20
MEĐUNARODNA EKONOMIJA Seminar 5: Novije teorije vanjske trgovine i transportni troškovi Obvezna literatura: A.Babić, M.Babić: ”Međunarodna ekonomija”, VI. Izdanje 71.-94., 129.-132.

MEĐUNARODNA EKONOMIJA

 • Upload
  mahdis

 • View
  155

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

MEĐUNARODNA EKONOMIJA. Seminar 5: Novije teorije vanjske trgovine i transportni troškovi Obvezna literatura: A.Babić, M.Babić: ”Međunarodna ekonomija”, VI. Izdanje 71.-94., 129.-132. Ciljevi vježbi. Nakon vježbi student treba steći sljedeće ciljane kompetencije: - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: MEĐUNARODNA   EKONOMIJA

MEĐUNARODNA EKONOMIJA

Seminar 5: Novije teorije vanjske trgovine i transportni troškovi

Obvezna literatura: A.Babić, M.Babić: ”Međunarodna ekonomija”, VI. Izdanje 71.-94., 129.-132.

Page 2: MEĐUNARODNA   EKONOMIJA

Ciljevi vježbi

Nakon vježbi student treba steći sljedeće ciljane kompetencije: Razlikovati klasične od novijih teorija vanjske trgovine. Definirati stupanj inter/intra sektorske razmjene neke

zemlje. Prepoznati uzorak prema kojem se odvija razmjena u

zadatku Definirati i objasniti utjecaj transportnih troškova na

međunarodnu razmjenu

2

Page 3: MEĐUNARODNA   EKONOMIJA

3

Klasične teorije vanjske trgovine

Smithova teorija apsolutnih prednosti Ricardova teorija komparativnih prednosti Teorija krivulja recipročne potražnje Heckscher-Ohlinova teorija vanjske trgovine

Page 4: MEĐUNARODNA   EKONOMIJA

4

Novije teorije vanjske trgovine

Kravisova teorija vanjske trgovine Linderova teorija vanjske teorije Teorija životnog ciklusa proizvoda (Product cycle

model) Porterova teorija konkurentskih prednosti Teorija intra-industrijske trgovine (Intra-industry

trade) Gravitacijski model vanjske trgovine (Gravity model)

Page 5: MEĐUNARODNA   EKONOMIJA

Zadatak 6.1

Vrijednost izvoza brodova zemlje Utopia iznosi 100 novčanih jedinica. Ukoliko je vrijednost uvoza jednaka vrijednosti izvoza istog proizvoda izračunajte stupanj inter/intra sektorske razmjene navedenog proizvoda!

5

Page 6: MEĐUNARODNA   EKONOMIJA

Zadatak 6.2

Zemlja Nedođija peterostruko više izvozi računala nego što ih uvozi. Izračunajte stupanj inter/intra sektorske razmjene spomenute zemlje!

6

Page 7: MEĐUNARODNA   EKONOMIJA

Zadatak 6.3

Prema podacima MMF-a nominalni bruto domaći proizvod Italije iznosi 2.055,14 mlrd USD, a Njemačke 3.286,45 mlrd USD (2010. godina). Pretpostavimo da je prosječni transportni trošak u bilateralnoj razmjeni s Njemačkom za 50% veći u odnosu na razmjenu s Italijom. Koristeći gravitacijski model vanjske trgovine odredite s kojom zemljom će Hrvatska imati veći volumen razmjene!

7

Page 8: MEĐUNARODNA   EKONOMIJA

Zadatak 6.4

8

Na plaži dugoj 100 m Marko i Šime prodaju sladoled istog proizvođača. Marko i Šime međusobno ne surađuju, a cilj im je maksimizirati prihod (∏) od prodaje sladoleda.

a) Pozicionirajte Marka i Šimu na plaži tako da svaki maksimizira svoju funkciju cilja (∏) . Pretpostavite da su transportni (putni) troškovi za kupce neznatni.

b) Pretpostavite da su transportni troškovi za kupce znatni i da kupac udaljen više o 25 m od prodavača neće kupiti ništa. Kako će se sada Marko i Šime pozicionirati?

P.S. Kupači na plaži su jednoliko (uniformno) distribuirani. Sladoled će kupiti od najbližeg prodavača.

