Lojalnost Kupaca i Seme Lojalnosti-1

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/8/2019 Lojalnost Kupaca i Seme Lojalnosti-1

  1/18

  LOJALNOST KUPACA I EMELOJALNOSTI

  Caka Bojovi

  Marko Nikoli

 • 8/8/2019 Lojalnost Kupaca i Seme Lojalnosti-1

  2/18

  Razvoj lojalnosti Razliit udeo kupaca u prometu preduzea i razliit udeo

  preduzea u svesti kupaca

  Razliite kategorije kupaca: Mogui kupci odgovaraju nedavnim, redovnim ili prosenim

  kupcima Na probi (tester) kupci obavili su probnu kupovinu, upoznali

  su se sa ponudom preduzea

  Povremeni kupci (shoppers) kupuju na drugom mestu alipreduzee smatraju alternativnim izvorom snabdevanja

  Kupci prihvatili su preduzee kao glavni izvor snabdevanja Redovni kupci raunaju na pomo u istraivanju i razvoju

  proizvoda

  Advokati trae kako da se preduzee unapredi

 • 8/8/2019 Lojalnost Kupaca i Seme Lojalnosti-1

  3/18

 • 8/8/2019 Lojalnost Kupaca i Seme Lojalnosti-1

  4/18

 • 8/8/2019 Lojalnost Kupaca i Seme Lojalnosti-1

  5/18

  Strategijevezivanja kupaca Vezivanje kupaca (BONDING) konvertovanje moguih

  kupaca u redovne kupce i advokate

  Krajni cilj vezivanja kupaca podizanje lojalnosti kupaca nanajvii nivo Naini zadravanja kupaca:

  x Aktivnosti postavljanja barijerax Aktivnosti motivisanja kupaca da se zadre na ponudi

  preduzeax Paradoks: kupac je zadovoljniji kada doivi problem koji se kasnije rei

  efikasno i iznad njegovih oekivanja

 • 8/8/2019 Lojalnost Kupaca i Seme Lojalnosti-1

  6/18

  Intenzitet napora posveen gradnji lojalnosti kupaca: Osnovni marketing Reaktivni marketing Odgovorni marketing Proaktivan marketing

  Partnerski marketing Modeli vezivanja kupaca:

  Podizanje trokova promene dobavljaa: locking in locking out Modularizacija: kupci kupuju deo po deo sistema i nadograuju

  ga tokom vremena

  Uvoenje standarda: cilj stvaranje uverenja kupaca u novistandard

 • 8/8/2019 Lojalnost Kupaca i Seme Lojalnosti-1

  7/18

  Vezivanje kupaca za ponudu preduzea u zavisnosti od uzrokanastanka zavisnosti: Strukturno vezivanje (pr. Open entry order) Vezivanje kroz informacije i kontrolu (Amazon.com) Vezivanje za robnu marku (klub lojalnih kupaca, pr. Coca Cola)

  Vezivanje kroz stavove razvijanje korporativne kultureorjentisane na potroaa Lino vezivanje Vrednosno vezivanje (pr. Pika kartice) Vezivanje usled nedostatka druge ponude (komunalne i

  infrastrukturne usluge)

 • 8/8/2019 Lojalnost Kupaca i Seme Lojalnosti-1

  8/18

  Plan implementacije pridobijanjakupaca

  Korak I Razvoj razliitih naina prikupljanja podataka

  Formiranje baze skladita podataka (data warehouse) Korak II Uvoenje Call centra Primer amerike kompanije Entergy

  Korak III Kreiranje web sajta

  Kritina je dozvola za obraanje Pet nivoa obraanja:1. Intravenozno2. Takice ili poeni3. Nivo linih odnosa4. Nivo poverenja u marku5. Nivo situacije

 • 8/8/2019 Lojalnost Kupaca i Seme Lojalnosti-1

  9/18

  Korak IV

  POS terminal (point of sale) RFID (Radio Frequency Identification)

  Korak V Postprodajne aktivnosti (isporuka na adresu, postavljanje i

  instalacija proizvoda, odravanje i sl.)

  Korak VI Standardizovan nain prikupljanja podataka (primer Anela

  Nikoli, A. Nikoli, Anela M. Nikoli) Kratki i prihvatljivi rokovi (primer modne industrije)

  KorakVII Integrisan pogled na kupca (Integrated View on Customer) Tri kljune komponente:

  Podaci vrednost i brzina Pravila personalizacija i transformacija Kontekst celina odnosa i razlog preduzimanja akcije

 • 8/8/2019 Lojalnost Kupaca i Seme Lojalnosti-1

  10/18

  Promene u kanalimamarketinga Odnos proizvoa vs. maloprodavac u kanalu marketinga;

  prednost POS terminala

  Kartice lojalnosti omoguuju predstavljanje kupaca i graenjedugoronog odnosa

  ta je sa tehnikama analize i korienja prikupljenihpodataka? Data mining ili rudarenje po podacima

  x etiri zadataka: klasifikacija, klastiranje, regresija i analiza asocijacija

  Veliki znaaj dobija Artificial neural network (ANN) kao pokuajsimulacije naina razmiljanja ljudskog mozga (Real neuralnetwork RNN)

