Management de Mediu Curs Cuprins

  • Published on
    29-Jan-2016

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

MEDIU-CUPRINS

Transcript

MANAGEMENT DE MEDIU

I. ECOLOGIE, PROTECTIA MEDIULUI, DEZVOLTARE DURABILA, MANAGEMENT

I.1 Definitii

I.2 Cadrul institutional international specific protectiei mediului si conservarii naturii

I.2.1 Institutii semnificative la nivel global

I.2.2 Institutii europene in domeniul protectiei mediului

I.3 Politicile si strategiile de mediu ca instrumente de management la nivel national si local

I.3.1 Politici de mediu in Romania

I.3.2 Strategia protectiei mediului in Romania

I.3.3 Programul National de Actiune in domeniul Protectiei Mediului

I.4 Cadrul Legislativ in domeniul Mediului

II. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL MEDIULUI.

II.2 Domeniul de aplicare a unui sistem de management de mediu.

II.3 Definirea unor notiuni si termeni specifici unui sistem de management al mediului

II.3.1. Imbunatatire continua

II.3.2. Mediu

II.3.3. Aspect de mediu

II.3.4. Impact asupra mediului

II.3.5. Sistem de management de mediu

II.3.6. Auditul sistemului de management de mediu

II.3.7. Obiectiv de mediu

II.3.8. Performanta de mediu

II.3.9. Politica de mediu

II.3.10. Tinta de mediu

II.3.11. Parte interesata

II.3.12. Organizatie

II.3.13. Prevenirea poluarii

II.4 Cerinte ale sistemului de management al mediului

II.4.1 Cerinte generale

II.4.2 Politica de mediu

II.4.3 Planificarea

II.4.3.1 Aspectele de mediu

II.4.3.2 Prevederi legale

II.4.3.3 Obiective si tinte

II.4.3.4 Programe de management de mediu

II.4.4 Transpunerea in practica si asigurarea derularii S.M.M.

II.4.4.1 Structura necesara si responsabilitati

II.4.4.2 Instruire, constientizare si competenta

II.4.4.3 Comunicarea

II.4.4.4 Documentatia necesara in cadrul unui sistem de management al mediului

II.4.4.5 Controlul documentelor

II.4.4.6 Controlul activitatilor operationale

II.4.4.7 Pregatirea pentru situatii de urgenta si capacitatea de raspuns

II.4.5 Verificarea si actiunea corectiva

II.4.5.1 Monitorizare si masurare

II.4.5.2 Neconformitate, actiune corectiva si actiune preventiva

II.4.5.3 Inregistrari

II.4.5.4 Auditul sistemului de management de mediu

II.4.6 Analiza efectuata de conducere

III PREZENTAREA ELEMENTELOR UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL MEDIULUI

III 1. Introducerea i dezvoltarea unui SMM

III.2. Avantajele unui sistem de management al mediului

III.3. Principiile de baza si elementele sistemului de management al mediului

III.3.1. Principiul 1- Angajament si politica

III.3.2 Principiul 2 Planificarea

III.3.3 Principiul 3. - Transpunerea in practica (implementarea)

III.3.3 Principiul 4 - Masurare si evaluare

III.3.3 Principiul 5 - Analiza si imbunatatirea continua

IV. EVALUAREA PERFORMANTEI DE MEDIU

IV.1. Definitii specifice pentru E.P.M.

IV.2. Etapele procesului de evaluare a performantelor de mediu

IV.2.1. Planificarea E.P.M. (Planifica

IV.2.1.1. Alegerea indicatorilor pentru evaluarea performantei de mediu

IV.2.1.1.1. Alegerea indicatorilor de performanta a managementului (I.P.C.)

IV.2.1.1.2. Alegerea indicatorilor de performanta operationala ( I.P.O.)

