Matematik Kertas 1 Thn 6.docx

  • View
    229

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of Matematik Kertas 1 Thn 6.docx

1. Bundarkan 1.75 juta kepada ratus ribu yang terdekat.

A1 juta

B1 juta

C1 juta

D1 juta

2.Rajah 1 di bawah terdiri daripada beberapa segi empat sama yang sama besar.

Rajah 1Pecahan kawasan berlorek daripada seluruh rajah itu ialah

A

B

C

D

3. Rajah 2 menunjukkan masa Mikail mengulangkaji pelajarannya.20:20

Rajah 2Tukarkan masa tersebut kepada sistem 12 jam.A8:20 a.m.B8:20 p.m.C10:20 a.m.D10:20 p.m.

4.Rajah berikut yang manakah menunjukkan isipadu cecair 1 600 m?

A C 2

1

1

B D 1

2

2

1

5.Tukarkan 6% kepada nombor perpuluhan.A6B0.6C0.06D0.006

6.Jadual 1 di bawah menunjukkan cirri-ciri bentuk P, Q, R dan S.BentukBilangan sisiBilangan satahBilangan bucu

P668

Q111

R855

S220

Jadual 1 Antara bentuk berikut, yang manakah sebuah piramid ?APBQCRDS

7.21 615 =A12 905B12 915C12 955D13 915

8.341 + 8 236 =A8 000 + 400 + 70 + 7B8 000 + 500 + 70 + 7C8 000 + 600 + 70 + 7D8 000 + 700 + 70 + 7

9.3.5 + 5.252 + 17= A20.752 B25.752 C25.807 D25.825

10. daripada 3 600 ialahA600B700C800D900

11.8 m 1 cm 9 = ____________ cmA890 cmB89 cmC8.9 cmD0.89 cm

12.5 jam 3 jam 55 minit =A1 jam 45 minitB1 jam 55 minitC2 jam 15 minitD2 jam 45 minit

13. RM547.05RM318.8545 sen =ARM228.20BRM228.65CRM229.05DRM273.20

14. 0.75 kg + 780 g =A1.53 gB15.3 gC153 gD1530 g15. Rajah 3 menunjukkan sebuah segi empat tepat PQRS dan segi tiga UST. Diberi UT ialah 5 cm. P 15 cmQ T 4 cm7 cm

S 3 cm UR Rajah 3Berapakah perimeter, dalam cm, kawasan yang berlorek?A10 cmB15 cmC42 cmD48 cm

16.

2 + 1+ =

A4

B4

C3

D3

17. Berapakah nilai 23% daripada 300.A69B120C230D323

18. Rajah 4 terdiri daripada petak-petak segi empat sama yang sama saiz.

8 cm

Rajah 4 Hitung Perimeter, dalam cm, kawasan yang berlorek.A24B26C48D5219.5.5 l 2.75 l =A2 850 mlB2 750 mlC2 700 mlD1 750 ml

20. Jadual 2 menunjukkan jarak lompatan 3 orang peserta dalam acara lompat jauh. Jarak lompatan peserta keempat tidak ditunjukkan.PesertaJarak Lompatan (m)

17.24

26.83

37.21

4

Jadual 2Purata jarak lompatan kempat-empat orang peserta itu ialah 6.8 m.Berapakah jarak lompatan, dalam m, peserta keempat?A 5.92B 6.32C 6.92D 7.02

21. Jadual 3 menunjukkan harga kos dan peratus keuntungan bagi dua barang yang dijual oleh Encik Kumar.BarangHarga kos(Seunit)Peratus Keuntungan(Seunit)

Beg TanganRM 6015%

Jam TanganRM 12020%

Jadual 3Encik Kumar menjual 3 buah beg tangan dan 4 buah jam tangan. Hitungan jumlah keuntungan yang diperolehi Encik Kumar.ARM 27BRM 96CRM 123DRM 135

