of 15 /15
MANUAL PENDAFTARAN CALON PERSENDIRIAN (STPM)

MANUAL PENDAFTARAN CALON PERSENDIRIAN - MPM...bahawa proses pendaftaran pengguna portal berjaya. m LOG MASUK • Masukkan nombor kad pengenalan sebagai pengguna ID beserta symbol ‘-’

 • Upload
  others

 • View
  9

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • MANUAL PENDAFTARAN

  CALON PERSENDIRIAN (STPM)

 • CAPAIAN SISTEM

  Portal Rasmi MPM > Perkhidmatan Online > Pendaftaran STPM

  Taip http://online.mpm.edu.my

  MPM Portal ~ www.mpm.edu.my > Klik button SISTEM ONLINE

  http://online.mpm.edu.my/http://www.mpm.edu.my/

 • © C

  op

  yright Sh

  ow

  eet.co

  m

  • Tekan pada logo CALON PERSENDIRIAN

  • Skrin log masuk dan daftar akan terpapar setelah penguna

  memilih bagi calon persendirian

  DAFTAR PENGGUNA

 • © C

  op

  yright Sh

  ow

  eet.co

  m

  • Tekan pada butang ‘DAFTAR PENGGUNA’ atau hyperlink

  ‘DAFTAR PENGGUNA’

  * PERINGATAN : Calon dinasihati agar membeli dahulu nombor pin dari cawangan Bank Simpanan Nasional (BSN) sebelum mendaftar sebagai pengguna portal

 • © C

  op

  yright Sh

  ow

  eet.co

  m

  Pilih jenis pengenalan diri. Contoh: Kad Pengenalan Baru, Tentera, Polis, Pasport atau

  Sijil Kelahiran

  Isikan no kad pengenalan diri (No Kad Pengenalan Baru, tentera, polis, pasport atau sijil

  kelahiran)

  Isikan nama penuh seperti di dalam sijil pengenalan diri

  Isikan e-mail yang sah bagi memudahkan pengurusan akaun portal

  Kata laluan (Maksimum 8 askara sahaja)

  Klik butang simpan sekiranya telah mengisi kesemua maklumat.

 • © C

  op

  yright Sh

  ow

  eet.co

  m

  • Sila isikan soalan peringatan bagi log masuk kali pertama ke

  dalam portal

 • © C

  op

  yright Sh

  ow

  eet.co

  m

  • Dashboard bagi pengguna portal akan terpapar. Menunjukkan

  bahawa proses pendaftaran pengguna portal berjaya.

 • © C

  op

  yright Sh

  ow

  eet.co

  m

  LOG MASUK

  • Masukkan nombor kad pengenalan sebagai pengguna ID

  beserta symbol ‘-’

  • Masukkan kata laluan akaun portal

  • Klik butang ‘Log Masuk’

 • © C

  op

  yright Sh

  ow

  eet.co

  m

  • Dashboard portal MeSP di paparkan setelah log masuk berjaya

  • Klik pada tab panel ‘Peperiksaan’

 • © C

  op

  yright Sh

  ow

  eet.co

  m

  • Klik pada menu Pendaftaran >

  Pendaftaran Calon Persendirian

  • Skrin pendaftaran MUET dan STPM akan dipaparkan

  • Klik pada ikon imej ‘Pendaftaran STPM’

 • © C

  op

  yright Sh

  ow

  eet.co

  m

  • Masukkan no pin yang telah dibeli di cawangan BSN mengikut

  jenis peperiksaan

  • Klik butang ‘Teruskan’ sekiranya telah mengisi no. Pin yang sah

 • © C

  op

  yright Sh

  ow

  eet.co

  m

  • Masukkan segala maklumat yang diperlukan

  • Pusat bagi menduduki ujian adalah berdasarkan kekosongan

  pada pusat berkenaan

 • © C

  op

  yright Sh

  ow

  eet.co

  m

  • Pilih mata pelajaran yang hendak didaftarkan

  • Kemudian tekan butang simpan yang berada di bawa sistem

 • © C

  op

  yright Sh

  ow

  eet.co

  m

  • Skrin maklumat calon akan dipaparkan sekiranya kemasukan

  maklumat berjaya

  • Klik ‘Kemaskini’ sekiranta ingin membaiki maklumat sebelum ini

  • Klik ‘Cetak Slip Pendaftaran’ sekiranya berpuas hati dengan

  maklumat. Slip perlu dicetak dan disimpan ia akan digunakan

  bagi rujukan dari masa ke semasa kelak.

 • © C

  op

  yright Sh

  ow

  eet.co

  m