IV.2.1.1.3. Alegerea indicatorilor de stare a mediului

IV.2.2. Utilizarea datelor si informatiilor (realizeaza)

IV.2.2.1. Strangerea datelor

IV.2.2.2. Analizarea si transformarea datelor

IV.2.2.3. Evaluarea informatiilor

IV.2.2.4. Raportare si comunicare

IV.2.2.4.1. Raportarea si comunicarea interna

IV.2.2.4.2. Raportarea si comunicarea in exterior

IV.2.3. Revizuirea si imbunatatirea evaluarii performantei de mediu ( verifica si actioneaza )

V. AUDITUL DE MEDIU

V.1 Definitii

V.2. Cerinte ale auditului de mediu

V.3 Principii generale necesar a fi respectate la realizarea unui audit de mediu

V.3.1 Obiectivele in domeniul auditului de mediu

V.3.2 Obiectivitate, independenta si competenta

V.3.3 Profesionalism

V.3.4 Proceduri metodice

V.3.5 Criterii, dovezi si constatari ale auditului

V.3.6. Increderea in constatarile si concluziile auditului

V.3.7. Raport la audit

V.4. Auditul sistemelor de management de mediu

V.4.1 Obiective, roluri si responsabilitati in cadrul auditului sistemului de management al mediului (ASMM)

V.4.1.1 Obiective ale auditului

V.4.1.2 Roluri, responsabilitati si activitati in cadrul ASMM

V.4.2 Derularea si etapele procesului de auditare

V.4.2.1 Initierea auditului

V.4.2.1.1 Stabilirea domeniului auditului

V.4.2.1.2 Examinarea preliminara a documentatiei

V.4.2.2 Pregatirea auditului

V.4.2.2.1 Planul de auditV.4.2.2.3 Documente de lucru

V.4.2.3 Realizarea auditului

V.4.2.3.1 Reuniunea de deschidere

V.4.2.3.2 Strangerea datelor relevante (dovezilor)

V.4.2.3.3 Constatari ale auditului

V.4.2.3.4 Reuniunea de inchidere

V.4.2.4. Raportul intocmit ca urmare a auditului

V.4.2.4.1 Pregatirea raportului auditului

V.4.2.4.2 Continutul raportului auditului

V.4.2.4.3 Difuzarea raportului auditului

V.4.3 Incheierea auditului

V.5 Criterii de calificare profesionala cerute auditorilor de mediu

V.5.1 Studii si experienta profesionala

V.5.2 Formarea auditorilor

V.5.2.1 Instruirea (formarea) teoretica

V.5.2.2 Instruirea (formarea) practica

V.5.3 Aptitudini si competente profesionale

V.5.4 Auditorul sef

V.5.5 Mentinerea competentei auditorilor in timp si profesionalismul in activitate

VI. EVALUAREA CICLULUI DE VIATA

VI.1 Descrierea generala a evaluarii ciclului de viata

VI.1.1 Caracteristicile de baza ale E.C.V.

VI.1.2 Etapele E.C.V.

VI.2 Cadrul metodologic pentru elaborarea E.C.V.

VI. 2.1 Domeniul studiului

VI.2.1.1 Functia si unitatea functionala

VI.2.1.2 Limitele sistemului (produsului)

VI. 2 .1. 3 Cerinte referitoare la calitatea datelor

VI.2.1.4 Comparatia intre sisteme (produse)

VI.2.1.5 Analiza critica

VI.2.2 Analiza inventarului ciclului de viata

VI.2.2.1 Descrierea generala a inventarului ciclului de viata

VI.2.2.2 Procedurile pentru colectarea datelor si efectuarea calculelor pentru cuantificarea intrarilor si iesirilor

VI.2.3 Evaluarea impactului ciclului de viata

VI.2.4 Interpretarea ciclului de viata al produselor

VI.3 Raportarea

VI.4 Analiza critica

VI.4.1 Descrirea generala a analizelor critice

VI.4.2 Necesitatea efectuarii analizei critice

VI.4.3 Domeniul analizei critice

VI.4.3.1 Participarea unui expert intern pentru efectuarea analizei critice

VI 4.3.2 Participarea unui expert extern pentru realizarea analizei critice

VI.4.3.3 Analiaza efectuata de partile interesate

VII. ETICHETELE SI DECLARATIILE DE MEDIU

VII.1 Definitii

VII.2 Principii generale avute in vedere la elaborarea etichetelor si declaratiilor de mediu

VII.3 Revendicarea de mediu autodeclarata

VII.3.1 Obiectivele reglementarilor de mediu autodeclarate

VII.3.2 Cerintele pe care trebuie sa le indeplineasca R.A.M.

VII.3.2.1 Cerinte specifice pentru R.A.M.

VII.3.2.2 Cerinte in vederea verificarii R.A.M.

VII.3.3 Termeni folositi uzual in R.A.M.

STUDENT-STAN C. FLORIN

MASTER-ANUL I-MANAGEMENT EDUCATIONAL

DPPD-UTCB

2