MATEMÀTIQUES Introducció Les matemàtiques són un conjunt de

 • View
  219

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of MATEMÀTIQUES Introducció Les matemàtiques són un conjunt de

 • 1 Passatge particular de Guillem de Torrella, 1 07002 Palma

  Tel. 971 17 75 05 Fax: 971 17 71 12 Web: http://dgadmedu.caib.es

  MATEMTIQUES

  Introducci Les matemtiques sn un conjunt de coneixements associats en una primera aproximaci als nombres i les formes, que progressivament es completen fins a constituir una manera valuosa danalitzar situacions diverses. Permeten estructurar el coneixement que sobt de la realitat, analitzar-la i aconseguir-ne

  una nova informaci per conixer-la millor, valorar-la i prendre decisions. La major complexitat de les eines matemtiques que hom sigui capa dutilitzar permet, alhora, el tractament duna gran varietat de situacions i una informaci ms variada. Per aix, al llarg de lescolaritat bsica, laprenentatge de la disciplina ha danar dirigit a enriquir les seves possibilitats dutilitzaci. Sentenen aix les matemtiques com un conjunt didees i maneres dactuar que suposen no noms utilitzar quantitats i formes geomtriques sin, i sobretot,

  fer-se preguntes, obtenir models i identificar relacions i estructures, de manera que, en analitzar els fenmens i situacions que es presenten en la realitat, es puguin obtenir informacions i conclusions que inicialment no estaven explcites. Concebudes daquesta manera, les matemtiques incorporen les caracterstiques que els han estat assignades tradicionalment i que sidentifiquen amb la deducci, la precisi, el rigor, la seguretat, etc., per sn i aporten molt ms del que es dedueix daquests termes. Tamb sn inducci, estimaci, aproximaci, probabilitat i temptativa, i milloren la capacitat

  denfrontar-se a situacions obertes, sense una soluci nica i tancada. Tot aix es reflecteix en la doble funci que es dna a laprenentatge escolar de les matemtiques i que mant la seva validesa, encara que amb una interpretaci ms mplia: saprenen matemtiques perqu sn tils en altres mbits de la vida quotidiana, en el mn laboral, per aprendre altres coses, etc. i, tamb, pel que aporta el seu aprenentatge a la formaci intellectual general, en concret les destreses susceptibles de ser utilitzades en una gamma mplia de casos particulars, i que contribueixen, per si mateixes, a potenciar capacitats

  cognitives de lalumnat. A leducaci primria se cerca assolir una alfabetitzaci numrica efica, entesa com la capacitat per enfrontar-se amb xit a situacions en les quals intervinguin els nombres i les seves relacions, permetent obtenir informaci

 • 2 Passatge particular de Guillem de Torrella, 1 07002 Palma

  Tel. 971 17 75 05 Fax: 971 17 71 12 Web: http://dgadmedu.caib.es

  efectiva, directament o per mitj de la comparaci, lestimaci i el clcul mental o escrit. s important ressaltar que per aconseguir una vertadera alfabetitzaci numrica no s suficient dominar els algoritmes de clcul escrit, es necessita tamb, i principalment, actuar amb confiana davant els nombres i les quantitats, utilitzar-los sempre que sigui pertinent i identificar les relacions bsiques que es donen entre ells. Lobjectiu fonamental daquesta rea s despertar la curiositat per les

  matemtiques, linters i lesfor per entendre-les. Les caracterstiques de lalumnat daquesta etapa propicien un treball mitjanant el joc i la matemtica creativa, fet que no es pot desaprofitar per estimular la creativitat i lautonomia personal. s important que el primer contacte dels infants amb les matemtiques la presentaci, es faci duna manera contextualitzada. El sentit daquesta rea a leducaci primria s eminentment empric; els continguts daprenentatge prenen com a referncia all que resulta familiar i

  proper a lalumnat, i saborden en contextos de resoluci de problemes i de contrast de punts de vista. Els nins i nines han daprendre matemtiques utilitzant-les en contextos relacionats amb situacions de la vida diria, per adquirir progressivament coneixements ms complexos a partir de les experincies i els coneixements previs. Les caracterstiques de ladquisici del coneixement matemtic, com tamb els diferents aspectes que ha datendre aquesta rea, sn de mxima importncia

  a leducaci primria. Gran part dels continguts matemtics, pel seu grau de formalitzaci, abstracci i complexitat, escapen a les possibilitats de lalumnat fins que arriben a ladolescncia. Per aix, en aquesta etapa, el punt de partida del procs de construcci del coneixement matemtic ha de ser lexperincia prctica i quotidiana que els infants posseeixen. Les relacions entre les propietats dels objectes que lalumnat estableix de manera intutiva i espontnia en el curs de les seves activitats diries shan de convertir en objecte de reflexi, per obrir pas aix a les primeres experincies matemtiques.

