MATEMÀTIQUES 1r BATXILLERAT - ?· MATEMÀTIQUES 1r BATXILLERAT Llibre utilitzat: Matemàtiques 1, Editorial…

  • Published on
    04-Sep-2018

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>MATEMTIQUES 1r BATXILLERAT Llibre utilitzat: Matemtiques 1, Editorial Castellnou Observacions: La unitat 3 sestudia abans qua la unitat 2, per qu lalumnat hagi revisat la Trigonometria abans de necessitar-la a la matria de Fsica. La unitat 7 es deixa per a final de curs. UNITAT 1. ELS NOMBRES REALS Continguts </p><p>1. Punt de partida 1.1Classificaci dels nombres </p><p>2. Representaci grfica 2.1Utilitzaci del teorema de Tales 2.2Representaci de nombres irracionals 2.3s de la calculadora per treballar amb nombres racionals </p><p>3. Ordenaci de nombres 4. Operacions i propietats dels nombres reals </p><p>4.1Propietats dels nombres reals 5. Els radicals </p><p>5.1Relaci entre potncies i radicals 5.2Operacions amb radicals </p><p>6. Racionalitzaci 7. La notaci cientfica </p><p>7.1Operacions amb notaci cientfica 7.2s de la calculadora </p><p>8. Aproximacions i errors 8.1Aproximacions 8.2Els errors </p><p>9. Conjunts de nombres a la recta real 9.1Intervals 9.2Desigualtats 9.3Representaci grfica </p><p>10. Inequacions 10.1 Inequacions de primer grau 10.2 Inequacions de segon grau </p><p>Temporitzaci Durada aproximada per a aquesta unitat: 8 hores UNITAT 2. ELS NOMBRES COMPLEXOS Continguts </p><p>1. Punt de partida 2. Els nombres complexos </p></li><li><p>2.1 Les arrels quadrades dels nombres negatius: el nombre i 3. Representaci grfica dels nombres complexos </p><p>3.1 Representaci mitjanant coordenades cartesianes 4. Canvi de notaci en els nombres complexos </p><p>4.1 De binmica a polar 4.2 De polar a binmica </p><p>5. Operacions bsiques amb nombres complexos 5.1 Igualtat 5.2 Suma de nombres complexos 5.3 Producte de nombres complexos 5.4 Quocient de nombres complexos 5.5 Potncies i arrels de nombres complexos </p><p>6. Aplicacions dels nombres complexos Temporitzaci Durada aproximada per a aquesta unitat: 10 hores UNITAT 3. TRIGONOMETRIA Continguts </p><p>1. Punt de partida 1.1Com es canvien dunitat, els angles? 1.2Com es resolen els triangles rectangles </p><p>2. La circumferncia goniomtrica 3. Relaci entre les raons trigonomtriques de diferents angles </p><p>3.1Angles complementaris 3.2Angles corresponents </p><p>4. Relaci entre les operacions dangles i les seves raons trigonomtriques </p><p>5. Identitats trigonomtriques 6. Equacions trigonomtriques 7. Teorema del sinus 8. Teorema del cosinus </p><p>Temporitzaci Durada aproximada per a aquesta unitat: 12 hores UNITAT 4. EL PLA VECTORIAL Continguts </p><p>1. Punt de partida 2. Els vectors </p><p>2.1Vectors fixos 2.2Equipolncia de vectors 2.3Vectors lliures </p><p>3. Bases del pla 3.1Combinaci lineal de vectors 3.2Independncia i dependncia lineal 3.3Bases 3.4Sistemes de referncia </p></li><li><p>4. Operacions amb components 4.1Obtenci de vectors 4.2Suma i resta de vectors 4.3Producte dun nombre real per un vector 4.4Producte escalar de dos vectors 4.5Dependncia i independncia lineal </p><p>5. Mdul dun vector Temporitzaci Durada aproximada per a aquesta unitat: 12 hores UNITAT 5. EQUACIONS DE LA RECTA Continguts </p><p>1. Punt de partida 2. Lequaci de la recta </p><p>2.1Lequaci vectorial 2.2Les equacions paramtriques 2.3Lequaci contnua 2.4Lequaci punt-pendent 2.5Lequaci explcita 2.6Lequaci general 2.7Lequaci cannica </p><p>3. Posicions relatives dels elements del pla 3.1Posici relativa dun punt i una recta 3.2Posicions relatives de dues rectes </p><p>Temporitzaci Durada aproximada per a aquesta unitat: 8 hores UNITAT 6. AFINITAT I MTRICA EN EL PLA Continguts </p><p>1. Punt de partida 2. Angle dintersecci entre dues rectes </p><p>2.1Com es troba langle entre dues rectes? 3. Rectes perpendiculars 4. Projecci ortogonal dun punt sobre una recta 5. Distncies en el pla </p><p>5.1Distncia entre dos punts 5.2Distncia dun punt a una recta 5.3Distncia entre dues rectes </p><p>Temporitzaci Durada aproximada per a aquesta unitat: 8 hores UNITAT 7. CNIQUES Continguts </p><p>1. Punt de partida 2. Les cniques </p></li><li><p>3. La circumferncia 3.1Equacions de la circumferncia </p><p>4. Posicions relatives 4.1Posici relativa dun punt i una circumferncia 4.2Posici relativa duna recta i una circumferncia 4.3Posici relativa de dues circumferncies </p><p>5. Lellipse 5.1Conceptes bsics 5.2Equaci de lellipse </p><p>6. La hiprbola 6.1Conceptes bsics 6.2Equaci