MANUAL DE MANAGEMENT INTEGRAT

 • View
  327

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of MANUAL DE MANAGEMENT INTEGRAT

 • Pag. 1/70

  SC TBRCM SA A.O.

  F 4.2.3-01, Ed.3, Rev.1

  S.C. TRATAMENT BALNEAR SI RECUPERARE A CAPACITATII DE MUNCA S.A.

  ( S.C. T.B.R.C.M. S.A. )

  MANUAL DE MANAGEMENT INTEGRAT

  CALITATE, MEDIU, SNTATE SI SECURITATE OCUPATIONALA, SIGURANTA ALIMENTELOR

  Cod: MMI TBRCM- 03Standardul de referinta:SR EN ISO 9001:2008/SR EN ISO 14001:2005/OHSAS 18001:2008/SR EN ISO 22000:2005

  Editia: 3 Exemplar nr. : Data intrarii in vigoare: 14.09.2013

  Document controlat DA NU

  Elaborat Verificat/Aprobat Editia Revizia

  Nume-prenume

  RMSMIAntonescu Olimpia

  Director general Liviu IONESCU

  3 0 1 2 3 4 5Semnatura

  Data 04.09.2013 11.09.2013

  Documentul de fata este proprietatea S.C. T.B.R.C.M. S.A. Reproducerea si dreptul de difuzare a documentului apartine in exclusivitate S.C. T.B.R.C.M. S.A.

 • S.C. T.B.R.C.M. S.A

  MANUAL DE MANAGEMENT INTEGRATCALITATE, MEDIU, SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA, SIGURANTA ALIMENTELOR

  Cod MMI TBRCM-03Page 2/70

  Ed Revizia

  3 0 1 2 3 4 5

  SC TBRCM SA A.O.

  F 4.2.3-02, Ed.3, Rev.1

  LISTA DE DIFUZARE

  Nr.exemlar

  Destinatar Semnatura Data primirii Data retragerii

  0 Arhiva - CD1 RMSMI2 SRAC3 Director General4 Director Sucursala Amara5 Director Sucursala Bala6 Director Sucursala Bizusa7 Director Sucursala Buzias8 Director Sucursala Covasna9 Director Sucursala Geoagiu-Bai

  10 Director Sucursala Lacu Sarat 11 Director Sucursala Moneasa12 Director Sucursala Nicolina 13 Director Sucursala Olanesti14 Director Sucursala Sarata Monteoru15 Director Sucursala Pucioasa16 Director Coordonator 1 Mai

  INDICATOR REVIZII

  Nr.ediie/

  Nr.revizieData

  Capitol/Nr.pag.

  modificat madugat aeliminat- e

  Cauza/Baza modificarii

  Revizuit:Nume,

  prenume, semntur

  Aprobat(semnatur)

  3/0 - - Elaborare initiala -

  3/1

  PS-8.2.2- SMI Cap.6 pag.7;Plan HACCP-cap.I referinte normative -pag.9;cap.IVA1-identificare si evaluare pericole-pag.168si cap.IVB proiectare si reproiectare programe preliminare-pag.183 si 187;Anexa 4 reguli generale ptr. Igiena personalului -pag. 200.

  Reinnoire certificarereducerea cheltuielilor/AEM

  pericolele controlate prin PCC/grupe de produse

  necesitatea respectarii regulilor de igiena - strict necesare desf. activitatii

  Antonescu Olimpia

  Director GeneralLiviu IONESCU

  3/2

  3/3

  3/4

  3/5

 • S.C. T.B.R.C.M. S.A

  MANUAL DE MANAGEMENT INTEGRATCALITATE, MEDIU, SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA, SIGURANTA ALIMENTELOR

  Cod MMI TBRCM-03Page 3/70

  Ed Revizia

  3 0 1 2 3 4 5

  SC TBRCM SA A.O.F 4.2.3-03, Ed.3, Rev.1

  CUPRINS Pag.Lista de difuzare + Indicator de revizii 2Cuprins MMI TBRCM-03 3Cap. 0 Introducere 4Cap.1. Domeniul de aplicare 61.1. Generalitati 61.2. Aplicare 6Cap.2. Referinte normative 7Cap.3. Termeni si definitii; prescurtari, 10Cap.4. Sistem de management al calitatii 144.1. Cerinte generale 144.2. Cerinte referitoare la documentatie 15Cap.5. Responsabilitatea managementului 175.1. Angajamentul managementului 175.2. Orientare catre client 17

