MEKANİK BEL AĞRISI - Online/Ortopedik Rehabilitasyon/Mekanik Bel  · MEKANİK BEL AĞRISI

  • View
    225

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of MEKANİK BEL AĞRISI - Online/Ortopedik Rehabilitasyon/Mekanik Bel  · MEKANİK BEL AĞRISI

MEKANK BEL ARISI

UZM.FZT.NAZM EKERC

MEKANK BEL ARISI

Mekanik bel ars, disk patolojisi ve buna zg nrolojik bulgusu olmayan, anatomik yaplarn ar kullanlmasna veya anatomik yaplardaki deformite ve travmalara sekonder olarak gelien ardr.

Mekanik bel ars genel anlamda fiziksel aktivite ile iddetlenen ve istirahatle hafifleyen bel arlar iin kullanlan bir terimdir.

Sklkla belin kas, ba ve eklemlerinin stres altnda kalmas veya doru almamasndan kaynaklanmaktadr. Mekanik kaynakl bel arlar sklkla omurgann alt ksmn etkileyen ve her iki kalaya doru yaylm gsterebilen arlardr.

nsidans

Dnya poplasyonunun %65 ile %80inin yaam sreleri boyunca en az bir kez bel ars ile karlat belirtilmektedir.

Bel ars en sk 45 ya ve altndaki bireylerde aktivitelerin limitlenmesine ve fonksiyonel kayba sebeb olmakta; 45-64 yalar arasndaki bireylerde ise sorun meydana getiren hastalklar iinde 3. srada yer almaktadr.

Tanm

Mekanik bel ars, disk patolojisi ve buna zg nrolojik bulgusu olmayan, anatomik yaplarn ar kullanlmasna veya anatomik yaplardaki deformite ve travmalara sekonder olarak gelien ardr

Arnn nedeni; balarn, kaslarn, faset eklemlerin, kapsllerinin, vertebra korpuslarnn, periostlarnn, omurilik zarlarnn kan damarlarnn yaplarndaki arya duyarl ksmlarnn gerilme, basn gibi mekanik zorlanmalardr.

Mekanik bel arlarnda genellikle arnn distale yaylm diz altna pek gemez ve dz bacak kaldrma testine cevap negatiftir. Bu durum nrolojik bulgularn olmamas ile desteklenir.

Normal bir vertebral kolon statik ve dinamik konumda arszdr

Vertebral kolonun biomekaniini olumsuz etkileyerek mekanik bel arsna sebep olan faktrler : Ar cisim kaldrma veya yanl

pozisyonlarda arlk kaldrma Uygun olmayan statik

pozisyonlar Statik alma postr Karn ve srt kaslar arasndaki

kuvvet dengesizlii Bel blgesinin biomekaniini

olumsuz etkileyen zellikle lumbal ekstansr, kala fleksr ve hamstring kas ksalklar

Hatal postrel alkanlklar

Postral bozukluklar (pes planus, diz deformiteleri, lordozda artma, kifoz, skolyoz)

Alt ekstremite eitsizlii Kala ve dize ait

patolojiler Obesite Gebelik

Uzun sreli vibrasyona maruz kalma

Uygun olmayan ortez, protez ve ayakkab kullanm

Vertebral kolonun normalden fazla yklenmesine sebep olan aktiviteler ve uygun olmayan sporlar (halter, golf, krek ekmek)

Mekanik ve statik stresler eklem fonksiyonunun bozulmasna yol aabilmekte, ar ile birlikte eklem hareket alan limitlenmektedir.

BEL ARILARINDA FONKSYONELLN KAYBOLMASININ SEBEPLER faset eklemlerdeki sinovial

tabakann yapmas intervertebral disk kaymas

veya yapmas segmental veya

intersegmental kaslarn spazm

konnektif doku adaptasyonlar

Bel ars genellikle vertebraya tutunan bir ligament veya kastaki zorlanmaya bal olarak geliir. Kas ve ligamentler zayfladnda vertebral kolon stabilitesini kaybeder. Lumbal blgenin instabilitesi ncelikle mekanik bel arsna, eer nlem alnmazsa nral dokularda hasara kadar giden bel problemlerine sebep olur.

nstabil vertebral kolonda koruyucu kas kontrolnn yetersizlii vertebral kolonun ar hareketine ve balarn normalden fazla gerilmesine sebep olur. Bu durumda kompresyon ve gerilim stresinden dolay belde ar oluur.

Mekanik Bel Ars Etyolojisi

Alt ekstremitede meydana gelen patolojiler

Karn srt kaslar arasndaki dengesizlik

Pelvisin normal eklini kaybetmesi

Omurgann normal eklini kaybetmesi

Lomber instabilite sendromlar

Bel okulu

Bel okulu kiilerin lumbal blge ve bel arlar hakknda bilgi edindikleri, gnlk yaam ve i ortamnda bel saln koruma yntemlerini ve kendi sorumluluunu almay rendikleri bir eitim programdr.

Bel okullar, salkl kiileri bel arlarndan korumak ve ounlukla da hastalarda bel arsnn tekrarlanmasn engellemek amacyla kullanlr.

Gnlk yaamda otururken, ayakta dururken, eilirken ve arlk kaldrrken gerekli kurallara uyulmad srece yaplan esneklik, kuvvetlendirme ve postr egzersizlerinin bel ars zerinde etkinlii yeterli olmaz.

Bu nedenle bel okulunun temel amacnn ncelikle hastay bel ve bel problemlerini tanmas iin eitmek olduu belirtilmitir.

Bel okullarnda hedef grup:

primer (nleyici grup): salkl poplasyonu kapsar. Bel saln korumay ve bu konuda nerileri ierir.

sekonder: hastalarda kroniklemi bel arlarn azaltmada ve tekrarlayan akut dnemlerde etkili eitimi ierir.

Bel okulunun ana hedefleri:

esnekliin, kas kuvvetinin artrlmas

egzersizler ve gnlk aktiviteler srasndaki toleransn artrlmas

arnn azaltlmasdr.

Mevcut bel okullarnn eitim programlar ve ierikleri:

omurga anatomisi ve fonksiyonu ile ilgili temel prensipler

vcut mekanikleri alma ve dinlenme

srasnda dzgn postr bel koruma teknikleri geveme ve

egzersizlerdir

en popler bel okullarnn sve, Kanada,Kaliforniya ve Oxford Bel Okullar olduu belirtilmitir. Bu okullarda eitim sreleri 2 ile 4 hafta arasnda deimekte ve hastalara fizyoterapistin yan sra ortopedist psikolog ve psikiyatrist de eitim verebilmektedir.

Slayt 1Slayt 2Slayt 3Slayt 4Slayt 5Slayt 6Slayt 7Slayt 8Slayt 9Slayt 10Slayt 11Slayt 12Slayt 13Slayt 14Slayt 15Slayt 16Slayt 17Slayt 18Slayt 19Slayt 20Slayt 21Slayt 22Slayt 23Slayt 24Slayt 25Slayt 26Slayt 27Slayt 28Slayt 29Slayt 30Slayt 31Slayt 32Slayt 33Slayt 34Slayt 35