23
Generare Model cu Elemente Finite

LUSAS Modelare Cu Elemente Finite

Embed Size (px)

DESCRIPTION

prg lusas exemple

Citation preview

Page 1: LUSAS Modelare Cu Elemente Finite

Generare Model cu Elemente Finite

Page 2: LUSAS Modelare Cu Elemente Finite

Generare Model Discret cu Elemente

Finite

Page 3: LUSAS Modelare Cu Elemente Finite

Biblioteca cu Elemente Finite

Biblioteca cu Elemente Finite Bare Grinzi Subţiri

2

1

y

x

z

Grinzi Groase Grinzi cu Secţ. Transv. Definită

y

x

z

1

2

3

xy4

Membrană Axialsimetrică Elemente de legătură

x

y

1

2

3

C/L

1 Radian

3

2

1

xy

z

4

Modelare cu Elemente Finite

Page 4: LUSAS Modelare Cu Elemente Finite

Biblioteca cu Elemente Finite

Stare plană de Tensiuni Stare Plană de Deformaţii Specifice

Solid Axialsimetric Membrană

Modelare cu Elemente Finite

Page 5: LUSAS Modelare Cu Elemente Finite

Biblioteca cu Elemente Finite

Placă Subţire Placă Groasă

Element tip Shell Subţire Element Tip Shell Groasă

Solid 3D Element de Câmp

Φ

Modelare cu Elemente Finite

Page 6: LUSAS Modelare Cu Elemente Finite

Grade de Libertate

Grade de Libertate Translaţii

Y, v

X, u

Z, w

Rotaţii

Y, v, θy

X, u, θx

Z, w, θz

Modelare cu Elemente Finite

Page 7: LUSAS Modelare Cu Elemente Finite

Grad de Interpolare

Grad de Interpolare

Elemente Liniare Elemente de bară/grindă cu 2 noduri

Element triunghiular cu 3 noduri

Element patrulater cu 4 noduri

Elemente tetra/penta/hexahedrice cu 4/6/8-noduri

2

1

2

1

3

1

2

3

4

5

6

78

Funcţii de interpolare Liniare

Elemente Parabolice Elemente de bară/grindă cu 3 noduri

Element triunghiular cu 6 noduri

Element patrulater cu 8 noduri

Elemente tetra/penta/hexahedrice cu 10/15/20 noduri

1

2

3

132

4

5

6

51 2 4

3

768

9

10

111213 14

15

1617

18

1920

Funcţii de interpolare Parabolice

Modelare cu Elemente Finite

Page 8: LUSAS Modelare Cu Elemente Finite

Conectarea Elementelor Finite

Conectarea Elementelor Finite 1. Nu mixaţi în aceeşi analiză elemente 2D cu 3D.

2. Nu se recomandă mixarea elementelor liniare cu parabolice.

3. Conectarea corectă se realizeată cu elemente finite care dispun de aceleaşi grade de libertate.

QTS4, BTS3 (u, v, w, θx, θy, θz)

RPI4, BRP2 (u, v, w, θx, θy)

RPI4, BRP2 (u, v, w, θ1, θ2)

4. Conectarea parţială se poate realiza cu elemente de tipul (pot rezulta mecanisme locale).

HX8 (u, v, w), QTS4 (u, v, w, θx, θy, θz)

1. Utilizaţi ecuaţii de constrângere sau tehnica tied slidelines pentru a conecta discretizări diferite ca densitate.

Contare Grindă cu Shell Contare Grindă cu Solid 3D

Elemente de Grindă

Elem. de Grindă suprapuse

Elemente de Grindă

Elem. de Grindă Suprapuse

Modelare cu Elemente Finite

Page 9: LUSAS Modelare Cu Elemente Finite

Conectare Solid 3D cu Shell

Elemente de Shell

Elem. Shell

suprapuse

Discretizare cu Elemente Finite Tipul de Element Finit

Maniera de Discretizare Attributes

Mesh >

Modelare cu Elemente Finite

Page 10: LUSAS Modelare Cu Elemente Finite

Discretizare cu Elemente Finite 1D

Discretizare cu Elemente Finite 1D

Tipuri de Elemente Finite 1D Bare (Bar)

Grinzi Subţiri (Thin Beam)

Grinzi Groase (Thick Beam)

Reţea de Grinzi (Engineering Grillage)

Grinzi de Rigidizare (Ribbed Plate Beam)

Grinzi cu Secţ. Transv. Definită (Cross-section Beam)

Grinzi Semiloof (Semiloof Beam)

Membrane Axialsimetrice (Axisymmetric Membrane)

Legături (Joint)

Bare Termice (Thermal Bar)

Membrane Axialsimetrice Termice (Thermal Membrane)

Legături Termice (Thermal Link)

Modelare cu Elemente Finite

Page 11: LUSAS Modelare Cu Elemente Finite

Discretizare cu Elemente Finite 1D

Bare Are rigiditate axială dar nu dispune de rigiditate la încovoiere sau de torsiune.

Grinzi Subţiri Dispune de rigiditate axială, la încovoiere şi de torsiune. Deformaţiile de lunecare sunt neglijate.

Grinzi Groase Se comportă similar cu Grinda subţire dar are efectele deformaţiilor de lunecare incluse.

