Manastirea Troyan

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Manastirea Troyan

 • 8/17/2019 Manastirea Troyan

  1/10

  Mănăstirea Troyan

  Mănăstirea Troyan, aşezământ monahal cu statut de stavropighie, este cea de-a treia mânăstire a Bulgariei. Mânăstirea se află ridicată pe malul râului Cherni sam, la po !mpădurite ale Mun"ilor Balcani, !n apropiere de resha#, un orăşel aflat la o distan"ă

  #ilometri &ud-'st de oraşul de Troyan, !n (rovincia )ovech.

  Construită la o altitudine de *%% de metri, cea mai mare mânăstire din Mun"ii Balca !ncon+urată de păduri dese şi de un râu âul Cherni sam. )a această mânăstire se a+unge uşor, de pe drumul principal ce leagă oraşul Troyan de oraşul resha#a.

  Comple ul monahal din Troyan este unul destul de cunoscut şi de dezvoltat, acesta inclus !n mai toate traseele turistice locale şi na"ionale. /n imediata apropiere a acestuia se serie de magazine cu suveniruri, restaurante şi alte mici distrac"ii pentru vizitatori. Cu acestea, spre 0ucuria !nchinătorilor, liniştea mânăstirii nu este cu nimic tul0urată.

 • 8/17/2019 Manastirea Troyan

  2/10

  Scurt istoric

  (rimele urme alevie"ii religioase de pe aceste cărări muntoase ne-au ramas de pe sfârşitul secolului al 123-lea. ' istă !nsă şi păreri conform cărora, prima 0iserică de aici a putut data !ncă de pe la sfârşitul celui de-al doilea &tat Bulgar, adică secolul al 132-lea, c

  fost !ntemeiat şi oraşul Troyan.

  (otrivit analelor mânăstirii, păstrate de către un călugăr anonim, Mânăstirea Troyan a !ntemeiată de către un pustnic venit aici de unul singur. &e spune că el a construit o si !ncăpere unde să se adăpostească de intemperiile vremii, la câ"iva ani după Căderea celui doilea &tat Bulgar.

  4şa cum 5lumina nu se aprinde pentru a se aşeza su0 o0roc5 şi 5cetatea din vâ muntelui nu poate să rămână tăinuită5, tot aşa nici 5cel ce se teme de 6omnul5 nu poate ră tăinuit celor dornici de mântuire. /n scurt timp, călugărul şi-a câştigat dragostea sătenilor, ca !nceput să-l caute, pentru rugăciune şi sfaturi. (u"in mai târziu, acesta a construit o m 0iserică, !nchinatăMaicii 6omnului.

  http://www.crestinortodox.ro/editoriale/70161-unitatea-vietii-religioase-si-pluralitatea-formelor-ei-de-expresie http://www.crestinortodox.ro/biserica-in-lume/67419-sf-serafim-din-sarov-pururea-sub-ocrotirea-maicii-domnului http://www.crestinortodox.ro/biserica-in-lume/67419-sf-serafim-din-sarov-pururea-sub-ocrotirea-maicii-domnului http://www.crestinortodox.ro/biserica-in-lume/67419-sf-serafim-din-sarov-pururea-sub-ocrotirea-maicii-domnului http://www.crestinortodox.ro/editoriale/70161-unitatea-vietii-religioase-si-pluralitatea-formelor-ei-de-expresie

 • 8/17/2019 Manastirea Troyan

  3/10

  /n perioada dintre !ntemeiarea ei şi anul $78%, mănâstirea a trecut prin grele !nceclădirile fiindu-i dărămate, iar călugării omorâ"i. 9aptul că Mânăstirea Troyan se afla +urisdic"ia episcopilor greci din 'parhia de )ovech, i-a adus acesteia noi greută"i aceia urm folosirea pământurilor şi a pădurilor mânăstirii !n interes propriu.

