of 12 /12
Ponavljanje gradiva drugog razreda (nakon 7. str. udžbenika) 1. 2. 3. 4. 5. 6. . 7 1 Napiši rije a) 27 = ________________ __________ b) 38 = 50 d 69 e 85 f 91 brojeve čima. _______________ ________ c) = ______________ ) = ________________ __________ ) = __________________ ______ ) = __________________ __________ Napiši menkama. a) b) = trideset tri d šezdeset e f brojeve zna pedeset osam = ____ sedamdeset ____ c) = ____ ) = ____ ) = ____ ) devedeset sedam = ____ četiri četrdeset dva Brojeve pišemo ________________ ili brojki. pomoću Napi pomo ši arapske znamenke šemo brojeve. ______________________________ ______________________________ ću kojih pi Napi pomo ši rimske znamenke šemo brojeve do dvanaest. ______________________________ ______________________________ ću kojih pi a) ___ desetice (D) i ___ jedinice (J). b) 94 ___ desetica (D) i ___ jedinice (J). c) 70 ___ desetica (D) i ___ jedinica (J). d) 81 ___ desetica (D) i ___ jedinicu (J). e) 44 ___ desetice (D) i ___ jedinice (J). f) 56 ___ desetica (D) i ___ jedinica (J). Broj 32 ima Broj ima Broj ima Broj ima Broj ima Broj ima Napi a) 8 desetica i 6 jedinica, _____ b) 7 desetica i 3 jedinice, _____ c) 8 desetica i 8 jedinica, _____ d) 0 desetica i 5 jedinica _____ ši broj koji ima: .

Matematika Za Djecu

Embed Size (px)

Text of Matematika Za Djecu

Page 1: Matematika Za Djecu

Ponavljanje gradiva drugog razreda(nakon 7. str. udžbenika)

1.

2.

3.

4. 5.

6.

.7

1

Napiši rije

a) 27 = ________________ __________

b) 38 =

50

d 69

e 85

f 91

brojeve čima.

_______________ ________

c) = ______________

) = ________________ __________

) = __________________ ______

) = __________________ __________

Napiši menkama.

a) b) =

trideset tri d šezdeset

e f

brojeve zna

pedeset osam = ____ sedamdeset ____

c) = ____ ) = ____

) = ____ ) devedeset sedam = ____

četiri

četrdeset dva

Brojeve pišemo ________________ ili brojki.pomoću

Napi pomoši arapske znamenke

šemo brojeve.

______________________________

______________________________

ću

kojih pi

Napi pomoši rimske znamenke

šemo brojeve do dvanaest.

______________________________

______________________________

ću

kojih pi

a) ___ desetice (D) i ___ jedinice (J).

b) 94 ___ desetica (D) i ___ jedinice (J).

c) 70 ___ desetica (D) i ___ jedinica (J).

d) 81 ___ desetica (D) i ___ jedinicu (J).

e) 44 ___ desetice (D) i ___ jedinice (J).

f) 56 ___ desetica (D) i ___ jedinica (J).

Broj 32 ima

Broj ima

Broj ima

Broj ima

Broj ima

Broj ima

Napi

a) 8 desetica i 6 jedinica, _____

b) 7 desetica i 3 jedinice, _____

c) 8 desetica i 8 jedinica, _____

d) 0 desetica i 5 jedinica _____

ši broj koji ima:

.

Page 2: Matematika Za Djecu

.8

.9

.11

.12 .13

Popuni tablice.

Napiši

a _

b)

19,

d 1 2 , _

e

f 43 44, 48

nepoznate

) 6, 7, ___, ___, ____, ____, 12, ____, ____, ____, ____, ____, ____, ____

50, 52, 54, ____, ____, 60, ____, ____, ____, ____, ____, ____, ____

c) 1, 3, ___, ___, 9, ____, ____, ____, ____, ____, ____, ____, ____

) 0, 0, ____, ____, 50, ____, ____, ____, ____ _ ___

) 20, 25, 30, 35, ____, ____, ____, ____, ____, ____, ____, ____, ____

) , ____, ____, ____, , ____, ____, ____, ____, ____, ____

članove niza.

