Mechelen Groenkrant najaar 2014
Mechelen Groenkrant najaar 2014
Mechelen Groenkrant najaar 2014
Mechelen Groenkrant najaar 2014

Mechelen Groenkrant najaar 2014

 • View
  216

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Mechelen Groenkrant najaar 2014

 • De drive en goesting om aan de nieuwe job

  te beginnen zijn duidelijk aanwezig. Het is

  immers een cadeau om het cultuurbeleid

  van een prachtige stad als Mechelen te

  mogen aanvoeren en aanvuren. De

  uitdagingen zijn er, maar Mechelen is klaar

  om weer enkele belangrijke stappen

  vooruit te zetten. Zo denken we maar aan

  de nieuwe stadsbibliotheek in het

  Predikherenklooster, aan de realisatie van

  het stedelijk museum in het Hof van

  Busleyden of aan de creatie van een

  Kunstenfabriek.

  Praten en luisteren

  In deze fase zijn grote verklaringen over de

  richting die cultuur en toerisme in

  Mechelen moeten uitgaan geen goed idee.

  Belangrijk is om het oor te luister te

  leggen bij de mensen uit de culturele

  sector en bij de professionals uit de

  administratie. Consulteren, praten, ideen

  oppikken, daar komt het nu op aan. Een

  schepen van cultuur is geen artiest, maar

  een spelverdeler. Hij moet het veld

  kennen en iedereen optimaal laten

  functioneren. Creativiteit kansen geven,

  vernieuwing en engagement

  aanmoedigen.

  Daarnaast mag ook zeker huidig schepen

  Frank Nobels bedankt worden voor het

  uitstekende beleid dat hij voerde. Twintig

  jaar schepen van Cultuur en Toerisme, is

  niet iets om snel over te gaan.

  Op de kaart

  Frank Nobels heeft cultuur in Mechelen op

  de kaart gezet. Dat is een enorme

  verdienste. Onder zijn leiding heeft onze

  stad ontzettend veel genvesteerd in

  cultuur. Denk maar aan de Lamotsite als

  erfgoedcentrum, aan de Garage als

  expositieruimte voor hedendaagse kunst,

  aan de samenwerkingen met

  stadsartiesten als Frank Vagane en Gijs

  Vanhee, enzovoort. Mechelen is tijdens die

  periode ook erkend als vijfde Vlaamse

  kunststad. Dat mogen we zeker op zijn

  conto schrijven.

  GROENKRANTGROEN MECHELEN > NAJAAR 2014

  "STERKE PARTIJIN BLAKENDEGEZONDHEID"SAMEN WERKENAAN EEN NIEUWEMOBILITEIT

  F

  oto

  : Ph

  ilip

  pe

  Bo

  ssin

  F

  oto

  : Gee

  rt V

  and

  en W

  ijng

  aert

  , Im

  aged

  esk

  > Op 1 januari 2015 geeft Frank Nobels de fakkel als schepen voor Cultuur en Toerisme door aanBjrn Siffer.

  BJRN SIFFER WELDRAONZE NIEUWE SCHEPENVanaf januari 2015 neemt Bjrn Siffer de fakkel over van Frank

  Nobels als schepen van Cultuur en Toerisme in Mechelen. Hij

  wordt daarmee de tweede schepen voor Groen, naast Marina

  De Bie. Bjrn maakt zich alvast klaar om in januari goed

  voorbereid aan de aftrap te verschijnen.

  BJORN SIFFERGemeenteraadslid en weldra schepenbjorn.siffer@groen.be

  Kristof Calvo (links) en de nieuwe groene fractie in het federaalparlement.

  >

  KRISTOF CALVOFederaal fractieleiderkristof.calvo@groen.be

  Kristof Calvo fractieleider in de Kamer

  Voor Groen Mechelen kenden de voorbije verkiezingen een

  bijzonder positieve afloop. Onze partij realiseerde in Mechelen

  andermaal een stevige sprong voorwaarts. Dit resultaat is vooral

  een aanmoediging om vooral hard te blijven werken aan een

  duurzaam en vernieuwend Mechelen.

  Maar liefst acht Mechelse kandidaten versterkten de groene

  lijsten voor het Vlaams parlement, het Europees parlement en de

  Kamer. Ze konden op heel wat steun rekenen en Kristof Calvo

  raakte opnieuw verkozen als Kamerlid. Zo heeft Mechelen

  opnieuw een groene vertegenwoordiger in Brussel.

  Heel belangrijk nieuws volgde kort na de verkiezingen. Kristof

  Calvo werd door zijn collegas aangeduid als fractieleider. De

  ambitie van Kristof en de fractie is om de komende jaren een

  positief, groen alternatief een duidelijke stem te geven in het

  parlement. Eerlijke belastingen, betaalbare energie en de strijd

  tegen armoede, daar zal je de groene fractie zeker over horen.

  Kristof wordt meteen ook fractieleider van de

  gemeenschappelijke fractie Ecolo-Groen, de unieke

  samenwerking tussen groene partijen over de taalgrens heen.

  Een schepen van cultuur is geenartiest, maar een spelverdeler.

  5

  6

 • Met het toekennen van de toelagen voor

  twee projecten, kan de tweejarige cyclus

  nu cht van start gaan. Internationale

  samenwerking blijft immers een belangrijk

  gegeven. De noden blijven groot, de

  solidariteit mag dat dus zeker ook zijn.

  Alleen door ook het draagvlak en de steun

  bij de bevolking te vergroten, kunnen nog

  meer fondsen verworven worden en de

  impact op de problematiek in het Zuiden

  groter worden.