  Rezultat ovih modela je ocena verovatnoe i segmentiranje

  kupaca

 • 8/8/2019 Lojalnost Kupaca i Seme Lojalnosti-1

  11/18

  Danas je cilj prilagoditi ponudu kupcu Tradicionalnom metodom segmentacije trita Demografski, ekonomski, psihografski Dalji korak lokalizacija ponude prema geografski

  diferenciranim segmentima

  Krajnji korak customeratization ili prilagoavanjeponude pojedinanom kupcu Primer web sajt i kompanija Nike, proizvoai automobila preko

  dilerske mree, internet trgovina preko istorije prethodnihkupovina (primer Amazon.com)

  Autor Gordon ovo opisuje kaomass customization

  ilimasovno prilagoavanje Mass customization plan daje odgovore ta uraditi unutra (in

  house), a gde ii na outsourcing

 • 8/8/2019 Lojalnost Kupaca i Seme Lojalnosti-1

  12/18

  Pet koraka masovnog prilagoavanja:1. Potvrda i prilagoavanje misijex poslati jasnu poruku o sebi, izgraditi korporativnu kulturu, targetirati

  kupce

  2. Izvodljivost sa aspekta proizvodax ta je idealni proizvod, kako prilagoditi pakovanje i izgled

  3. Realizacija konkurentske prednostix cilj ponuda onog to kupci trae, a konkurencija ne nudi; ponekad

  usavravanje onog to konkurenti nude (primer Sony)

  4. Operativna izvodljivostx logistika, informacioni sistem, kanali komuniciranja, sistem

  prikupljanja i analize podataka5. Finansijska izvodljivost

  x Efekti na trokove i rast profitne margine

 • 8/8/2019 Lojalnost Kupaca i Seme Lojalnosti-1

  13/18

  Organizacionaimplementacijarazvojadugoronihodnosasa

  kupcima Tesna veza kvaliteta proizvoda, satisfakcije i profitabilnosti

  kompanije Upravljanje kvalitetom sveobuhvatno, briga o celini posla,

  nikako mehaniki, ve usmereno na kupca Otuda novo merilo performansi ROQ iliReturn on Quality

  Dve vrste otpora:1. Na strani zaposlenihx CRM i ERM kroz sistem kompenzacija, dizajniranje posla, voenja

  karijere i sl.x CRO ili chief relationship officerx Razlozi barijera: kulturne vrednosti, sistemi nagraivanja,

  organizaciona kultura kao funkcionalno organizovana

 • 8/8/2019 Lojalnost Kupaca i Seme Lojalnosti-1

  14/18

  2. Unutar kanala marketingax Supply chain i demand chain managementx Osnovni cilj upravljanja lancem tranje:Isporuiti proizvod kupcu sa

  tanim karakteristikama kakav je on eleo, a ne u onoj kombinacijisastavnih elemenata koje je neko (maloprodavac) pretpostavio da oneli.

  x Zajednika znanja o kupcu u kanalu stvaraju novi model poslovanja B2B2C

  x esto dolazi do strategijskih alijansi (primer auto industrija Ford-Mazda, PSA; cilj omoguiti online porudbinu automobila)

 • 8/8/2019 Lojalnost Kupaca i Seme Lojalnosti-1

  15/18

  Primer I: HUGO BOSS Finska, Helsinki, centralni shop Boss-a Saradnja sa finskom kompanijom Aldatom Solution

  Aldata Loyalty analiziranje ponaanja kupaca i kupovnihnavika i momentalna reakcija preko digitalnih komun. kanala

  SaaS (Software as a Service) kao benefit za maloprodavce eCRM

  Kartice lojalnosti u centralnoj prodavnici u Helsinkiju odseptembra 2009. Osnova POS, cilj poveati lojalnost sa 1.000 na 10.000 kupaca

  do kraja 2010.

 • 8/8/2019 Lojalnost Kupaca i Seme Lojalnosti-1

  16/18

  Nova ema ukljuuje web klub, digitalni marketing iupravljanje sistemom Dve vrste lanstva: standard i VIP (Black card); rangiranje po

  utroenom iznosu Black card pristup web klubu

  Prodavac moe da vidi istoriju kupovine svakog pojedinogkupca i odmah reaguje Aldata je globalno prisutna preko svojih kancelarija ili

  ovlaenih distributera Hrvatska i Slovenija preko ovlaenih distributera

  Primer u Srbiji Interex i Aldata

 • 8/8/2019 Lojalnost Kupaca i Seme Lojalnosti-1

  17/18

  Primer II: Mercatori Pika kartica Lojalni kupci u proseku pet puta isplativiji od novih kupaca Merkator i First Data Corp.

  1986. Merkatorov klub, 1999. Zelena kreditna i Plava Pika platna kartica, 2004. Zlatna i 2007. Poslovna Pika namenjenakompanijama

  Pika loyalty sistem: inteligentna obrada podataka, omoguujeda Merkatorove usluge budu prilagoene potrebamapotroaa i zatiene od zloupotrebe

 • 8/8/2019 Lojalnost Kupaca i Seme Lojalnosti-1

  18/18

  Sofisticirana ema lojalnosti uslovljena: Demografskim karakteristikama i karakteristikama ponaanja Sistem nagraivanja Kljuna konkurentska prednost

  Pika kartice: utede od 3 do 6 % na ostvarenu kupovinu,

  bonusi i druge olakice u prodavnicama Merkatora i njihovihpartnera, plaanje na 12 rata, nagrade, ciljana iznenaenja iponude prema zahtevima kupaca