of 20 /20
MEĐUNARODNA EKONOMIJA Seminar 5: Novije teorije vanjske trgovine i transportni troškovi Obvezna literatura: A.Babić, M.Babić: ”Međunarodna ekonomija”, VI. Izdanje 71.-94., 129.-132.

MEĐUNARODNA EKONOMIJA

 • Author
  mahdis

 • View
  125

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

MEĐUNARODNA EKONOMIJA. Seminar 5: Novije teorije vanjske trgovine i transportni troškovi Obvezna literatura: A.Babić, M.Babić: ”Međunarodna ekonomija”, VI. Izdanje 71.-94., 129.-132. Ciljevi vježbi. Nakon vježbi student treba steći sljedeće ciljane kompetencije: - PowerPoint PPT Presentation

Text of MEĐUNARODNA EKONOMIJA

 • MEUNARODNA EKONOMIJASeminar 5: Novije teorije vanjske trgovine i transportni trokovi Obvezna literatura: A.Babi, M.Babi: Meunarodna ekonomija, VI. Izdanje 71.-94., 129.-132.

 • Ciljevi vjebiNakon vjebi student treba stei sljedee ciljane kompetencije:Razlikovati klasine od novijih teorija vanjske trgovine.Definirati stupanj inter/intra sektorske razmjene neke zemlje.Prepoznati uzorak prema kojem se odvija razmjena u zadatkuDefinirati i objasniti utjecaj transportnih trokova na meunarodnu razmjenu

  *

 • *Klasine teorije vanjske trgovineSmithova teorija apsolutnih prednostiRicardova teorija komparativnih prednostiTeorija krivulja reciprone potranjeHeckscher-Ohlinova teorija vanjske trgovine

 • *Novije teorije vanjske trgovineKravisova teorija vanjske trgovineLinderova teorija vanjske teorijeTeorija ivotnog ciklusa proizvoda (Product cycle model)Porterova teorija konkurentskih prednostiTeorija intra-industrijske trgovine (Intra-industry trade) Gravitacijski model vanjske trgovine (Gravity model)

 • Zadatak 6.1 Vrijednost izvoza brodova zemlje Utopia iznosi 100 novanih jedinica. Ukoliko je vrijednost uvoza jednaka vrijednosti izvoza istog proizvoda izraunajte stupanj inter/intra sektorske razmjene navedenog proizvoda!*

 • Zadatak 6.2 Zemlja Nedoija peterostruko vie izvozi raunala nego to ih uvozi. Izraunajte stupanj inter/intra sektorske razmjene spomenute zemlje!*

 • Zadatak 6.3 Prema podacima MMF-a nominalni bruto domai proizvod Italije iznosi 2.055,14 mlrd USD, a Njemake 3.286,45 mlrd USD (2010. godina). Pretpostavimo da je prosjeni transportni troak u bilateralnoj razmjeni s Njemakom za 50% vei u odnosu na razmjenu s Italijom. Koristei gravitacijski model vanjske trgovine odredite s kojom zemljom e Hrvatska imati vei volumen razmjene!*

 • Zadatak 6.4* Na plai dugoj 100 m Marko i ime prodaju sladoled istog proizvoaa. Marko i ime meusobno ne surauju, a cilj im je maksimizirati prihod () od prodaje sladoleda. Pozicionirajte Marka i imu na plai tako da svaki maksimizira svoju funkciju cilja () . Pretpostavite da su transportni (putni) trokovi za kupce neznatni.Pretpostavite da su transportni trokovi za kupce znatni i da kupac udaljen vie o 25 m od prodavaa nee kupiti nita. Kako e se sada Marko i ime pozicionirati?P.S. Kupai na plai su jednoliko (uniformno) distribuirani. Sladoled e kupiti od najblieg prodavaa.

 • * Zadane su krivulje ponude i potranje Hrvatske i panjolske za jabukama.Koja zemlja e izvoziti jabuke, a koja e ih uvoziti?Na osnovu grafikona odredite ravnotenu cijenu uz koju bi se izjednaile ponuda i potranja za jabukama u zemljama. Odredite ravnotene koliine proizvodnje i potronje te sukladno tome i vrijednosti pripadajueg izvoza i uvoza zemalja.Pretpostavka je da postoje transportni trokovi i da iznose 2 jedinice u cijeni jabuka te da ih zemlje jednako snose. Odredite nove izvozne i uvozne cijene. Odredite nove koliine proizvodnje i potronje te izvoza i uvoza u Hrvatskoj i panjolskoj!Zadatak 6.5

 • * Pjabuke0 20406080100204060801002 4 6 8 1012SHDHHrvatskapanjolskaPSDEEQjabukeQjabuke1416PH

 • *

 • * Pjabuke0 20406080100204060801002 4 6 8 1012SHDHPPWPHFSCDDEESQjabukeQjabukeSHSHS1416GHIJKpanjolskaHrvatska

 • *Rjeenje:1. a) panjolska e izvoziti jabuke dok e ih Hrvatska uvoziti. b) Ravnotena cijena uz koju bi se izjednaile ponuda i potranja za jabukama u dvije zemlje je p=8. c) Ravnotena koliina proizvodnje u panjolskoj je 80, potronja je 20, a izvoz je 60 jedinica. U Hrvatskoj proizvodnja jabuka iznosi 20, potronja 80 jed., stoga je uvoz 60 jedinica.Nakon uvoenja transportnih trokova p=2Izvozna cijena za panjolsku iznosi 7, a uvozna za Hrvatsku 9.Nove koliine proizvodnje i potronje panjolske su 70 i 30, dok je izvoz 40. S druge strane proizvodnja i potronja u Hrvatskoj su 30 i 70, a uvoz je 40 jedinica.

 • *

 • * 1. U objanjenju strukture vanjske trgovine poseban naglasak na razliku izmeu trgovine primarnih i industrijskih proizvoda stavljaTeorem RybczynskogLeontijevljev paradoksLinderova teorija vanjske trgovineKravisova teorija vanjske trgovine

 • * 2. Koje zemlje e prema Linderu najvjerojatnije sudjelovati u intra-industrijskoj razmjeniZemlje s visokim dohotkomRazvijene i nerazvijene zemljeIstone i zapadne zemljeZemlje u razvoju

 • * 3. Ako prijevoznici u SAD-u kupe Airbusove avione a prijevoznici u Francuskoj kupe Boeingove avione, tada je rije oInter-industrijskoj razmjeniLeontijevljevu paradoksuIntra-industrijskoj razmjeniDiferencijaciji proizvoda

 • * 4. U teoriji ivotnog ciklusa proizvoda izvoz proizvoda u zemlji imitacije poinje uPrvoj faziDrugoj faziTreoj fazi etvrtoj fazi

 • * 5. Prema gravitacijskom modelu vanjske trgovine koliina razmjene u vanjskoj trgoviniBit e vea to je udaljenost i ekonomska snaga zemalja veaBit e manja to je udaljenost vea a ekonomska snaga veaBit e manja to je udaljenost vea a ekonomska snaga manjaBit e vea to je udaljenost manja i ekonomska snaga manja

 • *Pitanja?

  *