2

1 y

x

z

y

x

z

Grinzi Subţiri cu Secţiune Definită Grinzi subţiri curbe cu secţiune transversală definită explicit. Deformaţiile de lunecare sunt neglijate.

Membrană Axialsimetrică Element axial-simetric echivalent cu un Shell modelat ca o linie pe un sector de 1 Radian.

Legături Conectează 2 noduri prin resoarte cu rigidităţi la translaţii si rotaţii.

1

2

3

xy4

x

y

1

2

3

C/L

1 Radian

3

2

1

xy

z

4

Modelare cu Elemente Finite

Page 12: LUSAS Modelare Cu Elemente Finite

Discretizare cu Elemente Finite 1D

Numărul de Elemente

Număr de Diviziuni

Fineţea Discretizării – Elemente 1D

Uniformă

Tranziţie uniformă

Generală

Lungime Element

Introducere Articulaţii interioare

Modelare cu Elemente Finite

Page 13: LUSAS Modelare Cu Elemente Finite

Discretizare cu Elemente Finite 2D

Discretizare cu Elemente Finite 2D

Elemente Finite de Suprafaţă Stare Plană Tensiuni Solicitare în planul elementului.

Stare Plană Deformaţii Deformaţii în planul elementului.

Solid Axialsimetric Un sector de 1 Radian.

Modelare cu Elemente Finite

Page 14: LUSAS Modelare Cu Elemente Finite

Discretizare cu Elemente Finite 2D

Membrana Nu dispune de rigiditate la încovoiere. Efelentele sunt palne.

Placă Subţire Dezvoltă rigidităţi de încovoiere şi torsiune.

Placă Groasaă Include în formulare deformaţiile de lunecare.

Element Subţire Shell Elementul dispune de rigiditate în plan şi la încovoiere.

Element Gros Shell Formularea include efectele deformaţiilor de lunecare. Pot fi utilizate şi ca Shell Subţire.

Permit diferite forme de discretizări de tranziţie

sau

Numai tip reţea

Modelare cu Elemente Finite

Page 15: LUSAS Modelare Cu Elemente Finite

Discretizare cu Elemente Finite 2D

Discretizare 2D de formă Regulată Prin Discretizarea Liniilor care le mărginesc

Discretizare utilizând Linii Combinate

S1

C10

C10

L5

L9

L7

L2

L3

Geometry

Combined Line >

Modelare cu Elemente Finite

Page 16: LUSAS Modelare Cu Elemente Finite

Discretizare cu Elemente Finite 2D

Prin Linii

L1 L2

L3

L4

L5C6

C6

L4

L5L1

S1S1

Discretizare 2D Neregulată Prin Discretizarea Liniilor care le mărginesc

Utilizând o Discretizare de Suport

Modelare cu Elemente Finite

Page 17: LUSAS Modelare Cu Elemente Finite

Discretizare cu Elemente Finite 3D

Discretizare cu Elemente Finite 3D

Tipuri Generice Elemente Finite

Analiza Stărilor de Deformaţii şi Tensiuni

Analiza problemelor de Câmp (termic, magnetic, etc.)

Analiză dinamica Explicită

Materiale Composite

Modelare cu Elemente Finite

Page 18: LUSAS Modelare Cu Elemente Finite

Discretizare cu Elemente Finite 3D

Elemente Finite 3D – Forme de bază

Volume Tetraedrice Volume Pentaedrice A.

B. A. B.

Volume Hexaedrice

A.

B. B.

Discretizare Neregulată

Modelare cu Elemente Finite

Page 19: LUSAS Modelare Cu Elemente Finite

Discretizare cu Elemente de Legătură

Discretizare cu Elemente de Legătură

Discretizare a unei Linii

Atribuire element de legătură unei Linii selectate Discretizare tip Interfaţă

Plasează Linia secundară(salve) în memorie selectivă

Selectează Linia principală(master)

Atribuie element de legătură Liniei principale

Modelare cu Elemente Finite

Page 20: LUSAS Modelare Cu Elemente Finite

Discretizare cu Elemente de Legătură

Discretizare tip Interfaţă (2D)

L2

S1

S2

L1

Discretizare tip Interfaţă (3D) pe suprafaţă cilindrică

P1 P2

P3

q r

Coordonate Locale Cilindrice (P1,P2,P3) utilizate la atribuirea Elementelor de Legătură (Joint)

Master

Slave

Legătură

Modelare cu Elemente Finite

Page 21: LUSAS Modelare Cu Elemente Finite

Discretizare cu Elemente de Legătură

Opţiuni de Discretizare File

Model Properties…>

Opţiuni ale Elementelor Finite File

Model Properties…>

Modelare cu Elemente Finite

Page 22: LUSAS Modelare Cu Elemente Finite

Afişarea Discretizării

Afişarea Discretizării Modul de afişare al Discretizării poate fi specificată din caseta de dialog a Proprietăţilor Layer-lui Mesh.

Reprezentare din linii

Elementele ascunse nu se văd (opţiune implicită)

Explodat

(% din dimensiunea elementului finit)

Modelare cu Elemente Finite

Page 23: LUSAS Modelare Cu Elemente Finite

Afişarea Discretizării

Numai

Conturul

(bunl pentru vizualizarea fisurilor)

Solid

Normale Noduri Alege opţiunea 'Show nodes' în cazul în care se

doreşte seletarea de noduri

Modelare cu Elemente Finite