MANUAL DE QUALITAT I PROCESSOS - etsab.upc.edu Actualització del 3.3.2. MAPA DE PROCESSOS 21 A l'apartat…

  • Published on
    19-Jun-2018

  • View
    221

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>210 - MANUAL DE QUALITAT I PROCESSOS DE LESCOLA TCNICA SUPERIOR DARQUITECTURA DE BARCELONA </p><p>210MQIPSGIQ Escola Tcnica Superior dArquitectura de Barcelona </p><p>MANUAL DE QUALITAT I PROCESSOS ESCOLA TCNICA SUPERIOR DARQUITECTURA DE BARCELONA </p><p>Barcelona a 1 doctubre de 2013 </p><p>Pgina 1 de 274</p></li><li><p>210 - MANUAL DE QUALITAT I PROCESSOS DE LESCOLA TCNICA SUPERIOR DARQUITECTURA DE BARCELONA </p><p>210MQIPSGIQ Escola Tcnica Superior dArquitectura de Barcelona </p><p> CONTROL I GESTI DOCUMENTAL Versi 01 - Maig 2013 </p><p>Selabora aquest document, que s el Manual de qualitat i processos de lETSAB </p><p>Elaborat per Revisat per </p><p>Sotsdirector responsable de la qualitat i la planificaci de lETSAB: Miquel Coromines i Ayala Cap dels serveis UTG-AB: Victoria Vela Zardoya Cap de lrea de gesti acadmica UTG-AB: Gema Diaz Luna Tcnica de projectes UTG-AB: Francisca Caldern Peuela </p><p>Equip directiu de lETSAB1 </p><p>Aprovat per </p><p>Comissi permanent de lETSAB </p><p>Versi 02 - Octubre 2013 </p><p>Es modifiquen el Manual de qualitat i els processos 210.1.1, 210.2.1, 210.3.1, 210.3.2, 210.3.3, 210.3.4, 210.3.5, 210.3.6, 210.3.7, 210.5.1, 210.5.2, 210.6.1 i 210.7.1, segons sinforma al document descriptiu de cada un dells, per respondre els requeriments indicats per AQU-Catalunya al seu Informe previ davaluaci del disseny del sistema de garantia interna de qualitat ETSAB, de juliol de 2013 </p><p>Modificat per Aprovat per </p><p>Cap dels serveis UTG-AB: Victoria Vela Zardoya Tcnica de projectes UTG-AB: Francisca Caldern Peuela </p><p>Sotsdirector responsable de la qualitat i la planificaci de lETSAB: Miquel Coromines i Ayala </p><p>Custodiat per Sotsdirector responsable de la qualitat i la planificaci de lETSAB: Miquel Coromines i Ayala </p><p> 1 Equip directiu de lETSAB amb data Maig de 2013: </p><p>Director: Ferran Sagarra Trias Sotsdirectors: Miquel Corominas i Ayala, Josep M. Gonzlez Barroso, Maria Goula, Karin Hofert Feix, Flix Pardo Marn, Ariadna Perich Capdeferro, Ernest Redondo Domnguez Secretari acadmic: Carlos Prez Lamas Cap dels serveis: Victria Vela Zardoya </p><p>Pgina 2 de 274</p></li><li><p>210 - MANUAL DE QUALITAT I PROCESSOS DE LESCOLA TCNICA SUPERIOR DARQUITECTURA DE BARCELONA </p><p>210MQIPSGIQ Escola Tcnica Superior dArquitectura de Barcelona </p><p>NDEX I. Manual de qualitat 5 Poltica i objectius de qualitat de lETSAB 9 Informaci general del centre 11 El sistema de garantia interna de la qualitat de lETSAB 20 Annex 1. Composici dels rgans de govern, representaci i consulta 29 Annexos2: Processos + activitats + calendari + responsables + suport UTG + evidencies 31 </p><p>II. Descripci dels processos del SGIQ-ETSAB 47 210-1-1 Definir la poltica i els objectius de qualitat de la formaci 49 210-2-1 Garantir la qualitat dels programes formatius 57 210-3-1 Definici de perfils dingrs i dadmissi de lestudiantat 71 210-3-2 Suport i orientaci a lestudiantat 83 210-3-3 Desenvolupament de la metodologia densenyament i avaluaci 93 210-3-4 Gesti de la mobilitat de l'estudiantat 103 210-3-5 Gesti de l'orientaci professional 115 210-3-6 Gesti de les prctiques externes 125 210-3-7 Gesti d'incidncies, reclamacions i suggeriments 135 210-4-1 Definici de la poltica del PDI i del PAS 143 210-4-2 Captaci i selecci de PDI i PAS 153 210-4-3 Formaci del PDI i PAS 171 210-4-4 Avaluaci, promoci i reconeixement del PDI i PAS 193 210-5-1 Gesti i millora dels recursos materials 203 210-5-2 Gesti i millora dels serveis 213 210-6-1 Recollida i anlisi dels resultats 221 210-7-1 Publicaci d'informaci i rendici de comptes sobre els programes formatius 233 </p><p>III. Annex. Presentaci dels sistemes de garantia interna de la qualitat de la UPC 241 </p><p>Pgina 3 de 274</p></li><li><p>210 - MANUAL DE QUALITAT I PROCESSOS DE LESCOLA TCNICA SUPERIOR DARQUITECTURA DE BARCELONA </p><p>210MQIPSGIQ Escola Tcnica Superior dArquitectura de Barcelona </p><p>Pgina 4 de 274</p></li><li><p>210 - MANUAL DE QUALITAT I PROCESSOS DE LESCOLA TCNICA SUPERIOR DARQUITECTURA DE BARCELONA </p><p>210MQIPSGIQ Escola Tcnica Superior dArquitectura de Barcelona </p><p>I. Manual de qualitat </p><p>Pgina 5 de 274</p></li><li><p>210 - MANUAL DE QUALITAT I PROCESSOS DE LESCOLA TCNICA SUPERIOR DARQUITECTURA DE BARCELONA </p><p>210MQIPSGIQ Escola Tcnica Superior dArquitectura de Barcelona </p><p>Pgina 6 de 274</p></li><li><p> 210. MANUAL DE QUALITAT </p><p>210.MQSGIQ Escola Tcnica Superior dArquitectura de Barcelona 1/39 </p><p>210. MANUAL DE QUALITAT ESCOLA TCNICA SUPERIOR DARQUITECTURA DE BARCELONA NDEX </p><p>POLTICA I OBJECTIUS DE QUALITAT DE LETSAB ....................................................................... 3 </p><p>1. INTRODUCCI ...................................................................................................................... 4 </p><p>2. INFORMACI GENERAL DEL CENTRE ................................................................................... 5 2.1. PRESENTACI DEL CENTRE ...................................................................................................... 5 2.2. SEU SOCIAL I INFORMACI DE CONTACTE .............................................................................. 6 2.3. TITULACIONS ........................................................................................................................... 7 2.4. ORGANIGRAMA DE LETSAB .................................................................................................... 8 </p><p>2.4.1. LEQUIP DIRECTIU .............................................................................................................................. 8 2.4.2. RGANS DE GOVERN, REPRESENTACI I CONSULTA ........................................................................ 8 2.4.3. DEPARTAMENTS I SECCIONS DEPARTAMENTALS A LETSAB ............................................................. 9 2.4.4. DELEGACI D'ESTUDIANTS DE L'ETSAB ........................................................................................... 10 2.4.5. UNITAT TRANSVERSAL DE GESTI DE LMBIT DE LARQUITECTURA DE BARCELONA ................... 10 2.4.6. ORGANIGRAMA ............................................................................................................................... 11 </p><p>2.5. INDICADORS RELLEVANTS ..................................................................................................... 11 </p><p>3. EL SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE LA QUALITAT DE LETSAB ................................... 14 3.1. REQUISITS GENERALS ............................................................................................................ 14 3.2. RESPONSABLE DEL SGIQ-ETSAB ............................................................................................ 15 3.3. PROCESSOS DEL SGIQ-ETSAB ................................................................................................ 15 </p><p>3.3.1. TAULA DE PROCESSOS ..................................................................................................................... 15 3.3.2. MAPA DE PROCESSOS ...................................................................................................................... 18 3.3.3. RESPONSABILITATS EN ELS PROCESSOS .......................................................................................... 18 </p><p>3.4. GRUPS DINTERS I MECANISMES DE PARTICIPACI ............................................................ 19 3.5. GESTI DOCUMENTAL .......................................................................................................... 