  4.3.1 Aspecte de mediu 174.3.2 Cerinte legale i alte cerine 174.3.1 Identificarea pericolului, evaluarea riscului si controlul riscului 17

  5.3. Politica n domeniul calitatii 174.3.3 Obiective, tinte si program 18

  5.4. Planificare 185.5. Responsabilitate, autoritate i comunicare 18

  5.5. Conducatorul echipei de siguranta alimentului 225.6. Analiza efectuata de management 22Cap.6. Managementul resurselor 236.1. Asigurarea resurselor 236.2. Resurse umane 236.3. Infrastructura 236.4. Mediu de lucru 24

  7.2.1. Propgrame preliminare 24Cap.7. Realizarea produsului 257.1. Planificarea realizarii produsului 257.2. Procese referitoare la relatia cu clientul 25

  7.3.4. Utilizare preconizata 257.3.5. Diagrame flux 25

  7.3. Proiectare si dezvoltare 267.4. Analiza pericoleleor 267.5. Stabilirea programelor preliminare operationale 278.4.2. Evaluarea rezultatelor verificarii individuale 288.5.2. Actualizarea SMSA 287.8. Planificare validare 28

  7.4. Aprovizionare 297.3.3. Caracterisitici produs 30

  7.5. Productie si furnizare de servicii 307.6.1. Plan HACCP 317.9. Sistem de trasabilitate 31

  7.6. Controlul echipamentelor de masurare i monitorizare 32Cap.8. Masurare, analiza si imbunatatire 338.1. Generalitati 338.2. Monitorizare i masurare 33

  4.5.1.Monitorizarea si masurarea performantelor de mediu si ssm 334.5.2.Evaluarea conformarii 347.6.4. Sistem pentru monitorizarea CCP 34

  8.3. Controlul produsului neconform 344.4.7.Pregatirea pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns 357.6.5. Actiuni in care rezultatele monitorizarii depasesc limitele critice 35

  8.4. Analiza datelor 358.2. Validare combinatii de masuri de control 35

  8.5. Imbunatatire 35Cap.9. Anexe :Anexa 9.1 Politica si angajamentul managementului 36Anexa 9.2 Organigrama S.C. T.B.R.C.M. S.A 37Anexa 9.3 Harta proceselor 43Anexa 9.5 Comunicarea interna si externa in SMSA 46Anexa 9.6 Lista documentatiei SMI, cod F 4.2.3-01 47Anexa 9.7 - Corespondenta SR EN ISO 9001:2008, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007, SR EN ISO 22000:2005 51Anexa 9.8 Matricea de responsabilitati 56

 • S.C. T.B.R.C.M. S.A

  MANUAL DE MANAGEMENT INTEGRATCALITATE, MEDIU, SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA, SIGURANTA ALIMENTELOR

  Cod MMI TBRCM-03Page 4/70

  Ed Revizia

  3 0 1 2 3 4 5

  SC TBRCM SA A:O.

  F 4.2.3-04, Ed.3, Rev.1

  0. Introducere0.1. Scopul Manualului managementului integrat calitate, mediu, sntate si securitate ocupationala, sigurana alimentelor.Scopul prezentului Manual, cod MMI TBRCM-03, este acela de a descrie i documenta sistemul de management integrat calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala, sigurana alimentelor, implementat de S.C. T.B.R.C.M. S.A pe baza cerinelor din standardele SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, a specificatiei OHSAS 18001:2007, SR EN ISO 22000:2005.

  0.2. Responsabilitate i autoritate Prezentul manual este aprobat de ctre Directorul General al organizatiei naintea intrrii n vigoare. Reprezentantul Managementului pentru SMI are responsabilitatea pentru ntocmirea, difuzarea, revizuirea i inerea sub control a MMI TBRCM-03.