 • 8/17/2019 Manastirea Troyan

  4/10

  ezolvarea pro0lemelor mânăstirii a sosit odată cu anul $78%, când o delega" călugări ai mânăstirii a mers !n vizită la(atriarhia de Constantinopol. 'i doreau să o0"ină independen"a religioasă, administrativă şi economică a Mânăstirii Troyan. Cu a+utoru scrisori de !ntărire, scrisă de către 'piscopul Mitropolit 3larion din Troyan, călugării au o0 ceea ce şi-au dorit de la (atriarh.

  :n act special, datat * decem0rie $78% şi semnat de către(atriarhul 'cumenic Constandios, a oferit mânăstirii autonomia dorită, declarând-o pe aceasta 5stavropighie5.

  4ceasta !nseamnă că mânăstirea a fost luată de su0 +urisdic"ia episcopului din )ove pusă su0 directa purtare de gri+ă a (atriarhiei de Constantipopol. 6in acest moment, aşezăm monahal din Troyan a !nceput să crească din toate punctele de vedere, devind astfel un imp centru religios şi cultural.

  Mânăstirea Troyan - arhitectură şi podoabe

  Mânăstirea este construită !n stilul renascentist 0ulgar. Capela&fântul ;icolae 9ăcătorul de Minuni este cea mai veche şi 0ine-pastrată clădire cu rol religios din zonă. Capela se astăzi !n afara comple ului monahal, la apro imativ o +umătate de oră mers pe +os, !n d sudică.

  Biserica centrală a mânăstirii, !nchinată4dormirii Maicii 6omnului, a fost construită !n anul $78

 • 8/17/2019 Manastirea Troyan

  5/10

 • 8/17/2019 Manastirea Troyan

  6/10

 • 8/17/2019 Manastirea Troyan

  7/10

  Ca şi !n alte mânăstiri 0ulgare spre e emplu !nMânăstirea Bach#ovo, zugravul @ahari şi-a pictat şi aici chipul său, alături de cel al stare"ului. :n alt aspect interesant priv compozi"ia frescelor este faptul că, !n imediata apropiere a &fântului 4ltar, se află un grup de călugări, alcătuind o0ştea din acea vreme.

  Minunatul iconostas, !n !ntregime sculptat !n lemn de nuc, a fost lucrat de către me din Acoala de 4rtă Tryavna, !n anul $78?. Ca şi !n celelalte mânăstiri 0ulgare, şi acesta poa

  icoană făcătoare de minuni. 3coana datează !ncă de la !ntemeierea Mânăstirii Troyan şcunoscută drept 5icoana cu trei mâini5 a Maicii 6omnului. (otrivit tradi"iei, această icoană donată mânăstirii de un călugăr care, !n drumul său de laMuntele 4thos spre omânia, a trecut pe aici şi a vie"uit o vreme !mpreună cu pustnicul anonim.

  http://www.crestinortodox.ro/biserica-in-lume/67503-manastirea-bachkovo http://www.crestinortodox.ro/arta-bizantina-sec-ix-xiii/67389-muntele-athos http://www.crestinortodox.ro/biserica-in-lume/67503-manastirea-bachkovo http://www.crestinortodox.ro/arta-bizantina-sec-ix-xiii/67389-muntele-athos

 • 8/17/2019 Manastirea Troyan

  8/10

  4cest model de icoană datează !ncă din secolul al 2333-lea, stând !n strânsă leg cu &fântul 3oan 6amaschin. 4cest sfânt, mare apărător al &fintelor 3coane, şi-a atras ma necredincioşilor vremii, care, cu scopul de a-l opri a mai scrie cuvinte ziditoare de suflet apărare asfintelor icoane, i-au !nscenat o pedeapsă. )eo al 333-lea, care lupta !mpotriva icoan a implicat numele &fântului 3oan 6amaschin !ntr-o trădare !mpotriva Califului din 6amasc 6rept pedeapsă, acesta din urmă i-a tăiat mâna sfântului.