  1 per Mechelaar

  Net dat wordt betracht in de nieuwe

  werking van de internationale

  samenwerking Mechelen. We werken

  hiervoor met een toelage van 1 per

  Mechelaar voor projecten van Mechelse

  ngos die binnen een tweejaarlijks

  gekozen thema passen.

  Alle indieners van een project moeten aan

  een reeks criteria voldoen. Ze moeten o.a.

  aantonen dat ze de middelen effectief en

  efficint kunnen besteden, dat ze een

  structurele verbetering kunnen realiseren

  en op welke manier ze de Mechelaar hierbij

  gaan betrekken.

  De twee projecten

  Het project van Plan Belgi, Meer meisjes

  naar school in Togo, kreeg de hoogste

  beoordeling. Dit project krijgt daarom bijna

  34.000. Het project maakt deel uit van

  een grotere campagne tegen

  kinderhandel. Ongeveer de helft van de

  Togolese bevolking is jonger dan achttien,

  de helft daarvan leeft in armoede. Omdat

  meisjes extra kwetsbaar zijn, richt het

  project zich op hen.

  De tweede organisatie die steun krijgt is

  Togo Debout, die de bouw van slaapzalen

  in een opvangcentrum voor straatkinderen

  zal financieren.

  Er is ook een sterk luik Noordwerking, hier

  bij ons. Zo wordt de campagne Het Zuiden

  in je huiskamer van de afgelopen jaren

  voortgezet. De avonden draaien uiteraard

  ook om het thema kinderrechten en

  worden ondersteund door Vormingplus. In

  november en begin december zijn vier

  avonden en een slotmoment gepland.

  Op de schoolbanken

  Ook scholen kunnen rond het thema

  werken. Zo biedt Stad Mechelen en de

  GRO..M voor de 25e verjaardag van het

  Kinderrechtenverdrag een dag met

  workshops over dit thema aan. Deze vindt

  plaats op Kinderrechtendag (20/11) en is

  gericht op scholieren uit het derde

  leerjaar.

  De organisatie is een samenwerking met

  Djapo, die samen met Plan Belgi ook drie

  Mechelse scholen zal begeleiden de

  komende twee jaar. Met het traject rond

  dit thema kunnen deze de titel

  Kinderrechtenschool verwerven. Dit label

  moet een stimulans zijn om blijvend

  aandacht te besteden aan kinderrechten

  en de situatie van kinderen in het Zuiden.

  Het huidige traject zal bepalen of we de

  volgende jaren verder gaan op dit

  ingeslagen pad. Het omvormen van de

  werking van onze internationale

  samenwerking blijft een continue

  leerschool. Maar we zijn ervan overtuigd

  dat we op deze manier niet alleen de

  impact op het Zuiden, maar ook de

  betrokkenheid hier kunnen vergroten.

  F

  oto:

  Joc

  hen

  Gov

  aert

  F

  oto:

  Ph

  ilip

  pe

  Bos

  sin

  F

  oto:

  Joc

  hen

  Gov

  aert

  MARINA DE BIESchepen voor internationale samenwerkingmarina.debie@groen.be

  PATRICK PRINCENGemeenteraadslid en voorzitter Groen Mechelenpatrick.princen@groen.be

  FRIE NIESTENFractieleider VLD-Groen-M+ OCMW-raadfrie.niesten@ocmwmechelen.be

  De bewoners van woonzorgcentra, zoals hier het Hof van Egmont,zullen nu betere begeleiding krijgen.

  Van links naar rechts: ondervoorzitter Klaartje Heiremans,voorzitter Patrick Princen en secretaris Vincent Casier.

  >

  >

  Mechelen is in een kinderstad (in vele facetten, zoals hier bij de opening van deCruyff Court), maar wordt volgende jaren ook een echte kinderrechtenstad.

  >

  MECHELEN,KINDERRECHTENSTAD

  Werk maken van een sociaalgeneesmiddelenbeleid

  Gemiddeld slikken Belgen veel en dure geneesmiddelen. Het gebruik

  neemt bovendien toe. Rusthuisbewoners vormen een bijzonder

  kwetsbare groep. Gezien mijn achtergrond als apotheker ligt deze

  problematiek mij bezonder na aan het hart. Ik ben dan ook verheugd

  dat op mijn vraag beslist werd dat er vanaf nu meer ruimte is voor

  advies en begeleiding door de apotheker die instaat voor de

  openbare rust- en verzorgingstehuizen. Bovendien kiest men nu

  vaker voor goedkope varianten. Die geneesmiddelen zijn even

  doeltreffend maar veel goedkoper voor de patint en voor de

  samenleving. Zo blijft de zorg voor iedereen beter betaalbaar.

  Patrick Princen voorzitter Groen Mechelen

  Kristof Calvo geeft na vier jaar lokaal voorzitterschap de fakkel door

  aan Patrick Princen, Muizenaar en gemeenteeraadslid. Dat gebeurde

  tijdens de ledenvergadering van 1 oktober. Kristof blijft hoe dan ook

  hij een actieve rol spelen in de Mechelse politiek, als

  gemeenteraadslid en als voorzitter van MMMechelenFeest.

  Patrick wil als nieuwe voorzitter onze partij verder uitbouwen.

  Groen Mechelen is de laatste jaren stevig gegroeid. We gaan

  binnenkort van een naar twee schepenen en zijn in 2012 van twee

  naar zeven gemeenteraadsleden gegaan. Maar het werk is natuurlijk

  niet af.

  De uitdaging wordt om de komende jaren op de ingeslagen weg door

  te gaan en de stad verder te vergroenen. De ambitie is om nog meer

  men