  0.3. Revizuirea Manualului SMIRevizii ale manualului se efectueaz, de regul, atunci cnd se modific cerinele din documentele de referin aplicabile sau au loc schimbri organizatorice si ale sistemului de management integrat SMI.Revizii pot fi propuse de orice angajat al organizatiei, dar aceste propuneri necesit verificarea de catre RMSMI si aprobarea de catre Directorul General naintea operrii lor n MMI TBRCM-03.RMSMI efectueaz toate modificrile aprobate, schimb paginile modificate n exemplarele controlate ale manualului i nregistreaz modificrile n indicatorul de revizii de la pag.2. RMSMI va asigura eliminarea tuturor paginilor perimate din exemplarele controlate ale manualului difuzate pe suport hartie si difuzarea manualului revizuit pentru documentele difuzate pe suport magnetic, pentru a se evita utilizarea neintenionat.RMSMI analizeaz coninutul Manualului cel puin o dat pe an sau ori de cte ori numrul de revizii o impun, pentru a stabili dac reviziile efectuate fac necesar o nou ediie a MMI TBRCM-03.

  0.4. Difuzarea Manualului SMIMMI TBRCM-03 este elaborat un exemplar pentru organizatie, care, dupa aprobare, este difuzate la toate sucursalele.Toate exemplarele controlate ale prezentului MMI TBRCM-03 sunt numerotate, conform listei de difuzare de la pag.2, iar destinatarul este nregistrat atat pentru exemplarele difuzate pe suport de hartie cat si pentru cele difuzate pe suport magnetic. Exemplare neinute sub control ale MMI TBRCM-03 pot fi difuzate organizaiilor sau persoanelor interesate din exteriorul organizatiei cu aprobarea scris a Directorului General. Aceste exemplare sunt valabile numai la data difuzrii, nu sunt revizuite i vor purta meniunea c nu sunt inute sub control. RMSMI nregistreaz difuzarea exemplarelor neinute sub control ntr-o list de difuzare separat.

  0.5. Prezentarea organizaieiS.C. T.B.R.C.M. S.A este infiintata in anul 2003, in baza Hotararii de Guvern nr. 1469/12. decembrie. 2002, persoana juridica romana avand ca unic actionar Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale.Societatea se organizeaza si functioneaza ca societate pe actiuni, in conformitate cu actul constitutiv, anexa nr.1 la HG 1469/2002.Societatea are 13 sucursale:1. T.B.R.C.M. Amara, Hotel Ialomita, str. Lacul, cod 927020, jud. Ialomita, tel. 0243 266 260, fax 0243 266 259, e-mail office@hotelialomita.ro2. T.B.R.C.M. Bala, Hotel Ceres, str. Principala, cod 227010, jud. Mehedinti, tel. 0252 386 065, fax 0252 386 149,e-mail director.bala@tbrcm.ro3. T.B.R.C.M. Bizusa, Hotel Ceres, comuna Ileanda, cod 457190, jud. Salaj, tel. 0260 648 880, fax 0260 648 680,e-mail b_bizusa@yahoo.com4. T.B.R.C.M. Buzias, Hotel Silvana, str. Principala, cod 305100, jud. Timis, tel. 0256 322 186, fax 0256 322 268,e-mail tbrcmb@yahoo.com5 T.B.R.C.M. Covasna, Hotel Dacia, str. Unirii, nr. 10, cod 525200, jud. Covasna, tel. 0267 340 407, fax 0267 340 696e-mail sctbrcmcovasna@yahoo.com6. T.B.R.C.M. Geoagiu-Bai, Hotel Ceres, str. Vilelor, cod 335450, jud. Hunedoara, tel. 0254 249 045, fax 0254 249 046

 • S.C. T.B.R.C.M. S.A

  MANUAL DE MANAGEMENT INTEGRATCALITATE, MEDIU, SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA, SIGURANTA ALIMENTELOR

  Cod MMI TBRCM-03Page 5/70

  Ed Revizia

  3 0 1 2 3 4 5

  SC TBRCM SA A:O.

  F 4.2.3-04, Ed.3, Rev.1

  e-mail sucursalageoagiu@yahoo.com7. T.B.R.C.M. Lacu Sarat, Hotel P