LMB biedru sapulce 2011.gada 09.martā

  • Published on
    26-Jan-2016

  • View
    64

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

LMB biedru sapulce 2011.gada 09.mart. (12:00 14:00) Tukuma novada domes prieksdtja Jura ulca uzruna LMB valdes prieksdtja Ja Klves uzruna Par grmatu eodzijas izgltba un zintne, 1862-1990 Par mrniecbas pastjumiem Latvenergo LIA aktualittes - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

<ul><li><p>LMB biedru sapulce2011.gada 09.mart</p></li><li><p>Seminra I daas darba krtba(12:00 14:00)</p><p>Tukuma novada domes prieksdtja Jura ulca uzrunaLMB valdes prieksdtja Ja Klves uzrunaPar grmatu eodzijas izgltba un zintne, 1862-1990Par mrniecbas pastjumiem LatvenergoLIA aktualittesVentspils eodzisk tkla rekonstrukcijaTukuma novada domes sadarbba ar mrniekiemGeoStar SIAInfoEra SIA</p></li><li><p>LMB sapulces atbalsttji un izstdes dalbnieki</p></li><li><p>Seminra II daas darba krtba(14:30 16:30)</p><p>LMB Studentu konkursa godalgoto vietu prieklasjumi un apbalvoanaLMB Sertifikcijas centra aktualittesVZD aktualittesADTI uzturana LatvijTopogrfisk uzmrana IgaunijMikroKods SIA</p></li><li><p>Studentu konkursa lauretiKvlifikcijas darbu ietvaros</p><p> Maksims Pahtusovs</p><p>Dobeles pilstas kapu kadastrl uzmranaun situcijas plna izgatavoana</p></li><li><p>Studentu konkursa lauretiBakalaura darbu ietvaros </p><p>Anita ee</p><p>Troposfra un ts ietekme uz GNSS novrojumiem</p></li><li><p>Studentu konkursa lauretiProfesionlo Bakalaura darbu ietvaros (ar diplomprojektu)</p><p>Sanita Adamovia</p><p>Administratvi teritoril iedaljuma projekts bijuaj Ludzas rajon</p></li><li><p>Studentu konkursa laureti</p><p>Maistra darbu ietvaros </p><p>Jevgnija Leamera</p><p>3D modelanas metodes un problmas</p></li><li><p>LMB sapulces atbalsttji un izstdes dalbnieki</p></li><li><p>LMB biedru sapulce2012.gada 09.mart</p></li><li><p>LMB sapulces darba krtba 09.03.2012.(17:00 19:00)</p><p>LMB valdes prieksdtja uzruna (J.Klve).Ziojums par 2011.gadu un 2012.gada budetu, (J.Klve).Revzijas komisijas atskaite (K.Kojalovis).tikas kodeksa izskatana un balsoana (M.Reiniks).Valdes loceka un revzijas komisijas loceka vlanas. Iepazans ar LMB apbalvojuma zmm (ordeni un atzinbas zmi), (U.Meulis).Valdes loceku vlanu rezultti.LMB dalba starptautiskajs organizcijs (FIG un CLGE) (U.Meulis).Dadi.</p></li><li><p>LMB kopsapulces MartLMB bija pierasts, ka kopsapulce notiek 2 reizes gad;Ziem vl nav sagatavots iepriekj gada prskats un revzijas komisija nevar sniegt atzinumu;Vasar revzijas komisijas atzinums ir novlots un nav kvoruma;Finansili un organizatoriski ir grtk organizt 2 sapulces;LMB valdes piedvjums organizt lielo biedru sapulci tikai reizi gad pc grmatvedes gada prskata sagatavoanas, t.i. Marta otraj ned;Bez kopsapulces var tikt organizti kursi, komisijas, sporta sples un citi paskumi pc vajadzbas.