LLISTAT LLIBRES1r Batxillerat CURS 2014 - 2015 TOTS Annual. Un cementerio sin tumbas Edhasa 9788435062749

Embed Size (px)

Text of LLISTAT LLIBRES1r Batxillerat CURS 2014 - 2015 TOTS Annual. Un cementerio sin tumbas Edhasa...

 • LLISTAT LLIBRES1r Batxillerat CURS 2014 - 2015

  Humanístic Social

  Nom de l’alumne: ____________________________________________________________________________________

  Confirmar amb una X els llibres

  que es volen * MODALITAT ASSIGNATURA EDITORIAL ISBN

  TOTS Història món contemporani Santillana 9788479183394

  TOTS Pas i Repàs Ed.Teide 9788430752980

  TOTS Anglès In Gear 1 Richmond 9788466812054

  TOTS Anglès (workbook) Richmond 9788466813754

  TOTS The ghostly visitors Burlington 9789963473403

  TOTS Ciències del món contemporani SANTILLANA 9788479184063

  TOTS Filosofia SANTILLANA 9788479184049

  TOTS Un mon feliç (Aldous Huxley) Grup 62 9788492672264

  TOTS Lengua castellana y literatura MCGRAW HILL 9788448167820

  TOTS Últimas tardes con Teresa (Juan Marse)

  (lengua castellana y literatura) DEBOLSILLO 9788497594035

  TOTS La peste negra

  (lengua castellana y literatura) Edasa 9788435018715

  TOTS Antología de la poesía Española (lengua castellana y literatura)

  Vicens Vives 9788431697587

  TOTS Llengua Catalana i Literatura Santillana 9788479182045

  TOTS Tirant lo blanc (Joanot Martorell) SANTILLANA 9788479184247

  TOTS Nova antologia de poesia catalana (35 Poemas) Edicions 62 9788415192749

  TOTS El gust amarg de la cervesa

  (Isabel Clara Simó) Butxaca 62 9788429751521

  TOTS LITERATURA: La verdad sobre el caso Savolta

  (Eduardo Mendoza) SEIX BARRAL 9788432217005

  TOTS LITERATURA: Los pazos de ulloa

  (Emilia Pardo Bazán) La Galera 9788423344048

  TOTS LITERATURA: El Caballero de Olmedo

  (Félix Lópe de Vega) Vicens Vives 9788431636685

  TOTS LITERATURA: Don Quijote de La Mancha La Galera 9788424624606

  TOTS LITERATURA: Antologíapoética del siglo de oro Anaya 9788420728306

  TOTS LITERATURA: Don Juan Tenorio (José Zorrilla) La Galera

  TOTS Educación Física Serbal 9788476285280

  TOTS Material

  HUMANÍSTIC Llatí I Edebé 9788423671625

  HUMANÍSTIC

  (Optativa) Psicologia McGraWHill 9788448181499

  HUMANÍSTIC

  (Optativa) Expresión y comunicación Mc Graw 9788448171520

  SOCIAL Economia de l’empresa I Edebé 9788423690909

  SOCIAL Matemàtiques aplicades a CCSS I Santillana 9788479183318

  *Tots els llibres que estiguin assenyalats amb qualsevol altra marca que no sigui la X a la casella corresponent,

  no s’entendran com demanats.

  Xandall Samarreta Curta

 • LLISTAT LLIBRES1r Batxillerat CURS 2014 - 2015

  Científic Tecnològic

  Nom de l’alumne: _________________________________________________________________________________

  Confirmar amb

  una X els llibres que es volen *

  MODALITAT ASSIGNATURA EDITORIAL ISBN

  TOTS Pas i Repàs Ed.Teide 9788430752980

  TOTS Anglès In Gear 1 Richmond 9788466812054

  TOTS Anglès (workbook) Richmond 9788466813754

  TOTS The ghostly visitors Burlington 9789963473403

  TOTS Matemàtiques I Santillana 9788479183288

  TOTS Ciències del món contemporani SANTILLANA 9788479184063

  TOTS Filosofia SANTILLANA 9788479184049

  TOTS Un mon feliç (Aldous Huxley) Grup 62 9788492672264

  TOTS Lengua castellana y literatura MCGRAW HILL 9788448167820

  TOTS Últimas tardes con Teresa (Juan Marse)

  (Lengua castellana y literatura) DEBOLSILLO 9788497594035

  TOTS La peste negra

  (Lengua castellana y literatura) Edasa 9788435018715

  TOTS Antología de la poesía española (Lengua castellana y literatura)

  Vicens Vives 9788431697587

  TOTS Llengua Catalana i Literatura Santillana 9788479182045

  TOTS Tirant lo blanc (Joanot Martorell) SANTILLANA 9788479184247

  TOTS Nova antologia de la poesia catalana

  (35 Poemas) Edicions 62 9788415192749

  TOTS El gust amarg de la cervesa

  (Isabel Clara Simó) Butxaca 62 9788429751521

  TOTS Educación Física Serbal 9788476285280

  TOTS Material

  CIENTÍFIC Química MCGRAW HILL 9788448181376

  CIENTÍFIC Biologia SANTILLANA 9788479183349

  CIENTÍFIC Ciències de la Terra SANTILLANA 9788479183738

  TECNOLÒGIC Dibuix Tècnic I Edebé 9788423690640

  TECNOLÒGIC Làminas Dossier

  TECNOLÒGIC Tecnología Industrial MCGRAW HILL 9788448181178

  TECNOLÒGIC Física Edebé 9788423691548

  *Tots els llibres que estiguin assenyalats amb qualsevol altra marca que no sigui la X a la casella corresponent,

  no s’entendran com demanats.

