MATERIES ESPECÍFIQUES BATXILLERAT 1r i 2n Curs 2016-17

 • Published on
  28-Jan-2017

 • View
  215

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 • MATERIES ESPECFIQUES BATXILLERAT 1r i 2n Curs 2016-17

  Breu descripci de les matries especifiques que lIES

  Bendinat ofereix a lalumnat de batxillerat

 • MATERIES ESPECFIQUES BATXILLERAT 1r i 2n Curs 2016-17

  TIC I (1r Batxillerat) Continguts: UD1 Introducci als ordinadors UD2 Els sistemes operatius UD3 Les xarxes de comunicaci d'rea estesa. UD4 Ofimtica UD5 Tractament d'informaci numrica UD6 Les bases de dades UD7 La multimdia UD8 Internet UD9 Disseny de pgines web Metodologia / desenvolupament de la matria: L'assignatura consta de 3 hores setmanals, que es desenvolupen de forma prctica a les aules d'informtica del centre. Sortides / altres activitats:

  Xerrada sobre el programari lliure Visita a demotec

  Continutat en el futur: Els coneixements informtics fan falta en qualsevol estudi posterior, tant a nivell universitari com a qualsevol formaci professional de grau superior, a ms de ser un valor afegit a lhora dincorporar-se al mn laboral. Aquesta matria est adreada als alumnes interessats en de seguir estudis de formaci professional de la

  famlia dinformtica o estudis universitaris que toquin la informtica, com sn enginyeria tcnica en

  informtica de gesti, enginyeria tcnica en informtica de sistemes, matemtiques, fsica, arquitectura,

  enginyeria industrial, fsica,.....

  TIC II (2n Batxillerat) El desenvolupament de les tecnologies de la informaci s un dels fets que marca el nostre temps, com o demostra la presncia daquestes tecnologies dins la vida quotidiana dels ciutadans. Els coneixements informtics fan falta en qualsevol estudi posterior, tant a nivell universitari com a qualsevol formaci professional de grau superior, a ms de ser un valor afegit a lhora dincorporar-se al mn laboral. Continguts: 1. DISSENY GRFIC 2. PROGRAMACI 3. XARXES INFORMTIQUES 4. CREACI I PUBLICACI A LA WEB 5. WEB 2.0 6.SEGURETAT INFORMTICA Metodologia / desenvolupament de la matria: L'assignatura consta de 3 hores setmanals, que es desenvolupen de forma prctica a les aules d'informtica del centre. Sortides / altres activitats:

  Xerrada sobre el programari lliure Visita a demotec

  Continutat en el futur: Els coneixements informtics fan falta en qualsevol estudi posterior, tant a nivell universitari com a qualsevol formaci professional de grau superior, a ms de ser un valor afegit a lhora dincorporar-se al mn laboral. Aquesta matria est adreada als alumnes interessats en de seguir estudis de formaci professional de la famlia dinformtica o estudis universitaris que toquin la informtica, com sn enginyeria tcnica en informtica de gesti, enginyeria tcnica en informtica de sistemes, matemtiques, fsica, arquitectura, enginyeria industrial, fsica,.....

 • MATERIES ESPECFIQUES BATXILLERAT 1r i 2n Curs 2016-17

  TECNOLOGIA INDUSTRIAL II (2n Batxillerat) Continguts: Unitat 1: Propietats tecnolgiques dels materials industrials Unitat 2: Aliatges. Diagrames dequilibri Unitat 3: Oxidaci i corrosi. Unitat 4: Principis generals de mquines Unitat 5: Mquines trmiques. Circuits frigorfics Unitat 6: Mquines elctriques Unitat 7: Automatitzaci neumtica Unitat 8: Automatitzaci oleohidrulica Unitat 9: Circuits combinacionals. lgebra de Boole Unitat 10: Sistemes Digitals Metodologia / desenvolupament de la matria: Metodologia interactiva, paticipativa i vivencial. Materials facilitats via digital per el professor incloent lelaboraci i supervisi desquemes de cada unitat per facilitar ladquisici de coneixements de lassignatura i la preparaci de la prova daccs a la Universitat daquesta assignatura. Connexi amb altres matries: Ampliaci i continuaci de l'assignatura de Tecnologia Industrial I. Connexi amb les assignatures de Matemtiques, Fsica i Qumica. Continutat en el futur: Aquesta assignatura aniria recomanada als alumnes que estudin el Batxillerat Cientfic i Tecnolgic; tant per alumnes que pensin cursar estudis tcnics o superiors d'Enginyeries, carreres de Cincies (Fsica, Qumica,....) o cicles formatius d'mbit Tecnolgic (automoci, manteniment aeromecnic,..) Pondera amb 0,2 per a les Enginyeries de Electrnica Industrial i Automtica, Informtica i doble titulaci Enginyeria telemtica i matemtiques.

