANALENGUA CASTELLANALENGUA CASTELLANA ZUM 4 ISBN 978-84-682-0723-0 LECTURA EFICAZ. JUEGOS DE LECTURA 74 ISBN: 978-84-216-3492-9 </p><p>VICENS VIVESVICENS VIVESVICENS VIVESVICENS VIVES BruoBruoBruoBruo </p><p>RELIGIRELIGIRELIGIRELIGI RELIGI 4 ISBN 978-84-8348-308-4 </p><p>MARJALMARJALMARJALMARJAL---- TOBIH TOBIH TOBIH TOBIH </p><p>ATENCIATENCIATENCIATENCI EDUCATIVA EDUCATIVA EDUCATIVA EDUCATIVA LECTURES PER CRIXER 4 ISBN 978-84-479-2169-0 </p><p>EDELVIVES EDELVIVES EDELVIVES EDELVIVES </p><p>ANGLSANGLSANGLSANGLS QUEST 4QUEST 4QUEST 4QUEST 4 Pupils BookPupils BookPupils BookPupils Book ISBN 978-0-230-73452-4 Activity BookActivity BookActivity BookActivity Book ISBN 978-0-230-42441-8 </p><p>MACMILLANMACMILLANMACMILLANMACMILLAN </p></li><li><p>LLIBRES DE TEXT LLIBRES DE TEXT LLIBRES DE TEXT LLIBRES DE TEXT LLIBRES DE TEXT LLIBRES DE TEXT LLIBRES DE TEXT LLIBRES DE TEXT </p><p> CURS 2013 CURS 2013 CURS 2013 CURS 2013----14141414 CURS 2013 CURS 2013 CURS 2013 CURS 2013----14141414 </p><p> LLENGUALLENGUALLENGUALLENGUA LLENGUA 5 ISBN 978-84-980-3454 </p><p>VORAMAR SANTILLANAVORAMAR SANTILLANAVORAMAR SANTILLANAVORAMAR SANTILLANA Projecte Projecte Projecte Projecte La casa del saberLa casa del saberLa casa del saberLa casa del saber </p><p>LECTURALECTURALECTURALECTURA Bernat un cientfic enamorat (Pep Castellano) ISBN 978-84-9824-648-3 </p><p>EL MICALET GALCTICEL MICALET GALCTICEL MICALET GALCTICEL MICALET GALCTIC BromeraBromeraBromeraBromera </p><p>MATEMTIQUESMATEMTIQUESMATEMTIQUESMATEMTIQUES MATEMTIQUES 5 ISBN 978-84-980-7357-7 </p><p>VORAMAR SANTILLANAVORAMAR SANTILLANAVORAMAR SANTILLANAVORAMAR SANTILLANA Projecte Projecte Projecte Projecte La casa del saberLa casa del saberLa casa del saberLa casa del saber </p><p>CONEIXEMENT DEL MEDICONEIXEMENT DEL MEDICONEIXEMENT DEL MEDICONEIXEMENT DEL MEDI CONEIXEMENT DEL MEDI 5 ISBN 978-84-980-7363-8 </p><p>VORAMAR SANTILLANAVORAMAR SANTILLANAVORAMAR SANTILLANAVORAMAR SANTILLANA Projecte Projecte Projecte Projecte La casa del saberLa casa del saberLa casa del saberLa casa del saber </p><p>LENGUA CASTELLANALENGUA CASTELLANALENGUA CASTELLANALENGUA CASTELLANA MAS PLURAL 5 ISBN 978-84-294-8780-0 </p><p>SANTILLANASANTILLANASANTILLANASANTILLANA </p><p>LECTOGRUP ROIG ISBN 978-84-813-8708 </p><p>TANDEMTANDEMTANDEMTANDEM </p><p>ENGLISH DICTIONARYENGLISH DICTIONARYENGLISH DICTIONARYENGLISH DICTIONARY Collins, MacmillanCollins, MacmillanCollins, MacmillanCollins, Macmillan