Napiši rijeredne brojeve čima.

a) 29. = ______________________________

b) 50. = _____________________

c) 71. = ______________________________________

d) 47. = ______________________________________

e) 65. = ______________________________________

Napiši menkama.redne brojeve

a) sedamnaesti = _____

b) sedamdeseti = _____

c) dvadeset osmi = _____

d) devedeset sedmi = _____

zna Napiši brojeve rimskim znamenkama.

a) 1 = b) 3 =

c) 4 = d) 5 =

e) 6 = f) 11 =

2

Broj D J D J Broj

5 4

3 6

9 0

5 2

7 7

.10 U krugove upiši jedan od znakova: >, < ili =.

a) 25 2 + 510 b) 78 87 c) 96 95

d) 4 10 + 8 48 e) 39 49 f) 100 100

59

41

6087

92

PRVI, DRUGI,TREĆI...

Page 3: Matematika Za Djecu

Napiši arapskim znamenkama

brojeve.

a) II = b) VII =

c) VIII = d) IX =

e) X = f) XII =

Izračunaj zbroj .

a) 60 + 30 = b) 30 + 60 =

c) 80 + 20 = d) 37 + 20 =

e) 40 + 18 = f ) 60 + 34 =

eve

Izračunaj zbroj.

a) 40 + 7 = b) 8 + 20 =

c) 26 + 3 = d) 54 + 2 =

e) 4 + 63 = f) 71 + 6 =

Izra

20 50

40 10

60 70

čunaj razliku.

a) 70 = b) 80 =

c) 100 = d) 42 =

e) 75 = f) 94 =

� �

� �

� �

Izra

5 8 4

1 6 5

čunaj razlik .

a) 65 = b) 78 = c) 2 =

d) 94 = e) 30 = f) 50 =

e

9� � �

� � �

Izra

8 7 9

5 6 7

čunaj razlik .

a) 60 = b) 90 = c) 53 =

d) 23 = e) 75 = f) 100 =

e

� � �

� � �

Izra

35 54 27

48 17 69

čunaj razlik .

a) 78 = b) 84 = c) 91 =

d) 66 = e) 52 = f) 87 =

e

� � �

� � �

Tomina mama ima 35 godina, a tata 40 godina. Koliko ukupno godina imajuTomini roditelji?

Tomini roditelji imaju ukupno godina.

Računaj: ________________________

Odgovori: ____

Stjepan je imao 84 kn. Potro

Ra

šio je 50 kn.

Koliko mu je ostalo?

čunaj: ________________________

Odgovori: Ostale su mu ____ kn.

1 .4 1 .5

1 .6

1 .9

1 .7 1 .8

.20

.21

.22

3

Page 4: Matematika Za Djecu

.23

.24

.26

.27

Izračunaj razlik i rezultat provjeri zbrajanjem.

a) 27 13 = ____ jer je ____ + 13 = ____

b) 76 24 = ________________________________

c) 83 54 = ________________________________

d) 100 73 = ___________________________________

e) 95 78 = ____________________________________

e e

Izračunaj zbroj, a zatim iz dobiven jednakosti za

zbrajanje napiši još dvije jednakosti oduzimanja.

a) 65 + 17 = b) 48 + 29 =

____ ____ = ____ ____ ____ = ____

____ ____ = ____ ____ ____ = ____

c) 36 + 24 = d) 77 + 16 =

____ ____ = ____ ____ ____ = ____

____ ____ = ____ ____ ____ = ____

e

� �

� �

� �

� �

a) Koji broj trebaš dodati broju 28 da bi dobio broj 74?

Računaj: _________________

Odgovori: roju 28 trebam dodati broj ____ a bi dobio broj 74

b) Kojem broju trebaš dodati broj 47 da bi dobio broj 83?

Računaj: _________________

Odgovori: roju ____ trebam dodati broj a bi dobio broj 83

(dobila)

B d h (dobila) .

(dobila)

B 47 d h (dobila) .

4

.25 U pravokutnike upiši tražene brojeve.

a) + 16 = 40 b) 46 + = 75

c) + 27 = 62 d) 38 + = 81

U pravokutnike upiši tražene brojeve.

a) 1 = b) =

c) = d) =

� �

� �

5 23 80 53

94 4236 19

zbroj --

zbroj --

1. pribrojnik= 2. pribrojnik

2. pribrojnik= 1. pribrojnik.

i

Page 5: Matematika Za Djecu

a) Od kojeg broja trebaš oduzeti broj 36 da bi dobio broj 14?