20 3.6. SEGUIMENT I MILLORA ......................................................................................................... 21 </p><p>3.6.1. SATISFACCI DELS GRUPS DINTERS .............................................................................................. 21 3.6.2. MESURA, ANLISI DE DADES I SEGUIMENT DELS PROCESSOS ........................................................ 21 3.6.3. MILLORA DEL SISTEMA .................................................................................................................... 22 </p><p>3.7. RENDICI DE COMPTES ......................................................................................................... 22 </p><p>ANNEX 1. COMPOSICI DELS RGANS DE GOVERN, REPRESENTACI I CONSULTA ............... 23 </p><p>ANNEX 2 .................................................................................................................................... 25 PROCESSOS + ACTIVITATS + CALENDARI + RGANS RESPONSABLES ................................................ 25 PROCESSOS + ACTIVITATS + CALENDARI + SUPORT UTG-AB + EVIDENCIES ...................................... 31 </p><p>1 doctubre de 2013 SGIQ-ETSAB </p><p>Pgina 7 de 274</p></li><li><p> 210. MANUAL DE QUALITAT </p><p>210.MQSGIQ Escola Tcnica Superior dArquitectura de Barcelona 2/39 </p><p> GESTI DOCUMENTAL I CONTROL DE CANVIS Versi 01 - Maig 2013 </p><p>Selabora aquest document, que s el Manual de qualitat de lETSAB </p><p>Elaborat per Revisat per </p><p>Sotsdirector responsable de la qualitat i la planificaci de lETSAB: Miquel Coromines i Ayala Cap dels serveis UTG-AB: Victoria Vela Zardoya Cap de lrea de gesti acadmica UTG-AB: Gema Diaz Luna Tcnica de projectes UTG-AB: Francisca Caldern Peuela </p><p>Equip directiu de lETSAB1 </p><p>Aprovat per </p><p>Comissi permanent de lETSAB </p><p>Versi 02 - Octubre 2013 </p><p>Es modifica el document per respondre els requeriments indicats per AQU-Catalunya al seu Informe previ davaluaci del disseny del sistema de garantia interna de qualitat ETSAB, de juliol de 2013 </p><p>Modificat per Aprovat per </p><p>Cap dels serveis UTG-AB: Victoria Vela Zardoya Tcnica de projectes UTG-AB: Francisca Caldern Peuela </p><p>Sotsdirector responsable de la qualitat i la planificaci de lETSAB: Miquel Coromines i Ayala </p><p>Pg. Modificaci </p><p>8 Referncia al nou annex "Composici dels rgans de govern, representaci i consulta" dins l'apartat 2.4.2. RGANS DE GOVERN, REPRESENTACI I CONSULTA </p><p>18 Actualitzaci del 3.3.2. MAPA DE PROCESSOS </p><p>21 A l'apartat 3.6.2. MESURA, ANLISI DE DADES I SEGUIMENT DELS PROCESSOS es descriu el contingut de lInforme de seguiment del SGIQ-ETSAB dades i dindicadors del SGIQ-ETSAB. </p><p>21 A l'apartat 3.6.2. MESURA, ANLISI DE DADES I SEGUIMENT DELS PROCESSOS s'indica que els indicadors treballats sn els definits en el quadre de dades i dindicadors del SGIQ-ETSAB. </p><p>23, 24 Nou ANNEX 1. COMPOSICI DELS RGANS DE GOVERN, REPRESENTACI I CONSULTA </p><p>25 a 39 </p><p>Actualitzada les taules de l'ANNEX 2 (PROCESSOS + ACTIVITATS + CALENDARI + RGANS RESPONSABLES i PROCESSOS + ACTIVITATS + CALENDARI + SUPORT UTG-AB + EVIDENCIES) </p><p>Custodiat per Sotsdirector responsable de la qualitat i la planificaci de lETSAB: Miquel Coromines i Ayala </p><p> 1 Equip directiu de lETSAB amb data Maig de 2013: </p><p>Director: Ferran Sagarra Trias Sotsdirectors: Miquel Corominas i Ayala, Josep M. Gonzlez Barroso, Maria Goula, Karin Hofert Feix, Flix Pardo Marn, Ariadna Perich Capdeferro, Ernest Redondo Domnguez Secretari acadmic: Carlos Prez Lamas Cap dels serveis: Victria Vela Zardoya </p><p>Pgina 8 de 274</p></li><li><p> 210. MANUAL DE QUALITAT </p><p>210.MQSGIQ Escola Tcnica Superior dArquitectura de Barcelona 3/39 </p><p>POLTICA I OBJECTIUS DE QUALITAT DE LETSAB LETSAB forma les futures generacions de professionals de larquitectura, en els camps disciplinaris que la conformen (projectes, urbanisme, teoria, tecnologia i paisatgisme), amb la suficient capacitat