  Els processos de resoluci de problemes constitueixen un dels eixos principals de lactivitat matemtica i han de ser font i suport principal de laprenentatge matemtic al llarg de letapa, ja que constitueixen la pea angular de leducaci matemtica. En la resoluci dun problema es requereixen i sutilitzen moltes de les capacitats bsiques: llegir comprensivament, reflexionar, establir un pla

 • 3 Passatge particular de Guillem de Torrella, 1 07002 Palma

  Tel. 971 17 75 05 Fax: 971 17 71 12 Web: http://dgadmedu.caib.es

  de treball que es revisa durant la resoluci, valorar lerror com element orientador per modificar el pla si s necessari, comprovar la soluci si sha trobat, fins a la comunicaci dels resultats. Descobrir les possibilitats de la prpia capacitat dentendre, raonar i aplicar correctament els coneixements adquirits sn accions que, convertides en hbit, facilitaran la capacitat de lalumnat per enfrontar-se a la detecci i resoluci de problemes en el distints mbits en els quals ha de desenvolupar-se.

  Els continguts sorganitzen en quatre blocs que responen al tipus dobjectes matemtics que es manegen en cadascun: Bloc 1. Nombres i operacions, Bloc 2. La mesura: estimaci i clcul de magnituds, Bloc 3. Geometria i Bloc 4. Tractament de la informaci, atzar i probabilitat. Aix mateix, a cada cicle shan incls continguts comuns a tots els blocs, que es refereixen bsicament a ladquisici dactituds. Cal advertir que aquesta agrupaci s noms una manera dorganitzar els continguts, que shan dabordar de manera

  relacionada. Lensenyament de les matemtiques atendr a la configuraci cclica dels continguts que estan relacionats sempre i que es construeixen uns sobre els altres. La resoluci de problemes actua com a eix vertebrador que recorre transversalment tots els blocs i per aix sinclou amb especial rellevncia a cadascun. El Bloc 1. Nombres i operacions, pretn essencialment el desenvolupament del sentit numric, ents com el domini reflexiu de les relacions numriques que

  es poden expressar en capacitats com: habilitat per descompondre nombres de manera natural, comprendre i utilitzar lestructura del sistema de numeraci decimal, utilitzar les propietats de les operacions i les relacions entre elles per realitzar clculs mentals. Els nombres shan dutilitzar en contextos diferents, sabent que la comprensi dels processos desenvolupats i el significat dels resultats sn continguts previs i prioritaris davant la destresa de clcul. Interessa principalment lhabilitat per al clcul amb diferents procediments i la decisi en cada cas sobre el que sigui ms adequat. Al llarg de letapa es pretn que lalumnat calculi amb fludesa i faci estimacions raonables, tractant

  daconseguir un equilibri entre comprensi conceptual i competncia en el clcul, fugint, per altra banda, de clculs descontextualitzats i amb nombres que no representin coses concretes.

 • 4 Passatge particular de Guillem de Torrella, 1 07002 Palma

  Tel. 971 17 75 05 Fax: 971 17 71 12 Web: http://dgadmedu.caib.es

  Els continguts del Bloc 2. La mesura: estimaci i clcul de magnituds, cerquen facilitar la comprensi dels missatges en els quals es quantifiquen magnituds i sinforma sobre situacions reals que lalumnat ha darribar a interpretar correctament. A partir del coneixement de diferents magnituds es passa a la realitzaci de mesuraments i a la utilitzaci dun nombre major dunitats progressivament. Sha de considerar la necessitat del mesurament, manejant la mesura en situacions diverses, i establint els mecanismes per efectuar-la: elecci dunitat, relacions entre unitats i grau de fiabilitat. Per a

  aix sha de partir dunitats corporals (pam, peu, etc.) o arbitrries (cordes, vares, tasses, bolles per pesar, etc.), i shan dincloure unitats de mesura prpies de les Illes Balears, per passar a les mesures normalitzades, que sorgeixen com a superaci de les anteriors. Mitjanant lestudi dels continguts del Bloc 3. Geometria, lalumnat aprendr sobre formes i estructures geomtriques. La geometria s descriure, analitzar propietats, classificar i raonar, a ms de definir. Laprenentatge de la

  geometria requereix pensar i fer, i ha doferir contnues oportunitats per classificar, construir, dibuixar, modelitzar i mesurar, desenvolupant la capacitat per visualitzar relacions geomtriques. Tot aix saconsegueix amb lestabliment de relacions constants amb la resta dels blocs de lrea i amb altres mbits, com el mn de lart o de la cincia, per tamb mitjanant lassignaci dun paper rellevant a la manipulaci per mitj de ls de materials (geoplans i mecanos, trames de punts, llibres de miralls, material per formar poledres, etc.) i de lactivitat personal (realitzar plegats, construccions, etc.)

  per arribar al concepte mitjanant models reals. A aquesta mateixa finalitat pot contribuir ls de programes informtics de geometria dinmica. Els continguts del Bloc 4. Tractament de la informaci, atzar i probabilitat, adquireixen el seu significat ple quan es presenten en connexi amb activitats que impliquen altres rees de coneixement. Igualment, el treball ha dincidir de manera significativa en la comprensi de les informacions dels mitjans de comunicaci, per suscitar linters pels temes i per ajudar a valorar els avan