Računaj: ___________________

Odgovori: ____ a bi dobio broj 14

b) Koji broj trebaš oduzeti od broja 74 da bi dobio broj 35?

Računaj: ___________________

Odgovori: d broja 74 trebam oduzeti broj ____ a bi dobio broj 35 .

(dobila)

Od broja trebam oduzeti broj 36 d h (dobila) .

(dobila)

O d h (dobila)

a) Od broja 95 oduzmi razliku brojeva 43 i 16.

Računaj: _______________________________________

Odgovori: Oduzimanjem razlike brojeva 43 i 16

od broja 95 dobio sam broj ____.

b) Od broja 95 oduzmi zbroj brojeva 43 i 16.

Računaj: _______________________________________

Odgovori: Oduzimanjem zbroja brojeva 43 i 16

od broja 95 dobio sam broj ____.

(dobila)

(dobila)

Izračunaj vrijednosti brojevnih izraza.

a) 9 + 8 + 7 + 2 + 5 = _________________________________________

b) 10 + 20 + 1 + 15 + 7 = ______________________________________

c) 10 + (20 + 1) + (15 + 7) = ____________________________________

d) (10 + 20) + (1 + 15) + 7 = ____________________________________

Izračunaj vrijednosti brojevnih izraza.

a) 40 10 6 + 36 25 + 8 = ___________________________________

b) 40 (10 6) + 36 25 + 8 = _________________________________

c) 40 (10 6) + (36 25) + 8 = ________________________________

d) 40 (10 6) + 36 (25 + 8) = ________________________________

� � �

� � �

� � �

� � �

Izračunaj vrijednosti brojevnih izraza

a) 72 (54 17) = ____________________________

b) 72 54 + 17 = ____________________________

c) 72 54 17 = ____________________________

d) 72 (54 + 17) = ____________________________

� �

� �

28.

29.

30.

31.

32.

5

Page 6: Matematika Za Djecu

33.

3 .4

3 .6

Nacrtaj dužinu kojoj su točke krajnje točkeiA B .

a) Napiši imena dužina koje omeđujunacrtani pravokutnik._______________________________

b) Dužine koje omeđuju pravokutniknazivaju se ___________________________.

c) Koliko stranica ima pravokutnik?__________________________________

a) Napiši imena dužina koje omeđuju

nacrtani trokut.

___________________________

b) Dužine koje omeđuju trokut

nazivaju se __________________________.

c) Koliko stranica ima trokut?

_______________________________

6

3 .5

a) Nacrtana je ____________________ __________.

b) Iz koliko se dijelova ona sastoji?

______________________________________________________

A

A

A

B

B

C

C

D

B

Page 7: Matematika Za Djecu

A

A

B

B

C D

Točke , i spoji dužinamaD E F .

Na dužini istakni tri točke. Istaknute točke označi slovima , i .AB C D E

Izračunaj umno .

a) 7 ∙ 3 = b) 3 ∙ 7 =

c) 8 ∙ 5 = d) 9 ∙ 8 =

e) 6 ∙ 9 = f) 7 ∙ 8 =

ške Izračunaj umno .

a) 10 ∙ 4 = b) 4 ∙ 10 =

c) 10 ∙ 10 = d) 7 ∙ 0 =

e) 1 ∙ 8 = f) 0 ∙ 1 =

ške

U svakoj se kutiji nalazi 8 bojica. Koliko ima bojica u 9 takvih kutija

Računaj: ___________________

dgovori: U 9 takvih kutija ima ____ bojica

istih ?

O .

Nacrtaj dužine: , , i .AB BC CD AD

37.

38.

39.

40. 41.

42.

7

D E

F

Page 8: Matematika Za Djecu

43.

4 .4

46.

45.

4 .8

47.

4 .9

Popuni tablicu.