de la hiprbola </p><p>7. La parbola 7.1Conceptes bsics 7.2Equaci de la parbola </p><p>Temporitzaci Durada aproximada per a aquesta unitat: 8 hores UNITAT 8. POLINOMIS Continguts </p><p>1. punt de partida 2. Els monomis 3. Operacions amb monomis </p><p>3.1Suma i resta de monomis 3.2Producte de monomis 3.3Quocient de monomis 3.4Potncia dun monomi 3.5Jerarquia doperacions </p><p>4. Els polinomis 5. Operacions amb polinomis </p><p>5.1Suma i resta de polinomis 5.2Producte de polinomis 5.3Quocient de polinomis 5.4Potncia dun polinomi 5.5Jerarquia doperacions 5.6Valor numric dun polinomi </p><p>6. La regla de Ruffini 7. Factoritzaci de polinomis </p><p>7.1Propietats 7.2Clcul darrels de polinomis 7.3La factoritzaci </p><p>8. Mxim com divisor i mnim com mltiple de polinomis 8.1Mxim com divisor (m. c. d.) 8.2Mnim com mltiple (m. c. m.) </p><p>9. Fraccions algebraiques Temporitzaci </p></li><li><p>Durada aproximada per a aquesta unitat: 10 hores UNITAT 9. SUCCESSIONS Continguts </p><p>1. Punt de partida 2. Successions </p><p>2.1Terme general duna successi 2.2Operacions amb successions </p><p>3. Progressions 3.1Progressions aritmtiques 3.2Progressions geomtriques </p><p>4. Successions montones: creixement i decreixement de successions 5. Successions fitades 6. Lmits i convergncia de successions 7. Clcul de lmits: indeterminacions </p><p>Temporitzaci Durada aproximada per a aquesta unitat: 10 hores </p><p>UNITAT 10. ESTUDI DE FUNCIONS Continguts </p><p>1. Punt de partida 1.1Resoluci de sistemes de 1r grau amb dues incgnites 1.2Classificaci dels sistemes dequacions segons les solucions 1.3Representaci dun punt en uns eixos de coordenades </p><p>2. Concepte de funci 2.1Definici de funci 2.2Variable independent i variable dependent 2.3Imatge i antiimatge </p><p>3. Algunes funcions importants 4. Caracterstiques duna funci </p><p>4.1Domini 4.2Recorregut 4.3Continutat 4.4Monotonia 4.5Punts de tall amb els eixos </p><p>5. Operacions amb funcions: suma, resta, producte, divisi i composici 5.1Suma i resta de funcions 5.2Producte i quocient de funcions 5.3La composici de funcions </p><p>6. Interpolaci i extrapolaci lineal 6.1Interpolaci lineal 6.2Extrapolaci lineal </p><p>Temporitzaci Durada aproximada per a aquesta unitat: 14 hores </p></li><li><p> UNITAT 11. ESTUDI DALTRES FUNCIONS Continguts </p><p>1. Punt de partida 1.1Aplicacions 1.2Caracterstiques duna funci 1.3Clcul de potncies amb la calculadora 1.4Mesures dangles </p><p>2. Funci exponencial 2.1Definici 2.2Caracterstiques 2.3Calculadora </p><p>3. Resoluci dequacions exponencials simples 4. La funci logartmica </p><p>4.1Calculadora 4.2Caracterstiques de la funci logartmica loga x </p><p>5. Equacions logartmiques 6. Les funcions trigonomtriques i les seves inverses </p><p>6.1s de la calculadora 6.2La funci sinus 6.3La funci cosinus 6.4La funci tangent 6.5Les seves inverses </p><p>Temporitzaci Durada aproximada per a aquesta unitat: 10 hores UNITAT 12. INTRODUCCI A LES DERIVADES Continguts </p><p>1. Punt de partida 2. Variaci mitjana duna funci 3. Variaci instantnia duna funci 4. Derivada duna funci en un punt 5. Funci derivada 6. Funci derivada dalgunes funcions conegudes 7. La derivada i les operacions de funcions 8. Derivades successives 9. Aplicacions de la derivada </p><p>Temporitzaci Durada aproximada per a aquesta unitat: 10 hores UNITAT 13. DISTRIBUCIONS BIDIMENSIONALS Continguts </p><p>1. Punt de partida 1.1Estadstica unidimensional: definicions 1.2Taula de freqncies </p></li><li><p>1.3Presentaci de les dades 1.4Mesures de centralitzaci 1.5Mesures de dispersi 1.6Calculadora </p><p>2. Distribucions bidimensionals 2.1Recollida de dades 2.2Representaci de les dades 2.3Correlaci </p><p>3. Recta de regressi 3.1Calculadora </p><p>4. Fases dun estudi estadstic Temporitzaci Durada aproximada per a aquesta unitat: 12 hores. UNITAT 14. PROBABILITAT I MODELS DE PROBABILITAT Continguts </p><p>1. Punt de partida 1.1 Tcniques de recompte </p><p>2. Experiments aleatoris 3. Axiomtica de la probabilitat 4. Probabilitat condicionada: esdeveniments independents 5. Variables aleatries 6. Distribucions de probabilitat discretes: model de Bernoulli i model binomial </p><p>6.1Model de distribuci de Bernoulli 7. Distribucions de probabilitat contnues: model normal </p><p>7.1 Model de distribuci normal 7.2 Aproximaci del model binomial pel model normal </p><p>Temporitzaci Durada aproximada per a aquesta unitat: 12 hores. </p></li></ul>

Recommended

View more >