Medical - wellness Aleksander

 • View
  218

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Hotel Aleksander, Rogaška Slatina, Slovenia Luxury with no limits, 5 star Hotel, Exclusive gold massage

Text of Medical - wellness Aleksander

 • SVIT - HOTEL ALEKSANDER, ROGA[KA SLATINA

  PRIRO^NIK CELOSTNE GRAFI^NE PODOBE

  HOTEL ALEKSANDER

  Medical-wellness aleksander

 • sPrOsTiTeV

  Klasina masaa celega telesa za sprostitev 45 min 55,00

  Klasina masaa celega telesa za sprostitev 60 min 65,00

  Polovina masaa telesa 30 min 45,00

  Delna masaa telesa 20 min 35,00

  Refleksna masaa stopal 30 min 40,00

  Masaa dlani 20 min 25,00

  Parafinska obloga dlani / stopal 20 min 25,00

  Pedikura 50 min 70,00

  Manikura 40 min 50,00

  Barvanje trepalnic 20,00

  Barvanje obrvi 20,00

  Oblikovanje obrvi 20,00

  PROTIBOLEINSKE MASAE

  portna miina masaa celega telesa 45 min 60,00

  portna miina masaa celega telesa 60 min 70,00

  Terapevtska masaa hrbtenice in vratu 40 min 60,00

  Masaa hrbtenice s toplim medom 30 min 40,00

  Shiatsu 50 min 80,00

  Specialna terapevtska masaa drugih miic telesa z obravnavo boleih tok 30 min 50,00

  raZVaJanJe

  Luksuzna masaa celega telesa z zlatim oljem 60 min 100,00

  Aroma masaa celega telesa z balzami Decleor (balzami so iz ebeljega voska z dodatkom eterinih olj) 45 min 65,00

  Aroma masaa celega telesa z balzami Decleor 60 min 75,00

  Masaa Aleksander (masaa celega telesa, glave, stopal in stretching) 90 min 100,00

  okoladne sanje (masaa celega telesa s kakavovim maslom) 45 min 60,00

  Ognjena masaa (z rastlinskim maslom diee svee) 45 min 60,00

  Masaa z vroimi vulkanskimi kamni 60 min 75,00

  Havajska masaa lomi lomi 45 min 55,00

  Masaa z vroimi zelii 60 min 75,00

  Petali di luce telo 90 min 150,00

  Sadna masaa - masaa za otroke 30 min 50,00

  Sadna masaa - masaa za otroke 45 min 60,00

  Tuina masaa 60 min 90,00

  Berberska masaa z arganovim oljem 45 min 80,00

  aYUrVeda

  Abhyanga - masaa celega telesa z toplimi eterinimi olji 60 min 80,00

  Abhyanga sinhrona dve maserki 60 min 160,00

  Garshan - masaa in obloga z drenano soljo ter limfno drenao telesa 90 min 100,00

  Padabhyanga - masaa in drenaa celih nog 40 min 60,00

  Mukabhyanga - masaa obraza, vratu, lasia in dekolteja 30 min 45,00

  Mukabhyanga z obrazno masko 60 min 80,00

  OBraZ

  Masaa obraza ali glave 20 min 35,00

  Maska za obraz 20 min 25,00

  Piling obraza 20 min 25,00

  Luksuzna nega obraza, dekolteja in rok z zlatom 70 min 150,00

  Luksuzna nega obraza in dekolteja z zlatom 60 min 130,00

  Nega obraza z hyaluronom za naravno vlaenje koe 60 min 95,00

  Nega obraza z lifting uinkom 60 min 130,00

  Petali di luce obraz 70 min 140,00

  Nega in ienje obraza 60 min 80,00

  anTicelUliTna POnUdBa

  Anticelulitna masaa 45 min 60,00

  Anticelulitna masaa 60 min 75,00

  Piling telesa 30 min 50,00

  Anticelulitna obloga z algami in masaa (ienje in razstrupljanje telesa) 60 min 80,00

  SI

  V primeru odpovedi masae hotel zarauna storitve pod naslednjimi pogoji: - do 2 uri pred izvedbo masae brez strokov odpovedi, - manj kot 2 uri do prietka masae 100 % plailo.