  TECNOLOGIA INDUSTRIAL I (1r Batxillerat) Continguts: Bloc 0. Conceptes energtics Bloc 1. Sistemes energtics: Fonts d'energia a travs d'energies renovables i no renovables (es fa una major incidncia en les renovables per tal de veure els grans avantatges i potenciar-ne el seu s) Bloc 2. Sistemes electrotcnics: Circuits, installacions elctriques Bloc 3. Materials: Metalls, plstics, fusta, fibres txtils, materials de construcci, nous materials Bloc 4. Procediments de fabricaci: Diferents tcniques i automatitzaci Bloc 5. Sistemes de producci i marketing Bloc 6. Sistemes Mecnics Metodologia / desenvolupament de la matria: La metodologia consisteix en el mtode expositiu clssic, amb els adequats complements dactivitats que realitzaran els alumnes: exercicis dobservaci, destudi i documentaci, delaboraci dinformaci, resoluci de problemes i disseny i construcci dins laula-taller. Es vor reforada amb la utilitzaci dels recursos que ofereixen les noves tecnologies. L'assignatura consta de 3 h setmanals, de les quals normalment 2 es dediquen al desenvolupament de la part terica de l'assignatura i 1 a la realitzaci de projectes i prctiques al taller. Sortides / altres activitats:

  Visita a una fbrica (per poder veure els mtodes de fabricaci i automatitzaci)

  Visita a l'aerdrom de Son Bonet (explicacions tcniques i mecniques)

  Xerrada i demostraci d'un vehicle que funcioni amb energies renovables (hidrogen i llum solar)

  DEMOTEC (prctiques a la Universitat) Connexi amb altres matries: Aprofundiment en teories cientfiques i coneixements informtics. Ampliaci i continuaci de l'assignatura de Tecnologia de 4t d'ESO. Connexi amb l'assignatura de Tecnologia Industrial II de 2n de Batxillerat. Continutat en el futur: Aquesta assignatura aniria recomanada als alumnes que estudin el Batxillerat Cientfic i Tecnolgic; tant per

  alumnes que pensin cursar estudis tcnics o superiors d'Enginyeries, carreres de Cincies (Fsica, Qumica,....) o

  cicles formatius d'mbit Tecnolgic (automoci, manteniment aeromecnic,..)

 • MATERIES ESPECFIQUES BATXILLERAT 1r i 2n Curs 2016-17

  FONAMENTS DE LART (1r i 2n de Batxillerat)

  Aquesta assignatura se centra en lestudi de les principals manifestacions de les arts visuals i musicals i de larquitectura des dels orgens fins als nostres dies. Pretn oferir una visi panormica de lart dels diferents perodes histrics, amb especial referncia al que sha produt en les poques ms actuals. Lassignatura de fonaments de lart es divideix en blocs temtics, ordenats cronolgicament. Els primers tracten des de les primeres manifestacions artstiques fins a l segle XVIII inclouen els continguts que shan dimpartir al primer curs del batxillerat. Els segles XIX i XX es tracten en els blocs que shan dimpartir al segon curs. Si b es convenient haver fet el primer curs, no s una condici indispensable si la volen elegir a segon. Recomanable a primer pels que a segon volen fer Histria de lArt. Els seus continguts i procediments fan que lassignatura sigui molt indicada per a tot lalumnat: -Si vol seguir estudis de formaci artstica o musical la matria s indispensable. -Si la seva elecci sn estudis de caire cultural i social (Filologies, Histria, Periodisme, Comunicaci, Economia, Dret, Sociologia, etc) la matria s molt recomanable. -Si sn altres els camps acadmics elegits (tcnics i cientfics), el seguiment daquesta matria tamb es pot considerar molt adequat com una contribuci a la seva formaci integral, ara b, entenem que les altres matries dopci puguin esser prioritries. Per ampliar informaci dirigiu-vos al Departament de Cincies Socials.

  CULTURA AUDIOVISUAL I (1r Batxillerat)

  Fotografia

  Cinema

  TV i radio

  Aproximaci als aspectes i continguts tcnics i esttics dels tres llenguatges o mitjans.

  L'assignatura t una part de continguts terics que seran avaluats mitjanant un examen a final de cada

  trimestre i que contar un 10% de la nota i entre 2 i 5 treballs prctics per trimestre que s'aniran a classe i que

  comptaran un 90% de la nota de cada trimestre.

  CULTURA AUDIOVISUAL II (2n Batxillerat)

  Fotografia i cinema

  Publicitat

  Mitjans de comunicaci de masses: premsa escrita i audiovisual

  Aprofundiment dins els aspectes tcnics i esttics del llenguatge audiovisual i tractament d'aspectes

  socioculturals.

  Es faran dos grans projectes: un spot per retransmetre al cinema durant la campanya de Nadal i una campanya

  completa publicitria.

  Es faran tres exmens al llarg del curs; un per trimestre que comptaran un 10% cada trimestre. Els projectes

  prctics suposaran el 90% restant de la nota.

  No s imprescindible haver cursat CULTURA AUDIOVISUAL I per fer CULTURA AUDIOVISUAL II

  FRANCS

  1r de batxillerat

  Dirigida a lalumnat que no t coneixements de la llengua francesa o que vol reforar els coneixements

  elementals adquirits amb anterioritat. Es tracta dun nivell inicial i que t continuaci a 2n de batxiller.

  Lobjectiu s que lalumnat pugi comunicar-se a nivell elemental per satisfer les seves necessitats amb frmules

  fixes.

  2n de batxillerat

  Dirigida a lalumnat que lha cursat a 1r o alumnat que, encara que no lhagi cursat a primer, ha fet francs

  segona llengua estrangera a letapa dESO. Lobjectiu s que lalumnat pugui mantenir una conversa senzilla

  sobre temes personals si linterlocutor lajuda.

  Al finalitzar, lalumnat haur adquirit una competncia equivalent al Nivell A1 del MCERL (Marc Com Europeu

  de Referncia per a les Llenges).

 • MATERIES ESPECFIQUES BATXILLERAT 1r i 2n Curs 2016-17

Recommended

View more >