mega-STORM & MEGA-RUST

  • View
    57

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

mega-STORM & MEGA-RUST. Markus 4 35-41. 33 En in vele dergelijke gelijkenissen sprak Hij het woord tot hen, naardat zij het konden horen ,. 1 Op die dag ging Jezus het huis uit en Hij zat bij de zee (...) 3 En Hij sprak tot hen vele dingen in gelijkenissen... Matteüs 13. 2. - PowerPoint PPT Presentation

Text of mega-STORM & MEGA-RUST

PowerPoint-presentatie

mega-STORM&MEGA-RUSTMarkus 435-4133 En in vele dergelijke gelijkenissen sprak Hij het woord tot hen, naardat zij het konden horen,1 Op die dag ging Jezus het huis uit en Hij zat bij de zee (...) 3 En Hij sprak tot hen vele dingen in gelijkenissen...

Mattes 13234 en zonder gelijkenis sprak Hij tot hen niet, maar afzonderlijk aan zijn discipelen verklaarde Hij alles.

335 En Hij zeide tot hen op die dag, toen het laat geworden was: Laten wij oversteken naar de overkant.

436 En zij lieten de schare achter en namen Hem, zoals Hij was, in het schip mede, en er waren andere schepen bij Hem.537 En er stak een zware stormwind op en de golven sloegen in het schip, zodat het schip reeds vol liep.

Grieks: MEGA638 Maar Hij zelf lag op in het achterschip tegen op het kussen te slapen.

738 ... En zij maakten Hem wakker en zeiden tot Hem: Meester, trekt Gij er U niets van aan dat wij vergaan?839 En Hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zeide tot de zee: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen en het werd volkomen stil.

Grieks: MEGA940 En Hij zeide tot hen: Waarom zijt gij zo bevreesd ? Hoe hebt gij geen geloof?1041 En zij werden bovenmate bevreesd en zeiden tot elkander: Wie is toch deze, dat ook de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn?Grieks: MEGA116 Sta op, HERE, in uw toorn, verhef U tegen de woede van hen die mij benauwen, waak op tot mijn hulp, Gij, die het recht verordent.7 Dan moge de vergadering der natien U omringen; keer weder boven haar naar den hoge.8 De HERE richt de volken...

Psalm 712profetisch..13