</p></li><li><p>LMB vadbas prskats 2011 (1)LMB finanses (biedru naudas, ziedojumi, dalba FIG un CLGE);LMB seminru organizana;19.01.2011. LMB ziemas kopsapulce;03.03.2011. dalba Baltijas forum Igaunij, Prnav;Organizjm vsturisk teodolta Hildebrand iegdi par saziedotajiem ldzekiem;15.04.2011. lmums par LMB stattu reistrciju LR Uzmumu reistr; 06.05.2011. Lietuviei uzaicina uz kopsapulci Druskinikai (A.Mazkalni, K.Kojalovis);30.06.2011. LMB un LKA sapulce par sertificto personu uzraudzbu;08.07.2011. LMB kopsapulce un Sporta sples (galvenais atbalsttjs CST-berger);16.09.2011. CLGE (Eiropas mrnieku padome) enerl asambleja Tallin (Klve, Smilga, Kojalovis, Ansbergs);</p></li><li><p>LMB vadbas prskats 2011 (2)04.10.2011. atteikums no ESF ldzfinansts apak aktivittes - Nevalstisko organizciju administratvs kapacittes stiprinana;Jaunas LMB un LMB SC tmeka vietnes un FTP serveris;LMB gada kalendra fotokonkurss;16.11.2011. Latvijas dzelzce interesjas par mrniecbas darbu vidjiem tirgus izcenojumiem;Organizjm J.Kltnieka grmatas izdoanu par saziedotajiem ldzekiemPieteikans Latvijas-Igaunijas ES projektam par ADTI saskaoanas pieejambu un vienkroanu (Hium pavaldba, Igaunijas biedrba, Ventspils novada pavaldba, LMB);Ikmnea valdes sdes;Izejos vstules 38 un ienkos 40;Dalba MK noteikumu darba grups (ZIP, ZKU, ADTI, VT u.c.).</p></li><li><p>Viztes pie Igauu un Lietuvieu koliemhttp://www.egu.ee/eng03.03.2011. dalba Baltijas forum Igaunij, Prnav(J.Klve, R.Smilga, A.Ansbergs, K.Kojalovis)Galvens tmas topogrfija un sertificana;Igaunij biedrb ~ 164 privtpersonas un 7 uzmumi;Lietuv biedrb ~ 250 biedru;Problmas ar kvorumiem;Ikgadjas kopsapulces noteikt laik katru gadu;Kopsapulce visu dienu ar kopjm vakarim;Valdi ievl uz 2 gadiem un prieksdtju ievl valde.</p></li><li><p>Viztes pie Igauu un Lietuvieu koliem06.05.2011. Lietuvas mrnieku asocicijas kopsapulce Druskinikai;Piedaljs Andris Mazkalni un Kaspars Kojalovis;Galvens tmas sertificana un topogrfija;Lietuvas mrnieku associcija 29.-31.07.2011. ieldza uz otro starptautisko Baltijas mrnieku Kanoe-regati atptas bz Pauksciu sala (www.degesa.lt);http://www.matininkuasociacija.lt/en/ </p></li><li><p>LMB dalba darba grups (apstiprintie)12.04.2011. apstiprinti MK noteikumi Nr.288 Zemes iercbas projekta izstrdes noteikumi;30.08.2011. apstiprinti MK noteikumi Nr.668 Valsts vienot eotelpisks informcijas portla noteikumi;15.11.2011. apstiprinti MK noteikumi Nr.879 eodzisks atskaites sistmas un topogrfisko karu sistmas noteikumi; 27.12.2011. apstiprinti MK noteikumi Nr.1019 Zemes kadastrls uzmranas noteikumi;</p></li><li><p>LMB dalba darba grupsVSS-555 izsludints MK projekts Augstas detalizcijas topogrfisks informcijas un ts centrls datubzes;VSS-755 izsludints MK projekts Vietj eodzisk tkla noteikumi;VSS-993 izsludints MK projekts Dergo izrakteu ieguves krtba;MK not.proj. par eodzisko darbu ekspertzm (AiM, LIA) Ivars Nudiens, Andris Mazkalni;grozjumi MK not. Nr.1011 Personu sertificanas un sertificto personu uzraudzbas krtba eodzij, zemes iercb un zemes kadastrlaj uzmran (AiM) M.Kainka, J.Klve, M.Reiniks.