Lunge Kadarik Tüür_Central1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TARTUS, ÜLIOOLI 14 KINNISTU ARHITEKTUURIKONKURSS SELETUSKIRI Arhitektuursed ideed: Asendiplaaniline osa: Linnaehituslikud ideed: EHITUSALUNE PIND 1298 SULETUD NETO KOKKU 5354 ÜLDNÄITAJAD Materjalid ja konstruktsioon:

Text of Lunge Kadarik Tüür_Central1

 • TARTUS, LIOOLI 14 KINNISTU ARHITEKTUURIKONKURSS 06.02.2012

  Mrgusna: CENTRAL SELETUSKIRI Linnaehituslikud ideed: likooli tnav asub Tartu linna ajaloolises keskosas. Piirkonnas vljakujunenud

  keskkonnamuster on mosaiikne, koosnedes valdavalt 19. sajandi klassitsistlikest kahe-kolmekordsetest elamutest likooli tnaval, imposantsest hilisbaroksest Raekojast ja taashoonestamata pargialast, nn. Pirogovi platsist. Ning muidugi Toomemest enesest.

  Selleks, et uue hoonemahuga tundlikult sulanduda olemasolevasse keskkonda oleme pidanud igeks soovitud klluslik ruumiprogramm mahutada nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt liigendatud kehandisse, samas silitades kvartalis olulised ja vljakujunenud jujooned, nagu karniisid, katuseharjade krgus, tnavajoon jne.

  Asendiplaaniline osa: Kinnistule on planeeritud kaks phipsu: ks olemsoleva hoone peasissepsuga

  klgnevast kangialusest ja teine krundi phjanurka planeeritud juurdeehituse esimeselt korruselt, vahetult enne Thetorni juurde suunduva knnitee jalamit likooli tnaval. Esimene neist leiab rakendust philiselt personali ja teenidus- ning varustusve sissepsuna, teine seevastu on hotellikompleksi peauks. Et vimalikult hajutada heaegselt saabuvate klastajete sisenemist ja mistes antud asukoha kriitilisust liiklustingimuste seisukohalt, on see peauks viidud kinnistu sgavusse, tekitades nnda peaukse ette dusa, Toomemele avatud kaetud ueala ning justkui Raekoja platsi pikenduse Raekoja taga.

  Varustamine ja parklaps toimub kompleksi likooli tnava kangialusest keldrikorrusele suunduva panduse kaudu.

  Arhitektuursed ideed: Vanalinna hotelli ruumiahendused viksid klastajele tagada kiki ootusi, mis

  linnasdame hotellis resideerivale tavaliselt kaasas kivad. Et vanalinna ruumipotentsiaal on tihti piiratud, tuleb sellises olukorras eriti esile kvaliteetne, samas konoomne ja esinduslik planeerimismeetod, mis vljendub eelkige ajaloolise eripraga arvestamises ja klastajate ning kaupade liikumisloogikale toetudes. Vimalikult palju tuleb silitada muinsuskaitsealust substantsi ning juurdeehitatava mahu arhitektoonika peab olema olemasolevaga tihedas koosklas, mis vljendub eelkige vormi- ja rtmiloogikas, ruumimtmetes ja avatidete proportsioonides jne.

  Kigest eelnevast lhtudes on vormunud ka see kesolev eskiiskavand. Soovitud ruumiprogramm on paigutatud koos kekldriga kokku 6-le korrusele, hoone

  pealmaamahu 5-st korrusest on 2 lemist tagasiastega, vastavalt likooli tnava ja Toomeme pool. Sellise vimaluse annab kehtiv detailplaneering oma max krgusmrgiga +16.3 ning asjaolu, et olemasolevate tuletrjenutele mittevastavate puitvahelagede asendamine R/B omadega ei pruugi toimuda enam samal krgusel, vaid allpool, mis annab kogu hoones vimaluse liikuda korruseti hes ja samas tasapinnas. Nii et olemasolev katusekarniis moodustab uues kontseptsioonis rdupiirde prandast +110. Samas aru andes, et tegemist on delikaatselt emotsionaalse finessiga, vib likooli tnavapoolse viimase korruse ka ra jtta. Projekti phiolemust ja funktsionaalset skeemi see ei muuda, vheneb 5-6 hotellituba.