Izračunaj količnik .

a) 18 : 3 = b) 54 : 6 =

c) 56 : 8 = d) 24 : 4 =

e) 35 : 5 = f) 81 : 9 =

e

Izračunaj količnik i rezultat provjeri množenjem.

a) 45 : 5 = __ jer je __

b) 42 : 7 = ______________________________

c) 64 : 8 = ______________________________

d) 0 : 6 = ______________________________

e) 72 : 9 = ______________________________

� __ = ____

Izračunaj količnik .

a) 80 : 10 = b) 8 : 1 =

c) 0 : 9 = d) 6 : 6 =

e) 1 : 1 = f) 0 : 10 =

e

Popuni tablicu.

8

Umno

I. faktor 6 9 7 0 10 5 1 3 8 9

II. faktor 6 7 0 9 4 10 3 5 7 9

žak

32 35 42 45 48 54 56 81 72 100

4 5 6 5 6 9 7 9 8 10

Djeljenik

Djelitelj

Koli nikč

15

8

U pravokutnike upiši tražene brojeve.

a) 32 : = 8 b) 35 : = 5

c) 42 : = 7 d) 81 : = 9

U pravokutnike upiši tražene brojeve.

a) : 3 = 6 b) : 4 = 7

c) : 7 = 8 d) : 9 = 5

Provjeri!!!

Page 9: Matematika Za Djecu

Izračunaj umnožak, a zatim iz dobivene jednakosti za množenje napiši još

dvije jednakosti za dijeljenje.

a) 6 5 = ____ b) 7 4 = ____

____ : __ = __ ____ : __ = __

____ : __ = __ ____ : __ = __

8 3 = ____ d) 9 6 = ____

____ : __ = __ ____ : __ = __

____ : __ = __ ____ : __ = __

� �

� �c)

K

B _ d bi dobio (dobila)

ojim brojem trebaš podijeliti broj 63 da dobiješ broj 7?

Računaj: _____________________

Odgovori: roj 63 trebam podijeliti brojem __ a broj 7.

Koji broj trebaš podijeliti brojem 6 da dobiješ broj 8?

Računaj: _____________________

Odgovori: roj ____ trebam podijeliti brojem 6 a dobi broj 8.B d bi o (dobila)

.50

.51

52.

53.

56.

55.

9

54.Koliko puta možeš oduzeti broj

5 od broja 40?

__________________________

__________________________

Koliko puta možeš oduzeti broj 7

od broja 56?

______________________________

______________________________

Izračunaj broj koji je od broja 8:

a) tri puta veći, __________________

b) dva puta veći, __________________

c) četiri puta veći, __________________

d) pet puta veći. __________________

a) Izračunaj broja 20. _________________________

b) Izračunaj broja 24 ________________________

c) Izračunaj pet puta manji broj od broja 35. _________________________

d) Izračunaj deset puta manji broj od broja 70. _______________________

dva puta manji broj od

.četiri puta manji broj od

Page 10: Matematika Za Djecu

.57 Popuni tablicu množenja.

10

� 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Zaokruži parne brojeve.

1, 2, 5, 7, 8, 10, 15, 19, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 45, 46

Zaokruži neparne brojeve.

1, 2, 5, 7, 8, 10, 15, 19, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 45, 46

.58

.59

60.

61.

6 .2

Izračunaj vrijednosti brojevnih izraza.

a) 4 + 5 ∙ 6 = ___________________________________

b) (4 + 5) ∙ 6 = __________________________________

c) 4 + (5 ∙ 6) = __________________________________

d) 5 ∙ 6 + 4 = ___________________________________

e) 5 ∙ (6 + 4) = __________________________________

f) (5 ∙ 6) + 4 = __________________________________

g) 5 ∙ 6 4 = ___________________________________

h) 5 ∙ (6 4) = __________________________________

i) (5 ∙ 6) 4 = ___________________________________

Izračunaj vrijednosti brojevnih izraza.

a) 7 ∙ 5 + 3 ∙ 5 = ______________________________________________

b) (7 + 3) ∙ 5 = _______________________________________________

c) 7 ∙ 5 3 ∙ 5 = ______________________________________________

d) (7 3) ∙ 5 = _______________________________________________

Izračunaj vrijednosti brojevnih izraza.

a) 21 : 3 + 6 : 3 = _____________________________________________

b) (21 + 6) : 3 = ______________________________________________

10

Page 11: Matematika Za Djecu

.2

.1

.4

.3

Napiši brojeve znamenkama.