22. Jadual 4 menunjukkan markah tiga orang murid dalam suatu ujian. Markah Mary dan Arshad tidak ditunjukkan.MuridMarkah

Sabrina66

Rahnita72

Mary

John42

Arshad

Jadual 4Jumlah markah Sabrina, Rahnita dan John adalah sama dengan jumlah markah Mary dan Arshad. Markah Mary dan Arshad adalah sama. Berapakah markah Mary?A 36B 45C 60D 90

23. Rajah 5 menunjukkan sebuah kuboid yang berisipadu 300 cm3. Sebuah kubus bersisi 4 cm dipotong keluar daripada kuboid itu.4 cmRajah 5

Berapakah isipadu, dalam cm3, bahagian yang tinggal?A236B252C284D 296

24. Ahmad ada 120 biji durian. Dia memberi daripada jumlah durian itu kepada

jirannya. Dia menjual daripada baki durian itu. Berapakah peratusan buah durian yang masih ada? A30B40C72D84

25. Rajah 6 menunjukkan harga sebuah buku dan sebatang pen.

Rajah 6Razif ada RM30. Berapakah bilangan buku dan pen yang dapat dibeli dengan menggunakan semua wangnya.A Sebuah buku dan 32 batang penB2 buah buku dan 22 batang penC3 buah buku dan 14 batang penD4 buah buku dan 5 batang pen

26. Jadual 5 menunjukkan jadual waktu bertolak dan waktu tiba bagi dua buah kereta api laju dari Seremban ke Butterworth.Waktu bertolak bagi ETS Gold pada 20 April 2015 tidak ditunjukkan.ETSWaktu BertolakWaktu Tiba

SilverJam 190020 April 2015Jam 013021 April 2015

Gold20 April 2015Jam 230020 April 2015

Jadual 5Kedua-dua kereta api laju itu mengambil masa yang sama untuk perjalanan tersebut.Pukul berapakah ETS Gold bertolak pada 20 April 2015?APukul dua setengah petangBPukul empat tiga puluh minit petangCPukul enam setengah petangDPukul tujuh tiga puluh minit petang

27. Amir membeli 4 kg kacang soya. 10% daripadanya digunakan untuk membuat air soya. Dia memberi 450 g kepada ibunya dan 2 kg 50 g lagi diberikan kepada jirannya. Kirakan jisim kacang soya, dalam g, yang masih tinggal.A2 975 gB1 775 gC775 gD475 g

28. Rajah 7 menunjukkan kedudukan empat buah Bandar P, Q, R dan S.Q

10.5 kmS

P

R

Rajah 7

Jarak PQ adalah km kurang daripada jarak QR. Jarak RS adalah daripada jarak QR. Cari jarak, dalam km, PQRS.A2.375B23.75C237.5D2375

29. Rajah 8 menunjukkan isi padu air dalam sebuah bekas.

Rajah 8

Isi padu air dalam bekas di atas ialah daripada bekas tersebut. Hitungkan isi padu air yang diperlukan, dalam l, untuk mengisi penuh bekas tersebut.A 0.125B1.25C12.5D125

30. Rajah 9 menunjukkan lantai dewan SK Pantai berbentuk segi empat tepat KLMN. Lima helai permaidani berbentuk segi empat sama yang sama besar dengan panjang sisinya 6 m diletakkan di atas lantai itu.KMNL

Rajah 9

Diberikan bahawa hanya 60% daripada lantai diliputi permaidaini itu. Guru Besar SK Pantai bercadang untuk mengecat lantai yang tidak dilitupi permaidani. Beliau hendak mengecat daripadanya cat warna merah dan selebihnya cat warna biru. Satu tin cat boleh digunakan untuk mengecat 9 m2 lantai tersebut. Hitungkan bilangan tin cat merah dan biru yang harus dibeli oleh Guru Besar SK Pantai.Bilangan tin cat merahBilangan tin cat biru