per aplicar en la seva activitat professional els coneixements i competncies adquirits durant els estudis, i que aquesta activitat esdevingui til i enriquidora per a la societat. s comproms de lETSAB assolir aquest objectiu amb la garantia de qualitat suficient per assegurar la satisfacci de les expectatives i les necessitats dels diferents grups dinters. Per aquest motiu es compromet a impulsar aquelles estratgies de millora contnua que reforcin lincrement progressiu de la qualitat i de leficincia en tots els processos que duu a terme. En particular, en aquells processos directament relacionats amb la qualitat dels ensenyaments, que sn els que defineixen i desenvolupen el Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de lEscola2. Dacord amb aquest comproms, i adequant-se amb els objectius de qualitat de la Universitat Politcnica de Catalunya (UPC), sestableixen els objectius generals segents: Proporcionar una formaci dirigida cap a lexcellncia, garantint una oferta acadmica dacord </p><p>amb les necessitats i expectatives de lestudiantat i de la societat en general. Proporcionar la formaci i el recolzament adequats al professorat, al personal dadministraci i </p><p>servei i a lestudiantat, per tal que puguin exercir les seves competncies satisfactriament. Promoure una actualitzaci dels coneixements en la tasca acadmica dacord amb la evoluci de </p><p>les disciplines i la recerca mes avanada. Promoure que la Poltica de Qualitat es trobi a disposici dels grups dinters, i que sigui entesa i </p><p>acceptada per tots ells. Aconseguir un comproms de millora contnua, (seguint el cicle planificar -&gt; executar -&gt; avaluar -&gt; </p><p>millorar) i proposar i dur a terme les accions correctives i preventives que puguin ser necessries. Assegurar que el Sistema de Garantia Interna de la Qualitat es mant vigent, i es controlat i </p><p>revisat de forma peridica. La direcci de la ETSAB es compromet a dedicar tots els recursos tcnics, econmics i humans que estiguin a la seva disposici, sempre dins lestricte compliment del marc legal aplicable. </p><p> Ferran Sagarra i Trias Director de lEscola Tcnica Superior dArquitectura de Barcelona </p><p> 2 Processos que defineixen desenvolupen el Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de lETSAB: Definir la poltica i els objectius de qualitat de la formaci, Garantir la qualitat dels programes formatius, Definici de perfils dingrs i dadmissi de lestudiantat, Suport i orientaci a lestudiantat, Desenvolupament de la metodologia densenyament i avaluaci, Gesti de la mobilitat de l'estudiantat, Gesti de l'orientaci professional, Gesti de les prctiques externes, Gesti d'incidncies, reclamacions i suggeriments, Definici de la poltica del PDI i del PAS, Captaci i selecci de PDI i PAS, Formaci del PDI i PAS, Avaluaci, promoci i reconeixement del PDI i PAS, Gesti i millora dels recursos materials, Gesti i millora dels serveis, Recollida i anlisi dels resultats i Publicaci d'informaci i rendici de comptes sobre els programes formatius. </p><p>Pgina 9 de 274</p></li><li><p> 210. MANUAL DE QUALITAT </p><p>210.MQSGIQ Escola Tcnica Superior dArquitectura de Barcelona 4/39 </p><p>1. INTRODUCCI </p><p>Qualitat Capacitat per identificar les necessitats dels usuaris i satisfer-les, igualant o sobrepassant les expectatives que lusuari t respecte a lorganitzaci. https://gpaq.upc.edu/eines/?op=glossari&amp;lletra=Q </p><p> En el context actual de creixent internacionalitzaci, en el marc de lEspai Europeo dEducaci Superior (EEES) i de la societat del coneixement, les universitats han de desenvolupar i garantir poltiques i sistemes de gesti interna de la qualitat pblics que responguin a les necessitats de les prpies institucions i a les expectatives de la societat. Assegurar la qualitat esdev un valor essencial per garantir la credibilitat duna universitat pblica. En lentorn descrit, i amb la finalitat de garantir un al...</p></li></ul>