a) dvadeset sedam = ____ b) šezdeset četiri = ____

c) dvjesto pedeset devet = ______ d) osamsto trideset = ______

e) četiristo dvadeset tri = ______ f) sedamsto jedan = ______

Napiši brojeve riječima.

a) 43 = _____________________________

b) 89 = _____________________________

c) 158 = ________________________________________________

d) 592 = ________________________________________________

e) 870 = ________________________________________________

f) 906 = ________________________________________________

Napiši sve prirodne brojeve koji su:

a) veći od 246 i manji od 258,

___________________________________________________________

b) veći od 480 i manji od 495,

___________________________________________________________

c) veći od 592 i manji od 607,

___________________________________________________________

d) veći od 91 i manji od 106,

___________________________________________________________

e) veći od 895 i manji od 911.

___________________________________________________________

Napiši tražene članove nizova.

a) 98, 99, ______, ______, 102, ______, ______, ______, ______, 107

b) 198, 199, ______, ______, 202, ______, ______, ______, ______, 207

c) ______, 267, 268, ______, ______, 271, ______, ______, ______, 275

d) ______, ______, 496, 497, ______, ______, ______, ______, 502, ______

f) ______, 736, ______, 738, 739, ______, ______, ______, ______, 744

Napiši tražene članove niza.

a) 70, 80, ___ _, ___ _, ___ _, 120, ___ _, ___ _, 150, ___ _, 170

b) 170 180, ___ _, ___ _, ___ _, 220, ___ _, ___ _, ___ _, 260

_ _ _ _ _ _

, _ _ _ _ _ _

5.

11

B irojev do 1 000(nakon 17. str. udžbenika)

Page 12: Matematika Za Djecu

Napiši tražene članove niza.

a) 95, 97, ___ _, 101, 103, ___ _, ___ _, ___ _, ___ _, ___ _, 115

b) 195, 197, ___ _, 201, 203, ___ _, ___ _, ___ _, ___ _, ___ _

c) 387, 389, ___ _, ___ _, 395, ___ _, ___ _, ___ _, 403, ___ _

d) 531, ___ _, ___ _, 537, ___ _, ___ _, 543, ___ _, 547, ___ _

e) 715, ___ _, ___ _, ___ _, 723, 725, 727, ___ _, ___ _, ___ _

f) ___ _, ___ _, 893, ___ _, ___ _, 899, ___ _, 903, 905, ___ _

_ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _

Napiši tražene članove niza.

a) 85, 90, 95, ___ _, 105, ___ _, ___ _, ___ _, ___ _, ___ _

b) 185, 190, 195, ___ _, 205, ___ _, ___ _, ___ _, ___ _, ___ _

c) 370, ___ _, 380, 385, ___ _, ___ _, ___ _, ___ _, ___ _, 415

d) ___ _, 725, 730, 735, ___ _, ___ _, ___ _, ___ _, ___ _, 765

e) ___ _, ___ _, 800, 805, ___ _, ___ _, ___ _, 825, ___ _, 835

f) ___ _, ___ _, ___ _, ___ _, 915, 920, ___ _, ___ _, 935, ___ _

_ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _

Napiši tražene članove niza.

a) 94, 96, ____, ______, 102, 104, ______, ______, ______, ______, 114

b) 294, 296, ______, ______, 302, 304, ______, ______, ______, ______

c) 492, ______, ______, 498, ______, ______, ______, 506, 508, ______

d) ______, ______, 674, 676, 678, ______, ______, ______, ______, 688

e) ______, 744, ______, ______, ______, ______, 754, ______, 758, 760

f) ______, ______, ______, 962, 964, ______, 968, ______, 972, ______

c) 350, ___ _, 370, 380, ___ _, ___ _, ___ _, ___ _, ___ _, 440

d) ___ _, 660, ___ _, 680, ___ _, ___ _, ___ _, 720, ___ _, 740

e) ___ _, ___ _, 870, ___ _, ___ _, ___ _, ___ _, 920, 930, ___ _

f) 0, 100, 200, ___ _, ___ _, ___ _, ___ _, ___ _, 800, ___ _

_ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _

8.

9.

6.

7.

Napiši brojeve koji su predstavljenia)

_____________________________

b)

_____________________________

c)

____________________________

deseticama i jedinicama.

10

10

10

10

10

10

10

10 10 10

12

55