  Lipo detox (odstranjuje celulit in izboljuje tonus koe) 70 min 90,00

  Fibrozni celulit 90 min 120,00

  Body wrapping z algami in cimetom ter refleksno masao stopal 75 min 90,00

  Thalasso terapija 100 min 140,00

  PakeT PrOGraMOV Za nJO in nJeGa

  5 dni Za nJO 470,00

  1 x piling 20 min

  2 x lipo detox 70 min

  2 x body wrapping 75 min

  1 x obloga z algami 60 min

  5 dni Za nJeGa deTOksikaciJa 355,00

  1 x piling 20 min

  2 x obloga z algami 60 min

  1 x body wrapping 75 min

  1 x aroma masaa 60 min

  dePilaciJa

  Cele noge 50,00

  Delne noge 30,00

  Cele roke 30,00

  Pazduhe 20,00

  Nadustnice 15,00

  dePilaciJa s sladkOrnO PasTO

  Cele noge 80,00

  Delne noge 50,00

  Bikini 30,00

  Brazilska 60,00

  Pazduhe 30,00

  Nadustnice 20,00

 • 45 55,00

  60 65,00

  30 45,00

  ( ) 20 35,00

  30 40,00

  20 25,00

  20 25,00

  50 70,00

  40 50,00

  20,00

  20,00

  20,00

  45 60,00

  60 70,00

  40 60,00

  30 40,00

  50 80,00

  30 50,00

  Relax - 60 100,00

  Declor 45 65,00

  Declor 60 75,00

  ALEKSANDER , 90 100,00

  45 60,00

  45 60,00

  60 75,00

  - 45 55,00

  45 80,00

  Petali di luce 90 150,00

  - 30 50,00

  - 45 60,00

  60 90,00

  60 80,00

  - 60 160,00

  90 100,00

  , 40 60,00

  30 45,00

  60 80,00

  20 35,00

  20 25,00

  60 80,00

  , , 70 150,00

  , 60 130,00

  - 60 130,00

  60 95,00

  Petali di luce 70 140,00

  20 25,00

  45 60,00

  60 75,00

  30 50,00

  LIPO DETOX 70 90,00

  75 90,00

  RU

  75 90,00

  . 60 80,00

  90 120,00

  100 140,00

  5 - 470,00

  1 20

  2 70

  2 75

  1 60

  5 355,00

  1 20

  2 () 60

  1 75

  1 60

  50,00

  30,00

  30,00

  20,00

  15,00

  ( )

  80,00

  50,00

  ( ) 30,00

  60,00

  30,00

  20,00

  ( 2 ), 100% .

 • relaXaTiOn

  Classic full body massage for relaxation 45 min 55,00

  Classic full body massage for relaxation 60 min 65,00

  Half body massage 30 min 45,00

  Partial body massage 20 min 35,00

  Reflexology foot massage 30 min 40,00

  Hand massage 20 min 25,00

  Paraffin hand / foot 20 min 25,00

  Pedicure 50 min 70,00

  Manicure 40 min 50,00

  Eyelash dyeing 20,00

  Eyebrows dyeing 20,00

  Eyebrow shaping 20,00

  Pain relieFe

  Sports massage for the whole body 45 min 60,00

  Sports massage for the whole body 60 min 70,00

  Therapeutic massage the spine and the neck 40 min 60,00

  Spine massage with warm honey 30 min 40,00

  Shiatsu 50 min 80,00

  Special therapeutic massage of other muscles of the body with the treatment of painful points 30 min 50,00

  PaMPerinG

  Luxurious full body massage with golden oil 60 min 100,00

  Aroma massage with Decleor balms (balms made from beeswax with essential oils) 45 min 65,00

  Aroma massage decleor balms 60 min 75,00

  Massage Alexander (full body massage, head, feet and stretching) 90 min 100,00

  Chocolate Dreams (full body massage with cocoa butter) 45 min 60,00

  Fire massage (with vegetable butter scented candles) 45 min 60,00

  Massage with hot volcanic stones 60 min 75,00

  Hawaiian Lomi Lomi Massage 45 min 55,00

  Massage with hot herbs 60 min 75,00

  Petali di luce body 90 min 150,00

  Fruit massage - massage for children 30 min 50,00

  Fruit massage - massage for children 45 min 60,00

  Tuina massage 60 min 90,00

  Berber massage with Argan oil 45 min 80,00

  aYUrVeda

  Abhyanga full body massage with warm essential oils 60 min 80,00

  Abhyanga synchronous two masseuses 60 min 160,00

  Garshan-massage and wrap with salt drainage and lymphatic drainage body 90 min 100,00

  Padabhyanga - drainage and massage whole legs 40 min 60,00

  Mukabhyanga - massage of the face, neck, scalp and neck 30 min 45,00

  Mukabhyanga with the face mask 60 min 80,00

  Face

  Massage of the face or head 20 min 35,00

  Mask for face 20 min 25,00

  Scrub facial 20 min 25,00

  Luxury facial, dcollet and hands treatment with gold 70 min 150,00

  Luxurious facial and dcollet treatment with gold 60 min 130,00

  Facial treatment with hyaluronom natural moisturisers 60 min 95,00

  Facial treatment with lifting effect 60 min 130,00

  Petali di luce face 70 min 140,00

  Care and cleaning of the face 60 min 80,00

  anTi-cellUliTe PrOcedUres

  Anti-cellulite massage 45 min 60,00

  Anti-cellulite massage 60 min 75,00

  Exfoliation 30 min 50,00

  ENGAnti-cellulite wrap with algae and massage (cleansing and detoxifying) 60 min 80,00

  Lipo detox (removes cellulite and improves skin tone) 70 min 90,00

  Body wrapping with algae and cinnamon and foot massage 75 min 90,00

  Body wrapping with cekropio and grapefruitom and foot massage 75 min 90,00

  Thalasso therapy 100 min 140,00

  Fibrous cellulite 90 min 120,00

  5 daYs FOr Her 470,00

  1 x Peeling 20 min

  2 x lipo detox 70 min

  2 x body wrapping 75 min

  1 x wrap with algae 60 min

  5 DAYS FOR HIM detoxification 355,00

  1 x Peeling 20 min

  2 x wrap with algae 60 min

  1 x body wrapping 75 min

  1 x aroma massage 60 min

  dePilaTiOn

  Whole legs 50,00

  Partial leg 30,00

  Whole hands 30,00

  Armpits 20,00

  Above lips 15,00

  dePilaTiOn wiTH sUGar PasTe

  Whole legs 80,00

  Partial leg 50,00

  Bikini 30,00

  Brazilian 60,00

  Armpits 30,00

  Above lips 20,00

  Cancellation policy: - up to 2 hours before performing massages without a cancellation fee, - less than 2 hours until the start of massage 100% payment.

 • relaX

  Massaggio classico completo di relax 45 min 55,00

  Massaggio classico completo di relax 60 min 65,00

  Mezza corpo massaggio di 30 min 45,00

  Parziale massaggio corpo 20 min 35,00

  Riflessologia plantare 30 min