RELIGIRELIGIRELIGIRELIGI RELIGI 5 (VALENCI) ISBN 978-84-8348-291-9 </p><p>MARJALMARJALMARJALMARJAL----TOBIHTOBIHTOBIHTOBIH </p><p>ANGLSANGLSANGLSANGLS QUEST 5 PUPILS BOOK ISBN 978-0-230-73467-8 QUEST 5 ACTIVITY BOOK ISBN 978-0-230-42452-4 </p><p>MACMILLANMACMILLANMACMILLANMACMILLAN </p><p> LLENGUALLENGUALLENGUALLENGUA LLENGUA 6 ISBN 978-84-980-73645 LECTOGRUP ROIG ISBN 978-84-813-8708 </p><p>VORAMAR SANTILLANAVORAMAR SANTILLANAVORAMAR SANTILLANAVORAMAR SANTILLANA Projecte Projecte Projecte Projecte La casa del saberLa casa del saberLa casa del saberLa casa del saber TANDEMTANDEMTANDEMTANDEM </p><p>MATEMTIQUESMATEMTIQUESMATEMTIQUESMATEMTIQUES MATEMTIQUES 6 ISBN 978-84-980-7367-6 </p><p>VORAMAR SANTILLANAVORAMAR SANTILLANAVORAMAR SANTILLANAVORAMAR SANTILLANA Projecte Projecte Projecte Projecte La casa del saberLa casa del saberLa casa del saberLa casa del saber </p><p>CONEIXEMENT DEL MEDICONEIXEMENT DEL MEDICONEIXEMENT DEL MEDICONEIXEMENT DEL MEDI CONEIXEMENT DEL MEDI 6 ISBN 978-84-980-7329-14 </p><p>VORAMAR SANTILLANAVORAMAR SANTILLANAVORAMAR SANTILLANAVORAMAR SANTILLANA Projecte Projecte Projecte Projecte La casa del saberLa casa del saberLa casa del saberLa casa del saber </p><p>LENGUA CASTELLANALENGUA CASTELLANALENGUA CASTELLANALENGUA CASTELLANA MAS PLURAL 6 ISBN 978-84-294-8901-9 </p><p>SANTILLANASANTILLANASANTILLANASANTILLANA </p><p>LECTURALECTURALECTURALECTURA El terror de sexto B ISBN 978-84-204-4865-7 </p><p>ALFAGUARA JUVENILALFAGUARA JUVENILALFAGUARA JUVENILALFAGUARA JUVENIL </p><p>RELIGIRELIGIRELIGIRELIGI RELIGI 6 (VALENCI) ISBN 978-84-8348-338-1 </p><p>MARJALMARJALMARJALMARJAL ---- TOBIH TOBIH TOBIH TOBIH </p><p>ANGLSANGLSANGLSANGLS FIND OUT 6 PUPILS BOOK ISBN 978-1-4050-7859-7 FIND OUT 6 ACTIVITY BOOK ISBN 978-1-4050-7860-3 </p><p>MACMILLANMACMILLANMACMILLANMACMILLAN </p></li><li><p>LLIBRES DE TEXT LLIBRES DE TEXT LLIBRES DE TEXT LLIBRES DE TEXT LLIBRES DE TEXT LLIBRES DE TEXT LLIBRES DE TEXT LLIBRES DE TEXT </p><p> CURS 2013 CURS 2013 CURS 2013 CURS 2013----14141414 CURS 2013 CURS 2013 CURS 2013 CURS 2013----14141414 </p><p>3 anys: </p><p>SABEM MOLTES COSES!SABEM MOLTES COSES!SABEM MOLTES COSES!SABEM MOLTES COSES! EL CARAGOL:EL CARAGOL:EL CARAGOL:EL CARAGOL: ISBN 978-84-9807-633-2 EL REFREDATEL REFREDATEL REFREDATEL REFREDAT ISBN 978-84-9807-668-4 EL CIRC EL CIRC EL CIRC EL CIRC ISBN 978-84-9807-802-2 EDITORIAL EDITORIAL EDITORIAL EDITORIAL SANTILLANA SANTILLANA SANTILLANA SANTILLANA ---- VORAMAR VORAMAR