Page 9: MEĐUNARODNA   EKONOMIJA

9

Zadane su krivulje ponude i potražnje Hrvatske i Španjolske za jabukama.

a) Koja zemlja će izvoziti jabuke, a koja će ih uvoziti?

b) Na osnovu grafikona odredite ravnotežnu cijenu uz koju bi se izjednačile ponuda i potražnja za jabukama u zemljama.

c) Odredite ravnotežne količine proizvodnje i potrošnje te sukladno tome i vrijednosti pripadajućeg izvoza i uvoza zemalja.

Pretpostavka je da postoje transportni troškovi i da iznose 2 jedinice u cijeni jabuka te da ih zemlje jednako snose.

a) Odredite nove izvozne i uvozne cijene.

b) Odredite nove količine proizvodnje i potrošnje te izvoza i uvoza u Hrvatskoj i Španjolskoj!

Zadatak 6.5

Page 10: MEĐUNARODNA   EKONOMIJA

10

Pjabuke

0 20 40 60 80 10020406080100

2

4

6

8

10

12

SH

DH

Hrvatska

Španjolska

E

E

Qjabuke Qjabuke

14

16

PH

Page 11: MEĐUNARODNA   EKONOMIJA

11

Page 12: MEĐUNARODNA   EKONOMIJA

12

Pjabuke

0 20 40 60 80 10020406080100

2

4

6

8

10

12

SH

DH

PW

PH

F

C D

E

E

S’Š

Qjabuke Qjabuke

S’H

S’’H

S’’Š

14

16

G

H I

J K

Španjolska Hrvatska

Page 13: MEĐUNARODNA   EKONOMIJA

13

Rješenje:

1. a) Španjolska će izvoziti jabuke dok će ih Hrvatska uvoziti.

b) Ravnotežna cijena uz koju bi se izjednačile ponuda i potražnja za jabukama u dvije zemlje je p=8.

c) Ravnotežna količina proizvodnje u Španjolskoj je 80, potrošnja je 20, a izvoz je 60 jedinica. U Hrvatskoj proizvodnja jabuka iznosi 20, potrošnja 80 jed., stoga je uvoz 60 jedinica.

Nakon uvođenja transportnih troškova p=2

a) Izvozna cijena za Španjolsku iznosi 7, a uvozna za Hrvatsku 9.

b) Nove količine proizvodnje i potrošnje Španjolske su 70 i 30, dok je izvoz 40. S druge strane proizvodnja i potrošnja u Hrvatskoj su 30 i 70, a uvoz je 40 jedinica.

Page 14: MEĐUNARODNA   EKONOMIJA

14

Page 15: MEĐUNARODNA   EKONOMIJA

15

1. U objašnjenju strukture vanjske trgovine poseban naglasak na razliku između trgovine primarnih i industrijskih proizvoda stavlja

a) Teorem Rybczynskog

b) Leontijevljev paradoks

c) Linderova teorija vanjske trgovine

d) Kravisova teorija vanjske trgovine

Page 16: MEĐUNARODNA   EKONOMIJA

16

2. Koje zemlje će prema Linderu najvjerojatnije sudjelovati u intra-industrijskoj razmjeni

a) Zemlje s visokim dohotkom

b) Razvijene i nerazvijene zemlje

c) Istočne i zapadne zemlje

d) Zemlje u razvoju

Page 17: MEĐUNARODNA   EKONOMIJA

17

3. Ako prijevoznici u SAD-u kupe Airbusove avione a prijevoznici u Francuskoj kupe Boeingove avione, tada je riječ o

a) Inter-industrijskoj razmjeni

b) Leontijevljevu paradoksu

c) Intra-industrijskoj razmjeni

d) Diferencijaciji proizvoda

Page 18: MEĐUNARODNA   EKONOMIJA

18

4. U teoriji životnog ciklusa proizvoda izvoz proizvoda u zemlji imitacije počinje u

a) Prvoj fazi

b) Drugoj fazi

c) Trećoj fazi

d) Četvrtoj fazi

Page 19: MEĐUNARODNA   EKONOMIJA

19

5. Prema gravitacijskom modelu vanjske trgovine količina razmjene u vanjskoj trgovini

a) Bit će veća što je udaljenost i ekonomska snaga zemalja veća

b) Bit će manja što je udaljenost veća a ekonomska snaga veća

c) Bit će manja što je udaljenost veća a ekonomska snaga manja

d) Bit će veća što je udaljenost manja i ekonomska snaga manja

Page 20: MEĐUNARODNA   EKONOMIJA

20

Pitanja?