  Xandall Samarreta Curta

 • LLISTAT LLIBRES 2n Batxillerat CURS 2014 - 2015

  Humanístic Social

  Nom de l’alumne: ____________________________________________________________________________________

  Confirmar amb

  una X els llibres que es volen *

  MODALITAT ASSIGNATURA EDITORIAL ISBN

  TOTS Història Santillana 9788479183578

  TOTS Història de l’Art Dossier

  TOTS Filosofia Santillana 9788479185190

  TOTS Anglès In Gear II Richmond 9788466812139

  TOTS Anglès (worbook) Richmond 9788466813747

  TOTS The woman in white Black Cat 9788431690212

  TOTS Geografia Edebé 9788423695256

  TOTS Lengua castellana y literatura MCGRAW HILL 9788448170110

  TOTS Antología de la poesía espanyola Vicens Vives 9788431697587

  TOTS Annual. Un cementerio sin tumbas Edhasa 9788435062749

  TOTS Mi hermana Elba y los altillos del brumal

  (Cristina Fernández) Tusquets 9788483834404

  TOTS LLENGUA I LITERATURA CATALANA VICENS VIVES 9788431691684

  TOTS Nova antologia de poesia catalana

  (35 poemas) Ediciones 62 9788415192749

  TOTS El cafè de la Marina (Josep Mª de Segarra) Ediciones 62 9788415192398

  TOTS Material

  HUMANÍSTIC Llatí II SANTILLANA 9788479185213

  HUMANÍSTIC Llatí II Dossier

  HUMANÍSTIC El soldat fanfarró Ed. La Magrana 9788482645643

  HUMANÍSTIC LITERATURA CATALANA:

  Jardí vora el mar (Mercé Rodoreda) Club Editor 9788473291224

  HUMANÍSTIC LITERATURA CATALANA:

  Mar i Cel (Angel Guimerà) Edicions 62 9788492672646

  HUMANÍSTIC LITERATURA CATALANA:

  Supervivent d’un cant remot. Antologia poètica (Josep Carner)

  Educació 62 9788415192244

  HUMANÍSTIC LITERATURA CATALANA:

  Antígona (Salvador Espriu) Educació 62 9788492672813

  HUMANÍSTIC LITERATURA CATALANA:

  Invasió subtil i altres contes (Pere Calders)

  Educació 62

  HUMANÍSTIC LITERATURA CATALANA:

  Antologia poética (BartomeyRosellóPorcèl)

  Grup 62 9788415192374

  SOCIAL Matemàtiques aplicades a CCSS II Santillana 9788479183462

  SOCIAL Economia de l’empresa Edebé 9788423692507

  *Tots els llibres que estiguin assenyalats amb qualsevol altra marca que no sigui la X a la casella corresponent,

  no s’entendran com demanats.

 • LLISTAT LLIBRES 2n Batxillerat CURS 2014 - 2015

  Científic Tecnològic

  Nom de l’alumne: _________________________________________________________________________________

  Confirmar amb

  una X els llibres que es volen *

  MODALITAT ASSIGNATURA EDITORIAL ISBN

  TOTS Història Santillana 9788479183578

  TOTS Filosofia Santillana 9788479185190

  TOTS Anglès In Gear II Richmond 9788466812139

  TOTS Anglès (worbook) Richmond 9788466813747

  TOTS The woman in white Black Cat 9788431690212

  TOTS Matemàtiques II Santillana 9788479183431

  TOTS Lengua castellana y literatura MCGRAW HILL 9788448170110

  TOTS Antología de la poesía espanyola Vicens Vives 9788431697587

  TOTS Annual. Un cementerio sin tumbas Edhasa 9788435062749

  TOTS Mi hermana Elba y los altillos del brumal

  (Cristina Fernández) Tusquets 9788483834404

  TOTS LLENGUA I LITERATURA CATALANA VICENS VIVES 9788431691684

  TOTS Nova antologia de la poesia catalana

  (35 poemas) Ediciones 62 9788415192749

  TOTS El cafè de la Marina(Josep Mª de Segarra) Ediciones 62 9788415192398

  TOTS Material

  CIENTÍFIC Química MCGRAW HILL 9788448184637

  CIENTÍFIC Biologia SANTILLANA 9788479183493

  CIENTÍFIC Ciències de la Terra SANTILLANA 9788479185176

  TECNOLÒGIC Dibuix Tècnic II Edebé 9788423665105

  TECNOLÒGIC Láminas Dossier

  TECNOLÒGIC Tecnología MCGRAW HILL 9788448161576

  TECNOLÒGIC Física Edebé 9788423692576

  *Tots els llibres que estiguin assenyalats amb qualsevol altra marca que no sigui la X a la casella

  corresponent, no s’entendran com demanats.

 • LLISTAT LLIBRESCURS 2014 - 2015

  CFGM 1r Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques

  Nom de l’alumne:_____________________________________________________

  Confirmar amb

  una X els llibres que es volen *

  ASSIGNATURA EDITORIAL ISBN

  Empresa e Iniciativa Emprendedora (EIE) Dossier

  Instalaciones solares fotovoltaicas McGrawHill 9788448171698

  Instalacioneseléctricas de interior McGrawHill 97844817