  Plaanilahenduselt on tegemist krundi perimeetrit jrgiva C- kujulise siseuega

  hoonega, milles on kokku 3 lifti, ks peatrepikoda ja kolm abitreppi, millest ks on olemasolev muinsuskaitsealune. Liftid liiguvad keldri ja 5. korruse vahel, samuti peatrepp. ks liftidest on meldud ainult klastajatele, teine kahepoolne nii klastajatele kui ka personalile, toateeninduele ja varustusele, vastavalt vajadusele, ning viimane philiselt kgi ksutusse. ks abitrepp on meldud pelgalt kgipersonalile ja see viib keldrist teisele, restoranitasandile, olemasolev korrus krgemale. 5-lt alla toovad kaks uut evakuatsioonitreppi kummagi hoonetiiva otstes.

  1.korrus on funktsioonilt puhtalt avalik ja siin asuvad vastuvtu- ja spa-ruumid vajaminevate abiruumidega. Valgusklluse printsiipi, mida on rohkesti rhutatud lhtelesandes ning mis on selgelt vljaloetav ka detailplaneeringust, ei ole ka selle eskiisi juures eiratud. Vastupidi: mitte nii valgustnudvad ruumid, nagu kauba vastuvtt ja prgiruum, on viidud keldrikorrusele ning nende asemele on projekteeritud maja sda spa bassein, mis atraktsioonina saab ilmavalgust lisaks kljeakendest ka 2. korruse restoraniterrassile rajatud mmargusest laud-laternast. Rakendust leiab ka Toomeme tugimri ja hotelli vahele jv ala spa vabahu lgastusruumina.

 • 2. korrus on samuti avalik ja siin asuvad restoranid ja baarid ning konverentsiruumid, kuhu on kavandatud ka autonoomne sisseps Toomele kulgevalt jalgteelt. Selle psu juurest alla on planeeritud lahtine trepp, mis viib hotelli peaukse ees asuvale kaetud platsile. Restoranist avanevate uhkete vaadete krval Raekojale ja Toomemele lisab siinjuures vrtsi keskne avatud kgimaastik, mis ue pool avaneb terrassile. 3. 5. korrus on majutusala, kus on vastavalt 25, 23 ja 23 (vi ilma vana osa pealse viimase lisakorruseta 17-18) numbrituba. Iga korruse phjanurka vastu Raekoda on projekteeritud sviit vaatega Rae- ja Pirogovi platsi suunas. Tagasiastega toad on varustatud rduterrassidega, samuti vivad rdudega arvestada Pirogovi platsi poolsed tptoad. Keldritasandilt kib kogu maja kitamine, sest siin asuvad tehnilised ja laoruumid, samuti personali riietus- ning olmeruumid ja siia saabub kogu vajaminev ja lahkub mitte vaja minev kraam. Ka leiab siin aset 15 parkimiskohta.

  Materjalid ja konstruktsioon: Vlisviimistluses kasutame restaureeritava ja uue maja puhul erinevat materjali, et

  luua vaheldusrikkam ja liigendatum tnavapilt. Vimalike viimistlusmaterjalidena neme krohvi, savitellist, klaasi ja detailides ka puitu.

  Konstruktiivselt on hoone lihtne ja traditsiooniline. Kasutatakse kandvaid vlis- ja siseseinu, mis on laotud vikeplokkidest. Kik vahelaed on raudbetoon- paneelidest.

  Viieteistkraadise kaldega valtsplekk-katus tulekaitstud puitsarikatel, mille alla jb tehniline pning.

  LDNITAJAD SULETUD NETO KOKKU 5354 EHITUSALUNE PIND 1298 SULETUD BRUTO 6224 HOONE KUBATUUR 19702