A67

B84

C95

D106

31. Rajah 10 menunjukkan sebuah kubus P dan sebuah kuboid Q 2 cm8 cmP

Q

3 cm

4 cm

Rajah 10Cari beza isipadu dalam cm, antara kedua-dua bongkah di atas.A16B48C64D112

32. Rizal mengukur panjang sebuah bilik dengan menggunakan sebatang kayu seperti rajah 11 di bawah.45 cm

Rajah 11Panjang bilik itu adalah 24 kali panjang kayu itu. Cari panjang, dalam m, bilik itu.A10.8B18C108D180

33. Encik Ahmad telah membeli 80 buah buku cerita. daripada buku cerita itu telah diberikan kepada 4 orang anak lelaki dan 4 orang anak perempuannya. Anak lelakinya menerima 5 buah buku cerita setiap seorang. Bakinya dikongsi sama banyak oleh 4 orang anak perempuannya. Kirakan bilangan buku cerita yang diperolehi oleh setiap orang anak perempuannya.A6B7C18D21

34. Rajah 12 menunjukkan harga jualan sebentuk cincin dan seutas rantai.

RM500Discount 20%

RM200Discount 20%

Rajah 12Puan Aisyah membeli sebentuk cincin dan seutas rantai tangan .Puan Hasni membeli 2 bentuk cincin dan seutas rantai tangan yang sama. Puan Aisyah membayar dengan wang RM1 000 manakala Puan Hasni juga membayar dengan wang RM 1000. Pernyataan manakah menunjukkan baki wang yang betul?.ABaki wang Puan Aisyah ialah RM 40BBaki wang Puan Hasni ialah RM 400CBaki wang Puan Aisyah ialah RM 440DBaki wang Puan Hasni ialah RM 440

35. Rozita ada 1 782 biji manik. Dia memberi 252 biji manik kepada Salina. Bakinya disimpan sama banyak dalam 5 bekas. Berapakah jumlah manik dalam 2 buah bekas?A904B708C612D30636. Rajah 13 menunjukkan harga bagi sebuah rumah kembar.

RM560 000

Rajah 13Wei Wei akan menerima komisen sebanyak 2 daripada harga jualan rumah tersebut. Jika dia menjual 3 buah rumah kembar tersebut, berapakah komisen yang akan diterima oleh Wei Wei?ARM3 360BRM11 200CRM33 600DRM12 000

37. Rajah 14 menunjukkan sebuah piktograf yang tidak lengkap mewakili bilangan duit syiling yang dikumpul oleh empat orang murid.Wei Li

Kamal

Yu Fong

Vijaya

mewakili 20 duit syiling

Rajah 14Bilangan duit syiling yang dikumpul oleh Yu Fang adalah 40% daripada jumlah duit syiling yang dikumpul oleh 3 orang rakannya. Berapakah bilangan yang perlu dilukis pada ruangan Yu Fang?A9B8C7D6

38. Rajah 15 menunjukkan harga bagi tiga alat elektronik.RM 123.30RM 80.40RM 153.10

Rajah 15En. Azar membeli 5 buah ketuhar gelombang mikro, 2 buah cerek dan 8 buah pemasak nasi. Hitungkan jumlah harga yang perlu dibayar oleh En. Azar.ARM 2444.20BRM 1226.20CRM 2737.40DRM 1804.40

39. Rajah 16 menunjukkan berat sebungkus gula setelah 1500g daripadanya digunakan untuk membuat kek.

Rajah 16Berapakah berat gula, dalam g, dalam bungkusan itu sebelum digunakan untuk membuat kek itu ?A1 700 gB4 750 gC4 500 gD1 850 g

40. Rajah 17 ialah carta palang yang menunjukkan bilangan pekerja di kilang P, Q, R, S dan T.

Rajah 17

daripada jumlah pekerja di kilang itu adalah pekerja perempuan. Ber