</p></li><li><p>LMB aktualittes biedru sarakstsAr valdes lmumu izslgts 1 biedrs</p><p>Ar valdes lmumu uzemti 2 jauni biedri</p><p>Uz doto brdi LMB ir :81 biedri5 juridisks personas46 goda biedri</p></li><li><p>LMB biedru naudas apmrs</p><p>Fiziskm personm Ls 25</p><p>Asocitiem biedriem:Juridiskm personm Ls 60 Mcbu iestdm Ls 0</p><p>Studentiem un balstiesgajiem pensionriem Ls 5 </p><p>Iestans maksa 1/2 no gada maksas.</p></li><li><p>LMB pateics ziedotjiem !!!</p></li><li><p>LMB plnots aktivittes 201206.02.2012. VID izsldz LMB no PVN makstja statusa;20.02.2012. pirm sde VZD veidotaj Konsultatvaj padom VARAM, LU, RTU, LLU, LIA, LKA un LMB (A.Auzi, R.Smilga)02.03.2012. Igaunijas mrnieku biedrbas kopsapulce Prnav (K.Kojalovis, A.Ansbergs);Pc CLGE ierosinjuma 05.marts Mrnieku un eotelpisks informcijas diena;Dalba MK noteikumu darba grups (VT, u.c.);Iesaistt LMB darbb aktvos biedrus;Aktualizt un iesniegt ES projektu;11.-12.05.2012. Baltijas forums Lietuv, Biros;Pilnveidot LMB tmeka vietni;Sekot LMB finansm (ziedojumi, dalba starptautiskajs org.);Atbalstt grmatu izdoanu un seminru organizanu;Sertifikcijas noteikumi (mrnieka palgs, uzraudzba u.c.);Aizstvt un lobt mrnieku intereses.</p></li><li><p>LMB Revzijas komisijas atskaite</p><p>Iepazans ar Revzijas komisijas atzinumuJautjumiRevzijas komisijas atzinuma apstiprinana</p><p>LMB Revzijas komisijas sastvs:1. Kaspars Kojalovis2. Kaspars Kkums</p></li><li><p>Mrnieku tikas kodekssLatvija kop 2008. gada ir Eiropas mrnieku padomes biedrs (CLGE);CLGE ieteikumiem ir Premt mrnieku tikas kodeksa principus;Par tikas kodeksu un t premanu ir skts diskutts jau Baltijas mrnieku konferenc/seminr 2009.g. LMB un LMB SC vairk krt ir runjis par tikas kodeksa nepiecieambu;Nav nepiecieama tiea tulkojuma pieemana no ES, bet jprem principi ar nacionlo kontekstu;Principils atbalsts no LKA.</p></li><li><p>LMB valdes sastvs ldz 09.03.2012.Jnis Klve Organiz LMB valdes darbbu, finansesUldis MeulisLMB biedru reistrs, LR AiM 1, Sertifikcija 1Armands Auzi Zemes iercba 1Edgars DreimanisBvniecba 1Ivars NudiensLMB SC, Sporta splesMrti ReiniksSertifikcija 2, LIARinalds SmilgaLMB statti, Kadastrs 2, VZDBaiba ZiemeleLMB seminri 1, ES projekti Mrti PoivsKadastrs 1, Zemes iercba 2Mris KainkaTopogrfija1, Studentu konkurss1, Bvniecba2</p></li><li><p>LMB valdes loceku maiaJnis Klve 2010.gada 30.septembris (valdes priek.)Ivars Nudiens 2010.gada 30.septembris Mrti Reiniks 2010.gada 30.septembris Rinalds Smilga 2010.gada 30.septembris Baiba Ziemele 2010.gada 30.septembris Uldis Meulis 2009.gada 27.jlijsEdgars Dreimanis 2009.gada 27.jlijsMrti Poivs 2008.gada 25. jnijsMris Kainka 2008.gada 25. jnijsArmands Auzi 2008.gada 30.janvris</p></li><li><p>LMB valdes sastvs no 09.03.2012.Jnis Klve 2010.gada 30.septembrisIvars Nudiens 2010.gada 30.septembris Mrti Reiniks 2010.gada 30.septembris Rinalds Smilga 2010.gada 30.septembris Baiba Ziemele 2010.gada 30.septembris Uldis Meulis 2009.gada 27.jlijsEdgars Dreimanis 2009.gada 27.jlijs??????