  (rintr-o !ndelungată rugăciune, a avut loc o minune a Maicii 6omnului. Mâna i s-a p din nou !n !ncheietura ante0ra"ului. /n vis, el a visat-o pe Maica 6omnului, care i-a spus 5 ta este vindecată pentru că ai scris !n apărarea creştinismului.5Trezindu-se, el a pus să se f copie de argint a unei mâini şi a pus-o pe icoană, !n amintirea acestei mari minuni.

  http://www.crestinortodox.ro/cuvinte-duhovnicesti/68458-sfantul-ioan-damaschin-despre-om http://www.crestinortodox.ro/cuvinte-duhovnicesti/68458-sfantul-ioan-damaschin-despre-om http://www.crestinortodox.ro/cuvinte-duhovnicesti/68443-parintele-cleopa-sfintele-icoane-si-sfanta-cruce http://www.crestinortodox.ro/cuvinte-duhovnicesti/68443-parintele-cleopa-sfintele-icoane-si-sfanta-cruce http://www.crestinortodox.ro/cuvinte-duhovnicesti/68468-sfantul-ioan-damaschin-dumnezeu-nu-este-cauza-raului http://www.crestinortodox.ro/cuvinte-duhovnicesti/68468-sfantul-ioan-damaschin-dumnezeu-nu-este-cauza-raului http://www.crestinortodox.ro/cuvinte-duhovnicesti/68458-sfantul-ioan-damaschin-despre-om http://www.crestinortodox.ro/cuvinte-duhovnicesti/68443-parintele-cleopa-sfintele-icoane-si-sfanta-cruce http://www.crestinortodox.ro/cuvinte-duhovnicesti/68468-sfantul-ioan-damaschin-dumnezeu-nu-este-cauza-raului

 • 8/17/2019 Manastirea Troyan

  9/10

  (e lângă icoana Maicii 6omnului, mânăstirea mai are şi alte icoane minunate. :n mar pelerina+ are loc la Mânăstirea Troyan !n ziua de prăznuire a &fântului Mare Mucenic Eheorghe, o icoană a acestuia, din 0iserica centrală, fiind mult iu0ită de popor.

  (e lângă rolul religios al Mânăstirii Troyan, aceasta a avut şi un important rol cultural Mânăstirea 5a născut5 o serie de oameni de seama scriitori, profesori şi traduc

  inclusiv istorici precum călugărul &pirodon, autor al celei de-a doua căr"i despre53 Bulgariei5 $>?D .

  Mânăstirea Troyan a fost şi un puternic izvor al luptei de rezisten"ă a culturii 0ulga fa"a conducerii otomane. 4semeni altor mânăstiri 0ulgare, şi aceasta l-a găzduit destul d

  http://www.crestinortodox.ro/reportaj/72306-icoana-maicii-domnului-facatoare-de-minuni-din-manastirea-dalhauti-focsani http://www.crestinortodox.ro/biserica-in-lume/67757-biserica-sfantul-mare-mucenic-dimitrie-tesalonic http://www.crestinortodox.ro/biserica-in-lume/67757-biserica-sfantul-mare-mucenic-dimitrie-tesalonic http://www.crestinortodox.ro/reportaj/72306-icoana-maicii-domnului-facatoare-de-minuni-din-manastirea-dalhauti-focsani http://www.crestinortodox.ro/biserica-in-lume/67757-biserica-sfantul-mare-mucenic-dimitrie-tesalonic

 • 8/17/2019 Manastirea Troyan

  10/10

  pe 54postolul )i0ertă"ii5 - 2assil )evs#i. 4cesta a format comisii revolu"ionare nu numai oraşul Troyan, ci şi !n interiorul mânăstirii. Erupul de rezisten"ă alcătuit !n mânăstire nu până la 7% de călugări şi era condus de arhimandritul Macarie.

  /n acea vreme +umătatea secolului al 131-lea , tipărirea căr"ilor !n cadrul mână !nceput să scadă, ca urmare a schim0ării priorită"ilor mânăstirii. /n timpul răz0oiului de eli

  uso-Turc, părintele Ma#ari a transformat Mânăsti