VORAMAR VORAMAR </p><p>4 anys: EL DOF (TREBALL PER PROJECTES)EL DOF (TREBALL PER PROJECTES)EL DOF (TREBALL PER PROJECTES)EL DOF (TREBALL PER PROJECTES) ISBN 978-84-7918-524-4 EDITORIAL SANTILLANAEDITORIAL SANTILLANAEDITORIAL SANTILLANAEDITORIAL SANTILLANA----GRUP PROMOTORGRUP PROMOTORGRUP PROMOTORGRUP PROMOTOR SABEM MOLTES COSESSABEM MOLTES COSESSABEM MOLTES COSESSABEM MOLTES COSES !!!! ELS PIRATES ELS PIRATES ELS PIRATES ELS PIRATES ISBN 978-84-9807-833-6 SABEM MOLTES COSESSABEM MOLTES COSESSABEM MOLTES COSESSABEM MOLTES COSES !!!! EL GIRA EL GIRA EL GIRA EL GIRA----SOLSOLSOLSOL ISBN 978-84-9807-721-6 EDITORIAL SANTILLANAEDITORIAL SANTILLANAEDITORIAL SANTILLANAEDITORIAL SANTILLANA----VORAMARVORAMARVORAMARVORAMAR EL MON DELS INVENTS LES XIFRESEL MON DELS INVENTS LES XIFRESEL MON DELS INVENTS LES XIFRESEL MON DELS INVENTS LES XIFRES ISBN 978-84-3070-338-8 ED. TEIDE CVED. TEIDE CVED. TEIDE CVED. TEIDE CV ANGLS:ANGLS:ANGLS:ANGLS: Cheeky Monkey 1Cheeky Monkey 1Cheeky Monkey 1Cheeky Monkey 1 ISBN 978-14-0509-840-3 EDITORIAL MC MILLANEDITORIAL MC MILLANEDITORIAL MC MILLANEDITORIAL MC MILLAN </p><p>5 anys: EL MON DELS INVENTS LES XIFRESEL MON DELS INVENTS LES XIFRESEL MON DELS INVENTS LES XIFRESEL MON DELS INVENTS LES XIFRES MATEMTIQUESMATEMTIQUESMATEMTIQUESMATEMTIQUES ISBN 978-84-307-0343-2 EDITORIAL TEIDE CVEDITORIAL TEIDE CVEDITORIAL TEIDE CVEDITORIAL TEIDE CV SABEM MOLTES COSESSABEM MOLTES COSESSABEM MOLTES COSESSABEM MOLTES COSES !!!! LA PREHISTRIALA PREHISTRIALA PREHISTRIALA PREHISTRIA ISBN 978-84-9807-868-8 SABEM MOLTES COSESSABEM MOLTES COSESSABEM MOLTES COSESSABEM MOLTES COSES !!!! LA VOLTA LA MONLA VOLTA LA MONLA VOLTA LA MONLA VOLTA LA MON ISBN 978-84-9807-771-1 EDITORIAL SANTILLANAEDITORIAL SANTILLANAEDITORIAL SANTILLANAEDITORIAL SANTILLANA----VORAMARVORAMARVORAMARVORAMAR EL LLE I LA LLEONA ISBN 978-84-7918-573-2 EDITORIAL SANTILLANAEDITORIAL SANTILLANAEDITORIAL SANTILLANAEDITORIAL SANTILLANA----GRUP PROMOTORGRUP PROMOTORGRUP PROMOTORGRUP PROMOTOR ANGLANGLANGLANGLS:S:S:S: Cheeky Monkey 2Cheeky Monkey 2Cheeky Monkey 2Cheeky Monkey 2 ISBN 978-0-2300-1148-9 EDITORIAL MC MILLANEDITORIAL MC MILLANEDITORIAL MC MILLANEDITORIAL MC MILLAN </p></li><li><p>LLIBRES DE TEXT LLIBRES DE TEXT LLIBRES DE TEXT LLIBRES DE TEXT LLIBRES DE TEXT LLIBRES DE TEXT LLIBRES DE TEXT LLIBRES DE TEXT </p><p> CURS 2013 CURS 2013 CURS 2013 CURS 2013----14141414 CURS 2013 CURS 2013 CURS 2013 CURS 2013----14141414 </p></li></ul>