</p><p>2011.01.19. LMB stattu p.8.2.: Valde sastv no valdes prieksdtja un 8 valdes locekiem...</p></li><li><p>LMB valdes 2 loceku un revzijas komisijas prvlanas</p><p>Balsu skaitanas komisijas apstiprinana;</p><p>Kandidtu izvirzana (M.Platacis, A.Mazkalni, A.Auzi, A.Vallis);Kandidtu uzrunas;Jautjumi;</p><p>Revzijas komisijas kandidtu izvirzana;Jautjumi;</p><p>Vlanas.</p></li><li><p>Mrnieku tikas kodekss</p></li><li><p>Iepazans ar LMB apbalvojuma zmm (ordeni un atzinbas zmi)</p></li><li><p>LMB valdes loceka un revzijas komisijas loceka vlanurezultti</p><p>Rezultti....</p></li><li><p>LMB dalba starptautiskajs organizcijs (FIG un CLGE) Kas ir FIG?FIG (Fdration Internationale des Gometres), angliskais nosaukums - International Federation of Surveyors;Dibinta 1878. gad Parz;Kop 1926. gada LMB ir Starptautisks Mrnieku Savienbas locekle;Augstk starptautisk organizcija, kas prstv mrnieku intereses pasaul;Bezpeas organizcija, kas aptver 120 pasaules valstis;Piedv starptautisku forumu, lai diskuttu par attstbu profesijas praks un standartos;</p></li><li><p>LMB dalba starptautiskajs organizcijs (FIG un CLGE) Kas ir CLGE? CLGE (Comitr de Liaison des Geometres Europeens) Eiropas mrnieku padom LMB iestjas 2008.gada septembr;Prstv, konsult un pilnveido Eiropas mrnieku profesijas intereses ES iestds un dalbvalsts;Pastvgi rko furumus un veido sadarbbu ar Eirop strdjoajiem mrnieku nozares prstvjiem;Zinanu un pieredzes apmaia starp ES valstm un starptautiski;Uztur un pilnveido profesionls kvalifikcijas un pakalpojumu standartus sadarbb ar CLGE dalbvalstm;Prstvniecba cits ldzgs organizcijs Eirop un pasul.</p></li><li><p>LMB dalba starptautiskajs organizcijs (FIG un CLGE) FIG:</p><p>CLGE:</p><p>GadsBiedru nauda (biedri)Apmekljums2009EUR 602 (~140)samaksts(2) (Sthlm)2010EUR 741 (140)NAV samaksts02011EUR 344 (80)(tikai EUR 172 samaksti)0</p><p>GadsBiedru nauda (GDP %)Apmekljums2009EUR 156.80Samaksts2 (Rom)2010EUR 216.80Samaksts02011EUR 454 (60%)(tikai EUR 227 samaksti)4 (Tallin)</p></li><li><p>DadiDadi:Diskusijas;Ierosinjumi;Viedoki.</p></li><li><p>Paldies par uzmanbu!</p><p>Uz drzu tikanos!Jsu LMB valde.</p><p>**********Sertifikcijas gads!!!*Sertifikcijas gads!!!***Sertifikcijas gads!!!*Sertifikcijas gads!!!*Sertifikcijas gads!!!*Sertifikcijas gads!!!*Sertifikcijas gads!!!*Sertifikcijas gads!!!***Sertifikcijas gads!!!*Sertifikcijas gads!!!*Sertifikcijas gads!!!**********</p></li></ul>